Skip to main content

Full text of "Rječnik hrvatskoga jezika"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and rmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Scarch for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do nol send automatcd queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is hclpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht Goog^s "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whethcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whelhcr any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 
RJEČNIK VATSKOGA JEZIKA SKUPITJ I OBRADILI DR. Fr'ivEKOVIĆ I DR. IVAN BROZ. ■• ».4 • — SVEZAK I. A-0. 
u ZAGREBU. 

ŠTAMPARIJA KARLA ALBRECIITA (JOS. WITTASEK). 

1901. ^6. ' .^-'•v.-v- -• '•m^ ■ -v.-^^^ - PRAVA SIT SVA ZADRŽANA NASLJEDNICIMA DRa. IVANA BROZA. - V^-N.*^"-^-* -v - ■• ■* _*N.^*/* ■* *_-i V ' PAPIR IZ ZACmRBAĆKE DIONicmr. PAPIRNK TVORNICE. PREDGOVOR. 1. P(jkojni nećak moj, {iininasijski prol'rsor 
Dr. Ivan Broz, s namjerom da naiii.-r i|(- 
čiiik Hrvatskoga jezika mnogo je godinu -ui- 
pljao gragju za nj iz svijeh književtiili iliri, ( 
Vuka Karadžića i Gjura Daničića, 1. j. iz oiiij(.'b 
koja su oni sami napisali i iz oiiijeh koja su 
samo izdali na svijet, kao narodne pripovijetke, 
poslovice, pjesme i t, d. Kad je već mislio, 
da je toliko gragje pokupio te će naskoro 
moći da se prihvati obragjivanja njezina, otide 
na istinu licem na Božić IHUit. godine u četr- 
deset drugoj godini života svpga,*} 

2. Videći ja onoliku giagju (na lOil.lti! 
ceduljica) i žaleći da onoliki trud ostane uzalud, 
a znajući koliko nam trebuje onaki rjećnik, 
uzeh razmišljati, ne bih U se ja latio poMa? 
Na to me je s jedne strane i to sokolilo, što 
sam u životu svojem mnogo jezika ućio {ne 
velim da sam ih naučio), i osobito jezik naS 
prilično proučio ćiiavši gotovo sve rasprave 
o njemu šio su objelodanjene u Zagrebu i 
drugdje, i što sam bivši dvadcsel i dvije go- 
dine profesor po dužnosti svojoj dosta se bavio 
oko poslova filoloških uopće; ali ine je s druge 
strane od toga odvraćala dob moja: kako da 
se ćovjek navrfiivSi šezdeset godina dade na 
posao, za koji se hoće i mnogo vi'einena i 
mnogo truda? No ona riječ našu: S milim 
Bogom sve se nio?.c, slcloni itii> napokon: ti 
polovini nijeM'ua veljai''>; l.^iM. |iriiiiili si> |K)slii. 
pa u tri mjeseca sve nnr M-diiljici' picbiiijili 
t m'edib, i iz iiotpisa iia Jijiiiia r';i/iil>r:i]i. kuji' 
knjige Vukove i Daničiteve iiijesu još pocr- 
peae za rjmiik; )>o tom u daljih šesi mje- 
seca poiTpoli i one knjige (na 'ŽH.H'iii cedu- 
ljica) ; i tada u početku iTijeseca prosinca iste 
godine stiiiloti od sve kolike ove gragje raditi 
rječnik. 

3. Za lemelj je ovoj radiiji postavljen: 
Srpski Rječnik istumačen Njemačkijem i 
Latinskijem riječima. Skupio gii i na svijet 

•) Nekrolog mii napisan Ur. A. Musić, u hjeto- 
[timi JiigosUvpnfke Akinleiiiijc IX. I izdao Vuk SteC. Karadžić. Beč lHr.2. (vako 
11 selili Ifincij nijesam htio mnogo da diram, 
|jiv-lii |r 1/ iiji^^-a kojeSta u ovu radiiju, što 

1 i-ljiiijii hnHu ne ide u rječnik za obi- 

čim^'a kujizL-viiika. Tako su prezimena, imena 

i kišteua i imena mjestima, brdima i potocima, 
uopće imena vladila prenesena iz Vukova 
rječnika u ovaj rječnik, ali nijesu dođavana 
još i druga već ako bi samo gdjekoje drugoga 
čega radi. 1 Turske rijvči iz Vukova rječnika 
ostavljene su ovdje, ako ih i ima više od 
polovine, nalazeći se samo rijetko gdje u na- 
rodnim pjesmama, Sto bi se mogle lako izo- 
staviti; nove nijesu primane, osim gdjekoje 
dosta poznate, n. p. baJcSiš. Da se ne dira u 
temelj sam, ostavljeni su ovdje u redu riječi 
n. p. i padeži od zamjenica ličnih: mene, mi, 
je, joj, ih, poda »j, poda njga, za nj, za njga, 
i t. d. : Slo bi sve trebalo izbacili, kad bi se 
ikada došlo do novoga izdanja ove knjige. 
A izbacio sam riječi tugje onake, koje se samo 
malo gdjegod čuju, t. j. na megji s tugjim 
narodom, od kojega su uzete, n. p. Njemačke 
oles ajnu (ailes eins), puntvajn (Bundvvein); 
Slovački! musi, pan; Madžai-ske Sarganpa 
(slučajno je ostala: arpi}^aša); Ta]i,janske fara, 
bandelora; i t đ. (idjo ovake riječi dolaze u 
rečenici, ondje se i tumače; kad bi se sve 
.ovakvici' i onakvicc' skupili* iz naroda u uk. ■'Alu jer je naš iKipi'T r^j^n I! liječ. <nno kail j,> čuje od „go- 
spodina", a odbaciti najljepšu svoju. Riječi 
koje se u Vuka nalaze po iz.govoru sjisvijem 

dijalektičkom, može se pače reći po mjesnom, 
n. p. grosjp. (grozc^e = t;rn/^i.|. li^jr (lisljo 

= lišće), jjrfl<!i(J (u DubniMiil, j. pi.isrii-) 

i -t. d.. ne nalaze tie u umjih liirnikii na 
'ivtHii rw.Oiilrii(i mjestu već iiiiiljt.' ^^Jje .-.u na- 
pi-, ■! . ;i.. ^ .■IjiMiiiui govoru (kod grožgje, 
li- . I'!. ,1. d.). Tako nema u ovom 

rji'i nikli III M|.ii, u kojmia se naliodi Stai'o- 
.sluvi'u^ku t. (č), |n) sva Iri ili četiri govom, l*r«4|;ovui Prvditovor a. p. vidfli: pirfrii, riditi, ii'djeli, vigjcli, u«go 
?anio po Kovoni jiipozHpadnoiii : vidjeti. Trtt- 
balo li u diu([oiii izdiinju Inkoacr u.o- 
flaviii i-ijefi, 11 kojima se mjesto Rlasii A u 
gdjekojini kiajpvinm Rovorp glasovi p, j, k 
ili f, n. p. ig (mj. ih], čoja (mj. Ćohn), grek 
[raj. grijeh), uro (mj. uho), ili se nikako no 
fiuje, n. p. jriT/*? (mj. ff^jcA). '"t^ (mj. '''("O- 
JoS se u ovoj knjizi svajidje, i u priniji'riiuii, 
pometulo slovo h, gdje mn je po diniolo^Ji 
mjesto, kao Ato je i^inio i Viik prva svoja 
djela po dni^ri put na svijet izdajni'i. isjK Npj. 
1. V. Hs. 59, 1 rastavio sam onake rijei':i, 
koje se samo izgovora radi sastavljaju u pi- 
sanju a upravo su dvije, n. p. je li (mj.jeli: 
Je li otai" kod kui*«?), kroia nj, sa nj, ea njga 
(mj. kromnj, mnj, eanjga). 

4. Grade<'i rječnik od saniili Vukovih i 
Daničirevih knjiZcvnili d,juln mislio HHtn. 
rječnik <^e Iiiti i ovako dosta ohilat n ne re biti 
natnmjen kojekakvim rijei'ima i rei^enicania, 
M valjanosti kojih može se Mnimjali ; ako lii 
so kad rječnik po drutfi p'it izdavao na svijet, 
dotle i^e se svrSiti rje^tiik Jugoslavenske Aka- 
demije pa će se luoiH tada iz njepa inaditi 
sve riječi koje su za pijclo dobre i poti-ebne 
u književnom jeziku, i lako ee književnici 
iiaSi imati potpun rjei-nik, koliko lo jest može 
takav biti rječnik živa jezika. Ali kada po- 
mislih, da <'e minuti joS iyeko trideset ^'odijm, 
dok se svr^i Akademijski Rječnik, rekoh sam 
^bi: 7.ar toHko joA godina da bude knjiže- 
vnost naSa l)ez potpnna rječnika V pa tko bi 
pupiiiijno ovuj rječnik ix Akademijsko^^, ne 
bi li 011 mo)fao imati u kojiHVnni drugojai'ije 
niiitli od liicrie, tr bi se /.brkiio ijti'nik. koji 
ipak valjti &.i binli- sMmntvnr':' Ka/ml^ljajući 
ovako, sve misli rm ji'dim mi ilslili: premda »ani 
ve^. dobrano daleko iiio došao n obradi viuij u 
rječniku, uzmem \ta popunjali, i tu iz knjiga 
i iz sivoga niirmlnojt jezika. l'oiTpao «un H r- 
Vfttske Narodne Pjesme izdane od Hr- 
vatske Matire, nieka djela M. fi j. M i I i ć e v i č a 
i I'. Pelrnviea NjejfoSa: Laini Oir (to 
sve na 388H eednljiea). U llrvaLskini l'je- 
sniania ima dobrili rijei'i i rečenica, koje li- 
jepo popunjaviiju one u .Srpskim N.'umbiini 
I'jvHmania od Vuka na svijet izdanima. I' 
Milii'eviea osim opeenite ljepote u jeziku nula- 
/Xmn riječi, koje su u novije vrijeme nučiiijtme 
pu 9G i na Hrvatskoj struni upotrebljavaju. Iz 
pumenule NjegoSeve ki|ji|n! i Daničič, je po- 
vadio KltMTola. iap. H.id (i.47--ir)**. Zatim sam 
iz Akademijskoga Rječnika uzeo riječi 
od poč«tka pa do svršetka IV. sveska petofra 
dijela (A K<inj<ikrodi<-i(|, z« koje sam držao 
da su dobre i potn-lme; tako i iz zbirke 
J. Bopdanovića (počuvAi od »ilova m). Ako 
i JttA S t u 1 1 i j e V o Hječoslolje injtiiMvina riječi Hrvatskili, Ruskih i Staroslovenskih, 
Štokavskih i kajkavskili, narodnih i na5iii,ie- 
nih kojckako, opet ima u njemu vrlo lijcpijeli 
ri,{eči, kojih nijesam naS.io u ostalom pod- 
ručju svojem, pa sam ih zato iz njega uzeo. 
Iz narodnoga gotiora primio sam od pozna- 
nika njekoliko rijefi, i kod svake sam zabi- 
lježio ime poKBanikovo. I sam sam od naroda 
iz okoline Zagi-ebačke pobilježio njekoliko 
liječi, n. p. hjdimM, ognjcnac, oprto, penjaća, 
i t. d., kao šio je učinio i pokojni Daničić, 
kad je boiavio u Zagiebu. Za koju riječ u 
ovom rječniku velim: govori se u Hrvatskoj, 
valja znati da se ona govori u kajkavaca, zii 
koje sam ja jamac, rogjen na Klancu kod 
Sutle, i govori se u štokavacfl u baoiji, za 
koje je jamjic moj čestiti djiig, kanonik Pavao 
Leher, koji se rodio u Glini i ondje proveo 
mladost, i bio poslije u baniji svedemk dva- 
ileset i sedam godin.i interesujuei se svagda 
mnogo ZH narodni govor. 

b, tilediio sam kod svake riječi da skupim 
sgnont/ma, ako ih imade; samo valja znati, 
d.i ima malo pravih svnonvma, L j. takvih 
rijei'ri, koje jedno isto znače; viSe ih ima, 
kojima je značenje srodno, pa takve se po- 
najviše naznačuju uz synonyum skraifenom 
riječju ixp. ili cf. Kod glagola prošlih nesvrie- 
nih ziibilje^io smn njihova t: pf. prosta, c. pf. 
»lošcna i i*. impf. dožena (koji ili imaju); osim 
koristi koju književnici mogu imati od ova- 
koga prijegleda. joSle se kod glagola n. p. 
varati lak^- razabere, da je domrati v. pf. 
u nije V. impf., kao što pogrješno stoji u 
Vukovn rječniku, ."^lo se kod gdjekojili gla- 
gola razlazu i gramatiiki oblici, mislim, da 
barem joS za koju godinu iie će biti suvifti'. 
ti skupu se nalaze i riječi augmcnlatinie, 
riječi s JFdtia}cim na^tavkont i t. d., čim se od 
skupa ponjeSto osvjetljava značenje i valja- 
nost pojedinili riječi; iJiko se n. p. od skupa 
kod aptor potvrgjuje, da valja govoriti i pisali 
/i/Ml', lotot (a ne lipin, loeifi], da je dobro 
dunjoi\ u po tome i danjomna, i t, d. Svrli 
toga se prema skupovima takvim l.-ik> va- 
ljano načine »ove riječi, ako je nužno da se 
čine. Imenice načinjene od iuAniliva s pri- 
djeveuom sprijed rijii'com nr kao n. p. ne-' 
fui'anje, neobretaiijc, ucodgovaranje, nepoima- 
HJf, nrpoglaSanJF, nepritnavanje, neprohavljenje, 
i I. (/. ovdje se pominjti vifte primjera radi 
nego li radi samih Acl>e, ila^ se to jest vidi, 
kako se sut)slantiva verbalia mogu i s po- 
ri'-anjem upotn>bIjavali. Tako i kod pridjeva 
složenijeh a prijedlofrom po, a. p. podobar; 
jer se golovo -ivakomu pridjevu mo?* dome- 
tnuti iijirijed. kad mu se lioči: značenje da 
umanji. To vrijeili i za glagole slofiene s |iri- 
je<lloumit; jer nije mogiiči- iihratili u knjigu ftoji mo^ bili složeni s prijedlo- 
ije za cijelo govori narod, kad nm 
talio D. p. gla^l ilohrali (doberemi 
bukovu rjefnikn; a tko će rei^i. da 
ne govori? Iz toga se tnkogjcr vidi, 
pre^erivali njeki Vukovi-i dr?,ii*i da 
iječ koja se ne nahodi u Viikii; ih 
em jeziku na tisui^e dobrih i lijepijeh 
koje Vuk nije znao niti je mogao 

Dijesu u ovoui ijf(>niku na svijeni 
|Biafeni tihrcnti, ne će bili ica rudo 
Boa, da i u satiioiii Vukovoni ije- 
»djckoja lijeC' bez akcentu (n. p. 
B, rntdisalo). i da je i sfuii Danii^ić. 
olji znalac akcenluaeije u jeziku 
lavio dosta rijeci u Akadennjskotn 
K2 akcenta, pai^« i lakvih rijeCi, za 
Uie znigući koliko je jo^te zamr- 
R akcentuaciji našoj, mislio bi 
lU lakSe nego pometati na njih 
inte. 

ukovo \) pišem složeno slovo ju, 
orijsko, jer su stari naši pisali j/j/ 
jj, i koje najbolje odgovai-a sistemi 
lašnjeg pravopisa. Po ovoj sistemi 
ti, da naš svaki glas, kojega nijesu 
orili, ima svoj osobiti znak, prosto 
jda se ne dira u sama Latinska 
HK pak ne bi moglo prosto slovo 
I nag glas nai'initi bez diranja u 
6?o, neka se radije naf'ini složeno 
Hi lome imadenio načinjena prosta 
Vi i, kod kojih se dijakritit^kim 
uira u Latinska slova c, a \ g; 
Bma slova đi i Ij, jer se od d i 
BOgK načinili prosti znaci Zfi gla- 
be dirajući u sama ona Latinska 
■na jo^ dolazi složeno nj. Na- 
patemi griješi se u načinjenom 
Re dira u sanio Latinsko slovo 
p gore što se za išli g1n>: pored 
n (f dopušta paie zapovijeda kud 
iBi joS i složeno slovo gj, te trel>a 
Me£ kad znaci mjesto (u Hivat- 
mic, a kad znači cvijet: đurđic! 
fan isti glas dva razlićna znaka ! 
■rebački književnici imadu za dva 
ta jedan znak : dj im je t':a:i \) 
qe), a Čas ;^j (n. p. pof^/emčiti 
BO^je smutnja u izgovoru te se 
^kib gjaka čuje poa/armiti fmj. 

(rebii dne ;iO. lipnja r.l(M^. L porf;armiti). To je prava nevolja i sramota u 
na^m pravopisu, koja bi se mogla uklonili, 
kad bi ki-, zemaljska vlada n školama ukinula 
ono ni za kakve zasluge križem odlikovano 
đ; ta niko ga ne upotrebljava osim iijekoli- 
cine akademiku i školske djece, koja pak 
moraju da znaju i g} čitali i pisali, Tuda bi 
se i Zagrebački književniri zar dozvuH. pak 
eto nam onda jednoga pravopisa jedva na 
jedvine jade. 

8. Ne mogavži ja sSm koreklurtt opravljati, 
povjerio sam je gospodi, koja su lomu poslu 
već vjeAta, i savjesni su radnici i dobri po- 
znavaoci jezika Hi-vatskoga; opet se bojim, da 
će pored svega togu bili u rječniku Stampiu-- 
skih pogrješaka, nadam se, neznatnijoh, koje 
će čilalac sam moći opaziti i popraviti. 

11, Ne bi trebalo, no kakih nas ima, ne ću 
bili s gorega, ako izrijekom kažem, da sn 
sadršaj i>rimjćrii ja ne odgovaram. 

10. Ovo djelo moglo bi se zvati i rje^ik 
Srpskoga jceika, i da su ga naiiisali Srbi. 
jamačno bi se lako zvalo; ali mu je po ji- 
dnakom pravu i po samiiri noči-liiim Srbalja 
Vuka Karadžića (Srb. i Hrv. 6) i Gjura Dani- 
čića (Dioba 5) ime rječnik Hnialukoga jezika, 
jer su ga spisali i na svijet izdali Hrvali, 
Nije ■ili df)[iieliiul" ili Srpsko;ia, jer t»j do- 
nicliik iif Ili /; I r 1(1 volji 1.1 ni jednoga Srbina u 
n/,!iiviiljiii Ili iMiLft;:'.- Hrvate, a i Srbi ne bi 
dodali ili Urvatshuga, Braća ku* i braća, 

U. Dužnost mi je joMe, da lijepu zahvjilu 
javno izrečeni visokoj k r. zemaljskoj 
vladi, odjelu za bogoštovlje i nastavu u 
Zagrebu, Sto je svijem Školama preporučila 
prenumeraciju na ovaj rječnik i na nj pre- 
numerovala za sedamdeset i dvije škole; pre- 
uzvišcnome gospodinu biskupu u Ujakovu 
Dr. i. i. Strossmaveru. što se upisao za 
dvadeset eksemplara (prvi od svijch): I svoj 
gospodi za trud i muku Sto su skupljali pre- 
numeranle. i od njih po imenu oninui koji 
su ih skupili više od dvadeset : katehelu 
gimnas. u Požezi prof. F. Barcu. franci- 
skanu u Košljunu na Krku fra A. J uuićiću, 
prof. gimnas. u Zagrebu S. K u caku. prof. 
u Zadru M. Neki ću. kr. (inanr. perovogji 
u Zagrebu Dr. Gj. Ortneru i grad. liječniku 
u Petrinji Dr. N. Zvborskomu. Bez ovoga 
što se pominje ovdje sa Zi'thvalnošću, ne bi 
bio ovaj iječnik izišao na svijet. Dr. F. Iveković. IZVOKI PISMEM OVOMr KJE<MKl\ IRj. Rjernik Hrvatskoga ili Srpskoga jezika na svijet 
izdaje Jugoslavenska Akademija. Dio II. Obraaili 
Gj. D:uiii'ić, M. Valjavac, P. Budmani. Zagreb 
1884-18«<>. Dio III. IV. V {do riječi konjokradica). 
Obradio P. Budmani. 1887—1890. 

Ibkv. Novi Srpski bukvar. Kecensija Gj. DaniČi(?a. 
lieč 1S:)1. 

banicu. Zabavnik za godinu 18'2r> izdao Vuk Stef. 
Karadžir. Hec' (1). Za godinu 1827 (2). Za godinu 
1828 OV), Za go<linu 1829. Budim (4). Za godinu 
18:U. Bt(- u')). 

MRI. Hjernik Hrvatskoga ili Srpskoga jezika na svijet 
izdaje .lugosla venska Akademija. Dio I. Obradio (ii. 
Daniri«'. Zagreb 1SS() — 1882 (kad se odarle navoac 
rijeci Danici ''ere, ondu se i untj dio piše: (ij. Dani- 
čie, AKj. 

Moba Slovenskih jezika. Iz lekcija profesora velike 
^kole Dr. Gj. Danieira. Biograd 1874. 

>M. Istorija Srpskoga naroila napisao A. Majkov. 
S Huskoga preveo <tj. Danieie. II. izdanje. Bio- 
grad 1H7«). 

^Ofliit. Dodatak k Sanktpeterburgskim sravniteljnim 
rjernicinia. Na|»isao Vuk Stefanovie. heC- 1822. 

►P. Pisma o službi Božjoj. Napis:io Andrija Nik. 
Muravijev. S Huskoga preveo (Jj. Dani^'ie. 3. iz- 
<laiije. Biograd \>>iu. 

>Posl. Poslovici* na svijet i/.<lao <Jj. I)anicić. Zagreb 
1871. 

>RJ. Kje<^nik iz književnih starina Srpskih. Napisao 
(fj. Danićić. Biograd 1H«kJ. 18<>4. 

ilas. Glasnik družstva Srbske Slovesnosti. Svczka 
VIII. Beograd I8r)<'» n dfiljc s reske u kojniiu je dj, 
Danićić napisao št<n. 

o«i|N)4iiiu sa dva krsta \oi\ Vuka Stef. Karadžic^aV 
1W- lKJ,s. 

P\. <ios|M>dinu P. Ninkoviću »od <ij. Danicića). 
Biograd lS«*»,'i. 

orf. Srpske Nar. Pjesme iz llen-egovine. Za .^tampu 
ih priredio Vuk .^tef. Kanidžić. Beč 18<W». 

Xpj. Hrvatske Narodne Pjesme. Skupila i izilala 
Matica Hrvatska. Knjiira I. H. III. IV. Zagreb 
IsiH) lMn». 

»tor. Istorija oblika Srp«»ki»L'a ili Hrvatskoira jezika. 
Napisao Gj. Danićić. Bioirrad IM71. 

»vor list za zabavu, pouku i književnost. Novi Sad. 
l.*^7.'). 188.'). ipriuijeri od Vuka>. 

. Rovdanuvic*. Zbirka rijeci ipoćev^i od slova w i 
daljej skupljenih ]»o Lici od Divoselskoga prota 
.lo\ana liogdanovića, koju je od ni«*ga nabavila 
.lugf>slaveii«*ka .\kademija a meni blatrosiivo ustu- 
pila Z4i |Nirabu ; na ćemu joj ovdje jmi du/nosti 
i'.rićem h\alu. 

urin. Jumiusa i Fatima. Napisati M. Gj. Milićvvić. 
BiH»grad 1.^79. Kigiž. Književnik. God. III. Zagreb 1866. 

Kolo Gjuru Danićidu 13. maja 1889. Beograd 1889. 

Kordoni s riječima od njih postalijem u Hrvatskom 

ili Srpskom jeziku napisao Gj. Danićić. Zagreb 

1877. 
Kov. V. S. K. Kovćežić za isto rij u, jezik i običaje 

Srba sva tri zakona. Beć 1849. 
.Mo|^. Megjudnevica. Napisao M. Gj. Milićević. Beo- 
grad 1885. 
Mil. Knez Miloš u prićama od M. Gj. Milićevića. 

Beograd 1891. 
Milo§ Obrenović, ili gragja za Srpsku istoriju našega 

vremena. Napisao Vuk Stef. Karadžić. Budim 1828 

(napisao istočnijem narječjem), 
M. Svefif poef. Miloš Svetić poeta. Iz lekcija pro- 
fesora (»i. Danicića. Biograd 18t)5. 
Nik. Jev. Nikoljsko jevangjelje. Na svijet izdao Gj. 

Danićić. Biograd 1864. 
Vov. Srb. Davidovićeve »Novine Srbske u Vieni^. 

(Jodine 1817, 1818, 1821. 
Nov. ZavJ. Novi Zavjet Gospoda našega Isusa Hrista. 

Preveo Vuk Stef. Karadžić. Beć 1847 (Predgovor 

I-XV). 
\pj.* Narodne Srpske Pjesme, skupio ih i na svijet 

izdao Vuk Stef. Karadžić. Knjige I. II. III. Lipiska 

1823-1824. Knjiga IV. Beć 18;i3. 
Npj. Srpske Narodne Pjesme, skupio ih i na svijet 

izdao Vuk Stef. Karadžić. Knjiga I. II. HI. IV. 

1W- 18.11-1862. Skupio ih Vuk Stef. Karadžić. 

Knjiga V. Beć 18<55. 
\pr. Sr^)ske Narodne Pripovijetke, skupio ih i na 

svijet izdao Vuk Stef. Karadžić. Drugo umnoženo 

izdanje. Beć 187t>. 
Obi. Oblici Srpskoga ili Hrvatskoga jezika. Napisiio 

Gj. Danićić. Šesto izdanje. Zagreb 1872. 
Ofibr. od riiž. Odbrana od ruženja i kugjenia, u 

:M— .36 br. Vidov-dana 184)1 (o<l Vuka Stef. Kara- 

džića). 
Oil|r* na laž. Vukov odgovor na laži i opadanje u 

SrpsktMue Tlaku. Beć IS44. 
0«l|r. na sit. Vukov odgovor na sitnice jezikoslovne 

<;. .1. Had^ića -- M. Svetica. \\cć I8,3l>. 
Odi:, na iit. Vukov Odir<>v*>r na l'tuk G. M. Svetica. 

Beć ISI.I. 
Op:lod. Kjećnik Hrv. ili Srp. jezika na svijet izdaje 

,lug(»slav«'n*»ka .\kademijn. nbragjuji' <Jj. Danićić. 

Zagri'b In7.*^. 
Opit. laik«* Milo\aiiova Opii luisi.Mvljenja k Srbskoj 

Hlićn«>rećnoHii, Izdao ga Vuk Stef. Karadžić. Beć 

ls;i:{ iPrtdioror izdarateljev. v- y (— - ,'] -24l|. 
Osa. Osnove Srpskoga ili ilrvatskoirn jezika nnpi^'ao 

(«j. Danićić-, Biograd |s7*». 
Sv. ti. <> Svetićevu <>irledalu . Ki'censija tij. Dani 

ćića. Bit)grad IJ^lTi \'2. i/danje t. Pls, Vuka Stef. EarailžiĆa i Save Tekelije pisoiB o 
SrpakoDie PrBvopiavi. Beč 1845. 

Pom. Pomeni o Daničidu i njegova pisma iz posle- 
dnjili godina ojegova života. Od M. (ij. MiliĆevii5a. 
Beograd lbS3. 

Posl. HrpBke Narodne PoBloviue. Izdao ih Vuk Stef. 
Karadžif!. Beč 1849. 

Primj. Primjeri Srpako-SlavenskoKS JMsika. Sastavio 
ihViik StBf. Karadžić. BeC 1857. 

Prip. blbl. Pripovijetke iz Btaroga i novog zavjeta. 
Preveo (.!j. Dauićit!. Sedmo izdanje, Biograd 18t)6 
(latinicom »tampune). 

Priprava tn istornu svega Hvijeta radi djece. Preveo 
8 Njemačkoga Dim. VladiBBvljflvić a preglcđiio i 
na svijet izdao Vuk Stef. KaradŽič. Beč 1864. 

Ra4 Jagoala venske Akademije. Knjiga I. Zagreb 
18G7 (i dalje knjige u Icojima je Hu napisao Oj. 
Danici^). 

Rat za Srpski jezik i pravopis. Napisao Oj. Daničif, 
Budim 1847. 

iy.' Srpski rječnik isiolkovan Njemačkim i I.atitii!kiia 
rijoČma. Skupio ga i ua svijet" izdao Vuk Stefano- 
• vič. Beč 1818. 

RJ. SrpHki rječnik iHtumačen Njema<^kijeai i Latiii- 
skijam riječiDui. Skiipio ga i na svijet izdao Vuk 
Stef. Karadžič. Beč 185S. 

H].° Srpski rječnik istuma&n Njemačkijem i Latin- 
skijein rijefiniH. Skupio ga i na avijet izdao Vuk 
Stef. Karadžič. Treče (državno) izdanje, ispravljeno 
i umnoženo. Biograd 1898. 

Kp, tako se naznnčuju rukopiM DeAttimiMUiih naro- 
dnih pjesama MuhamedovaČkih ix Bosne Sto su u 
Hrvatske Matice, iz kojih sam po dobroti iiniversi- 
telakoga profesora dra. L. Marjanoviča primio ne- 
koliko riječi. 

Slnt. Hrbska sintaksa. Napisao (rj. [»aničič. Beograd 
1868. 

Slav. Bib). Slavisthe Bibliotbek herausgegelien van 
Fr. Miklosich. I. II. Wien 1851. 1858. 

So»j, »PravilelstvujuSčij Bovčt Serhskij' xn vremena 
Kara-Gjorgjijeva. Napisao Vuk Stef. Karadžič. Beč 
1860. 

fjpisl. Skupljeni gramatički i polemički spisi Vuka 
Stef. KaradHča. Knjiga I, U. IIL BeagraA 1894 
do 189U. 

Srb. i Hrv. Srbi i Hrvati. Od Vuka Slef. Karndžlča. 
(Vidov dan 1861 br. 31). 

St. pis. Ilrv. Stari pisci Hrvatski. Knjiga IV. V. 
Zagreb 1873. 1878. 

Star. Starine. Izdaje Jugoslavenska Akademija. Knjiga 
I. Zagreb 186a (i daije kvjige u kinima je ilo pri- 
općio Gj, Daničić; u XIV. knjiei itnit pismo Vu- 
kova Safariku). 

Strai. StraŽilovo list za itabavu, pouku i književnost. 
Novi Sad. 1886. 1887. 

UtuUI. Joakima Stulli Dubrovčanina Rječosložje. Du- brovnik 1806 {DaniHč i po njemu Budmani piiu 

ga ^tulič). 

Sveto Pismo staroga i novoga zavjeta. Preveo atari 
zavjet Oj. Daničič. Novi zavjet preveo Vuk Stef. 
Karnđžič. Biograd 1868 (ćirilicom štampuno. Ono fe 
navodi po knjigama; n. p. Moja. I. 1, 31 (Moja^tva 
knjiga prva, plava prva, vrsta 31), Jov 43, 17 (kt^iga 
kojoj je nutpu Jov, glava 4S, vrsta 17), Jov. ti, 48 
(JoBonovo jevangj^e, glava B, vrsta 48), -Tud. 20 
(Jude apostola poslanica, vrsta 20). 
^ep> mal. Lažni Car t^čepan mali. Pjeamotvorje 

Petra Petrovifia NjegoSa. Zagreb 1851. 
Vid. d. Vidov dan (novine izlazile u Biograd«) ISfil. 

1862 (primjeri od Daničiča). 
VLnilt-, V. Liziču. I. II. Napisao Gj. DaničiČ. Beč DauiČič. Beč 1^7. 
Zlm, Zimuje večeri. Napisao M. tij. Miličević. Beo- 
grad 1879. 
Zlos, Selo Zloseliea. Napisao M. Gj. Miličevič. Beo- 

grad 1880. 
Žillje Gjor^ija Arseuijeviča Emanuela. Izdao Vuk 

Stef. Kar»lžič. Budim 1827 (napisano istoćnijem 

namejem). 
Uv, Život i običaji narodu Srpskoga. Opisao ih iza 

Štampu priugotovio Vuk Stef. Karadžič. Beč 1867. 
Ztv. fcr. f urh, Živolj kraljeva i arhiepiskopa Srpskih. 

Napisao arhiepiskop Danilo i drugi. Na svijet izdao 

Gj. DnniČič. Zagreb I8(i6. 
Živ. !iv> Nav, Život sv. Save. Napinoo Domentiian. 

Na Hv^et izdalo -DruBtvOBrbskeBlovesuosti« trudom 

(.jj. Daničiča. Biograd 18<i0. 
Živ. sv. iSim, 1 sv. Sav, Život sv. Siuieuna i sv. 

Save. Napisao Domentijan. Na svijet izdao Gj. 

Daničič. Biograd 1865. 

Upotrebljavali su se rieČnici 

ea rijeii Staroulorenske: I^siuon Palaeoalovenico- 
Graeco-lAtiniim emendatum auetiim edidit Fr, MikJo- 
sifh. Vindobonae 1862— 18IK). 

ta Madiurske: Iie»ijabb ie legtJimOttebb N4met- 
Magy8r Čs Magyar-Nčraet ZsebszokOnvv. Kčszitelte 
Farkas Elek. Pest 1857. 

ea Talijanske: Dizionario italiano-tedesco compilatu 
da 0. G. Jagemann. Tomo I. H. Vienna 1837. 

ta Turske: Turske i druge istočanske rcči u nalem 
jeziku. (M (TJOFHa Pojjoviča. Beograd 1884. 

GdjeHo se spominje i rjemik: Denlscb-kroatiscbes 
VVjirterbuch von Bogoslav Šulek. Nčmačko-hrvatttki 
rščnik. L U, Band. Agram 1860. 

OdgoneUJaji aeeti su ie knjige: Srpske Narodne 
Pripovijetke i Zagonetke. Skupio ih i na svijet izdao 
Vuk Stef. Karadžič. Biograd 1897. odatle su popra- 
cljene i gdjekoje riječi u tagonetkama što su u Vukova 
rječniku. 
^^M SKK.U'KNE Kueri. f 
11. nre. aepiis. apcunativiia (4. pailež) 
nct. avtivum (verbum, frlnpol aktivni) 
H»j^. (u) BiK'koj 


udj. adiectivnui nomen (pridjev) 
udv. adverbium |adverab, pnlog) 


Kan. Bnnnt. Banatu 


brniNk. reg. banskoj refcetnenti (nko (iline i onamo 
<io Vue) 


c. r. 1 eom. gen. eommunis generiH (muftkopa i iSen- 
skoga roda) 


Blon. RioKradii 
BJelop. Bjelopftvlićimii 
Bniiil>. Hrnniaevu 


cr, confer (isporedi) 


(tali. colleetivuin {nomen; skupno ime) 


)'. «. Onoj (Jori 


runp. comparativus (gradna; ilrugi red pore^enja) 
VOTT. correlativnm (Sto je ii^tajniiSno. Sto je jeilno 


(rmn. Crmnki 


Kfflln. nalinauiji 


prema drugom, jedno odgovam dnigomel 


Dubr. I>iihrovnikii 


(EPB. genilivuB (2. padei) 
dnt. dativu« (3. padetl 


rrnn. jrrmnnlićki. u graiimtici 
Ufire. HcriTegoTini 
Hrv. Hrvatskoj 


V. «. etempli cansa (na primjer) 


Imosk. Imoskome 


e. g. exemp1i gratia (nn primjer) 


l§t. inotno 


ete. et celera (i t. d.) 


r. femiDinum (žemikoga roda) 


ht. kr^J. iBto^nijom krajovimu 


tg. ligfirlicb (u prenesenom smislu) 


Itd. t t. 4. i lako dalje 


fr. OailB. fraazoBiscIi (Franenaki) 


UME. Rrii]. jugmtapiulniiii krajeviraa 
ni. juJluo 


h)'p. h)-pocori8ticou («to ne govori od uiiln ili nn 


podsmijeh) 


i. e. id est (to jest) 
1. q. id quod (to it«) 


;ol. Koloru 


lok. "iđi loc. 


Madi. Madtanki. {») Mn.ltarakoj 
■U. mje-to 


lat«rj. iDlerjectio {ur.vik) 


Biut. nastavak 


llal. italieni«^ (Itatijanski) 


loc. locaiii (7. padei) 


P«itr. railMvićiiiim 
n^or. Pipcruna 


«•■. nominativufl (1. pailei) 


Pudi. i'oafr.)ri.d 


rM"""-"'""^" 


Bee«) 


BlUig. paraivam (pasivni, 1. j. glagoli 


pnipp. prnnpoaitio (prijedlog) 


Ku>. Kliski 


pniP.t. praeiteuB (tempua; sadninje vrijeme) 


(O^v. kr^. »jeveruiji-in krajevima 
!dev. Hrv. ijevemoj Hrvatskoj |ii kajkavai^) 
Slnr. Slavoniji 


pron. pronomen (uogenica) 


q. d. 4iiod dicitur (lio bo ka2e) 


sloJt. alol«n (D. p. glagoli 


s. V. "iib voće (po<l rijpfju) 


Hrk. Srbiji 


HiBjt- -ingularia (jednina) 


tirti- Krijfunn 


<i i>JMmnma. rijeti pjuNDii^ke; uli ik iiiuo^i! ovako 


NjB. i^nonvrna Ikoje bu rijefi jednoga Knai'enjnl 


u. d. g. 0. drgl. uuil dergleieiieu (i tako) 


mbilji^ienp govore 1 otim {iJMUua) 


n. H. H'. uiid »o'Meiler li Uko dalje) 


ftupRt. supiUnliv (imenica) vidi aubat 
8um. Snmd. ^umadijl 


V. vou (odi 


vert. verbsl. verbalo (subatauliviim. irapnii-n naiM- 


1. J. to jest 

Vi. n. UilftoJ naliUi 
FjlT. vojvod-lvii riw<la u BftSkoj. Banatu i Mrijemn) 


vor. vcK!ntiTUN [Ti. uadet) 

V. pr. vorbum uertcilivuni (glagol BVr)«ui) 

V. r. ImpT. veibum refleiivum *el reuiprocuin irappr- 


tMf. i^iadno 
retrtlvnm 
T. r, pf. verbum r«ltaxlvum vel redprocnm per- 
fertivnm 
K. 1. nm Beispiel ma prin^<ir) 

• meuna je kod rije.'l. ^« koje « aii-li du -.n T..n.ke 
^^^K^ 


ili .la -u bar.'ni prrko Turaka doti.) k nama. 


^^_ S, tt. prvo slovo w alfabetv: ^ i £ tko god ne 
umije, Htarijem se oprijet' ne ninije. DPobI, 1, Ono u 
koje se izbacuje. Odg. on sit 7. 

i. Rj. ake- od Danieiia, ftSj. lu. 

I. COtij. — t) aber, at, veru; Ju ga Ijiiliim, « im m: 
Đtire; ia dogjoh, <i on ode. Ki. aavetom se utim Urugo 
utiče kao suprotno ili »epriltino prednjemu, tidi nli, 
jft 3, ma 1, ni). — Ali onde dn nitkcmi* ede liom /n- 
Itopa nogom, u ne gdejeld'i voijn. Npr. 87. Unhotu 
81 icapof^eo, (1 prekrstio m: nijmi. !I<J. Unije ae povrntili a 
imali nego i^ekati a netniiti PohI liti. Akii ImkIu kiif^n 
dostojna,' do(5i <^e mir va9 n« nju, « nko U ne liude 
dofltoma, nur (^ «« vaA k vnnin vratili, Mat. 10, VJ. 
« takvim se rečenicama naw* n Indiio iioitavi; Ko- 
like oCi, kumn ne vide I Foni. 144. ~ 9) uniJ, «(, «tii ; 
Kako nn okom, a JH skokom ; jn utiijim, u ti i^eđift; 
ja radim, a ti spuvuS; u (iUi on vefil' Bj. aa^e »e 
drugo ističe kao ratlično ili namo oaobitu od jired- 
t^^a; pa »ave: or^u dolazi i ondn, kiui »e »amo pre- 
lan u gororu od jednoga na drugo: Vrljlku*, konj 
koji je tunnk a dugiMc. Itj, Tlin. >i<le|)fwt čovjek, 
ponizak u krut. Bj. 3(M>>i. KknAi Kre imi grnui a on /a 
njim. Npr. 14. fireW«fi prvo 1 prvo fovw(ii a on noni 
iivu orluSiiiu. IM. Jedan puliKiRJe na njivu da olilfcje 
žito, a žito kjio, ne može lepAe bi^. 7t(, Tukaj ne, 
Sto si ns veliku nnijit pravdu nmHkao iivoju timn a 
njihovu mater. 232. K moj ''oe^;! nrima liolečptcii, a 
on bi nalojtio vatru oko bukve. I'oal. IfRi. I'rvo da 
imaA, II pKk da umijem I'I'mI. UH. U daleka tave »taru 
majku: ,A nu boda. moja alara majko!' NpJ. l.'iuit. 
Nego m^fiin sine a sivi sokule, kad iiani je nvako Sog 
dao. Kov. fiK. Za jela osobita nije mario, a isM tako 
_ ni xa lijeue lialjine. Hiivj. iK!. Nikakav krnja'^ tu- 
uxme---nitj tulara pu(« kakva na|M|i«, u. p. * jc(ln» 
alraoe bijela, u s ilru/« otrane tuLa, 'i oko Jedun^a 
džepa crvena, a oku dniicufca ertta. Flt. A7. K'ijl MJe 
dobro sjeoke ono je »iu 'ovje^ij; a njiva je avijet; 
a dobro ajeme sinovi su cjuMva, 'i kukolj aiiiKVi au 
sla; a neprijatelj . . . Mal. i:t, iSH. !f,l. l*itgu^ k ćrivj^ku. 
■1 on BUgaAr kod kamibi. H<i)s. I. :H. 3i} It fmU l)a- 


1 rcr^nHVf mi gliiifol 

gaje; Sage f^iriz-u « iriiii 
ara bravr« u <ini »e ji-dh.i 
lula I« pntj«. MfTJ'. t. .17 

fokoi 4" '■ ' -■■ ' 

mi. \ 

- 3>, 10 forinti im mesoe, liiniin i vin;i LhIjIl.) mu ii' t™- 

balo, u < po koju hnljfr << ^ i < , i' << rki 

Hog, a ne / neKnabo}.:'' ^ ■ ii '■ ' ' '•' i ■ ■> -in-i 

itmegjH a i i saner i:il<r';ii I iiiim.i <i.i :r •• 

dobru nmlnniini, a luhiii)tr i <>iil ii iinsl Iv'iv. I^i. 
— f'J A nju fiile. (I Ml nn« ne kude. Npj. 2, 1W7. — 
d> a da Bn;'Miie w piUinjii: Aila (U ilajf adii kikul 
i >I«<-h. freiileh, wie anderof imo vero: a da nA7 
tj, 2a, Ja sam tvoga brata *r("*ii.../l dtt iplo ja moja srelU? N»r. 72. I'ravda in u floga; a da u 
kngar l'<ial. 2f>H. UtM<ti iluli. <i d.i rjiiUt ne i<ur Npj. 
.-I, Mfi. Ima Pero, « rf« kako iieinal ff, M« - ''-"• 
volede tHmlvu ncbeskum'-, i ntgu li ea 
majjskoiti«. Npj. 2, SiNj. — ef otim pUrinja : A 
Ja kolibo mi treba, u tla iliun rama. Npr, I moj 


Fi-iikr, n kale. Hara. I. 'Jn, 'i. itp. ji. - - 4J rdenifs u kirjimu m 
neito poreiU luku. d-i orma iinome. ita tr u prut/f 
tvrdi tli liiiii, iLilati da jt jol ptii- ili ita nijt ni 
onoliko »ni Ha jV u drugoj, a tu tutrugjtnje hir,a 
rijefju kamo ta li ili nekmo li, ueimaju aupu k 
»aret a pred rijtiH orr Luno li ili neltnio b. itp. 
ABj. 17b. — Aiamili (a kanui li) mi« «■«(, nedum/ 
ne dam ni lirbi. u kutno li njemu. Hiroiitij'), i aelii 
ai lefka. a kamo li ku/i u k<^oj si! (I''mI. 286). Uj- 
ila. Niko te ue ^ ni prstom taknuti it kamo U ubit«. 
Npr. 2^1. 1 nu-RJednix krušku ■lazM''i pit^iva, a k^iuili 
fy:mk M pw<la da ne po/^ine? l'-ml lUS. I &>ek «iul 
iui b'M'-F, a klimu li Buk! KM. L' /vierki bi ariM- ure- 
puknulo. a kanu li u livu junaku! Nj^, 4, m. Ne bi 
Min je mutna vofla sanesla, a tukm/i li Tunka busa 
rsKbila. Kov. M. Molrr oij* vladikama vjrruva« at 
dru|!:>j<-b Klvari, a kamii li u takvuuu- puaJu. Kovj. 117. 
A kjul tnvu p)! pfdiu . . . tiiiv iNk'i udijev«; u k^mi ti 
va«, tnaUitieruif Hat. <!, 3i> l^uuil/j »agis, lei* *i^ 
■uAr^. KaJ Ml douiai^iaa nazvali Velzevuloia, a kumo 
U Anm»fr njet:oveT I<», ilf. itp. kanui li. »rluuu li. 
~- u Npj. 4, '^i: M' )•■ pusta Zi-ta lutaiiula. r j« 
UP bi orav prrlrtto. u lu raajPĐ Utaiki prejouKi 
*ofliv — <intot mjtKlo a kauvj li t'ti« w a ue. — 
St rtitnit* trttm« tr4t^ tot drtuia rriattritijtiii utrt- ■ diiML Bj i'prsvi f ki.nj kiuJ km 
}t kmt krilu i aaa.yexiL Npr. ;i'' - 
aif«4e, a i ««h oar. :Ulf. ifi vladike i- — 2 — abenjak I'okI. III. JoMe Luko puta iHtmžuje, a Turci se po- 
lj«'iii jH>in()liA<'. Npj. 4, 2«)<). On jo« ne izgovori, (i to 
K4'v<ika . . . do^rje h kmijroin na ramenu MoJH. I. 24, 15. 
- Knd K<* u zoru prol>u<]i, r< /o jabuka onrana. Npr. 
ir>. A'/i^Z lamo, ^/ to dva vola pečena. iU ('na Rtr. 2ih 
/.•'/^/ tamo, ///* vo jH'ćcn). Kud do^ju na jedno polje, 
a tu jroJul» prekrilio j»olje. 8<). A l'dd kilda tiče wih1u- 
-ala, ii <»na im ode jrovoriti. Npj. 4, .*J42. ivV/ tamo 
dojrje, a to ima rita vi<leti. MiloA IHI. A'arf uHtaAe u 
jutru, it to Kve nami mrtvaci. (Jar. II. li>, 35. — Kalo 
d<»«rjc k njima, a on le^rne nićice jrjevojci jrlavom na 
krilo. Npr. 4. Kuho beže pad«* im trpezi, n to ciknu 
Amet-a;ra. Npj. 4, l<Mi, lOt.^ — AV> ninu proAla ni dva 
Kata, ft Hilni konjici <lojrju. Zitije ♦)2. — J*osto zsinpim, 
fi mojom n«»Mre/^om Hko<'-i varnica te* j)ro^ori dlaku. 
Npr. n»2. y Wo oni olidu, a /o an^eo <ioH]K)dnji javi 
Hi' .Icisifu u Hnu. Mat. 2, 13. — Tamnn hc to Klane 
prepravljati, a do;rju ;rlaHovi, da je...MiloA 1()4. — 
IH' i^to ona to rc('e, o buzdovan zauji. Npr. 21). Tek 
^to on to izuKii, a Turi'-in mu u reć: Valaj . . . 257. 
l'*'k izidc vo<li na brezinu, a na vo<Iu dole^'-ie Turci. 
Npj. 4, Mi. Ttk Ato MiloA do^ne na li<dicu, a Hti^ne 
mu i knji;ra tA Ku^i^-pii^e. MiloA II«. — fjf^ a to 
tnfffjii rfrrnirtivia aamoHtal nijem naprtiina ne može 
.'fimjfnjirnti uz tik Lot. rci-e, a izu (flatfolu sto znače 
vidjKi I ndt'trnh jrdje: Kraljev nin najprije kucnu 
njim **U\\itmi\ u jedan kamen, // to He izrući iz njepja 
rp;i riMpija zlatnijidi. .Npr. 221. Po^avAi malo u na- 
pri'd, n to bunar, i na bunaru dcvojka. 2-10. Oni Hanlu- 
p-A'.'A I ara, \ttiifyt^*-: a to i zvijezda koju hu vi<ljeli 
n:i i-tokii. f/jti'"*' pri'd njima Mat. 2, \i (rt errc stcUa; 
ttittl fnhtj, |'o;rl''da na f^odrmi ... i u^rleda, a to ne 
diz;ii« dim o«l z'-mlj«* kao dim iz pcr'-i. Mojk. I. lil, 2t^. 
I '»-Ili. o to lj«-(v<' Hiajaliu na zemlji a vrbom ticahu 
II ii«-bo. 'Jr^. 12, Vidjeli u '♦nu, a to ovnovi i jarci 
-!•» -Lh'ij ii:i n\i'f i koz«« bijaliu ^arcni. 31, 10. .Jakov 
|io<li;':i\^i o«'i »^voje |»*»;.'leda, ti to Nav ide. 33, 1. 
>jiilr;idjui izide op«'l, o to k«« dva .fcvrejina Hva;rj]diu. 
II. 2, 13. Vidji- Aron i »»vi ninovi l/railjcvi .Mojnija, 
fi tit nm -r -\ije|li koža na liru .31, ;jO. tsp, povike 2 
<nii l./iiju;. 7) ti ono, iinifHHtn, Mrd : jii miMlim da 
ji* kod ku''e. tt I, no fsn uema. Hj. rrrrnin' sit samo- 
>*ttilnt nopi't um */ , ///* nr t^u prrr ijoi'ov jare ili sla- 
tiiff ftirl ulo lit uittiriju, pa sr. n driK/oj ili vrara na 
itfo tfffd napnini mito u pri oj, tr ni U što dodaje^ ili 
piila.i na druijo uto i no njiinu Kr daljr nastarljit. 
ifp \Kj. i.3<i. Ju pravim dr>::dicii, a ono se načini 
kij:ik: ja kijak i \olim. ro**l. 101). .\ N]iv rcrr: a 
/o«o da ti o^iavim nekoliko ljudi. Mojm. I. .'1.3, 15. 

< ek.'uiio \ idjf'lo. // ono eto mrak; »vjetlost, a ono 
liodinio po lami. N. 5!i, \). kod a ono, tdlo oro pod 
// ih ono pofl "i/, ino.r sr tnut oki'njiti izijnliii'ki prro 
o: Ako ti ji' preminula majka, ano ui 'noi ti je babo 
o^'ianuo. Ilrre. '^'Jl. S) u nrrnirania s porimnjrm : 
iie nio/r fl:i ne bude, koji nm nr ka:r^ da trrlia da 
liudt hto, i'j*np' stoji a prtd t'n'rniroin draijom : t o- 
\)i-k III' iiio/r i/lrdati o da »^e ne zaplaee i u '^rcu 
*•«■ iie -krii-i IM*. .1.3. U) a pjesmama kadšto ne 
.11'" I lUf^ta. ni l/o sr dodajr s,nno da sr ispuni ri'ita : 
\':d:i libi. Kidili kapetane a na robiju i na daru 
i\oim-. iCj. I .'^ibiiiji od Htra' poskaka^e, a u Savu 
\odii \alo\iiii. .Sp|. I, 2.'^.'». I idi da il7i, i ila), ja (h, 
(a (ili, te (II. p:i 1 1 ». i ii pitanja : a^ta? ait4»*.' tdf'r se 
I inilotn iiiotnji tu ft .11 a. plik inaii, štn i pfnsto 
fiitiinfi -ta".' -to'/ isp. a*la aito'.* ipo Mrrc.) nas'f 
tpiolf lij. !ib. 

//. iftiij n.rilnjt sr /; u naifnraranjii i so- 

lidfiniii .S:iipii'»lijr sam M-bi ka>.e: A »^to bi sr lla^- 

< eiika iiojao. kail jo« iinaiii d\a ;^.i\ota? .N)ir. 201. 
Ne /:iliie mrijit /a pu^ieiiji'. .1 naij. brat'ol a |M»mo/i 
Imi/«*! /a kr-i la-ni i \jeMi llri<«to\u. Npj. I, .3I'.». 
iith ba I. •/> i» i'idosti i lidtilo'ariinju : A! tako 
tebi \alja! Npr. ili. .1, a! tako. tako! INihI. 177. .1 
more, a! lo je pjenmu. 321. ndt hii 2. •£) H ru- fianjn: (tjak jadni ne S<!'ene, ve<!' mu odpjovori da nije 
<rladan. „.1 ho(^es" re^-e divljan ;>i na sramotu, ako 
ne C'eS na lijepo.« Npr. 148. Olava a (podipnuvM ruke 
i ra.iirivsi Aake prema glavi) a u glavi na! (Kao uhva- 
tivfii se palcem i kažiputom za zube, i zna^i: glava 
velika, ali prazna). Posl. 41. A lijepe glave, nu ne 
ima moždana. DPoal. 1 (nu dijalekt, mjesto no), vidi 
ha 3. — 4) u žalosti i brizi: a! ah {Njem.)! oh 
(Lat.)! r/*. an. Rj. A davori! da moj gospodaru! Ja 
.^to si se na me naljutio! Kov. 100. vidi ah 1. — 
ip) u čudu: Bog ti pomogao rajska duSice. A od kud 
ti ov<le? Npr. .57. A ko si ti da ja ne bih dobio ni 
ovih opanaKa? 7.3. Kad dogje carevoj k<!'eri, a gjavo 
se začudi, pa poviče : yl, pobratime, što čeA ti ovgje? 147. 

hiir* m. vidi aliar. Kj. u krajevima (jdje se u (jo- 
roru ne čuje h. 

Aha,* f. — J) das AhA- Tuch, pauni crassL^isimi 
genus. Hj. firufto sukno. — Abenjak, kapa od alte. 
Ki. la. »^erežani ... na glavi svi nose velike kape 
od crvene čohe a . . . fiiroke kabanice od crvene alte. 
Kj. 8.3t)b. Na glavi crnu kapicu od ahe. Danica 2, 
10,5. vidi darovao, isp. čoha, sukno, ftajak. — *i) od 
ahe ogrtač: Dok mi je ahe, ne bojim se age. i*osl. 
()5. isp. darovao, gunj, gunjac, surdoma, surduma. 

Ubadžiia,'^ m. der Aha- 'Tuch-Schneid^r, sartoris 
aenus. Abadžije grade najviše gunjeve od gunjske 
trjie, a i druge različne haljine od (prostoga) sukna 
i od Aajka. Kj. koji gradi haljine od ahe. vidi sabov, 
sursabov, surdomar. isp. krojač, Savac, torzija. — 
aba-dži-ja, Ihirskome nastavku dži dodan je nas za- 
vršetak ja. 

ftbadžijin, adj. des abadžija, tou abadžija. Kj. što 
pripada ahadziji. 

ftbadžTJn.ski, llbadžTJskT, adj. der abadžije, z'Tiv 
abadžije. Kj. sto pripada ahadiijama ili ahadziji 
kojemu god: Surduma, od ahadžijnskog sukna s ru- 
kavima <Io H niže pojasa haljina ili gunjac. Kj. 72<>b. 
— Od abadžijnski sažeto abadžinskT. Daničič. AKj. 
28a. Daničič sra adj. sa završetkom -ijiiski sažima 
u niski. Osn. 311. 

ftbadžiluk,* m. das Handirerk des abailžija, sar- 
toriae (restiflcinae) genus. Kj. radnja idmdžijska. 
abadži-luk, Turski završetak koji je prešao i k našim 
riječima bezobrazluk, hrisčanluk, pasjaluk, pustailuk. 

ilbadžinka, f }K)veča igla kojom siju abadžijt^ St. 
Novakovič. D.\Kj. 28a. -1- .s//ir^> kao u abadjtinski. 

ftbadžinski, adj. sažeto od abadžijnski, kojr riđi. 
-■' abadžinski. Osn. .311. 

abiUJa/ abiVJa, (u I )alm.) jibAj lij Ji, /*///> iSV////^- 
rake, stragulum, stratum^ ephippium. Kj. riđi i atibur, 
baja 2, basa /'. isp. čul, čultan, }>okrovac. konjski 
pokrorar po sedlu: Na doratu zlatna ahaija, ta ka- 
kove ni u cara nema. Kj. 448b. lulri na njga se<llo 
|H)zlaćeno, pa }>o sedlu zlatnu ahaiju. Npj. .3, 201. 

Abiinjts n. riđi habanje. Kj. 

Abad, Imm, riđi habati. Kj. 

.\bdi^rai*, .\b<lerca, m. čovjek iz Ahdere: ein Al>- 
drrit^ Ahderita: Da čita Klaudove Ahdrrre. .Nov. 
Srb. I. SI 7, iAfJ. 

ab4»<*ovi«*a, /'. aheredarium — fj riđi alfabet / sipi. 
ondje. -■- 0<I Cirila izmišljena atirrerira, koja se zove 
čurilica. A. Kanižlie. DAltj. 2*»a. - 'i) riđi b"kvar: 
.MIoL'o hiljada bukvara ili ti altererira. .\. Kaui/.lie. 
DAKj. 21»a. vidi i Mi<a. 

ftbrn. adj. - - /) (m1 alw. ron Aba-Tuch, e panno 
aba dirto. \i\. Povuče sa sobom . . . nekoliko kola 
ahrnih kapira . . . kapice da razda narodu iiie«*to {»•- 
Hova i ialova. Danica .\ 1.3. **) to j<* alimo, /.ivi 
ahrno, t. j. zlo, rgjavo, srhlnht. male, prema dobru 
kao ito je aini pn-ma pravoj čimi. Kj. ali :a abiMi 
II intoii :narrnjii ridi liabeii. 

abenjak. abenjiika. m kapa od abe, rinr Mni:r 
ron \\ti\' J'arh, galmi< r panno aba dutn: < elavij 
ghivi aht-MJak kapa (l*osl. 32l». Kj. («.. ftb«r nd halH« Hj 

abcr d hah Kj 

alAnus tn dno Sto u odi ot dne (u b u b ) 
kao kamen Rj J h hl ebenum Rj dt k, d 

\lin ^Ijlv ^ nđ pjegn ( p k nj spod pa) 
Rj ~ ilbraAlj b će oii tHgj u « O n % 
AbniTui i. / kola 1 motka na £ mu d j aHo 

n ^ n (IJU dobom, U IH iii/st ng pertte portutor a 
f ob nvn ui Rj vpra v obm nn a li čega j po 
II 6h a u a?j m(jfM glm la p I n ru Ja 

o hril ab avn A. vid obramujnČA, obravnjaća, obra 

nbrdnosn, mol hab ouoSa Rj 
&c n erj kad b kome Ato pniž pn se p t n 
In (kan n p ito dje a drafe j dno d u^) Rj 
1 ( Bt) d; A -o Rj A-uv. li k a / y K 
r 2 t d 

I rle "toAJ chalyb Id I 
t lar uL ua luk P si dSbl 
I 1> ma;- ta 1 mnada, nad 
ru 0»n 122 
I IiHi Rj p dem od A a 
I Al ksa) ) n 2<*6 p Uk 
KA k 

A o m IjuJ' ) A p 1 \leksa Rj A-co g n A n, 
voe Ao dl Aca dem A ko — ( (Ap hi/p Ba o 
Ma a Neco Peeo 

f /■ d a(> ! n m eh ivU Rj <*. 
(I ko * I td Mp a6 a 

iv Sfeta, H etn jnnger at, ' A«. Flllet 
pullu gu a ii6m B^ mlu IJit a <ip ko drtj I — 
a( )f p ed C olp I 3t I 

ii-p^jp n jlrt leAnenil« p cAn jrr I t o 
cvn lett d durt Rj w liol (i a^ «Ity 

* j m Ao »Cl 

k kn ot o no /" cn ;/cn put f» n x gj 
na (T n P tr vi oltleno j hat K ugledati n Turak 
Udbn (\pj 3 1«) Rj SOSa. K d njed A 
" ' it ARj 31 b kai da una / apnjed gnjeiko \ k 

- A k ( da j f hpj I 14J ft itiunpn kom gn It i in I A U> A D a \pj 4 411 

AHmu rJabnaRj et U m i ei i 
A^n 

Af o II (j i ) A yi od Afm Rj n« i 
A o d AH — t / ; / I r Iro 

Alo lio je M 8 
«e6iiUN / u n Ij Kj i 

ad « w 'Jf i/ j 1 1 

— Suid u il h Bnd UI.: U 
ka anj n U d h« s j u 
I \Kj U I In I ) II i k k 'Ili rffl 

rr ai Kj J a la {,< 

ul iud I id td aVitfvt nk te oT ot j t 

4dKkal# 1 I I } rv ist Ij n k d H OT r an << ^ ARj 31b / 


ft<y 


•ni j 1 1. 1 g u hl 1 


/ 


rl k d Tu R l£ p 1 | | 


j 


13 klj f da t,a (n i) / 
1 HJ L rug Sto se bojao da M 1 k 1 


b 


Po 1 iaoruK na(R dl p Al k 1 ) 


} ^ 


Adaui Adima m idim id » Kj » j 
jk Od Ad pa ftk ah d DPo 1 b 
AdABi A lama, in ih v uiko k j 
»Ijn 


k dug 
adJimsiiHt adomantft, lamisu StuUj 


1 u, kan Ud kam na ada ant DARj dlb vt i bj 

\dAmo ail Ade« Ada Rj «r ] p d 
ila I pr p dud g m lo- 

I } o pr oT-jk, Adam 

/ U ko 

I k kMj no n (\d m 

I er n Eh f au ]lu 

Adan k kolj n (Ka£ fie 

1*0x1 1 Moja su lia A I miJc I 2 H Eaka j 
Bosu 1 408 U . Ko (a, koja fe i ? Do} a jeofJefu 
> hadet hj &e 2 2 t 

San mnaz pra "e 

s po tdetu iot ftdlea f đem od ida Rj md ostrvce 

adiglar adigjfira m ( old- und 'idberj irth 

Rj rf i j '? ' J i k 

II 1 I Bj c 1 Mn; f I It) t pr h 

rtjec pr toj ' 
' vod vnj ql itifil 
tvonU e» Ikn 

1 \fn 

I Jo a h po- 

ACa, A^Đ — h da djkt k ] (ilas 12 461 Ak e »b kti 
kJ a k 1 (tlas U 48 1 ij NlJ t ''1 bal rf/ ^ fec r enA ne I to (JU) 
M d It huiinatr j tda ijn ik um I vle- 

mu.k ta jM Ha Pok k j tok u Oj la«u popruuje 
Bdtmo u m Rj j43b Pj no S b Tuk Ija 
I Ara I na krnj n i^ralufijmepj n in (ju 

'7 j i ad spo fltft) 

ui K J iS A mpf 
U M n S Iduten eon- 
Uj — dm) aU dra| a 
kao u (Aj'ni'nH ) 

I I k J im adropo ac, adrapo 

I ma t od aj knjcn g d 
\ I j k Ij id ttt »cA Ad u t nu L aA \ii\ 
\ Inja kom 1 Rj 1 ^U« at I ARj J.1I ui 
ladrauBfci J 

kUnk «(j Aop p«* {MiK,H *Hti/ya nfemu«, t I 
! — N fo n b n Ce fwJ * j Os In No 
i«i jc i»il a aj kam n Hj al 
P P o (I D\Rj 6.\\ 
ftdmfnhdin dhl tdRj 

\d nat \d ta I VI a tt Ij Ij dana 

|. 1 IkiJ ku p p 11 1(1 tu j U aivesatski — 4 — ah podnji, za roejenje Hristovo. govori se u Hrv. u kato- 
lika, akr. DAKj. i^^h. riječ uzeta oramo za potvrdu 
tmoffa kto ne kazuje kod agenat, i pridjeva radi, koji ide. 

adiTesatski, adj. sto pripada adventu, govori se u 
Ilrr. (isp. barskbanat i bar^baiiatslci, u DARj. 181a). 

M%'enib, adverba, m. adverbiiim, prilog 3. — Bog- 
di«*«*. adv. od rijeci >bog da« . . . iiat'^injen adventi), 
koji He me^-e u kondicional ne rečenice. Danifić, DARj. 
4>^>a. Ka^) adverah osim oblika >brzo« . . . dolazi još 
u nekima. (>9Ia. 

adTMtat, advokata, m. (u vojv. po varošima), der 
Adrokat, rausaruvi actor : Advokati i mladi jurati. 
Kj. riđi o<Ivjetnik. 

a4vokšto%% adj. sto pripada advokatu. 

JUl%'6kitKki, adj. kto pripada advokatima ili advo- 
katu kojemu gtjd. — govore se oba pridjeva gdje i 
imenica. 

JUlžaniJa/ unerfaltren (aus Jugend), ineapertus, 
ruflis (aueh rom Pferde). Ri. nerjeUt, neuk. — J) o 
i-eljadetu: Xe, Ilija, luda adžamijo! tebe ho^*e Arap 
prevariti. Npj. 2, 4r><). Dmitar jeste momče adćamija, 
na Tiirnke C-e h* konje prevariti. 3, .-MO. isp. djetetina. — 
^j o konju: JaAa adzamiju, nanese me na vlahinjii. 
Npj- 1» 355^ U*^* mjesto jaa, upravo jahah. Vuk). 

julži/ vidi hadži. Rj.' 

adži . . . vidi badži ... Rj. 

Š4ŽO, m. vidi hadžo. Rj. 

adžft^iiD,* adžuvilna, m. der Liehlina, Gamjmedes, 
Hcortum vuer. Kj. — Ni kurvari, ni idoloi)oklonici, 
ni preli uboi'inci, ni adzurani . . . carstva Hožijega ne 
<'•« niiMhjcditi. Kor. I. <», 1». 10. Da ne bude kurve 
i/.ni<yju kreri Izrailjevib, ni adžuvana izmegju sinova. 
MoJM. V. 2:J, 17. 

k^\ interj. uw. das liindvieh auszutreihen, ro.c 
agenftH anufnta. Rj. U2cici a * e sastavljeni, te se 
njima g(mt' goveda, govori se u krajevima gdje se u 
govoru ne čuje glas h. vidi liae! 

a^kinje, n. vidi baekanjc. 

a^kati, Ao<^rni, v. impf. tjerati volove vivuri ae! Lj. 
Kova<Vvir. DARj. .*Ma. vidi baekati. 

kt^r, m. Lat. aer. — Hita niubc po aeru. DINml. 
'J*\. vidi aj«'r, jajcr; }M)vjctanM', vazdub, vjetar .*J, zrak. 
akr. I>ARi. Mii. 

a«*rski, aJj. vidi ajcrski DAKj. .'Ma. Uto pvipada 
atru. vidi i jajt-rnki, vazduAni zračni. 

ikf/ m, vitli nidira 2 : kad spadne u ćobe ///', onda 
•*«• vidi* t'u't*. Kj. dlaka u votu\ u sukna. 

afj^rin!^ hvavo! marte! Kj. — tj uzvik kojim se 
sto pohvidjujr: Afrrim j«* niapircu, kad iz blata iz- 
n«"M'. (<N|;rovori m» u ^ali onom«* koji rcrc kome za 
ito : fiftviiHh l*or»I. 10. \\v af'vrim^ moj posinko Marko! 
da riijc-i tako urinio, ja te ne bili vise sinom zvao. 
Nm. 2, \'J\i. Haj ajtrnn, (mI Orašca Tale! jesi dobra 
roba /ailol>io. .'J, 2o7. ot/mdavsi glas a: Fvrim teb<», 
ljubi moja, kao jr<>s|»o^ni. Živ. \vjt. - *J) upotvehljavu 
>* i Luo sHftstuntir, kan pithvulu^ pak onda glasi 
ateniii, afrriina. AKi. 'Ua. Turski a/'vnmi i kalu- 
^rjiT^ki l»l:i;.'o««lovi. Kj. Turkf vrlo i ;frl«* i Ijub«*, i 
primaju Inrsh a/tvimv. Npj. ;*», .'»12. 

afijrtn/ alijiiiiii. m. das tt/nii»i, opium. Kj. 

Afrički, tidj. uduuH. D \dj. .'Ha. šttt pvipada Af'riri. 
ndt \!*iik:iii«ki. 

.Ifrika, /. .\fvira : Na-ia •*«* laka j^'omila ljudi unutra 
u Ajvit't. I'iiprava l.'»7. 

AfrikAnac, \trik:iii<-a. m. rnijH i. Af'vikf: JimIiu 
•«u biji'li. kan K\rnp)jaiii. dni'jii mii. kao gotovo ^vi 
.\/nf.tiiii I. I'ripra\a .»1. 

\rrlkanka. /. >.('ii*«ko ci^ljad«- i/ Afrike. DAKj. .'Hl». 

Afrlkaa^ki. ad). alVicanus. DAKj. .'Hb. ktn pripada 
.\fvnt. tidi AlVirki. 

iiriillja, /. Ml < '. <i.i L'rcda krajnu i/iiuira, na knjoj 
• IriiLT«' irn'df •*lnj»', rf. atula. Kj. vidi i iiaKJ«>iiiea, das 
(it'*ini<. t gmatkum. 

kf^Vk" »I. (vov. iigii, ;//. gtn. lipi) dtr Aga (Hrrrj, dominus cf. gospodar. Rj. kc^e se samo Turbinu. 
Kad se agi kaže i ime, tada riječ aga ide za imenom^ 
pa kad se i ime i aga uzima zajedno kao ime, tada 
se i sprijeda dodaje aga. hyp. dgo. — Oj čuješ li 
ago Asanago. Npj. 1, 597. ali ima voc. kao i nom. : 
Cuj me aga, Smail aga. Npj. 4, 484. u dat. sina. g 
se ne mijenja na z : Agi koplje do ruke prošeće. Npi. 

3, 397. Otud idu tri age careve. Npj. 2, 433. sa n 
sprijeda u Crnoj Gori; vidi baga. isp. ičaga: ič-aga; 
krzlaraga: krzlar-aga. 

aii^&luk,* m. das Agathum, dignitas, tou aga: aga- 
luke sebi zadobio. Rj. aginska vlast i aginsko dobro. 
— Ba.^ka ću vam bakMŠ pokloniti, kom agaluk, kome 
li spabiluk. Npj. 3, 39. Jadni <5e mi biti agaluci. 

4, 331. aga-luk. isp. abadžiluk. 

Agarjan, m. u Hercegovini govori se danas o Tur- 
činu. DARj. 35a. 

AjfcarJanskT, adj. sto pripada Agarjanima. — Ko 
će vifii potok napraviti od proklete krvi agarjanske. 
Npj. 5, 473 (vifti - veći). 

agjizli, adj. indecl. I izvede agazli gavrana. Rj. 
pridjev turski, ne mijenja se po pculežima. po DARj. 
35b znaci mrk. 

iigenat, ^§nta, m. (za akc. isp. pr6funat, pr5 funta) 
der Agent. — Nalazio se u Carigradu kao srpski 
agent. Milo.^ 149. Konsulatski agenat austrijski. Kad 
.5, 19*). isp. kako Vuk piše akcent a Damčić akcenat ; 
Vuk (Otkriv. 21, 29) smaragd, Daničić (Mojs. II. 
28, 17) smaragad ; Vuk Damask, Daničić Damasak; 
Vuk nard, sard, Daničič narad, sarad. w/>. riječi iz 
naroda advenat (mjesto advent), (Jjuragj {mj. Ojurgj), 
jM)rat (mj. port), profunat (mj. profunt, proviant), i t. d. 
prema tome slavu treba dati Daničiču. isp. Obi. 3. 

i^gin, adj. des Aga, toS aga, sto pripada agi. — 
Agine mi knjige dosadiše. Npj. 3, 395. 

i\gini<*a, /'. die Frau des Aga, uaror tgu aga. Rj. 
:ena agina. — Neka bu<le mlada aginica. Npj. 3, 245. 

agloski, adj. Aga-, t^ov age. Rj. sto pripaaa agama 
ili agi kojemu god. — Kmet je dužan aginsko od- 
nijeti u varoA agi uskoj kući makar gd^e ])ilo. Rj. 
278a (w Slav. Hibl. 1, «7: u varoA ri<//fic»; kući makar 
gdje bilo). Kuće su po ulicama sve aqinskv. Slav. 
Bibl. 1, 87. 

lico, m. hgp. od aga ; gdj(*kojc mlade zovu tako 
muŽcvljcga brata, vf. zlatoje. Rj. gen. sing. aga, voc. 
ago. - - Sinoć ago iz Novoga dogic. Herc. 70. 

Ap:rsak/ agrska, m. kao mali kolutić od kosti, ili 
roga, št(» žene uatiću na vrctciu> (da je teže u ruei), 
kad }»oćiiiju presti, dvr Spinnu'irbel, vertirillus. cf. 
preAljeu. Kj. vidi i prsljen. 

aajjktaoat, agjfitanta, m. Starješina uzjabavsi na 
konja, namjesti se sa svojijem tigjutantima. Ki. 801 b. 
(fosiiodaru, }»rogovori agjutanat. Mii. 'l'ž. DAKj. ^Ha. 

An! iutt'vj. abl (Sjcm.) ah! (Lat.) rf. a. Kj. ovaj 
u^vik zuitii gotovo isto sto i uivik a, samo se višr 
govovi u iahtsti, i i'la:i /r jačega osjerauja i s verum 
se sihnu izriče, pa kao da ima jače ::načenje nego li 
uzvik ii. isp. Daiiieić, .\Kj. .'17 1). gttvovi se - I) u 
žalosti: .\h '. moja vodo studena! i moja ružo ru- 
iiu'iia ! Ato s' tako rano }>roevala *.* Npj. I, 225. .1// 
moj I»ožc blagi! gdi I' je sad moj dragi! I, 2<>^. 
.1/* moj .Mijo, gdi si sinot* bio'.* I, ,'».'»9, .1/* iio č\\, 
ne spavam iioćn. 1, Jlli. JA jadi, jadi moji! Herc. 
271. Kad je ugleda, razdrije haljine svoje i reee: ah 
kt'eri moja! vele li nn* obori! Sud. 11, .'i.'>. ?) // 
želji: -elja sr pak izriče u zavisti^ vcti,, tuzi. stvahu, 
proklinjanju : Ah za lUiga! Ata ćemo sad'.* Npr. 91. 
Poene moliti, plakali i /akliiijati da je ne ubiju .... 
onda im i o|N't reee: .\h nemojte me ubiti. l.'U. Ka/- 
rika se žal<»siia mu žena: .1/* /a llotra lu' ubij me! 
2.H. .1/* »iatNori ov«i more u zelein» raMio jMilje I 
.Npj. 1. I'.M. .ih da mi se buhom )>rometnuti ! 1. l.iT. 
Ah kaži mi, ako sam ti mila! A, -179. .ih neka ih. 
crn im obraz bio. Npj. 5, 20. Ah neka ga, prokleta mu duSa ! 5, 23t) Puče pusla pu^ta iz narodu ah 
neXn c»- v^* mu ne piieiilal 6 428 Ah prokletn mnjn 
m]]a mnjkat Heri' 141 ^ 3J iitd se t u čudu oit) 
uitil goion, ima i u limtc ~eije t ijele ih lijpp li 
je om cnreT unl da me hofe uzeti Npr 'i%\ lA 
da ^nndei moja mila muiko' kako ^linn plahnTito 
ljubi HetL Ibl 

abB> *«tert (ha utrika a > ha jalu t il^^J^ na 
drugom a akeettfff i(y» m«« np im c 'tijiti ti« 
^ri^K »gp DAH) 40a. luukajr *r ^J ' ' 

nlra FlojSa kađio vidi prekrsti 
do aijrj I. II «■ Da 

protiMii III II wv ijim U 1 M ^lu m ^ .\orio nAu 
za Bvetinjn moju, Ato se oukvrni ta to evo jn ću 
te dati Jezek 25 3 

ithar in — J) đer J'ferđr^tall, siaJntlum eguorum 
i( koDju&nica Pa biIsei u đot^f ahare Eouje vodi 
u đonjt ahnre ftj Pa odoSe u nhur« hi(c opremaju 
in konja vitcM Npj 3, 141 ies6e je tato « mnogim 
ali dolati \ u jnfnini Oatnio je hrfe ii nhfiru Npj 
J '271 od ahar nf tftfurarf^udt h aar n ont loieto 
3r, w inno^ 4ri ( firovi Vodi brata na kulu a knnja 
u Move doliut t okrnjeno l>eg prvoga a har fe je « 
mnogim han i haroiT Dobre konje u tople podrume 
a svatove na nore hanive Rj aOSa (Ovđje je har 
dvor vtdtpodii) vtdt t aftr ar har podrum koSara 
(konjskal klanica, etaja, etajuicn, ^tala — 9^ <ii C (t ) 
kao i'ardak iti sospoeka kui^a, der Hof palattvm 
if hir R] — Trebeiii'u Mnoku planino' b tebe mi 
"e mIi - r I }i m Seherli n*(in Hen- 181 

fiJi I / 

filiir-ki ' 7i((ru iihiTtriin A nharsla 

w I I liN[.j 4 m 

^liil ilreufi Kamtn na l,n)eni te 

f < ' I hat ~- NaćimSe naprsiiik 

lui ndakam«iija u Oet\rt<)m 

redu ii-i Mojs. U 1'!, la Hinja 

dolini t iji •- |i] \ \e Ml smarnKdom i nhofuta 

AMnpod lit Rj tidi alHpol ho)iutnii.n od Gtf 
iKtir u seep iliip ortnpn« ralgarti Lam Rj " 

hir, m t^dl halr Rj 

ilir <id,hmr Rj 

iiis ' '11' )/ /uiul an dfv pflilgenden i}rhifn iais 
r ^ h Hl II II tg Kende i<or fertentii liovea aratnrrs 
Rj 11 id hijim ne vt^r na volove kad ic hoi*e da 
fkrrtiu o'i ilranu aru^t ili »»ttt^t ftu vidi aja 

iti»ikHlO?t n (J(waJ»-M((Mi umts nieu, nm Rj lerbal 
od njfkali riidiija ki^om tko aitka volu ndt ajfikanie 

Alsknli, Aiskain, « t«>pf t j vola, aia nui/en iltio 
S19 Bj iiriilujmSt ais t^/erati ivila na ttranu vtdt 
ajskati 1 pf aisnuO 

Af^nuli. iiiitnSm r pf i } vnla f^ ttrfi ajanuti 
r impi Bi^kati ^ 1) ftw taiii^ dico m» Ri itsćtkHutt 
nisi — i) drm dchnen dan iiiH mtt der Pettneht hei 
hriHi/rii ciiiIj /liuietlrj ud ifrlendam Rj fpJ'irir«! 
ri(i puljeruft qii na atrantt 

SJ' (W((Tj hei hem (nli Jia/ u«d Intirort) 4j 
iioRa Ka nojconi kao nhn tn \odiim i le\o|ka za 
momkom Bj pn šjcimift >m tamairnjit tuviicom »e 
nniii doitva i iidtiva u iniice upotrehliavii se mnoi/i 
kao luvtn a ah hau jloje iidi — 4j sjevojko duco 
mojn, Ito Hl tako jednolika* \pj 1, IBl '(j tako tv 
ne Cehla, hracol nemoj mene davat m za koga } 'iSl 
Jj ae BI mj Petre, mio stn^i ' 4, 178 Kad je tako 
moja majkn H) u/mi ^a ii Heri. 2< 7 A i pnjutelji 
dozivaju svatove >0 bane prvi^enfie! — ■-4)"' ^ 
»Hajde e Bogom • Ko\ 78 a ^ahuli s duUvmii u ko)em Hiojt onaj kome je do ! iloiU ii< iietu^je tfile 
i} Kl vjeiiiH do Boga lednopi' eie poffilie Mrkoje 
serdaru Npj 4 378 

ajH |ilm)' — 1) wh nttn nicht dočh, minimt aja 

boRmel Bj utt^ tojtm ne jioTtfe t to itvan reifntee 

trtko dit je mmo aja dovoljno a Ho te nj*m miah, 

nno M moie ea t^J^m tzrect osobitom reeentcom — 

Be ajde more ne luduj kako ne umijnš prai^i preko 

' ijiriie kuda ide svijet i konji natovareni prelaie*< — 

t n 10 ne ''e nipoSto nego jednako jauče i le 

'tu MoleS li se Marko pou/dati da otide* 

ruino? \ eb njemu Kraljeviću Marko 

i eare ^apodine ' ja ne moj;u ni ofima 

1 I k imo 1 s Musom mejdan dijeliti ' Npj 2 

lliL Mili iijbo ^ 2} aja, uja ne initei poncat^e nego 

ialost od sale Do^e lunja, odnese fra jao mene, 

odnese ga ty« ^}a pusta lunja I ne nosi mi ^ojna 

mopt Npi 1, 527 

iOam, đjma m (n Liu) ono, kao prednji kraj od 
samara, Ato Sto|i upregnutu konju oko \ratA. das Kum 
mel helnum Rj ir/i hfim 

fljnn iiiflni(;? iijnn i|ini?) m starješina u kitjem 

r)\Bj 42e — U lom joS 

\i nivale na nj Mlinu 

I I -est bimhaAa i f^anu 

iijiinji II I biij II Kj 

ajtiii ujnon uaik, pine se t rastmijenn a jao a 
janh lirfi jso jaoh 

ftjjlt.* ajlita III iidi hajat Rj 

ftjati. ajSm tidi hujaU Bj 

^ bo' (U Dubrl nern no«, ef aja Rj usi>tk po~ 
ricanj i kao aja 1 D/miitt pite sustavljeno ajbo 
DA Bi 42b 

JUdlfit' mdi haidac Hj 

ajdftiiiilk,* ni deri'rtiijef./'usd« (■/■ batina auprugn 
tojatcn Rj t otinla »vn kod batina 

MAk, ndt hajde Aj 

Jtjditk ajduka, n tidt hajduk mit allen AMeitan 
ijen Bj t unđje sr« ryeft od ove dovedene 

ajfr, m Lat a?r /idat ka*tjele fi ajerii DPosL 
nrft tt/n kod aer 

^ergkT, adj aJhtus D \Rj iia sto prtpoAa i^cru 
itiit ajeraki — Ajer^it vednnu nsjna podaj B Kaiić 
Oduha aertko ili ti sraćna. <!j Bapii! Đ'lBj 4ia 

^^Tr,* ajfrfra, «t der llengat admistanut, cf Ždnje 
bac pastuh Rj 

^clm^n, f ndt ajt;iruwi Rj — rtjeH a takvim ttasl 
alakaća, alapaĆA, arlakaća. haburača bdjača, bjelo 
'Sljita^a, bodljft^a brkljama, humbača. Ćeajaca, duna^ 
diiiidaCn arbafa jiijafa, jećmača, kantunaća i t d 

i|.ir III i kuDj, Him^itt unrefštAnitten, tn- 

I pastnKaflt. Kj pepodmetnut — 
li kod horo vit 
l.iniM / I immer unhandiijen Geiihlerblu 

lriele<i iniilur /»iiii' libidme Bj lermkii kigii ne 
itpaljuje vidt ajgira^a, upaljenie*..— an itii»t i«p 
blebetuHa, gaknSa, garufea, geakii^ govoruia klcpe- 
tuSa kreketuBa i I d Osn ibl 
irfi hajgjidi Rj Majitli' tirf. hajKjidi Ri 
ajkil t,i>di hajka Bj 
IJkii AJke \jkiinii Aj AjkuBira, f ime Turkinji 

n\K| 111 — n>k ne vidi iilii- »fen lj(( ' 

r ' Ir' ri li ) ne diidrlal 24 AjKutia se 

M 1 » I' I \jl laiLC' 60 iMu ime t sa 

I /] II il \tlBgn^t Npj 3 IftJ !hi uKiina ihetTii 
/ p!at( Rj 
plnl I em I ■Jn^ — 6 — ako 


V '*>•/;'> H'^ '«/'< t /*\n. ni;ikiip. Ifjfiff: loje nr muije 
*i ** ' I .# ffofft, ti fit; i im j^i, iijf ft-, H (il:r. fi(i 
i y.w' • ;; /''f^f* t f,rt-wi 1 nft^lniin mu''iiijriie od 
'' ' t'wn't ;-.;r*;:ri;f. i»;«riifitfi;i. 'hiifilMilIjuiiH, (liva- 
■■4'T, <t.'4,\>. M.H,iitrA, kr*'^'ituHf kiJ(r)iuiM, iiialiariiif iiit'- 
/ -■> .v«;.>r'.;i. *\\\'Ah'A. **-\»'i%u'A i HJHaiia, taliakrinaf 

Mjm*'. "•''// m.fifaji', ,ft u ^iihmii: Ajme .lovo! 
* 'rg, #.'.-#' i,r//, ij fiii /;i/j«' /a oblaki'! Ht*rc. 
/ ',*yh.t.„' ti \fin*h »H-iii. fiioja mila ih*v<*! . . . 
/ -.r« f/.i.'i'.o \iTA\i'. nNpj. 1. ift^'J. Jhinićir 
,\ ( >< '// ' '/// /*■ St r,i '/'titiftiH-^ki aiiiH', k/iti ah, jaol). 
4j0tt *./'*^ I" t'tU hajoi. Itj, ifttijtir. 
*$*^*kt. I'*. *"f> )i»i'»-ti. lutati fMk i. 
*!*•'// ;. ' l:; 

^f^kjtmi*' I' "dl 'MA',M\y. Kj. 

4$*kjB$i. -..'/^f/. ^''// :ti*kafi. Kj. 

«|«««M .'fJn. tith ai'iiiifi. I»j. 

0its4^t$M "■ MjIo^ . . . II ij«' Imo fijttnl.:ija ikoji 

■ '.• •. • ' ,** VnjM oko f«'l»«', a kiiri'VMc Ijinlc 

• / • /'. / ''* ,ni ^if.t'V. Milo- r»<). 

jf^iiT , i,*', ti, 'I r-rijiMfiiij vitao II vodfiiic«'; isp. 

* \\ ' ''/// li;<jiai. 
i»|f«'f /' /»'/« Ji;ij?i'f. Hj. 

4$%i$m ■ .('t,.i lit mli li:fjvari. Kj. 

stji^f .''• '" '"'' liajvar. Kj. 

i$k ■ '"/' f.. i- K) 

/ Mk ],','. i-'h\i:i\ r:i*Ji '//. mora iH'iiiiiti. Kj. 

/. ^Ir \t ■.' itt t f-.fi/iitfi. ofiinni. Kj. Iflfjkd 

• • Jf'iii>t,t \Kj. .H)\t. dri, d'i o/V 

. • ■ , • ' . 1*1,1. ifiln #.!',# uf nm u imfmhi imštin, 

./ ' »' '' I fini II I n ,i« III dnufii jii't t,n h Hjt '.ff- 

. . / f I '' I ,' ' ' f I' 'I I ji ' fil I 11 I II j dl I II I fihof. 

rfi ■' -.iii'i'n ..'',', \l o/l l:t mila hrata HVo«ra, 

^^^4« Ml' ili '/''/ .-i't iii ifiti'l'i ii/iimo fif,mit niiilnni 
y , , . « .fl 'i'h mi fi .'hl ff/ ifi'idii Ili iidi tmji 'iiiiin^ 1;^l- 
■■''. ' ' , ' • I/, ^'j-i I III udi Hifi l,iftn i:*innfi4 
' '/y:«'l '. I • , ij iilndt inu litiin rin'iiikit 
. . . 1/ ' . .'i K.O 1 . |.>|. 
<«^^4*M#|J.J / ///'//,/. / «/ . \l iidi inir. U rt IH I ili'it- 

• .'./..i H ^'1 ''i-l.iM ii-kii iihldiuiijit. 

«ffr •«4« Mij ti ' '/ '«' fiiifi-id'i ni 'idi im fi ISU. aka- 

I 

^y sd* mtU • •iifr- ni il'iii »il ndi ini fi , III ndf 

.1 i.l' ,. .1 t , fUtlifhl •/ iiilf .li- .|i|i llili'ti i. 

-tU^mttif ' " ' '■ 1'; i>'h ^.nini li /<•// a I 1. 

k^ Mt "• f'l -'r'. 'I .it.l .it-l'f.l .1^ IO\ at. Ol /f/o, 

I ' ••! ' ' ' ii I I, .-in.j, '.|.i., |.i.; « fsili ///. 

' ' .i*/ '.. iiltiniii l'i V 1*1111 ita )t-<laii 

'/ ■' ' ' ' / • '. . . .' i .' '.. |. . ^ ' ij l'ii |;J-r )i ilail 

' ' /■■• \*i -I »!■' f .il-.ii z/«^/ it;.'iiial. 

* '/ • * f» ' i ■ . I ■ . jt'i« f • ii'iH .1 

j«|>l<M»«l I '• <" -I'-ikIii- l'iiiii.i 'i|ik<ij 

' f I ' . I- •/.i>< ■I.l JI I,. I jii .iiHi .-•jii^MI 

il ■ t ,.l ' »■ I . •J"./' 'li • I ifll |.« • iMilJi lijl I M|() 

'I • • -I 'f,.l>>l I '• fii/i .)■! |<, ,: lili*i»il<l.ll 

'<! I ■</ «!(■'• .li'' • III li // IM«< I' 

• ■ • /. . ■ l.,l ' 

• tk« I MIoI iIMJl i> »I li. i/ f/l/ iil-ii«iti» .ili i.iiliifii 
I >•/ III li »1 "i/ I t,l li i§ .•!■, 

|INM'M(o|i|M, •i'<ii'>i|i|ii I ' *" f'l * f'l 'II • I ni III 1 1 ti 

I" 1 ■•|-il ih I I »ii I ili >il • I nhii iliiih ■••|ii'ii\iii 

I' I *'' 1 • I li ■! I »I I .i/lilii}iii I iii| .•lii'i« . li 1 f »iil ili 

ni 'li ' I III III •! ti ih *• I, l'lli ifltitiidi ntn /'i/iM'/iiii t 

l!"in>iii I I in fl'iiiiii' d'ifi Itllni iiil-i im lm ni, M ši 

■ |ii > i|ii)l/ii . ili liM|li»\ III I. Mf|i ,ill/M\ illl I I il ifl'Ufiii'f 

I '•/ fi. I f.ii \ /I iim. I "II- lili f|i.iii I iiri/ii.iii, |iii|iii 

■ im i II i'i r< ■ i ii/ilf|l| I t ij imiiiii im ml Imi i -t-i /i 
•Ili <.il tili iil'i It H'i tlu I lit lim nii il/ti A l/f Hl' ifiMl, 
n lliiii II 111 I il'i iiiiiiili I iti'ii inl.ii ,\ I II umi II «|.Vi*h 
l.iliuihi ,11 .M id'i'fli 'fiti'.iili mudu lidti dl fnit J)atn'rii\ il. p. »pclovati (aj)pellnro), alepovali (alleparc), 
(liklovati, juristi sn u Zmjn'ha defendovali 4h<'soso 
Kvoj<*, i t. d., <t nije se ii'ulo alc^irati, apelirali, defon- 
dirati, diktirati i t. d. 

i^k('t*iitiiiu*ijii, /'. dic Avventuation. — Riji^riiim 
kojima ho no bi ino^la ni na taj načini doznati uk- 
retitufifiju. Ojj^lod V. 

Akini, /'. (u (■. (t.) žen»ki nadimak. Rj. (jtmtri se 
ud mila. nnviiijeuo od kojeija (jod imena koje se jto- 
činjc (flašom a. 

tikiiiAtlža/ /'. tim, kao ko]>a(S koju Turci, oflo]>ito 
hejrovi, uhvate mladu i pripitome, pa je nose na ruc«, 
kao Hokola, i u jesen love s njome prepeliee. Kad 
nastane zima, akmad^a se pusti, jer kažu, da viAe o«! 
jedne jeseni (posto hiule starija) ne ee da sluSa. cf. 
krajruj, žuriea. Kj. accipitcr tiisus L.? Kj.' 

ako, coiij. ireini, si. Kj. — 1) .<iare:: poffodhc — a) 
rcirnira u kojoj je ako, mo^e .'itajati pred (flarnom 
ili za ujoiiK (t može hiti i umetnuta u nju. Ovo hih 
dohro, ako si ti ore kail, te])e darovao. Npr. 2*J7. Mati, 
ak(t je najgora, o}>et je rada da joj kei ])mle dohra. 
Posl. 17. l.asno n^mo, (d'o jesmo ljudi. Npj. .'J, 172. 
Stane Turke pozivati na })nulaju, i pretiti im, ako se 
ne htednu preilati. Miloš 8«. Ako se oko tvoje desno 
sahlažnjava, iskopaj pra i haei od sebe. Mat f), 2iK 
Koliko puta, ako mi sajrriješi brat moj, da mu opro- 
stim? .>lat. IH, 21. Izrastajte, ako t^U) imate na kojrii. 
Mark. 11, 25. h) rtirnire tako slolvnc u jednu 
mofiu hiti i krnje, i to ili samo jedna ili ohje : mjesto 
rerenite privezane mole hiti i samo jedna rij(T sa 
ako : rcćenira pri rezana može stajati i sama hez (jlarne : 
Ako n\ ništa zato, tešto, cs thut nirhts, meinetire(fen^ 
(/uid tum'i* per me licet. Kj. vJa. (et'ri Tale drujra 
požt'lio, aP (d'o re, taka je Krajina! II. Npj. .*», r)-i7. 
Ako nema drii^ijeh nojru za zimu, zlo. l*osl. (». .{ko 
j<' ne uhvati za jflavu, za rep nikad. 7. .lAo ti kažem 
^'rij«*li, ne ru jrrješnika. II. Ako u selu^ Turei, aht u 
polju, vuei. iK Ako Ko^ da, moj sine Stojane? Npj. 
.'1, l.'JO. -- r) u pjesmi se može ako okrnjiti ozad tako, 
da ostane .s/imo ak': -U' ostaneš <*are u eeliji, onda 
si se ;rrija ostajao. Npj. 2, 1»2. .1/.' uzdaješ pomo«^ 
Kr^rjaniina, \V usprimaš roblje od Br^rjima, ja s' u 
moju uz<lam Arbanijii. 1, 71. - d) u pjesmi ima i 
W mjesto ako: K da bi me ne rodila majka, vee ko- 
bila, k(»ja konj«' ždrebi, te ja Turke osvetiti ne i'u i 
MVf vlahe po«! mar okrenuti. Npj. 1, .*»i>S. - t) kako 
dr Iliji III ijdjrkojim rijci'ima tako se i omme san: u do- 
diijr na kraju hr: ikaka osotiitoija znaicnja ali rijetko 
no, akoiio: l*ii>ti, siiit>, «rlavu sa ranu'na a ne pu>ti 
vrhovnu stoli«Mi, akono si sn'a Stank«)Vu;ra. Npj. f), 10. 

'i) ako stoji takotijer u poifodhi, ali poijodha nije 
potpuna : na ono što je u prireianoj rcvenii'i, pristaje 
se, dopušta sr kao da jt'st, hilo doista ili ne hilo, pa 
sr u iflarnoj iirire, da ima i druipi štn doista jest. 
Il) u prirrianoj reteniii i u i/lurnoj iilaifol mo':e hiti 
iftitoro II 'ii-akoin ohliku : Ako »*am ja vlah u jrrubDJ 
hibi. ja imam vi^c ldair:i n<';ro oni u lijt'poj i'olii. 
N|n. h'i.'j. Ako pijriii, /.a svujt* in)v<'«' |»ij»'Mi. .'»07. Ako 
)!',\ ji* u<lariii. Iliji' ira ubio. Ako zna* ?'l<» ti je l)ilo, 
II«' /iia- -to «'•«• ti biti. ,l/o jf dimnjak na krivo, upravo 
• liiii i/la/i. .\ln u* kratak dan, dii'.^a je irodiiia. Ako 
|r •III, Ilije L'javM. Ako k«»n', ne more. .I/.11 pravda 
IH- |iiiiiiii/r, kri\da ne «'e pomoi'i. Ako rekoh, ne po- 
r-jiLiih. I*i»-|. 2 ;"». 7. Ilie«' t«'b«' vina i/obila, ako earii 
IH' M- III d«»-tali. Npj. 2. 11*1. .1/0 su ti dvt»ri i/irnnli, 
l|i p-i 1 II ti d\t»r«' naeiniti. 2. .'U'ili. ||(m'ii inti, akit i\in''\ 
uv Mi :?. b'il. Akti h' u meii' loke Tailijiiie, s ;?iva 
tiuii ili Tadip' Hkiniin. ."», 127. - h) u srijnn ornu 
pi nn/i nnoi nio r sr mjesto pro^toifa nVo ka'.nti / aki> 
I ili i akii. pik ^f tiiko rti'mn istii'r primit ajanjr kao 
do /• .f fifiii o iiiiiu je U'irnr n prii'r:iinoj rrirnni. 
fp «'"/,/' pod lb. 

• ti pumo "»v.i, u ktifiij tttiji pmiodhi na sin. i na 
lit I on a * iim'tirom hiji j*' prtd njom, n: ako moiji f Ili (pdk). tojimii m Hu god napr^ed 
inje ili niifuprut nUn'ljti. — n) h »tnji 
kltft joj ne iKiprHliS biljega, ti ■! pUKiniio. 
Mi; iol fioklou li onn. N'j)r. Mi. Ako li- 
ikIu livuno; u uhi uimremo. (iMpndn 
- b) li i<t<iji k<i dlto u islovt 
i preil iu"»; uioit ne i ukrnjiti I': 
' i aam )n EiuliiJlia, ukv li iit> |Kiti)iit^. 
, Npr. 40. (M Kii;it ioiitii uriiiili |.'<i- 
,j, iigHbi<!e£ friavu. I<xi. Aln iii<' nm!- 

jn SUllo; (fato J' Ir m.kI/ ih|' m. l,iil>!> 

, 171. Dobavi r K . 

mi KA dobHvili m- - ' n- > : 

m.2,ibb. — r)ih,/„ ■ . 

tkjrdnom ne bi hit- • 

t pak, nii ne mini.. ... r . u 
I bijploaip; •( ■ . : i 

» clruKOgn [....1 Nf!- ! -■■. I .i. I 

W uut iijeiin umro. iiailiijt'ii w i»l 
"ega. Rilu. 7, 2. — Neka mi h lijeh 
, pak tu je dobro Hiirovntl, uh) li 
. Tu>6tt te staviti nn muke. Npr, Il/i. 
L-đobroti; ako U pak no, i ti iel bili 
22. 

Mrcii ilolaze us ukn dodt^H^i »ruje 
tnMine, Hu hi te hti i^jih reklu rei'eni- 
a) mirei il« dolini pred ako, 
tfgtpjt ako, hes fl/'ulic; š/o j«; Irilnnii 
ifnćf M u iMđitnju, kr^jf se miiiiipriit 
rfettvj uli naitorijeićeHuj « pred njem 
Mrče ne i ta'ifli: ilanko. ilfikn. riđi 
Ja idem da tratim tti vodu, ilii uhi 
"5. BogjejjifcoitMiiIiSKi Bojrdiil Un 
tako kao Ha nrko trovori ili f.eli,) 
M i meni kad »vaiif. 47. Daleko je 
'V, da 'iku ae Piogitp} iidciiimo. Npj. 
ipi u Morahu donju. <tii 'Icri (ioffle 
4, 375. Itu •'!:; »e joSle ko »agje. 
ila biti, kao O- I'. I. .^affariku! hii- 
^oliko tjudi, kojiuiA Hi j« ovo niza- i 
idsu naae, te ga s»H) poSI*no Ihiihuju. 
odi sina, i re^ : da liku »e *nda vrf 
mai moj, knd mu rodili tri sitin, ' 
OsUvite KM oeka pHoje, jer mii je 
Ui. Da tiko (losfKiiI ]mKl<^'ia na nc- 
' li Oospod dobrol Sam. II. Hi, 11. 1'2. 
cara lEriiiljeva, da ahi otiinvi u 
. Ort. 1. 3(1, ai. — 6; i C« j,.«-«:«^« 
e i?ifa «ife pogodhi pat iic jucV ^fri- 
jie w primrmrg rwemW fi»7i. jiirr 
Falm ili pred ^lagolam ili piit pred 
\ke. na koji m miTuiitu prvit'ije. 
reeettirf. i »imjhi priratinn hn 
Ć oatari, OD preila atarjeMnnivo uaj- 
piemnu, ukn iv hiti i oajmlatni. fij, 
Ico i^c mu 9VC ovo UoDitviti, 
i> uo earstva •vnjf|fa ko mu 
I. 1 ako je moj mali gradiu moj mnli 
ili. Car '■ je 

t novac; a mai.'arfic je ma- 

Ui i Klatili [tokrovai-. .^1. Uii<' tcb.' 

J;Cani ne <?e ni ilontnli. Npj. ■_'. I i:i. 

.jubiti, hoiJii »jutra. Iiriic'o, niijiriivii i. 

hidariti Turci, mene doAlo pi'i sti>tiii 

S'Bjjek Baro Ka Mbe nh} • iiopriji-Si, 

le. Ra, 16, Ne odvede ib Bor puiem 

Lako i bje*e krtuSi. Mnj^. II. U. IT. 

IM i JMt (.roapnd bio ondje. .Tmeek. 

r^mo ''^" ' n^Kiikonitotca liiia Milu- 

- ej pred ako nidutdi M rij« ve«^, Uo (van a n fMOiNii rijelko). 
t aatetom uako <no 
I uno, Ho je « /»r*- rermitu' rečmtn, od fnto^n ftu je u gluffuuj. V gUtmo} 
je refevici ponujriie pirrlnitt,/!; ; prirez'inn moie Mi 
i kmjn : Zakunu se dn ih (ii" -'e ilriiro riiSta ranlvojiii 
riii-ir crna Komlja, Npr. I:KI. l)ruk(^iju ne cmijii p'ilv 
da obadva (rlnvoni plale. K)l. Ne At lumn umrijeti, 
rrf liko da ;rB ubiju. t'o«l. II. Muža <>J tt?ni'...nr 
mo*e niSla nudvojiti, i*H nko kuka i motiku. 1W. 
Jii ne nioKu lasnii oit'uiti nd lijvpe nd vjere liriAi'iinHlt« ! 

IV.! (i(fi fe (mar »apostiti iM!riti<ii iupod Uvin 

Turkp, liaA da bi mu kCvn ne mm. Npj. 3. i«. U 
Srb(ji . , , nifTRJe krfnie u zemlji nema, rrr uki, pr, 
vrlikim imtovimn kud nonia sela. Daoicn *A ItNl. Vi 
>>iBte u »vnme nad pretokli /^rtipiSine, jer •'<• 1 oni 
i>i morali primili ka«l tad, vrč aku dn im limlf draKu 
>\T. prko« jednako radili pniiiv nuiiiina i •lojri'. isiav. 
ilibl, 1, m. — No nioiemo ii^i. u«iin uk<i liuitr brnl 
[ia^ iiHJmiHKJi H nama. Mojn. I. 44, IJK. — Niiko in'ako. 
no ukot (u t'. t>.) riđi itnini, tW. nko: Ne na itlva 
ii'iA'd aa mrtvoKO' Rj< ■Htftia. — Na aku pade nebo 
na M'iulju. UPoel. 8H. (nu mj. no dijutekL/. — d) 
baA »reii ako »amo Jnee Hlrritjuje Uu se kuif.: nego 
jired ako smiH kao i dr^^kč^ie, da ne nećana nu- 
nuprot uturlja drugu itv (nond-ern. rerum.Kedj; atuno 
pred aku smtii, da ud onoga itii jtc knie u jiriTeianitj 
rei-eniei, niita vHm ne trtlia iit ona ku nt kaie u 
plai^oj: Kod od ku<^ [fonj" u vrkvu, mati mn, liui 
ohi ft! i Mlara biti, iitleti pr«i kutfu u kolo, Kov. 73. 
Neki M) pn-niiraeriraiii na knjige hni nko ih i ue ti- 
tajn. Spj. 4, XUV. — fi!j£ovar»jni?i m u piMuJma 
da ta mjtwtn nijemi m niih i da ih no mi^i primili, 
ficrfo ukii im us nn da, na budu u napnslak nno, Ato 
HU doHHil bili, a uni 6t! ifi Hvaki u svoju »Mtlojbinu. 
Kovj. 'i^. — Krale ako imnA laku r.verku, iInj jp 
ovamo, jn f» ti napunili jral^u »amosa nreliru i xlulii. 
Kaiii'i II«« je intina tiln ktii<^i. N. pr. 4^. l'okInHino lui- 

t'nlnifari Hrintu, iiiihu aku knko amo poiV^li n aJHmu 
liti lio kraja Ivnio (Kirttmo. ilnvr. !i. 14. Nu ftj li 
neetiili Oovjekii i*j>red mene . . . mmo itku fliiKivi tvoji 
nWuvajii pol uvof. (!ar. I. 8, ^b. 

.11 i.it,: .1 :>L-<i :iirifei\if. H ntHiti reifHirnma nije 
'•I .,.......',.. M.liiindtijal daj da pijem vinal« Me- 

ii ' li:ovara: lla a' douijo lluframkii 

t .; '. li i itHuo vina; aa tv niiiu i^aic |vi> 

/l;i. ..II. Nrij .'. I I, 'i. ako: tmiie bHi? — Ao (ijurjrju, 
moj,' .'.■dl. <\r:\!i«\ l>a ** ho<^ Ojur^ju, irfeniU, iTao 
bi ti ja lopu dcvojku« . . .(ijuratj miali minli avako- 
jakr I 'Ako (\i iu> ovdn otcniti, tii » \M.w\ ja u r'"- 
niaam.- % Uli, tiVi. da ne maii otilje nkn piti 
kuii u atka/eaea t 

ti) kad glama rečenim ttifji itu prit'eiane, mnie 
liifi hei ikakvn dometka, kigim hi »e nvru mi-iijii 
Hjimit niirofit'i piihizivaln ; ali mohjoj ne i dometnuti 
knkra r^jef, i ta riulićna prema irreti » ki^juj u»im 
p'iijiidlM! ubije jedna t drur/nm Hi liije n prednjim 
fiariHToin: take m rijeei: a, a ono, ali, no, ono, to, evo. 
ma. ipak, opet, tada, onila. lako. dakle: Akii ne 
motorno, kako hofemo, n mi <^t.-mo kako motorno. Tosl. 
(i. Ako ae umijem napiti, n jn umijem popili, li, *4Jto 
ne f Q nefo, ii ono hofe hofo. ti. Ako oe iSe toek da 
iiaput, a ona io napaai na ioeka, H. — Ako je 1 Ko, 
idi jo !iol(o. Posl. 3. Ako i nijeau u ovoj knjliti rfnt- 
]ilji'iic *ve Srpuke rijeci, aliju poatAvljen temelj. daBe 
sktij"' Hj.' Vm. — .4*0 je ko jaK no- i »o« je 
sviiT*'iJ. l'o«l. 4. — Ako na (čeka ne I'^^ nraniota, aim ćf 
oji nn iijii. VohI, 5, Aku iie f^i ti, inu fv dnipt tri, <i, 
— Ako nnrodnoct moju mOKU odnKeti , . . ueprijal«Ui 
moji, t" da Knato, da ja ne marim h> njn, Stra*. Ittst!, 
I Ili,'). Ako je kvaiuu- svet, to jr i tijmto. Kim. 1 1, Ili. 
Aku li ib ne pustili nego ih jofrntanei Kndriavatt, era, 
ruka lIoBuodnju dofi dp na »toku tvoju n polju. Mojs. 
II, II, -2. 3. — .4to je med i idaiiak, m« ne valja pml 
ii!;rixiiii, Posl. 4. Ako je «tila silovita, mu je malo iiye- 
hoviin. 4. — Ako i mje laki dom moj pred Dopom, 
'jmk je uf'iuio Eavjel vjc6tii sa mnom. Sam. IL 23, b. r> pitiiHJe - Ako je i najgore dijete, ofiet je roditeljin i ja njemu. 29. Ato aam se ja i rodio ii .lailni, 
opet mo(ru dobodno kazali, dii briji viSt Srbnlja vi}.gi'o 
od moga G. recenzenlu. Hj-' XIII. Ako ti jr i :ie 
dadu, opet fe ti biti prOHtu zakletva moja. Mojh. I. 
24. 41. — Aku li se dogodi »tart, tutta fvi ii/eli *ivot 
sa iivot. Moja. II. 21, 23. Ako au bude ntkoga da 
Dfta izbavi, (nda detno izafi k lebi. Pam. 1. 11, 3, — 
Ako te onaj pre koji ti i audf, ondii od Bojto valja 
suda iakati. Poal. 8. ^fc* ostaneS, care, d del^i, omta bi 
se gma oatajao. Npj. 2, 92. — Ah> laj dnvar zna, 
tako 1 ja Knam. 1'ohI. S. Ako li ate bez karaiijn, n 
kojemu avi dijel doliiiie, diUlrm ete kopilad, a oe 
sinovi. Jevr. 12, 8. 

akAet'. niSta zato, teSlo, e» tknt nkhtf, meinel- 
V a <l I * pf " '«■!!( Rj ; ek f 

k<y d I i k Ih d te k ( fc(in 
•mh 
«K V ak rv^ ^ 

mg^kojm jefm n I j i daj t i i 
mht II f nj p f:ii V d k j 
■ sic I tu rton ljeti vid k I 
I PnSti, g1 aa ram p S 1 

Tic I rc Sta k ga. Npj 5 10 

Ak« 6k m (qen pl Sk ) A 

I fkor Rj mjen ( j đ d AI d 

r — IS lagj j j t t w 

rutu ^P TMjmrtk f b (i 
m dad makar k m f kot k 

P L 182 — 1 .U rue-H t m urf 1 
u« a£ b h t k k ri 1 

1 lopo m ro aabc S jto ag meo i i 
[ (iruqre ryef t tn art (J i i b m 

Vatm it m st iđ Irod uaa 

Ako f itk £etB, n £ erftii hen u 

phor R} In nt ij j Jnr g JI' 

ik p nii j k p k rpj Ap k — Tam 
jć kuiia eob č J J J od d k Ij 

od RUJ * i" B J PJ * J* J Npj 

3 S44 lea oeta oata d tn Ij ti' guj j 
1 ] d ak p asta Ij t ileroaDbafJ 
4, 354 

skrigjUtoii k Ifg k ) Rj p lo on j C 
na dl j t arb g|ak I je I 

ak U^ni m / A hj j J( ;, er hi 
re lik I R Rj } govor p Ino l'B U' tla, m, riiU hlieda, napaat: til le 
dn vidii nla i tielajaf K. tndi bal. 

BI." "dj- inderl. vidi nitičaat. Rj. ntnji pred Tur 
rijn'imaite mijtmjuju^i ne po ubliiiniu : AV «e vil« I 
oblaka »vila, (sjevojki se pod al đui-ai »vila. U< 
.')». Nn iK)Iiii tu- ni fn'lnr vijaSe. IflS. Ja prit«i 
di7,t'eri 1-...I1.I- !.■ i.rPst.i.'.ih u "' 'm*r". 277. DM 

rtlBli. ril-l :.^ ^1 l-.l -II n. 

itr, ■■'.■ . -i.,-.:ij f.ida: Toilor I'omoniTi 

odvi ■ . ■ nii, iuproftpnti i pratenovaon M 

NnMii.j^i -■ < :j'N ijj II. i ilivanii; 'Hui> ilog m« » 
vite/. Toilorc! At' mii vrlo trelmje ilevoika.« H 
2, 4!I3, Zalini malo poatnjalo vrijmif-, aP eto ti 
TitrĆiiiH mlada. 4, 334. 

AIh,' f. (u f*rl>iji i II Boaiii i>o vnnrfima) dtr AlOri 
jtfvesiujt (laLriiia), f. iabod : t'dovii^e, u alt podi ' 
Kl I b I p hod m, p ho<1 probođ tmi 

se - ( dj j i 1 k. k i t Poal 7J 

&lii /' f ažd b Za Hl w 1 

1 dub I t 1 d biBke 

Ij Z tui|kmalaedi" 

kdkig I j gj d«i 
iitlvll e«talB aek I b ćelon 
k a / / poj h 1 Hj d h\ - Motan i 
1 pam 1 d Ij Rj 4b Srca Hk JmAnd II 
tnjen h ma d 
N kodm i 

nkrimiliid it 

Hk im\na It h 

Aksentn 

Ak / 

M 1 1 M I i 

ufam 

A S R Npj ■> 114 d Ink] 
t V ^ U 

I VRj b / p Akao 
j ~ J 1 ž li 
t Ivafn t rf n rro 

quart I rt / 


ffi dovu 
akšam I 

(-Jdm baS gluh 
Npj 3 131 ^ k d Ij i 
il 1 k g! dal 4 JJI I 

D kl ti p d dl d 

N vita 4, 4<t8 

ftkt u kf /j Lat t 

pn t paa sj di 1 

Uklf D t k oa /- r 
ac( 1 Alt — B d čnost a 
glag I ui ir( ( Đ { b t i Irui V k Jlll J 


Ni, 


7} 


1 


jf 


t b Ij 
5 


1 Itt 


J 


e »* j 


Mf J 


1 


(~ 1) 


- /( 


'/ 


*<w 


-^> 


/ 

/ bCM^Tl 

kl / 1 I I (o rf jjriv« jj 

(5rt napm (otn pfMFfl 
1 Poal —i) k udmia^ 
U I I B gn h I 1 Eto lOv aad ae uđ€ 

m P p Ij j t i k Npj 4 234 

haia 

kUb&ndu, ( ( ra g ntkimij mama) tran 

*; rt CT II 1 tr f r&n ilab i 
za rž kg Rj T 2 ali b da, t n 

t ne 

alabn I al bostra I k p L I i ■oru Đ 
W b 1 i / ( ( p i astft k j 

Muk -j » ; 11 h B T raka, i 

kdkli dkažkkr g "' 

iaiah? rfjdj— kram p 
1 U h đ W 1 mal I")« 

I lah hBl j hSlah B g 4{ u b li 
fuu Npj b K I. er g^ aij 

k 
I h 
M J 
I 
1> 1 pj Solda 01 
n Rj T kel I I I jnl Turke. 

1 ) lili, I n I gth 

) II \ ta, ed se lu li^em 

N j 1 EJ ( ttiu T rak j dan aJiij 

I 1 1 I d gl i j od B spahj trec 

\ \ 3 334 

k 1 t ) đ ff« / i/ j m t*- 

Rj ' j * j d 7 i j 
i j j k(nr* al 1 1 [jaktira, h j daj- 

b A i j d T pogi biš aa 6 jim 

) Uli k Npj 3.33? dotaet U sp j di b) 
ftlljb ir der Aduti at d Mm Aaiu 

da B /m let rt tnjhe<i polk ] onamo 

vt b g vt pak j Bj bei) d laj k j d na 
BOJ ku oliv »u pyfll ^vpaljbg — Ra 

I iSal se t Jbeg ml d m Npj 1 211 kiaibfgo m h lp o<i aUjbFi; Al I med ( leii 
lege? Npj 1 J86 

Mi^begroT tij dr ikliijbeir TWHlmle); Bj i 
p pult lajbeq Al jbego ft kI ma I Posl 4 

al^jbegovloa f de h đes alajbeg icr r ui 
aliLjbeir Rj tn ol 1ieqii'rn 

nlUHfn, f fin tMitvs n»»nra hrate itner vi 
mirudefiK f al p f Ej f n ft alakutn u tijj 
ne a at) loil vili iirlaka^ — rjef g tak n 
na I I d uj^nrafa 

alftknst ^ n p djevojka nliv net mprnU » 
Rj t nev h >r oKl — ij I, uiM Ini 

ankafi alUt&ni j/ ; •^ r jf aink u 

Al ee T poljem pon ot m o gitne pljen od 
t^ovljaka Seat atotina M vn Rkili olo a I ka 
Htoj Mn vansk h volova oe poznaju 8Toj(jeh obfma, 

I tit k t:j p lo p 1> žh] o)[a ; / I 1 Rop : k 1 1 4 1^' 

I) I / / /■ al 

n ak I I /a je 

»«„ J / H hIj « 1 p tu, 

uuj i' ua ali B nagi U na^lo U n tumred i 
balakati jalakati vtd M d alakau e c vKat 
ala^b) pa tako vtfuit nam l^ vi I *r um 

HMknnti Hl knem jf le T 

ARj B2a. A kad boin 
p-iada opanafe \pj 4 

I Ih se m e n e 
haJaknut jalakuuti / I I 

Mal aUl d halal Kj 

klala f I naruknc« 1 Kj 

alAlem po a oj pnl Ue n Aiui I etne h 

to* f tlta I alalem t i^e b t s aka (u pn 
po jec ) Rj ĐaD f f ARj ha A p k ailalem I j 
Boff «na 

aikli adj ndf I ui BI Joi na \1k Id pnS 
■nage R) »vi l'Od al 

alAlltf Ual a, nd halal b Rj 

alaUiT nd hatalj v Rj 

iijimftii — 1) ječma kan I (n ] 

ni p j doše) ( 7 kle Rj f/ n » J — 

N al e kao 11 n Poal 185 — 4) Sajkaikome 

1 a 1 I n I Rane ta Ham n n Rj — Ala 

a ^ ir Alama n b 

aljltnank ( / t. j aablja, (at ) O pojaau sa) Ije 
4/ n nle Rj kao sablja Ajen ^J ifka In 

al&pafa, f itd alakafa Rj 
AlaH Uiib rid haiaa. bnlns Rj 
\last adj r I ni »St Rj ,• I al s n djt 
ruraeu — sn u n al I k idj kad budalast 

AUt alđo, dif M I n Hgl u ni Bez 

al a nema zanata (1 osi li) Hi titk } at ic vi 

h prijed< ul hala ; h qeH halta alta. 
oruoje n Uf St rad s t tfkitpa ko /a je vtnt I 
top6t k đ jedno hufe di k e dol f J J 

kop ad (alata) alatljika — Kojmia (ieprUmat su 
da al aa / E od avoga zanata. H] 7U5a II kup 
' / Ima zanat Posl 1U2 Kvoj ma rukama 
1 a I / (po d Dl Ap J7 14 

Blal nen Iconj dcr Fttrhs (Pffiđ} equuii 

I a h II vaa u atom xlatu Kj ni taal k j 
f I ( ) a (kunj) r I ali* «p do at ( rk 
I J jrj j. ( jtl konj) 
Alatasl rf n. p konj /u }»rofh r /«" Rj il o 
M T i i devet koDjan ka, a i d njuua 1 nj 
latant a uap jed junak na ala >pj d 1j4. ko,\} 
mu le I o oM ( Ho j 21 — / f v/ (oan u I t) 
Uan 21J 

lIMUlko,/ nnmtl }U kteuq nt a ntun 
Rj j / / lit 1 Ij ka, i / «[ f n f tj n; lal ve gradlj ka hvatljlka, medli ka, 
pai Btlj ka, p oraSlj ka, anulj ka slabalj ka, i blj ka 

^llj ka, dij ka t d 

81 t c ad (iea Ft /" e/ Bj sto jit pada 

nia n ffl * j — K d nno Sto njei zna(! 
■ i rao kao 1a je I 1 nj lu( / I I JI 

/ Rj /) I I — M tt k I ajein Sa. 

nifttisi« I lerTuln^i equ i* T I e Rj sto 

F } I t - « ( ; j,l n 

aIA za / ' I I li d kla] a a, lauia 

Ijelokaj: m k na sn^ifom 

— pj f i. Osn 369 

BInt iTassta aieng vonue 

Rj / I I I lal) 

Invast r U bnrter I I ilrttes 
HddalaaaalVJS t*j f f ugovoru 

] I i alal asia aiabaatra ioj rul — tt-tf^m-m 

ftIbA« n ; ] i m Te Dt Sla novu aH Sea 

Rj u ; ni lai Rj 

Mftt fc na I e kolnn Pa Iy. I k n fcu la u Turakome ji 
la je mmu o) / ale 
I u Itj l-iortk ultl — r\en 
1 
1 nliLeta, n I alvaluk Rj td 
e p napoja ca. ^ W rf šl 
I A i j ' liiqo I V p e dl rov o radu 

m na srt^etk r dnje I kuj d( r uopće 

Ale tn hvp od A] I i Alja) Do podne Ju e od 
podne Ve (kažu ^ b zakona Turakoga u Bosn za 
( jurgje dan je f^ on avetkuiu) A 6to b alfl ne 
oien il Rj »om Ale qe Ala. voc Ale — P» 
dozi a T raku o dj buljuRbaKu \ eziro 6 Ala 
OdKoaa% f U Mjnm p oknŽeaSe 

Npj 6 I I •» 

hup 11 fr li gp uiaju 

C u 1 

U^f I eb ama Tur kam 

poiđra } Hela u U m ( I 

kao Sttl j /i(Janaooseod 

govo / 1 Hj 'lb N pomoz B<^ n 

aelam if »* m (Kad ko n jc kome mukaet) Poal 3^ 

Aleksa Ale f Rj 
m bo knez A\ k \\ 

Ne mog e 41 / I I H 

Al ksauđar \! I ' \l hd 

r d Alekaandro I 

AleU » f r Ka 1 Rj 

I nenej -lU / I I dl I Alek je — 1 do(ye Apolos, rodom r Mk» «l Ljel \p 18 24 il 
A I ARj >rb 

Upksandrtjnae Alekaandrijnca, a forj k ilek 
a drjf Kp Alekaa dnjna^k m « Aleksandnnac 
Al ksandrin a DARj trt>b 
Alek no Ir I n k f I U k Lhks idru /I n / hj rf \1 ksanla 
I.«aaDd o — ileknand N kola Pft e B k Npj 
&3U Alrksa dru lUd 2C 55 
Al^^kstJo m Ikrug Ri rđ Alekaa / ; A a, 

\ o V ko \l('khliiiir - 10 — alosan \ » 1^ »Mi< \i I Ml I, if iiiiiiii \iii4i.^i«'u i/.iii(>vjii 
i '• \ I I I i'ili I )iMi| l/f/. ittnn. I(j. 

^1 I iMplii '' • '" \ li I •iiiiii lij s/o fiiipmhi y\ .11 ili ml liMlIH II 

' !• I li III 

I , ' iliii >li .«. I I .ihH II < ' i I Ml LI I ^ .iiii/iuim (itriH .1 I 

I 

•ill . I .1. I I "./"./» V*^ ^^^ ''* '* prednjoj bilo, s(tmo se u wish hnn, 
ili se riječ ali izjeibuuuje u znarevju sa uz rikom alk: 
.1// »aiii ^a KP nafrrdio! Hj. i\^)h. Pojrleda »e junak 
na junaka: .1//, ])ra(;^o, za Hoira jednojra! da He dunaB 
nakidanio jrlava«. Ni»j. 4, 4r)*>. Ali ću ^a da iHpsujem 
izorv iicjro Vidakovi^a! Straž. IHHii, \iu\). 

?. /'/(// ili: .](» li svila inepju svilarima? ali zlato 

I I ii.iil u ifiin Litnun {hnift .Vjij. | UH'jrju zlalnriiua? AT ru rori : zdravo moja drajra! al' 

r\\ i'vri: zilravo iipvjemice! Kj. riđi i aliti, oli, jali. — 

(!• iii|il)< "■ ' ' '' ''' ' htilniii \litfuus. Afi mi Hvadlm, </// hradvu (daj ili kaži). Posl. i). Žene 

< ■'• ' 'II iil" I 'fi AiiliMiiJ«'. , K<* biju rihukom a ljudi nožem r/// puškom. Posl. 80. 

I ' 'i ' / • //■//« ml . JMi' Miio ji« .1// sa<la ali tlo vijeka. Npj. 4, .-J^m. Tko je prijatelj sva- 

' II il.i,.i|iiu Im ■•! Iilni /luUiim komu, ^/// je veonui l)opit </// veoma u1>o^. DPohI. 121). Ni/.r k<»j»ja l-i ' 
» ■ / ' I"/ il 'I I .V. ali znaci što i li, edali, dali, kad se pita reee- 

I' imhiui al/iiliiht .Ih ] iiirnni satiatsfahnnn ili rezanmn za (jlaniH: Ali si mi . I III I . iilnl Mjl, I I, M. f//.i prašim šiAao? Posl. 10. A tako ti, mlada J^tane, skoro 

(»I i"i. ! vjrri'na! <ili si mi s rosom pala iz vedra ^neha, ili si 

'i ' ' * M 'i ii.iiili .'I hi'lii nn\n mi putem do.^la sama jrjevojka? Kov. r)5. Sto se sjaše 

I «. I I . I -j/i »u/ fhninuu prrko Kišna ^rrada? J/' je sunce, r//' je jasan mjesee? .. . 

I I I .1 tiiil .1 liitliiiii .\ ! .1/* jal)uka od suvoga zlata? \V su ono dva kamena 1 I 
.1 Il ,|, II' 1. 1 iIImIi) ||r Ml iiM'ilii l'ilil "«// «/" pn I dniyra? SO. //. slflenoj reeeiiiri mole nU imati sad oru 
lw ' / I" H -I 1 iilii IIiI.'m (//// ttul tuKt od tri pomenuta značenja: Ali je stara ali 
f (■■ ili ii I I I II" ' fiinuiii litiHiiir , ndnda, ali jv meni drapi. DPosl. 4. lloeu njemu na- 

I zvat' dohro jutr<», aT u z'o eas po me, ali po njjra. Npj. 

.1 III, lit II *lii fi fn I n t, !^r>0. 

i fnil iiinin luni ir c ,\ll,* m. riili Alija. 
I , / I I lud 1(11 // p .\lleii. /'. (U Mostaru) prva treSnja (valja daje <i/, 

|.| I" /> ( ■» n lahom i rrvcnu), .1/7 Kirscln\ ccrasi tienas. Rj. 
I. , I I itil l.n 1 'Ouin .\IIJii,' m. muško ime 7'arsko Ali, ko'e ostaje tako •dl »•I I I I.M III 
II 

' I I 

. ■ n 

■ I I I.. 

I * 

f '//(./ »/.« III I imun, Il I 'I'iiihLi liv, promjene pn oUlicitiia. kad ima za sohom 
I ./ I Mi| .ili I !•» II iiin)H|i»iii tiokiir predikat: Ali-hetj je p4inosita plava. Npj. 1, 
.1 t .. / pn 'inniiio | :W. Kiiji;;u jrleda pasa Ali-paša. 4. 21l>. Daj mi ' 1 


1 
1 


1 II 


1 


1 1 


■ 1 
1 1 I ' i' I < »■/< iHIHl i IMil lllil, 

i| i / i II I i 1 ih iiifii "hl < U\v 

, I ■ I I f ' I IH fii iiiit'« dii |i vidi 

I . 1,1 I I II II !■ |i uli- II idi dii ml 

I .11 I . tiil !• I li't||il l|' I -llDii lillfi 

II I , I I II- l'i '■ li't li'i. |i I IIM III, 

|l| I I. . I. -ti It I li I ''IK |i /lIlilSM 

I i| '■ I . |i I i.'t >ih |> 'iiliii I I I I I 


I I I 
I I 
I I 

I I I I 1 1 
I i 'I . . ijili lil-. .■•I|« ''It Miii l'ii 
, I I it>i I ^IiIkiiIu 'III I '( I 

I I .1 il> |iii II ■ '|>ii|i||iHtllir 

I I I l| lim i/< 1 1 1 > ii -llil |i'|iiilllllil 

I I II I III I IH I H'li I 'i/l Ili l.ild 

I I I 'It ii|i |i<l |«i| l'lli llildil 

I I ■• I 1 1 I h I liiiilii \ i I 

I. .. .'liM llilll 

|> . I iiill i ih I Mlil |i|ii 

'■ 1 I !• I 1 Ulil t luli 

' . ' • • i /li/ i I II II 

i'- I I 

I I • 

I I • n I I I I • . n I I 
1 1 
I 

I 1 .!• 
i >l viiJHki' |M'tiiai'sl hiljada i sokola Alf-lmrjaktara. 4, 
■'ir,H, Ih amo pripada i Alipasiniea, zcna Alipašina : 
Sji'ili niži", Alipašinic«'! Hi»n*. 82. Ali mole se (»krnjiti 
pnd ri ičiju, koja se počinje rokalnm : Al'-ajra, piše 
'I I Ala^'M. ne imajući za snhnm predikata prima 
ii'/-/. jji: () .1///", žalosna li majka. Npj. 1. 1>2. Inip. 
\\c, \lo, Aljo. 

iHIJii.' /'. (U Srbiji) spaliijnska zemlja koja niti je 
I lii II * hulili III M'iiliii ' riiiMf|J4Mia niti pripada kakome selu. .1///V <laju spahije 

l|iiiliiii:i \v rade i uživaju kako se pogode. Rj. 

iiIlii (Iriiffi knnicn. m. riđi alem dra;ri kanifu. Rj. - 
•l«»r< k oioriir od zlata stoli<'u, na stolici '///// kamen 
diiiifi, da Hc viili sestri večerati usred noći kao usred 
jiodiii'. Kj. 717a. 

Alhi. "i//./, ali-ti isp. ali '2 i ti 4. riđi iliti. - Cuj«' 
\i"r Nrlir iirm'))esan huk aliti zvizil. I. (Jjor<rjić. ARj.; 
III V:f!Hi. 

i'ilkii. /'. riđi halka. Kj. 

nlliiihiH'r* i lllkll<mtl^ ///. (»I aP rumen, crren, 

I Kiiliiirr, kn je mat'i nekako r rrren crijet. riđi katmcr, 
hiiiiiiri. l>^aL^'l draL^om na ruci za.spala, drairi dra;ru 
iill.iilnn iniii lindi: llcrc. 110. Cc.irc meci piH*a niz 
ii|cdiitc:i. da ne iiio/.c ni olkatrcm proći, a kamo li 
Mit.:i ml junaka. Ih>rc. III. Vihar puše. alkatmcrum 
• li-r. liv. .l//,/i//"* i/i. kita nckakvoL' crljiMioir cvijeta. .*ir»7. 

iilkiiriiii.' alkiir.'ina, m. dtr Knran. Alcnrunus. Rj. 

\iopsli \\\ nrlil.nl i koran knHao :a ćihm e, das 

/.# I /ii/i h. I uiioa. :alnn Muhanadnr. riđi koran. knran, 

iiiii'«at', i'itap. /atjcći« si- paši .Mi-pa^a n /vornikii 

II ■*\MJiiiiii 'jiadu na ćitapu svome olkuranu : ( > j 
d.i Ili iiic ne rodila majka . . . hoć'u silnu pokupiti 
\..i-kii . Npj. I. -irks. 

\lii. m. hop, nd Alija. /////. .\la, rm . Alo. Ihi- 

Ijiiniha-a N'i'/irovi«' .!/»». Npj. f*. iJMl. Pa ilo/i\a . . . 

\'i'/ini\ ii'-AI:i. ."i, l^'J. laki a )nip. knd Poliro. 

iilaje. m. aloi>. (' .\rapskoj i In^rjiji nekakvo 

i.i'.i ■liipinliiiila. ' miii<*:i\o drvo. kojijem ^u Misirei mrtvace nakairjivali. 

'' \\ MjMi ii;i \iiv, /:iv, 1\. I >otii->«f' pninije^an«' •^mirne i '//"/" oko ili lit n II lit 1. I 
titiil I I I 
' /i i pi i if 
• *!• /■< hl I -I 
I th fi >if I 
' I- I I l> i|il, 

I |i iiiil.t /i A i/'i 

, . I ' t\ I I \\ llilll 

I I I |- I ■ .il.i|ii I I /i'- 

• III <'ii>i| iiiuImi i 

I ii . |i • 1 I ti 1 1 llilll hl 

• « III |i 1 1 I ' rlii 

il III I iHil /.llil 

' ' I II il|i • I luli, 

1 I I I iMiil / / ni I Iliri 

< I. I I i.il.t |i.M Ika I, '.Hl| 
I .| hl 1.. 
I < I > iii> 1/m ^i i hUi lil:ii;i. .liiv. II», :»l». 

«-/i Ind i'ihika. /, /■■'// JMiiiL'a. ♦/. aluira. Kj. / <•■»//*. Ind jji- ■ »■ 1 'I • • • • 
., W.i.i II VI 
..I I I f . . I ''I . iiii i/i*/# , rii'jM 1. 
/' < /li.'i.i;.! i'iiii l/li .>f- ili iiloMin, adj. lu Srijeiiiui poluilio. u/.ele mu ale piiniet ili /Inul) "iiiii-l,t nienh < iiilii'' Itj i>-p 

1)11 1 ] — kirfii tla iiun '■pasiva iln« 

Tii> i-^enkn , Eft tu lUonanit i elinil 

ni I ud lAseiibom. Bj i4Ka I'o 

}h I ;ic aiosBn fiasUitfjem im« m 

•iiliii! mit lili ubdjeLi, poliiiljtti 

»IosiJh, III ftnjik luko krupan, dn \im! tijepmvo 
knipiiiHiL prHnri ii ni[r"bii piiii/i itliiiijn M Ko\a 
.PMi )! ./ k I > I. III I lik'i do-ilo i)(t kiikib rtl>< Hj M<ii iidim (1 kal}ttum'i ' 
rtmu, n p I 
]e knftt BTul> i 

Aljiik, tn iiljii Uj»i / I Ij.r. I ij i 

haliTn Rj 

MUku. / ikI. hflljkH Rj 

Sljkui. (ul ailiiii/f i'hlmipii hirui iiljkavo hi 
oliiio Rj 'i'ii alljHv ncHicrfit« u odijelu tU aha'i 
III jluin« uli, fin glojt kvjekaku, hui ii'ibaeiino 
hnla {Mirdeal hnUv |»ordtdtiH), i ii)nil>ivl>l h ii(;il(t>* 

ilUmn./ «», \i< / „hl„ .ii>i.fi.iii I!! ill n 
aiiriaon>iuvi I 1 

AUo, »< '' / 

Al (iJal » M I 

Fraoljo), III i i 

iiiHtni juirol ( 1 1 Hp tiije 

o?enio iijoiti 1 

Aljo*. Hli 18 nj.m 

JiisiifflKn U^l, I IMi.j , 

rilD, iam, III — 1) din IiiaiIuii Mi \i iii/t iiiifinlt 
UiTit equi trahenttn Rj ruji hRm — V) u uiahiui 
ono kao knnin' SUi «p ukidB ndrpKiivSi ohi kraja i 

.li' /> I . p 
-u m u kn, I 
llf iiioh |s - 

varaji l'NJ llrni i ki . Imui. um -ii /i i-pn 
PobI i<J J umi ka le kralja ^ledalR, (iiii'i gu hi oije 
boiata. lUi tmaza^Io naiii ne pinete »a liopi? '^Icii* 
ISHi,, 1M,7 — anift hut u fiii/iirni k-h* Sivi w)ko 
lioletio 'imil D iiilu \nj ilu-iicl Ifpri J7I ]•*[> tiliiiii H iiiniijIijK / IM 

iiniililijta, / N'c imiiiiiiiLj .1 iti 

itnial.* aiiiAla, t" lu '^rluji i u lio<(ni ]ia \ 

ifci Iri'ia liijulu« rf nosilat Rj urft i 

bAHliib 
Amnin* m «»!( bnmnni Rj 
niiiitiiKl/lk • • , I \ iiu in 1/ 1. n< 1 im iLiiiitu iHin I jintlll 4,dJII 

■evo Kdm^[JeI U osveti Tiirke ii i 
^liiHimi 4 (1)7 — 'i) kuta auMti enaftuprarv i^er I 

h ipi Ik I irllt kome dlll II llllii I li III I 

(vjera U I. 'jc tci* \ il I 
ti diiiA 1 'imrinii ' V 
mi (tiDS 1 amiinit ' \\\ U JI:'M tiJBfK liiid Kc kame nm-Htujt ufa — krnofcani 

ee 1 kunu i suiklinju amanutitm umaniitn nii Botje^CBl 

KhiI i!riij;oK8 kopu saklinju onda ae u jtovoni fešto 

li i^DBtnvi ]iii Hl );i>v()n II |i 'iMnnit li fmieilo ania- 

nata til Iniuiinl li Rnf}i moi« djoPii Ostuio kod 

iijnpa no\ci i i iil i/ii 1 1 u tiiimiid Imiinel ti 

mo|i< I I I Ri 4b Vas 

■*\ija ' Drk<'ii mu 

nikf kl I Ih ve Jlo|!om 

I t.miii \ \\\,\{e, iiiiMVitt 

ti tpAki r ) r I I ilatii pa fra 

cUni II i oHtnvii 1 amnjial tvrdt 

Hen i lii^io I ui^veru iimimat 

/liv I u t^tauii kov 75 latiiia 

II) I iiif i«(i doHlH lilirii uli opet 

jet II p krtJ ev kaJe imanH 

it tu se vei ouliir/i Dl bi moglo 

n II tuiin ds je kndiir iim/met inoj 

n, v,i 1 11 1 12 

\m»U III \u bou) Analtiiml^' vragu i njefcova brata 
■imritii' Rj iiiiii liit KKf AmatiiB ali mp Anflt4>]iiiite 
\ri()!:n 1 iijPifnva liralii iimiiln' I osi Kl 

tiinay luni/i "' ^M \il f/i-bdrh <ki lurktu, 

I \. u Sanru iimiu pro 

I iiiolthii, u 7Hraila 

1 1 J I I liin hrirreitm Rj štitu 

I 1^1 m iiiit WH -IrrbIj 

"ko 

I UMI kl I I milili iiHj.']p I rsli I k 1 1 -(I' iLTn pr-teria) 

PoBl iSl 

ftinliHr, ftmbra, m Viw ud amhra i sunokil kIMb 
Rj luh (■flilinr finbnr dir TSrrn'.l ni mi. ih««, tr iiiDbiirufi, rjiii i iiiiiil luiiliitr ■•Ujicii, dit.u luiibur 
Kj dizati prru kapu r-icuJi lunbitr w tqrHniu prstima 
r p/ arabiirnnti 

iimbiirHuti, aiub3meni, v p/ — J) difi prvu kapu, 
kaii ne igra prsl^iia, "n/oH ambar, duv aiuliar Ki 
— Kad onaj amlMirne pa ne ni^gp prateiia, odmah 
IDU ovaj Uto knje Dietnt? s-avitak iiii ono niji'Rlo gdje 
je bio and)«r Rj blTli r iijijitr/ aiubarat) — J) 
/ni>rositi djivojku cljeKod lU drupo sto naiakall, einen 
mit <lu 11 'III ptiiheii III I 'Uiirc ja «am anihitmno na 
lediii Hl mjctiu Itj //ii nm eri tf pođ I) iiidjr jr pre^ 

ntnliitrski, idj u p liko, vrala, des Miiiiucins, 
h riti Rj ■'I i piipudti amliurii 

nuihiT. \ moj drajji amha damm diSe Rj n^tthi 
dr iiiui leiiii iiiinunjii — imhunja, tozoIu« koja ini 
riSe lui iiiiihir Uj 58. 1 ro^olipi 20VU 'iiii?ifrv' Noj ' 1, 'tl^ 

. I (u I I. hl ihiiruiid, ulivKtuii if pro- 

Uj nii« » UcKdnn fmj i 

iHimtmi m. 

1 j)/" (U G ) herHtti, 

I ihi) nt ne amhmao, kao 

! ■•\ lii-i! Itj £11 poitatije i^ 

provaliti n ploii- kibkj talijer, kije iu i/ anbolja — 12 — anatema nir-riij M'N* UKM^ii/.iina i«iiMtiivlj(*rH\ n. knijiij«' iiiinjii po 
liikii u- -M' /:i haljinu pripiiin. Kov. 1*7. f/ft iiijf otl 
7i»« aiiil'rrtia '.* htjr ziuiči futihfftm pfflntpljftm kftzti. 

ilnliNliil« /. «lii>fa«'^kii vr«*^*ii, tin Iftfiffir N/i//-, ntufus 
!>-9nft'tr. Hj. ftjri' tiifiju. Omu. I'J-'^ 

AnHJ, Ml. Ml Hriji'iiiiM /y jrjuUr«- u žitu, i'nnith 
trn (Htttitif, Hon/ts. 't) unrfiiitf fiftrftflf, f'ru- 

Mt'ttttlUt suiitifluin. lij. I 

Ain«*ll. "'/' • aiin'fi. Attiti*. Atiift* 'l;ikolnuli. l»AHj. ' 
Hl. itlLn jr po hihiifkoHi ir.*l*tf'fru po finlntn Jlllliri. | 
kfit rtfh. I 

iM^ri^li'l, "'// ari" f ' ;"• » hMJj /-hl. /'//// AiiM'ii- ' 

iM^^rlllii. / *A''^,: *» ''li I '' .iiii/rni, Knv. |0. , 

'//' '*'/ //'/».#/•-'/ *.H^'^l^ 

%t^^fiUJbttJ$^ ' " •/''*:' /" ftffffl. I Aiinnhi • .Neki 
, . , •- ■.#--» y' ,'.■.•. St,'* t il tiiii I. I*ri|»rji\:i ."»I. 

%tt$^f^Mtt*^i ''*f *^'' ff/t"*/" \iiifti'i Hil prsi- 
,, .'. : „//./'//..•/'///'/ I#ilj;i. l*ri)ir:i\ JI \^)>^, 


vr.*\- •■ .w. 'iM'ftitt ^.-i.J ;' lf;il£;i". jMHiior u '*«"liii: 

i^.«*'« ■ •'/ 4 •' uf.ti-ft H^ 'f li| •»» """ iiiiu'liiiiii't'. 
,/ / , yf ' / /'.//■ y./i//. ifiniit ;i»/i<'li*'«-, / /'// poHVr, ^h 
r-« .* V t-i-r«*" « . '/ *nliifht »ti iniHHhinn -i«'«*, 

^■ji fjK t}t 4 fđ //// .«./ /»//* pO''hnif*'in itjiinru (frtn- 
' » ^// f/f' _»*tl*,. in.tf I lio U p I*'/ '»h/Im*, Ihv. oli 
/ •#.< /. '.'*>'j< ./.?.'/.*" i/ J/f.«'«' 1/ im'ki', i 1,'!., 
*r/ ',')'ff'* ff'ff'i i'»i t fi i§t ft IH I itiil ; II jHi mm 
.., .,. ft. *hi ■■•/ f.-f-'itih f/ftifi / '«// iti I Uf nuinlti 
... s; ,',./ /. I. '4.(t,f'.'f tit iitmiit pnf*illf'*l ffo tu 
.. » .. * . ' • '/ /• ft '.A /y,f't fi:i /I, tili '//// M;ff«'ti^', 

>4ft4 I ,,, . itt'i'ii liiniin I pilni II •! 

/..-.■. /•4/I^.-. ' .'. '.. •h'i «jI- f .I'"'« Hl •■'. ;ik ii<'rii ' . ,^ .. ■,, *i- * * t ^ ' '\ "; 

j^^lil^'M ' ' '^' ' \itlit t/htiin ftUflUil" O 

•/«#'/'/ !.'•'•■ i .' * '> '. II '» '//' n't I hl ni 
/ ./// • J^ •* ; . •/ '.i.iufi • ■/# 'l.ii'i/ 1 fiifiil I 

AM'M ' •' . n ' t. 1 1 III I \nnn *\'.\ l'o/ 

■ 'i- J* '•'/ . /.'# fiitl.,,.. , ,i.,ii,iii i,t, I III ;iiM< h. 

1 «" 1 t ., , ,, ' ; ',fi,.j , H« f i** hum <lii 

1'^,.' ''.■ J..../. J,«,' '«/,.," I r,, II'' l/lii;",l|;|| 

<i<*pf (•«•!. •..«'','.• |.»-i-.i ||fi''.i ^ .:iffi.i \ III I II ."••»I |. 

.# /■' \ fi '..• ;.» r .' »* ' < n U' I n inmn M«»|-« |\. 

.;. ;^;/ l'i « « li •• ifii .1 iff'ff'ilr oiiiin »Li ' ••»•|»«i*l im itii 
t;«^.'/ I«! iV ' 

ŠMimiiiJ*'. " ''" ' \ti'iii .'ii'ti II 'iiipiif oti'i |{j. 

rtfhii/, i/it Mlli.fiJi'i I ml ft f I I *ifiHi II 'i iiiniinl. 

AMillMli. .'iiiiiii.iiii r iti'fif iiinii ••iiii n ifi' »I iinii ti 
K;i'l ■• m:i -\.t'lJM ri:i|<i|:i. «ih'l;t '•.;«••»•. i -\i i\\;\ i 
ilv;i 'iii'ififii ' I \ I' M '11 |» ■■':m -.:it • ii ii |M|''. 

\'»tfjii lll'»|j. 'IH" I* ' l»| 

flMimljM m l'if ^uniiilCt'.'il" ii'f' :iiiiiil|iil:i lMl!j. 
>l. \rniirMlf:i. :i '*iv\:i miinol in '"»liiil.! »v. \ hihn 

l-O.. hl'ii-l. \ 

IIMIII^tlJlI. tiii,}\f. ili* Sirnici I* nlfiim nn'nlii 

ht •/'» -t ti'iiiihi npfflini* I'h ' If |i;i-;i Jm \i'jn\nnt 
/:il-!.i Milf/i li **ilii|i jiiMMi 'iinnt'liiii l';Uii«:i "». I'JS. 
|iit l.at. 1 ifni'ilU .lllKM -tljll. 

limO. I{j ''•'' ' "'' 0\JIIIIM. t,tl f n I i/it 11 ini I I I, I, 
"hi/'i I »itihii-i \ » -Mi tf^i n:i tt iliiii'i :i. 1 'iiiiii'ii-. \lij. 
>Ili. /f mlitiiili l/l Uf fi'J 't ti I* . li't ii i'til minifo 

I ufi ifni'iti. inlf-^l'i l.il l'ftinii // n fn 't i / ;i ti" lliii 't n {r : 
n'i pihinfi hniln iluitin ^ t Koji •*«' /Mklilijii {»'i^jrihijn 
II *rk\i i»|»rf«l iiltarM i»l»riiii\-i -•■ 'i»/».* n rrkMi. Kj. 
I.VIm. Ni'riia kn«! ni "»/«•*. \*-* y \ koij n.-i- iIhIiim ni-- 
-f:ilM. (Kazala < 'rirnnka. ka^l j«- iiikaka >«iia karajin-i 
'«\iiir "liji-t«' n-kla nm n < ilmih' »la i«lri. I'u-I l*".'l. | 
Ijofli utu't. jirijatiljii kralju. Itnili kralju. <la ^i- ila- 
iiii'iiiM. N|ii. :». I7>^. I>i»\tiliti' \u'\ 'i'.K itmi . .\!a!. 17.7. 
Nf vv\v i/a('i oiiavili* iloklt* n«' <l(>^'j<* mttn iiajnila;:ji i brat vaS. MoJ8. 1. 42, 15. — 2) pokazuje i mjesto 
iKifljcnjii, kitjc H(iHtit',e posto Je srrscfto primicanje, 
pa je amo kao ovdje; vti pitanje: (j^l'e?: Prasao . . . 
u naH Hc atno Hlaho jrovori. Kj. l^Mh. Vcsel' to se, 
jrjcco Srbadijo! riwo Turke jesam pob'jcdio.Npj. 4, 287. 
A //t;»o dolje svuda Turei žive samo po jrradovima. 
Danica 2, 1H». Sto se u (Vnoj <Tori irovori žnijevem-, 
a u nas aimt žnjem- i žaujem^. IMs. 58. — S ft) amo 
ttitlici .:a tamo, kttjr siftji naprijeil : tamo, amo, /jiir 
i!hn\hin nint her : u tome dofjtaijaJH mf»ze se tamo / 
ttkrnjiti tam*. — Avrlj luivrlj, tamo auto, ovamo onamo, 
n. p. kad ko ka/uje kako je tumarac» kojekuda, dok je 
itonaSao. Kj. 2a. (ritii i trla vrla). Obijrravaju tavto amo 
okolo jrrobova. Npr. i>7. Ne znadose jrje 6' ni kuda ^'o. 
no tmno amtt te za njom. 1(14. Po(V taiito awo bježati. 
1 12. » rtnjuri s«* faintKitiio. 1 1(>. Poee da je pregledavamo 
fiiiitt emleei si* onome vezu. 12.*). Tunnirala tfiino amit. 
111. Pretvori se u oven i ^/m' aimt kroz kamaru stane 
blrjati. 21<>. Porne tatn' attto kroz proru Šetati se. 21 J). 
Na^-ju . . . sve prosuto taimt tinto. 25i^ Kad tvoj nlupra 
inniA«' posla tamo nuto, njeira ne.sta. Car. T. 20, 40. — 
h) rijtri tamo amo inittnt fa'ti rezane sat'e:( ni i, u pari- 
ra njit satrzotn ni: tt natze f<tajiiti i prcfl ietlnom i pretl 
firatioin rijet-i, ktio i ni a poriranjn : (rje pa vali /</»m 
/ amo vuku. Kj. 52a. \ prudi i tlesno ple<^e ohmu 
Anin fiimo / amo na žrtvu. Mojs. TlI. 1), 21. — Ne 
imahu kuda bježati tamo ni amo. Is. Nav. 8, 20. — 
Stani' skakati kroza nju (kroz ponjavu) i tamo i amo. 
PomI. 2<»I. INilfti po sobi po dva tri put / tamo i amo, 
hanii'a 2, l.'M). Posko(^iv?-i s barjakom nekolika puta 
ispnd kola / tamtt i atno. Kov. <i5. Postavi pred vrtom 
l'>b'ni**kini luTuvhna s plamenijem maeem, koji ae 
vija-<- / inmtt i mno. Mojs. T. \\ 24. -- Nojjom mitV. 
maknut* m- niopi^c; a rukama ni tamo ni amo. Npj. 
I. 511. r) pirti sfitkttm oti oitje rijfvi ntitze stajati 
\4' ili ihuifit kaka aott rijtr: I v tamo te amo, te viAe 
I«' niži'. Npr. 110. I)iji*t<« spopadne, i)a portiri tamo 
poittii itttio, ali nr može da je iM'U}>a. 1. Po jami tur 
tiimo ttir itmn fM» ini^je ništa do žita. U\\). Klijeti kod 
vrala pn ina istoku bjebu tri amti tri tamo, .Tezek. 
lo. 10. lot'iljr jns i amo sti/i pred tamo). 4) aihrrah 
aiiiM pol.it.uJr i proto :r ne. primiranje rremena tpii 
'ulii if f nniin ilnhii lili linhii, ti kttjr Uri mtaj koji ipt- 
fiti i|a ji- narod na^ j»d p<'deset <;odina amo u na- 
pndak imao prmia sibi Ijndi za upravu. Kov. \i\. Od 
pMi lika IH| I. L'odinr amo u napn'dak. Miloft VII. 
0\i|i' Nf brnic n-doni svr buni' od 'jodinc ir><H). omtt 
II iiapndak. Kn). 

iim|iiiniiik, iini-piimiik. m. pomok neopinUu. Here. 

».'»V. Mi Hino ti'br rubo sakupili, rrne zemlje i 

/«'li*iif Iravi-, am pomtika i bjela tulbrnta. Hitc. 21>. 

timri*l. f/f. tit r Itrifi it^rhirm {iistrrr. tfas Amrrll. norh 
ih m Ifil iiiiibrclla). uiiifirltit ('mtijta'). rf. itil. Kj. riđi 

I -a i lan, •'aj\aii. šlil ml kist. 

liniloil. iti 'iv.i/ ftnihnti. itt t'ilo it irlnntni i^ttoi'- 
iiinio at.nint nilolJi st pi'ofiorijrilii : I/n«"««' ira u i'rkvu 
na ilniinii priM| nllarnin. PP. *1.'H. 

An*. VI riiii ban. Kj. 
^ illtl, illil, /' li»#»if Kj. iiiir '.t it^kn. Ana (hop. otl 
\iiai UHO ,.„ Ano. ruti AiH'la. Anka. \ni«'a. .lana, 
• lanja. \nii-a. 

aiiii/'omil. /' hl < '. <l.i /•//// anali-ma. Kj. 

\nfi«lolai', \nadi'»l«*a. vi. rnrjrk i: Itunlnfijt : <Mknd 
bini 'liifi'i \ini,tt,tri, ndoniiil mi dod'jaH- k«»njii'i. Npj. 
1. 17. nh. |»\I{j, s;j!,. 

.inailolija, /" Kj. Mohi \.ijo. tin'. ryt:o>r; n'<t'>k), 
nih Nnalulija: S\r di'liji* ud hiif'/'i//// Npj. 5. 175. 

II l////iii .|»i/» inni v ptntiiiio \nad<ilija: l>a »^i' dvij«» 
-a-lanii planini*. h;iii-planina i Anntfofii,!. Npj. .*>, 7o. 

ftnilli*ll1ll fanriti'inati't /* tfift \niilh*in, iiimlfn nnt. 
Kj. riili anai'i'ina. w7'*:'ij. proklrt>*tvn. t) <«r«*i 

pii-aljii na *^rbi- ninitittni, kitja •»»• ti-k 1"m*». •.•'odirii' 
ii'iiif iialraL'. Panii-a 2. Il.'t. Mi pn«*Iij»' diiL'«* •srilnji* 
i auaiima pri/.nadu Mipii Sr|wk«»L'a patrijara. Kov. Hćnutte, tka «r proklinje, »t/gi u gen. pa 
>iti iti bet MJegu: Tnnio dn t^u je anat^ema. 
ItMtemiil* vrapi i iijt^|^v& liralu nnuibit 
aiemat« ^avolft i iijegniA inirual 10, — HJ 
e •' riMc^jepi: Hnal« mal«, pnk ne fienitiv 
io rateijtpljenv rijen ; Aiiate ga mAte bilo I 
\* mftU bilo I Rj. 6Ta. Kriulljivni^ od^rovori : 
.TO«. A Covek Ktute^i «• poriiV: »"Pd iui 
e te ual« bilof' Npr. 3IJ1. 

I tmst. i(if« pripada GrSkoj 
! ni^'e>\;n M U ublinma, vidi 

L /I dic dtA Anath<na trUrdig tat, iligna 
L kiytt j« satluhla anatemu. 
Tt, dir dt» AnathatM Kiirdig i»l, dignim 
Meinait« jedaii I anatomnjiilc, koji j« 
ni. vidi an»l«imnjak. 
tk, m. vidi analcmnik. Rj. annUinnJAk 
anUc; tako benUionjiik ^ftnti boKiikonik. 
imno iMibofnilc liBnoižinak prema be- 
ny&k preniri lioboviiik, Imnijak prmiui ndi Anadnlijn; Unj Li mctii vnjiikii 
Bolilate a Anulolijt. Npj. .'), Xi2, 
ud Ankn. Rj. 
on, Tudel gtlf!" fi" UiitiHIsigc« <ie- 
jt, n%tffae. Hj. hid ne o irmu, Ato gr 
loec lu kaie, du je kitjeiln, aitluđmi, 

p. Uuidara niandara. 

t M. |u lliibr.l riđi UDCJuo. Rj. vidi 
i*p. 2u<lio, 2uig'«^lA l^iii(yi<la| ; kaAiio. 

O, mufika^lA. — Ono dijele itn je 

rio j« andio poalaa nd Oiuipoda Rogu. 

ip od prve leae aaiiui jednu ifct bla^ii 

o kao kruh. l.liJ. 

!. (u Dubr.l r«/t auRJolski. Rj. isj'. 

, vidi Audro. Rj. roc. Aniirci. hi/p. ml 

Andriju: 
I. Kand 

mkaj), ich 

■ pitainjti: Slo U Jl-; k'i" ■■ ; 

rugom du pitit, reče se: k'<): ' 
84b. — i> « Rj. WKb, (-^ - 
Jmliioma. e/'. anrtrak; »/..-/ m^-. < 
I 1/ JHnM. Hnudra^ ćrifii, Iniji-. 
ittgja; Sndriik. Om. %». 
kao neita Ijep&p od Jindravnlja. Rj. 

vidi prnje: ooiti kojekuke itniiru- 
iiilj«. — <im i prednju Tijei: tufijr 

aieto od AndrijcB, t(y> vitli. — u 
faćiri je tivjedoi'ii). DPnel. Ti. 
'jidreM. Rj. imr mmko. vidi Andrijaš. 
drijca. hini. .Vinlru, An<liu, AnUruSko. 
time iviiAn. Rj. h^p. Aiidra. itnenu 

lut. BofaiiH, l^jaua, Uobraua, D<»- 

Sian^tirozdana, KoMaoa, KA'raiin, 
odana, Hiniljnon, Zvje/iUna, Ž'i- 

tndm«. Rj. vidi Andrija. — imenu 
UtijtA, Pclraii. Toiiioi. vidi i kod 

i. od AnAriju vidi Antica. Hj. — 
Jca. 

tUubr) iddi rntkvn. Kj. riđi i rdnkvn, 
'tr B^tig, raphuuiu »atirus Linn. 
a w rrUni ae poUnvaju. Ufosl. fi. 
$-a« trebuje i;liuuac. iiyi. 
■ "*'" " I Andrija. Kj. ijm. Amir«. iz: voc. Andro. toitvi ki/p. riđi kml Dobro, vidi Aiidro. — 
A nii kulu Milini>ovi(^.iR>{ri ... 'Mnijelartnn.M AhUtu 
i» rainnna niku. Npj. i, 44H. 

Andrufiku. m. kyp. od Andrija. Rad 2il. 56. ht/p. 
K tiikim niint. Builruiku, MijuJiko. 

nadž . . . riili hauiU . . . Kj. 

nn^kinolf, i-idi nkitmoU: inuuti blaj^a koliku mi 
drn(;(i, e^riidio hi cicrel iiiiinnatirn, tinektvnli Kcbe ofeuio. 
Rj. a nt'kiiKi li vidi uuktnn U. 

All«lil. /'. Annelte, .Innui«. Rj. itiie žensko vidi 
Aiika, Auica. — Voda luntua ft djevojkit kruta, te 
potnnu Kilip i Anela. Rj. 3()8b. faaj-J: I bgele ruko 
Anetine oko gojna grlu .loviinova. Rj. 92b. Anela od 
Talijan. Annottii. l^iTaa. H, 474. infi. Marijeu. 

Annta. iDeti,ii.pl.(am /Uvlitn/di« fic^rauhengiinge, 
rHgiit. cf. oluk Rj. iljebitei tacojiti u c^}en piučanoj : 
Kaval ie •polja kao i MMuia, aanio iUt iKnuirn nt^nia 
imeUi. Rj. 2r>7b. 

Aagl^s, Angina m. der Engliinder, Anglut: U 
Itoei ne xfl nt^koliko godinu uanij«n« 1 .Austrijanci I 
Rimi iFrHii('tixi i Jn^liui. Kov. tfJ. i-KJiEnKlti!t. InglcK. 

Anirlljn> /- Krnilnad, Angliti, Britannia. Rj. vidi 

Vjv^h-'V:., lii-_-l"^kii, liijrleikiL 

ririK"lijii. /" ' i'iiliirh l'arh, pantiuf dtij/firui. RJ, 

tiicli,i>ki, <">/. Htn/lijicli. iiugtieu»,britaii»ieuii. lij. 

■ I" III I' "'' ' \.'-i/i.i ■ I Kj^vojka Anglijikii kralJK-a Rj. 
;>. I '. I ii_i -k-, Ligleski, Inirl.-iiki. 

\iii;j:i. ri ■•ti An^t'lijiu Rj. ruc, Anicin. vidi 

\.. -.1 li.-ii. - Na li ,' ■-■ -' -- ■ 


prslcna AnRJc, /■ lit,,.. i,d Au^jelija: .liiji>r moja, U si bez- 
rol.klnja. Kj -ila. takm »nvfcu Ayji. riđi kod Dobre. 
viili AiiKJa- 

uiiitji-l. I", ihr Unael, angthv. rf. unKJeo. Rj. riđi 

'" .i. Ml. I '■'/,. iiiL-iFbik. ~ Aagjet piSe, (Tiiiipnil glrdi. 

iiii-'|il.il.. ■ iilliii. m. hf/p. urf aii)(jeo, RJ, roc. 
lm. I .' ' . !■'" ' liC'IfnCe od peleimk. 

Aiiitji'lijii. ;. Vii^^i'liH. Rj. — /) imr srimko. vidi 
Arinji'liiiu. litin. Aii(;jeliji'«. fc_wp. Aii||Ja, Anaje. anipn. 
Aiiffjuna. — I'ij, delija: to^i Attgjelijtt. (KHdBv do|^e 
II krrmu da *«■ pijni l'osl. 247. i'ojMd^o iuaho Aiipe- 
i^Mu delija, i i njim AngjeUja. i Angjetija (u Brijeniu) ndi 
"'« Angjtlija. Rj, 7)11*. K ' 
"iiiiet, »ulaiikoviua, T^javiua. , , d An^ijclija. Rj. 

Vliujflinii. I AiiLiJi'linn), f. tonsko ime: Angjcliiia 
ružu liralit. Rj. riiti Anji^clija. 

.inj^Alka, ni. muiko iin«i Al' j' Ava/elko grgji 
od Siiiiiua. Rj. lUUu. Al' Anajelko kopiji' aafttkujc. 
liliTli. 'iitc. od Danici^ ARJT H7a. hjip. od imenu 
Antfji'l koje takogjfr dnhui. im. Alij. l^b. takva hyp. 
Ai»iin.-k.., Boli<>ko, Ivatiko, Mariiiko, Ncdjeljko, Su- 
nioliko i t. d. 

AnKinlov, adj. de« Hngeln, angeli, &j, sto primula 
iingjelu. — liiKJe od ruke Angjelui'e pred Bogu. 
iJlkr. H, 4. Po mjeri tovjefyoj, koja je angjetova. 
21, 17. 

aHp^Mfiki. adi. englinch, augrlictu. lij. Uo prijtada 
iiHifjelimii ili nngjdu kojemu god. vidi aodioski. — 
Aiigji'l pik', tiOHpod gicdi u angjelidta dnuia krila. 
>pj. I, 11.'), .Vko JL'iike fovjeć^e i angjeUke govorim, a 
Ijiibiivi iiemaui, onda sam kan xvonu. Kor. I. 13, 1. 
fljjeba iingjehkogu jebate Cwvjek. Pb. 78, ^5. 

itii||J<^u, angjela, m. t^i anjijel. 1^. vidi i audio. — 
1 n nm ae javi U aou aHgjeo <io8podi^i. Mat. 1, 20, 
.liiiLc" takiiu pa i refe mu; ustani, jedi. Car. 1. 19, 5. 

AujiJii'U, f. Sem. ud An^a, Rj. 

Anf^unn, f. omoti, od Aii^elijo, Rj. — Pita Au^ju 
<i«liirjelu majka: Kćeri moju. lijepa AngJMial &Ui si 
miiji'i uku nevesela? Npi. S, lUi. — itn«nu ieiuka 
uugm. •! taknim na^t. Mnnilu^a, Mamila, Milu^n, l*aiijia. ^^^^HHP ^^^^^^1 


H u II tt la Pod n lo eet ade nMpnj 


Au KnU. 4« I ofc 
u poH n w a 1 u K 


JIS^^ 


■ Kdta }, 3 ud pr dO <i L a, 


fJb S. K. 1 


o ivt)« vi^H 


■ Janitnn, katina ^ m j 1 m, Jil #a. 


od nk Itaka U * ^^ 


^ " ^H 


■ Kh uia t. đ 


U ffte m hm od Antonj U<i »t G6. mil^H 


■ »nt, u r»J ,e fm i!<i Rj 

■ be 4 «•<* gjB ka Iln An j m 


i V W 1 ap 
4n oniji " Kj d A 
uuirr k Knk 1 n A 
■ no »Ml n AMie A u n h An n Inu 2J 
a *u> kuival^H 


■ \nMea, f dm I An «. Iti 


V k kako N 


4 IđSft ~^H 


■ ittttt. M u r u rul ooaie. U ilrr vln « tt 


inianj a dt« a. 


1* (<i*«^H 


^^m^^ammm<»»» t^^'^« 


^^^^^■HB/ ^<Mf4 n A »vla R h p d 


Umi f, \ un H 


u a, Anln^^l 


^^^^^^^K^B it dem An «. 


nt( Anto AnU> dem Au 


«, AutaBil^^^l 
n n Ah otuju ISom « <^l 


od JadiM^H 


^^^^^^^ffTono fr j no i(« * jm. o n n k 
V U 1 prtm n a ma ka, ti haha mi« H rt 

m i ^rf a I 


k n Npj oUO Kod vij h w 

la a a i«- n K o 


amotep^H 


«««. n W^M 


nu« Jn <i w a1 u pm eiima AtUt^^M 


■ akarii/liiukR 

■ 4ii ft. ff «J Ad Q { Anu Ka 


An ni 


(mtjtni t. o^^H 


f 
■ ne mnffu k o Lom a p ^fC m osp >d a 4» 
■ KospnJara. Nu 51 Za ihi^m BoKii<e tt 

■ 1 Ž M Bogi<^ e i aiu hrB».&v 


k a 


tom [m-^i^^l 


■ giC tf Jn 4, 24 

■ ant f u k pogfjilom b a,npa kmn m u 

■ B j mu (I V l&Mf n n nuju fbrruc «w 

■ nalvi Rj t>iil m ca, h mka, h nk n kn 


a u k H 
p ^gla nep e ua, t> rM(; bak a 
Ml 9) u h'njemu od krt 
K Drf Jlfa/'' ba >» «M< 


m« ( A i rt 1«. mh 


po. -MVAB^^H 
li ia ntei^ Ua n orwir< i 


ra onun p^^l 


^^^^Llermnu um »»rtu R nr ba od autati udni 


Dre,qd god 80 n 1 


■a Datamg^^M 


^^■»(tfom t 


DAR SJa 
^^^V anisli %ntain. mp/* U ;tA fm et n cam 


4n un m fi 


p ''"liiit^H 


^^^^ fer« »« «M7 R j 


A 


V Ante w Mrf \n k y 1 \ A 
■ ebe »li ne u I Ka an n TAl h 


L aDtArUa iln n a f e n «■ mtArr 


M fa««^ mnu. Ri A u « uO u^^u ma 1 


\ 


AnLi^^l 


^^^^^K&pod đ j7 1 »a uala b n «n u Npj 
tfn J^^H 


^^^^^^^^■EBfJftom «a h Da up Um tent bafiu i e 1 


AR J A a A 
^^^^^^^Blu H rc ^ 


Jtnum uJ 
^^^^^^■■Hhik m .S d 1; ^eu? au/* n imtenja, pan 


ftnuma J ban 


^^H 


^^^^^^m«HlWN u/* £it uđ twii(em antp ja dtctatn »n^n n 


inu fl w n o( A a I> R 


o«on Mfa^^H 


^^^^^Koam Rj ono tk p nak k i/ ba a antenju 


« i 
^^H Ku n uk t^ abadž k 


Vn k Inn i «p ant 
^^V ini 


.? „ 


bM^^H 
1}H ku 


K] "Sl^^l 
ajfo 


4 n 
^^^ 


<! a eua 
V se u 11 -a 


« oga. 3 -HH a 1 


N A 466^H 


■ an ifu /j n «I opj ane ^« /■« 


A n p up Q b m 


gora.^H 


^ ^"''i "^"^ " h pKRama 


i it wh 


Kf w^l 
k tK » 


to-^M 


^^^■inKr 


^^^^^^^^^Ho Un HnuloH 


bu Np 


4i^^M 


^^^■■I^Be a t<e d k: 


A ku 
^^^■ffltitt 1 


3r j .i 
•ob».^H 


«■ I( N 7. 


4 


pobrft-^H 


*( n kuk 
a. Ko U9^H 


kak 1 n(i n tt 


^ 
n k feif Ml ni 
ko n e t^K^^I 


r« a AR 92a. 


T ban nAft u n 


1 1 5 


ilu uJ / 
An ul j a do P 


d b ■</ i ap <j 
a apn to nga 


a<i«i ^M 


k k 


%n hj k An 


abo, ^ub w b a), nj iii 
&pn dr&pH Tadr q g n fne h 


H, ll«.,^^^ 


Pun sob htpJoft* 
Dl « 


u n n mak onfeetam K 


e H ftadla^H 


1^ AhIo n (jui hvp od Anton e R fr«> Anla, 


ud va juuro ac%njena 


1 iipiiti^kn. /'. lUe Apothcke, apotheca, jitmnnni-oiiii- I i'ijitlkn. /', 
lium. Rj. ridi B|Kitekii, IJBkarnini. — Ide <br) m apa- • ' '■ --'-'-■ 
tcfr«, I* apatekar lijek naivni. DauivH '6, '240. npiitt'^knr, apatekUra m. der Amtheker, fihrtrt 
polu. Rj. riđi iipoiokar, IjpVitr. — Apatckiir lijek m nptilvknrstii, ui.',/. .lj.ii:iu.i.,.i-, /^ /mnii «ww(ic«ji. Hj. 
š(o prip'itln upiUekuriiiiu ili kujcinu gad apiaekant. 
riđi apotekaretu; tjekaraki. 

&pkHlo, n. (u Srijemu) vidi epkalo. Rj. saluitak na 
diileit. — aphtla (glagol nije u običaju). Osa 123 
riji^.i s takim nast. kod Ludkalo. 

&|t(ikrirnT. AptikrirNkT. adj. »Tto'fpuipof apolrtfph ud 
uiitemcluilifn : Poslije JSO-tnga (uaalnui) stoj apo- 
krifni . . . Dan. III. iztuegjii Htilia 23 i 24 ftak 
apokrifuki. Star. 3, 7. 

ftltustal, m. Rj. vidi apuBtnI. Đimićič, AKj Ola, 
;jiNt< liti.'. fkMMtol, iLpodloIški, i t. d. rrfed> lu jf 
I'hAyi jirijeiicom ŠtKMkil. — ij Apostel, apo^ ola Rj 
jmslimik Hrittnv. Sveli l'elar i apontol Pavle h[j 
đ, 4. Joji fle lijiba jaititi ho(?aJe, no joj ne ila 1 et e 
apoilole. 2, 14, Vino pije cure KosUdine . Aiij me 
piju Boiji npontoU: Kveti Petar t t^oslol Pavle al 
MBedi care Kostadine: >0 vrhonni Boiji apoši I 
2, 86. — 2) knjiga, ApogttBmdi, lil/er apostolor 
Rj. Knjige noroga tavjcii* OKitn jevungjel^a sve ta^e Ino 
i Ho St is tytA čila koga dano » erfcw; — Bogoro- 
difino kolo . . . edje se ćita jevangjel^e, apoitol t. d 
Rj, 34a. Jevanae^e s apostoton. Rnđ 1, 1 4 

Apostul, »1. ime mnjko. Rj. i prce ime po met 
tom: Mirko Apontolovie. Ej.' aKIV. 

Apostolski, adj. apOHtulisi'h, iipti'hilinii. i Iv ot Sao 
apoatohki, L j. pješke, ;" /'.c-, j 1 k * Rj 
ohlag lorum. Kj. Sto pripadi 
Ali pmlimik apostolski . 
pozdravi kralja kao it(> ~i' i'U' 

Apostolstvo, w. das Ai,:,'h 
vliint apostolska, vidi aposUilali 
dat i apostolHvo. Rim. 1, b. 

»Itotćka, f. vidi apateka, IjekFiruica. — Samo ih 
iMisirce) joS na dnunove prodnjii po apotekama. Pri- 
prava 78. 

nput^kfir, apotekitra, tn. I>ARj. 97iv. «t(Zt i^iatekar, 
Ijekar. 

npulckdrciv, HpotekAror, ndj. Uo pripudn npo- 
Ukiiru. »t"!/! Bpalekacev, ajMit^karov; Ijekarev, Ijekarov. 

ftpotekirlvii. f. eena apotdeareiM. ijorori se u llrr. 
isp. Ijekariea. 

apoInkirUn f uri pharmaemliea OARj 'J7a 
jo o poteC r k 

ipof^kurski d} t^ apatekanik jeLarfk — 
N ć 1 aihnje vjefi u po karsion M is 

U i( £> 

kpT \ B PARj 17a aiirilui elvt tj e u go 
Inči ra a j tra n k i 4; ni j Iva ew 

08m jfn kad ojvoia nho o lojge N[j "i 2 

I ; Im '^raJ IJVM 1 li M nej a njeHti j 

I r r i k) I apr ori«! h a jr or a] n 
N ob o nr or ifk Hud U Kolo 14 6 
p bapn kj 

I I hnpa Bj 

Iplfl I I I » mintevs ehuh / nn Rj r đ 
habat, avta, b r|an b {)ka rtje }»st I orf ba a 
fen ba) tn, cgd r ji /tprtjeda gla» h II ap o 

V na. j Tuk Uf te aptika. 

Apt k ajtika, m dtrAti eh^a 
letum Rj u toro irrmim e d 
noH bonk hres'k bukvik i k 
g abnk {, m k k, jat: an k j 
sten k LI k k u k U k j k ■ksteni/et, i'liuliini. Rj. sli'nfr iiple. 
.ovinn. — Tijeći >t lakrim nitiit. 
baKdrljika, bjelika, irndljika, borika, buuika, crvenikn, 
cvolika, čemerika, fieftljika, gorSika, gre^lka, jf^lik«, 
jasikn, jelika, klokoCika, koaopljika, lovorika, tjuitika, 
ljutika, uinfltika, mljećika, okrajika, paljika, raitikn, 
Bolikn, trbnljikn, uijijca, vrljika, zelenika, žestika i t d. 

jtpl«v, adj. n. p. liet. Attidi-, elinli. Rj. vidi avttv. 
što pripada apti. — Kad ono Sto rijee isnaći nije 
upravo fieljade nego se uzme samo kao Čeljade, može 
od nje biti ovaki pridjev (s nast o7') . . . f) od rijeCi 
iniiSkoga Ženskoga roda koje mafe I {le jelo vt 
g ana, grana honljkoTa drvo hademoro bobota alan 
jalmkova voda ('I nt. 24) b ek njov gunjov jelSov 
1 pĐv loEOv oskoruSov Slj vov trešnjov vđnjov t d 

AptovluB f der A t kstr u A samltttet ebul Rj 
oll od apia nešto ote ^kup manjt %l% vtie a po I il le tun ;c 

I dilh 
a hlađen ga 'Vpist 1 k 


)r.d 


\Tttl k 


\n^ nii 


■irajsho I j li eto & 

j I a 1 3 rkoj 
Rj s jr pada Arad 
(] i Aragja ) Rj eorjek e Arada 
(u Snjem ) /«.* \i)rqnQqfn grota 
Sad je kopati od arajstra [n p posije k Be) fm 
1 na, Rj — od arajdati ae, vsel tt še t uvettbtt »a 
br uiorat se ko^t ijlagol »od nye ctUe t ob fy 
p EARj "Mb t.p ■ rajdat ae sarajduval »<■ 
arak aka,nJfa s der Jt , n — * 
4il ak lpa| a) i n f I iRj 1 Wl 
\rAm fl An % n I hara u Uj 
nimb lit vi harainba.!! Uj 
nrtkn Ja n d barut ja Rj 
nrAmitl ^rflinlm ul hara ti Ara ) j ogn 

belju aram odnvnajanju Rj 
aran^iv tuđ baraiolj v Rj 
nraniKAda.* tn. Spttilitibe (mehr tm guten Sinm), 
negiMn: A srete je momte aramsada. Rj. (naći Hprnro 
kitile, a u nuiem jes^n psorka ta prtjemmo, lainn 
cerade, ali obično kao od mila i od tale. harain-sLafle* 
-^ kopile. Bj.* vidi bnramxada. 

ArAndIo, arilngjela, ni, (u Dubr.) i-idt aran^'el. Rj. 
pidi arbandio. 

AriknRjel, m. der Ereengcl, archttngdus: sveti Dcslo- 
krili uriiniijele ' Kakrili me krilom tvojun (kad se mole 
Bogu / araDgjeu Rj ttd a baud o a hangjel a 
ka Kjel 

\rAns|t«Ioi a/ii p dan Bj des Ertemels r 

ni i o p padu araneo I rul a bangje 
\rinir| I flufflelnv n, « firf amngj a ak 

.X --—IO e k koj sla ara jj 
um Ha np tron ■ iirABKJeo ilrAngjeln, nr l -. 
s )tj t Ar<tnqjeo aa. re I 

ha gj o 
An iilos u R nn mrf ara o 
Rj u arntin uh t utrt 
1r a] Rj vtd ha anj 

tr p J V ap n R' 

kat I " ' 30- 1 d \ np An[ 
AleksTiicii, ni. umla viiroStcn iemegjii 
i Puafiiiu: A kud liili iif[K>»J Akkgimii. Bj. 
*"* *M, udj. ron AlpIruDac. BJ. ilo prijirKiu 

_l kiuien. (sL): Me^i kamziimn akm 
dragi tUmtt^ ttj. ulcm' — inut. iluairnje, fHdrsno 
itamenje. Bj.* viiti nlin drugi kitnu-ii. — Nit« koiiju 
jubnkH ii<) r.\alu. u jiibuku alrm kameti dragi. NpJ. 
5. 2711. 

.U^^Mpij"* Al^mpiji', iji, furdi. ilrr heilige) Alypiiiji. 
Rj. riii'i i MiiiiiiH'i'. - i'i iilm t'irrielkn ifp. Antonije. 

lilcl". I", ■■(.ir Ail KUi'K 'flin ilenUS: Kn' olici jo 
Alil ''i'li'Mjii .- -ili l'i i< ii1i'.t<.'('Il-Iii, ;to se litru dntnim 
I.LI/.lr.viiri.mi. Kj, l,;li->«' »rhihl. 

air«. /. "-.=. jii-ro -;».-» a Hrekmii alf<ilmhi: ,1« 
-IIJ1I ■•!/■• i ..iririi«. ofK-elak i ftvrfieluk. Otkr. 1, a tikc. 
...I I)u„i.'-i<^«, AUj. .VtI.. 

lllrTlbol. Hl ••Iiih.il.fi MHf: N» nvmli 
u iMlirnki ..li.,!..! U..|..,i VI .i^' 

AEij. r,7i,, ,,,, I ,-i„.i. , I 

llM'i'tlirlli'l,!. .iM 1. .ill. (-1: 


lABj. I\n<. n.l, ;./l)N.-iii, 

■"11, ronj. Ri. a H. »nvetit orome mfffilo je pm 

'■nit rrie rtftnirH, i pred rijćtiju kail vfie 

lomti uijr tiipiiilmi. il'i »r kaie: krol uli ii. p. 

Ili ali ru, li iimI- ^f.i. .1«; jer »e « ti^urii 

dogiiilJUJu ii-r '■■ '' Hl kuJ ka:t s-i«i'i 

kail lit kiul III . ' . ii^u/u neiirečeno, i- 

hi Irelinlo "/».i,.. ,.. , , ;.; -r; I.h'1, ali oto liniajMiini. 
dolasi i okriijni'i :il //mr'iji m- if pjrJmilmif. 

/. — M^ iifctT. ntum, »ni. Kj. t'irfi luiiu, einn. nin, 
no. tnd Ht nevrmu najiapnit Marija drtuio itu: Oile 
k j^i^viijci, lili BH An je iiroiii, n«p) nnuio da Je vi<ii, 
Npr. lUl. Ilubfti niuko, ilin'ii ti irjfvujkii. "fi ila mi 
dobavil klimo. 121). \'a mi Jo ie imJiirlji' indiia hllo 
I^o . . . <tli kakn IH iirokleln iena 'hp}e k meni, 
maja m m-koliku ilmiii nr rrkoli. Ilfi. l>ocjij «tmvo 

kufi, nli btt {Hipu. Ii'ill. Ak» fr i ;.'•!, i/li je Miko. 
l\m\. :t. .IMlu. u(i viljnlri.i. 111.'. ni>l-l:i III Mi>rk.> 
po};iiiii(>. iiC (iiiiu"i I ilniiii- \1ili,Li|ii, l:'!!'' --ij ^l,iil:i 
tabiiulIlTun-i. lr£eiiiu<\> i^liiMu Mlli:>il<>. \|<j I :'7I 
Malo hilf.. tiiAta iie Iniji.ln, -I- iili' |im;.'i Sk'i|ili:<niii.'. 
4, Ml', r T^ffi, II knjo liijuhii, uli Irfi'a niln isimiiiilu. 
4, ■'I1t>, /nkili ir tri pMa iiimioin is oiino. nli nv kiul 
DUD /.uie. ni-Ko ie kno Knviinija pn joj ixni-niulH 
dtifu tiifl u UHtn. Kiiv. Hl, Sifi iCvU) mala v\i4f 
«VADip piinlii, uli oii<>t iiH ('titc Hve. ^lav. Bilit, 
i^. Kuul opol IX min Uv^* pouliuiikei "U i oni pn>- 
riUiii. Sam. I. lil, 2\. jrilint rrfcHicjt inoir liiti 
ifrHifi krnj'i. Hi i 'i'ijV krnir. hi4 « riitu- ■ ■ ■' driifi.,J. 

dn)L, pitito i rijtvt la pa^idha nko, [ifnulH: Trk itn 
Ivftnv. it'i iliitrU) <]vH KBVrniitL N'pr. 1^. Kud jr liilii 
nkn tHMitu'i, ali kiirjHri zniirkju, H |>i>i itnlujti. 1^1. Jiii 
ji-iliui pnl oburf <w ok-i Rrlic, kad uli »nuj mutori 
(uu AiMa. It Kad luuio, -i/i lintui [iO>i knivi-Ioiii, Hi. 
AW <•{■' eto u uinjittoni. li^. Tek h1iiui> joati. iiI' elu 
li j,.iliii.i;:i iu.||,>, !,^l r,-.-/„ il, .vi-.Iii, „i; i/, ,Mir f:i1i,. 

'...., .mU. ISIT. TT.^. -U. I -f i 

' ><u. Mnrk. H. -^.>. mji. lu'f 

"I ali di/lnli i hff prrrliijr, 

uvprvt ftatijaio ima itv jt m .1/' jiiliukii od »uvukli /.I: 
dfH^uT Su, u 4oicnnJ rei 
mld Ulio ud tri i>omemitii 
mlada, uli J« meni lirafcn 
Bvnl' dobro Jutro, ul' ii Ji'o 
1, -Mi. 

Ali,* in, vidi .\lijn. 

Alii-n. /; tu MiiBiiiriu I 

'\li'i,i' - .. n.i- ■ ■ .' .((' /inii (fi »obom 
Ini.n ,:,<<i.i.„i i<; ■■.,,( i.- |:..ii.,-;i!i glava. fioj. 1, 

■j-n. kiijiiTii uini.i |i:i-a .\h.,.,.s.,. 4. am. Daj mi 

vojHki- iK'liDii'Ht liiljiida I »iikulii Ali-liurjaklara. 4, 
;KiS. Ifruv'ii pripada i MipiiSiniirti. iena .-tliptiMita: 
Bjpdi iiiie, Alipuftinii'i-'I Hltii'. iV2, Ali niuir »e okrupii 
pred riici'ju. kuju st- jmi:ivje rokalvm : M'-iiffH, jiUe 
ne i AlattH. ne iiii'iiui'i sii mhom jirfditiitn primn 
niul. ja: O Aliju, fuloHnii U majka, Npj. i. 93, Hm. 
Alc. Alo, Aljo. 

(ili]ii.* /*. (it Srbiji) KpiihijnHka neintjn kiijn nili je 
Mjisi'lii'iiii niti pripiulu kukoinr nelu, Alije diijii HpiUiijp 
Ipiiltiiiii lii nule i iiživHju kuko se pOKiidi-. Rj, 

:iliii drairikiluii'ii. V'. (^t'N idem dra^-i kiiitim, Rj. - 
I"- k oliiiiie od zlata Hlolini, na atnlici iiliii kumett 
draui. da ae vidi »pstri vciicrati iiarwl noi'i kao uared 
podnp, Rj. 717a. ftlill. conj. nli-ti iap. nli đ i ti 4, vidi iliti. 1^8 ■besan liiik uliti t,y\r.A, I, f'jonrjitf. ARj. 
III. 7L'!I1). 
Alkn, f. vidi halka. Bj. 
nlkiiirapr* i nlkatn'ra*, c. ml &\* rumen, cnvfi, 

i kHtiHpr, hijf :«"''■' ifknhir rrtv-n irljft. riili kotmer, 
lialiner, — Iinijrii itf)'_'-t"i ti mci ?'i«[.!ila, drujri drajf'i 
ulkutnirrotii Iniili- II-'' M" '<■-■,■ mrfi pni.fi itU 

nJHlari'ii. dii ni '' i>i'i"'i. n kanio li 

ruku od jiiuukii. II' ■ '' ■■ ■ j'Imi'. ullcitinrrttm 

di»i-, ll7..U(t.i(rri-.J." . ■.. 1 .!.\.v .■iij.-tii.ai-vuetii,3.''.T, 

nlkbrin.* ulknrSnii, w, .fer A..mi., Mrur.<n,i»_ Bj. 
Aiiipnki at aHital i koran knii^a ca •'■itun,if. diu 
l^*ćlnK-h. kniigii, takon Sfiihanmdor'. riđi konui. kunn. 
miituif, <'itnp. — Zatjrfc ae pofn Ali-pnSu u Kvomiku 
II avojcniu grndn nn <Htapii svomM ulkuntnu: lOj 
dit bi ini' nv niililii mujku . . , ho^n ailtiu |iokupia 
vojjku.. Si>j. i.nau. 

,tIo, III. h'ip. od .\liju. '!€"■ Ala. rur. Alo, — Bu> 
Ijnmba&a VČzirovii« Alu. Npj, 5, KHI. Va d.«i*a . . . 
Vmirovi^Alft. 6, 123. — takra hnp. h.d llobro. 

nioj«. m. nlof. — V AmpaVaj i Iiipjiji iifkakvo 
mirisavo drvo, kojiji'ni tu MiMrri mrtvnra iinkdfgivBli. 
Niir. Zav. IX. TtniKSW pomijrianc amirnr i nloja ako 
KtO iilMTu, Jov. IH. SU. 

illokil, /■, itidi Jiirujta, '■/". alunu. Rj. i ni/n. tuil j«. 

JiloaMi, (i4. (U i!qjeiuu| (loludJi;^ iu«lc mu ile np«t4<kni f- di« ApoOieke, apntheea. pharmacopo- 
liiim. Rj. i'i'ii ajjoleka, ljekarnica. — Ifle (ne) i* apo- 
teku, le apnU^kHr lijek Đa<\itii. Donicii 3, ^40. 

iipnlt'knr, apatekUrs m. rkr Apoihektv, pharmuco- 
polii. Rj. HiH apotekar, Ijekar. — Apotekar lijek na6ini. 
Oanini. .^. 'JMl 

ii|iiil.-kiiri-> , n\ti\it'kiint\,adj.desApothekerii,ph<ir- 
,11, „-Uf,,, I, t, . Kj. s/., iii-i/iir'l'i itpatekaru. ciđi apotekare v. 

ii|iiilrli;irski. "(';. A p/ilhckeT-, pharmiireuticifi. Rj. 
Ktii jirii-'il't ■ii:i:i-l,,i-iiiiii ili kojtum giiA upulekarH. 

iljikiilii. II III ^i'li<'i]iiii ni'iii epkulo. ^j. salintak na 
dulr,,. .,,1/,.,,',. ■vlriLj.i! Ilije u običaju). Oan. 133. 
njVii ■ ■■■ ■■■' liii<!kiilo. 

illiiik [ 1 1 ti ! .1 |)<<l. I M --ki. 'iilj. aitoipu^t apokfjlphinch, 
Kiii-i ■ LMi-ioj-a Ipefllma) Moji; apo- 

kri/'i' i"i'- iii_ i/iiii'frju Htih« 23 i 24 umetak 

i^|H)sloli m. Kj. vidi ^iialol. I}ani6i4, ARj. OBa, 

jii',« fiti.'. ftuoiilo], Upoalolsld, i t. d. rrfeci da je « 
l'ujta jitijeskom apostol. — Jj Apu'M, npnMnhin. Rj. 
poglimik Hfiftnv. Sveli Polar i '//'•••■■'■■I l'iivlc Vi>j. 
Sj, 4. JoA BC liaba jadid hoćaSe, iy '■■■ m- "I 1.' - 
aposti/h. 2, 14. Vino pije care Ki.-i ■ 

Eiju Boiji aposloli: Sveti Petar ■ "/■■ ' 1 . 
BBedi care Kostadine: »0 vrhonn !■■' ji :ii"--i'-!' ' 
2, 85. — 2} knjiga, ApotU^M^i, lihcr aiHn^Udor-M. 
Rj. Kttjifie noToga tarjeta osim jemngjetja sve eigeilno 
i Sto se iz njih čita koga dana » crkvi: — Bojroro- 
difino kolo . . , ^je se Čita jevaimnelije, apostol i t. il. 
Rj. 34a. Jevantnelje s apostolom. Raa 1, 174. 

A]»ostol, »1. ime muSko. Rj. i prc:time po imeM« 
tom: Mirko ApoMohoii. Bj.' XXIV. 

Apostolski, ai^. apogtoliich, aptistolictts. wJ»..-otifino 
iipontaliiki, t j. pjeSke, a« JWs, per pedes nposio- 
lorum. Rj. ita pripada apostolioia. vidi apuHlAlsld. — 
Ali poslanik upostoUki ... jer je p^in ponlAiiik . . . 
pozdcavi kmlja kao Sto se pristoji. Ola«. 21, 283, 

fipostol)itvo, «. das Apo^telamt, upostnliUns. Rj. 
vUmt apostolska, vidi apostolstvo. — PriiniHiuo blngn- 
dat i apastoliteo. Rim. 1. 5. 

Hpotttkili f. vidi apateka, Ijekamica. — Snuo ih 
(Misirce) joS na dramove prodaju po npotekantit. Pri- 
prava 78. 

apol^kur, iipotckilra, m. DARj. H71L wli npAteknr, 
Ijektir. 

tipiiti'kriri'v, apolekAroT, ndj. što pripada apo- 
M;arn. mdi apalekafvv, Hpatvkatriv ; Ijefcar^v, Ijekarov. 

apolfkjirlca, /'. ictto iipotfknreea. garori ne u i/n-, 
iap. Ijekaricft. 

aptitck jirljH . f. "fif phaniMćtrulifa. V.KSj- ^"■ 
posao ttpolekar«ki. 

aifutl'k&rsk'i, ai^. riđi Rpatekarski; Ijekareki. — 
Nn^iiii ulje najbolje vjeAtinopi apolekarskom. Moix. 
U. m, 26. 

iipril, m. OARj. 97n. ajirilis, četiri mJoKc u go- 
dinu tfidi travanj, trnvnik 3. — Aprila je dvadeset 
osmoga, kad vojvoda u (Iraliovo dopjn. Spj. ft, fi33. 
ti aprilu. Sira*. 188B, iril3. Minej »t mjesei: april. 
Rad I, 1««. 

Hpriortslifki, ade. nprioristiifh, a priori, aprio- 
ristice. — Nije dobro nprioristifki suditi. Kolo 14 ll6). 

hps, m. vidi haps. Rj, 

nps . . . ridi liapH ... Rj. 

i^jihi. ;. if/./i. ■■'iiiliiii-tM ehulus, I.inn. Rj. ridi 
\i\\\>-M. I . i ■. I , .i!il;-i. riječ postala od linbat, 
gri'. Il ;■■ ■ i'njeđa gliis b. — coll. aplo- 

ilplik. ii]iiik;i, III, i/tr Altichstraiirh , tamhucetum rlili- 
letiim. Rj. nplnro grmenir.. ridi avlik. — rijefi » takvim 
tiast. borik, bivxik. bukvik, crrik, drenik, ^rabik (i 
grabriki. iiriiiik, ivik, jablanik, jiisik. jelik, joiik, ke- 
Mtenik, kle'nik, tniftik, lipik, Sljivik, topolik i t. d. I Apllkn,/'. eiji AltirhHtengtl, rlmlum. Rj. struk apte. 
riili avtika. i-iill, aplovitia. ^ rijeii s takvim nast. 
bazdrljika, bjelika, liodljika, borika, buuika, ervenika, 
(ovolika, 6enicrikii, Ae^ljika, gor^ika, gre^ika, jaglika, 
iasika, jelika, ktoko'iki^ konopljika, lovorika, IjuStiba, 
Ijiitikn, ma^likn, mljei^ika, okrajika, paljika, m£tika, 
'■' ■ ' '■ ' , iiljika, vrijika, zelenika, žefltika i t. d. iipli "J" . list, Atlieh-, ehuti. Rj. vidi avtov. 
, — Kad ono Sto rije« znaci nije ii]>nivi> i'iljjuk' iH'^'o se uzme samo kao {'eljade,, može 
od nje biti ovaki pridjev (a nast ot) . . . 7-) od rijeffl 
mulikoga i Ženskoga roda koje znače bUJe: jelova 
grana, grana honiljkoKat drvo bademova, bobova slama, 
jabukora voda (Sint. 24); brcitinjov,* gnnjov, jclSov, 
lipov, lozOT, oakoruftov, Sljivov, trtSnjov, viSnjov i t, d. 

itptoviHa, f. đer Attidtslrauth, samhuei ebvH. Rj, 
eoll. od apta. neSto imt« skupa, mat^ Hi t^He, a po 
tome i sama apta. vidi avtnviriii, 

ilpuNlol, »1. vidi apostol, k.i'' .^^-i. V-1-!<iii,kh. 
Rj. tato 1 ostale rijtit kt^e •'" ■ ' . fultr: 

apiistolski, apiistolslvo. — Pnii iiiiL'a 

Tome fipHftolii. Mon, croat. IJ \l. 1 -^ ,:,,,li srno 

.Idn'i- |in-l;iii Ti!i O. KopiUrii .l,,n,>Ju;. .-.;i.i„. l.SSlJ, 

''■■■■' ' i'iiM.ij knjiga). 

■ i|>ii ■■iii('-ki ''■.'. ''iVil apostolski, t^. npnstol. 

.i]i.[~iiiKi 1 li. ... lidi apostolstvo. iip. apustol. 

:jr. ■ •!: ;iii,.\ lij. a(h)ar, saieto ftr. 

.Iriid. III. Rj, grud u Ugnmkt^. 

ArailMki, odj. Rj. k^u pripada Aradn. 

AniKinnin, m. (pl. Aragjani), Rj. iotgek is Arada. 

iirijstvu, n. |u Brijemii) LujA, Verijnitgtn, gratia: 
Sad je kopali od arajstva (n. p. poslije fa'Be). cf. mi- 
lina. Rj. — od arajdati se, vetelili se, razteseiHi se, 
oliradavati se, koj\ glagol »od nije iitf« w oliičaju. 
iap. DARj. 98b. isp. i rajdati se, sarajdovali se, 

krak. arka, m. Lat. arcus; der hiiiim. — anil:. 
tabak (papira). Daničič, DARj, lOfib. 

ArAtn,* arfima, m. vidi haram. Rj. 

liminbaš . . . vidi haramhafi . . . Kj. 

nrAmlja,* m. ridi haramija. Rj. 

nrAmitl, ^Omlm, vidi banuniti: Aranli ini pogaču 
beliju, i arami od ovna janiju. Bj. 

ummljiv , . . vidi haramljiv ... Rj. 

arnntziidii,* m. S/iit^hiihr (mtiir m guten fiinne). 

neqitam: ■\ -i' > i<' ui" 'iiintnada. K\. inači Upravo 

kopile, 'i " ■ '■il.ii m pnjevanui, lašitn 

čeljade. "I' ■■ ■ ■'/" i od iale. haram-xađe* 

ikrilllllio, iirriiij.'j''lii, III. ui ]>iibr.) euJi amngjel. Rj. 
vidi arbandio. 

ArAnpj^I, n«, (fer Eraengel, nrchangelus: sveti Sesln- 
krili arangjele! »sakrili me krilom tvojim (kad se mole 
Rogu), cf. arangjeo. Rj. vidi arhandio, arbangjel, nr- 
kan^jel. 

jtrAnsJelov. adj. a. p. dan; Rj. dts Ersen^els, ar- 
changeli. Uto pripada arangjdu. vidi arbangjelov. 

i'in1nK;|i'lovin-. firangjelfiveft, m. ridi arangjelovSiflk. 
lij. li'h !ir)i;iiiL:ji'lnvSliifc. — sa nast. isp. gjnrgjeva«. 

iirfiiiBJi'liii riM. f. arangjelov post, dic Faste- S Toge 
'■'II- Krz'-'iij' l~i"ii. i'-jamum archangeli. Bj, vidi arhan- 


vji'k koji slavi arangjelov 
iji'i''t jum IftmspiitTOn hal, 
<:ik-o se stariji brat mojega 
liikri. Rj. 698a. vidi arhan- gjelovSlnk, 

itrAnKl*'«, JlrSn^ela, nt. ridi. amn^el. Rj. — Kad 
sinje sveli Arangjeo na zemlju. Npj. 2, 84. ridi ar- 

ftnindis, (u Ritnin) vidi aratos. Tako me orimfo« 
ne bilo! Rj. 11 aratos umetnuto n. 

itrnnji', ri, Rj. vidi haranie, 

Anip. m vidi .^rapin. Ri. — Tako mi obra« ne 
poi^mio l,kao Arapu)\ Posl. 302. kad je Arap (Arapin) me^u Mbe liiofiiziiiiB nastavljene, n hrHJnje tmnju po 
kuku IP HV XH haljinu prlpuii). Kov. !»(. rffi riyf oil 
Tat. HiLilin^llii? tiijr rniići ambrtim pokropljmn kitiii. 

ftmbuljii, / iliijfin''kii vnH, ein Imger .Stvb, jutpim 
l-Htii'ir. Itj. rijfi- tiifijii. On. l.T-'l. 

itnelj. •»■ III Srijcniut — tt jzjnbri- u titu, (^nrath 
im firirfidf, rordrn. — V) unrrinef Uetrtiilt, fru- 
mentum nnrilidniii. Kj. 

iinflli ntJr. iuiit>ii. Amen. Jmpn. Tnkii liuili. I>Allj. 
SI. tatrti j> po laiimk'iin it'iuforu.; po drHom ftiniii. Imt^rii'-ki, »dj i 
[iitmki. 
\iiii>rikji. /' - M viJ, I K-ricKtiiiH. tlARj. Kin. i-iWi Am II DfMUli^U. I'ukI. kKftirO. luir: <u t<rijpmiil giiHilteh, Mn}. fi-nHuii 
|MHnrijph< \imli umrfH-c (knd ji- knknv ^inor u si-lu); 
morvn rrkavn amcti>-t. Rj. u Itj. 5a inui flmi!tiuiii.'0. 
n H pnmrmitm prim.'erima nx^u^,^|.•'f. ritli pocve, *«- 
avtjiun , KOMna. — i« ađrtttit »n tiirrirUiiim ■It-ć, 
-n?, -k?, rff/t «, Jw »" M**! puHlanjrm upruni iirni- 
liri »a prijfMozitna, tao n. p. heš-olidrrp, bpz-oli- 
dfktl, U-ma*irt6, k-novifif. isi-prvicr, iK-rafltS. i t. H., 
pa 0^<ttU itjima na krajnjem e ttutk ~; a p» ana- 
logiji iirijrh rf<> >M p'iftaii dnuii, ktfii iti i nr imadn 
prijrdtruin. a. p, fanMicf, i(t inu^'u prvnlluti ilu ne 
.;r. ,„„,<.,„, >,. p. na-£5rv@. nS-Mrii-S. nf/i Mareti^, 

I . I III ifii^vr-.ii, dra/li kamrn IJtAHant. — 

.:i )c>^alt^<^l> bijiihii iikrnicni »vakiiem 

ii MK'iinm: prvi t«mdj liijnfar jaiipis dva- 

Rit .„mt.'i. OtkriT. 31, ac). 
lldi«.* m. Prtric, drr Vdltr. Ubeim. patruitu: 
ia. ijČRoine TiiU- ! Nlf 3. UO. «*c, od !>oni- 
ARj. Klb, — .-u Mirjr tup. d&idfft (uh't). 
itn. Ampn lAjVmJ. aiuen C/.nf.> Jimih rfn Bo([ 
Bj- lako po drikom itifortt 
rirft. — Najztulnjl ka' i avi 
Amin, niHiHidc. uomillijl Hi 
(ta!- ..iHii'ti Itoc te fuol- Kov. \\». ItlaitoilHl 
iiiHi|fiHln nnJnim Isusa IIHata • vania. Amin, Sol. ), 
r>. a«. A zrnu neka rtiv: imiu. hhiih. Moj«. IV. 
^ sa. HcOe Jm-ni^a prorok: nmin. ilnltOHpnd iii'.ini 
■ ■ L Jer. 28, 6, 

rUU||». ". <'(M Amtft taiffH. adprreali". lij. 
mt. od aminnll. radnja tifjnm ikii aniJno. 
JilMtl. imin^, f. itnpf. Amfn tagra, itim auien. 
i ae na »vudlii nafKJa, onda uvaluvi, bv« ilva i 
;. j. Tj^i: («. p.\ ftari »val i^ii pije. 
nTRj. 

Val. auiminplhi, riđi anuiljnrA. DARj. 
P- AnutmlJB. a aada amir-iljn. (Slciirla »r. Vtaho 
UI'oaL X. 

nkltlj«. a-.iit/rda. Aie .Imaenttr, :nhorar imoipi 
Vjtir M> nfiniln. Hprtiittt\ir: Ih-i<ir-(>a*a [xi UKuvnnj 
R odrti u ^rb)Jj pmvn utnniirtuH. Danioi ."i. 13H. 
L irl^tt>am Ninnmtija. 

•idi ciTaino. '"/ lo, fii'i 'V fti^ t i»'>- 

I -tivtii IM M c/ufTu A. I)aiii'^i'\ .VRj. 

I lult-mili ntitj fi'ikiiznJF, lili jr knd iiihhjii 

, mjrM'i kn hijnnu jr upriir/jrnn mirditjr; 

rifiinfr: kudti fktimufl ! Koji m- fnklinjii p™ji-tliiiti 

kvl t<nir(><) oltara nbrnnTli ■r iimii u crkvu. Hj. 

L Npma kud ni »«••: vW j„ i k«! Hu-.b.l.m n.- 

I. (Kamin nurnikn. krni i.- ilIhI^i Jmri l.n.ilni-i brat vak. Hojo. 1. 4:^. If). — 

'"irf/fftjri, tifle n'i«lnje pniln 

pn je amo Irou ovdje; n" /./>..,. - i ,:i-iii- . . , 

u nas fte nnro alalio K<tvori lii ■-•- \- ■•'u- se, 
KJ«!oSrli(idijol(n»wTiirkc,i.'v ., ■■■. •m 1. l'87. 

A inmi dolje avtida Turci ■/\" -inu. |«< .uiihninia. 
[tuniai 2. 99. ftto se u Crnoj l lon irfivon žriijevcm-, 
a u uae umu '^iijem< i •ianjeut'. Pi». 51>. — ^ «^ hido 
doliui cn lamo, tojr nioji nnprijeii: tnino, amo, ftup 
iilur.hin upd hfr: u fame i/ogiiionjii fii'i-r se laiao i 
oirnjid' tam'. ~- A vrij Itn vrij, /'ini o iintn. ovamo onamo, 
n. p. kad ko kairiijc k«Vo j.> Hnnnrao bojrkiida, iltdc j« 
SlonaSiio. Rj. 2n. (riiii i ifin vMnI. flliiernvnjii (ituiir ama 
okolo tTobova. Npr. !I7. Ne /niuInSi' irjc fv tii kiida fr. 
n.i lm,.,: .U..I, U- /n njom. UH. PoiV t'<m« »irin hjrfali. 
II'. I ■lui.-i ..■ I, I milimo. lll>. PoOc da je pregleda/amo 
ni.me vexu. 13.S. Tiiinarola rniMu imiii. 
'i: i ■ ■ ■ II i"ivcii i ('Hh' (im« kro7, kamaro ulane 
l>l.,iii. JI''.. I'i"rf (((t/l' atii'ikroB poni Uputi ae. 319. 
Vii(.'jii . . . »vp iirosiito tiimu urno. Š.'i!'. Kad tvoj sluga 
iinafte posla tamu iimn, njega nftita. Car. I. 2(1, 40. — 
b) rijefi l4uno amo mofiit hiti iviime narr^ m i, m /lon- 
i'tinJH nurrtum ni ; u mule -iliijiiti i pre(J icdnom i jtrtd 
druijoiii rijefi. kaii i ni ii p<m<-n>i.i'i : Gje (ra vali fnia 
i UBIO vnbu. Rj. 52a. .A jmidi i dmno plei^ nbrnn 
Aroii fr.Bto i nno na f.rlvii. Mojs, IH. 3, 21. — Ke 
Imahu kuda bjPiflti famo ni 'inu: Ih. Nnv. 8, 30. — 
Slane »kakn^ liroKa nju ikroz ponjavu) i liimo i amo. 
Posl. 2fi4. Poleti po »obi po dva tri put i lamo t «f»0. 
Danii^a % 130. Pnskofiv^i » barjakom nekolika puU 
ispred kola i tamu i iifnii. Kov. li.'). Postavi pred vrtotn 
Eaemsldm heniviiiia a pinnienijetn ma^em, koji ae 
vijaie 1 taiHti i urno. Moja. I. 3. 24. — Nopom 1^2«, 
maknut' ne mogaSe ; a nikania ni lamo ni amo. Kjpj. 
1, 644. — r) f>Tfd srntiHi od nh/c rijei-i moie »ttvlUi 
t* ili driufit kaka <ind rijrr: Tr lomi/ te amo. te rile 
te niiSi'. Npr. 110. Pijete apopadnp, pn poitfi liimo 
povuci amo, ali np može da je iS^iipa. 1. I'o jmul ((h* 
tamu tuc amo ne niipje niMu do iitit. III!). Klijpti kod 
vrata prema ialoku bjeliu tri amo tri i'imu. JnvV. 
40, 10. |of(ft'ej(i(l( anio)i(o.ij)r«(itamol. - 4) adrmih 
amo fiokntuj« i prolnlenje. pftw«vii(fc irrmenn od 
odrciimnga đalia do Hoha, u ki^f žiri ■otii^j hijt ipt- 
niri: da je nflrod nal od nedeaet irodiiia urno u ua< 
predak iuuio prema aebi Ijnifi Kft tiprnvii. Kov. 16. Od 
|io>'-elka 1H14. (rmlitu- amv u napredak. Milo* VTT, 
Ovde se broj" redom hvp bune od jrodine 1(t{MI. amo 
II rapreilak. IfiS. 
nnpiiinitk. itm-pnmiik. <■• i-'""l- K-'-iorr'lrn. Hpre. 

»lene Ir'H'', "i" ir.n/.K/.-.. i ii'ii'l'i hiHm-kIu Uiti' '/li. 

ftmrf-l..-; il.,- i: .,/,„■ .I.n ,/.,. \ii,r..||. „,„7. 

(tftn hll. iiiiihn-lliil, i;,,!;/!: ini-inrl .f. -iU. |{j, riđi 
i iMJIaii. mijviiri, iUl ',<! I:ii<\ 

BlUTOn. I", Ti'»-" ainhon. m mt'i a 'rivama ittiif- 
iioiiii lak'ina. odiiklr «r propoetjedii: l/.iiene f;a U crkrn 
(is amrion pred ollarotii. PP. :m. 

«■% m riđi han. RJ. 

Amit. Aw, f. .liit'ii Rj. imr Čimtko. Ana fhw. Mf 
Ana) i'inii mr, Ann. ~ ridi Anrla, AnVa, .\nipa, Jana, 
■titnja. Anuiiii. 

nnftrema. (. di C. O.t ridi anntcnin. Rj. 

.itttidolae, .\iiadrilca. m. ("opjct it Anridoiije: OUniđ 
Kilu Tiiri-i An'id-dri. oiloiiiid mi dod'jale konjIcL Nfrf. 
;i,'47. «^'-, P\Ri, Kla. 

Anndollja. / Rj, ^f.il.i .Uija. flr--. iwToX.l fini'*). 

lu.li Anulolijii : Sve delij.. O.I .\narMi,ir. Npi. f., 176. - 
•I MiilfJ .i'iii loj.j "i/iinninn Aundolija: Pn ae ilvija 
^slauu pluniri--. lUiii-plnninn : AnadoUJa. Npj. 3, TO, 
AnalcMin lunatemale) f. iliu Amilhi^n. nitulkemi*. 
R). i-i'li aTia«<euia, »liJtiui, proklelalvo, — t) OreJ 
|>n>Hljii »a Hrbe 'i»(i(eB<r(. koja -e tek llt7r>. itiidioi< 
uzmp natrajr. Panlpa 2, IIS. Ali jKi^liJe iliiire ordoje 
i unufemn jiriiDadu lOrei) Sri"kojra jiairijam. Kov. - S) u t»-okliiyanfv tu rye£ anfwj«ias, 

junlfl, tlo su prokUnje, gtoji w gtn. pa 

'Uhti njfga: T«no dn gk jo (tna^ema. 

«(p vrn^ i Djc^gova Umtn onuiU I 

V {paroU i njegovu inieua I W. ~- :t) 

tajepi: iuiai« mate, pit s« )}«iiit(P 

vij^iieiHt r'^nf:: knaM ga inate bilo! 

,. « bilnl Rj. ti7n. Kmdljivn« ndgovori: 

b A fiovek kral«(H w povtfe: •Pa ila 

■ I« male bito}. Npr. 3()1. 

' a »a Htigi. kifjt pripada Orekoj 
' mijtnjii «e tt ominma. vidi 

tf. die da Aaathem* ttUrdiii i*t, diffna 

\ iqfa M tiutuHla anatemu. 

V.đM- OM Analhemii uUrdig im, dignns 

kBtemoiAe jedan I anateiiiTijak, kt^i je 

m. vidi aiiatemigak. 

I_w, »idi anai^mnik. Rj. nnatemnjak 

; tako bMakniijab prema litKnkonik. 

( btscboinik, lie»)ćiijnk prema be- 

[ prenut lM)liovnik, l)iirtijak prnim 

vidi Anailnlija: Daj U nieni vnjukii 
anIdatA iz Anutiilije. Npj. d, X>'J. 
od Anka. Itj. 

a, Tiidel afg«f* '•» untiHUige* (le- 
^l, nvu/ue. Bj, hul "e o Čemu, ila se 
\ove da kake, da je koje/Ha, laludmi, 
h tao'Iara mnodarn. 
, m. (u Dulir.) riđi anujeo. Rj. tidi 
Up. Žuiiio, ^UfjjcJa l^udjola); ka^tio, 
t, mnikai^ela. — Ono dijete ilo je 
rio ie andiu p<iHlnii od (Sospoda Boga. 
)0a prve tene samo jednu iict hltign 
■ kao knih. 13(). 
. (u Đubr.1 rirfi anf^elfttl. Rj. i'p. 

. vidi Andro. Bj. i'of. Addro. htip. ud 'ijeeima: ne /nam koji mu je andriik 
ličkoj), ieh icf/m nicAt tras ihut ein- 
^esto pUanja: ito ti Je7 kad m hmie 
'a pita, reče »n: koji li ju 
IJ u KJ. B"»2b. k-td rij/H 
) vidi hann, ef. andrak : u kod rijeii 
» htmi. HandraCa, <W(n. ttuji.: 
titsja: Sndfak. Osu. i69. 
fcaaaeito Ijep^ oil andravoljn. Kj. 

<l, riđi prnje : uovi kojekakt^ andia- 
Inunilj«. — ova i prednja rijti: l»iur 

laieto od Andr^L-a, kffje riđi. — u 
tHi j« svjedočio, UPohI, r>, 
"idreaa. ^> i'ne pinškii. riđi Andrijik^. 
tijct^hgji. Andra, Andj;o, AuOruAko. 
Kj. bj/p. Andrrt. i^ 'iatt. Boiana, Itojana, I>>bnuiM, Don- 
bnUjaitt, OrtHsdana, KuBana, K^t^raija, 
m. Rađana. ^*miljana. Zvjeirlana, Zi- 

Andreaa. Ej. vidi Andrija. — imemi 
l^lijftji, f etraA, TomaJi. vidi i kod 

bciN. od Andrija t-idi Antica. Rj. — 

Kati<x. 

,Duhr.) i-idi rotkvs, Rj, vidi i nlakva, 

der Itettig, rtipU-tnuu »atirtm Liim. 

ipB »e vrtani ne pnilavnjn. Uroni. Ci. 

Kbujt L'lumae. Ili2. 
i Andrija. Bj. ijen. Andra. vof:. Andro. takva hup, vidi kod Robr«. *idi Andni. — 
A trn kulu Milo^viifjniJr'i . . . Odnijela »t« rum Andru 
\« ramena ruku. Npj. 4, 44». 

.\ndruSik(i, ni. h^p. od Andrija. Itoil :}<>. .'i.'i. hyii. 
X takim niiHt. Biidruihi, Mvuiko. 

mnit . . . vidi liaudi ... Rj. 

aa^koiali, vidi alcftnoli: linaiu bla|;a koliko nii 
dra^, gradio bi devet manastira, nncknioli Hobe otenio. 
Rj. a nnkmo li viili nekmo U. 

AaelA, f. Annette, Anitula. Rj. ime ienako vidi 
Auka, Auiea, — Voda uinlna a djevojka kruta, te 
potonu tllip i AMta. Kj. SOtlb. Oufj.}: i bijele ruke 
Anetine oko Rojna gria Jovhnova. Kj. ^2b. Anela od 
Talijati. Annetta. nlaa. 1^, 474. inp. Marijela. 

AartH, &n^^ n. pl. (um {itut3en)dit'. Sehriiuhettgaiige, 
rugae. cf. oluk Rj. itjebim ruvnjiti u eiievi pa^eanoj: 
Kaval je apoHa kao i leAana, aaiuo Ato iKnuira nema 

mri,,, lij. -i^Tl), 

tneli'/. \iiL'l'/!i in. der EnglAnder, Anglim: V 

I'"' I ■■' 'I NI I.MiJl^i) )!i)ditm iismijen« i Aimiriianei i 

ll'i- ; I i"i.:i.. : h-.,/m. K..V. ail. riđi En^li-Jt, Iiiglc*. 

limlijii, ,' I ./('■«'/, An^Un, BrUnnnia. Bj. vidi 

l.n . .1 , <,.■ !■ .t L, Ifigletka. 
.iiiL'li|.i, ■ ■■(/r-i/i Tuph, panfitm attgliniK. Rj. 

I II :; 1 1,1-1- 1, ■ Kiujluch, Hitgiicvi, britannicHH. Rj. 
■'■' j ' ;■ "'' I.'. I".', i ejevojka AngUjukn kraljica Hj. 
;i;%!i. yJi Kii^lr-iki, IngWki, Ingleiki. 

AttKlti. f. ht/p. od Angielija. Rj. rtif. Angjo. riđi 
An^e. dtm An|>Jira. — Na ti Angjo, Iri pralena 
Kinina. Npj. a, 2M. 

AnKle, f. hup. ud An^el^ja: .In^Vmoja, ti si bei- 
rotkiiiJH- Rj< 21a. takfa tetmkii hgp, vidi kod Dobre. 
riđi An^^a. 

»nsii^l, m. der A'mfel, anfftln). cf. anj^eo. Rj, vidi 
I antlio. hyp, angjelak. — Aimjel tiit«, OcMpod gleili. 
Npj. 1. 145. 

anaJ^Uk. an^Jflka, m. hyp. od an^jeo. Rj. voe. 
5ncj*'l^> pffia ivir. ind^ni^ mt pelenak. 

.(■fluida, f. Anpciia. Rj. — I) ime :en»ko. mdi 
Anjigelma. dem. An^eliji'u. /ti//j. .Vn^jo, An^jc. mifim. 
Aufguna. — Pij. delija; Mrfi Atigielija. (Kad tui iloiije 
u kr^mu da se pije) Vod. '^T. Popaajjo sniilio Aniur- 
lijo! Npj. 4, aiil. Htar deljja, 1 i njim AngjvUjn. 
Hbw. IbO. — 2) (.(irava Angjelija (u SrHpmu) vidi 
medava: Kad diuio mrava Anmelija. Rj. T<ila. Kad 
mijeg mele. vidi i poniet. salankovina, vijaviea. 

AniJMijca. /- da... .•<! Arijgelija. Bj. 

liii:{''liti:i, \ii .|. ,.i. II. / ^.i'Nitko imo: AHgjeliiut 

grgji i-.y III, .\KJ. MTa. ftvu. od im. 
'vlati. iiqt. ARj. 84b. takta b i. i«p. ARj. aiib. takta hi/p. 
, Ivanko, Marinko, Neitjeljko, l^la- Ali«j.I hr,e iakop 
Ataiuirfco. Botirto 
nii-nko i t. A. 

AhkJl'Iov, ad^. dat EngcU, anijeli. R^.kto pripada 
amijcbt. — Inigje od ruke Angjduve preil Itogo. 
(Jiitr, », 4. Fo oijeri ćovjeOijoj, koja je angjetova. 
ai, 17. 

Illl|[i^lsk!i adj. »iMliseh, an^lictu. Rj. Ho pripada 
angjclima ili nngjrtu kojemu god. vidi anilioski, — 
AuRJel piAe, Uospod gledi u angjeldia deana krila. 
Npj. 1, 1-iri. Ako juaike ćovječije i uti^ViiJtr govorim, a 

ljubavi uemain, onda c" ' " 

Hljebu uiiiijeUkoyii jc^'j 

an«!^«. auKJela, «,. <", 
To um "0 javi n fiitii " 
.ii<<l,vi takiiii ca i ri-i>> UMI. Li-[;ini, 

AnuJlMi, f. dem. od AuKJn. Rj. 
AngluMa, /. uu^ii. od .Vngjeiijn, Hj. — Pita Angjii 
oHlarjvIa majka: Ki^eri moja, lijepa Angjuial ftU) si 
majei lako nevesela? Npj. it, 107. — imena ientka 
auijm. * takvim nagt. Mauduša, ^ 
majke Jeriiiiii. iVbIo s»mi joj bIhii iirmnganf. — ali 
iloluzi i V, jednini: Evo U^be lijep peAkfit dofije: od 
tvog dragof! arviagan kutija . . . annntian mi dnif^m 
povratile. Hprc. »>. 

Amija. f. — I) (ti Cmici) Armija te iKJela! refc 
8e mnsi'i. i ■.■t'-.i^-'--- <}:\ '" ^Tlln. tf. rmijn. Rj. konjnl-a 
liiitrM •! .. ■■ '.'' :irriuid». Vojsko 1, Anntr: 

V\6ef'i <hi -' ■ I . ■ nikako ne niote u hnj Ha 

''"»iViAi, ARj. lila. i*p. kod a . KCi. niratju. m. invrsla rojroiln. od Tiil. Hlinirairlio. 
riđi amiraljn. — Zuinilje bonjH u iirinirnlje. IIPohI. 
154. Armiralja. luko i u Mikalj^, u nad)« miiirtiljii 
(Skurla, 9V. Vlaho 125i, monki vojvoda, ilal. ainmi- 

^rnJmfRd, f. [caU.\ junge Allianegen, mhattit alliana, 
Rj. mladi Arna^iH, i^eca Amatilskii. jednu aii Ar- 
nauhtdi: kranate. 

A^l&uft^, -Amaui'-ota, w. '/" MI.hk. ■<,,■- Ki,'<l. !•'!■< 

iilh„„U«. Rj. dijrtc, mmiiir •<>. /■/.-.. ,.,/;, Vnr.n.'u.l. 

nrnAuM'iijc, «. d.i< Alh„„i^„-,u. .„<ii,<h: m IH:,- 
nitm. Rj. rcrhiil. >id arn-MUiU > jirij^.iiilii Kr. I.:,/. r„h. 

.Arnilut, »i. vidi Aniaiiliji : 1 hh jiil^iiii jjc [iiiu''«! 
hiljada ulmjnikii, Ijitln Artinvla. Sw. i, iHf). Noj' 
od cara doMa Tiimka vojaka, Iri oiljade Arnnttta 
IJHla. !i, 64. .^miiut«(oj7 lakoitjcr jto turgkinn načinu 
ne mijenjajući ne po Mirimu nijeirto a^. AruiHitaki ; 
Opremi je (knjigu) . , , (JjaVovJci Amiiut-Pazam. Npj. 
4, 2[l. preiime po oru AmaHiu : A od Krupe Arniin- 
torifia. Npj. ;i, 2W>. 

ArK&ulln, w. Rj. riiii Amaut, Arnavutin. ArlmntiM, 
ArbanaaiD. timietak -in ut/iaiia u množini: (lejca, 
AmaattH \z Njevorozapadnijeh krajeva, a denno Rlrnue 
rijeke Mkuiuhije, a oni a lijeve Hlruiie mvu icToskc 
Rj. K41i. Ko i^e čuvat' Banje i KoMova oil 1'iiraka 
()«(ift ArnaHiaV Npj. 4. 298. 

ArnAnllpuT. ai\j. dea Arnauten, Alhtini. Rj. Mo 
pripuda Aninnliuu. 

arnAnlKi, fiiu. »■. impf. Rj. r.pf.sliii, iH)-arnautili 
(( ae). — t) iiim Ariuiiitmi mnrhen. faHa eam AU 
himum. Rj. arnautiti koga, i-initi mi Amauttnom 
— 1) *i\ »e, Te\\ekK. ein Arnaiil ,rer(kii. fio Allianm. 
Kj. arnautiti se. posiojnii AriKiiilin. 

Aniiilllka, f. Arnautin, Albana. Hi. Žena rudu 
Amautikoffii: Ako t' i jent rodila kraljica ... a mene 
je Ij^t" Arnautka. Npj. S, 407. 

araJtiitka, /'. eine Arnautin (Art Innger Flinle), 
ttlum alfiiinum. Rj. dugapuika kakofe imnju Arnauti. 
U Cle^a Sli piiškf 'in-itiiki; kakove su i ti Cmoi 
Gori i Her.VL'.iviiii. Kj. s:,,,. 

Arnudlhiti, '••. Ariiiiiil'ik]i zetnlji^ Alhanien, Al- 
banta-tf. Arlmnija. Rj. r,di i Arnaiilska. — Araant-ltik. 
ta lavrietak (»/i, abadjiiliik 

nrnAiitovRP, arn&ulovea, tn. Amautski piAtolj, nlba- 
neiiselie I'iftole., ieJum minus allmnum. Rj. 

.^rnAlllNkti, /'. nrfj. t. i. zemlja, vidi Aroautliik, 
Arbanaaka, .Arbauija. — Brda . . . koja rsKilvajaju . . . 
državu AuHtriJHku od Turnke Arlmtiije {Arnautskrl. 

POBI. XVIII. 

AmJIlltskT. adj. AlbaiieHer, albamin. Rj. Ho pri- 
pada Arnnutiiiia : Dtelerdan u Boaauskoine ili ^Ir- 
nitutskom kundaku. Kov. 42. riđi Arbanaski, Arlia- 

Amirulin, m. riđi Arnautin : A Siijim bjeAc trides 
Arnarula. Npj. 3, 321. — m umetnutu v inp. gjavur. 
^avimi) jiretna gjaur, gjaurin ; i kavur, kavurin prema 
Knur, kauriu. 

)triijf<vli ArnJSi'a. in. pl. (u vojv.) das Dach eines 
fmiHfli uffiitiu) li'iiiiintia/iaiii, ron StShen und Itohr- 

matten >/,;,-,■'„.- i..:. nnm ruKtifi. Rj. mv ono 

iitn »e ■■■'( ■■''":/<' otvorena, natkrirnjii 

od nuifii ■' ■ ■ ■ ;<.F-r »jen, a i od kiše. — 

Jtfurf.=, iini; . (.,, ;,.,,|. ->..,. 

»rpAd/ik, m n.iu Ali Zii-iebel -um Vcr^ei^en, oepKrum f^nu«. Hj. -diik, Tvmti dcM. naiit. r^Mti, 
« takitD nant. harauintlAik. jandfik, k«pidiik„ 
dlik. itj). i kaduidilka, kAdniidtika. luk »a i 
lučicama, koj« itniknu it tjemena rrjioffU Inka, i 
ne ono polije, rf. Klanac? Rj.* 

arpKHAiia, f. jr^niena kaAa, dit (!tr»lfiiifTittte,m 
rf. kaSn. Kj. Mad':. rijri-: Arpakfaa. arjui - 

inui, m. (IHI.I riđi Arwi. Kj. — VrAa^ki abarii 
Ar«a uiiir'o j« nuSi^jta vremfiia. Rj. :!7aii, roe. . 
dfin, Arsit'u, 

J\^s)^n. vi. Araeiiiu«. rf. Arti-nije. Rj. 

an^iil, arseuftla, >». DARj. ll-Sa. vidi 

»n>iimit. nrnenAta. in. dnu .Arsenal : (Mavifte m 

lu\«>\<- ili> Ui i!r*i II artrnnt knjaite. N|q. 6^ | 

"*' ' ■■■■ '' '■■■ ' u;i 11.%. i-i'dt nraenal. 

ir-. iii|.i li--i'iii)r. IH, Araeniiis. V,]. im klani'ii, pn niU^mtj 
nruliina. Here> f 

Ano. m. g'ui.t hjtp. oJ Antenije. Rj. gm 
vor, Anw. vidi Anta. — Sto je ^mklcinio.. 
pisaru Amu l'rotii^u, rtovj. 73. 

kfiiin', ar^ina, m, die Kllt, ulna cf. Uknt. '_^. 
mjrra ta dtišinu. riđi i eudi-Mi, rif. — Poalain- Ipd 
od ilent iiriina ilelieo. Npr. 112. Knijitć najprije lunne 
mjrru ... pa onda uzme kredu i konai* i ursm. l'iH, (>ii. 

ariilAnn*, /'. Rj. t>hJ) araAlania, rMama. — t) Art 
Fr6hkirsrhe, ceraH gemu. R^. rana IreAnja. riđi knra- 
Alajiia. riinicH, — 2) mii luk duKuljoatijeh frlaviiii. 
Ari Hirieliel, cepae grnuH. Kj. (tUium liftuloHutn. 
L Rj.', 

Araov, t'i. vidi aAov. Rj. » umetnutim r. 

Aritikst^rksOi «i. Artnj-etres: t^ilni i^ar Artukterkto 
iiiuu) ie ieiiH Jevrejkii. Prip. bibl. 1IW. 

ariU . . . riđi hartij . . , Hj. 

■rtllArljM, f. die A.i'tiUerie : Aest topova konjičke 
arlilrrije. Jtilije 21. t'etiri topa lake artllfrije, 68. 
ah: UARj. lUii. 

ilrloiriiilc 1., Hrrnil.,,,. ll<.i;nri.i,n; •■"HKUittiio. 

Rj. r., !..<■' ..■/ .;!i. ,,,::, ;...(,.,.' ;..)..». li.,- .iiliije koga. 
iirll.l.in, ::..;, .. . ■■ ...U.r.i, hvf- 

pokmu- 


jar, 


ArzlKk*, w. riđi har»^luk. 

As, m. riđi fia«. 

Asa k&sa lisn, 3.^ kaHa, Ralcel vii'u djeea Irt^ui^i 
po nnijegu. Rj. 

AHnn-pilNlna Phlnnka, f. mala varoJkira na destiom 
brijegu rijeke .laseniee [u Srbiji). Rj. itada Palanka. 
Rj." ifip. llaaan. 

asi*. Iiniitornik, aai ae učiniti: pobuniti se, vd- 
metuiili jfc, rrMIfire. dfiliui u pjetniii ne mije^jt^jttći 
se nikako: No ne mot'mo jade podnositi, Sto m BuMo 
HKi ai'iniu. Npj. 4, 4811. K se raja tmi Hčin,iela, n« 
dadu mi groSa ni liarai'a. 4, 48i^. — itp. ponsiii se, 
pohftsiti se (i/riješkom dolitii i na h Kpriteda. Dani^ić, 
ARj. n5a.) 

Aslja, f. riđi Azija. DARj. U6a. 

aslstroal, askii-iua m. in-.i«(.>ii». Misnik s tgakonom 
i asiirtentoiii. I'., k !-.■ h\i;i ii.Mi. 

iksker,' i-i ■■■ Mu. lij, t unkcr earakL 

Npj. 5, 482. -./.. . \i;i.' ilf.li. 

Jksil TJlsIl, 'vj-f.'',';. ',. .,,,!., ,/. ii/iiliid: otimao asli 
mtli. Rj. — riđi i Imdnva "i. i «'iii. ondje. — Turski; 
aHli fa^li. DaniCiC, ARj. 1151). 

a.sn . . . riđi hasn ... Rj. 

ksfu, f. der Hautausšchlai), puitlulae. rf. ospa. 
Rj, riđi i osip, ospina, o-spa. oxn. u ©.-"liti (opipati). ^apateka — 15 — Arap f. (lio Apofheke, (ipotheca^ pharmacopo- 

i a})()lekji, Ijekjirnifa. — • I<le (»e) u apn- 

i'kar lijek nm*iiii. Danica ^\, 24<). 

aj^atcksira m. der Apotheker, pharmnco- 

apotokar, Ijekar. — Apatekar lijek načini. 

0. 

\\ apat<'ka'irov, (ulj. (les Apofheker.% phar- 

. st(t pripada nputekaru. vidi apotekarev, 

jekarev, Ijckarov. 

u, (tdj. Apothekcr-, pharmaveuticns. Rj. 

ipntekdritud ili kajem u fjod apatekaru. 

«ki ; Ijekarski. 

(u Srijemu) r'idi epkalo. Kj. zalistak na 

(do (L'"lairol Ilije u obićaju). Oan. 12.-J. 
nai^t. kod Imekalo. 

iipokrirski, adj. 0Lr.6y.c.uz>o^ apokryphisch, 

l*()>^lije ir)()-topi (psalma) stoji: apo- 

n. III. izme«rju stiha 23 i 24 umetak 

ar. .*), 7. 
Rj. vidi apustol. Daniiii'; ARj. %a, 

Btol, Tipostolski, i t. (1. vrleći da je u 

m jijiostol. — J) Apostel, apostoltifi. Rj. 

tov. Sveti Petar i apoMol Pavle. Npj. 

aha jadiii hoease, no joj ne da Petre 

. Vino pije eare Kostadine . . . snjime 

)sioli : Sveti Petar * apostol Pavle; al' 

ostadine: »O vrhovni Božji apost<di! 

:njiira, Apostellnirh, lilier apostolorum. 

otjd zarjeta Ofiim jevanfjjelja .stc zajedno 

k vita kofpi dana u crkri: — Rotroro- 

irdje se ('i ta jevan<rjelije, apostol i t. d. 

»rjelje s aftostolom. Rad 1, 174. 

ime muško. Rj. i prezime po imenu 
^jostolorić. Rj.' XXIV. 
'idj. apostol isch^ apostolicus. ri^Zv. : otišao 
. pjeAke, zu l\iss^ per ped^s aposto- 
pripada apostolima, vidi apustolski. — 
oostolski . . . jer je papin poslanik . . . 
kao Ato se pristoji. Glas. 21, 2.s;J. 
11. das Apostelamt, apostolatns. Rj. 
i. vidi apostolstvo. — Primismo bla«^o- 
'o. Rim. 1, 5. 

vidi apateka, ljekarnica. — Samo ih 
L dramove jirodaju po apotekama. Pri- 

totek^ira, m. DARj. i)7a. ?u'J/ apatekar, 

apot<'kairov, adj. sto pripada apo- 

ekarev, apatekarov; Ijekarev, Ijekarov. 

/'. žena ajtotekarera. (jorori se n Ilrr. 

f. ars pharmacentica. DARj. i)7a. 
ki. 

adj. vidi apatekarski ; Ijekarski. — 
bolje vještinom apotekarskom. Mojs. 

Rj. l)7a. apriliSj četvrti mjesee n (jo- 
nj, travnik .*). — Aprila je dvadeset 
jvoda u ( rrahovo <lo<rje. Npj. ;">, iVi.'i. 
. 1.S.S0, If)!.*]. Min ej za mjesec r ajiril. 

adv. aprioristisefi, a priori, aprif)- 
o])ro aprioristički suditi. Kolo 14 (If)). 
laps. Rj. 
laps ... Rj. 

h, samhurus ehiilns. Linn. Rj. vidi 
jan. Itiljka. riječ jiostala od habat, 
\,hivsi sprijeda glas h. — c(dl. aplo- 

aptika. 

m. der Attirhstraveft, sambucetitm ehn- 
• (frmenje. vidi avtik. — rijeris takvim 
zik, bukvik, cerik, drenik, j):ra])ik (i 
ivik, jablanik, jasik, jelik, joAik, ke- 
ruAik, lipik, Sljivik, topolik i t. d. i^ptika, /*. ein Attichstengel, ehulum. Rj. struk apte. 
vidi avtika. roll. aptovina. — rijeci s takvim nast. 
bazdrljika, bjelika, nodljika, borika, buuika, crvenika, 
cvolika, čemeri ka, čeAljika, jrorčika, jijrešika, ja^lika, 
jasika, jelika, klokočika, konopljika, lovorika, IjuŠtika, 
Ijutikji, mastika, mljeČika, okrajika, paljika, raAtika, 
solika, trbuljika, uljika, vrljika, zelenika, žestika i t. d. 

i^ptov, adj. n. p. list, Attich-, ehuli. Rj. vidi avtov. 
što pripada apti. — Kad ono fito rijeć znači nije 
upravo čeljade nep^o se uzme samo kao čeljade, može 
od nje biti ovaki pridjev (s nast. or) ... 7) od riječi 
muškoga i ženskojija roda koje znače bilje: jelova 
jrrana, jijrana hosiljkoi'a, drvo bademova, bobova glania, 
jabukova voda (Sint. 24); brekinjov, fcunjov, jelftov, 
lipov, lozov, oskoniAov, Aljivov, treSnjov, visnjov i t. d. 

<\ptovina, /'. der Attichstraurh, samlmci ebuli. Rj. 
coll. od apta. nešto apte skupa, manje ili vise, a po 
tome i sama apta. vidi avtovina. 

i^piistol, m. vidi apostol, mit allen Ableitungen. 
Rj. tako i ostale riječi koje sn od njezine čete, dakle: 
apustolski, apustolstvo. — Pred bla<rdanom blaženojra 
Tome apustola. Mon. croat. DA lij. 3il7a. Primili smo 
danas poslati na (r. Kopitara Apustol. Straž. 188<J, 
1(W)7 (ovdje je apustol knjiga). 

i^piistolskT, adj. vidi apostolski, isp. apustol. 

i\piistolstvo, n. vidi apostolstvo. isp. apustol. 

iir,* vidi ahar. Rj. a(h)ar, sažeto ar. 

.\ra4l, m. Rj. grad u f'garskoj. 

AradskT, adj, Rj. .s(o pripada Aradu. 

Ara^anin, m. (pl. Araorjani). Rj. čovjek iz Arada. 

Arajstvo, n. (u Srijemu) Lust, Vergniigen, gratia: 
Sad je kopati od arajstva [u. p. j)Oslije kiAe). ef. mi- 
lina. Rj. — od arajdati se, veseliti se, razveseliti se, 
obradovati se, koji glagol sad nije vise u običaju, 
isp. DARj. l)^Sb. isp. i raj dati se, garajdovati se. 

ikrak, arka, m. Lat. arcus; drr Bogen. — arak, 
tabak (papira). Daničič, DARj. KMH). 

i^rilni,* ardma, m. vidi haram. Rj. 

araiiibas . . . vidi harambaš ... Rj. 

arsimija,'*' m. vidi haramija. Rj. 

animiti, aramlm, vidi haramiti: Arami im pogaču 
heliju, i arami od ovna janiju. Rj. 

aramljiv . . . vidi haramljiv . . . Rj. 

aramzihla,* m. Spitzbube (mehr im guten Sinne), 

neriuam: A srete je momče aramzada. Rj. znači upravo 

kopile, a u našem jeziku psorka za prijevarno, lažno 

čeljade, ali obično kao od mila i od šale. haram-zade* 

kojiile. Rj.' vidi haramzada. 

airaiidio, arangjela, m. (u Dubr.) riVit arangjel. Rj. 
vidi arhandio. 

a\raiiJ(Jol, m. der Krzengel, arrhangelus : sveti Sesto- 
krili arangjelc! zakrili me krilom tvojim (kad ae mole 
P»oiru). rf. arangjeo. Rj. vidi arhandio, arhangjel, ar- 
kangjel. 

An\ii.8j<Mov, adj. n. p. dan; Rj. des Krzengels, ar- 
vhangeli, što pripada arangjelu. vidi arhangjelov. 

ArAnjtJolovacs j^rangjelovca, m. vidi arangjelovstak. 
Rj. vidi arhangjelovstak. — za nast. isp. gjurgjevac. 

lirAnjgrlovim, f. arangjelov ])()st, die Faste .s Tage 
vor Erzengelstag, jejnninm archangeli. Rj. vidi arhan- 
»rjelovica. 

arAiiigolov^h\k, m. čovjek koji slavi arangjelov 
dan, der den Krzengel Mir/iael zum llauspatron hat, 
cliens archangeli. Rj. — Kako se stariji brat mojega 
oca oženio od Arangjelovštakd. Rj. HllHa. vidi arnan- 
gjelovštak. 

ArAn^oo, jVrangjela, m. vidi. arangjel. Rj. — Kad 
sigje sveti Arangjeo na zemlju. N]>j. 2, .S4. vidi ar- 
han«rjeo. 

i^niii^os, (u Risnu) vidi aratos. Tako me arantos 
ne bilo! Rj. u aratos umetnuto n. 

Ara lijo, /*. Rj. vidi haranje. 

.\rap, m vidi Arapin. Ri. — Tako mi obraz ne 
pocrnio (kao Arajru) I Posl. 3<)2. kad je Arap (Arapin) AtvU, (u to li) ci(l( akainoli Kj i>irfi a knino li, 
lUKlcmoli (H nekniu ]i) hnnii) ]i nekmoli (ntkmi) li| 
Uili tlo li) 

MskT. («^ em«n £H«I«)'w gemanK »lui aral'un 
Bj tio prvpada atu, attma 

Uuls. /^ ''o" ('tnntt, cvmuliMm c/' Aftulja. Kj 
tiirli 1 nunjenica 

lAtitriJs, /" Ofaerrtmh Aiislna — Pok najpoulijt 
opet iai3 podine ne pnpHdne (Bola) na Bvijein Atu \ I 


\|J I "tnjAii(ii,Aii<i- 17 iiU od j 1 "(o pritiudu iiM(ryt r«ii Aiis 

I Drapalj ftdje «e »a«liy« Kn (■'« 

I irska itrnoKomka tlj 137« Hva 
jro-u I i iij( Im «l krenu, ( rnoKoraLii i h\« 4w»ttu''^'i 
Npj \ lb Mjf Njama^ki lela/ nu f^mjemu 

Cljertiapu mjeato if Njmafle Dirane Rj i21b ( Auh- 

AAiilriiiskT, ai^j cirli AuNtnjaki — Tfajblifi m 
/emlje ^usfrin'ilf Npj 6 4H3 saieto oA Auntnjnaki 
up ab&dimeki 

avah, iniei^ Kniluje sr — 1) u tiiai ŽalosLi \vah 
mene do Boga nulogal kako sii rc poailili Tnrci Npj 
5, 19 J LdnSe mu *uxe dix oliraze JtviA ref e cjo 
Bo^a milopal 'i 2IIH iniii avaj jaoj — 2) u ijnjeru 
Lar srdilo na noge ukorio ■ inih, reSe Kjidi kaunna! t oružje da oUmjo zemlje i 
lUH (otimjĐ dijaltU mj otinilje) 
aiAiK,* m vtdt va» Rj jiropoj^ednik u Muhm dvftj ' »tit*rj BMii jaoj Bj a vaj Memci a t vaj 
t>ttlt t avah 1 jTot^n w u jnrfu t »cio^i Etui i ..a 
lasti, u 6rt;i i »krhi Avaj, Vufe dom le ne vidio I 
Npj 3, 927 j1ixu mene do Bofra miloga! ^je me 
liva uhvatile TurLi i, 31S (mene — tneni) Atajicaspti 
daru. joS je u uarni! uzeta Car II b 'i — A i -j 
duiie noiil s sestrom spii\uju6 A i 'j h il 

no(!i' s drafnm spavajui^i Npj I Hm po oinmr n 
iitH}aU u daUvu tko sr .uh u u iiriiitii u u i si i --r il 

avAJIIJa, / (u Li nab \ nekaku jabuka, irt ip/il 
matt getttm Kj 

nval,* ađ&l* nt~Hanl od kojeiio nt jHistah railnnt 
obbei alali, alast, I3t, pak premjesHvii qliiwrr i aial 
U mof!' paSe poSa od eto (froSa, a dolama od sto «m 
džirbja, aval bti^ti od uto i ^tin Ktrc 121 i'-p 
DARj 123a. 

Avala, f Bj iidi Havala 

avan,* m ndt havan Bj 

avftnftftrda f prednja rujsiit, FrancufU avant 
garde traaniiel i mangardom pT^A\h udan Ži 

tije 40 

ftvJiii|;ardni, ui^ ito pripada avangardi On se, 
kao upravitelj svijii ai<<tn(f(irtbiift konjika, jednako 
tukao 8 nepniateljem. ŽiUje 19 

avlinfeR.^ t — V IJolelife kobai amniru odvesti 
6e ajenicu djevojku Bj Ilaitbrogel, otis rapaa ptiia 
loMca. Bj ' — g) m BOsmichl, tieiiuam, rhkovac 
nitkov Rj ' 

ftvansovi^je, » terb od atansovati radnm lt((}oni 
(frn 'imn-Hije d i« Avanteiaeut, liie T orrt7'iiiniy (nii 
l> I \\ I I f rderang Uriavna alulba slavlja 
/ Zlos. ISG 

■'iijSm. V ^tnpf i pf u slutbi i 
Il pomaot, većt i%n u itimbt do 
iHciren potvrda u prrd>\)e"i iffh ftVBZ • ff 1 die Stunme ww ff plas Rj - 
iiiii ne pii&ta miua Npj 3. !i87 Pero grlom i 
vil^a. 4, H7 Kad Zekiaa puče puika mala, a 0>« rBvoj t'urniiiKj 4, "/JT I'a povikuu grlom i < 
i'M Pa K" i^vt> tclaHOiu l aiiuom 5, 11(6. 
ftvdfV m die AbiiaHhunq (drj Jitrk»nJ ve 
Gebeie nblitlin it/eo ai'dra < isl/i Tiiniki imUm t_ 
maAe Iti Hmir>anjr po Turnkom takonu pred motitva 
l'oAtn inrVin n/nii unfo la klanja ve£ m" ' 
ovnj iinirji piilpiirrH iiili luoži klanjati dok mi dsi _ 
ne nmi\n VokI 7*1 Iti ktanjaSe i unJoi iimle. Nfl 
4 455 

ikVilaiaf. niif n p nialirnma, IhiMcrh , aU«*tM 
iii'ii) iii'oriru 

uditrtrii,™ rfrr \uilitor roifn 
Rj rtijHicki Kadar 
n ii/( f/rv itidilom jHiticii Abel — KaiD i 
Mojs I 4 2 
«KMiH.a / , juitiiiim tailitariitm. I 
K kome god. pravile t a / 1 ;i \t ia<H Bj vtdt .ove^ada. < 

»iljai^a. l)<n. 861. 
treipiHHt, gptctmm. 1 
I \urn, nnor, utvara, atv 
1 I — laki 4U 1 ODU uoi< dolaule ■ 
.ravu koji.kak\ii oko njega, ali on ( _ 
L\ Npr b2 Ij jedan put uik|ii đve a 
oklepane veSti suhe kao mtWi i pof iiu m^ti od« k 
74 Ko me (rod tidi nusli da aani kakva a 
od mene 130 lesi li iuoiinja dl bi tHnjefje si 
lb SI aretnijal 221 Ondjt de nantaiuti itove, i t 
ie skakati onuda Is 13 21 

&v|ni'4t, III mjesec Lalo\OK, Auqwtitl - 
una 31 dan Danita I XIV Minej xa mjeBOC ( 
Rad 1, 17H 

a^jKJitiir a\Kutiira, m suh nblji isuha riblja ]^ 
n.rii «l k II (koja Rj ') se iponaj*i*e u Skadni> ^ 
/ nl k k M e ili P^kelrogeii ota pMCHtm «. 
I t \ nm jede i iir Laani post svaki dan, k 
/ ) 1 I 
ivi^uli 1^1/tim, ) pl Itul Hti^art jamtt, ( 
lerlum /iirere ndi oiizali (»ti > impf aviiavati (ovi- 
eavati se) — 1) Ai uan na pola skapulati Rj. 6S6b. 
Braću Bsoju si^tra mi u/u Npj i 10() — Sj «a ee, 
letleki Ib »e toDie hl mogu uiuut hpj 5, ■■" pii tiiji 
mervur m/yii * 
b22 Pak «( - 1 
ha\ lija Kj ' 

&vlTJnsk7, i\i 
rf Btoliorni lij 

Na «!((,.Ua iM(u p oijUuBi. Kpj 5 U9 »oki 
dofgu nii uiltjska vratu kov 78 vtdi i t)bt~' 

iiilinski ai^) KauHo od avlijnski kuje t 
abailiinski — avlitmki Ona ili 

1*1111 niarama / ndi htuli mahrutit Iti 

ftvra f {U ■'rluji i lloariil Imij^ki I •goijnolja.tl 
Betliau-, d'T Jiihi ^i/H-i-n L/jnrfli kin tivulSj 
Bj rijei tn^a, iniiri drLHl\o ruU zbomioi 
. Mal. 1, ' ■■' > I Jiii. — I'atrijurah, hiikav otiu; 
I'- ■ '■ ;■;", .'"' AvrHin (po Grč. Ugarom, 

■ ■■ !"i^l'Ji: viiidit sumo Avraam, po 

ii.iit. I i.A /.ine i'w iiv i trclin: Pleme Ikhhh 

\ Uuviiltt Avraamova ama. AmiHiii- rmli 

rtveps ilakle koljenn od Airamiia rio 1)h- 

" ' 2. 17. Imanio (H»vli>ra(im«. Mat. ;J, y. 

e jedituko Avraam. DaniHć puk po 

me: Za to se više ne ćei »vati .struni, 

m m-d MI. 17, ft (gaieto od 

dai} A m 

rnham iinihsmus (rf. Moj«. k a, ilok je Alu na^no. 

a. sa tnvršelnk i»p. 

Bitr&DJi) aJigcfallenes uitd 

rr hei'hae imUUis seg- 

kojekuke treske od 

MU« i (ninuftVfia, Ha 

ehahie graniice otrg- 

ttore od dmijadi. Sto 

strijskoiHe. Npj. 1, 3 
m rtdi AuHtriJBlu. 
(J8 p pred t pfomijmio sr A j k (/ Lan 
Vk A gt %}k atOp 
A a. vtd pta B g 
n s» pti vt 

hvrk tik m rf p k E. 
fl kn k R 

II o^rrnr I« lUoifraph : Ja t(^» 

P d tn zDatna foveka 

Dl U . Glas. it, 1J4<;. 

ii Ri — Skuvai'ii mu 

A k -U tH tavDk-i iirokletoj. 

E 

Aznk m y mama k k gmi : moj babo, 
ori ii kral R ^ m koji i Turei tako 
roi-.i. Daniiii!, AEj. 13(in. 

ilzbufnt, ui^. iio pripadii a^liuci; alphibeticug. 
riđi alfabeti^ki, nirabetični, alfabeUki. — Ja sam ih 
(pOBlovicel za sad ave Kajeiloo pomutno astmčnim 
redom. Poni. VIIL Obadvoje da se nalazi po aihučnom 
redu. Bj.' XVIU. Azbvrni telUr niskih tnji^a. Straž. 17(i8. Dodat u usbttćnim redom sva la 
GIhh. 11, 178. 

Acbnkn, f. tUuhabeHitH. vidi airabel. bukvica 3. — 
Hud niOa Azbukii, ili kako pnwU Srbiji po Srbiji i 

So Heree^ovini govore, Bukvicu, ima "29 piameua. 
piši 1, Vi. Koji gln« ima koje bIovo u tianoj inJiuci. 
f.W U. 171, 

jizdijn.* /'..(at.) Art ci'ofS langen Uberkleides, togat 
gcHUK: Na njemu ie koiasta nidija. U akut svilen 
koluBte mdije. Bj. fitašl, ogttof. tn niKt. isp. avlija. — 
Ou ourde kolastu (udiju, pod(i,»lHMaedefli lamhnru. Npj. 
I, 253. 

Az^R. f. Aniii, Asitn,: Koji emo . . . iz Ponta i 
Asije. Dj. Aj). 2, 9. Grad u nialif] Aeiji na Ornom 
moru. DBj. 6, 3I>1. pisiilu se i gu n: Asija, ali dtt se 
tnkii i izgovarah, moče ee posvjedofili SiTimo knjigama 
pitanivi ćirilski. DARj. l'27a. 

Az^at, »I. fopjfk is Aiije: Jedni su bijeli . . . druffi 
erni . . . trm?i mrki, kao gotovo svi Azijati. Priprava 34. 

.liEljHlskf, adj. Uo pripada At^atima. — U Peter- 
burgu upravitelj Aiijatskoga odajeka u ministarBlvu 
inoatcanijeli poslova, ^o^. 34. 

itzna.' f. riđi hama. Bj. 

itznud . . . i'idi baznad ... Kj. 

JlEim-AtliiJa. /'. vidi hazoa-odajn. Ej. 

Azur, riđi hazur. Ej. 

Hzura . . . vidi hazura ... Bj. 

»Ui&i {. vidi aiđaha. Rj. u krajevima gdje se u 
govoru ne čuje glas h. 

Ridftho, /. der Draehe, der Lindvurm, draeo (ser- 
pens flctus). cf. Sla, zmaj. Rj, vidi ofdaha; «a j mjesto 
b: itždaja, i »a v >»d.a: aždAvo, t «a h spryeda:- 
haidiLja, koje vidi. vidi i pozoj. dem. nidahicMi, aždajica, 
haždajica, — O ni:d^»o! oaidc^o! ta izi^i mi danas 
tiii iiipjrinn ri;i fp ogledamo, ako iena nisi. Aidiija ik 
iid/,pM'. N|ir. \i\. iVric-a je imala ueggje poUyno ne- 
kukii i'lili^ .i.il'ii". i kaii bi koga oćarala . . . povela 
l.j u\.ij III •ii-'i ii 'iliiji. Žld. Dobavi oi'i od zmaja, erce 
'"/ ir.ilidir i /iiiijii krilaticu. 262. Pod nogama pro- 
kleta iižihijif. N^jij. b, 276. Velika crretui aidithii. 
Otkriv. la, 3. 

HždAkien, aiđdjica, f. dem. od aidaba. užd^a. 
vidi haždajit'fl. 

aidJkhiH, iii). des Drnejten, draconis. B^. što pri- 
pada aidahi: I vidieh t> usta aidfAitiijen . . . gdje 
ieigjoJe tri nefisla duha. Otkiiv. 16, 13. 

Hiil^n. nid&vB, f. vidi aždaha. Bj. u krajevima 
riil,)e se gliis h « govorH pretvara it glas} ili u gUis v. m 34 
b&bii aka K lok eg ćar 

S 81 Np 8 po- A dg a'ke jalna, tt*Ut Mun joj olnn annnganr. — oj 
Kt i m jtdmimi: Era tt-lw tijpp peiikei^ iloejd: »i 
t>«K dmnc anu^OB kutija , . . urmiuian mi (Ifm;i>ii 
f-irMbr. H*Tr. -Ili 

AvBfJ^ ^. — /^ la ("mii-ii Armija Ui i^jrln! rir. 
ir aMOi, i mafi: ila bi prkla. rf. nuijn. Rj. kanjsh 
Imit^ m friu. — 'i) riđi afnuuin. viijakii 1, Armer 
V^AbR d« noku <tr>iyu niknku iiv inoii- u boj da 
' ihijc m. »Ir. od IhiniHt^a. AI^. IIU. <^. 
\irimjrr ii Du)irt< I. ti):!. 

ifla. a. mortki rojrndii, ini Tiil. Hlminiglio. 

r>A' aairalja. — /aiailjr konju d armiralje. OPcmI, 
IM. .IrBirmti«, Uko i u Mikalje. ii iuuIa (imiru^'a 
l^karia. •¥. VIkho IS&i, montki vojvoda, Hat. uiunii- 

li, /, irv>1l.)/Hiu}r AnmtuMTH, Hobole* iilhana. 
i AmaHli, djrni ArnaHtuka. jalnu od Ar- 

_S~Aw»^t*, ArnhufrtM, n. ein AUianr»er-Kind. pufr 

«A«iia>. f{j. itijetr, mrmrf iirnualHho. riill. Amaii^ail 

»mkaf^mi*. n. ilf Allniniiirrn, mufaliti iii Alha- 

aum lij rrrUiil. iirfanisuIJtl i nniauiit) nr, (''tiK ''■'''' 

Ankmi. m riđi AriiHiiiiti: I na iininiii pediHpst 

»(„ v„ I .ur. 
'■ No j' 

liFlji.ili' Arnaula 
liiriU'in ttuHnu 
'.■Ij. Arnaiilnki: 

iiiul' l'uiartt. N]ij. I>m<vla ulnjiiika. 0' 

(M rafa >liiila Turskn V'>Ji 

{rv/n Ti, IVI. Aramil »((((i !■■ 

tte mifmjiijitfi w ^ iililnn 

"fimnl jr tknJifTUk . . . ' Jjuki 

4, m. /treiim* jii 'H-H Arnaului A inI Krii|x' Ar 

li^ifa NuJ. 3. i!W'. 

AratMM, ■». Kj. vidi Aniniit. Aniaviitin, ArI'i 
MmitM^n. tnrršrtnk -in ulpuda u ninoiini; (ieftu, 
AmnuUn tt iiJi>vi-rr»'ji|iaHnijeli hn^pva, « iU*nv stniiie 
rtirk« Mknmbfje, a nni ■ lijeve Atrane »tvu »tf Toaktt. 
Hy HIb. Kn (tK f'uviit' Bunjc i Kosovu od Turaka 
Ijulth Afntiuta'f N|ij. 4i 1KI8, 

ImfcullBOV, uJj. (ie« y1rHiM("i, Alhajti. Kj. *f» 

nrnAlHIrl. lim, p. ini^/'. Kj. r.pf.tln:. ]H)-ariiaulili 
'• -II 1} rum vifHuiif^n maehen^ fni'io esae Al- 

Ifinum- ttj, itmaalili (iMn, rinifi m <4m>iiiti'«0Mi 
- '/f -I w. rflltt«. ein Arnaut vtrden. fh Alhaiiu». 
IIJ. 'irn'iiitift »e. portnjali .ilrHOHtiM. 

trnknlko. f. ArnaHlin, Aa>anii. Rj. ^c.a rinl-i 
ArnaulMkutjn : Akn I' i JmI ro<liln kraljtra ... a lueiir 
J«> {piUt Arnuutku. Npj, "i. 4IIT. 

ttraJtUlko, /'. nnf Arnaiitia (Art langrr Fli«lr). 
tttum nlliitiiiHi. Kj. riutia puika kntoif imuju Armiuli. 
I' Itnira aii [lutkc urnuufit'f, kakove hu i ii (.'ritoj 
Hori i llercpiruviiii. I^. tUJa. 

AnuAlIllIl. 1". AniNUtaka »mlji^ Alli.tnieu. Al- 
haitia.rf. ArlMUiiJa, Rj, ndi i Aniautnka. Arnuiil-liik, 
M sarrtrtak tip. abaHtillik 

»TMltiilovsf. nnilkiiiovi«, m. Aniautaki iiiitiilj. aJ''» 
Hmtehe fVvtuJc. trlum MiniM albiiHum. Itj. 

IraiutHki. f. adj. I. i. «einya, riđi Aruambik, 
Arlittnaaka, Arluuiija. — Uni« . . . koja rniulvnjajii , . . 
■Irtavu AuBiriJHku ol Tiimk* AriMimJH [Amauiiikr). 

i*.wi. xvni. 

AraAntNkr, m>(;. Aliiauntcr, albaiiUH. KJ. ilii ;.n- 
/imtt A ma Ili ima ■ ntcferdaii u Iluiiaiii>kome 111 Ai- 
ntniitkom kundaku. Kov. 4'J. rtili ArlHUiaaki, Arba- 
H<i4l. 

AnlmiUm. m. riđi Anmalin : A injiin liji-b- tridtfi 
Affii'^''. fi\'i- ■% •%!' — Ka iioMiaalo v u/i, sjaviir. 

( }»*iniit lirrma pjanr. irjaurin; > kaviir, kavurin preatu 
latti. inortii. 
UnOotl. AnO^Vii. " />/ (m vojv.t W<u i>w;A nar. 
ImiiM "S'traf It-utrntraurtu, n»a Sliibett und HiJiT' 
"- ' ' r, in-rai* rurrtu nuiiei. Bj. iwf m« 
I Jltifii, (frait'vf (rfrrvmiM. iiuUrifujn 
4f «« (vua>* •/ra, a i nd ktit. — 
y inaji. vru. 
^riM -<lrt /«■•(*«» rin« Vtfutletn, rapariim Kenus. Rj. -dfik, TvrKki dem. tuiiL rijeii 

< iKtim iinst. Immamd^ik, jandžilc, ka]>i<lj(ik„ parft- 

1 ii '/< ' l.:hl;iiidiika, kadundtika. iiik ga aitnin 

liiknu iz gjmneva trniiga Ivka, kad 

■ / MijaniM.'? Rj.' 

.i[ji:il.:K:i,/ \>r\iif naVekA,dieGer»t«ngraitr,pU»a'na 

!■/■ _kii-ii. I[j, Muli:, riječ: Arpalclna. arjtn ^ jtiam, 

AriM, i». (jsL) riiU Areo. Rj. — VrlUfti oborkn« 
Arm luur'o je naiegn vpemrna. Kj. 279b. roc. Areo. drin. Araica. 


' 


Arsrn, m. Ar«riiLii- 


./- \--, „;;,. Ri. 


Ars^DJil. arseiiiil.i 


1 ■ ■. !:■ 1 : ;. virfi nrsenat. 


iirsjinat. ars.'iij... 


..■ nmaviSp !;dene 


topove Hji {■> .1 


., . MMi./>'.Npi. s, :-H8, 


Arsi'iiijii. '(rsnitj 


1. \r'(o. licM. Ariiica. sa nast. 


-ja f,.. \m,„i,|., .;,M 


;.( Aiitonijel. 71« "'■« ^i-»tt(j« : I,,L Arniro. 1 

iiniriii, Hrttlftna, iir. ni/i i.<- 1 
iimlana. Rj. — Ihitavi pii n n;. 
■riii- i koftiile i onog« jfm'H/.r,,;.' .n-l'ui'i 

Anu, m. (jiiJ!.) hjip. ml .\ra<.'[iLJ(.'. Kj. 
TOC Areo. ridi Area. — Što je poklonio ... avome 
piaaru Jmm Proli^u, Sovj. 7S. 

JtrStn*. arAfiia, ta. die EUe, vIhil cf. lakat. Kj. 
>i^Wii ea ifuiiMM. rtVli i endcze, Tif. — Vontane lad 
iid derti ttriimi debeo. Npr. 'J2. Krojai^ uaiprije uune 
lujcrii . . . pH oiiila uzme kreclu i konac i iimn. Pia. IM. 

aralAMn*. /; Rj. vidi araiilEtiia, rAlaiiin. — S) AH 
KTilhUmrhf, ctraiii genim. 1^. runu Irtitijii. ridi kant- 
Alamn, ranica. — V^ iTiii luk duKiiljiiiatijoh kIbvIck, 
Art Xu-iehrl, wpae t/fiiiiH. Rj. altium fixluliHHHn. 

IIJ. •■• urntlpulim T. 

■ 'fi; Hilni vni Arl"kseTkiio 
rny. bibl. lOU. Arao, Arilihv. , uri ili- riju, f. (/;.■ .liuHriie: Si-Ht topova ('»i^jičJt« 
artHerijr.. 2iiiii- ;J1. ( iiLiri topa lakt arIiUrije. G8. 
«i.'. DAKj. lHri. 

Arlovit^lP, n. Jirralhrn. Hufmeintern, '■oumliotio. 
Itj. rerli'il, od artovatl. radnja kvjmn Iko iirtujt: koga. 

ftrlavuli, Srlnjitm. r. ttnpf. kof^a, btruihm, hof- 
inrLitern. ronfiilinr. Rj. »rjHovali, nHti koga pokoju- 
iitri •tarjdindTii »ađ njimt. nije U tid Njem. Jemandttn 
Ari IcLrent 

imliik*. w. Tidi Imreluk. 

Ah, •». iidi inu. 

kna hkNH lian, iua, kiUa. thuvv'. viCn djft-a [rOui^i 
[Hl snijc)rii. Rj. 

AMau-akMina PkUnkii, f. mala vamDica na dMnom 
brijt-K" ni.-ke .lam-ni.i.. m Krbijil. Kj. -iila Palanka. 
Kj.' in/i. Hhmui. 

anl'. Imnlornik, aal •* ufintli: poImnUi «, od- 
mrtmiti nr, rrMlar*. dn\ii:i n pjeumi ne mUvnjaju^ 
te nikako: No ur mot'mn Jailc poilnooiti. *lo »e Kuvlo 
lui lU'imu. Npj. 4. INI. K »e rt^a lui ufiHJrIa. ne 
ilaitii mi K"*^ ui haraća. 4, 4rM. — uyi. ponaiii an, 
iioliafilti ai- Infij'ikam iMnti i in b 'prijrd'i. \1tinWf, 
AKJ. IIAa.l 

AaU"- f- •'"'• '^«>J<^ !>AKj. Ilfiit. 

tt!il»l4>IUtl. a»b>IcntK IH (MHiiicnH, Mianik i> i^akouoin 
t UMfrnIo«. It. Kaiii^. DARj li;>b. 

kakpr.* la. i-u>it. mjiku: Mii<)IJrr Hntrr ranki. 
Spj. fi, 48a. rttc. urf Diinii-ifa, AKj. lU.h, 

kfJI ik.Jl. itrjitiilit*. irrilo. rf. uuliid : oliAao «/• 
«m(). Rj, — rirfi i badava ». 1 "i/n onrfjc — JN^raft«: 
aall fanll. Daiii^ii', ARj, IIMi. ' 

»sm . , . ridi ham . . . Rj. 

fcli|W, f. drr ftauUtiUM-Jilaii. putlmlMt. rf. otjaL 
Uf. ridi i oaip, O^dlia, n-cp«. ii<in. m 4>uti loaipaliL eaiićna menše mta^io Bi ll)a vtdtve^n&t^ zu ukuii 
isp huk buka hukovi — Balimo ^do » kad je 
toplo I) ne\njeme, iHtobitu ujesen der "Ue W ether 
boHimo iiEiUiti piuetepg R^ Ilhi, Babine iiiht f pl 
(u C li ) tirfi lufin Ana Rj Khi uaci bniin]eqii dne 
— e}ti'i>i<'' Hiil m vieliir \ nii / jniliii *jelar 
jeiliii 1 I II Uli li I II 


limojeiero n malo je/ero navrh Velebita blizu VlnSkop 
grad« Rj lUa. 

bAltiD, iiilj (ist ) KiJibabov Kj »tit priaaila habt 
ocu Ode Lmka na ^oruje fiiritE^e, ufcleaala svofca 
babe diore pajtoion Etniii u djevojka Babin d'orc 
moj \phki lade! Npj 1 479 

bKbine, oSbina, f pl |u Snjemu gdjekoji ginore 
bnliinje) — 1) dim \Vo henbelt puerpenuni Rj mp 
porotgaj — i) d*r M'othenlicuch taliitatto putr 
peiue kod hrba traju bohine obifiio Bedam dana Za 
tijeh sedatD dana doltue dtuiju žene nii babine (i do 
nos«; (»M, ^ a no^ do^u eitajedi i ausjede te tu 
tnjM bobine t j sjede e^u nož kod porodilje a 
osobito treću i sedmu nač i »Nije ncdrau noć docuvan* 
— iniRju obi^j reći onoine, koji je inalo suludast) 
Nijesam mu bio na hainnama (da attmi koliko mu 
je godina) Rj — Kad su Tuni Novi noharali iniala 
sam trideset godina, od tadsr au Lrme8et i sedam 
ako li mi tome ne vjernjefi a ti pitiy Ljiljanu jjje 
volku koja mi je nit biđnne bila Npj 1, &2ti 

babkiO&ni, / c%dt porodilja. L K Lazarević u 
Sapcu DARj 134a. iidi i rodilja, rodilita u>p ha 
I inje — t,u miti iw biidnjara 

bftbii^v, / pl ndt babme Rj — Dečiia kojima 
<iam Miinjf iitiuo aad au oci i matere D Ubradovii! 
DARj l'Ha u „enaUh ry^ s nant >mja« nuJiodi se 
quliio u mijeh t nast •ma' b« riiiltle 'niitenjii 
blazinja blasina, mnuitmj a, množina nekobcinja. ne 
kolieina odnnja, odnna petmja, petma Beifmmja, 
scdmina W8tinja, fiejttina toliunjH, toliLitia fivotiiija. 
životitia I 1 d 

bAhltl I ' ' ' 

Muli 
jedii 
malj 

halu ^^,r JI 

bAbUnfai / < loda, bitblaru haluika, bo^ka Danif'K! 
4Rj Q V-h uiii 1 haCenka batu!>uint, bumbara, 
kolaćara ripioda igla lie^ iisiju a i glarom die '•iteik 
nadel SpimiuulH <iil ii/lj bablii — ahi od Diini- 
n'a \Rj 1 I4a i/ilie w pt-ie baliljaitt. ry"t n litkim 
na^l ruh lud ajtriniia. 

bilblJfiOc. fi du frrlmituhtillctaobstetrneuiiuierc 
Rj pcrl'i'l od babiO r«//iyrt kojovi htibica (piiutalja) 
biibt r idiljit dijete 

bkblji ailj uto oripada IMi, b^bm DARj IMb 
t j slu pripiidu htjiamii ndt ba|)Bki joraci s« « WiT 
fl p bablje jjelo u je)icn ilutnn kad je lijepo rrtjemt 
liidt HirotiujHko lielo) gturiji oblik u '■■titll'i'i babu, 
t j babji — Dd^ovor pnhfuiji '"»'(/'i/ jiti/oniti A 
kanižbć lombiibje ismiiljeHerinU J '4 lieljkovtć 
Baliijn \>af\ mjealo u [Srbiji BI lij MiIiilvić DASj 
IMb 

bAbu.* NI luiil iidi olni 'jen bSba, iw babo 
ndi b4bH babajku, bapko bantai balo > Kud otat. 
«/n ( hv]! — ?8li nevn starac Wto, otkle ima [h>i" 
Npj I, 35 Mibji Man svekar svoj, nefi' u ro<] inib 
babo SVOJ 1 71) Kr<un\ balio Novaković Grujo' ni. 
jake au noee u htevana ^ 67 dledao ^a nejaki 
Uat^a, gledao ga, pa je govono Oj Roga ti my To- ajent liubu ' Otkud kniiga od koca li grada' 1 'S84 

^naK li Ture avoga đ<if>i i halia^ 4 l^ Na junaka 

Cerovii5-Novi(u koji ti je buba pogubio Npj 5 913 

A treću mi utarur Fiufin dao kad sam zli i^aa na vjen 

itinje poSla. Herc 23 A da je kralj tai bfflio uzeo 

iiijeMto \iiB jedino ove proste djece to bi o^a sad 

1. I riTiia djećurlija bila kako god Sto ste vi 

I [ s ^ ( gtiaha toTt svekra babom Nova 

I I iina kućaaima nadjene nova imena tako 

k st u i]e djetiće) lAkom, nekog babom 

1 Rj illa Kada Mari sitna kujiga 

prolijeva, pa ae moh sieiru 1 >d, n 1 I kao \nh» dUn b&liot, adj riu I il 
bljebu huboi Bj ' < 
bftboiSiiJe. » . j dadilja ili dojkiiijiT Jemandu imme v^iti, nitlrictm 

bAbotIti t» \a Boiil kaie se on je batiom l i 

m je kao i otac mii er U* me lein Vater, potrt svHtl 

mu* Rj 

bAbui inn, / — 1) mjesto gdje se tko rodio gdje 

1 le yedio babo utai Fidt baitina 1 postojbina, zumje onu pitiinni rasrrh ea kano majka ama >To 
je tMip ' ' M u !■ I" je od atanne Lika- 

^] iifa oitiije (^jeci fidi 

b 1 1 ladibina 1 ^ Da ii 

II I lua tvoja fnedoMna, 

krnlj M , j 1 1 I b4. 

bab&liM I jl " /.igon I f ćućenee Rj (u 
ćence ćućere pod boboli na zemlji luierite dolaze, 
babnlH-e odnose Rj 7b3a <idqonitljuj kad ii/iiulju eorjri, ts Babur'ke, I ii ir I II irdtnen Ofens (ohne Kachtln}, 

I Rj nekaha jiroUaiemiianit pet 

— ? itiin takttm HOtt vidt kod ćaliura. 

I I i I I I telika krastava vugaata iaba, koja ne 

I tgo na suhu po lamama, die Krote, fm/o 

1 iinna 2, Žaba guuavii» žaba krastava — 

/ oja je li baba Usn 349 rijci i t, takim 

iiiiU tiiJt kod Bjgiraća 

bnbftrinii, f — J) UHom od b5ba. Rj — Poslao 
SI baliurma da mi krcse da bratim, a ona mi natakla 
giii\u na gubicu pa ne mogu Npr 24» i idi babi. 
tiniL, babuakanL —i) I \ ć iii i l\j il I. i I r t 
»tata iabu — takra i I il i i il i l|t 

vojćunua, greduriniL. t i i ii ! { i i I i i ma It lir kl / [ f , !,• 

Kilnr^ki / ' „i^di hmmoru«! Na te ide 
<t > II I I' moći vam poalali ne mogu od 
.ilkil II III po*a. Uto govore Babursla go- 
ipi) 1 1 K{ ^f JI JI ida Babm imii t idi Bavaraki — 
iĆao 'lo !(. Karlo sdiki mialio a kralj BiAumkt iz 
,r8io Pnpmva 18 

babOskiint, f rtdi babetina Kj vidi i babunna 
I — jca nnst np Ijudeakara 

bAbu^ina, / das WcKhlleiii.k, cato inqumnh* Kj 
IIC10 ifipod rebara one drye jaini/^ pod Ithuhom 
idi iiabucina, poboiina, dimnja, slabmat slabohoćma. 
mp prepuna. KAta I 1 (I pimlijc fud jirtldt ud W if iltnt) Mut^OA, 
InD&na, KtUAiin i t d , nr(7;iaWuc iJAniKH, liliiiiEa, 
khlTilin I t d 
Ani u * (' ) ijrfi_(vo um ^nl Kj 
Inri . ' / \iL ttj tfcm Al"i^ic» — Buiu 

bir I r ri — Adi^i^ prtini 

]i in « Aniui) Čun ^11 

iiui/ 1 /( cinau' Uj rltr Atif pm 

ftiTU-Ili iHiiiKm. Inljla 

(mIui, f Aenehm Amula Rj h^ip ail Vna. } i 
7 »lulei Vnu Obi IH rfrrn Amiia. — («*p« Avj» 
bod Urtnkn. 

nn« a ono obrnjeno uiptlnvai vrro o a iio Ako 
ti ic pfniiiiiilB mRjkft, ann ti jr imbn otbuiuo Herc 

ftnski n Ij ruli hunHlLi Rj 

IntU. m {M I ftdi Anto 1^ vof Anlo — Kft(l 
nr> inotco kroi' liranieo jir^fi od ;;MpoHtitvn Ante 
irnnKMiaru \(ij 1 5«1 /« t iiih|(«m Bojtf'eVK' Antu 
A iSl MiUii ijvn Hopfvvtf iniu In innj tirnU Bo- 
pffMf Anto -t. «e 

anln f (u Rj ponijr»kiim stampanlom m) |u 
Srni mu) ikr ViiTlnnuftn entnutun (Urriie) Irrvit 
nam Rj rtdi linin' ica, luiiukn, huiikfl liiinjka — 
f rf Vih/i hiint I has 1, i huneii) 

iiiilnlij« n rla 'let'tH iler lUarkhaufcn,ciniiul hhm 
Irrmm itiam e.raeliii Rj irerbal wi lUitnU ri«Jn;ii 

unliili jniiuii > imif Mnrhhimffn »ttttn ettm%d)n 

iuli a li \t\ ra • I n k d Ale ~ Anir 
1 I xiil 1 L." .1 1 k.ui.j.n n\Ri Ml 

ilHlf rijn ■ n\iil. nj / e • I i Urkfeid mrt Aern clii 
fitiiir r |/ri>(* Rj /tfiilt i fnUitiiit R niji:(innut /;ig i 
*r n i't top <t drutjr t navijala liijelii inltri/u Njij 
I ■ITt qrt)rKkim »it h Da apilam l«n!ibaiu Mje li 

nnl' riliik ' /r^g aafeine niilcrijii. panni 

U" m iinti-rijii rlirt iin (»n/iririi' 

i) II 1 Itki IJU trel t la anterijii t»< 


I JV>I 

lp 


I I hiikics (<nijiin 

N k tll«, l'HvIlra, T'i 
I) SnMiA. KiniKii 

\ M (/ "II Antin ~- \tiliiii 
titni n »jMUin UPf^l ft 
. I nifi ntpijrvnojf — initfnm 
II ■Mtavljt III mt UJI lib iMiilninii Itvijt l..jnl. 
/)...... I VlEj 

Antlhrlsfoi "h . . 18 

drr Anitetiruf ilt r»l 

fii(iJ>r»l koji knli. <ln HriHio* 

N ^ /hv IX lii»lo >)n i^.l<Ki 

lll.ltlHtJltVltltntlllM Jov I i IH 

<iMthruil« Rod M IJJHI nlr (hI 
I. 

, jrrjtiht rnlthrt*lu i^inj jr Amll r> >. ,xi rkvu kuju 

knl tliil>< n\R| tllh 

itiiii I ( iI mt alti Muf 

7.1. l^ \Kj ••itt. - 

Tivl ih 1 ' I I" I nmmnn i^pru nn(< 

Inla t<nt<liili i liinkili lie^liikn. \\<i 'i '»1(1 

UUohlJlI /- \l.tH.<llll> l'MKJK« U« .l» l'll.l 

k^f i Kiiru > 1.'...^.« I>j \). It U 

InlUklJ^ki .'<J kln finiindii tifidu ithitbtjt ~ 
ralnjani »lui •ooKihllnovl nrliiq>i*knpi !h(io*.j.1i 
Dl'. a(H. 
AmI*. ■». iJDl.) Afii. imI AntnKliv. KJ. grn. Anto, «jc Auto Pidi Anta. ^ v1m(o llofTt^eMi^ Npj 5 531 
Ova je poalimuu [lOHlnna jlti^u Riirmanifii bl&v 
Bibl Ij K) (Jn pociiljt^ 11 Lrnu (lorii «voje ilvije voj 
vode, Čolak Ajitn i Raku 1 tvajc« hovj iS 

Antojt^i m ht/p iid Anlouije Rad 26 56 vtit 
I ih a Jiip Ind lila" je 

\ti( i ri ' tii 1 I 1 f \ donije — Reft 

I I k I ir I \ I u lo?iii i" 

I \ I I 1 J .1 

lm iiij i ' ; \ i iijL hj iiiZi taii I 

iei lud luliui. 

intonfj« tn ^ntoniiiB Kj luli Antouijai Antnn 

hyp AnUi, Ante \Qto Anloje devi AuUca, Aiilonijui. 

Antuniui — Anlvtmu Hot.i m u \oivodi ladmos- 

koin Npj J '»mi Kl I i na možp fm 

" P Mou^e, 1 Arttoi 
Hiju I Antuntji i p 
tiii jn bib rekao i 
oil druvofra (I j 

nntrWu » 

kljllMtu rajcvio i..i strune '^ j I 
\tietna u [ 
IciiOj 'I I 1 m 1 |Kj ']> 
loz^o inetgii 
k iii^ n truKe fltrane 
I ikii B nfiiiii. Bj riđi 
I li.itn^ Rj u prentge- 
'In I j I I t }u sibi — poslanjem od 

sred Lat intusiliun (iiidorstire »uiini dorHum po- 
nero, quod %ul^ dici solut mttnsmare PucAug^). 
D\Rj 93a 

Autun, AniViii I (r Anliinel (po uip krai ) tMđi 
\ I t I / k t II majTii Rj — 5f» pe- 

I I I f (n l()i.ekiva.>(pj b wT 

iiiliiii i uiP « Hrr ^inmofju 

I I \ nij I \ Pikovif. 

liiliiiiliji I u I- hIim 1 \iiluu se lii/io a Aulu* 
1 intumri t\j lo. lo Ul'n^l i — }io Ihmtcićn jr, 
\Rj Ith Aiiliinuii flrm nd Aiitun 
&Bnin tuii ff iiiUHi 
ftaumii. I Hii hiuiuntn 

(nuiaii f a»i)in od Aim I>ARj 'Uh ^cmn w Hfjo 
1 \limaBii ioje ii(/) 

Viiiiokn f inu • Rj «p»nfv» je hyp nd AnutiA. 
>.i| ili < />/' (iJi junjati Rj vidt • benjab 

rnt ' viih mi moj bn^kol 1:^ — ) ). uW»i i'J Ah Ojnrajtl, Dlri* 

u nnkd»- 

iiiln)r]i ira kno bnuM 
A) k pli' Nj A.im 
/U 1 bi*/ tifbt f ;torc 

> if .x(l II l'lHl I 

Irujer^ma 1 1 r 
iwu Ati lsxa I lit 

tiUf Npj A it I II 

l(. kdiiie moj. J I I n 

niito iMi mi npH I " 

&Bb^ «r/r . . \1 -« |"jbra 

lime Uj .,.(r,j /. - »...' 

I (J irifnr prva ci iii n. dulirj 

Oiui fali i^a in t> I In tri (mbra 

lima' 1 4liri A<Ht loki 4^ Ml >m i li majka, knv 11)5. 
Neata kiii*! dnnmi'iiia, mth dnmn /w 

xAwa, (a tmoj m dunit ti/ilur ni nko »ije Uku, 
a oun JI (ivKkii ako iil .^i« U dudi iiimii u ono <!ii 
jn trbi Rj r.'fi u 1 T 

f (n ' !• i fiirurh oilor /mu Irl me op« od 
KJ p-iHt >li> >^ \afiH irit»l»rn V DttuM ABj inj vonja bibiuin. KJ p'w( idi f((( \aiiH 
• la. riili >ai t.ipa toiij cii^a 
laduba, r-«liili i*it blafCfivniijr, 

Bpn 4rik|MI Turfrf ^irn eiiie nhtfhtr irl>rd ei,«~ 
iitum iri rrui moIc- ronlertam. Bj. il f v ». ItuI iw 
l-Mdi aliur rvtiunv uiKii^nn. Npj. 4, t»0. (bfti5i se dyahkt. tiijegto baci ne). Pa se 
1^ na vnmđda baci. i, 483. Baci M i on na gvoj 
nitu: Ham. I. 31. 5. 

b&«ka^e, n. dem. od b&'aoje. Rj. 

bftekati. buL-kom, rUin. od bacati. Rj. v. impf. hosti 
joi manje nem bSeuti. t: pf. bnciiuti. 

b&cnuti, bacnem, c. p/. ulechen. punt/o. Rj. malo 
booiuU. D. impf, baeati i bdckati. — su se, pm/i.: 
OSljaća, oraćki Stap navrh kojemu ima i Rvonden Hljak, 
kninn se Ijeniviji no kaito i bacne. Rj. 4g3l>. 

Bieo, ni. ime mmko, ioje se i/ovori od milu ii moglo 
je poslati od kojega gow imenu itlu m počinje iilano- 
vima Ba, kao n. p. B^iilav, Bartolgmei, Bauk. Bfi-uo. 
gen. BAca, voc. BSco. talva hm. vidi kod Aco. — 
Mnogi na to priitati ho(!abu, osobito Petrovima Turo, 
i dijete Drsgojevid Baeo. Nig, 5, 238. 

bati bAča, m. riđi stanar. Rj. mdi i konafar, pla- 
ninar, koji je na planini kod stoke, der Seniier, pe- 
coris euitos Alpinas. 

bA^a, m. (n tojv.) tako lenexovu svekra: OliCi fe 
baru, ostade bduSs. (Poni. S)4.Hi. Rj. coc. bSfio. t^di hilSa. 

bU&r, m. jfdiiTi i.,l limli kiiii hp združe da im se 
OTce zajednički ■■in.ii:i i nm i.. ,.,i. Imćijanje. — Od- 
redi se koliki' ,.! . n ■ . ■ . . .-.nlii »vukom bačaru 

JMieeto leto, i ki-; ■ i i/iti fiiirarJ lia muzu. 

M. Gj. Milidevii-, l>M:i 1 II*., 

bjieati, (ara, c. impt'. » itni-nap. narječju mjesto 
b&cati: vidi bafivati. v. pf. biiiti. — Jedno plei^e u 
zobnicu baca. Npj. 2, 20. 

bu^enk«, f. Dutitić, ARj. 134a. igla koja nema 
ušicu nego glanu. vidi babljafa, t švn. ondje. 

b&ifica, f. vidi stanuicA. Rj. die Strtnerin, ewtttrix 
peforis in .ilpihus. vidi i planinka, m^a 2. isp. re- 
dara, reduSa, koja je na planini kod stoke. 

bUiJn. f. die Šennerei, loeia et časa mulqendis 
aeslate orilui. ef. stan 2, katun. Rj. vidi i babina I, 
konttk 4, miyur, mandm, ealaJ, Btanarnn. « planini 
mjesto i koluta gdje. se ljeti ntve musa. 

blie\]SlJe. n: reih. i..l \w('\\ii\\. koje vidi. — Hači- 
junje se Min' /iii.'lh!' I-'. .|r/ iriii' i muBCnje sitne 

stoke . . . Oiiiii -. 1 il:i preslane bai-iju- 

n/e. M. Gj. Mj||.. ■ - . I: ■ : ■■. 

bnčljatf, JHin. '. '»■(..■ .. ■ ,,- imfili i primati: 

kud kome dojrjc rnl <Li ■■ . i. '.i -vii svoju 

M]uA ua bafiiu. M. fij. M:':- iMI'. i li'b. 

bftč'^aki, udj. ilo pnin^: -, .-,■ i ;,« 

j. Ni j.MilM lU- i«l„i.,i u !,- '..'.-/. ,-:,,. ,..l,v, .M. Gj, 

Mili.v,;.- inn; n.'i.. 

bil''ill r. ^.;::r 


' 1 nmi ka' i /"i^t"« (Posj. 721. 
■■■'\ /m7v(. tiil-fii 'rifim. vidi kod 


biii-u: 


■ ■ '■ :■■!' . ' ' ■ :'liel'i od 


IMklU. 1 ■ 

bifisV 


■ ■..■- i .'. I'|. :. - ' .., 1 ,. ..,..,; kucni 
;,!,.■. u.liljL- zvLu v.i. ,'„„.„. _■.,, /„i,.-;o, ba- 
., Ltul. budle. X. 
. («(/. itiđi baćijeki. jttgiimp. narječ-ju. v. impf. bacati > bai^ivati. — I bali 
ih nebu u visine. Savi kotle preko ku<!e. Rj. Dna 
baci a Bobnicu mka, ono plefe mesa dofatila. Npj. 
2, 21. Bačiie se njemu (konju Labudnt o ramen«, ž, 
27. BaiiSe mi (ovnel trista ja^anjiica. 3, 330. 

baSEvatl. bAfivam, u, impf (u C. O.i vidi hAcsti: 
Nemojte me ii jiimu baSiviU'. Rj. in'rft hačati. r. pf. 
bafiti. 

B&fkH, /. adj. ih'e Bačka, rci/io baciensin. Rj. krtj 
u Ugarsko}-. Mima Baeka. Posl 179. Neka i>roi<toia, 
n. p. M BiičJroj jfovori »ja veljaSe-. Pi». 91. 

D&rkT, (idj. Bafer, baviemis. Rj. š(o pripada Bai- 
knj; Tu ja imam tri stotiu' ovnova i stotinu Bafkijeh 
volova. Npj. 4, 423. bftfva. f (fleii. p/. baĆikvA). — JJ velika kaca la- 
dnivena kao bure, ein urosses Fass, doUum: PopiSe 
mi ii! haćava vino, pojedoSe iz načava mlivo. Rj. — 
Bačvar, koji batm gradi. Rj. 18b- Kakva Imfva, takvi 
i lonj daje. Posl. 134. Tko bačvu napravlja, meče 
(ap gje hoče. 135. vidi bure, kaca. dem. bačvi(». — 
8/ (li Baranji) stablo u proraela ernopa luka, na ko- 
jemu je gore sjeme. ef. cvolika. Rj. vidi i bik 2, cima. 
— rijeii » takim mtut. bakra, bje<!va, blitva, bodva, 
bokva, bradva, breskva [i praskva), brozRva, broskva, 
bukva, dižva, gloRJva, grudva, guiva, jetrva, letva, 
lokva, mestva, nozdrva, obrva, pastrva, pfođva, roKgva, 
svekrva, smokva, tikva, zaova, zukva, iukva i t. đ. 

RAtviiii)'«'. BfifivSneeta, n. em junger Bai-er, puer 
budensis. Rj. is Bačke dijete, momče. 

BMvfi^Hea, f. <lem. od BaCvanka, Rj. 

BAj^TMlIii. «'. einer aas der Bačka. Rj. čovjek is 
Barke. — zadnje samoglasno osnovi do koje dolazi 

Sy\ naet. „««" ostaje glasefii ,a". tako je samo: 
iiSvanin (nije od adj. Baika, nego od osnove od 
koje je i taj adjektiv, ali koja več nije u običaju!, 
Afačvamn (Ma^ra). Tu^lanin (Tusla). Osn. 149. t 
Kafitelanin. 

B&i^v&iika, f. die Bačerin, femina baeiensis. Bj. 
žena it Bačke. dem. Bačvančica. 

BAt-ranski, adj. BitČer, hacie»sis. Rj. Što pripada 
Bačcanima, pa Bačkoj, vidi Bafki. — Bačvanski 
mcdved. Nov. Srb. 1817, 664, Baeeanski književnici, 
1818. 400. 

b&^Ar, ni. koji bačve gradi, cidi kačar Rj. 

bUvnrev, MevSrov. adj. dularii. Stulli. Ho pri- 
pada bačvaru. 

b&Fvftrski, adj. dolariorum. Btulli. Ho pripada ba- b&fTiCK, f. dem. od bačva. DARj. 144b. vi4i bu- 
renoe, kačica, hardftviii. 

hi(a, m. hjip. od brat. Rj. — CaĆa, baca, jadno 
selo plača. (Kad na seosku Sl«tti Čini u selu Što kome 
lA ljubav, Đ. p. Slo mu je rod). Posl. 323. uitala hyp. 
od hret vidi kad brSca. 

bAdiilo, >i. ono mjeiito, gdje udaraju djeea krajem 
o'd Slapa kud se liuuaju. Rj. od kor. kojega je bosti« 
biidttti. Oatiifić, ABj. 145h. — Trlja drugi put sjede 
rtu badtilo it. j. ono mjesto gdje udaraju ftlapovima, 
kad ih bacaju). Rj. 14b. — riječi s taki^n iiast. vidi 
kod bjelilo 1. 

bada^, bSdlja, ».. Rj. — 1) |u Hrv., a i u Bod 
badelj) nekakva trava kojc je list bodljikav a korijen 
se za nevolju — u gladne godine — i jede, eine Art 
Pfiunee, herbat i/entut. U Hrvatskoj se ova trava nove 
fsjekarac i (u Ijcil panji stric Rj. — 'i) vidi obad. 
Rj. vidi i itrk, Štrkalj : die Bremse, talianus oestrus. 
— riječi s takim nosit, bftdalj, bodalj, čefialj, čukalj, 
makalj, pregslj, ugalj i t. d. 

bjidalj, bAdlja, »i. (u Crmu.) o*iro gvožgje usdfijeno 
u ostan, te se njim volovi tjeraju, der Stiiehel eum 
Antreiben eine* ITiieres, stimulwi. vf. sladun. Rj. od 
kor. koga je bosti. isp. Osn. 129. vidi i bodilo 1. 
ostan, oatanj, oSljaČa. — fyeći s takim nast. vidi kod 
badalj. 

bMa^j. bitdlua, m. Rj. (len. pl., badAnja, bftdnjSva. 
Daničič, ARj. I45b. mote bili od tugje riječi. Osu. 
SOO. rijeM h takim nast. kod bacanj. dam. badnjič. Bj. — Badnj ara, vodenica potočara koja ioiu l'H'laiij. 
Rj. 12a. Htmiac 2) vidi badnnj vodeničiii. Rj. 720a. 
— 2) (u C. (i.) kaca 1. dk Kafe. labrum. Rj. riđi kada 
3. — Badanj mesa, a knSika juhe. (Veliki tijelom u 
malen djeloml. Posl. 11. Bolja je unca uma nego sto 
hadanja nioBga. 22. Uovori kao iz badnju. 43. ^ 3) 
(u Hrv.) kaca n dnu uska a i^re iira (osobito za 
grožgje i Šljive), Art Kufe, labrt genus. iy. bi4«iO<* n Rj vcrbut od budnu t) r inj 

luian lio t d I t hmle Iih s he i lo 
Rj *) nlij iuun llu I i i iol to das 

leue Oehen s «^nvifi ^nul « Kj 

bktnr biulr t' < 

r-btli-L kor nd L 
I uiiiin 61 Će^ I UDnfnn Alreu »Imv I v otjj 
obatlnl 

bAdatI btidiuo, r mpf — 1^ lri*r »UeluM tuni 
Irn trr Rj t»to t ptimiUo boH uip bSrot h« kfiU 
hdcal book« — *) ln*r tehtn edo ]U t 

Rj £i fn i iho i o I diija^ u f o m u/u »p 
doboali. 

ba44iit. bMd&\ad bi4niA<lp Kj uh d bn 
dja a. ImuIjm. n<l b&tjavndv biui bulu a, imbiuls a. 
— ]) n III I t I Rj hc il U rdt mufte 

mukle, makciee BAirid«eii Bo^j ^rob dp i'u^a 
PosL 1 ) — "H) iHnontl cer ;d ( <-ft fruftta badava 
8 loiao kad je e^ s e proklo Rj Atio ic! lir al 
vul napraEDo dhkuIuI uzalud »ilul Mtl du xarnjd 
Cftman Eamance laf* a«l asi i) biuj»\u beo- 

poelen) sjediti mUtimj ot o u« Rj 4) lir u r I, 
Ml £ 8(0 Al JOJ je ma[ U> kmI f la knd Bi jrii, je 
je Da tebe Itadar lura a hpr l:{h 

buia«Aili(]a, 7> tfn- -IJ/u umšotst h bm 

■r II (fa umn U » b r tlu dar Rj od badava 
1 }uij hoee »rt I id kte di m r d mufta 

d£ja, muktadžja, u nfadžja uj nah guai a, s 
Oiviie 2) der VIUn qq nqer Hop o dmr* Rj od 

badava 3 co jrk tKrp Un I I mjidbI a S h« 
posljiar 

bAdelJ u tanjemu neka ba u Loje c ela^n 

kao U zmne teAko se «tru^i> 
cnjeva KvWe na u» i I 
Stetttpe t qeT oh t t en 
m (•{Tffuu ARj Ut)b I 
balava«. Rtf^f bodij 
rv«ji »lim aut I a i rzeij 

bSdeU A ( Bor nt hnla^ Rj jrt ^ t k n 

noat kod braelj 

bide« n Maadft a id I « Rj trr ol 

ndt bajam drojc^ a, |;rk S, mead n mjondeo I 
fuad u pod I tk m I drm rni od om m g a od 
baden Njj 14') \ mjesec Jan anj I df 
pofn evje a Ko iJ fn tiS e kao ' le nn 
jednoj ffran j«b ke jel Moju II 1 11 

bAdcmot 4; A[ nd I i Rj 

badem d baj unov j ode o 
aptov Baalo rfr o A ko »ok N 

1 450 ^ d Dl pn rff (I T II 

badjMH bndJAvRd b»d)»t Idr H k 
lad va. Rj 

badljr I I bAdlJcvi ,1 badlji k k Rai zle dlje IZ o j Rj Injaf ^ *> hje 

Ij Kova en.* D \Kj 

4 i ajin af a 

bHdnjJiIi u / u L < mal badnjak kako jel 

se p n 1oi> [ ko badnjaka. / blažena pal a Rj 

badi^ak Rj ba^nj fhn 2M 1) 

sirova cero a clu tljh to hc | n b ^aj u Ko u 
loz na ntru B d j k luoraju h da 
raju Be uo Bož At d i sjp kl 

se ludjij k taefe nn vatru tr put ac pomak e a 
predak dov ku ba ImiiAe n šest t o»am volova 
badnja}^« skiu kuc krifan lože ladn kt 

Bj Badnjak ca. mi i boAnnak bla£ena pat ca. Rj 
12a Polafamik onda tikreie btdnjikt t. j uzme va 
tralj ps ucian j me ii tdnj (e gdje Rore \ »ka 
varn ce R^ \iia. Da je nvak dan bol « ne b 1 o 
duba vražijega (evi bi isječeni bib na badnjake). Poal. M Na fien tomo Bo)rM mol t ta utaraga mh BuM- 

U 1 Kti IsdnKa xa BoJEi^a. >pj 1 llf (OvdJ« ne 

I dnj I 'f k k k k \%. 
linif V k I ■*> I dm k II 

ka ov DM 
rjf'n u I 

u J/r «)f(y 

bAdiUHni / u Mnj u I 
nn adonj n« lr( M 

Ri np bu lauj 1 
I bn a, braf'UHrn b Kjam Irvarn 1 dara, fclti] 
l, Mara, Ku^^vani, i ' " ' * 

kaS^aa knSara I . . . 

nvfara. p«ara p vara, |h I Mtara pol« ^ara r^tUtr«, | 
lara. u atarit. Ira ara. ufctj ra. ubira 
ilataru, z kvaru Žel lara, {eimkarH I 

bAdiO«V «'■' ( ' kB^ Kj *loi> 

ln,» li I j o la, r u ( I vtdi I 

Rj 1 a R ulnjr o T^\\r n k Mm kup la u gbmei 
llj 1 a. 

b&diji <i{ ulkortjf Itko jeuldjra jer« 
adnj dim InJ j bi I di« V^gO. J 

/>IBduj da I fhrtMia 

>/ \ 1 dnj 
i Kj 


(Ivako *e n 
UJU *J 


IV m- ) 


"1 1 


;. Wr«. i 


1 i f-a lad 


du Kuju U 


/ utoglaT«, 


je .ij ' 


Rj lo j.^blo n 

/ dt lluil h J ukilen (m 
ileme) mreni huU tiduus Iđ 
J n č jd r s reni^ 1 
k 

l/r I II nijl(*fw,j 
Kj b džo-meL haj^m lut 

»ta«. Ifot « lajL, je a, it 
Bj ili a(t na, 

VRj U b Hjaluk 

b&Kane b'\Kaneta, d e IM 
HC ono njej; vo i e tako od 
un ka mOf!;]o p b ti tz kaBame M 
ono JU eranjc q eA ai ojel t 

b^Kiis bag&iia, n u C ( t 
oka, 4r( f^ eirciifem t « no(i c 


TrS<' Kj y 

bagftteln /" u voj de Klem i/le t (b u/ tellej res 
puTV Rj t it ar 1 tnanj s tn m »dnice 

b&Kfiv j □ Baranj ) vtdt ban^nv ^ema U go- 
rega od (nni VI cotjel k njava lonca ćmnve re 
duSe Bj oid hrom i »^n n'je — 'juti 
N m( alttv bena cotav vorav & av dUkav eciiv 
guSav h jav av jecnv ki a ka Ijoka inacav 
Dofn av OBp av pepeljav prljav rpjav « honjav 

alja unjkav vodnj knv 7 aki v »u ja d 

BMiiat Ba^ddta, rr liaKiad Bfclaluin \kn je 
daleko Bu t t blui je ar» n Foal 2 Ri g d 
i u 

btliclflnH f — 1) uiyTi«e ae ^s n i I bap'lame 
ono frvĐ#ue to drž v ata 7 lov n u k cf £arke 
1 (/ i S Kund an der ihvr e rdo et t n ul m 
j u e Rj — "^lop i!ft, dolje mjeato gdje atoje vrata 
knjn ne Irže Bu ke n 6 ^i Ht Rj 71 b — 2) mala 
tami u « od tiT Ž ce, e fl« ifc (te P n kre v<i ir 
^ r tr hord ije im Rj 

biiitlja, / ajena I slame e JI s hd Hm lei 
Struf / u ut Ej mI avejianj rf« bag j cb 

bllgljai^H n dd« (Sea Bu'tihtlH tchtm fim -Kut- 
loritm confertui Rj vtrbal ud bngljati rtdnja Ko om 
it, h g(ja pra h ijlje 

ttkgllaU bauljam Pt (Me Bti'lel » hen 

/•«. 1 onfre Rj p r( (je V } [ dot 

»Kja 

bAeljirH f I b cr a Rj 

bWI| 

I 
br 

b\e\\ 
ha^a I j j 

bapra / ojv D p on je tvoje bap* de nes 

t I HcT e f r nrRjMpvrBa, pasma, paam na 

b&gni f aD h ] nekaka morska nba, irt Meer 
/hi k pm in ar genmt Rj 

Bagrdan n mala varofi ca izn e^ lap: id ne Ba 
to< ne u Mrbj Kj 

bftirrenft, f 1 f etdoic a 

Z. n Rj eN duHla sje 

mena oa a 

bifn-tmov ! ajrr o o 

irvĐ P Bol po 

b&)[reBOTiu> p (^ e 

r ijnta bagrenova I 

bJUnm hifrdna, bi« }Irv 

av nj« koja u a kovrfas 
j orctu TWji s Rj 

bU H Đ br I) iu Lt en m/ttue 

dario bah. f haAa~ Rj t> I ućar jd u- nje 
nijfkanjB Bolje m / np^ u amn e I Poal 9 ^ 
moju kfer uda v nograd ekeh dat a kai] jp dah 
udsni od avega h l.)J N nojmen il uijan 
da m ne M / atju pokin Hhpj ^ 200 M o se 
smije '^ara? A Hara d r itl povn bC jesam 
se aiujala. Moja I IS 1 Kad ko gnjeA n 

zlo dj o (loaprHl tli rt h u^ / I nj iti m n 

ofi 1 I »i Htvar prelfen r ke n^i 

r^uh jena 4to pa udurt a hah Hl i (fii 

T » h 1 ( U pud rekoie n je tt ko ue đe psa 
zlu rale« t le 6 i2 uip tu I u t S) 

dan kog } om, t j poplnfiiti kog o« b o v ko 

1 njel jom e hreclm terrel k o I an j.a / n 

riiunon. Ne b }dhi>m a Kl aure v i lij Npj 
J JI lo luje } I, k p iHiodnjem t jtr ijera zaai 
ne fei ne loplaš plaSajom utj rati t Kl mre 

pu Uime ce Dah o le zna<.\t I pa, buka, v ka. 
t) U bah loltcpi j mno tiec lojjm vi zr t 
D Wo i ( Ijck j ( t, t I OJ tba rf leln h e und A A \ I a ab ka na 

lab kama? B Nen 

b&hnt m Im i 

baka Zftf Rade 

osol to od no k k c 

Irnjev na b pro k li ka j o ka 

nent Uo ql is n ] ak ee II utuela j d o bAL i)lits 
A zneijuh ti zme tf t li t t tust^e«" V'i '>'''• 

m (min bSha a, baka n > m rtiw( se f en 
R n bahta, bakta tup bakar bakara t bakra. Na 
jedan put uje vebb a mumJa je a a protrne kad 
V I lava gle u sobu gje Npr IM Za dob m ite 
konjem hal u e Poe 83 Stade h kat Hunh bede ija, 
otiaoSe a Bog( m p tova Npj 3 j1 F o ) d 

no ;u goapo ia a je^o zn nj m I a II 2 Jedva 

e eami) n^ i 1 olta a siiai g ava a zeuUj oba 
jeh f A e1 I bah t od troj e koj se po kad kad 
Ml rp ( / nb nj nu ka/ ib luk e u uje oda Mirko ^ 4t 

b&faureide U /' »er n a t I o 

/(. M Kj f i i al on I j ko 

bfthorieji (< / tr n 

vratara, u abojea e ava neg 

m KOV nene ml idu bataor Ia 

Dozvala j, in ro e u 'ufo- 1 gaa / Bw nvitern mr nio 

bajat Nei o mo je zaboljela 

1 r cu majko da erK I du 

H arnt:, ć n t kome gataU ma^ 

jal vraćati J 

bftbf * m i bez h bat, i) I aref» 
I kt Vlafte«. Npj 1 l-t 

bAbfaiUv — J) fl 

Rj e ni od bal 

baktauje ^) fc 

bahta He r »Ia 

bikht li ha i da T d i baba. ( k bihtlljiliije d^i. hreh u epi I Rj bal 

banj r AR] l&ib 1 ab-lIjOnje ( od ha 

n Rj bal ja Ij in pt 

ke naj i^ ae go n »i n al 
p avu Ia du nego ko p ^ 
h h I k d janj 

i / b jeg ol bIh R] if 
bae j,h1 j ilija, s rana. 

bt>i K.e io »lit bajanje u j d oj puni 

Iht <ro c* Kon bi on ba a b o kravm 

ĐPos 4H 

bilja k i 

..ja ^ a^ . 

KM« Kj 

JI k 

BUm Bajta h ner ron B Rj onjekusBiae 
bftjai bajfifn, t« ffei Zm*/ fer » (4tor NosiSe 
ga a ' u f e da ga obaj u Kj t(v iyc n i I ajalo 
nara n k, vjcStat vra 2 vrafnr i Ba« na, one 
n ec akupH £to huja I I ajal a govor kal haje 
Rj 1 ) >ek se ne nnine u eb n bij n 

koj ae dogovan s« r 1 m luhovima M j« V 18 II 
Koji asp ia e je j,lftKa j rt vra^* n. vje* u u jednini: Kvo Irbi" lijep peJikeA 'Icifrje; ad 
drii^i^ oTvagaH kuUJK . . . annuffiin mi drn^oin ikrmiju, . Kor , /'. — J) (u (.'niioii Anaiia te ixjeln! refe 
He ntnai-], i aiiA/ii: dii bi crkla. ef. rmija. Rj. tonjuka 
bitUKi u i/rlti. — V) riđi itrinndit, vnj«k» 1, Anner: 
\'iđtff\ Ha Alatku ann^u nikiilco nt> može ii boj Ja 
iivui>e. Zttije Si), nte. oil Danifira, AI^. lUu. 'sp. 
tt)d armt primjer iz Danu.'f 1. Itfi. 

armlnatt, m- morski Tojrod'i, ud Tal. almira^lio. 
riđi Rinlralin. — /nimlie konJA a armiralje. riPonl. 
154. .IrHi.rnfiri. tnkii i u MtkiUje. a mkU atnira^ja 
(Skurln. *v, Vlalio I25l. niorski TOjviwiii. Hal. animi- 
nitElio. X. 

.\l1lkllfii4. f. {coHAJvnpe Atlfaneiim, »nfnilft kKuihu. 
Kj. mladi .4mnHli, ^ni .4)'niiutjil'a. jrdnii nd Ar- 
mtitčitdi: .Ktaaafc. 

^Armkuer. Amiiiirtn, ti. eln Albaneier-Kind. jiurr 
IHUM. Rj. dijfir. niumrt nriiiiulsku. iidl. Aninii<>Hi.l. 
mtkBffiU«' " dal Allmtti<,ire,i. mutnli» i« All«t. 
.L Rj. rvrfiuf, ofi arnautil: i aniiiiilili se, tnjr riđi. 
nlmklll, M. riđi Arnanliii : I na iiaioin Mtiiacst 
UtJMla uboinika. ljuta Amauta. Km. 4, M-t. No j' 
cmI cara iImIb Turoka vnjsko, tri lii^ailv Anuiuta 
(ftiTii, 5, t>4. \miuil Klaji laku^er po tur»lyim nurinu 
■c mijet^jujtt^ M pn ohlirima tnjoriu lutj. Arraiiliiln! 
(>|tmni jr iknjifnil. . .Ojakoviri Amaut-faiarv. tipj. 
4. SH. pmime po imi Arnautti : ,V nd Knii* ^rmii*- 
f..ri(^j »uj. 3. S5&. 

.\rak«tMI. m. Rj. r><{i Amniil. Aruuviilin, Arl)aiiA% 
ArtianaMn. tarrirlat -in ntpada u ntnniiitt; <i(ifca, 
.4m»ittin ixsji-Tpm7jitMuliifjpli krajeva, g i1«>nc slrniit- 
rijeke Skambgc. m nni n Itjevr atrann xovu u TiMkc 
-ig. Mb, Ko ^ ^«8f Banjp i Kobovs od Turakn 
lj"(.* Anuintaf Spj. 4, a!l». 

IniiullBOT, nrf;. rfr' .irutiHlrn, Allmni. Rj. ^o 
prip-idri ,\r»atitiwv. 

uniJIiilitl. (im, r. i»(f./', Kj, r. pf. >lii:. po-ariiaiilili 
— t) rum .4rHuut<rfi mae-hm, fnrio riai At- 
Rj. iirHtiMff'ri koga. Hnili ga Amauti 
a «ci. r*lltki. ein Amaul rerOfu, 
mtiffi «r, jHuili^ali ArHiiulin. 
■AMka. f. AmatUin, .llbn-a. Kj. ;i<pna rmlu 
itt.tiot/a: Akn t' i jnit rodila kniljii-n. . .a mriir 
jf (imM Jmnull'u. Npj. S. 4<)T. 

■ralMlkm. /'. n'nr Antantin (Ari lanurr l-'linU). 
|WWM alhutiim. Rj. (fiMoi pujUu IviA-un- (ih^; u ArHiiuii. 
„ "U ptiAkr «M-ttaHlir, kakova «ii i ii Onoj 
i Memcirovtni. Kj. K.'ta. 

-ktidk. m. Arnaiiuka zi-m\ja, Allntnim. Al- 
r. Aftmnija. Rj. riđi i Arnaiiiota. - Amniifliik. 
irt»k i^p. aliarlUlak 
li«(»VIIP. arDiiiiir>v(-a, m, Arnaiilahi iiiAlolj. nfhfi- 
kr fnltdr. Irlum minu* itjhiiniin Rj. 
rakatKkii. /'. uiJ>, t, i. armija, riđi Arua.itliik. 
inaoka, Arbariijn. — nnlN...k»jH nuilvajajii . . . 
liiavii Viudrijaku od Tnntkc- Arbaiiiif i.lmoHliutd 
•-1. XVIII. 
ArBiMlNlii, m{i. \niuaffT, albaiiu*. Rj. Uo pn- 
nntilaaii: ItiHrnlan ii ItoMlliakouiv ili Jr- 
> kiitidak«. Kn*. 42. riđi ATUnuikl, Arbn- 

ikTMti«. M. riA Arunutio : A itijim bjr*e trid« 
-Bio. S\.y :(, .lit. — ta nmrtnulo v m/i KJavnt, 
in prvma jgaitr, ty»urhi : i kavur, kavurin pmma 

nJfVl. 4nUpl«. M pi. (U vujv.) riiu IMrJi rintu 

t u0wmrn\V«u.»yiiuif»i, r^m Slđlttn umi Hol>r- 

"' rtutiri, Rj. (rr «tut 

trartma, mMrirnfa 

'.H. II < ih! ilir - 

i-. .unM tuat Cmrltrn, ', fio AIIhihu*. (•epariim frtinu^ Rj. -d£ik, Tumki dvm. ntmt, rij*ii 
n lakim Hd/if. Immaiudžik, jaiidtik. kajiid^ik,, pani- 
<ltik. isp. i kadanilJika, kadundiika. litk mi »ttnim 
liieiruma, koje itaiknu ii »jtmenn ei'noffa luka, kad 
w ODO posije, cf, RijiUiai?'? Rj,* 

WfluH^a,f.K{-iavaAVi^tt,die(!ait«ngriittr,pUMna 
rf. kaSa. Kj. Miidi. rijrf: Arpakliaa. arpa ^^ jeiam. 

.(rSM, III. (isLl riili ArsT). Kj. — VrSafki oborknn 
,4r«i umr'o je ns.iepii vi'emena. Kj. "iiila. n>e. Arto. 
dfm. .\rstoa. 

.'trs«R. m. Areenius. rf. Arsetiije. Rj. 

a^i^llal. aro^iiiiliL i«. DARj. 113*. vidi xneaai. 

nrs^nal. arBenAlo. ni. dtut Armenuh Otnviite Mlen« 

topove da In drii ii arutnat knjaie. Njij, 5, 348. 

akf. od Daničirii, ARj. lIRa. riđi arsenal. 

AntciitJii, Arstmli«. >". Arseniii«. Rj. im* muiko 
riđi An>en. hj/p. .\rsa, Arao. drm. .^reif-a. m nail. 
-ja isp. .\i)loniJM (prema .\nti>nijel. po oru Arfeniju 
prfsime: I,a/ar .imenijeri^. Npj. 2, tvlli. 

Arnii-ii, 1«, ((fin. od Areiu Rj. tnkra drm. kod Antica. 

Arsliin. an.lilim, hi. riđi lav . Pn ti krt-ni »vijera 
iirNf'iiiii. RJ. — i>gUtvi 1^ II tijesnu klancu, pa na^nj 
»nic i kniiite i <iuo)(b gorskoga amlana. Herc. (i7. 

.irfM, BI. niii.t hyp. wJ_Ar8enije. Rj. jK"- Are«, 
roe. Arso. ridi .Krta. — Su> je poklonio. ..avome 
pisaru Arxu Prntifu. Bovj, 73. 

lkl«fn*. arMiia, m, die EUr, ulita vf. lakut. ^. 
mjfT'i 1(1 (liiiiMn. riili i eudcKc, rif. — roiiUae lo<l 
od devet uriiHa dfhm. N)>r. S2. Krojač iiajprijft ilitme 
mjpru . . . pn onda uzme kri-du i koniu' i liMi". Pta. KS. 

ar.šlAMH*. f. Kj. ridi arailauui, rJ^lanin. — 1) Art 
FnMirsrhe. cerasigmuK. jy. rana Ireinja. ridi klin- 
Umuo. ranica. — i) crni luk duf^iljaoUjeh j^Iavico. 
Ari HitifM. rrpae f}rnu». Rj. aUium fiMulmum. 
I,. Ki.'. '^ ■ 

ArAuv. m. ridi n^v. Rj. « tiiN«fH»li'H> r. 

.trlHltscrtuo. m. .ArtarerTen: Sihii i-m Irl-its^ri«" 
iiimo K tenu .r.-vrcjku. Friii. bibL Ud'. 

nDU ■ . . niJi liartij . . . Rj. 

arUl^rijH. /'. dit Arlillnir: Si»t lopovu taigi«)** 
nrtiUrije. Kilije 21. l'eliri topu lake artiUr^ja. 68. 
Hir. DARj. lUa, 

krloviau«, «. flrrafAcii, HafmeUtrm, conttliatio. 
Kj. rrrlial. od uriDViiti. nidnja kojmn (to arl^je koga. 

IHovatl, Irtujem. r. impf. to^«, heraihtn. hof- 
meinUrn, amtilior. Kj. »rjelamli. afili koga pokazi- 
JHČi idarjeiiHHiro m«! »jimt. nije li ttd A'jrm. .leiuanden 
Ari IchreiiT 

inlak', m. ridi liaralnk. 
«, m. ridi Hib. 

kna kinu liati, il<w. krfn. Vm<v\ vii'u djm'« trt^i<j 
pii atiiji'itti. Rj. 

AMUfnhšliia Pftliinkii. f. nialji varo^ii-a na deanom 
lirljcpi nji-kc .liiHC Ilire [» Srbijil. Uj. i<"iii Palanka. 
Rj,* i»p. Ilaaan. 

asi*, fiiinliii'Hil*. lui se ui'inili: pulniiiili W. od- 
mrlHttli *r. rrhrllan. dolazi h pjetmi ne mijft^aJHfi 
K nikako; No ne mnt'mu jadi- ptHlnotiitl. ^in m Kualo 
ati ul'inio. Npj. 4, 4*1«. K se raja n^iii %irin.itla, no 
daOu mi (irota ni harafa. 4. -IN*, — i*/: iwMwiti »P, 
■■oliniiili IH' (iirijfikom didiui i mi h tpri^a. Ilaniti^ 
ARi, Ur.a.J 

AnUa, f. fdi Aicija. PARj, Mla. 

Hittiitcm. hkIkIciiUi 111 iiuKiim. Miinik n tO<i^oa<UH 
i luiKfrHtoin, ti. Kii-I" l'MI.i I l'.l. 

Ahkpr,* III. ••■■III M .li|rr iittrr i-amkl. 

N(>j. f), if'J. akt . ,' \!;r M.Mi. 

kali Tk!.ll. nr.i.J., ' , .^ :; nA.liid: itliteo lul) 
•«•■/• Rl, - ri-d . I.ii.Uvh:?, ■ ..,11 »ndj*. - TurM: 
n»li ra-ll, Daoit'IA ARj. Ilhb. 

lua . . . i-idi linan . , . Rj. 

kKfm, f. 'Irr UaulaHumchliui. futlulat. rf. (Mpa. 
Kj. t-iili I oaip, anilina. ii-«[ia. i"ii. ■■ naiiti (nulpain. bakiim i bjelilo, ni^vojftćko svinu odijelo 3b — iiKc 
od Danteiea ARj 15nb 

lljlkfuilltl me, mlin «e, v r tmpf nuuaU k bata 
mom No b'jeli w i ne baktoM it ti ne mami momke 
neienjenu H^rr t5S li pf slog na bnkamiti He 

hjtkar,* bakrti, m dan K*tpfer, raprvm, ef mjed 
Bj — Ikone koje au H bakru tesane i Štampane Nov 
8rb 1821, čMIl Enf^leskn iimi bakrit Pnprnva 8 Dn 
He ovo urf.e u hitkm Stra* 1S87, 839 ijen smg 
dolaei t b&kara tjlovu biRmo dali izre/ati hci ha 
larit Stnif 18Hn, 1113 fm trna gen ti>p bakiiru^ 
fidt t Hikar, ctiLra t eUkara, gritbar, frt^brn t c'^bnra, 
hVbnt, hlptft » hJbata) 

BJLkar, Bikkra, in 9tadt Suivitrt tnt iroatiichrn 
Ka^tenlafiilf Rj mroi u Hrv Frtmorju 

hakArllJn.* f ndt biikrfli'bj'i Biie njega oMrom 
hiilarUiom Itj ono mi ivmu jaAffp dr-i noge tu/i i 
strenien ii/(ii;.j j i i~j prm ii 2 pri^ii n J — ba 
karli li I II li ti (iitMio 

nnji 1 III I I rurtti 

b (ji ili; I I li| rtiadžar 

lya,[ /v lli|.ii I limena 

Bosanlijn i ' ti t li I i i iiijit imen i 

bakjtrnša, / (u tanjemu) bakreno »vono Sto se 
leže n p na vola. tf klepka. Rj zcono od liakaru 
(od hnkra) ridi t brousa i »v" on/^ — ryB'» 
s (iilim nifrt Io<i fljtnruEa 

bnknt buktu, tti viiU babnt Rj vidi > topot — 
II Iriiimmtt t/djL se glitx h prHiunt u k 

biUceta, / (u Risnn) ihr '^tod, hunl^f, Starom 
Toku srebrou bitkdu Rj Tul bucbettii, stap, palica 
tiirfi 1 lialina i »v« on({)e — Snltta je rye^ Tali 
janska i znaili sdiji i loku se to daje kao da bode 
HtarjeŠina i da upntlja, jer kad ko do smiti bude 
kaka% alarjejma u opMiDi (n p kapetan), koie ne 
umr'o pod hjdriom Kov 1(19 Ovdje diikle stavlja 
Im* iikr bakMa, u Rj bSket-i, cu (oj» hut Damcv., 
ARj ir>9a, dit nt <r h>H dubur ve6 bakola 

b&kin, (11^ dei baka, tetulae Rj uto pnpad'i bal» 
U tntrešeij bakina uiuin. llj ha. 

baklJiTK.* f einc Alt pila, plaaentiie genui R] — 
Odi, Zejno, većer' ^ećeralj, večerali »otorii baklavu 
^pj 1, SSi isp gjul baktnia 

bkhljn, f Ofpit pl bSLaljAl, u Mutlija faonUOid 
luji JI- i iiitMil'O, l'f, SMftjJ« vidi vaklja — Dnplir 
kliko biiklpi (ij Rapi^ Baktjn iskn kud jtoder bl 
nosi I '^ R Ijk 11 D\R| ir.l),i 

brik.iii] I / 1 KK« 

on j nifiiii 

m Ij I dii 

Eonj. 1 liHio 

iya, lii iij i>. .K iij ml Mji iiiMii.jiM p I II] 1 
SoKonjM, liboDja, Jdfi'oujit. 

BAku, m "iif muško In/p u preiivitnn I I 
Biikoti^a Lbm Npj 4, i4S — Ra ko ^iJ; i I ; 
tuli kod IHko uJ Bnji^at, Bauk, finrtiio i t I 

bakAvil. d] (u Hrv) ud* bikovit Rj n p vu 
— (uii 1 1iil\im naat vuh kod barovit 

bftkrH, f ridi kotluSa Rj ' (n Inioak a u frtnjii 
hnlru u primorju lopun) zemljan and koji He na 
stavila na intni kao kat'ui Bj 2!Ma. rtdi t pinjntu 
up Dakraf 

b&kra^, bakrrifa, m vtdt kotao Bi kotao, »■■obito 
od bakra, a po njemu i drtu/t d«H bakra^if — r}ie 
damo U ogrepsti bakraia Uj 4Wa t\p bakra, tot- 
lufta, lopifa 

bakrUlt^. tn ilem ud baknu' Rj 

bakrJ^lijn,' f vidi urenfijijn Rj ndi t bakarbjn, 
I m/H ond/r — finnui ^re« fjujnom h'ikrnrl^m 
Bj 8Ja Uil im ga orfroiM bahni-li)om Npj A 1411 
A relenku diijnn popustio i pokasui ilalnH hah-afhiu 
6, 241 hakrac lija 

bftkron, mlj kupfrrn, raprot^, rtriipu! Rj ilo pri Rj n, liti bakru wh injtden bakrči^ntu, / (u Kotoru) a p jiuaVu, t i oko- 
pana r^avtm srebrom kao bakrom, ein mit sfhUeiitrm 
Silber besihliui«ne^ FfUerifevrhr, sclopetum nrgenlo 
pihort vntmtitm Rj lako ivi. kase, Aa je hakretijiita 

p puSka, jun tome moie bakrenjafti Uti i d^vga 
kaka iiod stvar een^kot/a roda hnkiom okovana 

bhk^i^.* m napojnica, dar Dnji bakh» mladim 
Harajbiaiu', kad ti atami lova donositi Rj ' ZJontei^ 
ale bakAis ARj Kila — Marko s'ječe Arapske ju- 
nake, pa ave glave pred eara irnoni, a ear Marku 
liakitse poklanja Marko nije junak nikobko, 

\e{L lurtvi li-Jiii II glave i pred It'be nit haiitg do 

1 \\ 0' ome donositi ua bak*iS ttiact 

I I ikSts) Juvo njojisi lijrp iakvun 

I I nu maramu Her< 210 Onda 

\ I lid^a vrana, dva po Boiru bratal 

rliiliii •,<!; tiiliili c( hakiihi' PojEje njuna bni»i4 rJa 

nye(t >ipj il, Dtht (biti za bakaijia [n^n ] znati Easln- 

žiti bokSi^ tsp Sint 168 ali je t u ottm doijagjti- 

jima ohwnyi eelrrlt padet s txlim pri]etUoqom ea 

t id. Ka I 3 

bjkktanje, n ndi bahtanje Rj 

bUtatl, bakfčra. Hj i impf — 1) mdi hahUU 

Rj — 2) baklati se itdi balitali n' Rj gla« h u 

ii'ivM ( II 1 1 iilifi/dje pielnira uii iip Posl ili 

Il li iit| I II ftii (osobito brastovii i eeroMi) 

di'lielo, dfr Sphnl atbur Bakiilja je bjelja od pravoga 
I I I id njeni. 1^ — 8<iH u drveta 

pol Ij likriiji ili I iluljom Rj 719b tijcii s tnlim 
rta^t (osim imena kravama) banulja, gigulja, grdulja, 
grontulja, jegulja, kadulja, košulja, obdulja, pastiilja 
pjeskiilja, rosulja, »rbulja, trtulja i t d 

bAknnđme, tnrfi kundrai Hj — Jednom maflcn 
ime kundrae, dnigom nakokuudrac hil kuodrni. 1 mae 
kundracl oberbat hnknndrtK (ko viie piita^naiopee 
brzo niofe rmi di »e ne pomete (/" jeguba) Rj >{15a. 
Iiilki 1 ' 1 " -I' tiBje nogora kad se 

II ^liinverfenden, gtaiui 

I \[{j IHlb kase, dapo- 

I I je bacati — njih 

b^ktiui / (II '-1 III I Irv n vodeni and, .4r( Wa«iw 
grfatt modu i/enus, tf ihaa, čobnnja Rj rirfi i dfban, 
ibnnj, kata i — Nalegne ftaiiit« sluđene vode 
Zlos 2MO 

b&Ia. /■ (u C fl) drvs, pruća, žila, ridi denjak, 
naramak Rj lal balla breme, tovar, denjak, na 

Iiiiliil))in ' m — 1) najeba kihnviea, der Sehnupfeti, 

I V] iidt I hunjkavica t •iyn ondae 

I ' ali Sinimpfviort geqen den 

II I illttm qiiUtnutisum Ik kokote 

I I »kotu 

llulai ku ^ JI 1 1 " (Bt I Aume emen Ittenen, nonien 
ptupiimn Ima jtdan BaUuko vojvoda Rj — Ntt 
Biđatku jesu do tn glave Npj i, 152 Kad sligoie 
cara i svatove, pred njeg" baii Balarkur-u gkv« 9, 
154 sa mmt up lliOko Krepko Vebfko 

Bnlat. nt pniime Od (Jaje Balafa Npj ' 4, XX 
— akt bife B\W BalHAi «^ taka imena B;itui<, 

stMsr 

bnliiiitie, tn dtr Klojipel, tudieuta Rj tickakia 
maljica 

biilnst, tn lier Baltant teret itn m metne u lanju 
lamo da ae nc prevrne — Definitije uvaljuju u do- 
sadnu I ^esto smiješnu pedaal*'iiju, a ona nagomilava 
uppittrthan balagt Ogled V akr £e fttfi bfllnst, ha 
laita 

Rnlfilm. BalntJna, tn IHatteitgce m f »(/iirn, lacug 
Btilatim in l'nifaria Rj niijtete je:crii u f^iiritiij 
od ^Uiven'ike njtfri bhto, je,ero — Posta |ri p no ktSU, (a to li) tfidi atcninoli. Rj. vidi a kamo li, 
nitekmoli ih nckniii li), knnio li, nekmoli [nofcina ti), 
toli (to lil- 

fttskli adj. tiHrm EiletrfiM gtmng", eqiti araliiei. 
Kj. ito pripada iitu, alima. 

ilnla. f. iliiK (leitims, ci/uuUium. cf. nftiilja. Hj. 3 pripHdDe (Boku) ari svijem Ait«- iii<r. .4ri<jir,.<>ii, lNi?k:t I rmn^nrskn. Kj. IHTn. Bva 
KOHDiHlit medno »u krenu, t'rnOL'orska i sva Awilrijiikii. 
Npj. b, J6. i*p. NjatuHi^ki: IkIiu . . . iiu jcomjemu 
(ijenJapu mJMlo w Sj«mačke stnuie. Rj. 221b ( - Aus- 
tnjskst- 

-tAsIriiski, a4j. viili Aualnjaki. — Tiajbliži ni 
Ki'iulji- Awtrinške. Npj. 5, 4Kt. mtirtn od AuHtriJDski. 
iiip. ahuliliuki. 

arab. interj. mnktije se ~ 1) u tnxi. faloati: Avab 

meae, do Boga miloical kak< — ~-:i!i: t. — : v™ 

fi. 192. rrtriSe 

lloir« niiloR«! 5. aiK. 

l'ar »filita na notre »koiHo: •A'nih, ieče, gjidi kiuirina 

edjp ;t^ kaur usta' na uružjt', <la ulinijf »cmlji- i gn- 

iove. 6. l'M. (otin^o fl\jiUekt. mj. otim^i^). 

KtAIb,* m. vidi vaiz. Rj. propm^ednjk « Mahuine- 
liornru. 

fcsBJ! »nlerj. rirft jnnj. Bj. n-vaj. lUtrM-i a i vnj. 
ruJt I arah I. gttniri w u jnifu i nrtalji, hui i ia- 
luMi, « frri.fl i ikrbi: Avaj. Vu^. Jom te ne vidio! 
Npj, 3, 227. Jnt; nieue, <Jo BcH-^a inilo^I ^e me 
liva uhvnlikr Tiitci. 4. 3I!2. (ment ---- meni), jn^ )[(Mpci- 
daru, joA Jt> u uaru^ UMta. Car. II. fi, 5. • j nij.' 
dufie nif-i! »' s«aln>ni spar^jut^l .. A tnj! Icrattf 
DUO)'.' > iltairim snav^jui^i. Npj. \, 'Xii. po otomt tiutie 
ntnjati w dalim Itu se iidi. a h genitini iia »Ut tt tali. 

SV4|1U*< / I" V'f- u«h-) neknka jaiiilka. Art Apfet. 
mali jj«MU. 1^. 

■val,* od SI* rtuiinut. ml tojrga ku poiilali ratlU-ni 
Miri: nlnll, aliul, 'Ol, pak pmatjeMifii gtamrr i: t^i»\: 
U niiv' paiv {lofa nd hU> i:roAa, a dobima od atn nin- 
diirlija, iitTiJ birijU rA »to i ilviiri. Herc. 121. i*p. 
HAlij. 1-23*. 

AniU. /^. RJ. riJi. Bavala. 

■vas.* m eidi hflvan. Hj. 

avftanrda. f. prtdnja Tfijuka, Fraunuki avutit- 
tranlr: fjiinniipl » arimgardcm prpAavJLi . . . udari. H- 
tijv 01. 

avdairtnlai, a4/. Ho pripadtt aean^rdi: On iw, 
kao upnvili'lj avlju arunifHrf/iiiA, kimjika, jednako 
takao * nfiirlUidjem. Zilijp lu. 

•rMt«/ ^' — i> Ili'lfli«^- kobaf' (trani<''(. odvesti 
fe alrnim f^Kvnjkii. RJ. Haitlirvgtl, um tapar. piii» 
lovi««. Rj,' - y t n. |t<>w<nrht. »rouuin, aliknva<-, 
nllkoT. RJ.* 

ivao^vA^Jr. «. r«rfi. f«! avatiM>Tiiii. radnja h^m 

tlo ..<■.■«.«;-, (J.-. \ii,n-.i,Miil. ,lu VotrUrkunjI fim 

l>>" n.nDiiliaba... Mariju po ttvnj Puroinid. 4, 277. l'a uoviknu grlom i nvuom. 
4, :iĐ8. Ph gu mve f(\vsom i urotom^ 5, IBIi. mnie. Rj. umivanje po Turnkom iidcrmti prtd iMlitvtt: 
Po*to Tur^iin iifune afrfe« da klaiija ... već mu je 
ovaj avden pokvaren, niti može llanjati, <lok se nanovo 
ne nniiva. Posl. 7li. 1'n klanjafie i ardtria uteAc. Npj. 
4. 455. 
ttvtleKti?. luli. u. p. Biahrfmia, At-iriM-h-, tditutiotm. tdili 'luleau. i pf. M tlnilii f 
Hm M *ttuhi •/■>■ livaj • tiHibi ' m. dit SUmm*. nur. rf. |[W. Kj. 
' l^la armi». S]^. J. 2^l. l'rtn jrrinm i 
s7. Kad Zekiua pufp puAka mala, a iildiliirov. iiilj. <lei Audilors, judicis miUtafig, Bj. 
ito pripiiiln nrtliloru. , 

avditAruvIea, /'. die Audilorsfrav , ti.ror judieit 
tniliUiris, Rj. hna ntsAitotovit. 

avdltarsKi, u(^. AndHor»-, jmlieum miUlarium. RJ. 
gto pripiidn nvditorima ili atditot^ komv god. 

Av(>tJ. ni. muiko itne, po GreJiom iegoitortt ; po Lat. 
Abpl. — KMn i Ai^. Bj, 353«. Avelj poeta ptutir. 
Moja. I. 4, a. 

HvMJafs, f. vidi vcijnfa'. Rj. tidi i oveljn&i, drugi 
mjence « godini; l'ehTiuiriiis. — velj«i% i n dodanm 
nprijeda a ili o: avelJKfii, oveljlrfa. Osu. 361, 

ftvSt, av^til^a, f. ilas GespeMt, gpei-trum. Rj.: 
kao Uro »tnmle. vidi ntvaia, utvor, ulvora, titvorica. 
igp. uoĆDiCA, — Tako sn i onu nc>6 doksil« aveti 1 
pravile stravu kojekakvu oko njegn, ali on ostade 
»Irav i *iv. Npr. fi3. U jedan put i^i^ju dve stare 
oklepiiiie vpMi, "iilii' kivi iireti i poOnu sisali one kuali. 
74, tf'i III.' L-"l \iili. iiu>li d» aam kakva aret i b«<i 
od meLiv. Ki.i .li-j li /iMiiliija ili Hi tovje^estvOKnjft 
ili si nrrin,i„' JlM. (iii.ljr i'e nastavati sove, i (MKlt 
te akakuli hi. I-. l:i, •>\. 

JlVKMSl. irr, mjftec kolovoK, Auiiusttui. — Avgu^ 
ima 31 dan. Itauii^a I. XIV. Minej Ka mjeHi' avipui. 
Rad 1. 178. 

»TKAlitr, aventtSrn, m. mih riblji (suha riblja ^'.'.t 
mriješt, koji Ikoju Bj.') »e (jmiajviSe u Skadru) vađi 
iz ribe skakavici;, .'li'l I'6krlT0jieii, <iva piseiutu iwt- 
ilila. .ivgutar se jede i iix 6)sni post svaki dan, kao 
i hujrtir, RJ, 

avitutl. uv)/,&ui, r. pf. Itnl. avi«arc, j'n-ili, ^ttlti, 
retium fitffre. fuJi oviZHli (so), r. impf. iivlitnvali (ovi- 
lutvali uri, - t) Avitan na pola skariiilnM. Rj. ItSTiIi. 
Rrai'ii »vojti »(-trn tirizfitn. Npj. 4, llVl. — -i) m «, 
rfftekt.: .in -'■ i'"ii- u>- »>->-.-ii ori^af ! N>j. ,5, 483. 

akiziit^ilr ■ -II. '"ipl'. prnim r. pf. KVixati. 

— /) '. "I ■ ^ .i;i »viiUjffa Ttnioleja d« Je 

uroklt'o III . . l'Mfj. 124«. - i) »a *e, 

rr/W«. ^... j' :d. ... i jr ,i(, te: \V «e M ujo jadu 
•irimje, (■ iiiii društvo pugiuulo bjnic. l'j. itrn. UARj. 
124 lavi/ajt- dijulekl. m, aviaavn). 

kviMlita,* adj. riđi alvatan. SA. 

kvilja. f. — 1) iiliua, der Hof, aitn. cf. »Ukmt. 
Rj. vidi i dvor 2, dvoriMc, ubor '1. ~- Kad dogje {NiMl 
vral& oii otlii* rrkafi'r iijfleda iri kooJH. Npr.^97. Hlo 
je trava /«' ■ vtiji nikbiT Njij. 1, 4ij.*j. Tiina h«rca » 
mer^fT-ai-lija. % :^*,\. Oko dvnra hiikttna iirtija. % 
i!22. I'ak «' ii'tji pii li'jrtig avliji. 'J, 7. - *) 'niU 
bavlijn. Rj. — (ujt/ii rijrr pnMirii u iiui jtiik diAita 
■/irf. ja: avitja, aaj^a. Obu. ifi. 

jl¥lijliski, Afl^Nki. 'iilj. II. 11. vruia. Unf, itulut, 
rf. atolforiii. Rj. tlo jrripiuin ruJiji, vidi Hvliuskl. — 
.Na mlij«i-ka .r-ta pro.j..kolr. Npj, :., Uli, Ilok ne 
do|^u fm "rlii*ka tfiitii. Kov. T!S. tiVii i o))orni. 

kvItIHki. tui}. mirtu nd av1iin»ki, kojt riđi. if. 
alMdtilMki. - •iriin*ki. ()wi. AU. 

kt li-Marnain. f. riđi havU-malTnuiia. Kj. 

**ra. f. la .'*rNji i borai) Jrvn-Jika IiriKoi^ii^ja. 
tirtkaut dn JiiiUn, »jinagoifa: l.'iavreli kao 1 i niti 
u uiTi. Kj. riK>- lUjtii), tnnfi dniAlvu. vidi slmmtea. ZH/iienjuitit jiiid i) i pod 4| ino r sprijfdn primiti 
njciLM bom £11 j€Hi »tlii, ali »c do gad in/e nu'iltc 
lomu pitlirJa 

bambal ath »umi} « Posl ^'l Tako me sjiitrs 
humbiitii ne naih' tiilje ^ itt ftHNHd inrtvd izneuodiL, 
Mlco ue crkao 

bKa biioa (bdna) m — /j dn* Bun batiug Qjv 
mu je hfin lu i stiLU (Nema ui kii^p m kui^iSta, nego 
tugj sliip Posl 751 Rj pm I- iiliii II II Uniil^haj 
fjlavtntjt i Ditlmaeijt i • II 1 iki pri 

ponjedati kojeSta (irf A»' i I ojtile 

Daša se miaao neto pnu i n Dal 

mafiii "-lincniii Hn il I i I ili na 

mjesm i | ' I i ' ' ' ' i| 14.^ — 

i) I I I I * pjvfidu 

lank I i piidjelja 

udn nekoliki v 
hana liva m^] il 
ne hutle Lralji i 
— <> U I'ubr 1 tj l I 1 Li 11 I 1 u 

■ ovjebu kstl b(jt.t ilu puLižu du ;.u poi^iuju Jci ihri 
domiriH* cf gospodur Kada knjige ham razumjeRe 
R] lili* beg — Ne ontaM fii«;tinjM hnn« hpj 6 Jh(l 
Koi» pnjatelje Bo^ naAemn pnjalelju domaLiou do 
Bada darovan, to mu i pndrion a k ovim dni^ nsake 
rrs)w banort podano Herc 'Uf Da m iidravo bane 
prvijettfe ' Kov hl Da da Hop da budu vazda stan 
Hvatovi a. ao^iidsh biinui t bratski ivjetovi areoialjaki 
kmelovil 73. Popa Jova, svakom inila, hanepopc! ll>8. 
L BandPHiiill. ta. der Biinater, t Banittu. Rj. f'orjrk 

iz Banula . 

BanAĆHiiliiov, luij. Hii pripada Banaeamnu. Rad. 
U, 90. 

bitnak, b&nka, m. (u vojv.) di« Ofenhank, »edtn 
fornnciti: lcip;ao pokraj pe^i na banak, Rj. oko pei'i 
oiidatu} iire od nje takn dit ne moie yediti i tesati, 
kiw na klupi. — Zdrav strelJH^ kad na banak sjedne. 
u pt'<? j>ogi>di. Posl. 89. ud njem. Bank. 

bftnititji^, n. — t) vidi benetanje. Ri. — 2) da» 
bHnali He ■ upiel, ludi gtmiti. tvrhal. od banati se. 
radnja ktijoni ne tko bana. 

Ujknat, Banata, m. dait(Teii)C:trarcr} Banat, Banatus. 
Rj. strana u IJiiafukoj oku Tvmišvarit. — Dmitar une 
zemUii KaravlaSku i sav Banat do Uiinava. Npj. 2, S2(i. 

bAnnli, banam, r. impf. — 1) riđi \u-\v[:\{\: biin:i 
kojoilUi. Rj. (/oiiorift kujisiu .o.. / •n,/.,,,.!., .i.,,iii,i 
tup. blebetali, i syn. onf(r. V( ■ i. ■■■.::■. 

»e, 1'. impf. Rj. igrati .-<■'.■ ■ ■ 

avako svoj Stap po sredini im.. i^nii ..i., .u n /.mhiil. 

i lako redom batuju Blapiivi' « ii-iliiiij;ii iiiji-kih. t:jrh' 
ijfra kuinje Vuk u Bj. i', p/'. kIui. zarUdnati, l.j. itap. 

■Um&tskTi '»(/. Bimater, bnnufmi. Rj. itii pripuda 
Banatu. 

binićiOttt »■ <^'''> pijanćenje. Rj. 

biaj^lti, ćlni, r. impf. t^i pijan^iti. Rj. ft'ilt > pi- 
janfavati. 

biadn. /'. (po jugDEap. kraj) die Seite, regio. ef. 
strana. Da iii (lospodini Đo;r pomoie deimu bandn i 
t^evu! (Kail se napija, pokazujući punom ^afoni ubit- 
drije tirane sofre). Sa haade im Brda udarijle Rj. 
Tal. banda; inp. alabanda. — Kad je (sirotu gievojku) 
u tcoru uvedii, da ja jcaveilii strampntioaina i tliandr 
od puta neka je ubiju. Npr. 131. (ihaade =^ u bandf). 
Udrifte im »» četiri »trane, lui ši^akt ini bande opkolile. 
Npj. 4, 319. I pita£e Ka Tursku ordiju na kuju (e 
bandu udariti. 5, 161. &'«nu hunilM Morave bio 6ador 
odvale. Herir. 2(>3. Tz Tulijnnsknpa: (« hanrfif, strana; 
(iHii hunda. sa strani', isprcka. Nj)).' 4, 349. 

bjkiiiiar,* liMudAra. ni. |u Srijemiil nekaka riba Ikoja 
se u Baškoj zovl- hulješ), Art Fiscb, pUciii ijeiiun. Rj. 
Flu*sharsch, perra tluviiitilis L.; riđi grg^. Rj.* bjinilljtrn f Ui [ninor]iil diirFahne venllum ef 

iuistava iFdn li i:ii Iri ii niii]e \i}e h mu bandijeru 
Rj i»i. / i III li 1 iiiil, -itiitR — Trepte li mu 
lniiidtieii \ I I I I I I Npj 1 8 Trepte h mn 
pred dvor liiiih) i w|ii li iiin avileni barjai.] 1, B 
b&ndlžiio III III bi) li I uh bau)r]Ba Rj 
bandAnuli niun, r pt (u Pa&tr^ nd\ zaboraviti 
(Ual abbandonare) Ti ne uemoj handunidt Rj (ne 

b&nj^t ad] 11 p konj lahm hinkend chmd^is 
Rj — ObaupaMli udi ohmnuti ef banijai Rj 427a. 

bftnpjon adj iako '^iiija) ćo\jek koji je itn sknvio 
pn ne oe sndu da ide nejro *ivi prema vlasti kao 
bajduk samo nin ne lidi nikome ni ta. cf handižan 
Rj Tal bandire (ođalJf banfgen) !iflelaeki bandizar 
(odatU bandižan) uah iz^nati pro^naU, prourfihem, 
rvrhanntn iJaJLIe bangjen bandižan ugnun prognan, Uj IJ4I> I /iiTu\a tiiiiim doaiii I I iii 

gje^ere ako hoi'e« da ti dam ^ 

flitniia / — 1) planina ii i I II 

Bnnitoni crk\n leŽeMiu — j 1 i J I ja 
i/vire ha < ospiik, k jugu oko tri siihul l i kod liiui la 

bJinKtH, n^ »to prtpada banm Pravo ode dvoru 
bamcinu Bnniia mu Bogn pnhvatila. tipj i 4Ua B&nlfina, /'. planina u t^umadijl izrnefiju nahije 
Craeujevafke i Hmederevske. Rj. 
bSnie, »■ bini*, M.^<inoiimii,banovi(<. DARj. 173b. odath pruime: A udari uskok Itiiil 
Baniaerieit ... i ubi; 
bftn^a. f ~ 1) u 
bile dt^e baniike reih i 


nf. (u C. O.) »ieh ah 

feci'j T(j5 ban aut rij« 
/-:,>. i vivima fali, Rj. 
' . ::,ii ™, hralili kau yraiMt ne ban il' I ■ ■ ' 
se, kolohaniti se, t""'" ■' ■ 
banku,/', {gen. pl. o-n, .,,..,■ ..-, l.u.,!.uzfltcl, niin- 

II. 11, l;nika, ili karta. Rj. llia. U Turskoj ne idu 
'"'"/.'. lij. 241b. ofn. pl. i banki: Ova je plata odre- 
_)! iiu 11 vreniL- Felni velikoga i davala se a arebru 
./.. '■■irl-i. Žiiije 29. 

hjinkrut, bankriSta, n>. (n vojv.) der BankeroHirte, 
drencUir, impar Hulvendo, cf. propalicjt. Rj. ki^i je 

bankrolfranje, n. dan Bankerotliren, decoctio, Bj. 
rerbal. od bankrotirati, koje vidi. 

bankrotlniti. baiikri)C!r9m, v. pf. i impf. bankerot- 
liren, decoquo, cf. propaaii. Rj. — Sopikov je bio 
prost trgovac, iknjiiar) pa pUnCi bibliografiju bankrO' 
tiran. fitraJU 188tl, 17^8. Kažete da ne fa bankrotirali. 
1887, Ba. i« nasl. ira(li) isp. akcentovati, 

bEnov, (bdnov), a4j. des ban, t<m ban. Rj. Uto pri- 

Sada hana. — Slobodnjak, d. p. banoti slobodnjak. 
J. tlirib. Dok se spremi mlada ban o vica, pa pokupi 
9ve banuro blago. &ipj. đ, 172. 

btitiOTaf. (bAnovac), haottvca (bitn&vca| tn. ake. 
DARj. 174h. banov iorgtk, koji ee Arci hana. ixp. 
begovBp. — BanoriK je hanoi^ae, ako ne ima ni novac, 
a oslovac je oslovac. ako bi im'o i svileni pokrovae. 
DPosl. 5. — nadimak Bekuli i'i'td* banoviC); Veži 
ruke baiMvac-Sekula! Idi mudro, ne pogini ludo. 
Npj, 3, 220. j mnlii plofieu od knmpnit preko vode, uli je 

lilako bace tla (uLikaie [lovrh vode. Rj. — 7} ajcdiint 
baba. tljedova baiia. U RiBnu na bijele poklade obuku 

Uf nekoliko moinAkn u koine haljine jednoga 

obuku u leiisk« haljine .... ovi »e momci zovu Re- 
dovi a on»g u t^nskijcm ha1jinnin& njeiltira ludin. 
Živ. IS, 19. — H) Baba klimra, f. hulm ka iiiijeBi 
pnakuriM, die Frau die diii Vommanionhriit fitr tlir 
Kirche bacit, diaronisfii pani sitrru pinm-ri'lii. Rj. 
»a. vitli poskurifara. — OJ Buhu koriimu. (. |u Risnu) 
na cisti ponedje^jnik obu£e »a kakav momak n iEeiiske 
haljine i načini »e kao qjedora baba, pn noaei^i na 
ramenu Bcdam tupova j m sobom vukiii^i komoAtre 
(vpriecl ide po varoSi i skafr isjired kui^a i viffe: 'bul 
bul biil- i ova se KO\-e halm Itoriima, kojuin iene 
plait^ djecu da ne i^tu mnna jela, govoref'i im po»lijv 
onoga dana kad bi 1;oje laiskalo nirna: „Eno linlic 
korizme tM Ktnpovimii pod litclnmai . . . Biihom to- 
rumoai plaAe i male prelje i pletilje, kao u Zemunu 
trvo^df-n-Kiiboni. Uj. !l«. — 10) Buba riiijii. f. (it 
ilr.t njom plaie djecu kad i^eslo i^tu kruha : Nemoj dljiv(ij feni). 

tUAm, f. — i) planina u Srbiji iiimotgii NiJn i 
Paraflna. RJ. - S) «.*n Brr^ ,» lUr HtrcegoriiM. 
moru Hrrtitgoirinae. Rj, pUtnum u lUreeJioeini. 

Ufta*. M. (iat.) riđi bidio. Kj. ufiic. riir.. h&bo, — 
ttiHrr Itlitrn im JMuru brnln, prema srlm irojin bnim 
Kvitln: -IJoj^i bu6u, i duvoii liijyu.' Nemo babe ni 
<)«vexe lutd^> Biser Ittara po jezeru braja, prema nebe 
»voj.i ninjfcu ivala . . . . Nm. 1, 301. 

bitbar. bApf«, m. (u Kr^cmui kni^i omh, Art 
gr'-'tlir .Vii"«, nuris majori* grntiii. Rj. jufifnn« reiji« 
/.. riir. l!j." riđi debdju*. 

hitbnjp, /', pl lu Mo«Iara) nekake Ire^tije, koie ne 
EOvu 1 lukavice, Art Kiriflien. rmiti ijrnuK. e-f. rujlevi. 
Kj. niii bnkavac, hmknvice. hniStcvi I, fruAklnjn, 
vrutkitiis. rijfh ■ takviui nn»t. riđi kod domaja. 

bAbnjin, aitj. u pjeami, riili babov. [ ixve<le njasn 
balHijmn. Uj. k(a pripada babaji (kuje natno ne da 


, fMit i babajkov, bAbin, t>&;v, 

bAbAJko. NI. Iponajvij^ u pjpHiiianiHl ruti babo: 
Moj l'iihiijk" ne utiifiAm te ntari. Kamo Itiidc, nioj 
mili hnlmil.li. Kj. o»n. u bnbo (otiic). — Ijulo kiinc 
mnjku i >Hti«iika N_pi. I, &i. i.jiibiliL nu i;piHpi>daJ i 
nii-ku iivoj djevoj^Ci. i to sve rudi tijenoij Mmjka. 
Priprava .'(7. 

bfch^kvv, nr^*. Tidi bnbov i VidiA, brate, toke ba- 
bujlorr Rj. Ho pripada bahnjku. riđi mjn. kod ba- buin. 
_ Mtok, . bapkH, m. na kmlttu onaj drt^iil fito m Aiti 
kad IH' l(o«i (u ririjeuiu Kovf **• rueplj) die 
i/fe. ftifmli •'» miinubrio (nlfi» lorniiriae. Rj. 
'■c bili w baba; inp. bapka. Dno. 'Ml, 
i(J, RibakaJA, m. u Ihiiiavu velika stUena 
Ulirii. Uj. — ud Turiik. bnlia knja, Minii 
li.Ulj. liiOli. 

, »abAlNk*. m, Uut. punnr. l>AKj. |.'H)b. - Onoj' 
ttava Ahmed-liaijaklani. Uaudbe^ra, l'iibaluka raofta. 
TlNpj. 4, t4&. iforori mi i u Slar. lUt n mufeaju kt^jt 
^r bili prin,: ntitao u liabllnk, t. j. u Uubintt, u 

hti "mif- '■■■'"1'1'iiiina, m. Ihl Itimifirn akr. i 

'■• 'il-u: imda, njeifila i ;!Fmnn : 

( ■/, tlaro erijeme. |)AKj. bila. 

"I cara rWt>ana |n, p. tu Jt-; i 
■ .1). t'iMl. £11. M». o>lxaitiaiide. 

Mll"-, / IJ 111 l>i.l.M drr SaHafu(:lfn: i(. niam. 

■Tcijkc iv uiunu na pr>I. i>» govore: ivjcri me 
kt.'* kna u Sfbjjf: >katt, llaru. ntkiidu iv svatovi 
" Bj. tkiiutrognš irsfirai Olf Kj.» <dx. Je u Rj. bnbe, ali Ikmim; DARj, 13U. tiiic, ila 6e Ut 
hiti nama roc >i nom. je bftbe. inp. i l^sn. 51. Pod. 
XXXI. — 2} h^p. od bSba: Kalom bnbe, voskom 
djedo. DPosI, 45. lumiifenje toj pnsloriri : Lijepi djti f 
H voskoiu u b'ib'i H kulom. DPoal 55 islj — itp. taka 
šenuka ki/p. gfle, niAke, n^e, pdne, lite. tata imtna 
šenska riđi kod Dđbre. taku itamo u 1. i H. padeiv, 
a u ofrfuft'mii kan imeiticf ien. roda i» L piuieiu i huH. 
a: hftbS, bAbi, bfihu, bdbom; bitbe, bAb^ bubanu, 

babMiHtt, f. aafim. od bSb«. Rj. — D tome se joS 
nnfije neka prokleta babctina koja im ee obeća da ft 
uhvatiti i duniiali kako on jabuku aa^uva. Npr. 16. 
Tud Be dala lauana slaziea, po njiij llela »tara bi^it- 

tinti. Npj. 1, iJ4b. imgm. .* t'ih-i"i "'•■•>. bukvetina, 
curetina, Airbetina, furdijiiln:!. iliflriinii, L'lnvetina, 
haijctina, jameli.na, knjiŽeliim, IijIiikih, iiL^ijiiLinii, plj- 
^etma, ribetinB, siaetinu, tikulih!!. ii-imiIiiii, vje.'uće- 
tina. Ženetina i. I. d. i^p. iiiujin. Iml himldiiini, ■ kod 
baburina. iS'ri sf aiigmtnloliri ifuriiTe i m puriAifu.u 
neki »nvin tu purvttJH. iit/i. (llas, Ijf, 474, 

bftblfu, /". — 1) dem. iid iiBlui. Rj. hičt dtm. od 
bSba pad i~3. — n) dem. iid buba 1. dok ne dogjah 
w nimnaiija, nijesafU ttikad čuo, da ne očina ili male- 
rin<\ iiuuka iitre drukiije nego babica, Ivekoviđ. — 
bi Wto ie atareu djevica, a Bilađiću hnbiva. R, 122a. 
df,,,. utl lnd-;t 2. - W Jh -nm v/.-UvU, babiva od 
dvoni ciiii 1,1 :i 1.1 p ■.l'ii'ii"'' I mi je jedina Mer 
carevu, ki;.. .;■..' , i.va gjrvojkaje 

B<%r nin \ iiMi kutnja />iifcic« 

Npr. -li ■'' ' ilfb'niimr, ob- 

nletri.y- lij. < '■!' |iiuii.dj.t. .\i ..'>vj ilruge baliic« da 
dijete obalii urgo uienu. ^pr. JCi. l'ovifie (zdravo) 
lialiica ;iailt(i odreže pu]mk muškome ^etetu onoga 
tecku kome au gjeea priji' mrla. Poal. .'l&l). Car smidi 
svn mnfiku djecu .levrejBku pobili... Dvo Kiipovjedi 
biibicuma bsrailjskijeni. Prip. ilT. ^ .'It-tnio gvotgje 
(kao mali oakovanjl (>to kosci na memii otkivaju ko«ci, 
dtr DcHgflutoclt, ibom foeniaer.is. Bj. — Klcfici, kosni 
kov (bMra i klcpuc). Rj. aT^b. — 4) w Srijcmtil 

drvo i. kn.iic dini, vi,.;„jn Liiviv. kii.l l,v:ll;,ju lii'C. Rj. 

baiileoni.-. " 'I'. (.,'U,nHI,„lii ,,Hs „l.^lctrirt*. 

Rj, vn-M ,„/ l.:,l,l,-i„. ,„.lu,.l..,, M„r, >.Mra fJl). 

bAbičin, ..-/;. sh, ,.n,,<„h, h.,l.>,,. -//.r-,-. .-c .jt(]t i 

bftblilfi, i^m, -r. impf. lieburtfhull'e IcMten, cMtt- 
trirvm agere. rf. li&liili. Rj. batiičin fpriniaijin) ptaao 
rriiti. ta r. pf. w(j. obabiti. — Kiul babieHf Jevrdln^ 
iro^'ajii viditi' da jtt muAko. ubijte gtt. Mojs. 1 u porou 

II. I. Ili. jedna baba., 
babe ima jedna kobila . . . ntvkla mi b'diinu kobiti 
Npr. "^i Mi- od baba :Jl. Joi mlijekuni bubinfim 
vuuja. nPosi, 4U. (aiij. ud baba U). - ij) pridjtP 
babin priiljtni se miiogiiii tije<'iiiia, l-iji' •> uiiui Inr4ijv 
iinrnii bilju, iirutit^amu i •Iniii.,!,:, I.i.i.n mu. — u) 
imena lii(iu; Rabina dnSicii. I'.i liil|!..i. ' i:li TiiiijkiDB 
duSiea. Bnliina iila {u l'iiiir.i. Ili :ii' i-iiil.<'. si„rch- 
K'bnuliei, i/eraniaui miille I. lij.'' Iliilniii /ulii m. pl. 
lu Kubr.l'nekaku Iravn. K. luii. fn'iM/M» Itm-slrt* L. 
R^.* Italiiiio uho, B. malo kuo gljivica crveno pri ko- 
rdenu kakva drveta (tnihla, mokra), tine Ari Scbtraiiint, 
ftuifli gcniui. Rj. lita. prjisa imninitVi lWx, iy.' — 
h) ime pliri; itnliin kokot m. (u 0. O.i iirkaka tiaa, 
kolik« ko« iknkiivii'ji konjic?), Ari \'mirl. ari* đtnmi. 
Kj. lUa. •-•'<> iHKtjnk S. kiiko(i(< bojtii. kiikuvtfki konjlo, 
pupavar. Rj.' — /■) u mrjehi: [tabina rupa, f. A« 
fienirkhi'hlr. ciiriitn rerricii. Rj. lili. niiin h« talUjhi. 
- d) neka doba godiMai /irrf.i.n dni. hod i ni Jvci, 
Miini kodii^i, babini jKUi^iiii'iiiei, babini ukovL m. 
pl. onn vrijeme kad na Nvr^ku Mnna ili u poćotku 
.\prila uJari nujeg ili Hgani, r.t\ra U.iriicAiMr, itu Bi. tOa. riđi vc^^Ca 3. ea iikovi 

iutovi. - hai/ino ljuto. H. kw) je 

osobitu u joscn, dčr alte l[Vi(«T- 

leMfi«. itj. llhu Baliint rahi, f. pl. 

^^ d»i). I^. Uhi. Moti biidnjfijii dne. 

^bio vjetar. Ve^rin, Mpailiii vjetar, 

•i(or (u Imonkome), Hegt»rinrt, ic- 

; fMiIU", Rj. 5Uh. 

^rn M oraj jtrittijevti rijeeinia. kuje 
B ttrditml, mffdima.jrifrtvia : Biihin 
habiji BiogmJHkoj kod RMnika. Rj. 
B. mjmto, i sad on njemu kn^ma u 
»đ Mdrn k jit^oisloku. Rj. 9b. liit- 
> jeitero navrli Vdrliilu b)ixii VluAhog; 

.) rtdi babov, Ri. it'i priinidii hiilii, 
BK gonije ćarilake, tiglenala »vot;!! 
vori Emina djevojkn: Bahin dmre. 

i/V il. (n Hrijvjuu gi^ekoji jtovore 
H tFbvAenbell./itMr^muni, Rj. m;i. 
' r lFoeA«fibe(i*"^ft, »uhitatio pun-' 

ga Ai)6in^ obilno sedam dsna. Za 
đoiftse danju žene (■» hahint (i do- 
OČn dogju suNJedJ i eiiajede te eu- 

ejed« svu uoc kud irarodiUe ... a 
knuDoi5(>XijeKediuu noi5 di>>uvaD' 
ft& naoma, koji je malo auladasi). 
^Ki biibrnaiNii Ida EiiAm koliko um 
Kad au Tutvi Novi pohurali. itniiln 
ta, od Udar Du Uide«et i sedoai; 
" vjenijeS, u ti pitaj lijiljaiiii ii^v- 
a biibine bila. Nm. I, 52*1. 
It porodilja. I,. K. Luiaitvit' u 
. rudi i miiiljn, rodilicn i'p. bu- 

tap. blLdi^ani. 
Ttai babine. Bj. — l>i-<'iL'H. kojintM 
>aiul su od i nialere. i>. nbradovif. 
vtkih rijtii »tin^l. .iiu«- nuhodit 

ntmt. -»ina- ;<c; rur/iJ-e snarenjti 
Dinozinja, množina; nekolicinju, m 

odrina; petinju. petina; sedminji 
Seatinu ; lolicinjii. iolJduH ; živulinju, 

, impf. (u Rinnu) ko^a, ffefitirender 
tten. olmtttrirmi aijcre: tftit hahc 
Rbiil-iti. Kj. iTHili iiii'mo Imhuin (pri- 
o-babiti, po'babiti «c. ^ Kiuia ila^f 
V, poMju xa ovu prumfiLii da di]eie 

, baUdni. batupka, lH)^ka l>tiiii<^li' 
ti i ba£«Dka haiuSniea, l)iimbafa, 
'flffl bet uiuu a n ijlnram Jr Sltck 
iđj. biiblii — aki od Ihini 
I pite IiarnjK^ ii;«ct » takim 

^ Gdiuriiiksllh "D obutctTtiim »r/rrr 
pL radtiju lojom bahint fpitmilju) 

iripada bal,,, IMm D-VRj lt4b 
uma. vidi bapMki i/urun se n Hri 
itjenen ili ninii kad je itjipv infiii r 
|eU>). Hliiriji. uhUk <i V'i//';' 1 hIiii 
iovor priliOivi 'm';"/ ;"'/ "i"'' \ 
tfie iimiiljeni- iitrle I s !(■ Ijl^oMi 
lp u Hrbijl M (.j MiIiuvk l>Ut] 

l< vidi ntuu (irn liAba, lut babo 
lp, bapko, baAla, hnto, i k<nl oIm 
B oevu atarar bnlii,, otklo ima poi 
^ari arokar kvoj, ne^' ii rod nuli 
mTanubalm NoMikoviMtnijo' ni 
. a, 17 (iledao gu nejaki 
aona. Oj Bogit u mcu to y.„.,i li T^ir-. .v:,._-„ ,J^r„ hahaf i. l^.). No jonakA 
''■'I' -N'. : ii li je fiohiipogubio. Npj, 5, 313. 

\ 'ri'"' dan, kmf sam eli i5aa na vjen- 

M. i'.i. A da je knJj, i^if bg^o, ii«en 

itiji ■'■' ' .- y ■'•!>'■ iivi> prottte i^eee.. .to tii ova sad 
[ iiv^k.i piosiii .Ijcrurlija bila. kako god Sto ste »L 
I Triprava 38. ~ i »tinh'i loiis nvfk^it Imbom: Nova 
I mlada svima kui^animn nadjene nora imena; lako 
, nekoi;a rove islnrijp djelii'cl lakom, nekog balnim, 

ii.-1;i>l:' uo-iKKliritiiij. Kj. 211k. Kuda Mari litno knjiga 
prolijeva, [>u se moli nrek-nt ;t;"'™:r l;,h.' u,.,, 

Iiiilii'dii'iln. l<:LlM'llu'll:^ <i 

bAbuv. adj, deii bnlio. /ini 
hljeba baboe. Rj. ridi liiili 

bfibaviii^e, 
maiiHi. Rj. rer 
fdadilja ili lUgkinJa) buliuje iljrtctu. 

kUl0V8tl, blbujem, V. impf. iljciclu, biti mu baba, 
t j. dadilja ili dojKii^A Jnairndn .Inime »ein, nalricrm 

bAbovir, Hr. ui Bo(?i). ka^e se: od je bitboi'if, I. j. i h.dm n je kno i 

'niu*. Kj. t) HijMlo ifdje »e tko rodio, gdje 
mu je ^rdio boho. otae. ridi baAtina 1, posUtjbina, 
Oiviftij, No podnekau jedna poturica, i to bj(<Se rodom 

[J6inine Abdiil Medžid, Turafki auliane, kad ra- 

Kumji- onu poturicu. Migrli ga kano mi^ka sina: iTo 
je tvina bu/'urifi'i bila, a moja je od starine Lika-. 
Npj' '•• ^'•' -~ V) ito o<I bfibn, uru (»(((^ 'ik>->- vidi 
,ba>tina 2, očevina, oćinatvo, otadtblna t. — Da u 
cura, preuzmemo t-arBlvo, i^revina tvoja gjedoviiia, 
kraljevina tvoja 'lufHiriit«. Here. IM. 

biibi>lfi*e. f. pl. u Kaganed, rf. i'ui^t-rico. Rj. ; Cu- 
i^erii-'e i^ii^ere pod Ijoboli UH Kemiji, i^utferiee dolaxe, 
babulk-r odtione. Rj. TiiSa. od'ioitvttjtii: kail UKimlju 
napore lEene. 

BJtbur. M. Uiiirr, Hararuit. Rj. ivrjek i: Bahur^ke, 
Uururskc. iMji. baverae, 

bAbuni. /. eine Art irdenen Ofrms(<Ane Karhdnj. 
I'urnar 'imptivin'imii. f^. nekaka prontn ceviljana pee 
bti jiet'HJidca. — rijffi n takvim nast. ridi kod čahura. 

btibAnifa. f. velika krastava vuga«ta taba, boja ne 
£ivi n vodi nego na siibu |>o ianumuL die Kn'ilr. bufa. 
Rj. i'i'di babiirina % tabu guuaviua. Žaba krastava. — 
0(1 N-more ki^n jt u baba <len aiSI rye<i t taUm 
aiiNt pirfi \ml i^gtrafjt 

bdlldriiltli I — t) au'ii" i>d bSha. Kj — t'iialao 
ai bid'unna da mi kre-<e da brntim a ona mi natskla 
gnivii na gnbkn, pa ne m<^u Npr JJfi ridi babe- 
tinu, baliusLara. ^ i) ruti babura^ Bj ttlika krn- 
stiirii .ahii — lukiaauiim bmdunn«. corbunna. dje 
lujiunna, gredunna, jamunna kapunna. lat^jurina, 

nmjf'urina. notiinna. | I n rilniiiiiii •(i'<iiniiH lor 

bnnna, ^pmljunna ' < II 

babntma, i kud bir I 

BAburtk«, / ud) I I I 0' 

u I, H<vir-ka 

KithMr-ki, ndj banrudi, Bararnrum Nh te ide 
<i I -ili Ilibui^ka Pomutit, vam poslati ue mofru od 
\ilikili Ilid'HifkUi topova. Hto govore Hahmikii go 
»|ioci» lij fiij pripaita Baliurima adi liavarski — 
Kiui Mto je Karlo \eliki mislio a kralj Bidmi^kt ib- 
iri-io l'npra%a I« 

bubAskaru. / tidi balielma Rj i«Ji t haliurina 
1 — •/( nast tyi Ijodeskara 

IliVhusiHii, f dag Wćfdifleuch. ciki inguiiutli^ Bj 
uiciii upad rebara, one đrye }iimiPe pod Irlmiuim 
iidi pjbn-<ina, po^ioiina, dimuja, sJabina, slabubofma. 
[«/> prepona. , bJlbuAku, f. (u Bocit, (fer Gidlapfd. fliilla. cf. Se- 
ikrkH. Bj. t'iVI) ( Kefakricn, AiSurkn, Si&icica, ^iAka. — 
rijeei « t'ikim ntut. brnjijiiikH, pernfika, pupuSkn, va- 
IjuSk«. viliuJkH. Oati. 30a. 

blu-»f , ii»cWa. m, koji bai^«, jueiUatuf: Baefti- inors 
iiKed itvu piljka i op^t Ho^kali oniu oz)^3. M. Oj. 
Mili<^viC, DABj. ISTb. 

bKckkSBjf, n. da* l'mher»<rrt'r.ti Jur Ffisse, .'. B. 
von Kindtru, jiniatio ptduiti. Rj. rr-rbul. lul liucakati 
»r. rndnjii kojom nt Iku h'H'akii ii. ji. noiiitma. kuo 
iljera Hii Hne. 

bncAkulf sv. budtknui ee, c. r. imp/'. u. p. iiogsnia, 
tirif ilfii FiiHHtn Hiiihfrirerftn, jaclo peil&i. Rj, '(em. 
prtiii'i liHi-Hli Bp. ri*i{i' batrgali h, fcicnti se, prnjnti se, 
prpiiii-Hti »r. 

bftcAljkH. r- Bj- '''O '"?'■(■ piljak-i. Dani-HC, ARj. 
1:17b C^iiO'"' tf ViiPi^u u rmintO- i»/i. ftkiilj 2, — ryec» 
M tiilirim Hiint. riili koil kftziUjka. 

bAi'NiOi hSpDJa, M. kotur (k)u> Vnfk* bex ijedno^ 
dna) Mo »r p<i vo<li bitnt, te oe u njemu ribu hvata, 
einf Art Fttfhrinine, mugaii genux, Bj. — s« niMt. 
■■;i. riječi: bnilmij, bubanj, CeSa^j, glv^aiij, kavrtaiq, 
lIpHrij. iiakovanj. aoiauj, okrAaiij, jjucanj, režanj, »e- 
itaijj. livilifl^j, tucani, urovanj, viAanj, uvanj i t. A, 

bArniUe. 'i. daa W« SUfhcn, punrtio tcni". Kj. 
,-n-l.il. .,.1 bitcati, koje vidi. 

hkvunit', M. dof Werfen, jactiiliii, Bj. rcWia(. mi 
li biiciili. al bacNli se, — J) ruihiju kojom tko hnta 
ilo, tli hiiea tvga. — 3) fadr^iu kojom w tko baeu 
Hn ilo. ili »e hiicu tiogom, ili ft hafa ftga. 

Urnti, hScAjn. t>, impf. dcm. od bosti, ieiiir fterhtm, 
IrHilrr punijo. Ili. pomalo hiMi. vidi bndati. bncntt, 
tifm. ba^Mi, buiAcHti. v, pf. barnuii. 

bftcilti, fim. r. impi'. rerffn. jario. Bj. firfi bafutt,, 
ba^ivati. fiintli, bitali I, meuti 0, |iot(>xuti 2, uufal, 
turali 1, vrljati 9. v. pf. »hi. na-hai-nti, po-, raa-, x-, 

Cna-hncaii. r. impf. nloi. iK-bai'ati (i t. pf.?), oil- 
acati, iln-lmt'ivati, Ir.-, na-, uad-. oii-, yit-, pod-, jire-, 
rai-, u-, IBS-, M-. K: r. pf. prosti bai-iti, i kod njegu 
*hl- ~~ f. J, a) M privecm ami'lu: Uca i inaure ne 
poAliijoS, ueeo im hMctii ta per'ku da jodu. Npr, 78. 
Bin»>r ni> valja prtd nrinjf liamti. l'iml. |4. HtofMpJ 
Toko bni?p, 'fbi tn roijć hai?a. 3M. I'a cm prndi lii^cvii 
Miju, >t h;ii hiieii 'ijitrc tuunuiit'o. iVlijii. Njij. 2. »a. I U kolu dffilra Makniniovu, obj( 
H.' Mnk-it oki. urla, pa mu nike u njnl',r,-n l-mu. 

vadila, i. MU. A'.i «r hm-n oilljelo > i;rla, j;a mu mi« " njnlnn-'i Imvti. !i 

rij,-.lHr:i j^il'iik 

divno. -I, ;l,'i<l, Dstnvn topove, i »vu nlnkn, tlo mi nm 
mplcnili. i rolil^it atrniu biifoti, muiui da j« bikir bc- 
iati. Milo* Kl. Jhte»lw'i korke tu njih ihaliinrt ko Čt 
H» it»elj. Mark lb, 'it. Za koje od ouijeL djela harate 
krmienjr Hii mr? Jov. 10, 32. »i( »c, /umi.; Prvi ae 
ma^i^i o more hartiju. Pr»l, SfiO. — A> ii prencmeitom 
•muJu: Tvrdu «(r«i* pokraj IJatta hiKit. Rj. 17a. Ko 

{' t tronj airar ixin, braiui Uilivoja krv Ukula. <Kad nn 
o^u ea ■vallii krivivu bari^iit. Poni. H\. Krivii-u i 
janunotn avoRa necnaoia htuiiju ntt nuratl. Nov. Srb. 
1817, fl«(. A Ham niraiS ua uaiiku i rijeh moje h.ie,u 
IH IrgLi.i. 1'h. !*>. 1" I zaboravtJaA, nv mati- /a njih), 
KiTari kojp fi.HVi/u 'i/ralu a« »lohodu liriavDC rHiliiji.' 
ojrjrovc iKrniln ttnhrovnikii* PM «:4I '?J [mlk.-. 

rtili kod jjuAka. Xbj. 4. i7y. Vi;;« ,,.i. 

•ubijte o<l iN>Jai4a. 4, !>■ ■ pnkn'- pii*kn 
M.«.« tamrf. i, IJU). -■!> /-j.«/. ,,^„ ,i ,,j, , i iii 
muvtau Vru pred /laUjum, '»imt' ode kamvnu ■ ra- 
mena I ln ruke ma^i oko aeln-. Npj. 8, 31M. - //. 
■ri ■!■. r./'.N - /( atrfm. j'itrrr: bai»Ju w! iljcca 
tniii I irirfnii ni", — V nje^pivnm l'u- 

><l " < i-'dhiini nikont nukbno i nfiiNc 

! —I i »mtok*. lij. .'MJiLi. Koja 
kni-k I K' irUjn at ihi ajii hniitti. }'q*\. 140. Nije St (ni nn) na Boga kamenjem bacao. 317. 

Mirko joj se s prada haca tliUnom jidiukom. Kpj. 1, 
430. ^ ;?) batali bo lu^m, auivehla/ien, calcitrurn. 
Rj. ((«!«. hai-ukalj se. riđi batinati se, uielati »e 2, 
priijati se, prujit-ati se. — On ga kujo, koni se noatim 
htica. Npj. 1, 15. — S) baeati se fega ii if/ri: Kad 
se momi^i hitcuju tmncna. Npj, 2. 4S<i. dh'i metali ee 1. 
bAtiti, bat'iui. t'. pf. ti-erfen, jaeio. Rj. v. pf. sloi. 
do-biifiti, iz-, na-, nad*, od-, po-, pod-, pre-, pro-, ra«-, 
n-. iL«-, X8-, /-bjleiti ; po-/.-baL'ivati, r. impf. prosti ba- 
eali. Tidi kud njtm uloitnu v. impf. i v. pf. — /. Jf 
H-tffen. jiKio. Rj. vidi batiiti, hilitl, mazili 1, trutfiti, 
turiti 1, vrfi 1, vrljiti. — a) u pruvom smitlu: SonJa 
je Hii sebe mafije. Bj. 341n, Žena tlonesr komad hleba 
i 'kiti pred psa. Npr. 14. Svetli ear«, sunce ogr^olol 
btu-i deauii ruku preko mene, .TO (odmuh dulje: pre- 
baci niku preko mene). Ne poShJe oea i maUr«; 
tijiiiiii buci iza pet^ke '''( jerlu. 77. Da ea otpratim do 
^roba i d]i l.u.-im /cMjIje nfi nj. 171. Te ija odmah 

okuju 1 / '.„.,.,,., _i;;7 [inp, skrhidi ih sve u 

Ifip ne huci. iTskara nie 
■..rtl. n:>. Pa se mlada od 
<'>,..,::■ riil-i; te iEvadi tri 

/-MPc. Npj. 1. 158. 

.4 kad zuil-ii Žuiiij-I !■ I ■■ \ ■ ■ ' ■ ' lupu mrrmer- 
kaldriiiu, ,< le'ii-t '■ ■■ ir u. '2. 584 )tyi. 
krnuo an o ifiiilju r i' ljude, pa Hi »euilj.' |.i.iiiLiM I ■ Npj,' 
ael- I 

Bablfl?.iiJiL I ■ I I ■ \| 1 .■ _';p. Idi 

ua loi.rc. I '..1.. u.;,.,,, \\_:, l;,i .lm h-.. Inljln.:, ige- 
gove bucirii kocke. -27. :V.. N.'k.i An.ii l.'iri ždrijrbsH. 
I« dva ja«a. Moja. IH. IB, ». kuir sr; baciti ito gođ 
ilžilitimiAke, izmtiiičke, omaftke. piintimi^ke. tHoi« »t 
glagiil baniti i itostariti: Ja mu rekoh sude prati, « 
on uu kte aude prati, a ja 1ona<!, pa u glavat Npj. 
1. 177. sa »t, puig.: Mre^a koja w Wt n more. HM. 
la, 47. — b) u ]iT(nentnom smislu: BatUt godine H 
niit.'i. iKeku slari ljudi i valja da anafi; Jiodine [rt«- 
roal] ih u niita tiffiiile). Poni. 11. Tvrdo »trate na 
brodove h-(v. Npj. 4. 2154. n'iri.rii-o kririra na njega, 
llanii-a ;J, Iliri. Dude lUk nalioru biii-i ratru u Horotl 
>|iali bunu. Mil<i5 H". 1' toni ii-tnrui Ord, te a Turn iijihii\ 


ISi7, :!44. Klik . - , . ■■:.:. -L.M.naki 

jw.ik » propiint I .' ■ ilj. m:i. i iis.ii ->■ .i:i ueM- 

boraviJ (Joapodu... Inuiiri'i fi nnniir :.ipm>i^eiitinj»- 
(rovc. Mifjs. V. H, U. Biieiše takon tvoj fu b^tiii. Nem. 
», 36. Slo ai me laboravila i ftiinV" m* tii tenja tt^a, 
Jczek. 2'^, 35. sa He, pau.: Te «e u iitAorar timrf i 
ranemuri Stoje bilo pre. Vid. d. 18G2, IS. — 3} ptMp|^ 
lo'ucliir.vicn, emitio tctvm innjviie ne sovon ithofih 
pušku, i Ea IO kuil ko rei^e: baci neko pitiku, ilntgi 
mu n>l|;uvuri: a li idi te je nxmi). Rj. -i/n. ridt kod 

SuAka. — Pak uu gradu hueiie tojioee. Njij, i, l-IS, 
jlli trojii-A tri imhkK baciir. od Turaka dvade«'! hiUad* 
pui^. 4, 231. — .7J oko ua Slo, seinr Augen vrrfrt* 
•iiif etK-as, t» merken. oculos conjirio, c/. okomiti X. 
|{j. okomiti oko na ito. — Sve »e M^udi njudnc^ 
Ijepnli .... a UMibitu joj »e /a^udi i oko na nj%i baci 
lamki Min. Npr. 127. - II. mi si-, nfrk*. — / J «m, 
lerrfi'i. jaeio: Prosti Bo*e I hijebi i-rkro. dawWiim 
jođooiii iireko tebe. Kj. riili luelnnli ne % potejniull 
»e, turili »e I. — l'obaniu sr . , . hjuuo kumetiom ili 
fiuiednitnjnm '"UM~ tirii.'iiui'ru, Bj. 'liOb. Hajde onamu, 
pije 'e j'i Uafim nrnm bahtom evorjlenorii. Npr. 3J11. 
TaiU «■ Haol b.m kopljem ua nj. Ham. I. a), 33. - 
V} ncft Huf rlirtm hiHtrerffti, .ie fnnji/rrr : Pa« h<iti 
nu mmcfKi ^areu. IIJ. kao bimti nchc: Kivu« lU 
jcliio bnio da se » njegn buci strmogUtr .... I idk 
da tr baci iirw nj, «n^^^Je Jiilan glas, Npr, 2*). Vm I dofatio, hil.ro mu » 

H se dijalrki, niJcMo bai'i av). l'n ne 
Hen boci. i, 482. Bni-i ne i oa •■'< »toj 

81, 5. 

n, rfant. u(( b&catiie. iy. 
Sck&m. demi. od bScati. Rj. v. impf. bosti 
M Miratt. r. p/; boL-nulI. 
icnSm, t'. fif. eteehen, pumjii, Kj. ui«fu 
mpf. McAti i hitckati. — »a »e. pu««.. 
d Stap Dttvrli kojega uua i evozileii i^iljnk. 
Iviji TO baUi i Uiiroe. Rj. IfCib. 
mt- mtišio, A-o/V ,vc i;ui'ori oi^ riu/.i <i iiwjlo 

kojniii 'jofti iv-«>i što se p-<i'i,.je .lUtrni- 

n.p. Biyisl«v. ItiLrroloniej, Baiik. BS-to. 

ir. Bficn. lakm hijp. rridi kml Aco. — 

pfistKti hodahu, Mobjto PelroTit^ji Turo, 

)jevi<5 Biura. Npj. 5, 23S. 

M. eidi HtHnar. Rj. riđi i kona^ar, pla- 
m planini kod stoke. d*r SrHimr. pe- taka tene tovu »vekn: Otid i^e 
(Po*1. 243t. Rj. !■«■. IjMo. WJt b(«a. 
I od ljudi koji s« r.dniii> da im se 
ivKJa i miiKii. i«p. ba^sDJt'. — Ođ- 
' (miijekit) pripada svakom hačtifu 
(e redom dola^tili liaćari dn muzu. 
D.\Kj. 142a. 
■ )pf. u juj/oiap. narjfij« mjeulo 
D. pf. baciti. — Jedno vMc a 
ii. 2. 20. 
miti''. ARj. 134a. 1^2« koju nfma 
vidi b&b^ja^. ■' si/n. ondjr. 
oUrasrica. Rj. die SeHnerin, turatriir 
i planinka, mi^a 2. »71. re- 
plllnini kod »tokr. 
Šennereit locun et riign tuulgendin 
\ aUn '2, katuD. Rj. nidi i ba^na 1, 
nutndra, sala^ Htanarna. u planini 
^ te Ueti otire mnm. 
wrb. od ba^jati, ko,K vidi. ~- Hači- 
■^edltiAko drHanjc i inti>-,enje flitne 
f Aogfivnte kud da |iivstB(ie lnn'ijii- 
(vi**. D.\Bj. I4i'b. 

r. impf'. dlii n Imčiji imati i primati: 
ted da li'ifija, on krene svu svoju 
M. Oj. Mitiftvit'. I>A.Uj. N2b. 
Ito prip'idii liiii-ij'inui, pii 
tnpa 'a 1e harinke zajeociii 
143h. . M. tlj. k: Oia< 
Oiki U ik, liikti. tukca auipH. oidi kod 

h(i. Tal. badle, plitica ili idjtUt od 
b ufflifHi: Dubrovnik je kako i Uitfio: 
fen«. DPool. •»). Grad je hnfiu: kueni 
Iđiljo Kvefi van IhiHo. 2f). hiii-io, ba- 
KbHdle. X. 
tidi baCiJBki. 

) (u C. (5.1 )■<*/.■ baciti. Rj. c. r>f- « 
f, p. impf. bai>ati t baV^ivati. — I hnH 
f, Ba^i kotle preko bii^e. Rj. Dna 
taku, ono plei!<< rue>ta dul'iiUln. Npj. 
t^emn <k<mju I.nbuJu> n ramena. '2. 
Iree) triata jaK'»iJai.>a. :i. ;(.1ll. 
Hm. V. unpt'. *» t'- •!■» «'•'' liftcatj: 
■Ml i«w«(i('. Rj. vidi hnfnli. r. pf. 

te« BaĆka, reiiio bai-imnis. Rj, knO 
ii BoMd. TmI, 179. Neka pruMtolu, 
l»vori tjft vcfjate«. Piw. 91. 
$ar, ImvitMtrin. Hj, ito priiimla Jliič' 
*j. _i,ui_f ! -.-,;„„ ]in;.i{ijeh jfett>:Btotin' ovno^ ba^VK. /■. ((;m. pt. baOfiva). — S) velika kar& *»- 
diiiveaa kao fiure, rtn (fru««M Pa»«, doVmm : I'opi^ 
Uli Ls hnčata viao, pojedoie it. nai'ava mlivo. Hj. — 
Boi'i'ar, koji bnhf. Kradi. Kj. IMb. Kakva baha. Inkvi 
i tonj d^e. PmI. 134. 1'lco (lućru impravlja, mei'e 
£ap ^e bo^e. 135. tidi bure, kiu». deni. bai'vit^a. — 
2) (11 Baranji) »tablo u prorasla crnoKa luka, na ko- 
jemu je (tore »jeme. ef. cvolika. Rj. vidi i bik 2, cima. 

— riječi » lakim nitit, bakva, bj«fvs, blitvn, bodvn. 
bokva, bradva, breskva u' praakva), bKMp™, bmakvii. 
bukva, iliivH, glof^va, jcnidva, guiva, jelrvn, letvu, 
lokrn, mestva, Doedrva, obrvn, pastrva, plodva, ruEgva. 
svekrva, smokva, tikva, xaova, Eukva, iukva i t. d. 

BAfv&Bfr. B&fvanfetB, n. *f»« juiiper B»v«r. puer 
hueitimn. Rj. is Bačkf dijetf, momče. 

WJtyiviHta. (. dtm. od Ra^vanka. Rj. 

BAfvHHlD. m. einer aug drr Biiika. Bi. i-orje:k ii 
Barke. — zadnje oamogltuno osnovi do koje diilazi 

S-vi nait ,n(i" oaUje ^Inacfi .u", tako je »amo: 
aivanin (nije oil adj. Barka, tie^ o*\ oonove od 
koje je i taj adjektiv, ali koja \et nije u obii'sjul, 
Miiimnin (Madvat. Tashinin (Tuala). Oan. 149. .* 
KaStelanin. 

B&fTABlM. f. die Baftrin. femina hacien*it. Rj. 
lenii it Bačke. dem. BaČvanČicn. 

BAf VHaskT, adj. Bučer, hatienuis. Itj. Ho pripada 
BučvanirKa, pa Biiekoj. vidi Baćki. — Bufninuki 
roedved. Nov. Srb. 1817, W>4. Baeviimki knjiie\iiici. 
1818, HM. 

b&^var, III. koji baćve gmdi. riđi kafnr Rj. 

bftfivare%-. bUvirov, ""li. dolarii. Stulti. »to pri- 
pada bućvara. 

bUvftrskt, ndj. dolariorum. i^tulli. Ho pripada bo- 
ft'nrima. 

bMvIca, f. dem. od baCvn. D.\Rj. 144b. vidi bu- 
rence, kai^it^ hardftvii*. 

b&rn, tn. h^p. iid brat Rj. — Caf*, ba^, jadno 
selo plut^a. (Kai) na seosku Metu fini u aelu fitOKOme 
za ljubav, a. p, Ho mu je rod|, Posl. 328. untalii kj/p. 
od brat vidi imi brSea. 

bitdiilo. H. ono mjesto, (rfje udanya djeca krajem 
ml ftlapa kad se bnui^ii, Rj. od kor. knjr^a jt iKtati, 
bndali, Daitifii!, AKj. 14&a. — Trlja drugi put sjede 
na IiikUiIo ft j. ono mjesto gdje udaraju ^Uipovimu, 
kad ih bacaju). Bj. Ub. — )-y«i 1 takim fHH. fitli 
kod bjelila I. 

badaU. badlJB, m. Rj. - Jf |u Hrv., a i u Boci 
Iniđftj) uekakva travu koje je list bodljjkav a korijen 
»e za nevolju — u jtladne »tidine — 1 jede, e:n« AH 
Pfluntf. herbae iienim. U Hrvatskoj se ova trava Mve 
V'nJehirHc i (u Lici) panji pttiv Rj. — "i) vidi obad. 
Rj. vidi i iuk, Itrkalj: die Bretnsr. taliannif oenira«, 

— riječi a takim naHt. b&dulj, bodalj, fieMj, ^ukalj, 
maknlj. pret^j, ugalj i t. d. 

bjkdn^, bitdija. m, (u Cnun.) otiro (cvož^He nnaigeuo 
u OMiHĐ, te se njim volo«i tjeraju, der Sluchet t<im 
Anlreiben einei Thiens, »timuliu. i'f. sladun. Kj. oil 
bor. koi/u jf bostL isp. Osn. 129. vidi t bodilo 1. 
oatan, oaUiaj, oUjaAa. — rijtfi s lukim n<ui. vidi kod 
badali. 

bikUanJ, bilđnja, m. Rj. iren. />'., badftnjA, bUt^'Eva. 
I.tariii''it\ ARj, i45b. moze biti Oil iuifje riječi. Osu. 
aitii, rijivi » liikini nafl. kod baeanj. dem. badnjih. 
~ I) vi'lika »upija klada »lo kroK nju tci^c voda, te 
obrde kolo iia Kim^ari rodeniei, din Itiihrr, tiinalir. 
Rj. - Bnilujara, vodenica potofara koja ima badanj. 
Kj. 12a. Strman 31 vidi badanj vodenifni, Rj. 730«. 

— V) ILI C. (i.) kara I, die Kuft: lahram. Rj. ndi kada 
3. — B'tdanj meta. a kaiika juhe. (V«iliki tijelom a 
malen djcloml. Poni. 11. Botja je nn''« uma nep) ato 
h-iduiijii nioeKH-22. liovori kao it badnja. 43. — H) 
i\\ Flrv.t kaca 11 dnu uaka a ;:ore Sira (osobito ta 
gn)ž(ye i Sljivnl, Art Kufe, tabri (/eniu', lij. '■■"i bAdn^ji'. n. Uj. eerhul. ml bndRti. ~ t) riidnjii 

jjum Iko hinili, liueka. hoile {iliiH ii>Uivheii, ponctio- 'i) miinjit kvjom tko bniln, iile polukv (dita 
1eW Oefaeii, suapenaus ^nuliis. I^.). 

bJidnr, hiidra udj. n. p. knnj, tebhnft, nlacer. RJ. 
Titip-t., tor. od kaija jt i budiui. Ohii. 106. ii'at 
l>iicliiti, ćil, ^mkil, sunfan, valren, tAtnv, živ li. isp. 

hA4»U, bSUara, r. impf. — J) Uise rtechtn, putigo 
Iftitter. Kj. r«tfo » jiuniiilo hunti. iiip. l)nc«ti. liSt'kati, 
bociili, bockali. — 'i) /ri>(' iithtn, inetifo pUHHim. 
Uy ifi piAiikii k'in lutdujMi u prix>m umisf«. mj». 

(lolMMti. 

hndiliii,* biiditvnil. kiidiivAdi'. Ri. udt: vidi bn- 
djsVK. liRilJHVJiil. bniliiiviiiU': liHiiilimliiva. MJmdnvn. 
~ I) «He«t;,rlllii-)i. i,,.ii> I;, /.. ,..■'.. f. ;-,;ii muftii, 
uiukie, muktice. — Iiml'i: ■ : i, i .dIi ne tavu. 
l'osl. Ut. — »J umi'ui'-i i,„t hadavft 

■i ilo^iui kail je vkc? su- |'i>i-I.i V.\ : •■■■ I,,- korisli, 
riđi DBpnuiiKi, RiiKutuil, iizMlud. znlutl. /jiUiilii, znfb.jilu, 
sHUuui. HUiutDce, liu;l, aali vnsli. ~ 3) baduvn (Iipb- 
pofleu) sjediti, mtiMig. ntioiruc. I^. ~ 4) fic.' utroka, 
ni -'•! ilo : Ali joj jp niali U> utaiu^la kiHl lioK&t je u't/j. rjiii omnia rull Kibi ijniii* dari. Rj. ml bndavu 
1: X-({ri Aura trt tiitdttfa. niiikte da ima. vidi mufu- 
iltija. uiuktHdjlija. ploi^Adiij&. mp. :iabi;^xi<-H. i .ii/n. 
ondje. — 3} drr Miin'igfliiniirr. hinno dr*t>i. Rj. nđ 
bnilRvn 3: eorjek hrtpnshn. ridt be»po>>tit'ti 8, ben- 
poalifar. 

bAde^. TH. (U Hrijrniui nrka riba u koje ji> glava 
kko u eraijv; Uiiku sp "truir i uc puri m, nego jnj b>> 
rrijcTa lxvla^ na uAi, .Irf Fitck. pvtciii genm. lij. 
tiltinpcitigff. rabili* titrnia L. Bj.* jw ĐuRitHimK 
miUjtt\jth AKj. mih. fciifr itrtii rtbit koja H toru i 
babiviu' ( gričt^ ih»i)IJivit. kvrijmt kt^je^ia bonti — 
rijn't ■ l'ikim HOfl. kod brMlj. 

bldflj. I". III Uoeil vidi limlalj. Rj. — riječi » dtitini 
FMMt. kod brwlj, 

bMcH. m. Mnnd<l !: ' , 

riđi bi^iuD, <lvajćk-a, 'jr> i 

mdini /(iif j>I'iilti»i '"i'i 
AitflrniA. Npj. I, Jfi^J, I 

iHtfmi rvji'lnli. Kiiv. -•.!. in ^ u-jr-,- kni, i-ni-Fu i>^i 
jpiinui ;-nitii i jnbiikc i i'vijoi. MoJb. li. .it. Ili. 

bAdrnav. iii(j. Mundtl-, iimm<lali. Rj. «(« pripadu 
lirulfHiu eitii lu^aniov, niijonuelov. :a unul. ov r/iii" 
ajilov. — IEhj>I(i drvo ImdfHoro binko vlnoko. Xpj. 
I,4.~)ll. Viiliin pnil Uftdrmm'. .'rr. 1. II. 

budJfitM. bHdJivild, bM^JnUd«-. «i Itot>ni) riđi 
lNiiln.li. l:j. ♦ 

biidljf. /. pl. bAdlj<>vi. XI. }•!.. badljl. in. pi. nt-- 
kalUL bulMl u trtima, koja «■ u Kianu »ove : tiv dlake. 
eiiui inrrr«: (idjckoji vuilf li.„HJr u (mMJu. Rj. ku- 
riitHri kojtijn bouli inu. "gn. t.'tU. 

UkdiO«^«. f- — h riđi badr^ai'ii-a. - Sf> hlj.b 
koji M- inijrm .*n haiSaji dan. I.i. Kova^j>vi(^. DA Itj. 
Itib. nj'rri i (inttm nuft. t«'/ i^frini^a. 

bad^JAplM. f. (11 l'. U.i muli baitujak kakiiviji-b 
«' !"■( iial-iii pn'kii bndnjakii. ■/. binloun pHlk'a. Rj. 
!■«(. Intilrum'H 1. 

bkd^JlL. m. Rj. ..KH. ti ba^hijl. n*n. 2<U. - 7^ 
iditiva nentva rUviiJo. Ha m- ihi ubijaju imi^i lli>f.ii'ii 
Itili ua valni. Undnjaku ntnnijn biti ilva ili iri i iim- 
r^ju •(- u.V'i lb>ti<'ii r«" Wf.u> il«ii; i ii-jPiU . . . knd 
tu' Imilnjiik uii-t'i- iih vnirii, iripiii h> |)omukiiP u iiH- 

Cndak . . , dnviikii tnidn^iiiie im >i*t ili oHum vuluvu . . . 
idnjiikr. »kiioi II ku>'i...i krILi'aui l<iJl<> Irntnjiikr. 
Kj. Kailnja^-ica. m-tli hmlHJnk. bluJtcua palicu. Rj. 
12a. I*>ilalHJnlk nmln •Jrrnic liadnj'Uir, t. j. luuiti' vu- 
lialj. |<a uimri njiiiip lnulnjiike irdjp KntB |iln »kiii^ii 
varnir«). Rj. ^tla. I'n ji- »vaki Jao hulAf. nr bi biln 
" "> TntfJimUnvi bi Ujfft-ui bUi »a bad»inkf). fual. i mi. Na ?em' (emo Boga molit' ru aturoga tu Bad- 
n/ni«. 7Ji mladoga za B(iH(^a, Npj, 1. 11,5. (Ovdje »e 
biulujak Buoiiuiije kao uekaknv čovjek ili bog (kao 
i Boii<?l Vuk), Bai kafl f^rbi Huliiia fmrfi.jr.ie. Npj, 
5, 91. — S) bnd-HJi dna. badnji Mrer: kuko biva na 
hadfijak ili ti ii <>6i poro^enja Isukrstova. I. Veli- 
kanovi/'. D.lRj. 148a. (porosjpnje dijukkl. tiij. mjijenje). 
( II rirčnitiiiiii lijeloatijeufevii i VoltJitjnjevu ; gin^ri U 
i H Hrvnt'-koj. 

bJtdnliiFii, /'. (u drijemu) vodenica jKitni^rn, koja 
ima haoanj, dne Art M'iiagermiihlc, inolite lujuuriae 
flfnug. Rj. inp. badanj 1. — i'^cČi s titkvim noM. 
bobarn, braftnarn, bu^jani, drvara, diidant, pluhara, 
KuStara. pivara. Ervof.irjara, h^jebara, jajara, kai^ara, 
kaSiOara, koMra, koiiara, ludara, mufikarH, miisara, 
ovO'Hra. pecara, pivara, poloiara, polo^iara, redara, »o- 
lara, HtražariL, ti'avara, ugljara, uiara, vraćnra, vitnara, 
zlatara, zukvnni, Želudara, ienekara i t. d. 

bilduJeF, fi<(j. {u C. G.) vi^t kaćiu. Kj. Uo pripuAa 
hiuliiju. — Badnjeva voda, f. lii O. G.) vidi raao 1. 
Rj. l^a. Bodf^Kco zl^lje, n. kiseo kupus u glavicama. 
Bj. Iđa. 

bftditli, a^. od kor\icna koji je u bdjeti, jer »e na 
badnji Aut, badmi rr.ie bdi; vi/rilia, die ViiiH. — 
1) badnji dan, bđdnjSjiiii dne, »i. der Chrislabrtul. 
liiea iinle fentum Christi naiale. Rj. iJdii iiori Boiiru. 
Ml haditji dan ujutru »alcrije »e valralj. Rj. 12a. 
Ovako se na bndti.it Ann duhovno spremaju vjerni. 
DP. 303. — 3) bSdnji v?(^e, bililnji^ga vSi^era, m. (u 
C. U.I vidi badnji dan : Koja uii je iilatoglava, ono 
mi je badnji reic. Rj. To je bilo m% badnjem večeru, 

Npj. fj. ni. 

hftdBJli;. III. ilfiii. iid badiini. Rj. 

Bnd'rljli-H. /'• 1) i"i"j "Iri'k u irnve od icnilje 
do cvijetii, dcT Striii)rl. '■milis. t/*. »taliljika. Rj. riđi 
i Mtuh, Hl/II. »•'•Ijr. 2) u -iinoirii |*rja ono *to 

ostane kad !*e P'-rjc i^ijii, lUr Feilerkii-I. mu/t* ^rifia«. 
Rj. I";/, batrljicii, klica ^. 

bAdia,* /*. rupa na kui'l. kiidit iitla^i dim, đtr 
Tl.i.i.hf;ii„. .f-'.- I!ii-hl-rli. Imiiini'iii, i-f. komin, 
,1[,K.,:,], i:i '"■,. ." .'..I '..'l^^i '■ Odfolk i. 

i,:Eii/.ik /' !:'■■■ sc pi.vorii diig Beiu, ihr 

.. _ i-ji. krak. — »> rtib" 

i:i ;ii'.. r,.. ,;l|. |miiajvi5*^ se ^irovori p), 

■il kiižr i iioveiiHj/ili HDfU, 

iiikr J>akiilni (irr/irH ikr 

a hnllaHdi''ii.'<. Hl. dukal 
rjrk raiirenijtili badinka 

dff Itauehfiingkehnr, pur- 

kt^mtU 

itjt. pat- Itj. 4-Mh. 

badžitkllj«,* /. đtr Holti 
fieharniiirhltn ISeipf), imre 
Uiilriiul'ki, nii kvjnii je i^ 
fiiioiin. riđi Diiii>ebaklija. 

badMnti'' •iid-e. nmaf koini^i. trnoiiict, vjctromet. 

biipr,* III. {u Hrijeniiil i-idi bair. Rj. i' ugn. umtM 

bJl».' «i. vuwv, ujiica, verižica. fi*n. pi. hsf^ m 9^ 
uliiji H'imu pl. biiKi t u gen. >rrije»kmn haA. a tnaStnf 
nije iMiiuiiieno. DaniJii', ARj. UiJa. — T »jHrim* 
Klatiui mbal u biitima. Npj. 1, V^. 

bimi. f. nekakva bol«*« u koiua, .li( l'ffrMimak- 
brit. iiKirblUi i/aiiUim et/uurim. Rj. die yfinikr, jHinmji- 
i-hiii rqui. Rj.* iip. bag\jiv, baZljiv. 

bAcnlJ. b^lj«- •«■ l«'t*riji'iii"l '■'■'''liaitljii'.Rj. midi 
pliitli': riđi tiKviljak. 

bAirniin.* /'. teiica jaKiji^Ji- '*"« /■■""• uifrll. prlli* 
oMinii. RJ. od Tnruhi'in bnjriuiH, j'iiii\i(. Daiil^. 
.\Rj. imb- iV »ijnluk. ■ 

bi^iritn«,' bh^cani-U. n. dijelt. DARj. 14%. -BIS 
H- onu njpgitvo »UK/dne (lako od miMi« mvm nne 
uniiknt moglo pu«itl ii kamrue. M>wi- 3lVl. Zar i« I 
uno ju deranje '»tjfuiicda ini&nio Jednako ine? ZloB.dSL 

bAcMN baitMa. m. <ii >.'. G.) titna mjero od d«Mt 
okii, Art (letreidoHiui; modii genu*, ftj. iep. aUr. 
t>inik. Iciti5a nm je kfliueuH pei^intt, » liaUinK zelena |)laiiiiia. 
Npj, 1, i'X\ — j)ii u kriijevima gdje su tviaruti mmo 
ili nnji'iie viiioiirađi, bailtiDa je što i vinocrad; Te6ko 
kuC'i gje DJje pOHiisM, a baštini gje nije pudara. Rj. 951>. 
b&^(inl<'ii, f. haeres. DARj. 203b. ona iojoj onhije 
oil ktii/'i buMiiiii. 
bAšiinlfin, uđj. sto pripadu baStinici. 
bA^tJnTffcl. tiiij. Mo pnp'idu haSlinirimn ili liiišli- 
nikii kojmiiu t,od- DABj. a08b. 

bS^finTh. '"■■ i'm'ii ontaje od koffii baština, der 

Erhe. li' '■' I. i-i'i liiiik, nasljednik, miraSčiJB: U 

baSliiiik.i ui iirodavftt'. DPosl. 139. .(1t. 

od lh,r. ■.; ■■■ ■:,. 

bmiiii ik.n . ■■0 ■ .'■■ j,n,i:iđu baitiniku. DAEj. 204a. 
blfitlnski, «dj. ilu pripada baštini. DARj. ŽIHr. 
Ut,' m. vidi Hrei5a. RJ. vidi i baht. 
bSt. m. vidi bahat: Za dobrim se konjem Iml fiije. 
RJ. vidi i bakat, t^>ot. 

b&t, bata, m. « Bj. Bata, f. [gen. pl. bStS) (u C. G., 
ita}. hattot. Rj. 17a. o čemu Duniei^ laie: Po^ijeSka 
će biti II Vukovu neCniku u ienakom rodu bata, ćefCH 
nema m Mikalja ni titulid, nego imaju bat. Osn, 207. 
gen. pl. \ti.i&. tnači uopCe ita god čim ge udara (a 
nije oktro da ne nJim niieee, ni Hfjaiilo da se tijim 
bode). — 1) riđi batina: Tri§ta bata po tupjim le- 
gjima ne boli niftta. Rj. — Trista bata (Stapa) po 
tuRJemu hrbatu ne boli ni jedan. Posl. 320. Bat sebru 
fesalo. But ttk vrat, a čas' ta pas. DPoel. 5. 1 vrag se 
palice — ili hata — boji. 31. «yfi. vidi kod batina. — 
2) ono drvo kojim se skonip u nlapu bije, (fer But- 
ttrstempet, piMill'"" i"ii'ir'i furimilo. Ti ne pnei mla- 
(<eni(M], batom bivi-i.i. i;- . ..' -: miijira. — 3) riekad 
ne i tomuFu, hiii'i'- ■ '-M i od njega de- 

bijemuKTujn.k-'i' ■■ ••iitiigjen na Ariaki 

7m 6«tow nekn iiii' i ii-il--. hl'-l. h"i2. — JJ orugje 
kojim se ttdartijni'i nuli. « drik^m sa strave Hi otgo 
dupke ili s ručicama, td direla ili id gvoigja. feointn 
ne «. B. mtliiia kimen, ili »e kvje Mo i t. đ. vidi 
malj. DARj. 205b. 
bntftffr, nr. detit. fd batai. Rj. 
bAtflk. 11. die nafte tiehat dem Fiisne beitit Gefliiiiel, 
femar (ml'tiilinm}. Rj. nlegnu od kivadi i ptica. dem. 
bata^ii^. — Knvar knže Kneiin da tu ono bili bataci 
• d žaba. Mil, 253. 

hAISi.* pokvareno, razvnljeno, znpnSteno, n. p. puika, 
nnhat, vinoj^rnd i t. d, verdorben, vervnihrlost, ckt- 
ruptus, desertu«. Hj. 

bntmijn, f. Sto)^ pokvareno, n. p. puAkn, Hahat, 
rrrdorhcncK Zcii'i. fen n.irupta. Rj. od hiltSl, koje riđi. 
bftirilljfl, f. vidi bitkn. Rj. <d Franr. balaille. 
balAliti, baintim, v. pf. n. p. piiSku. sabat, vino- 
prud, verla/tseit. eericaJirlosmi. ihiero. Rj. od biVtrU, 
učiniti balid. r. pf. sW. o-balfiliti, za-batđliti. riđi 
mpiiatili. isp. Kaneraariti. P. iitipf. bataljivati. — Ona 
bana s vojske ne fekaSe: hitali mii prebijele dtore, 
opnati mn devet vinogradu, raaprodade devet vodenica, 
poniBi mu crkvu Ježevim. Npj. 2, 171. Ti buiiili iiiTca, 
konja tvoga, i bntali svijetlu cruije, a prihvati dva 
pam volova i prihvati ralo od oranja, pa uzori polja 
Širokoga. HNpj. 2, 2-07. Da ja pjevam pjeamu dje- 
vojačku, svak fe refi, da eu meni drage: batitlimo 
umokvc i djerojke! da pjevamo ljudske davorije! 2, 
S52 ^u opa dva priinjera bataliti maci isto što: oka- 
niti ga ae, ostaviti ee, protfi se). 

bnfftllJGv, batalijdna, m. Franr. bataillon : U l^aj- 

kaSkonie batalijitnu sad cigauc zovu Alaoianima. Rj. 3b. 

batil^nk, batlUjka, m. vidi bataljica. Rj. 

bKtJLUlMi. f. der Jtnmpf des Arms ohne Hmid, 

braehium mvtilum mimti. ef. bataljafc. Rj. rukn ha 

šake. nd biltai. 

bataljivS^Jp. n. daa Vemahrlosen, neglectio. Rj. 
verhai. od balaljivati. rndnj" kojom tko bntaljvje što. 
' bntdljiViiH, baiaijujSra, i: Impf. rerliis.ien, neijUijo, I desero. Rj. kvariti, zapuStati, uništavali, r. pf. bataliti. 
c. impf. sloL zabulaljivati. 

bAtSIJka. /'. Rj. biSt, batina, der Stoi^k. baeulm: 
Haljku na butnljhi. (Nema niAla nego haljinu pa Hap 
pa kud hoće. Poal. 340). Rj. syn. kod badna. — rijeci 
n takim nast. vidi kod kazaljka. 

H»(illjn6e, BataijO^a, f. pl. u TrSićkoj planini jedno 
brdo po kome au negda bili vinogradi pa hataljeni, 
te sad jidjeSto sloji saiiio Buho fokoće. Rj. — z'i ntmt. 
tup. riječi kud ajgiruSa. 

bila^Je, n. vcrbiil. rd bdtati. radnja kojom tko bata. 

BAtsr, B&tra, m. u MaĆvi potok koji na nekolika 
mjcata izvire viSe Banova polja; \tA Bat'ra aa eela 
Salama, Tvrde straie pokraj Batra baca. Rj. 

bAlitr^a, f. hice. mjestu butOlija: Tu ae £ini straina 
batarija. Npj. 5, 334. « Crnogorsko«! goeont, isp. 
barčak n\jeslo haićak. 

biKatl, biitruii, r. i,„pf. (St.) ((■/■. ital. battereTl sehla- 
•K" '■'■■/■/r ■' (..;'■■. Vi-i}.\( bulu iiiiobojn V ral B, da unese 
tii ■ ! . i.;,\ii se iioi'ilioJii^;!. Bj. iiAimi;. 

l"i. ■ ,1'uirr- )," V',l.'i.>ili Dariiiir, 

'"'I' ■■■' - '(■ '■ "'<"-''' nVr'c/." / pisaca, pfi 

ic ii'.i.j.li j.. m:,/. .:(, lili biiUii ziiin.i: hoditi uailjava- 
judi au kou it.i biva ud slabosti ili od umora ili ud 
tri.mosli; jedva ići kao udarttjući nogama u zemlju 
i kao lupiijudi. v. pf. dobalat^^ Bofić, Božić bata, 
nosi kitu elata. da poiluti rrata. Npj. 1, 117. BoHć 
Jtapom bata. nosi nuva zlata. Herc. 340. On izvede 
Mcnu iz tavuiee, pa sa njega gvoigje oborio, Meh- 
medaga popje kroz avliju, Mebo bniu kako tele malo, 
pa otiftće Mebo niz ćarSiju. HNpj. 4, 350, 

bUf. H iiiijoneiii : Zovuti bati, za£igli migli, zare- 
metli petli, za svemu selu pergatorija. Rj. 213b. od- 
gonetljaj: Kad zvono zvoni i svemu svijetu oglaEnje, 

b&tlč, m. (u Baranji). — 1) vidi palaeka. Rj. ono 
Hu igraste na rogoiu kao kakarvićić. — 2) odsječen 
prst, prebijen kljuĆ, rin StUmmel, truncas. Rj. ostatak 
od gdječei/a kada »jm se ito odinje. vidi tuBatak. isp. 
batatjak, bataJjica. batič (osn. u bat. \ isp. butina). 
Osn. 234. 

bUina. (cf. gen. pl. bStin^). Rj. oan. u bat. Osn. 
153. ^ 1) der Stoek, funtis. Rj. Vreinuo ga batinom 
po glavi. Bj. 74b. 3ffin-ifi koga batinom. 362b. Za 
pašom mu palj batina. Bj. 4868. Potegaa ga sabljom. 
batinom. Ri. 552b. 8ve stoji ćntlik. butina kako se 
tuku. Cvahru batine (kad se ljudi b^u). Rj. 820a. 
U joSiku drenova biitinu tražiti. Poal. 332. Ili ga 
oditdru batinom po legjima. Npj.' 1, XXVI. vidi 
Bjdamak, baketa. bat, balaljka. ćnla, d^enek, du- 
runga, kijak, kijafa, maĆuga, motka, oblica, oblić, 
ondal, paliiii, pnljikovaća, šopa, supruga, stap, ^tap, 
tojaga, toljaga, zakovaitica ; drenovaĆa, glogovaĆa, 
hrasiova^a, kljenovaĆ«, (jeskovaća, viSujovaĆa i l. d, 
— 'i) Storkstreich, rerbcra: udarili mu dvadeset ba- 
tina. Rj. mlaraf batinam: Svakom po 5fl batina vda- 
riti. Bj. 47Tb. Ocijepili mu dvadeset i pet butina. 
481b. Udarili čoreku 100—200 batina. Milofi 69. — 
3J suludaHt ćovjek, der Stoek. stipes, Rj. vidi beigak, 
• <■(/». — 4J hoćeš batinu 1 du kriegst (thust) es ge- 
viss nicht, neqwiquum auferes {faiiies}. Rj. kaie ne 
podrugljivo, da tka ne £e ito desiti ili,uČtnitt, vidi: 
hoćeS brusi hoćfiS kijakl hoĆeS alisak^ hoćeS 6ipakl 

batlliaq]«, n. das Vorhringen rotn dammen Zeaif, 
deliratio, nu^ue. Rj. verbal. od batinati. J) Tadi\ja 
kojom tko batina (govori knješta). — 2) radnja kojom 
tko batina koga. 

batlnnti. baOnBm, v. impf. — 1) govoriti kojeSlo, 
dummes Zeua diAerselucdUen, nupuri. Bj. isp. ba- 
tina 3, St/n. kod baljezgati. — 2) (u Hrv.l batinati 
koga, batinom ga lupati, (ući. r. jtf. sloi. izbatinati. 

b&llBieu, /. — t) dem. od batiua. Rj. — 2) o'no 

I vrhu roga u govećeta, dok ee rog ne oćis^. Rj. 

batu i se." b3(im se, t. r. pf. (u C. G.) recellere; Efa Ph 58 <) VeBliAnjIi- dftkk n gMun 
i Imjaia H^ojih Ti>r Si > 
fenjAdrn, /■ l<y I M f — 7a knrviiretv« rjr-lr 
I I r N 1 im i) 4 vidi bahonui t 'vn ONii[]r 

hAJiiiim f dir F lulierin. lae intutrtx Pjevaju ksko 
4F II » t MiiiH (ktu! IH- iteaio buiurur i^etebija tnrntiom 
gje\ jk tu nuboljt« kiipuH nit slanmi )>u luiituNcIt 

K1JI1 Ihiju/h 1 <Umu b^e Proja hiye kiijiui«! in^tnje 
^ iili lahoms, i nipi o*i4}f -- Kitil »e rv. Loini 
min] Ha jf urcfco onda inii (H^nifi fcasi uglje\lj 
Rj Kth Obu poito vi>r]e pnnifi fa / ijaltru 
nnii mit (il;.ninn (tn lijrkn ne kuk nikakn^riv, nrjjn I 
<Irn(tf I {j ili r doti irij i ( nr po tuni ho^ituie n t mu 
bi^uIifF hIi mtt Riakn od)cu\on da Utnur lijeka ne xi 
>pr ll< Ouvun Imjahra knd Igev )in ralom bige oku 

blJ«lo m Ttilihu»i- Hj I *im (nijr rijK > stih« 
nfnrf fndi'e fHja^ kajr raili ima hl inart qlai]nl 
brnrt«]!! blebetalo btibuli) dapnlalo (aakitlo tucalo 
[IiknIo drijemalo v)t» atu ;ratal icdiralo jeiAlci kom 
kalu IuijhI iiazalt mrt vuuiiliali>i naklapalu oklije- 
valo laiiiiil [jHikal Hprdal) junjalo tuniaralo uzi 
mto Mkilo Elo{aiiitilo \ I A tup T\}eh taiin 
' lod hui'kaln ■ lod h]elilo 1 i Ittd bjianili 
m (a ( G I o fli badem Rj i >yH on {/«* 
1 proivali tajami FTcrc 131 
^^|J«»«V adj bademov Mo pripa hi haj lam, piJi 
I mgpndiilov. — Slnol« bi^amove laofti u peći. I. 'N Ind- 
miroviiS I>AKj. l&6a. tit itujit. i»p. aptov. 

bJtjAnjf, ri, d'u jfatu^eru. itiennl'fdo. Rj. rerliat. od 
bajan, nitlnjii kojom tko h<\jt. — Zavarftti (travama 
ili f«i>i.ijrm> kakvu hi>lje(ii-n ila nr Hp u iiapredt^. 

a. 16&b. Taki «e niranj iipcilreb^ava i u hiijimit* 
nutifnijeh boItMi. iAJCIa. Neuiifclu vndii iipotK-li- 
Kavl^u bajalice u mzlifnijeui linjiitijimu oko houinijrli 
(}itd4 I ta p!(^ i Ka iiiiiivanje. Kj. 41Tb. Ako njedr 
siuija prijf luijitnjii, niiUi n< fe poaiovi hujaf. l'rop. 
Uh II- <lii i'ii piml^Ii na van vas eniije, avpide, oil 

k^Rl.* bfcjiilan. Ina adj. n. p. bj^al hljeb, bajalnu 
■DMio, altfinrkrn. »«■*( frittti, vttHH. vmi rmnš. Rj. 
Tnrtiki bajat rt«r; iW« iiy> tkorainjr, tirija hinmn u/t 
đn/pt »tnianj'i. Dnnli^f. ARj. UiBo. i'itp. ubnjnti se. 

lil^atl, (Pm. r. iinjif. rantierti. iHranlu Onorlium, 
Holoretnj. Rj. riiU biihorili. i cj/ii. uudji; v. pf. sini. 
o-b^atl, pn-, w> 'i-t/'iitjV •»• t-i-Vi/'i .t (.'V: R3l<lt1l^ 
on* rijri'i »kupa. lio bajaliiit ili bajac'- iioMiri koil hii,ie. 
Rj. Ifib. — h) hm«*: Va mn ilovcli pmjii bajalin'u 
da mi* hnjf. Kj. 12a. — i-) "kn fnm: Kad Ženo fc'ij« 
oka fcdtrc iiiii«, onda plAii kalto ^ivii'im i Hniomunovo 
nIovo. Rj. Ti)na. Kaa liji'vom rnkom 'iri» okn kuke 
buMire. ['<»l. 16«. - đ) od fem: Kud w /.«>> o^* 
mu-inr, baialiea na kui'nom« prvcu fovnn ... Rj, 
36flb. — ffhiij* w Nm ■ Mctaljo jw '«(w wdIow. imrom, 
byHJJ«-m lukom, anlju i hljchom. Rj. RMa. 

B^J^cla. m. inin miiAko. Rj. — BaJ^la frreit r je 
af»i>tv hf« i> N Itljko), (hm. ^m. hpp, 0-1 Baji^lav 
iU od Itaiik i'ti »<f dr<tii<iga iment hip- i» pofink 
itlamnfitiui Ra, n. p. Ilarliio. (rtho * liikim tt'iat. Roj- 
^«ta. Crni'la. Coketa. Omij-ta. tlnibein, Km-la, Labelu. 
Maleta. Radeta, J^aJeta. \'Uuiet«. Vufeta i t. d. 

Miil!>1«T. •". iai<- miifko. DARj. ItOb. Ilujl-iutiiiv. 
tuko flo;. inu-itri vidi ko'l ReriMV. hiip. Hnro, ISnio, 
IUj<Wa. Ri>jk». 

bitih».f. H SlaU^ia TabcDa, '»i«».i. - Ihihivij.-I ima 
biti rKcboritaiHiavivli iia*tranii pritHjvijrHij ali Imikr. 
rs. JLilijevi''. HARj. l.'.Tb. 

nUk«. M. ime miilVu. Uj. hi(p. o.f Ilaji-tnv. .«/., 
HajAl!t. Rnll;" '"•« » Rbj-V '"«.n. 21M. A^f'' ' '"*""" 
„„., r..,.,i.. .L.U.. rr.:i,, -.--!-„. Vnjlm i t, d. 

t!;i|nAI£l>ka. »nJiiA- riu nek >K ' y» i ni i Mejij 1j7 Neuuuu ja toga 
{inog I dttr I 2loB '"''' mp itu i, t r T> i> ic«, Avfl 
rurn Banja Tuka Njeki ae razum jii'I nj^i i vnj* 
piAi DijcMto iiji ] jfovorr Ato im no ni da TaKiimgu 
6ty«i Bajnu 1 1 U DAUj li7b 

BAJll f ne luiiik Kj It I a, (w 

Riijn } j I ! n 

j. Rij I t I [cv ; IfnI .. ^- (Mjr I 
hajr k Dai'i t'-biHve nihc /plcni i yi-ni kratiti if biir[nktar Up« 
Kine I " I \ I j 4 4( b 

BiiJ&ki I jn Ij Ktu pnp ida Tnrui\ Bitjt 

baJAnitt bajuaf-ta m hrancmkt baiontifltte Btode 
fcleppt noža i paloSa hijuneta sablj« i handfara Npj 
-} 144 t i({t pnotcaĐet b idilo 2 ftpika 

bik m {pouHjMie no pvnn fi( ISci) tako žene 
tcpjgui'i Mivii tule u male djuce kad im po^nju niuitt 
(mjeeto lak frovori ee j lati \ I ti ik » u Roci n4- 
<-i I) h\nlfrvorl fQr 7 ihn dei n lermoii« in/inUitnt 
Rj — ' A mjesto koKa»efn%nn \lauHik nije ntAla 
dru^'o neiEH «aii-to himk. Oan. 211. 

bik. m. (u Hrv.) vidi bik, Bj. ffflfi. pi. bilkfi. 

bik,* bik«,' i'fcik Titrnki koji cnaH g\«. — Buk, 
nnn ar ni sitim lOle, majku mul. Posl. :K4, Bilka*! 
vidi Kle! Rj. Bukn replne! (ksd se ko kili). Poal. 11. 
A Jeli,'«. Dinja naovieel hlihi. hTd-n od Kladufie Muje 
kiul se j' dipo u Vratnik-plaainii! TTNpj. 4, 412. 

bitku, f. hi/p. ud l)illin. Rj. roe, »inij, bAbo, roe. 
pl. bilke. — t) iiHna ili materina mati : Moj iinu^'e, 
iiejsAiik Miikaiiiiel bi li mene iieJto ajelovao? , . . 
Resjedi joj dijete Maksime; Ja fiu tebe. Unio. ajeto- 
vati ; . . . IfoK i' ahio, moja »taru huka ! Npj. 3, 480. 

— 2) utara tena: Bio. i ataroir i bnba . . . aad pogje 

hakn jarac ifrjaie m babom. Npr. 245. Poi|;nu. 

Puvle, potprnj, daremo li Mara hakn. Npj, 1, 187. — 
bn-ka. iakra hyp. tifika, nf'ka, ni^kii, utka, »trika. 

bitkni,* biiklUn, m. trpnvac ^to prodaje air, maslu, 
med i 1. d., ikr SietfreihSndler. r-ondimetifnriiDi. BI, 
fiili hakalaf. — đol'ui i kao nadimak : A U^e je 
8r)mbn vojevoda ju h ^api'u Biikal Miloauve. Npj. 
4, 24;i. 

bnkAliiJ', bakali6^ v. (u Rafkojl riđi fitUi {rf. 
bakah: JlakalaH kolo vode. a [laori jflede. RJ. oorori 
nr I oardno za hakale. kiio dn ie miiki od njiA fifla. 

— rijtči « l'dim ".<s», kod irluhiii'. 

bBkAlii|. I' il. il'i^ I l'.M !■ II. l.iiki. inc>n>ka riba. 

<■'"(■ A,l ", ' Pvaka riba 

voda M lii-l..-' ■ !'■ : 'ii l;i .j,(,/iiji tiioTThuit 

L. Stt,.li:..h 1;, ■ I ■■■ I. ,l> . 1 .ili.rp. r«(i hnka- 

Inr, balrik. - Nii(>ijiii'», iIivli kiijini »r liiiV Imkalni. 
Rj, :mb. 

bnkAiar, bakalAra, ,•>. vidi bakalaj. KARj, 158b. 
Tat. bn^^silnrp. i'idi i balok. 

bAkiilki), /'. ((».' Speffrrikramrrin^ nindimeutaria. 
lij, tmufkii Mu prodaj fir. maulo. iiird t (. d. i»p, 
baknl. 

bftkiilnipfl. f. bakalski iiui%u, diu Sptcertiijnndbe, 
tal>erwi .-oiidn,.<„i.,ni. Ili. 

hiikAlitv, -iili. 'h* hnkni, rimditHent'irii. Itj. af« pri- 

,a,h l..,hll«. 

bAkitlnkt, '"'/ flf«'»rskriimtr-, niiidtinriit'inVmtM, 

Itj. ilo pripada Imkulima ili hakitlti kojemu i/oil. — 

llaknlnica, haiaUti daćan. Rj. ISa. 

hAk»M,* m. boja kujom bule erljenc ubra«' i nokte^ 

on". 3&7. i»p. vaniilo. — N'a iy udam liakam i bi«- 

lUo. Uetc 13. A da vldii Zlat^ie ^jevojk«! Hite a !&■ 


n »tIk^ odijelo. 3<x - oke. lm, V. r, vtpf. miuiiti a« hiiin- 
hdtomi »e. ti nr mami muiakv 
t, pf. «W. iiB-liakaiiiiti >•>% 
Tim KupffT, ruprum. rf. mjcil. 
frojtru rrriJitr i Miim|<nni'. Nov. 
ika ima riolra. Prijirnin S. Da 
t. Sira*. 1«S7. il'.!. <j'ii. <i(i/). 
k . . . biniu) tloJi ixrr7JiIJ hh 'ju- 
S, On »tvM (»ri», i>p. tiakaru^n. 
Ucan, prknar, irriltira * crftbara. 

li m Hrr. PnmorjH. 
Iiaknnija: Biir iiji^a aitmm 
a ftm» jakar drii noif. '^•^•' i 

iilija, niailtar- 


[ijemn) bakn-no kti 
: kln>iEs- Kj. .-r^nu 

in^ ' '""' ""'■''" 
W baluL BJ. r^ 
!» h fitetrurn u fc. 
k) (Irt Stoci, /•'irulu*: Sl»rnm 
B}. Tat. Inu-hrlla. il'ip, fMilira. 
NMfjr. — Hnketa jp riji-i^ Tnli- 
Jnkn ■te ti> liujc ban ilu budi' 
|b; j«r luul ku 'lo Kmrli buile Eov. im . OnfJ« J-iite »larljti 

L lOfcMa, » Jt'vi ka:t DmiO^': 
liti rfobtr I«; bikcU. 
ph vatnlNe. Bj. alo pripada haki: 
fauL Bj. fia. 

rt pha, pluantiie ogrnite. Bj. — 
facul, «e«enli JnWfi buif'ira. 
Mkbvji. 

UUđljai. « StMiJa fat'ula fiM^ 
^ nA<^. riiii vaUja. - I>i>|>l)r 
«£. BtiiOa i*kri boil jinilrr m' 
ĐAB). min. 

U. ic/>t> gatpailin. itp. intrun 

I balo^ja, brkiinju, ( 

mja. j^umnJA, lirapnnji 

^ vlitanja, Hinuionja, iHilobja. ■. CMb kolou. Uj. tattlO, tnahUo 
mA <fnMi. rfem. Irakrafii*. — Kv - Itakaruia, hakrm* rrono, 
j. 13«. 

bnkrfBjafn, f. (u Kotoru) n. p. t'uika, l i. oko- 
vimn i^jitvini arrUroDi, Icaii bakrom, ein mit »rhlefhltiii 
.SMrr IttKfhla/itmfi Fruergšvrhr, »ebijietuM arge»to 
riliori munitam. KJ. kuka VttJr baU, da jt bakrtnjiifa 
n. p, piiAka. po lome moir bakranjaA* hiti i 4rvj/u 
kliku god *trar irmikoiia mda bakrom okopana. 

bUtjjii,* M. napnjiiii-n, linr: I>aji haUdi mlailin 
Samjljioin', kad U Rtanu lova dnnoaiti. Bj.* Dfmifti 
ttke. \ikiii. ABj. IHta. - Marko »•j«'« Ampake jp- 
uaki-, pn ave ^uvp ptifA cara ieuom. h car Martu 
hakiait poklaujn. .... Marko nijo junak nikoUko, 
Tv^ inrtvv oilnijpca glaTo i pml Irbo »n hakiii lio- 
noti. N^. 2, %i6 ('^ OTOmr donudli na bakAit cnuH: 
donnarli feJivi dahiti hakiii). Jovo njoj« '^'(« halU>%i 
dara, darova jnj arilenu nianuim. Ht^rc. 2l'J. OaAu 
vvli U<f Ar-paiinica : •ia ilva vrana, An po Bogn brata! 
»bailva it« utlaili ta hakUi'i.- I'iifnfi njima bukiiii do- 
niftti. Sjij. a, fifi3 (bili la bakilia ((rrn.) iMri tariii- 
tili bnkhj,. >*^. Sini. UV. ali jc • « orim doi/agpi- 
jito'i »Airnui frtrrii padfi > ufim prijriUogom (a. 

bjiktanjf. n. ri</> babtaiijp. Kj. 

bUilatl. biiki<eiti. Hj. .■. mn/. - t) cidi bahtaii. 
Kj. - V> bakiali m-, rtJi hi^tali ■•. Kj. »tat h « 
H-MTM *r narodu iiitifiidjr prrlnira u k. i*p. I'od. XII. 

bjtknlja, Z'. na iLrvt-iu luMiibito bnulovu i n>mmi 
' uriliki.' tri prMlH di-brlo, il^r f^plint, alhur- num. rf. b<.-lj, bjtrlikiL. Ilakitlj'i \v bjelja ud pravoga 
drvi-t« i prijt- inirnbli od njnfa. Kj. - rti'H, u drvMa 
pod bjeliknni ili hakuljom. Kj. illtb. riifri » tatin 
naat. (nitim i ' ' ' t9d bdtn^. KJ, 

^ HnMJtja. Hj. riđi i bakaHIja, 
■m mrča t^jajnom hnkmflijnm. 
Itroa* hakraflijom. Sw. -i. IDi. 
mUn i paha» zUdna iHikrarUiH. 


\. Ho pri- kraeamuj: banulja, liiguljn, iirdnli«. 
(rmniidia, j^nilja, kadujja, konulja. »bdulja. jnMulja, 
pji-flkulja. nvulja. orbu^n, Irtnlia i 1. d. 

bkkuR^nir. ridi kiitnlrar. Kj. — Jcitoom Diafku 
ime kundrai', dni|:nni nahokniidnu' : Hk kundraFl mac 
kunilrur! nlM-rbni- hiikvnJraf (ko vik- initanuuopm 
hno lantf m'i 'ta *r ne pi>mL-tP. rf. juguht). Bj. ^Uhl 

blkva, /'. ouo nijmtu 0"^' <"* <>i<>j>' nofrom kad ne 
mn<i> kamena. Standort d^ I^UiHrerfrndfn, »Uaiit 
i,irtaaliunt mi.ra. Kj. I/anU-v^, ABj. ir>lb taie, da po- 
ftanja moie bili iidoga kiijega jr. bai-atl. — Ti)tH 
K lakim miuit, ridi kod batova. 

bakviM. f. |n .4iim.l, dm-n vodmi «ud, Art ffaiaer- 
ftrfilu; modii itrtuf, rf. Iban, febnnjn. Kj. nrfi i diban, 
^haiij, kai-a 2. ^ Nali-)rn" liakrirn Mudeiie vode. 
Zlo.. 2»*. 

bila. f. ^a C. O.) drva. pruća, tila, ridi denjak. 
uBrnniak. Kj. Tid. balln: bmn«, tovar, d«njaii, na- 

balftbaB,* Ml. — 1) naitcba, kibavji-a. At ."i^napfen, 
ifriircdti, pilHila. Bj. eufi i hanjkaviRa, i *jin. ontUe. 

— V) in cinim l.irde alt Srhimpfvcort gtgcn Jm 
Uahn, eonneittm in ifiditm gitUinaretun: U kokote 
/•■didmne. Kj. pogrda kvkutv. 

lUlaeko vojvoda, m. ("L) Xame rtn« Hietm, nonrn 
iiriipTinm: Inia j(<daii Balarko Tojvoda, Bj. — Ha 
ItnUUku jc«ii df> iri frlaTo. Npj. 1, Ihl. Kad atiRnAc 
i-am i ivatovr, prrd nJFtr hai-i Balačkovtt frUm. S, 
ir^l. in naul, iip. Uii!ko. Ka-^ko. Vrfićku. 

Ralar. m. praimr: l><I Chtjo B<Ua^a. N^.'i. XX. 

- »{tir. hi-'t BMm', Baltika. >>p. (mItu imena BbtU, 

baliHti^, m. 'irr Kl'ippH. tadirala. Kj. nrhitra 

hllanl. «. Ar ilaUatt. trrrt ilo te metne u lami 
niMo dn »r. Kt pretme. — Uefinirijp nTaljiijn u dti- 
■uulnu i i^sla amijvilnD pt^iileriju, a ona na^nillava 
HrpuiFrlun ImUut. Of^ed V. nkc. fe hm hMiM, Ml- 
luu. 

Saliklia. Halatlna, at. Ptattmme in {'ngarv. l<teii» 
Hainton in Vnifitriii. Itj. nujrtrr y^rru u Vgandt^. 
•ni <\UrTtniike rijeH bisin, jejrrn. - Umrta «n. p. no- vai'H) ka' i Buliitinii. i'oel. HK. tiiVIi Bnlalinn JncBro, ! 
TtaJRlun, (iuvniiovn .Irmrm. imrna nuMnu " l'tl-itn 
na»t. iti'DČiti, l^klin, tVlin. Miletiii, Nufioliii, Nuviii, 
Viirvitriii. ^ii-ljin. (umnu: Ojfuli"' ifli": ^kracliu, Vii- 
nuliii, Vurutiliu, 'ufi/it ft hiti t; UvaliD, Kuvpfiliii, 
Parničili, Viilin, tup. Onn. Ifil. 

BnUtlao ihzvtv, m. mit ItuliiUn: Na Hvnni mu 
■Ivorilt^ Halatina Jfitra. Nj. riđi i Bftbitun. Uhvii- 

Bal&t&N, BalatiluH, m. t-«il< BttiHliii, BMaiino Jeitero, 
GftviuMvo Jeivro. Oii Miidi. HhIhIoti. ~ u Nfij, 1, 
13:1 krijtiijna! BslaUnn jcioro iU\dujf Vitkt V Mn* 
(UonkoJ priMvijrdiiJTi, ila «.■ ujrKeni /fa'(i(itiiit, knd 
J9 nrtao vmlro i rodii bislra. i »»A vide liiline oA 
UK<rftnovijt^li tlvorofm, 

bUav. '»tr. roliiff, mncoKim. Kj. iihrljun hritmua. 
tidi »Itnav. — Bftio, balouia: 6(»/ir #or;el. Kj. Ktli. 
t 1) iinttinji: Knuno itinmiV, ku* ba/um nurnre. l'i«l. 
liil). AI' rlA li liićinhin Tnla an kulitAu kiinja halii- 
i-umr. .\|.j. ;l. SB. 

Itklavac. liiUavi^, m. — t) lUr Itvlit^, Jiitlilmht. 
purr mui'OHH'. Rj, Imlaro uiuikv dijfir, moiiifr. riiii 
dlluij. — H) rili«, đrr Slirhlitui, gialeriiKtrim acntni- 
lat. Hi. muijit rapiUi ('ur.? Kj.' 

bftiiivfad. f. •■oll. balavu tljeta. B. Mu^U-ki. UAKj. 
u;:- ■i, ilijeM". HAHj. 11131«, 
-N. pHtlln mHfiiUi. Rj, I iiia/v UNO gAjv l>iklKvr<>. liulaviVla. 
bAlnvIrn, /'. </»• /f» 

bnli'ii.* /. riđi 1-ali>Hk. Rj 
iiiiiiikr. a iiti iijiuia ihI Mi 

bikliiik.' Hl. u nuMje ili ..^ 

rukom, i'fr 'i'n'jf' um .SfiM. cnpHlnu: Krvava 
Miblja ili> halfaka. Ri, i-i*'(>* l>aRa, har^k, kniticu. 
<l limiri inii sablju »Vnnuia, lu luihljl si) fri Imifiik'i 
ttalnit. u halčariin' iri krniuina droga. Npi. % ■'MU. 

bUi'. biia. /■. ;ii. At lioli. mt*™«. r^. dioe. Rj. - 
i>iui KJtMf uHvkiiiiv'i w ^r»liuia 1 poh^uuvU bale 
[jn-tlH nj » t^iuljii (iitKuviin . . . [W. 374. 

bUi>ira. /■ >!■ P- itoKTRJa. kftnjaha, ovi'j«, lUr l'n- 
llnih, i'iritkotit. 'Itrnti. Rj. Ptiii jrali-blna. nrHtt. dem. 
bali-fii-n. - Hioun kaii Mri/a istHHJ aiiiji-pu I'imI. 
S.'tii. l'ajeip li goreoftt biitrgii immlu ftJVJ(HHjii(t« kala. 
,lfa-k. i. 1.-.. 

bnl^iiinjp. ■•■ 'l«t .Volci, AToIhninc/irn Crutu I'^rAA 
•■•iriilin jH-.-'.riiiu. Rj. rrrft«/. o-f halcpali. r<irfiy.< tujdi« balt'Kiirkji. /\ i 
i>fi<;u. 'iiii . (.li. kilnukT. 

bitln, bAlo^jn, w. balnv r-ovjok, der Hi>uige, mu- 
ruKus. Rj. hiip. zn hAtn i'iiit h6no, ht'blii, hfki), bdro, 
^lfi)<l^, firivo. iciilii), i!(ir(i, jiiilo, kli!mpo, kljAku i i. d. 
Obd, 50. cit bAlunJH vip. blikonjfi. 

bjUota. f. (po jii);o»4i, kriu.) puSOaiio Kriio. FIMni- 
kut/rt, gliiii': Miuije od hnlote. a Wip uri it:ir!i snii 
luslj"-'")' Rj. ^'■n'' i't kuglirii uopće. •' •i-i'',-:,: ,1,111 
knjom te daje iilun h kakiirit itbiranjii ih n.iiii- ,1.1111" 

(Idjp se ja bacim ovom liatot(w (jF(«(/ri(i/ii(, I]i 11- 

gve tri slvari oa<5i. Nur. 230, 'Km-/, ji' ''.- OuiiAu. 
UPokI. Hi. 

bUsan, m. dtr BaUam, liiihatiiam. Rj. - Nema U 
lialuuiia u (.ialiulii! .Ilt, K, 22. 

BAliiovK GrMina, /'. diliiip ml ^.abljakH k Istoku 
ua K'^t^i^'i viie lilatii, Haitie am Lugu di SuHlari, 
purieUHiie maediuii. Rj. mre »r i ItnoAcvn UnuiiiMi 
BaAova liraaina. 

baltA,* f. vidi cji'kii-ii luli w riji-lk.i pivuri n. g. 
ja irovorim, a iiii ni ■' '.'.'■' i:i .«" i biUta nyj- 
iiii'ka ili utHijmi ^'^ ■ 1. 'I^iji' jrinlare, 

iiiik&Su tHitht okoiui.r \; I 1 -III iipri'i-0 SHuH 

rijfr balta u po«ii"ii''-i ;"■ "" ■■ ' -i:i ^'nvuriiii, a 011 
Ili M hnltu (Poni. Illi^, I"/.-! ji .itiiii : uli aiivtit jtoido- 
ririi jamarnii rmirt ilu u Pusi. 11)7. "»ii ilrtti/a iidinab 
i:a lae: >la govorim, a on ni u uha. 

bhltSitJf. n, diut Hneken, aimio. Rj, (crft'il orf bal- 

1l,li ,;„l„i., L.,„„„ Ho bitUil. 

i>iili!iii, i..i;iiii. p. iiiipf. tufl (balumil, kaekm, 

Ikilmk.i. ' 'il' I- LHitrhfiiliHm rintale. I>jernovu 

:i i.ii i-i ■ ■ I ;''lii. ali ć«ilo i bljuju ik1 njf. Na 
;'lji-kigiiii Mi> Mijr'»riuia OVU Ifava w>ve i ptipii. Bj. i-lnrii-a 
uvi'^i^a .1. '■'/'. »rlijfui. 

bnl^irall. Wl'"m'i«i. r. impf. dtn Kolh <»b -cA 
firliif. 'IfTi-ii' fiu-iii. Bj. Miirrtn/K ftnfn/« f>ui)t'UH''i 1 
ud)/ iin'i.'t, hiilfi/u. riđi turili, r". /i/'. iilo:. pn-b«- 
Iraiili -.-. 

blli'lrnjr. ». nulnjo kujotii «■■ ui>vji>liii rmti. i.'/i, 
l.aMili. I'.VKj. L(;ib. 

bftlPiira. /. dem. ml balrKU. [^. 

bilrfcltl. Hm, r. impf. in»rienttr faiere. nidiil ue- 
*Jt4iii. \. Kako UO nuu-itor raill? K. Nikako, nanio 
lin/fii. li.M^. liHb, ftfatrUrn. riJi pdinjati, inp. 

'"'bUUil.* /. l-rrr'uhtiirhi Jrr Turkf^ Tiri-.t (ptr >■>■«- 
rieim^r Alijn I Ut.j'i .Iva l.mliu Se Kua h,il^i<^ Jlo 
Uf (ilnivn Mariju. RJ. k'i.-r ne u ptintijom .-.1 Tiifrinn: 
Valjali) •■• Tiinii'ti- Ulijr, ■loli jt-ka iinlva i raiijrii«, 
Nf./ :.. I(«. .nu.-. ,, T..rxNii »rljak. Haiii<-i^ ,\Rj. 
II. fb. ii'iiini. butiJMina. 
bNlijrllN«. f. H»gm.,ud baitja. Rj. — takrn mtipn. 

baillt, Hni, r. mpf. Rj. "X. »IluiU. r. pf. .)«.=. U- 
balili, iV, ti-. — tf roL-rtt. iiifr« m».uh. lij. UimUku- 
prifotL — iTaino mia pr*kala i luUihi f te uf iu<>i;ll 

IJDiti nlntatj Katl ona |iro|[tiTori fuh« prnkali i 

i, da ae nuli upn>]>vti lu joj Jn. .\pr. Ul. ~ 


sito, biilnk,* bUiikat, m. riblja trava, ili> Figehh6mfr, 
Toimnur, riH-<-<ili indi. Kj. nii>inifi-a rorralu* W. 
A. Ri,' 

btUiiii. babina, m. .- Icra ■ platloni nn haluna. UPcmL 
.11. I' >nkalj(^ i Hclaliele (kod rijM'i iiiociirt) lopU, 
ittil. milom'. X. 

bJilvnD, 111. vnliki illrck kan p;rp>ln, linlkrn, irahii. 
Rj, riđi bavnn. 

BUj. m. {•Iniiinn n [V«iii bliiii Prijidora, Rj. 

bSlJasI, liikljnv, lulj. Tni' clrtvf. ti. 1'. v<i. kom, Sr). \^i'J. opali. bftUei^f, n. (lii« HoUeu. 1 
od liitlili. radnja kojoti . Rj. bali. 

bUJi-Akn, /', III Vr. 0.1 ni-kaka tira kao maU (»tka. 
rinr Ari Vm/rl, ari' nniii*. Bj. — balifUćii liMporvati 
haljnta). Hun. :H>-i. pUca luUjara? craoglaraf ta naiit. 
riđi iliifM'.^ka. komadi^ikn, vrtcjka. 

bnU^x«AR|i>, n. riđi Idiii^tMui-. Ri. 

balj^apllf. '«>>"■' >'- iiiipl'. lu RiKUiil ri'rlt bluUtl. 
Rj. iidi i bHliuali, bralioiijOiti, liinIiiliLi. hudnliMlI, 
•V^juokall, pnllnll, upnlali, tepati lb, traHkati. ,irnron'(t 
ki^jfiitii lit: firilikr. 

hMiu\M. in, III lirhljii), l>rhnniwmi; namm hort 
i„d, .•olil.m. Rj. iiiii- i-«Ju; ha(jfiW, huljar ro. ~ ime 
fri/u « liikim niut, vrSnota. 

banbiMlAril. Rj. baot-Undava, Tifficuiii baui prrd l>a> 
dnva l'ira smirenje jiirr. ■— J) iiiiiu uiirtilijrlUieJi, 
planr i/ratiii. Rj. ruli badava 1 : fiM tknktr plate, m- 
iir\jtin mukte. — 9) ifitni HiHton'l, rrrfieblirli. friialru, 
irrilo, tf. baiUva H. Rj. \iet ikake torifti, »uma im- b^drenien, f. bedrenici. bedrenika, m. pl. ^vegjn 

bolest, Milthrunđ. Rj. anlhrax: cf. domiiji. Hj." 

b6driea, f. (at) vidi bedro: Pa potrfe nin^a od 
hedrice. Rj. HpTuvo je dtm. od bedra; vti rt upo- 
triA^uva oeobito u pjegmama ne A'o« umunjeno nego 
kao i bedra: Od bedriee sablju isvadio. Npj. 2, '^. 
A irekeiSe Bablja o btđrid. 3, &19. K cijelome Ki- 
Aangltom odijela idu joE za pojnit dvije male puike i 
veliki nož (ili mjeeto njega o heđrici Biiblja). Kov. 12. 
Pripasa ga (mač) pod haljine svoje ue rfwn« bedueu, 
Suii, 3, 1.6. Pripaaao mnč hz hedrK« u koriMiua. Sum, 

n. ao, «. 

b^drika, f. ei«e Gullung Aepftl. muli gperie«. Rj. 
aekakva jabuka. — la niist. vidi nptika. 

bSdriaiie, b^rlncs, ni. trava pimpinella. Btulli. — 
Cmpura, f. erapura malR, trava koja ae zove i he- 
drinae i jarviju trava, pimpinella Basilrafia. L. DARj. 
847b. 

bAdrlnieti. /'. u njetinii esblja &to uz bedru stoji : 
Povadiš« sablje hedrinice. Rj. i»p. bedrit-a. 

b^dro, H. (pi. bSdrfl, ijen. b^dSi^) Hchtnkel, cntt. 
Rj. vidi bedru. 

b%gt* *)). Rj. h'jp. bego. pl. b&n, bega, i bSgovi, 
blgSva. g'.Hpodin. Herr, dominvn. — JJ AH Ađel, 
dem FUrtten entspreehend, noliHeg quiditm TureiartttH : 
Živi kao beg na Herceijovini (dobro. Poal, 8H. Rj. 
govori ge gospodi Titmkoj i drugoj gonpodi pud vliiSću 
Turskom; mole le s itnenom rUi^iiliitm fiiMariti kao 
aga. — Kažu daau u Bosni i-niii 'ihijh.-n-i. \w\ kojim« 
au onamo svi begori i sjuiliiji-. lij, :;ip, ^^vi »u fceji 
na Hercegovinu, dok ne dotrji- /"(/u l.jiilmvii'u; a kad 
dogje hego Ijubovii*u ali nema hcga gjacoijcga. Posl. 
38^. Beg Vilan leg bratu govorio: >.\ moj brate, beif 
Ihagutinf bodi brate dii se iJEenimo.* Npj. ^, 43, Iza 
ovijeb (telaka) u n^ih (u Turaka) idu aanatliie i tr- 
govci, po tom age i spabije, pa onda begovi. Kov. 11. 
Da Turski ear pnzna Crnoga Gjor^ija zb. kneza ili 
bega od Srbije Miloj 3l> — 2) u Dubrovniku reku 
svakome fovjekii knd hode da pokažu ila ga poStuju, 
der Herr iot inns cf ban 2, gospodar. Rj, — H) (u 
Hrv.) vidi mlaJoJema Rj. 

beftftnitru /"(uli nab.) AH Btrtien, piri yenu.<!. 
RJ. nekalt t Ir ikKi 

ntg?}, B^gejA, (n. Rj. vodu u Snnatu. 

be^^nisAnJi«, n. verbnl. od b^enisatJ. radnju kojom 
tko hegeniše ilo. 

beK^nlsntl,* beg&niS5m. Rj. v.pf. i iinpf. iiiMjeti. 
zttmilorali; htjeti, voljeti, milovuli ; isp. Danit^it'. ARj. 
224b. u Rj. D. p. djevojku, jelo kakvo, i'-ilm, 'icf-lh-K 
l'tttdni, probo: Ko koga hegtniie, s iniiin i jc-kiiiM', 
(Posl. 1421. Rj. — A nftjpotljo bradnjiiL'-i' Imvi, m.i 
ne nose ni^a od oružja, do na ruke /huiio )JL'rj;iiii('<\ 
a da njiimi heiieiiiSu glave. Bj. 39a. Dokle niKicii mi- 
rile, dotle Bvak je bciieniie. Posl. 65. A Sto me pitaš 
za mal tvoj, ja bih ti rekao, ako liegeniieš, bife naj- 
bolje da poharSimo ovBje. Kov, liS. Tako moj brate, 
stari Hvatel svi mi to hegeniknto. fiS. 

bigiiUHi r (u Dubr,) -vidi f^io^u. cf. bSg 3, Rj. 

b^gluiSnje, n. der Frohndiemt, o^erae »errue 
praeKtaiio. Bj. verbul. od boglućiti. radnja kojom (ko 
begluii. 

iliglailtl, b^lu'Sm, v, impf. frohnen, iingnriam 
pr<usto. Rj. vidi kulukovati, rabiti, tlačiti 2. — Osim 
toga begltičili su mu (TrSi&ni ffltluk-sahibiii) ljeti u 
polju. Rj. 826a. sa se, paait.: Dok se beiilufiilo umno 
u nedjelju, čitluk-sahibija je hranio selj^e. Rj. 82l)a. 

bftpniieki, a<lj. a. p. čardak, arabar, herrichaftlieh, 
domini. Rj. ko pripada hegluku. 

Mgla^Utiia, f. L }. puška, od begluht. — Otrguju 
pu&ke begluftinje. HNpj. 3, 534. 

bAgluk,* m. Rj. beg-luk (ta T»r. Hant luk iap. 
ubadžiluk). šio pripada begu, goHpodinu, gospodaru, 
i to ili ganpodaru dršavnome a po tom i držimi ili 
go»podwtt vUintHimt. ixp. Danifii?, ARj. 235a. — 1) đie Frohne, ungorin, opera nerva: otiSii na begluk. Rj. 
vidi kuluk, robija 1, tlaka. — Mladež je na begluk 
iSla rado kao na mobu, a poslije su niu beglufili o 
svojoj hrani i aratosiljali su se beglnka. RJ. 826a. 
Nije to hegluk (kad se ilo rgjavo radi, ili prosipa. 
Gledaj : Ko «e u gospodskom poslu prekine). Posl, 218. 
— 9} der Fincuf, dan Aerarium, die Kamnter, der 
furstliche Svhatz, fisati: vojnii^ima daju barut u beg- 
luku, uzeli mu sve u begluk (konfisciH). Rj. drianno' 
dobro : Ko ti ere/a bijel belnuk, otiSio mu sve u begluk. 
Rj. 21b. Car se na to Jako rosrdi ... a galiju mu 
uxme u tieglak. Npr, 237. Jetea lakogjer uzimali su 
is begliii:u. Sovj. 8. On (MiloS) bi mogao pomodi i 
meni i vama, zaSto on zahvata ir Bei/tuka. StraŽ. 
1886, 704. 

b#|go. m. hj/p. od VSg. Rj. gen. bfga. roc. bSgo, — 
Svi su bezi na Ilen^govinu, dok ne dogje 6*90 Lju- 
boviču. Posl. 282. 

bSgOT, adj. deg Beg*, t^S bEg. Rj. što pripada begu, 

b^fovae, b^gSvca, »«. einer von deg Beg§ Lcuten, 
h' ttio Tou b'jg, mile«, puer: Jiegoeae je begovae, ako 
ne (vi imali ni novac, a magarac je magarac, ako Ce 
imati i zlatan pokrovac. (Posl 11|, Bj. begov eoi^ek. 
isp. banovac. 

beptovlea. f. BJ. hegora žena: Zavadi se milo i 
drago: mlad Omer-beg's Oraet-hegovieim. Npj. 1, 561. 

b(>|roviiiii, f. zemlja begova. To je bila i\tm-bego- 
vina. DARj. 22fia igp. Hercegovina. 

btfovski, adj. Rj. ito pripada begovima ili begu 
kojemu gad. 

bthSr.* bebđra, m. (n Rosni po varovima) die Uliithe, 
ftog, ef, cvijet: Pnijeg pade nn beliar na voće. Da sa- 
Sijem Jorgan od behnrn . . . dnnavezem joi^an od behara. 
Rj. fu dra poiljednja primjera jorgan od behara valja 
da od tkanja po kojem fu cvjetovi). — Klas mu otezao 
i preteEHO, od Boijegii dftra i behara. Herc. 362. 

biju, f. pudenda jmerilia. LJ. Kovaćevitf. kila 4, 
kita (u djeteta). DARj. 226b. vidi i kitica, resa, išp. 
k'Bka. 

B4VJ0, IH. He-jo. bgp. od imena od kogtt je i Bečo. 
tf.kv'i hiip. vidi kod Biijo. Od Lijevna Jiijevnjanin- 
Brjii. Npj. 3, 263. 

beku, f. ime ovci. Rt. vidi bekaviea 2. dem. bekica. 

bfeknrleii, /■. (u ttrblju) ime kozi. Rj. 

b^kftVleR, f. — 1) sricanje n butvam, dax Burh- 
gtubiren, spllabarum prolatio: uCi bekarlcu; izufio 
bekaricv. lij. — Kad koji gjak tako fz rukopisa izuOi 
hchn-ku, onda uzme čoslovac. Bj. H'42a. ~ 2} die 
Tilol.rrhi (;. Ti. .•<vhaf), balatri*: Nagjoh selo mnui- 
liji'li Ijiiili. i naproBib sto vekavica i trisui helni-ini 
u\ i'vipoviiecil. Bj, koja Ueji. n. p. orca. riđi bek.i. 

ličke, /, (U C. G.l nadimak ženski. Rj. puslunj'-ia 
i:c Mi hi/p. oil Berisava. nke. (e varavo bili B^ke. 
(. u voc. B?ke. Dftni»ii.<, ARj. 297b. ";j. i Osn, 51. 
Bflce. tiikvn hgp. ridi kod. Dobre, igp. Bekna. 

bek^UenJe,' ir. das Maulfletschen. rletio. Rj, verh. 
od beke^iti se. radnja kojom ne tko bckelji. 

bek^ljlti se, bakeljlm se, r. r. imjpf. na kojta, dag 
Mani fietgthen, ringor. Rj. wita kriviti rugajači ne. 
vidi beljiii se. 

bSkicii, f. Kinderteort fUr Schaf, ovis germone in- 
fantium. Bj. ovca v djeiinom govont. upravo je dem. 
od bfka, 

Bftkna. f. (u C. G.) nadimak Ženski, Rj. — B^kna 
(jamačno od osuove postale nastavkom 'ka- od imena 
Berisava). Osn. 183. vidi Beke, rijeli i imena ,1 takim 
na.it. Cvjetna, č'elna, Čudna, depoa, Dokna, GoSna, 
Ojukna, Jokna, mekna. Radno, Sokna, Hlaknn, Vidna. 

buknuti, hekuem, e. pf. — J) bloken. bullare. Rj. 
vidi bleknuti. v. impf. govori te blejati 1. igp. beka, 
bekaviea. bekne ovea. — 2) ne zna ni hekntiii t. J, 
ne zna nifita, ni progovoriti. Rj. reći be, otvoriti usta 
i reM Uogod. isp.: A i £ tko ne umije, starijem se 
oprijet' ne smije, DPosl. 1. bkiiAv&^Je', «. die Uertmchaft iU» bau, imptriam 
TuS hali, Ri. rerboJ. ud luuiovati. ki^e vidi. 

biiiiilt uli. bitnujem, r. impf. luiu »eiti, ihui biui : 
Ha lifiiiHJtm i ila ^poilujem, Kj. biti liin. 

biintit iiu) I li&novii-ii), f. nirft bnnirtl.Kj.fena linnota. 
KnilJL- biiiiii jHrfiljaAo: Tocfaj mene Imnm'iru, jn ''ii 
lebo kraliovirn. Npj. I, 'MH. 

fe&MTK. ■>>. Biw**ohn, bani fiUnt. V pJMmiuiiit i 
u priporijctknnia n Hanovieu 8irabinji fuo miih a:ffy^ 
«n iliROvani Binorif. Rj. bimer nin. riđi baiiif'. — Tn 
bijotp bunurir Sekiil<>. Herc. 15. 

bkaoviui. f, dnu lAind tra <ih bnn herrgrht, dag 
Saiitkum. tiavatH*. Itj. hannivi ilriritvi. Hi iemfja kojom 
uprarl}H ban u Umu tmitla: Krka Kttiuln sve t« 
hnnoiNHf, da sn kadri mlnili CrnoRorci iia militar 
i-anki udariti. N[ij. 5, 326, ndi btuiija i!. — * Ijitdslrn 
ie banurinr u miulu pomtiiulom : Vi^n^li tiiio IvosH 
KnN|KHlarH, aon^oAitn ■irh|Ji<')('A /iHitn, oko njega dt^t 
bunorinr; ('rimBorif i Jnjima liriraort«. Npj. 4, 7. 

k&Rski. adj. Banii', lumtiliii. Rj. ■!» pripiida bimima 
ili banu knjrmu pod: ltan»ka vijiM<c' <ii Zagtvbuk. Javor 
IHhfi, Tm. 

IMaalal, in. Un]n u Brijciau liuueKJu KariovH>-a i 
KrufiMliilal. Kj. — To je icolovo kao a Ucnseleza u 
Sorokiar, ili > Bantiulu u naniHHtir Kovilje. Itj. 113I>. 

bAnatTa. ti, die Wtirite dru l>an. dinniiiu nC ban: 
A d»i?u U 'iMtmftvj i vo)V(Kistvci. Kj. uimt bimuka. 

bAnutl. briiK'ni, i:idi l-idiuuli. Rj. 

bhlOa. /■. '/.iv ;;rv./. huh:-im (•:(. Htd. bajtUni. Rj. 
r/'. loplii'ii 1. ili-lJ.ii. ICj.-' lili. kupalo I »VB. ondje, — 
■l'urri t l,:>\j: h biilr •: '"!,->, Ni.j. 1, 6)iS. Tko u!jew 
» fKiajM. ti.']iiijo <ln »•> n/iioji. t>l'(Mtl. KM. l'osvnjoj 
mil'Mii mnuif iiaA (mn/om »roru<(jf;yii. Tit. ;l, h. (prr 
taracTuto mirn-cTnUonit : aitrch dal Jšud dtr \\'ieaer- 
j/dmrt). Koji ixlaM ii buttjr krilcuja. PP. SbT. 

UUda. /. - 1) vanri u Srl.gi iblijiu Ni*«): Da bi 
mhJ'o Velika baranibaAu, ko iV i'uvat' tkinjii na kra- 
[JBl. KJ. - 9) iiaiua*lir ii Ika-i. Kj. ~ S> voda koja 
ICTirr is p(-i<lDC u iv^lii Prlnjiui (u nah^i Vatjcvukoj) 
• nq<>Ae g Knlnbaru « drane strune. Rj. ~ za poHanjt 
i t»aftnj* up. banja. 

Bi^ja LAka, f. Tidi Bajna Luka, nit alten Ablei- 
iMiunu. iti. atad I »irud m H<i»»i mi Vrbiutu. banja 
>«.(;. ."ri,;,,. l.;„j I,,:, l,-.,„„. ..u :..! HyV r.-i/., \^. ITTb. c/. Katna I,iika. 
. ruli Kanjanin. lij. Ainar 

Binj-iJii . - -ijii, m. pl. Bj. trni'it (.'r 

Oori. l'a --itl-i- u lUuUnF ravnr. Rj. 

Bi^laHia. ■. (pt, lUiijiliil, fViTJrk U Itanjana. Kj. 
ndt Kiuijanai-. 

U^ia^r. -. riđi Vvpani«. RJ. 

Ub^iitl f^. Biitu to. ri4 kupali <w. t;j. r. pf. .^hi. 
•i-lianjati. inp. )<aj()a. 

U^Jm^^. a. lu *'. *?,► dar JlrtragfH tr.V na lian 
aŠtr finr tiauira. affniitti'i tu han »ut tfe baulra 
>(■>. itj- mAnl. rKf baniti (r. ritdi\ia tu/om »r iMa /'- <u llakn fli*itnmHHr.l)>»/iMWM. KJ.lMtvi, 
A.iiyr l-itkr. « KJ.: ^1 titjMi^. 1*^. banla. 

\'\.iAimit»lUi ' Italja I-dta. r..(. 
. ^j. li, «.,„«. 

In^ka. 

■■^JUiHti. 'Htl. ili prtpmin It^nji^ Imii. itp. 
|ta]n«l<i^ki. 

itdj. ntni H KnanTii: 'hl iiiali!ru* 
i-..»a. Kj. Hkv^evu liridina, f. iMi Balkiva nradiua. Rj. 
vidi i RaJuvK Orndina. 

biipkll, f. - J) (U li.-rr., »:,rl,ij,„,i liu, w,liu ,|ir:.vu 

mloKgo) f iHi iin ii|ii iiiiiliiiii' i]\.i -^Ijriiii'iiu i;j 
2) lu linoek.) Duui , 1)/ .jcji^om 2iioi(jeieno bitpka, mjrulu liapka. 

bApko. M, A</f>. uif bdbo: za bapkn jii rijeti govorio. 
Rj. hi/p. s takim nusi, bratko, i'ni'kn, djcfko, duHco, 
IjfJjenko, neeiMfiko, neveuko, plaćko, posinko, sioko, 
Mrffco, Nrtlitko, svojko, !!«teiiko i t. d. 

bftpskT. adj. altweibisčk, iiniii» Rj. što priaitda ha- 
tHtmii ili babi kojnj god: l'oganiieh i bapgk\}Kh irala- 
lica kloni «e. Tim I. 4. 7. ndi bablji. 

H&r, m. die Stadt MHfm.W- /.pinlj.- Ivoj,- B<ir-i i 
(Jlt^ina. Rj. grad miibi n l'rvfj 'i-i-i.' - Tivii kiijii;,, 
Ivau opravio, prati kuji;^!! I:iu-'i i l"li"iii,i N|i|. ■:;. i'i-ll. 

bfir, m, (po jURO/aji. kr.ij.i nik;ik\,, vi-ln .Jliio L 
tiilo iilo kao proso (ki.*ii ilii h\ -•_■ ./uvji'k ii ovo iilo 
mogao udavili kao u vodu), Art Hir»cn, milit genus: 
Mljala je baba bitr. da je babi mtuvar. (PmI. )^), 
Uj. mdi muhar. 

kir, u-eniggteM, salttm. rf. bar«ni. Rj, — vidi i bare, 
daj, dajbar, dajbudi. — Tre(ip iio<?i u ono imodoba... 
>[lo^o8uio daproaimo vuSii najmlađu sestrui ... >Ne 
damo jo ove Ire^e po nofi, naitilji moramo hiir ea nm 
niijmli^u sestru znali, kad je dajemo i za koga j« 
dajemo. Npr. mi. Odvodi* mi devel mile brade, osuri 
lui brata bar jcdiinga Npj. 2, 2^!). 

bkro. /. Rj, dfTn. bttrioa, augm. baretiua, boruAlina. 
1) di« Lachr. iftitce, laam. hcuna. Kj. — Ko a« 
u bari udavi, ouom druRO more ne treba. Posl. 166. 
l'rvi ne kleori v buru baeaju. a(i(l. Kad ne bnra iatoČi, 
nezdravofcn laparivanjaneniane. Priprava .11. MA'barei, 
baiun, brljafta, kablo, kalju)[a. kidjniEa. lokva, ploita, 
pljoUa, inp. ubariti. — S) [u Hrv.) itvaka Uvađa u 
ravni, dit ir«wr, pralum. Hi. inp. livada, i «y«. OHdjg. 

— A kailn 8u na planinu bili, na plHiiinu, na bare »e- 
Unr, tu ih dnnak bio ostano, a tainna ih no<!cA pTi> 
fatila. na Itarama aofua preno<<ih'. — Npj. 4, ^i. 
Na H^nu baru Zajovića, on^je Mu tabor iidiniti. 4^ 
497. — .t) biira, u reirnirit polroHo novee n prijinu 
Ihitu, i. j. uiudud. u brnpofitii'u. Rj. &(it!b, 

bilrn, /. Ziegtnumne, ninaea riiprar indi rolilim, 

KAni I Blrn, f. hm. wl Kitrbam. DAKj. IHla. tt4 
Fljira rw. BSm. ta hi/p. Ham md. kod .imira. — _ 

- Pribroj, Baro. Dl'o.l. 101). * 
barAbKr*. in finrr l.inif, nimiil (it, iion ttqitilw), 

fMoillrlf. rf. u[iftrnlo. Kj. — >IvalH i niftla. lo Je 6a- 
n/hiir. (iHrduj: Prazna hvala ke«' ne puni), Poal. 
3-l(K ridi i napore<la, 

banibArflOn. «. <la« Orhm in glrirhtr IjiHte, Au 
Mttfr«, ronlfiiti/i. Rj, rerbal. ud barabariti »e. radt^ 
btjijia « tkii baruhari t kim. 

barnbArlti >e. baritbgilm ae. c. impf. « kim, aidk 
III ijb-irbe hinie itrllfn, mmparor. eunltndo. ef. j»- 
rcdiii «e. RJ. 

bftrak, m. ttnr Art limgkuarigrr Ilundr, ivimm piU 
laniji: O ibrfnovu dui* (JEad iv' barari nlrifrii. NikaJ. 
\'<vX. d-l.*il. Rj. h-irui". Rj." pa* rui.ir. 

BitrnNin. m. f«vjek bs Rani. Kj. 

BAnii^n, f. ^ijKiniju u t'/KirAoi. — aki'. DAlt). 
l«i«. r Jinrtinj: na detnom brijrj;" ibiuava riSa 
IKijrkii, ftnvori' nali Ijudj p)Uivo kahojiod uin-d Hr» 
tatuki- ^nuiiM-. Pi». »i. 

Har&^Ja«, Harinjen, m. rnrjrk i: Hiimujt. Sre ifi 
• IV.' riJoiM mogu ^nii i u Uaranjil... koji ou ub<g)n 
niKJi'iiL ilnmnjn' a Ure u Srijemu Pin. W7. ote. lA 
/*<H.<V-^ ARJ. IKSa. 

Riirat, m. KJ. w utrMui nekaki gr'vh .In xam Junak 
o<l Jlar.il.1 (.'»da. jn lain iKzdar u /biivilu t'nulu. ^J, 
({it Byp Kerat ifivtil n .irliimijir 

hkrklilljr, n. dia !tit-tMH»-htd<m »d JrauimJ, »^ I «đ bftnUMl. rađi^ kojom I 

I ilul. bftrattftn?) h kim. j 

r^ liabM. munfium hahert 

i, rodit« « liim. 

I f/at. gafom barlikrtu. jio 

■ ■ t ait. lURj. IH3*. DARj. ItUu. Bufl VAT- 

llcft klipa tiamijn n po<) 
) tom bijela nmlinuiinl. 
J'Vuik^, ri([r« ijenug. ^^ I Mini, brijalac, berberin- 

BTt M barbir, lt<^ rul>. — 

kkc kako UunHD liarf'Or''- 

kni ni nlnda lijr^nilcii. t^>- 

Bb. 

n. vidi barbijer. — J) vidi 

t ljudima puila krr. riiU , iMpf, (d Itarnnji) »n nnc 
I Ummn vnd dlutureh rtnrii 
tniiifm; iU barbuteA [k> 
n. o. potAn lit atMl'i, t/iiJ 
I« ilo traii. vidi brbuknii 
Mrbvlnd norvim ttmttkiim 

Pnbr.) tirkuka ribu, Art 
M. ef. bndovMiem. Kj. See- 
Mu*. !•. Ki.* momka ribu, 
> i/m. braiovutiua ■ tr^^a. 
k, kcjt riđi. -~ Kiiri^ii w 

147. Krvave im lah^e do 
n ou izlonii'io baA harenka 

a (bućtkc?). 

a. DAH). l»ia. 
đak. nilii' fniiilica, krCatii?. 
nidfik. Rj. ori nf nuijmen- 
a meki mmi) ra pontgu. 
fina, bruMoa, ci^ina, (tui- 
«J<iM, ftnUino, ha^dufinR. 
tau, majkina, NjRnttintt. 
iy|ftliia. UlcviiiK, uHkotiua. 
migm. kod babetiua i kod 

mnmifipfcr, c'intharoruni 
bit. banluk-iljgn, » pro- 
I f[. vidi banUktiJA. 
y. ifam. banlftiii<. avpm. 
Maklo « noMrnii, irtUnt 
lontt ^iZu uite nlrcu«. 
pekar, tuiija, vH^. • 
I bi oiimbi (^ilapa drlao 
h — 9) (u Ui«nHl bijpl i 
Krte bakar j milojka tii 
md« I bokal 1, majolika, 
lak vođe . . . ni-vjf»ltt no»i 
rffso luju'it. iJiin. iKU. 
iaki^. lili barilugdžijft). 
V fradt iiuntute. 
iq) Oorii virt /'/IfliHBci, 
" I. 1-. Rj.' nekiikrut «; — Mi nijciino Ili Hr 
potariM, iui m aaki sU 
ttdnnli. .Vpj. 5, 5U6. 
iiif, n. p. (rliHl 
Un-lu, m. (u 0. U.) pidi barilo 3. Rj. cid> i bario, 
Imijplo. 

barem, vi'Ji bar. Rj. i «yii. oiHl/e. od bur. bitiv. 
bafpm nnjr«« dotmi baivin, — Barem spremi joj 
lo lui piiL Sat. 13:(. Ako no mini«, a ono barrm 
le mnrili. Po«l. 6. Kad ku6t gori, futrefN ils ne foA 
isrij«. UH. Ne bi li ih kako ili nubio, ili harem 
ibuHtavio. Danica 8, VHI. Ako «e i ne primi, barem 
Ja iiokaf.«>in kako bi trebalo. Ddbr. od nit. lii. U ua- 
iijrh Rlngola mora Ke znati, ako uHn» vii», bartm . . . 
i eaiUilnje vrikme. l'ifl. !i7. l'olalit« harem narod ovaj. 
Hovj. (iW. Buoiw ifolovi primiti ili barem »\«fi rame- 
nima pa fulMti. ^'tral. 188i>, 1311. Neka oatane dje- 
vojka ko-l nas koji dan, bartm desot daiia. Moju. 

I. ai, ftr>. 

bIkrHi, bar^o, m. der Sumpf, palu«. Rj. rtdi bnm 
{ud kuje je postaJv) i tyn. M^je. — rijeii » takim 
nanl. bvij^k, koslrnS, lenut, ptM. 

bireU. /. (u primoijii. ital. baretta) i^> kapa: 
Dllo ([lava, b\fe bartta. (dledaj: dok je iclsve bii^ 
kflpn. 1'oxl. l.'tl. Rj. — Barda ne bareti klama. DPosl. &. 

nar^llva, f. imgm. od buro. Rj. — Udje en aame 
lutretinf . . . oiidjtt U nigdje niAu ue mol« ranti, Pri- 
urava 5. riđi baru^tiua, pljotlara. lukra angm. kod 
tial>eiina. 

blripit, f. dem. o<l linra. Rj. — Poplavi™ : bari<« 
jKiNlije kijkc, lij. .M^b. Splaka, mala harica. n. p. nd 
liii.'. Ri. "(Bii. 

b^riK-«*, bii^i^tu, n. tud od jednoga barila. Kj. 

b&rliu. «. Rj. riđi lifu^lo, bario, baijelo. dcm. b»- 
riu<«. — 1) nekakR n^era sa pi<f« (ital. barile, frane. 
Iiarill etira tiat ToHHt, urca, ampkora: koliko je Uu- 
itHvo, ima 11 njema »to harila vode (n pripovijeci), 
Rj. — t*ud odjeilnoga barHa: btuikv, Bj, Itia. — 
'i) 111 V. (1.) duguljasta fttćija (kao u Lor.nici breme- 
nicH) u kojoj t« nosi voda (u Loinici ae bremenica 
iioai na ramenu, a hartlo m u C'miy Gori uprti na 
lejua pojirijcko, kao breme drv»)CTH holtemet Waii»eT- 
!)ef'U», riui* aauarii Iignei //etius. Rj. 

biri«. bEijorn, m. (jut.) vitli barilo. Rj. i «yn. tm^. 
— Kad mole buriv pina kupili atar fit«, nije da 
;^idinH. Podl IIU. Nije mala ni u harjtlu vina. Kov. 69. 

bftrloc«. n. dem. od barilo. Rj. banl-oe, * promjenom 
nUfii 1 nn kraju gloga Ma o. — latva dem. bla^u«, 
iiioiT, braitont«, brence, doHM, dlan<«, dlijeue, gr'ocu^, 
jajiM;, JKterce, jutant', klubaice, koljencv, krioce, liftce, 
iiic.-K.-e, Dopiv. oiee, piaaroce, puce, rebarce, ieoce, are«, 
Ivive, iuinance i t d. 

bkrjaiif, ta. dem. od hiujak. Rj. — Đaijaktar (dje- 
vojka) no«) na koplju barjaci^ hijel i emen. Rj. ^Šb. 
Poaalju po veliki aamiin kruha iskitVu podatnijem 
fvMei^m i liarjaii'Hnui. Kov. 53. 

bkrjak*. tn. (gen. pl. blijUa) die PtAnt, aignum, 
miltam, ef. »slava. Rj. n'di i bfgrak, bandijeni, 
Btijeg. i(fm. barjfti'ii?. — >'yn m biiTJiA. Rj. 61a. Vi- 
jori *t barjak. Bj. lilb. Katariite, die Fabnenstange, 
bantili' veiiUi. Rj. 'žbf^h. (driak u harpaka). Viji* li 
mu »viUni hitrjaei. Npj. 1, 9. — V\it U « crven 
barjak nad milim kumom? 1, 43. Podt^ ... mladom 
l>arjaktnru barjak od ilinie. 101. Pai^a ooii ickna 
barjijta. 1, 4^). Krntiii gi je barjak poklopio do 
konja alata, i, -Mh I pokupi irttalke barjake. 3, 48. 
:<, V'. Sude fitka krstača banaka. &, »-U. Vjetar puAe 
pak barjakom tijiie. S, Hl. Nad njima se alaj-iturjak 
(ijc. ;t, 4'J4. A »avijie svilene barjake. 3, 457. Su> je 
pnlJF rubim proc-vatilo, pola plavom, a pola crvenom, 
1 1 RU. kailu, kriitaii barjaci. 4, 177, Sre a' rijuja po noljn 
barJM^i kano mrki po nebu oblari. 4, 34d. Po bedemu 
rri/oie barjake. 4,^2. Po hndemu udrili barjak*. Po 
bedemu puregjit barjake. 4,243. 1 la-Oitie jtr«ta(> bar- 
j<in n\t tiroko polje Mijokovce. 4, MH. Pred konake 
uiiMc barjake, pod barjake pokupi junaku 4, SM. 
Uaiviie TC b^jel^ barJHi:i. 4, 37li. IJarjtikUri raivijU barjake. 4, 440, Tu braUie pnhiiie barjake. 4, 444. 
lUrJAktiiT jiMlnnko liittjakom viia nn «ve iitrant!. Kov. 
61. A'« ip-ait barjtA poperil . , , bnfo alotau poJ 
barjak ikupljenft . . . vegefo piju i bnijak viju, 67. 
Zdrav «i o burJHkiuru 1 zdravo mi hođio, vHEdn btujak 
nonio, liiirjat ti treptio, a li pod njiin knn pelivnn 
Min, r^dravo mi bio, junački ga riti. 72. Noiu^i u 
nici Kvoj rujniUki batjak, Miioi 7'J. Vrmp barjiik, 
ie 3« jtobiiilf II ;Fmljii, I stanu »u pod baijak kupiti 

jltnnri T!' \tt-',n h-ii-hl-n. kaje SU bili ttpubadiUi oltO 
»aiiiTi M:'. - ■ !■ I i'/jn . ..otiJIft je ;>oii J'iRjjIfsliiu 
harj'il.' • - . - ]7. TM. Oiljnira se vijao barjak 
mtivl I iii'lri ritittr .... Žahnui )tut7«i;t 

(Tn.u.Tl..|,n. . I-IT. I'-:': 

bnrjfiklHr.* Imrjiikifini. m, (fcr Faknentrfiijff. signi- 
frt. Kj, riifib^rakiar. fl^e);ouoAa. uutavnik. — Onamo 
j(< prvi HlflijoAiaa u naltiji aordar ...» kneiovima 
harjaklari .... svi ovi eovii su dIuvrH. Rj. Min. Joniak 
id« ta barjakiareio. Rj. ^Sm. Jedna se i^'nM{)'t:u kovi^ 
kruljioi. .. tn!Ća harjakUir uosi na koplju barjafii^. 
Rj. đ!Wb. Kralju, ffvelli kralju! diran burjuklaru! 
NDj. 1. 98. 

BiiHaklArfT, barJnklAriiv. al^j, Aes VahHeitlrniieTs, 
»ifimffri. Rj. itn pnpada barjaktaru, vidi latiUvnikov, 

barjkklanikf. ai\}. /ViAnrtcA«', »igniferorum. Rj. 
iUi pripada barjaktarima Hi barjaktaru kigemu giid: 
Ugrabi mu »andlak barjaktariki. Kpj. 5, 371. riđi 
Hiatavni^ki. 

birjiui,* m, nraicnik. »vffUr, svplkovinn u Muhn- 
nn^dovaoi. — i) dim liairamiftid, f fatum bairnm 
upad Tureaš, Kj. -- Top ju pukao, a barjam ]v 
oniian. (Bilo I prošlo). PukI. :{15. - ^) hn<ltijti»ki 
iiarjam, nekakav Antgh hvi-Iav a«iui pravoga l>ana«iH 
Iprćd kojim sr posti) koji osobito iinutuuiu hnikijr: 
hvo luida foMil Pctmv danak, l'dtrov danak i biirjam 
hiidiijniiki, hi>fe biti a gradu cro^ani, da klanjnju 
1 tev«ridt il^u. Hj. 

bArJaniovaiyp, n. rf'M Ftiern dm haimtag, rrle- 
liralio din liairam. Kj, i'rr'iil. nd haijnjnovati. radnja 
kujinn tko hiirjanmje. 

UrJaHavatl. l>itrJHUiiijem, r. intpf. i pf. da* titii- 
rnnufrul liegehen, agu liirm frutitm bairam : Smilja- 
ni^u, doiua d(>r »v ua^ji. n«ka Turoi u nuroni Itarjit- 
mmJH, jf-r i^e li^b« na cio Uolii' dofl. Rj. praznm»il' 
barjum, iminulili, jmmti iHirjam. 

bhJMV, n. IIN> jugroMp. krnj.) niJi' liorilni Na tie- 
|!jt>lju lijt'pu tnrvujku, i batjelu riua ix Vidiuiv. Kj. 
I nt/M. koti barUii. I 

Mrk«. /. Hj. dfm. Uar^Ira. — 3) a primorju! n'ii 
n'titufrfi^rifufi, rtarigii gtna*: N« inojin ti tr:^u 
Hof'i, jrr Dii barka vmtii nnma. Rj. Tat. Imrra, tatija. u 
mu je Itarkn mala lagja: itroilorino, pinta itii lu; v<u:i 
|- HO hiirri ili na bn^lu. Kj. Hb. Oovla. mala biirtn 
bn katark^i RJ. iKih. Vt'iti barku, ptjunkati vodu a 
i^e. liT.^b, .iikalii nr barku put svetog Murka. piiiiii 
h,irk4i Vi.ir?, Njij. I. im. — 2} Ih "jcv, krnj.) At 
FitekMiallrr, Ftirhhalltr, piteina tignea. Kj. barka ; » «y'!f * > do II bArkKtl. i'hrV-- 

»agnnvi: I'.t ' 
barka. Ki, ., I 
tuirha. iidg(rit'<'i 

bAnm.'n. 1.11 
.Vadi. bnnin. mr^ 

bArauU«. /'- '">' 
mrkulja. <idi inHri>< 

BAn. M. lute m 

iMiiiiM, AKj. IKlb. i/en. 

riđi kud I>nbrn. — Nijr vjcrv u nara, koiik ni )i 

oara. Drual. Kl. 

fefalM, banSiu. m. Frtiherr, baro. aki; ud DaHiHća, 
**" ' - HinuatiK', od barnuovai,-? i>d bnranii ovoj 
<ru|);oe u Kadnjicu 
I druRoiT u kUvu 
' i(u I lirali. 
. niballut. Kj. od 

kravi. Kj. od JUitiU. barna. iHrt, 
krartimu t t-ikim «•!■(. kod kravo. 
: ihI I Trenk«? Rj. 27a. Jer bi imao svojijeh bariitut, ^ro- 

' fova i kni'W)va. Kov. (i. 

I barAnovne. banSnOvcii, m. ior^ek baremov, koji »« 

Trenka? Kj. 27a. icmlje nezdrav«!. Priprava 31. — adj. s takim aant. 
j^girovit, l>akovit, lilatovit, brdovit, Cvornovit, (Hidovit, 
dmovit, dtoralHivit, glasovit, f^rovit, hositovit, jadoviL, 
klinovit. ljekovit, maglovit, nerostovit, ogiye\it, pje- 
skovit, pri'«vi(, ratovit, stanovit, Akuljt^vil, BtiloviL 
vjpkovit. xiii:iji'vii, ^luki'vii i 1. d. 

HStrski, ■•■li. !■'.<. Ujiv, i;i, šl" pripada (grndu) Bam: 
U nahiji ll-r<l„i_ ]{]. i;,i,. 

KnrtS. Knrliil, liarioht. \\štn<)\u, m.bi/p. ud ItarUi- 
lomej. Rad L'd, .V). 

llar(ol6infJ, Borlnlam&jn, m. ime muftko. Barthu- 
lomdeiM. pu Ori: i^gururu Varlolomije. i » preinjt' 
itfnim gloforimii Vratoloniijo. h>ip. Baro, Rnrto, tlartol, B&rful, B£rfu», ItŠrtuln, m. bi/p. ud Uarlolomtg, 
Rad 2G. r)5. 

biirilštltiu. f. riđi baretins. Rj. augm. ud bara. — 
l.i'.ii' <L,i,,m. i.iui^ldiiiua, ogiguUina, srebruStina, vatru- 
iiiii^i, 1 iiiLii-(in;i. iri at aiigmenintivi gornre i sa pa- 
rii^m. -I li.L ^.,„1., :., porugu. 

liAruI'. III. piiHi'-imi prah, dat Srhie»iqHtlrtr, pulrit 
p>,r,a^. Ri. — Varilit'HV barut. Kj. Mb. Palijer, ne- 
kiikav barut. Rj. it&li. Potpra.>ljaj baruta, Rj. 55(i&. 
KhiI barnt u puAki- aa fauku plane. Kj. liiitib. TuCe* 
nik, vmla liarata. Rj. 76(b. 

buritli^nii,* /". A« Ptilvenmij/atin, die Pulrerfahrik, 
limrrum iiuU<ai» pyrii, offictna patrrrin pvrii. Bj. 
iip-ada gaje m drei barut ili gdje m gradi barut. — 
I^osa^rmle a<> barutane na nekoliko mjeatn. Milot 1*2, 
riJcH M tnkim lavrietkum vidi kod ajmlUta, 

bArulai, at(i, n. p. keaa, J'ulrfr-, (Beutti), pul««ri» 
pfirii. U), ilo priptidn Imrulu. — l.)vo ae »ova fta- 
r'iiii't tilririi, iiT su u Srbiji oil prije ljudi n njima 
ili I I <|:(Hii. Rj. Tit'.tn. Harutni rag ili ti - 

ir.nv.i-i. '1 .'/lik, kaocrlenkast i rrrfukaft (iip. 
"■'< i'i.'. ' .'i h'!'.' ■"' lal. vunu, rum. vanta, selje. — 
Kri/n j.' luii-.iiHi.i^ koja Ilije ni bijela ni Aareiia; i 
knfii ii- iinjlioljc poprtpna, kad je burcimir Im^e. i. 
(irupkc>vi<^ n.VHj. linJa. 

barxilu. w. iim- jumi. lij, i^ii. lnir/imi. 

Iiasa. /; lijji;, /".M-, .r., r.,-.:- K-,„ij,.„ii,iu lr<-l»i 

bnsillt, -, urk:.l-u / II IU\y- pi.| illll:!. II I jia /.«..! forjeic. Sr" 

baiajinak,' m. die Trepptnttufe, ip-adm. Rj. Imta- 
mak je prrrai/a ili preianica u {jutara i u ulaba, n 
H plur. ba*amaci, riie takiA preianica pa i »amf 
ttmi ili Ijeiilee. riđi Ijeaive, merdivene, skale, skn- 
lint. alube. — Oile Rade itiit tananu kulu, ta iijiio 
palot himmakf broji. Nni. 3, Hif. Pa kad a« vntt« 
ni'.* baiamiike. Hovj. 21. Nnmoj us IvM'Haakr ifi k ol- 
lani inoj<<mu. Afuja. II. đl, 2t\. SeM biu-amaka bjetr 
u prijiwinla. l'iir. I. It), l!l. l)o bimamaka *<yi liaif 
ix irnula i)avidi)va. Neni, 3, UV 

bauiineKUlI. Iiji';uin';;riiri, r. ioipf. ijorori te H Hrv. 
{lodrartni ■ . ■ '" uiHiltiiruli, Miidilan>ki 

Ifovoriti. / MiriliN •Kiia biuamr- 

ffali- ; I. I I Glagol iiiiiVioet) od 

pTuntaikt I ii , l.i.fa m mnuga rtv« h 

klrtraina U.id >,y^h,„K tker»ehlcndtr«, 
basflti. radnja knjiim tko itana. 
impf. ifi. ne ^l^tnjulH kiidn, 
4o lemerr. Bj. r. pf, »loš. a- 
»vrljsii, biuuili, biuđrknti. blii- 
j, kivmtovnii, litlati. JliiJiibazali, 
pati, trljati, tumamti, Trljati 1. 
itt«, Bwiliua. po LaI. itgotoru; 
Nekoliko ataqjdi tuunpiutijeh 
luitija OradiAi. Rad -2U. 151. 
obu Bj. tao mala Ritica, il« 

rogomaut w htfa i u drugijeJt 
mr. <wli I IftTB, pajantA, pnj- 
B, (genfiuiai 3. lihi 4. 

1 tkićeDJe. Bj. 

if. vidi tio^t!, Rj. pribijiili ha- 

<f. glai. po-baskijflii. 

ia »kupa ih) bnjalic-n ili bnjnf 

Zauberapnich, eurmen. i^. po- 

ioj je »amo promijtnjena u nu 

IL 

rirucktc Ltinvand, Unlfurn pit}- Mi reatUL i^ila 3, tikvic 
. KMiđ i bnHtilk fabulu, nifi 
udio u Donit^erih Bauni neko- 
>, Fabnift, baima. Viuafif, Attj, 
II Onioievi^i, dndaiutH haimu 

i)M. m. r - - 

) (iokaxiiji- 

I (r«At iKt »iMfl, sadaiujeija rrt- 
lin, Tal. Iiiuurts dati.i biti. Jhi- 
aeie komii-biti, mr^ii'v inu ji', 

IM blUta U^iti t. j. to ti nt> 

I. fotca: Ne bnota im konja ra- 
■D feoĐJa nuitrrati). >Hla, tiko 
Aialk. Spr. alfi. Ti trrlm ovu 
|inro negii Ic vidi, ai kmii da 
ita, buie popi*. Kov. 113. 
. mi ainal, hohbo 3, đo>ui>^, nosi- 
li^ inudroHt), n u kurvi lije- 
nili) a|jo vrijedna dinkii. PI'osl. 

! ffiieehino) i u Btuilijn. X. 
vrvoada boKtahu. D.-VRj. !!!.%. 
I ba«taaim(t iti iinitahu 5?°*" impf. niii hintSi. 
n, tb pf, žertretm, 
tlcTarHi: I. 

s. nekakav it'Irijeb. ima K'' ' 
BtufM'i Hti initma, a čari m 
buMaia, a rinj hi^^, 22, ir falri- 
ioi. 143. />a itrjeliflom luk, xa 

IKHVonnn gena*. Blullj. nekak! 
C^. **}). bHHuija. Navadio m> kao 
tr. posl il.\Kj. ItMb. i-iili man- 
I, HDraak) Mvinji'i'. — *a tcMf. t 

asaliuv. Kj. tir^iEita krmača koju 
"U- — iV""* * lakim mu>t. kod 

— ij glara li koil Turaka lo 
lagje. ftj.' 2:(. rfrt- Vurdertheil 
Sj. vidi provo. pura. »»protno 
M, — !i) uliirtjeno pred drugu 
jvii M p<j Micimii »loji mjentii 

P0(1 vlndorii Tiintkom u Hrbiji 
L avoga knf^ii. koji ne rodi riulike 

Rvao i oliark[i<w, vila«t«kl knez, na nokim mjeiUiiia bugknft i veliki knez. Kj, 9T8b. 
Vpxir K0. \f (livno doiVkao, j bai-agom ojcga poaUvlo. 
Spj. 4, 382. Jiai-knu (glavni knrol. I>«iiwi 2, 96. 
iite li oramo i BoM-'elik u Npr. IH&f 

bU, i^nub, durofiuiM, ijuum, ^InM: bru ne 6i; 
nema bni oiAla; &<(« iad do^je. Rj. rwliytrbttm ooijtm 
pokrepUnJf M beiijeda. poitanjtm od bih, išUiffa tna- 
cetua. Danici^, ARi. Ili4b. h^ u ovom tnairi^ do- 
toii »amo * prijedlorima i mmo h starica vremena. 

— a) imiie ge mmo pokrcpljimnje hepede: doista. 
jml, ebfn. ipsum: SnJ! ne ču. Rj. Ta je baHina boi 
vijii^na. Rj. (ila. A on poleti baH kao tica. Npr. 36. 
liai sam prava budala! 154. Valaj hai je to Inlno 
/boriti, lilb. Ako mu od jednom otiefera glavu, hali 
Ji' dobru isHbljal. 17S. Ho^u IhiH I frtvrti put da k 
vraliui. :j<^2, Mfue tebi baš ne da, hai ne da, to no 
dx Njij. 1, .W7. Baš 6i poći, da ne (u ni do**!. 
2, 3SH. i.jutn ga je rana dopanilla, hiti od kojr pre- 
boljeti ne (e. 4.411. 1 orocje mi jedno IjeUn pa mi 

frogje boi i drugo, kad obrnu treće ljeto. Kov. 56, 
'vere tie. da nisu drveui, o^go tuiš pravi topovi. Da- 
uic» t>, ai. — 6) puirepiJitjtuH brtgedi pnkiuuje ad- 
vrrab, da je neilo upravo, t'ininfi ovako a ne ortaka, 
oalje a ne indje, nađu a ne drugda, i I. d.; reete, 
nerade: Itukova je mali namaatirif boi kod Negotin«. 
Kj, 2<JTb. hiii ov^e me neSto MJede. Npr. ». ZwHt 
nekoliko, mji na '-(«' onoliko ukp. 3.T2. Car mu da 
ministra, hai onogn koni je hl'er svoju obei^ao. 11.^1. 
\'ataj Irni ttmo u jcdiioj miitli. 2!il. Nyewuu boi 'a 
Sungeva, nego poblite iHlaude. Posl, 1S7. Bni je tada 
bilo Diu«lAla vru«^ doba gadine. Danica '3, VJS, IM 
ga je pogoilio bni a Mq, 3, ITS. Ovi MnniKovi po«1» 
ntin dogjii U Zemun bag kad se skupitina pofela^ 
:t2. i'p. tik : moja je kni^a tik do njegove, ef. btii ^ 
l.lliii. u gitjek/gim ottakim dogagji^iiHa nje»to bu 
m<iijUi bi Ktnjati tamjmica sam, s^ua, Miino, n, fi. 
Nijeiuun h »amoga t^an^eva, kao Sto iirui u Npj. 1, 
'.i^A: I.jnhii'H ga do aamoj^ mraka (— boi do mmka). 

— r) Ktrrgjujt jiri»ttyanje na ntito « pogodbi, iitp. 
ma, makiir. — Žena slavi mntevlje krsno ime (hai 
!iko Ili joj mu* i umr'o). Rj, 306b. Nijo smio niko (u 
njih) damutii l«ii i kud bi koji !i(o skrivio. Kj.SSAb. 
ttftg ilii je pspto, dobvativAl repom STOJtm, tonude 
svile i opoganiln, nijed li ih mogao drugim prat|jem 
oprt ofistili? Danicu 2, 1211. Nelti »e prenmnerir^u 
na knjige bai ako ih i ne fitigu. Ntij.' 4, XIJV. Pa 
fnui da se koji duAtndžija ondje i zateKao, no bi on du- 
t^ana dr^BO xatvorena. Odbr. od mi. ]:i. Da jedan jedin 
fovjek, koga vladaocem — " ' 
to nije mogi' ' ' ' '- ■ 
Priprava 6!(. „ .. 
bavili m- nekoliko ilnnii, bni i da je konja iiniiO. Sovj, 9. 

' ■' " '■ svakoga « »(knt 


1'i.ciil !..ii,i, MnjiH l,„i„. ilj, - -ii liiiii''. vi. (Uko SU 
»B U Hrbiji Kvali jaiijifiiri poMlije ponljednjega Nje- 
mačkoga rata) eine Ari Adetigtr, no6i(tttm ^m««.' 
oniliie 6'ile Biogradrice. Rj. kao kakvi pUmtči, — 
!t) kako baSa u Turtikon jetiku tnoH upravo glavar, 
KtnrjeMna, zapovjednik, ime ottoga nad itim ili nad čim 
je tko baia, nifi« »lajati »pr^đa ne m^enji^uti se po 
iMirima: liar.eririumba^ buljuhofat, fobanbaAa, ćoi- 
baJa. elfi-baSa, delibata, djever-ba*a, dotibain, giidi- 
baJSa. harumbaja, knez-baAa, kosbaAa, mektcrba^o, ober- 
baia, t«n!i-bH58, VĐJvod-baAa, koje vidi tmko na »nijem 

bdliii. tii. lako snahe u Srijemu mvu svekra, ef, 
bafn. Rj. roc. baSo. 

ba^&lak.' ffl. dif Wilrde einen baJa, dignita» -mC bala. 
Rj. rl<vil Uiiiintikii. — Iznajprijc ne pokatu njihova 
hiii'Uiiltii, nego stanu tiviti mimo. Daniea 3, 141. dina, Garten, borlut. Rj. vidi t boHlan 3, ćipur, d rdin, trlp % vrt, vrtso. — Tt^ b1u);a iii&U družio nije ntilio, 
oega Mmo po (hi<r> tUt je trebtlo, Ali tnii jc bojču 
bik tttko urugjenu, leno tln je u njoj radilo dewl 
ljudi . . . 'Moio ma], kakovH j? lo trpu tniiča i kako 
je ctriMtjMi'i; k raai je antaa jedan (ov«k . . . kako 
tnolpii ti Mm toliku liaivu tuko lepo rnditi i drin 
Xpr. 20f). Ti fei nai'i ji^nii hairii ifraqjtnUt i u hiw^* 
bokor rute rumene. Npj. 1, Hii. if kovaCn tfutta 
baii^a, 1, 530. Poilninila j^ospojn Jeriiui, te oiinU ti 
noru at-hniču, i uabrala ovei^ft «v-iik(>jaka Npj. a, 4»7 
(Oip. al-baA^H). Subor fini BukovKc Al-a(ra » a^uiconi 
HiiMn.iiKiiiii-oin. MborJ^iui u telfnitj hi^ii, llcrc, SG. 
— ^) ^Ijivik ili ono i^jnttn kud au {icmagene jnhuko 
il kruške, Otntiiarttn, hhrius, Kj. riđi voćnjak, volnjak, 
kruUk. 

k»U6at, 'M;- ffitrUa-, horfen»i»: Sreimmo »e ua 
baMeni vrati. Rj. Hn prijmda haiH; haićena irnta, 
pruta ud bailc. na liui&ni vrati -= na linifmili rriilih. 
fUtriji ohliri mitMU) nnrijih na battoniin vmtinia. 

biLšeU'a. f. acm. ud bitifti. RJ. riđi boelan^^, ^ra- 
tlinii'u. — .Ih i^u vauia uevali u crUtutj boiliri na 
rumenoj ruKid. Npj. 1, 483. 

bUf'inil. /. iiaffm. od haSi*.-!. t^. lakiit migm, kml 

baUdvan,* bni6»v4na, ni. dfr Carlncr, furrtulaHU'. 
rf. vrtar. Rj. i-idi i baiOovmi<Uijii. vrlUr, — tiluni- 
liveii « i^iirevom kderl kao svaki haičofitn, notKH'i 
wjwn u erari i tako po j'l/igo<l »uluži^iii^i. Npr. SilKi, 
i'jrdDe nkraj vrata ml fitreko liaMe, ali ilngjc baičoi-au 
le KA otoli' (M<«ra. 2ri2. 

bttJtiovAMdtiJa.* m. riđi bab^ovaii. Rj, 

bai^Av&alm, f. di« OArtntrin, hoHidann: Da bu 
iniiRici ko rnin^na ruta, ave bi frf^lo bnirmuiiitr bile. 
Kj. riđi vrtariea, vrtlurii-o. 

buiieitviinluii.* ii>. rudima haieintiMiJta : Kndin bi hn-'-. • ripuda Ifuićiieaniniti : RnilnJH ao^rti, ,.,.)„. Ui.; .V. f'.iMi Homine, Rj. rrrluil od hiL- 
iiii 1. — '£) dat nM^/i-ium-finiiri'nuieArN, ta facere »t 
ipsum lb* baiit. Rj. reriml. od biHti ae. — H) da* 
JsHOtim, infitiatur. Kj. rerbul. od buUti i. 

bU^Hj«, >t. dm Belriigtn ttie ein Htii-n affectatUt 
iliguitalu ■'•u liaia, Kj. nrhat. ul baAiti w. radnja 
ki^joBi M tko baii. 

bUI«k f. (U I^rijeinu) der Vorlaaf, rtnunt primum 
iMtim. tf. rtnica. ttj. riđi i prvlnu. rak\ia ktoa prva 
teče u kasarni, kad u p««!, ud Tnr. bafl, gJara, prednje 
ilo. t>iuili*i<', ARj. \'J»\}. 

kkiin, aiij. dt* Itaia, ^vi baia. Kj. ilo oripadn baii. 
MAita. f. (u V. U.) Kj. Ma.hivan lo Bu^ oil >trila 
lljulopntli6ikof( i nilm Urabnjat^kog, od banine Čarnkt, 
i divljine l'ufke (n-kii i_'moKortii u tali). Jlaiina je 
knu hift J, i rinm. Rj, SM«. Jiti'e bailiia augm. ud 
bah 'J. il'iit'c felik" Itpu. huku, rika * prijetniom. 

baišliiNili. 'i<^. /J'i')''-, TM '«itla, v^ baie. RJ, ifo 
prifHuUi liiMiiHci i/i ha^i iiy'(inu ood. 

bk&ili. t'iui. >•. imu/'. — 1) tt> koKa ru rinfm baini 
iiufrn, ^'ii bola apptito aliqi4i»n. Rj. r'iu' hiUal muirati 
iufM (Mljionl. B, |i/'. »loi. pu-bAAiti. [HtIii'iliTM i-i.ni. ii.i- 
»tunli jfU boiint. prema Uime i lm-: 
»iHiT Hitfintti ga Imium nago t nr 
AofiiiM. — b) mt i», rettdm. nich 
fotert *r iptum im fiiiju. Rj. Hniti 
fnNbn V. pf. tt'ii. pn-bUiti «* (poliiUuii '•■\. 'i) 'lu, 
fruonrn. tn/idnri, Y- ''ah. Rj. r. pf. a 
(pAnafinil. tu-biUiti u&baJitm). m^. l>Uil JJoja heiragen, sliilt tkun, affeeto -ni haiii dignttatem 
et jut: iM ne lntiii tuda? nemojte «e tiidii hiiiHi! Rj, 
fiigXt t rad^i kitu haša, riumHati se: l>uvede 600 
ljudi pod oruiiera, koji su bnieiU m jio ulieama vikali: 
■ Cara hiM!emoN Sovj. Si. r. pf. »Itti. ran-bajiti se. — 
a> riđi okaniti no. Itj. kad ttmii okaniti ae, nije U 
tur r. pf.f <</n. riiU k(ni okaniti bo. jifrmdfn/cin od 
bSh. i^p. baciti ^, 

biifika,* osobito, a. p. on štivi baška od avofia oca, 
1. j, ne »ivi a ocem. fJiiie^ondi-rl, »eparaUm: Baika 
te nam dvore popraditi. Rj. rirfi oboSka. pobalka. 
i*p. otinhilo 'i, poacbr, Kaae, iiapoao. nuprolno: najednO. 
— Dtin haika, fieilan baika. (Ovo je upravo Turaldi 
ali ae u Srbiji, onobilo po varoiinui, mote fiiti i od 
iHcb Iju. ti. i ^iini-ir |)ni(.'o je div, a drugo gavo). 

"' il dukatu, jed'le. pijte do 

robijo dovodele, biiSka fti 

■i, 3a. 

biiindrrii, stjinralio. Rj, aiicb Iji 

»I. :)f.i. hafikAlufčnJe. n. 
vethid. od bafikiilui^i 

ba^ltAlufitl. ('ini. r. iui'pf. HbK.i.idern. atpiirii, rf. 
■iijpliti 1. Rj. Hniti biiiinluk, ■idrujult. 

baSkiluk,' Hl. Alo ju iiaftka, mlijcljeno, (HJvojeuo, 
OMobito. Danii>i<<, .\Kj. IDUb. liii^ika-lnk. .-« n.ml. i»p. 
abiuliiluk. 

biS-knfia. m. i:f. knez. R^. — Knen ihI kneiine . . . 
koji ae radi nutllke od seotikijeb knezova zvao i obor- 
kni;x, vilaelaki knez . . . bnSine! i veliki kne^t, Rj. 278b. 
NoKovu so nltur-kncMivi, ml Njem. Ober-knei^ a po 
Turaki hai-knei (glavni kiieK). Danica % 9(!, «rp, bSi*. 

bUluk,* m. iy. od TuTHke riječi bai, j/lavii. — i> u 
varoSke prealice ono gore na AU> ae podcamo »uvija 
(a siHNikn je proaliejt samotvoriL, pa je mjeHlo bajfiiira 
Kore kao io]>atii--a|, der Ifrieken, coIuh. ^i. — Na dll- ■ R.i. ptr,,, I tiiiii. dobui da 
<> lito Ja u dru^j, 
. ini*ftriti. n)ji>kau, prealiee. Rj. laOa. Poua, od koie ili ml hnrliji- (u dva 
tri prala airako) iim ac vcdSe povjeHino nii bimlukii. Rj. 
tAtih. /loš/ut, elava u preslice, ^j.'đl. — 2J o^hvAr 
kanjnki, der tialfter, eapietrum. Rj. riđi i oglav, 
HglHviun il, oelnvnik. 

BASova UrMlaa. f. t-uJt lialSovallradina. Kj. rtdt 
i BaoSeva Oradi na. 

biitii, in, otac, »iimo u Diibraručkim ponio rieama : 
Ili si haila ili ^a6i, iti h^eb ili kruh, nve Je ter jed- 
nako. Dl'oal. S3. Od baite do tfai^e, koliko od (»6« 
' > OL'ii. 8T. — tup, baština. 
bJUtUHS. f. RJ. (od baitta, otae}. — 1) ođevina, ili 
10 n^eato, K<lje ae tko rodio, dfr (i/rund and Bodtn 
i ritier genoreit, »oltim natale. Itj. riđi babovlna, 
jioaloJbJDR, »vi&ij, — a) Ho je ohno, orino dobro; 
of<!vina, oćinatro, otiuUriina I, babovlnn H; Ha od 
baili (oea) oitlaje djeri. patrimonium ; a po tnkovu 
daliru kaje od Ofu oiliijt ifjcpi, sove « baština avoftu 
ditbru koje oit koiju goil n^titje kome god: dMUijuij«, 
na"lijeiye, naBljedstvo, na^ljmlsli-o, poatojaige; ku*- 
mliliui, die Erlmehnft ,- Ako onlrouiai^l brat tvoj i proda 
ncAto od baitiue svoje, a po«lije iloRJe- ko oil roda 
njegova , , , tiuka otkupi ito bral njegov proiln ... i 
tako neka ojiet dogje ito liitUliiie »Koje ... on f« mt 
vrntiii .... b„H,„., ,™t.i \t<.j,. (11. sr,, 5!J-'i8. .Selo 
^■iiiii.'iii u II .. '111.. -!-;>. I' /n|ii darovao je Dnt<au » 
: oiouiHlvu. 1»M. 77. Dade 
Il viHAUl'la. «l, — 3) luf- 
'■' . il I I- ■■■I -Uli ••!:'": I "if-jnlnuiitu oft'inr od 4ru- 
,li,;in II III, pmi'iiie ijin/iintiir od dobra takora^ to m 
baitina loit i »raka diAro koje tko ima i iid knjegit 
je puitao ijonpoduT na koji gad način, jm lome baitina 
:Hači uup''f : iliiUrii, <!r:tiuii 1, dti>iivii>ii 1. Iiiiuuje, 
ndlai^. iiiili '■ ■ ■ ■ "1 i* 

Kj. , 1 <upf. — 1) »K* ali , koliko I i, > haitiHA x«lrna plMninii. 
timu fdje »u imaiva »amo 
\% ^ ito i viu<M;raiI: Tnikn 
'"•• KJf "Uf punani. Itj. 'Ji>\\ 
»AHj. aOSb. ona kojoj onl.ijr 

IpaeUi baitiniri. 

uufai boMiniriimi ili l.nili- 

n Mtilje od tuii'i hailinu, ,Ur 
lifc, llWi)JediiiI(. miniAi'iJH: V 

i.aitiaiku. DARJ.JHMu. 
■ h<iA.«.. UARi. 204«. 
> bnkL 
I dobrim ne koRJun bat i'iijp. 

■. fi-, 

rodu hiiiti. iVkk 
i, Dego imfljii hul. On, 2UT, 
( ko pod lim te udam (a 
''im, hi AUjufto da m njim 
TriMta bstn i>o tutgim Ip- 
— TriHta (hi'h iftupat po 
jedlUl. Poni. »M. hul »ebru 
U pao. ĐPorI, fi, I vrate se 
81. i>yi>. f>idi koH bHlftJA. — 
mm u Btiifni bije. der Hit- 
ro ftuštnđa. Ti ne ptjei min- 
vidi aUpajii'B. — Hf vekud 
iiUttlo DBt I od njciia dt- 
hiti i namifjtn na driak; 
DPwl. 162. - 4t OTUfiJ/ 
đfikom mt Ktrant ili oii/u 
ili id irroifiju. kakrtm 
*e klije il'i i l. đ. vidi 

,Rj. 

f đem Fiase hrim rirltOijcl. 
I od iivodi t plien. drm. 

> bili l,<a>i<-i . (lufika, HRhat, 
M«te. Rj. od biktHl, kojf vidi. 
Bj. <ii Ffun'-. bnifulle. 
1 Bi p. pliticu, (mlutt, vinu- 
tMM. dmero. Rj. i»/ biltil, 
r»i«uUlti, M-batiUici. riđi 
imff. b«tAljivnti. — Ona 
IJMaM mu prebijele dnifr, 
iWplođft(le devet voden ii-K, 
nmf. S, ni. Ti b'ittdi iami. 
m« eruije, a prihvati Hva 
1 oi oranja, pa utori polja 
^Ti ja irjdvnm pjenun lije- 
,m mfni dnurt': It'iinlimu 
f«smo Ijudflke (tnvorijel 3, 
hrtsliti rnu« iitfo Jto: okn- 

b ^Mnf. hdfHiHod .- U S«j- 
Uteiuvii AlamAnima. Rj. 3b, 
Oi baMtjicB. Rj. 
6f 4e» Arm* ukne Iland, 
tf. bfttnljnlc. Kj. raka. hri 

'firmArloiKn, nftjUHio. Rj. 
^ kejom Iku biilrdj«jt ito. 
^t.impf. eeTlueseii, iK'jli'ji', ieutru. Rj. kvarili, lapu^tati, uništavati, r. pf. batalili. 
r. impf. »loi. Kabauljivati. 
bJHiljkK, f. Rj. bit, balina, der Stofk, bimiliu: impf. »loi. Kabauljii 
bftliljkK, f. Rj. bll. 
Huljkn itH btitiiljlu. iNirnin iiiMa nego huljinu pa linp 
mt. fidi kod ktuuijka. 

BaUklJuSv, Railkljtllia, f. pl. u TrtiiHio! planini jedao 
brdo |H> kome nu negda nili vinogradi pa bnlaljtrni. 
te Bnd ^j<>$lo stoji Muno suho fokttfe. Rj. — zn niint. 
iHp. rijtvi kud iij(riru*ii. 

bAljI^J«. H. irrbdf. r d bAtHli. radpja kojum tko IkUh. 

KAlnr, Bftlrn, m. u MaiVi |>otok koji na nekulika 
niji'nijt invire viSe Rnitova poljar Im Difrii «a Mla 
r^iilaHO. Tvrde Mrai.e pokraj Biilrn bara. Rj. 

bAtSrlJa, f. Iiiee mjeulu bntUlijit: Tu se fini tlntina 
biitiirija. Npj. h, SM. h Crnogornkom govoru, tup. 
bar^«k iiijrstii halfnk. 

blllnll, bSlSiu, r. impf. (R.I (cf. ital. batteref) nckla- 
ifrn, klopftn, ptiUit : Roti<^ bata Da oboja vrala, da uiiese 
tri tnvani tlai* — pjeva ne uo*i Hoii(!a. Rj. uditrati. 
lupati, kiteati: lakiHi tnafenjt po Vuku. ali Danifie, 
DAHj. 2(V7u, đokiunje ii idarih rječnika i pirniea, pn 
it aorijili prtmjeru, da batnti inači: hoditi umiljava- 
jui^ w knii Ui hiru od idaliuiiti di od umora Ui od 
triiinufli; jedva \(\ kao ndarnJvH noiiama u lemlju 
I kwt lap.ij»S. r. pf. dobalMl.— Bo*i(^. Boii< bata. 
nojii kiln :hi1a, dn potMi rrata. Npj. 1, 117. Bo*ii^ 
supom bula, nod siiva ulala. Here, 340, On invede 
Mebii h tavnii-e, pa sa iijeRa Rvolgie oborio, Meh- 
uiedHifu poeje kros nvlijii, Heho fiAtakako t«le malo, 
pa u[iA<<e Melio nix fariiju. HNpj. 4, 360. 

bkti, u mgotirri: Zovuti hnti, KHiigli migli, eare- 
metli petli. XH avemn aelu [»rfnlorija. Rj. 213b. od- 
'lOHttljttj: Kad Evouo ivofli i avemu svijetu ogls^uje. 

bilij, m. (u Baranji), ~ J) riđi patacka. Rj. u»o 
ito itrafte »a ro/foiH kaa kukuruifii. — 9) odajefen 
prst, Đrehijen kliuj!, ein Smmmet, trttnruji. Rj. ontatak 
od ijdjvefita kaaii mu ne Hti odlije, tridi kusatak. itp. 
bntaljak. bataltifa. bUlič (obu. u bat.; isp. Iiatina). 
Osn. 294. 

bAtlna, {rf. gen. pl. bSlina). Hj. oen. u bat. Oso. 
152. - i) dff .Stodt. ftutiji. Ui. Vranuo fn hiitiHOm 
[H> pinvi. Rj. T4fa. ^^aKiti koga batinom. 3i>3b. Za 

EaMum mu pali l'atina. Rj. 48(ia. Pottqao ga sabljom, 
Atinoin. Uf. &52b. Bve stoji iralOc hatina kako se 
tuku. CmiMu butine (kad »e ljudi biju), Rj. 830b, 
U jo^iku drvnom batinu tratili. Poel. ^S2. Di ga 
iid'nlru butinom |io Ionima. Npj.' 1, XXVI. riđi 
ajdamak, bakrla, bat, bntaljka, ćula, degenek, dn- 
ruiigii, kiink, kiiafn, mafugn. motka, oblieti, ab]ii<. 
omliit, palii-n, pnljikovaftt, šopa, aupruga, atap, Stap, 
lojjigji. lotjuKa. xakovauka; dreuovn^a, glogovafa, 
lifasioviu'a, tJjenova^ft. Ijeekovaj«, viiojovaJ^a i l. d. 
— 9) Slork«trcifh, vevbvru: udarili inn dradeael ft«- 
(i'iirr. Rj, ad'irnf hiitiiintii : Svakom po HO batina uda- 
riti. Rj. 4771). Oi'ijrpili mu dvuileiHrt i pet batina. 
481b. Udarili voteku ICK)— 200 batina. Miloi 69. — 
3) suIudaKt fovjek. der Stovk. utepeii. Rj. vidi brajak, 
i ijin. — 4) hofei batinu 1 du kritgst (thust) tu ge- 
uiK« nirlit. iivqnaqunu itufere* (fiiciet), Rj. kate K 

eijdrufidiro, da tkii ne <'.v ito dobiti ili.u^iRi'ti, vi'l).- 
oi'eii brusi hoi5elt kijak ! boi^ei stisak! hoi^ei Sipak! 
ciel niaka. 

batia&^Je. ti. duu Vorbritifien vom diimmen Xeaij, 
tltliralio. n«guv. Rj. vtrbal. ođ balinuti. t) radnja 
(1(1 hiitina (ijuvori kojeita). — S) radnja kojom 
tko butina koga. 

biitloBli, bntin^ t. impf. — J) govoriti kojeita, 
ifumiiic« Zeuij dahenehn-alien, nagari. Rj. tsp. ba- 
tjmi ;!, *yn. kod ba^eKgati, — 8/ (u Hrv.l batinati 
koga. batinavt ga lupati, lu^t, e. pf. »loi. izbatinati. 
bIttiDirn. /. — ]} dem. od batina. Rj. — 2) dno 
us vrliu roga ii gove^ta, dok se rog ne o£isti. Rj. 
bAlill sts bBflm se, v. r. pf. (u C, G.| rccellere; batils ae faSk&, t j. t£gla ne. Rj. glagol ne draičijc ' 
IM nahoiii. vidi trjrnuli se. r. imp/'. wp. trwiti se. 

hktlt,' (iitj. •nilfW. tidi Btvinu. Kj. od kSl*, Imbt, 
»ftKii, » 7'unl-. Hiut. li. 

Milija, ni. ifer ^urtlkhe, felir, ef. srei^an: Jer je 
LiUKi u buju ballija. iy od bniH » nimt. j». 

Il&tq]ll^a, f. (II Psilr.) [logućn *lo se duje poln- 
Eoiku. Ki> -- ruWi ' (niim jiasi. ehJi tiiJ njprat'u. 

Mto. «. (n jul.l — jrj A.vp, o<( brat. Rj. vidi ba^a, 
I «j/n. JtocJ brZcA. — Ij miinchmiil »uritl u/s babo 
Vatfr, pater. Hj. j(i>rori vc o<) m^n nr šat»o i» bmln 
lu'i/« 1 :a bALu, oru. ri(/i blbo. 

Bktorlna. /. lOftlu vnroMni izmegjii Bngrdans i Asnu- 
paAiuc Palanke n Srbiji. Rj. 

Mlak. »(. toko Dunava dulje <la Fare6i> gedorrU-i 
l'inrh^eittrh, pišcia ttrtfaetm Bj, .Sluet/utcB, (ftulii« 
NiurrAHu. Kj.* fibu «ui!eni). rirli batalaj, baknJar. — 
ponUimtm od bat (batina), ito je kuo drm »iiho, kan 
u Ififtmuea Stockfisch. Panifif, .IKj. »Mili. ry(ai 
i fatim naiit. {lalnk, avjodok. 

btlokUSN. frinailla aKKoUirau^tri. DARj. 2irjb. 
iififvi, trulo tihe. balokljun. riili Avhe\oV\}UD, Umio- 

nAtlfldv. n. diiit Ermunltrn, iinimalio. Rj. perbul. 
ud liutrili. rndnja ktijom fiO h'itri kom. 

bnlnciilU''* "- ''"^ Att**fhla^n mtt FOiatH, culci- 
tratio. Rj. terhiit. id batrgali «. rmlnja, kojom ge 
tkii halrifn (nuganut). 

kili-Kall NP, bat>);am bcs r. r. imp/'. ii hodn, t. j. 
bacali •<■ 3, aii*Mhta{ieit, ratrilrnrr: Raiipi tu- no- 
puna kao iidovav a kniu. Uj. fidi i bui-nknti se. 
mclflli tw *i. MP. istnrali 4, pnn^ali ««, ritati ne. 

kilrili. batnm. r. impf. tu Slnv.^ rrmittilfrn, »ni- 
mare. ef. liaOar. Ri. ).« »««.«)> ni .»/.»d/. bilor f'.rfj.;, 
bilnu (ude.), hraitar, doboaau. govori te *e tamo u 
Slitrotiiji nego i diitgdfa u Hrvala kmi igcde hlisu 
Madžara, hntrici k(itC"i hrnhriti, nUdM/diti, Ijciiti ija. 

butani'", f- "di bndrliica •£, kVivn -ž. - klica U 
a mladijrh ti<<a ove iHilr^jir« ie kojijeh |)0«lije p^rje 
ucml«. Kj. 37tiH. ja poiUtnje up. pulrlj. 

MtnKH. f. 080. u bat, ta itatt. uip. Čvoruga {om. 
M fvor>, auiUuga locH. w malj), paiiju§n ('•'"<. u pani) 
i L fi — iJdrniH f/rit hrjim tuluri^U U butnutj. tidi 
maljica, šibalo, Sipka 4. — ^J na diUHu latulianl 
(frtvM ili itniitltn iUjak: Naitcti te idiilitl njemu 
ufiniov nn uji^iu' iaui ututdenabitlitnu. A. Proiii^. Kp. 

Ul&R, baiilna. m. lu Boci^ voda koja otoH ua 
Jednoia oijmiii. autnja oA jeiurra, eidi bSra 1. Rj, cidi 
•y*. . tuljf. 

hktuHka, (. Kj. »»b. dU Strrkvadtl. Svannadel. 
iKiM gemMH, igla ■ glavom a bo« uMca, pidi oatuAuica, 
t" liabljaAi i ifin. onJjr. uMaujcni od hlll, Uo Ji- 
a gkrum ualik na u^. banl^ii?, AKj. ^Ita. otl njtga ■ 
iikf. '~ rijtii I takim Hittt. kod babu^ka- 

bkfaialr«, /. govvri w u y€r. Ilrr. riđi liaiuKiu 
1 babljai'a i inUaia »jfn. tttidjt. pi-ftanjrm -d haU ktw 
i baiiiika. 

Ulvo, n. «urriiliM, ntnik kakoga bilia. ■la]))jika. 
gm. pl. bSlilviL DARj. SMa. riđi njn. kod otnliljikn. 
fforori »r. i a tlrr. - I'vi cipele lialiiko batto (d 
Ntttii. J. r*. Reljkovii!. l'a prostora doulu im »e dade 
liuladicaaui diiliniiakiiiit, kad lUl Ure, da moivj uui^i 
i ««pcrke •<d fc.if.iiNi <Mi. liARj, Sila. 

kn«, ban, gtainivi kinima ne ittifc vijanje tm^r. 
pu *r njima ptaie i(;>ro; iMJŠ« P^ prBnu I tlano 

ft««.' Hm Uf!. 

bH«fak. bailfka, M. vidi bAk. Rj. bak. rub n m-Of 
liiret, ticalu Imk mfiri nr > bauk i baui'jik. Bj. lita. 
wsr<MW M hpm. od bauk. riđi bli* 1, 

Uftk. m. J) drr tlanhan, Waua:.H. lrrrir.,I»m. 
Hj. kriji Nijti«, itmiiljtni' :ii-o ttraiiln: o.lniji-li ji- 
kracL (ItdAvvuri »e a tali maloj djuci. kud mpiiitjii 
gđge itn je flukU, pa onda mnnpco ilijci«, ne luujui'i da su kraci doc^, nej;o luislef'i da su biiiici ili zvjerke, 
slane plakat:), Posl. 'ŽM. — S) vidi hak. Bj. riđi i 
baiifak. 

Bitnk, in. nadimak mnSki: Stane govoriti OHobila 
Ahineiii Bauku iz NikAit^a: a ti Bauh na koliko Ctit 
Npj. 4, 4ij^. tup hj/p. Baca, Sajo, Bajfeta, Bajko. 

bai)kft4je, ». dns Bnuhnue«, lefrificaUo. Rj. verbtd. 
i.d haiikali. radnja kojom tko hauie: Ne bojim ti 86 
jtt baakanja, li si. striko. Npr. Il>8. 

bnilkoll. b&iii-em, r, impl. bitnlMtuttH, Urrifieo. M. 
rikati liaii huu, pluiiti ricuoi bau. buu: Izi^je prad 
peiHuu i HiHue biiukati: iBaii I bau! baa1> N.pr. 108. 
V. pf. bauknuti. 

feiiAkliiitl. bituknem, c. pf. haidiaiten, terrefath, 
Bj. porikati buu. t\ impf. baukuli. 

bnbljai^ei Rj. n. uirft bahnljanjc. 

baiin»l1. Ijam, c impf. (n Sumad.). Rj. tidi bnliu- 
Ijati, i^i pobaućke, 

blluni. /'. (U Bafkoj). — 1) Sgtn ovca, nn Siktif 
ohne Homer, ori» idi»que eomiJmx. Bj. — i) a ovoj 
za^neci: JaSe tata nu banrif l.j. svriikn nakmuiA. 
Kj. rla nije oeđje: tuta na bauri: avraka na iutoj 

b&Van. m. (n C. 0.) vidi balvan. Bj. veliki dirA 
kao ifTeda, od balvan iSf/ubieŠi I, ijuvori K tt Srbiji i 
to bAvan. DaniiHt^, ARj. ^llb. 

Bnvnrskn, f. ailj. t. j. remljn, Bniera, Bavaria; Bir- 
v^rac, fcrinln kmii -"■ inkn /nve u Hrvatskoj jamačno 
za to ~i" ]<■ 'i"!.. - :i ■ I' l'.^nfre (Jtacarške). DaniCifi, 
ABi. „'U, I 

Bavarski I, lliiraroritm; ZnilakA- 

milijam. ^!..,...l!., :■.,.,■.:..,,„ ki,c«a. UBj. ^ i77. vidi 
Babnr»ki. 

Baruni, f. vidi Bavarska, Babiirsku. Itiiiern. Ba- 
varia: Baverac, knoln, koja »e lako zove u Hrvatakc^ 
jama«^no ea to, )to je donesena ie Baetre iBavankp). 
DanićiC, ABi. ai^a. Tal. Baviera. 

bav^rnr, uavirca, m. m Hrv.) Ari ErdApfet (đit 
aus Baiem gettrachl aein »ollen), talatia qHaedam. 
Rj. krtota k<yja se tako lure u HrraUkoj jamaeno 
lu to, iU} je đoneseiut « Bavere (Bavankt). Daiiif]^, 
ARj. 21Sa. 

bftvid s#, vtm Bc, V. impf. Rj. e. pf. uloi. nabaviti 
se, potabaviU se. od baviti (koje ovako het ae m 
dolazi) r. pf. »toi. dA-baviti, ie-, na-, pri-, pn>-, ca-, 
poia-baviti ; e. impf. idoi. dMiavljati, ik-, na-, uri>, 
ZH-, K-; v pred \\ moie i otpauli: zabnljati. zabaUlcall 
(dem.) — 1) »ien aufhallen, morari: gdje m on boH 
sada? Rj> boraviti, bili gdjegod: Ali tr oni slabo baet 
koil koga oaniaiitJra. BJ. .tlHia. Nama niti Je rrem« ni 
nufito, da te orde bavimo i dn Ih ^-nvamn. Mtlot lOT. 
(iwlinc IH^tS. bavefi se u Badimit zapitam Luku. 
Opit VI. I'o nekolike nedjelje doun bavili «u u u 
Hiilujukoj ku^i kod iKivjetiiika za badava. Sovj. 9, 
Jakov hjete fo%gek krotak i barHuie tr ii ialorima. 
Moj*. I. 25. 2^. David ne barijaie u ptoitit\ji po tvr- 
ilijcni niimtima. Sam. I. £1, 14. — 9) nattojati. n»> 
dili. muditi, trtiditi ae. riđi zabavljati ik i. — a) lim: 
Koji M barr titkonom, ne pnznn!<(< me. Jer. 2, 8. 
Narul, koji ae bari stoktim i inuinjcju. .Tez«k. Stt, 
\'i. O utvari, kojom « je mnogo (mri". Dioba U. 
NI uialo ne buifii ne iijom ue biHiuo iiii>-/i' ••'• •t'<'<-0' 
vati J^la joj jo^ uedoKiajc. Kad 1, IH'. / 
licima svega plemena indocvrai)iik<^':< ' 

tij«m pilaujfUH. Kinr. 4, lm. — slova itmef^u broC-e. DM. &. Majviie radili zemlju i 
oko stoke ie baciti, t>y. koji xe uA'u crkeene ittvrijt 
bavr. Kolo Ili (14). e) o rtmii: O »vm n« hori. 
DPoal, MB. !*VHk (* hari o aroma. 117. 

bkit^f^Jp, n. rfnu Vmrnlen, moratin, iy. verimi. 
vit baviti se. — f) ttatM k^jr bira knd ir tko buri 
fdje: Nabiti kome cgnjiltc, t. j. d(wa<Uli mu ic«|iai - ryeč» s lukim nast. wd> kod Hnunnont, bestidnost. 
goRpoStinH. 

bi>xAbrazan, bezobrazna, adj. ediavtlos, impudenu, 
cf. beitoian, Rj. koji je bez olirajsa u prenesenom umislit, 
t. j. bez stida, i po tom što se Hni ili Uo biva bez 
slida. suprotno: obrazan. — BeKobrazan kao paSfe. 
Posl, 11. Kao BrpBki svatovi (n. p. bezohraeni, vifiu). 
139. Ove igtjna umiljate i izoitrene, alipri tom i veoma 
ImioliTažne rene. Priprava 40. adv.: Gore joj oči kao 
u feof^ije. (re£e se žetukome koje besohratno gledi). 
Posl. 44. Pa Matica opet mene žalo ovako ludo i 
heiohraino krivi I Ilanica 5, 81. isp. obezobraziti, obe- 
zobraziti se (postati betobranan}. 

bezobrikzluk, m. vidi bezobra^tina. Bj. i syn. ondje. 
be/obraz-luk. gdjekojim ■narodnijem r^'učtmu preSao 
je Turski nastavak: bezobrazfujt, ei^aluk, hnkianJuk, 
pasjftiut. — Metli uzimii tu najteii bttobriuilvk, Sto 
Ban se uBudio izreći onu presudu. Ođg. na ut. 30. 

beiziibn^Btca, {. dit Seblamtose, impuđena fanina, 
cf. bezofnica. Bj. heeobrasna ienaka. 

bezAbraunTk, m. der Sehamlose, imp»dens. cf. be- 
zofinik. Rj. beioliratan Čotjjek. — Vefe kupi Tatarske 
dahije, nevjernike, i baobrarnike, koji nema oi vjere 
ni ilufie. Npj. 4, 4G4. StraiSljivfi se njemu predadoSe, 
sve straSliivei i hceohriunici. 5, 238. 

bezohziTO&, be2obx)ri[S, t. j. bez obzira, ohne sich 
umiusehen, sine rcpeđM: ode bezobzirke, L i. tako 
brzo da se nije imao kad obazreU. Rj. bez-Miziree. 
bez-obzirke. ta hvantitet na posljednjem alogu isp. 
fluietice. vidi nezrelice. 

hizo^an, hfezoĆna, adj. (u DiiHr.l vidi bezobrazan. 
Rj. koji je bee očiju u pri'iicurii'iiii ^luishi, koji ne 
gleda šta rudi, kao da j'c 'ir- unju, //iisiiiiin »e piueiH 
na pristojnost, ne stidi se ■"'•'ci'' . Hc/Mr-ni svijet uži- 
vaju. DPobI. 5. isp. obezoi^ili (jiit-^t'tli l:t:ixtiii}. 

DezafUnstTOi n. (u Dubr.) ndi bezobraStioa. Rj. 
i sy». ondje. — bezočinstvo (staro OcnoiibcTiio, od 
osnove koja je u starom CcaoKi-). Dan. 344. iMpugja 
osnove, k<yoj je t otpalo te joj ostalo na kraja sa- 
glasno, i nastavka (stvo), kciji ee opet počinje suglas- 
nim, umetnuto je a, a tomu vmetht još dodano a. 
riječi tako nastide: boianBtvo, Čovjefitinstvo, đoSanstvo, 
nafianstvo, ol&Čanstvo, roianitvo, RvjedoCaoetvo, veli- 
ftinstvo, visočanstvo, vladiianstvo. isp. Osn. 244. te« 
umetnoija a kadilo se a ne doda: otafaatvo, roilastvo. 

bizocnicit, f. (u Dubr.) vidi bezobraznica. Rj. be- 
ločna ienn. 

bbzo^Kik, m. (u Dubr.) vidi bezobraznik. Rj. vidi 
i bezofnjak. besoian čovjek. 

Mt,alnlik, m. riđi bezofinik. Rj. za nast. u be- 
zo&ik i bezofnjak isp, anatemnik t anatemnjak. 

bAzopiisan, b^opSana, adj. bez-opasan, koji je bes 
opasnosti, nye opasan (ne^o siguran), gefuhrUis, sicher, 
periettli expers: Radi ovijeh vi^ib dobara narodu nje- 
siinu (zelskomj nije bilo niSta promijeniti koristan ali 
opiuan stanak ua nekorlstaii ali liezupiMun. DM. 101. 

bizop&Kan, bfeopSznn, di'.;, lH-/,-(ipu/.nii, loji je 6« 
opaža, Mye na opazu, unr<n--iihti'!. in^-iuiiu,.. Stulli: 
inconHideralus. — adv.: Ni> i' 
te elo ne nagje. DPosl. 70. ah-. , 

btaSTJe, n. nekako mjesUi 
keiaaće. Bj. doba prije šore. Rj.' beK-zorieY 

bezrAzIoinn, bezrizloJEna, bezrAzloiii, adj. irra- 
tionalis. Btnlli. bez-razložan, bez-razlotit, »to je bes 
riMsloga, unr«nt6nfiig. suprotno: razložit. ~ Na na^n 
liesrdzloHtijeh iinina. V. AndraSi. Sezraelošne su ove 
tvžbe. B. Cuceri. Ako bi krjje misli besrasloeite bile. 
M. Divkovi<^. Ova (zem^a) bi stvorena za iivinu bet- 
razloinu. F. Olavini*?. DARj. 2T5a. Da bolje misle 
o Boga i svecima, koje drfe za Ćudljive i besrazlitine. 
Zlos, 2it9. adv. Koliko su tebe tiezrazloino uvrijedili. 
V. Andraiii. Blaguje i pije besrazložito. M. Divkovii^. 
DARj. 275a. 

b^zribifa, f- der Neslling, Nesterl, cyprinus al- .\Rj.274b. humus minor, Hj. gobio vulgaris Guv. Bj.' ntkaka 
mala rilia. 

b^zrodun, b^rodna adj. unfrucluhar, infecundus. 
Rj. bez-rodan, Stoje bes roda, ne donosi roda. vidi 
be^lodan, nerodan, nerodljiv, neplodovit. — Nepri- 
stajte na bezrodna djela tame, nego jofi karajte, tfes. 

b^zrodnicB, f. nerottinja: Ja nijesan vsehi beirod- 
nica. Bj. bez-rodniia, iena bez roda, koja nema srod- 

bfezrotkinjB, f. koja nema roda, ein Fraueneimmer 
dus keine Anverwandsehafl hat, mulier iMrcns eo- 
gnatis: An|^e moja ti si beerotkinja: svak mi čeda 
fiestituje mlado, od roda ti nigje niko nema. Bj. vidi 
bezrodnica. — za oblice isp. nerotkinja. 

biiub, adj. edentulus, koji nema sulia. bez-sub, koji 
je bez zuba, — Kakva si mi bezuba djeda dobavio 1 

5. Ljubiga. DARj. 277a. 

bezuman, b?tzumna, a^. unvemUnftig, demens. Bj. 
bez-uman. tako sloi. a^. lakouman, malouman, ol^tro- 
uman, slabouman. ~ 1) ito je he£ uma, liema uma, 
vemunftlos, brutum, irrationale: Bog je aamo bezum- 
nim iivotinjama usudio, da ostaju do vijeka, kao Sto su 
im i stari bili. Danica 2, 3, Da rečemo, da skotina bez- 
umna može raditi svoje poslove bez pravila i bez 
promišljanja ali čovjek valja sva&to da radi po pra- 
vilima. Pis. 68. — 2) koji radi kao đu je hex uma, 
kao da ga nema. ili radi kako se X umom ne podu- 
dara, ludo: Tako mi se Rrob ne prosjeo kao Ariji 
bezttmnomei Posl. 304. A joŠ je btzumnije i smjelnije, 
Slo ovaki ljudi govore . . . Pis. 84. bezumni tiviij-mi) 
i sporoga srea. Luk. 24, 25. adv.: Prepade ae Strahi- 
uiću bane, gje pogibe ludo i bezumno. Npj. 2, 885. 
— 3) junaci zovu se bezumni, koji id^ići u boj kao 
da nenu^'u umu, na mure ni za sto drugo; tollkuhn, 
temeraritts: Drobnjaoi su bezumni junaci. Hj. 141a. 
Brie beri silnu mlogu vojsku, sve Brgjane bezumne 
junake. Npj. 4, 213. 

btoaiRttt, bfezumim, v. impf. bethdren, hinter das 
Lieht fuhren, deeipere, ef varati, zavaravati: Da olide 
u selo Mletičak, da bezumi Ćengii-SmaH-agit, dok 
okupim mlade Moračane. Rj. bezumiti koga, činiti ga 
beeumnim, zalugjivati. v. pf. sloi. iz-b^umiti (i se), 

b6zQiiilJe, »I. TJnvernunft, ilementia. Rj. bez-umlje. 
vidi bezumnost, bespamet. — 2) stanje bezumno: 
Moj ujai^e od ^ibinja Jankol nemoj dati umije za 
bezumlje. Rj, — Oni se svi oapuniSe bezumlja. Luk. 

6, 11. Njihovo (de) 6«£wm^ postati javno pred svima. 
Tim. IL 3, 9. ^ SJ stvar bezumna: Ne fiini toga 
bezumlja. Sam. U. 13, 12. Uza sve to ne sagriješi 
Jov, niti reCe bezumlju za Boga. Jov 1, 22. Proroci 
tvoji prorokovale ti taJi i bezumlje. PlaČ. 2, 14. 

binumlj^nje, n. das BetAfiren, deceptio. Bj. verbal. 
od bezumiti : radnja kojom tko beiami koga. 

bAznnni^ki, a4j. ito pripada hezumnicima : Usne 
mudrijeb ljudi siju znanje, a srce betumničko ne fjni 
lako. PriO. 15, 7. 

b^zumiiik, m. der Unsinnigr, demens. Bj. io^de 
bezuman. Jedno misli razbornik (amotmik, sveiuinik), 
drugo mislj bezumnik (misli a drugo nesviesnik). 
DPosl. 38. Bto ji'. d()8ao taj bezimnik k tebiV Car. II. 
'J, 11. Mudri će uriBlijediti slavu, a bezumnike Ce oil- 
nijeti sramota. Vtič. 3, ^5. 

bAzumnikov, adj. što pripada bezumniku: Misao 
bezamnikova grijeh je, i podsmjevafi je gad ljudski. 
PriČ. 24, 9. 

btzanndsl, b^umnosti, /. vidi bezumlje 1 i 2, 
bespamet. — 1) Vigjasle li Turci, braćo draga, bez- 
umnosti naAijeb glavara. Npj. 5, 501. — H) O lakomri. 
proklela vi đuSa, na svafito li ljude načeraste, na be- 
zumnost i na pakost Ijutal Npj. 5, 59. 

b6zvjtirati, b&zvjema, ai(}. infidelis. liez-vjeran, ktyi 
ne vjert^e koje vjere. — Kako demo rajom upravljati . . . 
i/ntatlHM. Rj. lako torv itjreii mrilo 
dtm. hchtcfl. 

. od bebN. Kj. — Diimnn u pokri- 

■bun u hdiifi. l)r(wl. il. Ne miim Dio 

u u ABj. mrt), kale Danicu-, 

mrdjf bili u iniif^nju yrffieiienoin na 

bpj-, fcp'ž-, lijefi koje ir u iuliifnom i/orora tako 
pntirnu, n. a. bts^vn, Beotcntil. lictHli. u n^Vm '.!»{)> 
u rvtru, «>i'ft (ri*(» gMiiU meJju uninia kojimii je 
pofHak bije. bio, bi<^. 

BM. IV^H, ™. H irB. Virnmi, Rj. .V(«'f. Bfca. — 
Puk fe Iripiit »d Itef obiutreo i Bcfti je eure jrovorio: 
Bwu ifTurf«, ne beiM re n« nic. N'pi. 3, 5(t. U tom «e 
Mpiflii K^vori knko je rnr %Iehmed proMo na jln'u. 
0U». U. na. u lURj. 319a u primjtrimu im-lrum. 
iilujii luivio Be^in: Pod Befem. Olim. 20. U, l'od 
CMurokini Itfretn. J. Kavanjin. DAItj. ilila. 

hKm, {. \\\ (', <i.) nelcnku velika einija, xa koju se 
govori d« itiM na ticbi krcljuJl kao riba, ali m siuno 

Eripovijcda cU ima ova umija. ali »Inlio ko mnJIc lio- 
auil (U ju jv vidio, kao ni naturu ui gmlitnona. Art 
Schtfinfieii. »frptnti* iienim, R|. i'«^. i fcnibonotiuc. 

BMiiali. HR. đtT Wiener. \'icinttnai», cf. [kaliju. 
Rj. itrrjek ii Uda. — Svilia kruno, itc^iHin-ČMarii ' 
HNui. 4, .')79. 

B«?j. BMojn, ».. SUri B«Vj (Srpskil u Bnćkoj, 
i Novi (ili TunkiI u Rannlu. Rj. 

Bf^Mar, Bef^jea. ih. Rj. rorjob it lieftjit. 

BN^jnki. <uij. Rj. ito pripad-t Beftjn. 

kt^fPlO'*- "■ ''"" »rhicf-Anxrhrn, tari-u» lUpeclH«. 
Rj. rrrlial. ml bciiti, kuje riili. 

k^^ltl. blCim, r. tmpf. Ri. pjdi' buljiti r. /i/*. tlo:, 
ix-b«^lti. — J> t, j. oOi, rii> AHf/tn rficr rirftfen, 
«tiffVH, rigiiloit fifo (M'ulac. Rj. tmitfiniti tin, itralirii 
ofi plrdaii, i to Hi od fuda Hi otf iinjeni. Put tebe 
ide, ori 'Wi, a mb* kei'i. a lebc sve na mtuge iivot 
dulan. ftj. 3i!!ta. Počilo trn vefia^ mitnic s mordiveun, 
on »tane cn dufto u/> firriri i kopivali iw. Danica 
4, 38. — i) mi »e, re/teit"'. tthUf anuhfH, torre ti$eri; 
Be^ii itrade ne hefi m lu) «^. Rj. ftnafenje kao tia- 

B-\}<tl pinl I.i Pa ac befi, pa iw kerebeji. Rj. aUSlt. 
rfi *e kao krava na ii^alov^-. Po«l. 12. Itef! m kao 
nboikina junr. 13. 

hfflM, f. pi^-nnikii bun-, '''■< Ihr-fh-^ 'IkUum cert- 
rimVinunt' Tumba kao t.n ■: ' 11 ;iđ21. Rl, 

Br*ktn*»a\n. »•. >-■",■■■ i ■■ ■ ■ i:j. 

Brfk*r«*lii. ..J>. Rj, ' , ..!..,. — U 

w pojn-h na Vriiuljc plnnui,, ;. ..1. Lli liLiket««p 
ravninr. NdJ. I, :t51. 

BrA^rek, ni. Rj. taroi u Ilanalu. 

UNki, •«(/. Bj. ita pniHulti Otiu. — Drojm Mije 
;in<i-»<iir ■'MiirH. Nuj. &, 3»!4. ,„ir.; Po Tiimki; pa 
^rft.. Bj. 6HhL 

BffkbO*. f. Kj. iriMJta ..- /{f^i. 

BMUJii. •»- ''/- ib^Juiiu. Rj. ^>TJrk h IMa. Bc^ 

liij.i IV. «ii;ii.- 

T.;-.-:\r - - :..-,<Hrina. - />.'o. 

rj'l, ' '■■; U fceciira nvn- 

k.v. i,i ,Po-l. S£>). Hj. 

■ ■irm^na cvali mi t . »1.1 1.1 < bMli»- ■ Bf-i<o. 1 ' 7> HtlMH. Hf bMW. Bi. - 
*.ll.M. R}. » • • 

^ b«Auwvauj<£. ty Mir bffftrluk,* m. Ktanjr If^arnko. rtdi beCarine 2. be<5a* 
rovanje. i«u. beivDslvo. bei5ur-luk. tup. Hbadtituk. — 
Tako me iiakle ONude, da ostalo vrijeme tivoin niog^e 
provedem ii liri''irluku. ttnnica 'J, 142. 

bt^ćardvfinjp, n. di'« •hiniiijeatllkbeH, 1-il'i coelcbg, 
Rj. rerbal. nd bei'nrovati. stuvjc hrfiiiri'ko. mdi beća- 
rina 3, bei^arliik. i»p. besEpnetvo. 

bp^arAvnli. bci!!lrujem, v, impf. Junggrttlh tein, 
alt rmlcher lehen, ftMilibtni ritam agrrr. Rj. teAir biti. 
Uvjeti kii'i bt6aT. 

bf Mrski, uilj. juHn^tmlluirk, corlibi» uttt eoelSmm. 
Bj. ilo pripiidii btiiinmn Hi jt kuo u brfarA. 

b<>fftru£ii, f. bubu^ic«, *to po licu \t\M.\ u luladiđa. 
l.j. Stojanovie. DARj. 230b. — rijcH n tukim miat. 
u itj^iruia. 

KM'ko, m. {a ('. G.) muSki nadimak: Te kazuje 
j;e('*i( Bajovit'u. Rj. iip. Be^. 

B<V'0. m. hjip. od B^riitlav (Dnnif'ii ARj. ;»0b): 
U Reiiii(<a mlade Aae, ona uema h kim. a » Be&t 
mladi (ijnro, ona hoi^e 4 njim. Herc. 2(i7, Bejt Befir- 
Stani. Bfin, u mene jedini!. H.Npj. 4,207. 
'(i hfip. i od druiju'iit knjcif imenu 
!.,•<" i-r ;„„■,„„■ „"ilun-imu Be, w. p. ilertir, B«rnardo. 
'"' ■ ■ '■■■" ^li" \'ećo, Vifti. i»p. Br^ka. 

'■ 1" I" ii.-ii,' III. fidi «id. Rj. riill. bt'denjc. — 

/ ' '"' 'jri'fln. Rj. 17oa. Ds uo krunim 

'■_;'' '•'',. i:j iMiHa, Panduri onijekii plavu i od- 
Tiesii ji- II f.'riiil, te jie na Voen metne mi beiten, Bj. 
H()(M. Pottlodnjder nd 'jfdeiii <iJ grada ! kn' ne crne 
Crnoporake (rlnve. Npj. 4, 91. Trfi .\Dto po beiitnn 
Kradu kauo Eoko pu jelovu pninju, po hedr.nu poregj« 
barjake. 4, 243. 

bMf lU**- "' ''•>"' bedeu, muri: Na heiUnjr . . . mdfjott. 
A. Knnidi.«. DARj. 2žlb. — Ali (trmi, si" »e cem^a 
treae* Al' uiUra more o herlenjeV HNpj. 1, 9, 

bo4^l(Ja.* f. Arahuichr Stnte, tqua ariihii. cf, at- 
binja. Eti. kobila Araptka (hedtri ^= Baluin^e) no- 
itmin«.- Fripaisi me Ljutica Bogdane no kobili iatSaif 
htdfeiji. Npj, 3, 22r), Pa opremi mvh l>edtriju. S, 
•f^. I'a uaede iant bedtrijv, ud koje ie i t'avran i 
Šarac, a, 453. vidi bijelka 3 (bijtlu bedevija). 

boidj^vijftt, b^d^vljft>ta, n. Rj. idrijebr od bedevge: 
■ToS ji- dalje aA- hedrrij^. Bj. 

bMra. f. i b^dro. f>. (pl. bTIdra, [i i^Mr^l TM. 
bBdJUSl Sf-heiikrl. rni*. Rj. rfe™. he<lriea. — t) htat 
» tojoiu je »axt'irljrno strijtio gornjim krojem »rojim; 
dif Hufte, (w/i. i«p. kuk' 1. — jy pn ko»ti ocoj tove 
Kt laka i mio ito jr od nje do rebara i hrleniee, huia 
te piiie: die Ijcndr, luuthiis, riđi »laldnn, slabobo^ina, 
bok. — H) pa i tttrytta tumo lore sr tuko ito Je aa- 
utarljeno « hatrom « prfom inuitnjn ; fnaur, enu, 
St-hentel. riđi utepno. — 4) • kako ..< /■■■■In- ... .,!,> 
Himne, innii htdrn napokon i tamo 
lalH*. ciViliok. — I' itnikvm prinijeru m, 
II Jtojnri od oi-ijfh tnafenjii trelia m.vI, 
btdro. joite vilja napomenuli. ■]■■ '■ 
dragom CJ) znai-enjit apolrihl', I (3) i > li) 1 <>dai: SUuui< 

ili'>lelo. kuo moje koljfi 

Liioj_e i_ brdre. Itj, 4771,. I. Dr. jnfuii kr|>ii piniiin, iileiciil j 
tiedara do ritili rrbiira, da m> moje kuHli ue rainuiMl. 
Npj. 2, 4t!.'j. t^mroA- s<- inktr m jeleke, britki ttuđ 
:■! >Hi>-irit(i betira. :i. 419. Neka Inidu Mm mi» n- 
ptVK""(^ I'Uk. 12, :t5 {lumbi, l.fndrn). Polom) hrdn 
ODloia koji uitfi^u na nj. Moj*. V. .II, II. '>PM«iii 
nnaitoni Itedr-i m-oja i krijepi mini>-e .»viijc. Prid. 31, O. 
b^drpil, Rj. mlj, prtma hedm, Mmnn. it« >e ni 
hnfrr, »ii ttr-int, Nntoi-. (iifcriinuK. M Rj. aumu.- It^ 
drvni yng (ii Rod), riđi dovrstuik. Bj. IDb. r^i n- Nii«l — 41 — kekHiiti H 
.1 

I! 

il 

I !• bedrenfka, m. ;>/. ^>vofrJH 
fhrax. vf, iIomiiK. Kj.' 
ledro: Pa potrio mani ih1 
m. wl hedra; uU ^c ?</>«/- 
tma ne kuv h ma njeno »et/n 
sablju iz^-adio. Npj. *J, '}x. 
I«. 4 6iy. K cijelome Ki- 
a pojai« dvije male pu^ke i 
"a o ffetirici Hiihlju). K(»v. 12. 
ine »voje wr desnu hedriru. 
«r Itedricu u korininiu. Sam. 

itfl Aepfel^ mali aperirs. Kj. 
unt. riđi aptikn. 
trura pitnpinellit, Siulli. — 
I, trava koja ne zove i he- 
Apinella HaxifrH^a. I.. l>Al{j. 

Hablja Hto uz he«lni nlciji: 
. Kj. isp. hedrira. 
fen, hi'darri) Srhcnktl, »vuk. 

o. pl, be«i, Uepl, i bejrovi, 

dotninuit, — 1) Ari AdtL 
\ nMlea (f u ida mi 7 u mt r u m : 
Dvini (dul)ro. PohI. si». Kj. 

ft dnttfoj tjoHpttdi jHtd rlttšćn 
tom rltmiiiijein sttst oriti Inu 
li ćetiri altijftrtia, iM)d kojima 
ipahije. Kj. l\h, Svi hu /":/ 
aopj e hetjo Lj ub< » v i ru : a kad 
i nemu heffn njttnfljviiti. Posl. 

jrovorio: A moj brati*, '//•:*• 
a He iženimo. Npj. *i. Uk I/a 

Turaka) iilu zanatlije i tr- 
nje, pa onda hninri. Kov. 11. 
rnof^i ('jor^jija za kiirza ili 
, — 2) u Dubrovniku reku 
^ da pokažu da pi poMuju. 
lan 2, fro^poilar. Kj. — .V) (u 

ih.) Art I»irmn, ptn iffniK. 

rotifi u lit ni ni u. 
'. wl l)ejfenisati. rtnluju Injtnu 

n. Rj. '*. pf. i iiHpf. zahljrti, 
,inilortiti: isp. nani«'i''. AIJj. 
:Uf jelo kakvo, rohu, (ii/'iilfrn 
hetjenine, s onim i jfjrlfiii-f. 
RJpotlje bradajajre Tiin'i. *!<► 
uo na ruke /latiu* iM*rjjiMi«r, 
re. Kj. .*J!>a. I>okl<' ru/i«M nii- 
iHe, Posl. {'ut. A -in ni»' pita- 
'kao. ako Uefjniisrk, Itir.« nnj- 

e. Kov. ^\^. Tjiko ni'M luMif. 
geništnin. ♦»!». 

vidi ;ror*po;rja. r/'. hr-/ -. IIJ. 
Krohndiciist, Dpf rft ^f irn* 

f b'-jrluĆiti. rtuhijn l-ujnn, '}n 

V, inipf. fmhiiPii. nmfn,i,n,i 
rati, rabiti, tlariti l\ (».jm 
rjii^^'ani ritluk-'nliibiiii Ijrti n 
WMS,: I)ok sr Uniltn'ilit -Miiin 
ja je hranio seljak«', itj. -^L'^la. 
Sardak, am)>ar, lurrsrhiifflirh, 

herflukn. 
puAka, od Uriihihii. Oitlmiju 

Tak (za Tur. m'sf. luk /</*. 

hetpij ffOftpodifiit, iinMftttdiirn. 

vname a po fow / dr'.nri ili 

f. Daniei^ A Rj. 'JJim. I) '//* Frohnc, unffariii, opera serra: otiHi na Jterfink, Rj. 
rtV// kuluk, n»bija 1, tlaka. - Mladež je na hetfluk 
išla rado kao na mobu. a ponlije hu mu be^lu^ili o 
Hvojoj hrani i aratoniljali su ne hefflitka. Rj. S2()n. 
Nije to hetflak (kad »*e Mo rjrjavo radi, ili pn)Hipa. 
(vletlaj: Ko ne u ifOHpodnkom poHlu prekine). PohI. 218. 
— *^t dtr Fiscus, dan Aerarimn^ die Kammer^ der 
f'iirstliche Srhuti, fiftrus : vojnicima daju hfirui iz beg- 
luka, uzeli mu f<ve m Itftjluk (konfinviri). Kj. držarmr 
dohro: Ko ti nreza bijel belnuk, otiAlo mu nve u hefjliik. 
Rj. 21b. (*ar se na to jako rasnli ... a galiju mu 
uzme M hvijluk. Npr. 2*i7. JtM'^nui takojrjer uzimali su 
iz hetjluka. Sovj. S. On (Milo<t) bi mojrao pomo<^i i 
meni i vama. zašto on zahvata /.~ lietiluka. Straž. 
1SS<;, 7m. 

bt^ffo, ni. hfip. od bejr. Kj. fien. b^'jra. rw. bejro. — 
Svi su bezi na Hen^ejTovinu, dok ne dojrje he^io Lju- 
boviru. Posl. 2S2. 

b^ffov, adj. dfs lieffii, ''yj bejr. Rj. -^to pripada heiju, 

b^irovui', iK'jrovea, iw. einrr rou dcs HvtfH Lntten, 
/*• ino Tou bejr. milt's, puvr : linjorar je ln'(forat\ ako 
ne ('*' imati ni novac, a nuipirac je nui;rarac, ako će 
imati i zlatan pokrovac. (Posl 11). Rj. hetjov corjek. 
isp. ])aiiova<*. 

b^ffoviea, /'. Rj. hvijora zrna: Zavadi se milo i 
dratro: ndad Omer-be^ s i )mer-/*/7//*r //»*;«. Npj. 1, fHJl. 

b^ffuvinn. /'. zendja bejrova. To je bila Ivan-/»<'f/o- 
riini. DAKj. 22<»a isp. Ilercf^rovina. 

b^ffov^kT• adj. Rj. štn pripada hv/jorima ili l^effu 
kojem *i (jod. 

behar.* bfhara, m. (u !»osni po varovima) div lUiithe^ 
fhis, t/\ rvijet: Snijc^r pade na lirhnr na voćf. Da sa- 
bijeni jorL'Jin od Inhora . . . da navczcm jorpan odhchara. 
Kj. nt dra pokljvditja priivjvra y\r)i\\\\ o<l behara ralja 
da od tkanja po kojem su cvjetovi). - Klas mu otezao 
i prt'tezao, tul Iio:jnfa «hira i hchara. Herc. .*k')2. 

b<^Jn, /'. padenda pucrilio. Lj. Kovaćević. kita 4, 
kita Ml djeteta). D.\Kj. 22<Jb. riđi i kitica, resa, isp. 
koka. 

R^Jo. w. P>»'-jo. ////;>. itd imena od koija je i Hećo. 
i 'kra hup. riđi kod Kajo. < >d Kijevna Lijevnjanin- 

/^•/•^ Npj. •». -*'*»-*J- 
beka, /". ime ovci. Kj. riđi !>fkavira 2. drw. bekica. 

bMiariea. /'. lu <Jr))lju) ime kozi. Kj. 

b^kaviea, /'. — 1) sri«anjc u bukvani, das linrh- 

stahirfii, sf/lhiharnm prolili io: uri Itekariiu : i/urio 
hekartrn. Kj. Kad koji irjak tako i/ rukopisa izući 
htkariin, onda u/mc «'aslova<*. Kj. >^l2a. - *i) die 
lilnltrin i':. /». >'liaf'f, balairix: NaL'^joli selo mani- 
llit-ii liu'li. i naprosili sio vcknvica i trista hckarira 
III prijiovijnii. Kj. I.nj" Idifi. n. p. nntt. nift l)cka. 

Beke, /. ii < '. <!.• iindiinak /.»'ii'^ki. Kj. pn^tanjem 
rr h/ti liiip. n-l \\rr\<i\\'i{. ok*'. 'V opr'iru tuti l>»''ke, 
a II n,r. iir-kr. Dani«'!'-, AKj. 227b. Z^//. / < >sn. f)!. 
l»»'kt'. ialr>i hiifi. »'idi kitd. I>i>brr. isp. Iickna. 

iM'kelJenJe, n. diK Munlflft^' h* u, ri>iin, Kj. rerU. 

nit l»rk«'ljili "r. ruitiij'i } n)in}i ^f tko liil.tljl. 

hekeljiti se. l»»'kčlj'iiii sr. /•. /•. inipf. na kojra, das 
Mii:il ilif>nfnn. rimi'ir. lij. n<ta kririti n'ijajuri se. 
riili lirlijti .-i'. 

liekjea. /. hHidi rimrt fi'ir Srhaf\ oris sermonc in- 
/'•nit/'itti. Kj. ovra /' itjiriiiom ifnrorn. njtraro je dem. 
nd ln'ka. 

K^kn.'i. /. II < '. <T.) nadimak ženski. Kj. HHna 
t jaiMin'iin M»l o».ii<>vr jiostalr nastavkom ka od imena 
l',i ri-nrm, i)<]\. \f<\). riđi Krk«', rijri'i i imena s takim 
iia^f. <'\Jrina. ( rtna. ("u'bia, d«*j)na, Dokna, <JoAn:i, 
<'jukna, Jnkiia. iiK'kna, Kadiia, Sokna. Stakiia, Vidna. 

h<^kiiiiti. b«'knem, /*. pf. 1) hlnken. Iiallare. Kj. 
/•/'// l»l«'knuii. r, impf. ifomri se blrjati 1. isjt. !>eka, 
lirkavjf-a. hiknr nmi. **) \\r /na ni tieknnti t. j. 
Uf /na ni-ia, ni proL'^«)\oriti. Kj. m'-i hv, ntroriti usta 
i rrri štoi/od. isp.: A i // tko n«' umij«', starijem se 
oprijct' n«' smije. DPosl. 1. Ukri . Ni>j,' 3,397. Iiekri-ja. stetječi 
n moic ostali »lutijcm Tumkt ■lekitkav Tiirfio, Ilekri-Mujo (Mino pijanica . . ., — 
aprottti Htkri-Muju. Npr. 30T. m). VoA b^^'ake po- 
kiijii juimlcr, bvp Uriri}« gurrg od Eorfgu, Npj. 4, 3oti, 
bfkulH. f. KfhimpfKOri fur ein nchlnhles Tuithtn- 
mfuner, cvHeirium ia ruttntm plicitlilem obtufum. 
iirurtiiH. Kj. pogrda Itpoj, rj[jni'iy A'rfii, iklnri. vidi B»ln, M pripj ne slriine llucnve, Brla UiiHii ! 
II f nUur Duiapt'ti. Npj'' l-'-i"!*. 
Ovakii 8L' JMa Ihulu pripiji-vn um uvakii vratu. Vuk. 
iiip. IPln. 

B^la. /'. iint^ iciiHko: I piril njinia Helit Slaiiinii^A. 
Kj. hi''c li'ip. inp. tnini hiip. kod. Antlrn. 

bclAlnitti. b(liliWln, I', pf. iiilHriti n« IipIhj, riiU 
o^rHiHHli. ttj. i-idi i nnfniUuitl. nuprubiuiill. lifJnriti 
iiii Maj, na ih: nuit't, mijiatiti na tlu; liiti u cl«, 
u Hrtrrfi. iVii. belaj. 

U^li^.* bcUjn, IH. <I<T f n/cii;, dat Vngliivk, miilum. 
rf. r.]o, bijela: bdaj: ndario nam na lifluj. No dn 
vitii* iJn i hrlila. Bi. t»p. brliiiwHi. — Brluj ic itiUiao; 
niitn Majn! Itj.' :!(i. Uoi; Iv ^iivno Tun^iun Kulumfnrn 
i njpfuvH Miija i sviikuira xiul Kuv. ISli. 

bfrići.' k^IrlR,* i/. vHlja da. uuti« biti: bWi.'tiH i<r 
i on dofi. Kj. ~ Ni vila joj btUi driifcn nije. Bj. 1411). 
Idi, {.cka, gjf ti Redi itcku, Ip ne moli, dovodi je amo. 
n<ika ona »tplnla vnjvo>lc, 'ir^i^i dnolo nije ni vigjcln- 
Npj. 2. iX,. 

bplffirljii.' /'. rHii KiaililiL-M. Kj. brtu kojim ne oštri 
kota ili britra Urijnfa. riili brui>, gladilo. 

bel^izak«.* /'. (rrivaa, orbin. ittr Hini). — 1) nu 
rm"i uto ne (ton nakiUi radi. mi svakoj rwi iw jrdtin. 
dakle p<i drijr. tata najviie u pl. Uelcmiuk^. »rimo 
Uiko ima Rj.: Hrl^nzlIk<•,* -«Oka, /*. ;iJ. riifi narukvice. 
Kj. riđi I gnvn» '2. — Duloh ei'kam' ilulne Menzvke. 
Npj. 1. 3)M. Iln umlnni tembaMi: Aij« li mi liant^riju, 
da iipJuui) kujuuiUijii, kuj« li mi bthnsuke. Hetv. 
2M. -- 9) okov »a nikamiii ito jt na vhje ruke, 
lalo u pl. dit Handftttein. mnnidie. vidi MsAcf, la- 
Tcdiv. — Ukova Ka «ve u (tvo^e ljuto: a ra ruke 
droje MtTUukt. N'pj. a, 41;!. — S) Hii puiei. eidi 
icrivna :i. karika. Uinn. limn 2, paRa. — 8Udr I.nko 
putku krdfalijnku, ua kojoj je trideft belrntuka, nvr 
od Aala li^teaojcu tlata. Npj. 4. 26H. hl: .Kmmi im pmafn fieJu«. Kj. fidi bjelija. 
kfUnH«', »1. <fe». ori bclmik. Kj. - (.pj irjfvojko dilbenSi'ul u bijrlii hrfnii/u'u. Kj. iilli. 

b^lRnk.* m. ein InHiten iceililiriie» Vnterkhul mit 
.Itrmrln. lunicae malitbria rfcnun. Kj. riđi bvoluk. 
ilMijrj irnuka haljinu t rukarim'i koja ne noti inpud 
drHOf. drm. l>clnuW. ~ Ku (I »reza bijrl belnuk. 
otii\a mu av<' II liraluk. Rj. 

BMa, Dl. imr muiko: L>a nunole Uelu barjaktara . . . 
Mlu(;n lilairn obi-Aiju Brltt. i Htio Ifc vodi pred vla- 
diku. Npj. 4, •tlfl)<i|f ih), tukorit hl/a. riđi kod Dobro. 

h-lapkadiini. f. lu Kuiln. nah.) biji^U krupna l^ljiva. 
*■/". jnJariL Kj. riili bji'lojHUidiuit. 

b«y, «,. lu 81av.l riili bjflika. Kj. riđi , bnkulja- 
HM dnttm (onolnlo hnalovu t eerovH) do korr. od pri- 
like * tri fmta deMo; def Silini, allivrntnii, — -^ 
Jffv irt. goforu mjalo jni. -je- od bio. bijela. Ua- 
. mi Iriclj. 
riđi bAolJMije. DAllj. aSIhu rrrh. 

i^iiitl »t. Ir^ljtm hu, r. impf. iW>|>ekfliiU k. Hu 
Kc Utjd, iiH mr. J. IkaidanoriJ. M. Pavlinovii<. DARj. 
Saob. r. pf. do:. Icbfljtll (. «>i. 

Ifafculji. /: iirkaka mjoiin u Sanjvvu : Kolika je 
nii Brmbaii travo. Kj. 

b^MbvIJ, m. (u Dubr.> Ulado jr 1. Unija tkao 
Jme^ ua aitrtvuSje)! itnftu j« baJjiau avu iakii^uu a«- Bv. Jakova imi, AKj. ^to. ridi l>joi! 

b#| - 

Mili AKi. y Iciiijoii) Wem i svnkojakijem ovijet'em: okutij^ga« 
»e vili blavori, i jeduuica je u ruci iiuino i 
BB igrno. Dao je oniy dan i k di 
|oko '/) anbnu od gradal. Rj, 

b^mbcr, M. vidi benberin, berber, berbcrin, btav ! 
bijer, burbir, brijnf : Pa pojela n{x farSljii mladi^ 
dokle dogje bmlKTu Uibatu. pa Itlihata iiila bmtf- | 
mila: Kogom brat«, Uihiile bembert! Npj. 3, 350. 

bfi.* Kl. mlSd^ dim Muttenniil, mierun. Turjdtijft | 
a i itnše Ktljekoie tene po vnrr>HJitiji riilHli' ilii ji' lijepo 

iroatj licne po lii-ii, i «atii ili i-m l.,.;.iin :ji,i,!i- I 

koje ncmnjii: TitinUi mojn i •'.- < . Ki 

bena mt^^ii obrvama. Bj. r:ih i: i < ><jIm j l 

Ih. I'iljeii na tijelu Ulo se ii'lj.i.^ii -i ii:, n-n- ifili, 

b*iin.* j», (u Herc. i Hrv.i i'(,(r li.i.Lilii: i>li brno 
jciliiH : idi /.ciio bt'TiiiBiii. Kj, fidi i bezjak, i ii/n, onifn. 

b^llnst, riri'j. |ii llrv,l viiH budalaat: idi beno M- 
iiiistii Uj, riđi i bi'nnv, ; giiii. kod biidalaal, 

hfnnv. rirfj. riđi lieiiiuU Rj. i Imdiihint, i »f/n. oiid^ 
— BcEiJiviti se: ('■initi se Iieniie: Uj, ^a. iidj. » takltM 
niist. riđi kod bapav. 

bcnAvItl sf. ll^tmvTm ae, v. r. iiiipf. fiiiili *c bvnav, 
»idi niirrindi ulellen, Hultitiam siniiilure. Hj, 

bcidvijčitjff. n. dan iich-ndrrimh utetlen. timiilatio 
ftultiliue. Rj. rerbal. od benavlti ae. radnju kojom m 
IJI-o bcnuvi. 

b^nborln, m, (ti C, fl.t vidi borberin: Te doveđl 
l'i'lni bdihrriii'i. Rj. riđi i bemher, t »t/n. ondjt, 

b^ndi'li', i'i'fi i'iiilole bendcie. vidi i Aendelc bcnildc 

bf>ndrM. 111. u /.Hponeri: podiglp te rr^ljafe, susret« 
ib rfiirlifiilo. htK^n.if ih rendiaiiti, ne da Bendeš ni 
gledati {ovcv. kurjak i paal. Rj. inte pna, 

ben^fnlo, ni. der lunaireiUge Schu-dlier, fiibvUittir 
lonifii tuedium cienii. Rj. koji bcnire. i*p. Itlebutiii^ 
i «;/«. ondj«. — rijeei * Uikim timt. kvd mhU>. 

btntthi^f, ti. dan lan^eilige Schvatteii, fahuhtio 
liiniju. Rj. rerbal. ofibenetali. radnja kojom tiu benei«. 

br^fliitl. b^ii^i^ni, r, imj)/'. invoriti kojeMa. lang- 
vettiii nrhviittrn fulmlari lardiiae. Rj. — Jlentdt kiu> 
pijan na dafi. Posl. 19. riđi banali. ih;i. bleltntati i 
•yn, ondje. 

bcnMrM'i. bpii&vrPkS. m. pl. benjivrekc. f. iJ, 
1« Hrv.l die Jlrinklcider, ciiliijtir. rakrire, bla^c^. fy, 
i «i/n, kvd ^kiire. 

b^M«vrkc, f. pl. (trhfrebafi) riili prlentrafe. Bi. 
kaie M samo ii gJnli ta peleni/uče. vunene pudebue 
ifa(e do niie koljena, isp. bcnevrei^i, beuevrekc, n knjima 
'U jrdnoiia postanja. 

b^id. << ovoi tagoneri: l'^eain-beniri, u aenilji leU. 
ki^a tra bije, klftu begeoi^. Rj. TT.Ib. oilgonrtijtfj : 
giiatiL 

bnti^fluk.* m. trava, lio ae mrCe u vino i u rakijii 
da sn Aivjck opije i da »upi kao mrluv. tfii« Schlaf- 
kraut, hrrha »omrifera. Rj. ^ I' vino mu bentijrinkt 
mesa. dok npuji Ljuticu Eloi^ilauu. Ni<j. 1. 64:1, Pred 
njei;' uoai treKodiAoje vino i rakiju od sedam |!o<Uua, 
a u vino me^a avako bilje, ponajviše hrniijrlitka tfita, 
a na tvrdi sanak uamcnjuje. 8, IIK), 

B^KkovM. Bi^nkl^vca, m, varo*ii-a u Kotani iKumu 
/iidra i Hkrndina »a lidinama od Htnn^a |;ra<iil*n. Kj. 

bf'nliik, m. (u linnttijil. ri'rfi belnuk. Kj. 

b^n«. m. Hj. imt! pau: Dba, tieno! ivikau iiekaka? 
lovao rlu benu. kuca ju bio napiintio iiu dva Keeal pk 
ni JL-diiofra. Foal. ^8. eor. hhio. 

bfni,* IH. In llr?.) vidi biajia 1. KJ. brana vode- 
nifjia, da* H'rftr, Muhlieehr, mole*, ridi i iiapc-r. 

bpaMn.* moj, mn'n, mcm«. dolazi samo kail se ka- 
Hije kako )(<>*■>'<' Turci ili kakn sr govori Tur^u 
lercndiuii hunnm: goirpudine mirj), nili se miji-nja pa 
paileiiuia. - - l-Viidiim htnnm, baJl »i uitmiio .\dfaiili]0, 
sve dobru u).'nigei. Npj. !>, ftl3. lupipjrf ii dijuUklu 
(Vnoff. mjesto umi^ai). 

B«4(iK, Beo^ua, m. — J) natuaatlr u (VuSkoj Gori. hoh ein« HechcnK, voran die Ziihne hefestifit eind, 
pectinis foenarii para dctitutu. Rj. — 3) der Pula, 
die Schlagadcr, arUsria. Bj. bijenje, kttcanje iilt i 
sama iila: Opipa nam bilo (Pula) na radi^^nim mje- 
stima. Danica 2, 135. — 4) vidi klepalo. Bj. diuku, 
« koju se po prartoslavnijem mnnnxtirtmit Inje (udara) 
mjesto eivHii, vidi i dekulo 3, fektalo, klepetalo, 
Bveika. 

b?IJ, ni. (eap.) fitli bijelj. Rj. oit je oi!((/ govor za- 
p'idm prdau gdje i tjaje i u juiiU. isp. biljne, bi- 
Ijetina. 

bUJia, f, ime bijeloj kcusi. Rj. od adj. bio, bijela, 
protnijtnivii ije na i, koje ««» sumo po tiipadnom 

Com. igp. bilj. — rtjcči s tututni nast. bilja, čeSlja, 
Ujo, duplja, kreljn, Icrija, makija, neiljelja, rakije, 
ritflJG, ftikljii, taklja. trkljn, trlja, tru(h)lja i t. d. 

hUja. f. (u HercT.) cjepanica ili onako drvo ćvor- 
nato. koje 0e ne da cijepati, d'is Si-heit, Ugnum fvisam. 
rf. biljka 2. ndi i cjepka, hvatljika, rici«, biljica. — 
postiiiijem od biti (bijem). DARj. SCKSa. 

bilja, m. ime bijelu volu. Rj. su i mjesto je isp. 
bilja. 

biljac. blljea m. (u Hrv.) vitli bijelj. Rj. i (ie 6i(i 
siHMO ;rti «i(p. govoru. DAUi. JKKJa. po juinoin bjeljac, 
klije vidi. ostiua iiya. kod bijelj. 

blUs^ji, f. (oko Sinja) suknena tenska haljina 
<g rukavima), koja je ORtra^ antrakana, a Hprijed sali- 
vena kao suknja, niz prei je obično a deene etrone 
nakićena srebniijem pucima; cure isproSene i koje 
su xa uilaju, nose ovaku htiljinu plavetnu, koja ee 
zove midrina. Art FraucMeider, vestia muliebris 
gentn. Sj. i je po sap, govoru, vidi bjeljafia. vidi i 
guiij. — Žene koEulje onda (zimi) ne nose, ve*! mjesto 
nje hUjaču ili modnnu. Bj. 59Sb. 

blljirda, f. (u C. (i.) soba gdje stoji bilijar, IfiUard- 
simmer, sjAueristerium: nie<5e^ na vrelo Celinje, h 
biljnrdu slavna ^^podara. Rj. Tat. biKliardo. — 
Gospoda ... na jedno se brzo okupila, it biljardu te 
Be sastadoi«. Npj. 5, U. 

bLM jiriea, f. die Kriinterkennerin, herbaria : U mene 
je biQarica majka, svakome me bilju nauiila. Rj. iena 
knjn poznaje bilje i njim vida. 

bUjo, n. Krauter, herbae. Si. eoil. jedno iz čije- 
loija svoga dndtva (bilja): biljka, razlikuje se od 
drvetit i od trave, ali se u niMct u bilje uzima i drvo 
i tram. — 2J t( užem smislu: Gospino bilje. Rj. 
iibb. Pod pazuho bocu Irusovioe, u koju su bilja od 
planine. 7638. PoSla da bilje kroa poru bere da njim 
mladiće tamagjyiiva i u zvjerad pretvara. Npr. iH. 
Pomijeia mu u vino rakiju i neka mirisna bilja. 1U7. 
Ćubar bilje, beru l'tegjevojke? Zailo mene brat' ne 
će fnevojke, kad od mene sva gora mirite? Npj. 
1, 3ti8. Kad eam prvu večeru donela, u veferu oe- 
tvlorii bilja, 1, 468. Zar ti nisi, sine, muSka glava? 
Zar ti nemaS nu »riiašcu hi^a? 1, 618. (na srdaicu 
bilje: M muža mo6 roditeljska)- Ne znai kaka bilju 
od omraze, da omrazim brata i sestricu? 2, 15. Kaii 
mene bUJa od omniija, da omrazim snahu sa Re- 
verom. Herc 147. Bilje, Sto nosi njeme po svojim 
vrstama. Mojs. L 1, 12, Evo, dao sam vam sve bilje . . . 
i sva drveia rodna ... to (e vam biti za branu. I. 
1, 29. Neka udari grSd na sve bUje po polju ... i 
sve bilje u polju potr grSd, i sva drveta u polju po- 
lomi, n. 0, 22. 25. — ŽJ « šir-eirt smislu kao u nauct 
«tu se uzima: Najviše Životinja i bilja napreduje samo 
u nekijem klimatima. Priprava 4. J3i{;ejoi nije ave 
izbrojeno. 5. Adjektiva od oenova koje su u supstan- 
liva ko^a mu drago roda koja znaCe bt^e ili rod od 
njega ih Sto se a njim izjednaCuje . . . bademov . . . 
brestov . - . dubov . . .tJsn. 91. 

blljef, m. blljcgn, f. Rj. iridi bieleg, bjeljeg. 
1 aj Kennzeir.hen, nota. Rj. si^«wi- hio tnuk. vidi 
biljeika 3. — Vo era bez biljege. Rj. 72b. Da donese bUjegu^t. j. da dokaže). Bj. 331a. Stećak, otesan kamen 
koji semei^e na grob ili 5« idili (if'Mju biljegu. Rj. 7l5a. 
Kakav biljeg ima ova devojka i na kojemu mjestu . .. 
a on podviruj ne će li jd biljegu vi^eti . . . ima li 
kakav drugi biljeg. Npr. 100. 102. (vidt ben, madež, 
mladež). Bana i^o ae izlijeCi, poznaje se biljega. Posl. 
269. Dug jezik biljeg je kratka Života. DPosf. 20. On 
joj di£e rukav desne ruBce, i gleda tri biljege crne. 
Npj. 1, 549. (vidipoviie. Npr. 100. 102|. Vrana« konjic 
bez bijega. Kov. 85. Odlučim sve iUs je Šareno i 
s biljegom. HoJB. I. 30, 32. Zabilježi biljegom fela 
onijem ljudima koji uuliiu. Jezek. 9, 4. leto je toliko 
vrijedno bilo i spomenute riječi . . , kakvom god bi- 
ljegom obilježiti. Rad 15, 184. — bJ biljeg je takogjer 
ojto što se zadobije u boju, jer je znak juwtltva, po- 
bjede; Siegeszeichen, tropaei*m: Svaki noai biljeg od 
'I'ttriina, netko sablje, a netko bariake. Npj. 4, 6i!. 
iiivaki noai biljeg od Turčina, netJEO kopje, netko 
Tursku glavu. 5, 96. Tu Srbina, brai^, ne imafie, ko 
ne vodi konja sedlenika ali dobar biljeg sa Turčina. 
5, 196. — r^ ^noifc po kojem se nagngja da bi Sto 
maglo biti, tli Hm se cara, vrača; Ameiehen, omm: 
Mrke gaće, tli hUjeti. Rj. — Zli bilježi, mrke kuku- 
ljice. Posl. 91. vidi biljelje; zlomenje 2, znamenje 2. 

— đ) biljeg ili biljega ^^ bilješka 2; Anmerkung, 
adnotatio : Meka se spomene (osim narodnijeh pje- 
sama i uza njih različnijeh bijega) samo hrpskoga 
Rječnika. Udg. na ut. 29. JoS leduom da kaže, da 
Bu ovo sve samo moje bi^ege koje sam mimogred 
opazio, tšlav. Bibl. 2, 236. vidi bitjeka 2. — 'i) Ziel, 
metu; ZieUcheibe, seopus. Rj. mak u koji se gaqja 

— vidi cilj, niian, meta ^ pa i mjesto gdje mejdan 
dijeleii ^agjnju jedan drugoga, u ovome značenju 
upotrebljitea se riječ u obliku ženskoga roda: biljega. 

— t^tiji biljega (kamen ili drvo) u Što se gagja ploš- 
kom. Bj. S25b. Na tome če i na tome mjestu bita 
trkija . . . Gjevojka stane na bijegu . . . iJa sam ovamo 
postavila zlatnu jabuku, koji najprije do uje do^e...< 
Npr. UH. A ja odoh na mome doratu . . . nu biljegu 
gaje je Arap rek'o. Npj. 4, 304. Ja ču baciti tri strijele 
u kraj toga kamena, kao da gagjam biljegu. Ham. I. 
20, 20. Žuto si me metnuo sebi ta biljeguf Jov 7, 20. 
Metnu me strijeli za bijega. Plač il, 12. 

bUJeSka, f, Rj. biljež-ka, a promjenom glasa i pred 
k nu S {gen. pl. bllježakli). — 1) (u Bosni) ein Merk- 
blatt im Buclie, nota, cf. zaloga. 2. Rj. ito se metne 
» knjiga kad se iita, da se zna mjesto. — Pomrsiti 
n. p. bi^eiku, eerrHeken, tttrbo. Bj. 583b. — SfJ kao 
:nak, Kennzeiehen, Merkmal, notu. vidi biljeg, biljegu 
la. — Kad se svratift s puta u planinu, biljef' stine 
i Jele zelene crnom krvi brata rogjenoga, po biljeSkali 
morefl k meni doći. HNpj. 3, 314 — 3) ito se za- 
pise (cabiljeii) uza Sto u kratko, da bi se ono do- 
Knilo i objasnilo; i što se u knjigu napiše w kratko 
t duga raspravljanja; Anmerkung, Noli», adno- 
tatio. vidi biljeg, biljega Id. — Apendini (je) u svo- 
jima istoričktm bilješkama o JhArovniku pokazao 
kakva je bila vlada dubrovačka. DM. 336. U dubro- 
vačkom su rukopisu od nekih potilovica dodane bi- 
Ijeike koje je vrijedno spomenutL IlPoal. V. I u za- 
grebačkom rukopisu ima ovakih bilješaka. V. 

blljAtlna, f. fu Hrv.) augm. od bilj. Rj. po zap. 
govoru, po j»ž. bje^etina, koje vidi. 

bll)eieqje, n. das Bezeichnen, notatio. Rj. verbal, 
od bujeiiU. raih^a, kt^om tko bi^eii ito. — Male 
umčice, načinjene za bilježenje granioe po livadama. 
Rj. 370b. 

blUvUtl. Hm, V. impf. bezeichnen, notare, Rj. v. 
pf. slož. 0-bilježiti, po-, za-, isp. bdjeg. notiren, anno- 
tare, zapisivati ito » kratko. ~ Kad se svratii s puta 
u planinu, bitjež' stine i jele zelene crnom krvi brata 
rogjenoga, po biljefikah raoreS k meni doči. HNpj. 3, 
314. Molim svakoga Srbina, koji bi bio beleiio ovitke 
rUi, da mi ih polalje. Npj.' 4, XL1U. |,beležiti ist- 
ipjen, *«y. uturhiittbur, maratimi'bUu. Hj-bi-a- 
^^n. num je tutto rrlika eijtnn 1e nt ne moie :miti 
*H f(wfi. riđi neHJvnjeD. — I od sIbIb livannEet in- 
h ka i u Hvakoj ht* eai a?n dra^ Npj 3 83 I uvnju 
vMn bUvi bo^jii * «ah nlnost Sto ji- t«vy f« 
rj^ni dl r dan mdu IjudHkomc Prp» n Ibti MnojrH 
Nu (iinmta iw »tuno zu pt xna tuijt^ jex La dc ^ 
bjfi^u Oglel 1^ 

KMjr^Je n ^po lijeld prrt u ntiMtmUN fij 
eyaM t io m le d u^r ro ny jtna Prodan 
u heffjenjf Bj I ^ "^f f " prodao namil « oj 
ntjpai ni pod Kao jp 1 h 44 U 

kHkilna 1>Nth Inu udj bre hi nn Aig jc ft« h te 
he I r i bf E Inu r I 1 lH«h iii 

I 

I \ uU I. j jehf h hU Itc 

\ koK« Drma lukaval Fm 

>68l (f bcshlan nclii^p 

I I. kIj n koja se nioiu j(«i 

1 Ko a entf D\Bj ^ \ 
I ba Inja IL 

Ii I j breeliheboT breJIjel o«i^ 

b^•^J Iji / / ' nfrmo Itj r d (to or njm 

— Doiornma I j rjf^ heturla n ka (*< jnunl 
od! koji np dc«nvaraj Rj fa. Tt-k i Mujo 
K cd I fm p ^ p »k z tiori wlMie Npj 4 481 
(h I u lir/ rd I d ii r nt ako b h u nje 
tink ■> nn u nji- I < ' b d car« nn be* <■' 
» ISl t r. IH o(; «(of hIho be 

%)ri t n » k ton KHlnru na ! 

n kI li j lirsj rf 4 k nj na 

IfUjfH H kI ial K T "^ Oj p>pj ko 
j nn&lvnm hfi^l ih Ua l'nn I o 
I ''to <'t^ nam »I o poborno k 1 

t nit? Pia. Ift Ja Mm oru iju biti uVnic moji lov 1 SI Ovako «i ri ftMr* 
'*am II U a Io H rtn 1 ftrv"' * "voj rp f lov 
3" SI sn Ran rartotre ah tokle r ijatit \ m 1 1 
TI \ j nn m ;«■ r 'r-yclr ')■' 14 

h^*<Jrdlli Tni ii/" upruhtn šrrmor n Rj 

I srov rl II 

kal I !u 

l)TTO Ion 

■4\ian lanm S>nlii 
Ib> Znn iSJ 

leditk w oni or 1 on iTd — "* nmsiioi 

jrbin melodija nvniE na^ b««krajan. ^ufnotnu: konui'nn. — 1) 
klninam »•' Bogu ue\xnfeaomu i he»honHenom»i 
i.nnđ. DARj. a4ub. — SJ profiloron: BM-ont 
tumo arutivnj Pj«va I>AHj 245b 

b^NKorkn /" Bj 1 e? korka, ioji jr fe« i 
\oru — /J bnlvn, oft e Ff/'t «inf na»t*J 
J f K rr n — ?J b jela bun leva idi u 

({j I tri he! t rdt) Ivrr nup no je t ~' 

bdskri^nii b^LrAjna, a((] ni n us p tiei 
tARj 4 1 li j J / t IK& njr onoii 
I M 

b^sknan llekrv n. 
tlal 1) t » nji t. Da b nam n ao d j 1 tt a 
*enj ftMArtHf i Irc DP 40 
b^akii^Mik nt koj ne a n ku^e r k ^ta, 
h e H u> u«l H f ^ c nec foemi 

Khri pod ba ak junaka svekrvnke he»t\ 
jlKk nkfrjjeh« Infr 
b^<<inrlnn I VmrtDa, ndj u *itT\ Itth 
Rj bpK-smrlan uto je ft« nart fl(o S 
■uprutno Hmrtnn Nunrtnn Ovepske nekaae,. 
Ijem nap nju xnl d rnui" da }»'Kmfttie naii ^_ 
I mrtv I jBju Pa. lO S),gflUI ko k cjdoft 
tol I I Minjp o n in^JoB. ku je b o o j iHim r 
\m Klanja o se / » ■*HOr nj« ta? T Bti /* tf f r n>fc UirhUt iw- 
n <( I jela rtnft — K<gt 
- j Uon k JOJ M ""'" 

«Rj 1 bj>««IIrn f 1/ od n '>nli of i 
soli j 1 If ml I d jf I. 

b^^olnirn f Loja j« ber mli Rj ) er Miln nu 
Is »an ad bc^n 1 vni a. ja inn jal a lumlntea^ 
Rj »b 

h^Npfln t /■ k fima ft fenp 

Hol to tek djp OJ 1 koja po;,jc - i« "- - i 
nilj II) ' b r I- met, 

bPNp«in4>(nn bNipa u nn đj \>ez pa n«tiui 
t et p met j be* u aii tud nprsn man u 
H ft ime - I d I) Hf^o VRj ''4 b—.. 
KnJ u htaprnetn I " j n n n kakT(i(# 

n i, ninro \ ^n he IH e n I Npj •> f' 

b^ttpnni f r J n\ mja a Hj l.rp f. jo 
I ; rti d pa rii, ptp r ii. bu lo| n 

h^splodnn bVpl I a, Ij atenl u ";j b irtna It^ I \Rj «48 I M plod j loiinu eUf boHiiAslrn 

I janf e km 1 

b««po»l camn I 

pittl tup lok 

umu m In I 

r««jM •! n Rj 1 H I f b 

Iptrka. koi mno^ro kojeku)afiF4;M*J<ii Ini Bj 4<>lf> 
ĐtMDt t«n M HIU>ke sav ja Poo] 1 ^ B I «Dalut K 
khI i h kr a u piprd Kal ko « avMi kute 

ile kui ' pf-le A K Pm laj<- ja a. Kad ko b«»- 
, it )odn J 1 ^ r<j u1 K 1 « i k»i;A 1 oM 
)a kaje la j t n I pu len 11 Nekome M 
l^allo 1 TlTio ..yu; UKfnftlirh. vidi aii se ivemenom prentala prva piila mijenjati pred 
drugom, nequ ostala u nominativu ; tako su: Đio-grnd, 
relig-daii, Vući-tra, Slan-kamen, Oari-grad. Osa. 47. 

Bi6ffnulac BiaKraca, m. Rj. ioj^ek iz Biograda: 
To gledaju Turci Biograd. Rj. vidi Biografić, Bio- 
gragjanin. 

ItlAji^mdKki, ađj. Bj, Sto pripada Biogradu. U po- 
minjatome Bijogradukome i?rp«koiii bnkvaru. Fis. 36. 

Bld^ranjanln, m. riiU Biogradac, Rj. čovjek » 
Biograda: Život Jovana Biogragjaninu. Rad 13, S31. 
Mislim da preil Biogragjantmn nnevun osmtnntio u 
tame Zag;reba. Kolo'l5 (14). indi t Bic^aČid. 

niAgralku, /. die Bclgrnderin, mulier hdiiraditut. 
Rj. iena ii Biograda, gen. pl. Ilif.grad5iđ. DABj. 313b. 

bi6§Tatka, /. (u lliS. nah.) Art Bimen, pin genuii. 
Rj. nekakva kruSka . . . 

Klokovn, f. BIokoTo, n. planioa u Dalmaciji blizii 
UmiSa. Rj. — Zagvoitd, selo i oko njega planina sa 
istočue strane Biokore. Ri. Hilla. ViSe OiniSa na avr- 
ietku planine IJiiditnr /.iiliniv Rj. 171b. postanjem £e 


t iiiii . D> ■ lltb. biina, f. (u Kiiiniijii liiji'-lu iiii oku, der (grave) 
Stiiar, glauconiu. rj. liijiliL I. Itj. nidi i bijelo. — 
Ko ima bionv. ua oku. Muj^. Ui. 2<l, 21. hfl-n« spro-^ 
mjenom glasa 1 na kraja sloga na a. 

Blor, m. kraj u južnoj t^rbiji: Suvodola i Biora 
ravna. Rj. vidi Bihor. 

blpiruzuBO, f. u pripjevu, rt<ii f^iper-Peanit. Rj. ■ 
vipiruKana. vidi kcul gjuzelatm. 

Hr, m. ono žito Sto" ljudi daju popu svake godine, 
rfie Kollektur rfes Pfarrers, eoilertn piiroehi. Rj. pi'rfi 
birovina. isp. obiriti ae. — Pop popu nije kriv e mu 
je pm'edan hir. Posl. 255. Pupovi da uzimaju; bira 
od seljaka po 12 oka lita. Hiloi 195. drši se da je 
od Modi. ber (ptataj; ali se Moie uzeti nasuprot da 
je hir od bir, jer se ono Uto pobira (bira), ya se 
odatle i Lat. iove colleuta. 

Blraf, Birfa, m. kraj u Bosni viSe Zvomika. Rj, 
ii'fii takva imena: Borac, Gara^, Lijevać, lluaf, Za- 
garaf. r^ei laponjaf, 

h\nii,ViT&iA,m.electoT, jedan od onijeli k<tji diijuii LjubiSs. DAEj. 321h. 

lMnfi-(>nJv, n. [u Hrv.) die Naehiese (im Weinberge^, 
rucenuitUi. rf. pabirčenje. Rj. wr6ai. ođbiračiti. rudiv« 
kujom tko birači. 

biriii-i'v, udj, što pripada hiralit. 

biritfiti, blraiSm, v. tmpf. (ii Hrv.) paljetkovati po 
vinogradu (a za kukuruze Kažu paletkovati) nachlesen 
(im Weinherge), racemor. cf. pabirčili. Kj. w Hrv. je 
biraiiti, pabirćiti i paljetkovati (i» hijkavuca palet- 
kovati) sve jedno i po vinogradu i sa kakarvie. v. 
pf. sloi. na-bira£ili. 

bVrStkT, adj. Hojreipada biračima. DAEj. 3aia. 

blraiHc, n. đas Elaubem, Lcsen, lectio. Kj. terbal. 
od birati, radma ki^om tko blT& što. 

bTr&i^«, f. dus Abrichten, condocefacliu. Rj. rf^rhul. 
od birati, rivija kojom tko IJlra koga. 

blriiS«'.' eincg, unnm, jedun, rf. binjaSće. Rj. — 
Jedan rekao binjaSčo i\ drngi biraSi^e, pn su ae po- 
godili ( . . . jedan je rekao hiljadu u drugi jedim pa 
Bu se pogodili). Poel. 111. bir-nifie, Tur«ki bir, jedan, 

blrslii bli&n, 0. impf. Rj. dem. birkali. v. impf. sloi. 
do-birati, b-, na-, o-, od-, pre-, pro-, raz-, raža-, «n-, 
Z-. — 1} klauben, legen. Bj. vidi brati 5, u. impf. 
sloi. izbirati. v. pf. sloL izbratj, izabrati. — Nije 
urokljiv (koji ne bira mnogo). Rj. 78Ta. Baba mu da 
konja da bira knjega hode. Npr. 23. Bira kao luegjed 
gnjile kruške. Poal, 14. Kao da je golub zrno' po 
trno birao, (kad se za ^nicn hode da »p kaže da je 
vrlo čista). 129. Ne bi 1' joS kod tirba zantanuo, da 
jo6 bira gj^og da potječe. Npj. i, 145. Četa kupi | Blnievid Omerft, bira Omer po Lici Lifiane. Ne (e 
<^mer stara ni nejake . . . Taku Omer pobira družinu 
HNpj. 4, 158. pridjev U. glagolski biran utima se 
i M prenesenom smislu, pa znači kao odabran, po iz- 
boru, bolji od drugih: Za Beverom desetak Turaka, 
hiran^jek na glam junaka. Npj. 4, 3fi3. On pokupi 
bradu Hve Plješivce, tri stotine biranth junaka, i, 372. 
— sa ae, pass. : Pop w «e bira po bradi, no po glavi. 
PobI. 255. — 2) sa se revipr. birati se, biriinio ae, r, 
r. impf. »ieb viihlen, eligor: Birajte sekom je vama 
drago. Rj. 

birati, btram, V. impf. n. p. konja, ahrickte^i, con- 
docefatno. Rj. oliulavnti, uhti kuga, n. p. konja da 
što uvježba, vjedžbati. 

blrcaai, m. Njem. IfVirthshaiiB, krfmn. Rj. vidi i 
birt 1, goetionica, ban. — Kako ćemo ae vigjeti, kad 
li ne ideS u crkvu, a ja ne idem u bircnuz, {a vojv.). 
PoBl. 127. 

BlrPanln. ni. čovjek is Birla: Dok pogubim Bir- 
eu»ti«-Iliju. Rj. isp. Blrać. 

blr4i>ni,* od bi^den, « jedim pitf, w mah, odmah. 
DARj. 323b. — Cim ga vigje, oirilem ga poznade. 
Herc. 'i. Đirdem popi, ftirvJeni je umrla. 147. 

biri, blrl ! Laut um die jungen Truthubner e« 
rufen, sonus voeandi pullos gallinae indicae. itj. ue- 
'"' kojima se valu ćitrići. - Bori se kao ala s bi- 

Ikm'i li''iiiiu da pobije 

. '. II'- '.'■J-žh, kod nje« 

' •t'iji naprvavi 

liui 'iihw(<i; po tome se blrWet,' m. vidi bprif'c 
riietom (kad vodi iiM:Lki-. 
giildoml. Posl. 28. /' 
biritfet kaić: maic ?<<■ 
irfođ« i mjesto e. uh ,.■; .. 
vođi drugi primjer, u kum 
govori i beriđet i bitiOet. 
b1rkaq]p, n. rerbal. od- birkati. Rj.' 
birkati, blrkam, v. impf. dem. od birati. Rj.' 
birlija, f. {si.): Birlija dobrija, a ritu tonula, iz 
rita govori; Đarci moji darci, kome mi oataste? Rj. 
blrnianAe, blrraSnca, m. der Liniensoldat, mUes 
justus, continaus: nhvatili ga u birmanee. Rj. od 
Njem. iverben, od k<^gaje »vrbovati, čovjek (birman) 
or&oi'on, čo^^ek uzet u m^nike načinom, kakav je bio 
M pregjaHnja iiremena. 

bfrOv, birova, m. der Unter-knet in Dorfe, genus 
maaigtri vici. Rj. Modi. bird, sudM; po tome seoski 
sudac i seoski starješina kuki god. — U vojvodstvu 
zovu draživaike . . . birove i pandure, koji idu po selu 
od ku(« do kude, te lovu ljude na robiju i na zapo- 
ti (i draie viške). Rj, I38ft. Sinator, dolje preko 
ive: kamo sinator, nekjt donese konjina sena, cf. 
birov Rj. U80b. Maknu ga kao birov kučku (udari 
ga). Posl, 174. tugje rijeii s takvim nast. vidi kod 

blrAvIna, f. (u Baru) što se ^od daje popu, dte 
l'fi'rrgebilkren, Jura atolae. Rj. vtdi bir. blrovljt'v, adj. Rj. što pripada birovu. ar^. s takim 

ist. bjelovliev. garovljev, Jakovljev, kusovljev, la- 

lovljev, MoBkovljev, mrjiovljev, sabovljev, samsovljev. Sarovljev. 

birsa, f. ndi tirzH. 

blrt, IH. (u Banatu) Rj. od Njem. VVirth (krimar}. 
— 1) vidi krćma: Kad pijete vino po birtovi. Rj. 
(po birtavih ^=po hirtuvinui). vidi i bireauK, goHtionica, 
han, konoba 2, mehana. — S) vidi krCmat: Na ka- 
piji birta Krepsi-birta. Bj. vidi i birtaii. 

bIrtttS, biniSa, m. vidi krčmar. Rj. vidi i birt 2. 
gostioničar, handžija, konobar 2, mebandžija. — BirtaS 
misli jedno a pijanii:a drugo. Posl. 14. 

bin^ei^t), n. das Sdumken, cavponatio. Rj. verbal. 
ud birtaliti, koje vidi. 

birtASev, «^', Rj. Sto pripada birtašu. birtAElcii, f vidi krčmarii^a. Sj. 
blrlASili. blrt3£im, «. impf. Wirth 
Rj, biti birtai. isp. krčmiti 1. r.m,mni. blrt&Skf, o*^'. vuli krćmBrski. Rj. ilo prijiniln hir- 
taiima ili liiiiušu kojimu gvd. 

birv&tl, ni. pl. (u Srijemu) im dtm Laslteageit tvet 
atarke, runde, der Jjinge nach auf den A^aen lic- 
gende, die Last dcs Wagen» iviigehen sich haltende 
Bdume. Rj. u tovoniijeh kola bez lotara dvije oble 
jake Eteiie povrh osovina od jedne do dnire, te na 
njima tovar leti, oBobito bačve. Si^e od Modi. bir- 
haUS, ito se miše nositi. Dani«!«!, ARj. ;j33b. 

birsn, f. plijeafLii koja hb uhvati povrh vina, Schim- 
mel, nmcoT. Rj. vitli nhita. — hiru« je tt Lici trop 
iVi talog vinski. DARj. 323a; u ostuluj Hrv. i HtijeŠ, 

bisAci, biftilka tii. pl. od Lut. bisoMJum {dvije vreće, 
dvije torbe); vidi bisage, biaazi; egbe, ef^beta. d««. 
biaaAd. mimtica, ^aersack: Imanje u dva aela, kruh u 
dv<t}e hisakf. DPoel. 33. Ts|iraxniv bisake, tere k majci, 
a napuniv, Vere k djevojci. Sli. Proročki bimici vazda 
Bu prazni. 103. / bisr^e pune dava žutih dukiUii. 
Herc. 246. 

bisii^pi. bliiačapa, m. pl. d/nii. ud bisnei. — Kupi 
ruice u hisaive. ĐPosl. 53. 

bls&K> biBi^a, m. I_pl. bis&si). Rj. 

blsaire, biaSRa, f. pl. Rj. vidi bigaci, * aura. oni^e. 
— Ima i u Fai^a topuz, uli w bisay»ma. PobI. 11)2. 
Srditu popu priizne fiisnije. 292. 

bIsAzi, binfiga, >n. pl. od biai^;. — vidi bitiaci, j 
ityn. ondje. — 8rČnu popu prasni biaazi. Posl. 293. 

biser, m. vidi gjingjer. — J) die Perle, margarita. 
Bj. u jednini »c govori i za mruišinu; a kad te ho&e 
lirqjem dn kuie koliko gu je, ondn se kaie: Krno bi- 
sera, pa *e trna brct/i; jedno Erno bisera, dva sinia 
bisera i t. d. ARj. 324b. — Zelen venac vije, hiter- 
partu niže. Rj. S7a. Naniz, nanitani novci ili biser, 
ito se nosi oko vraU ili na ^avi. Rj. 39Sb. Nit bisera. 

j. 420b. Potldtio sUanim W»erow."Rj. 448b. A drohi i ^ajmm biserom. 3, 408. Kad ne «mije ka' di 
r sije. 3, 516. A u: ' - ■■ - 43(1. Poflufti 

:a' da iMJdo! Ne dam, liogme, mog bisera b'jela. 

je kita od bisera. 
Hero. 188. Biserom 
278. Biser w roni, 
od bisera. 92. 'Kad u^i-j.j jl-/;..' ,i'i':-jj'j:,'.l- -fn'j'bisrm 
Mat. 13, 46. Dvanaest vralii, dtiii<niat zrna bisera: 
svaka vrata bijahu od jednog zrna bisera. Otkriv. 91, 
'21. — 2^ i čeljade se lova biserom ljepote i dragosti 
radi: Btser momče i srma pjevojC« . . . !Uq} bisere, 
kuda mi se kaniS? Herc. 111. Biser nilt Biser be^o- 
vica . , . Jedva Čelta da Biser beij dogje. 188. tsp. 
biserje. 

BlserA, BitiČrka, f. ime vensko: Na prostirki Hidi 
diviffiea . . . Poznade ie momće sa jrjogata Biseru lipu 
bana Zadarskoga. HNpj. 4, 130. A Bisera begu go- 
vorila. 4, 132. Di je ma Biserka s dnigam' sela. I. 
Ounduii''. DARj. Saiih. 

blsprf'f. M--r.-,-(:(. " <•'■■ '■-'■•■'■ '■/'■■«r Perle, m'ir- 
ij": '■'■■■, ■ ■ ■ ■ ■'■ '■ '■■ ■liiijoga svoga: 

P .1 '.,■..:■.;.. biser 2. 

lii^irlij.i. .. ::"i\i'litoj pjesmi: 

i/iii l:i:iilii.i ^1,IJ<|. lli-ii-, -ja.!, od biserii, koje je 
\. priilj<i- • 'l'in-.'ktm :i'i-l. Iji-icmi, biaerov, 

■ ivriM. I>i>friiv. lulj. n. ^>r. zrno, iAjrIe«-, mjtrjari- 
iiii'. Kj. rili: L'jinijjiTin. (i/u pripada biseru, tti je 
nakii'eiiu biserom : Dok opazim leđnu bisernu Ufatlu 
i po njoj pasu svakojaki konji. Npr. 121. <.)no drijevo, 
te je od suhoga zlata a ^etja nu mu biserna. 2111. 
Na [»Stoj glavi vijcneae le biserni u rukah djeteta 
nnlip otrovni. DPosl. 67. Na njoj su kaftani od zlata, 
na glavi tri veneu biserna. Npj. 2, 491. niserna 
brada, srebrna čaSa, biser se roni, n fakn pada. Kov. 
tS3. — Maleno je trno biserovo, al' se nosi na gos- podskom crlu. PohI. 174. U jabnci t\ 
8R. — iidj. s niist. ov (ili ev) od riječi kqjc n 
ie{jadeta ni iivotinje ni bilja nego stvar: biserov, 
domov, kratov, liSajev, oskrsov, vinov. isp. Mint, 24. 
vidi i onihov. 

hiska^Jp, n. đns Launeaaehen, L<ntsen, pediculorttin 
leetio. Rj. verbal. od biskati. radnja kujom Iko bišU 
koga. 

Diskfttf, blStSm, tt. impf. ~ ij) koga, einem IMune 
sufhen, leijere pediculos. Bj. trijebiti od vitšiju. vidi 
iskatj. V. pf. slui. o-biskati, po-. — Kjevojka ga stane 
biskati. Npr. 4. On preme£ut!i dlake po glavi kao da 
je biOte, jedva nagje onu dlaku. 123. — 2) sa se, 
Tefldcs.: Baba se » onom tieom igraie i prema d 
biskaše. Npr. 221. lovjek se biste a ptica » 
p. golub se viva. Bj. 59b. 

blNkn«, m. Rj. vvti episkop, vladika, isp. arhibiKkup. 
— lEoikln jahnka - . . pod njom mi sjegjahn biskup 
popovima. Npj. 1, 496. Vifte bi popio nego bi bitkup 
blagoHlovio. Posl. 35. 

biskapijH, f. u) područje biskupsko. — b) dom 
biskupski. — r) vlasi biskupska; vidi biskupatvo. — 
U) crkva biskupska. DABj. 328ft. 

blsknpov, adj. Bj. Što pripada biskupu, e/l vladifin. 

biskupski, «H^'. Bj. ito pripada biskupima ili bis- 
kupu kojemu god. vtdi episkopski, vindičanski. 

blsknpstvo, n. epiimpatas. vluat biskupska. DARj. 
328b. ri'li hi»ti,,,ii,i ,■, 

blsliir, l.i-ii I ■'.' Jij/j, bistriji). — J) klar, Um- 

piiliis i:. '!■! se i samo dobro vidi i da ' 

se III". '. ili se moieunjemu ugledati, 

i ka ji ri '-'■ I' '- ■' 'I' III. — Bistra voda kao rakija. 
Rj. Neku iiali lii.ilrn lUeverditna. Rj. 344b. Moje ćarne 
oći, dva bistru kladenca. Npj. 1, 171. Kopljem junak 
-■ '■■■'■■ —■''• ' 585. Piju vino i bistru rakiju. 4, 
:]i)^-ekaa divno, i dade im bistricu 
\ :iiii . . . bistre oči srca vaiega 
i;iV-B. l, 18. — 2) u umnom 
I iimno,pametno.ratgovijetno: 
'I. Itj. Otresen čovjek t, j. razu- 
. l^j. 480b. Od mudrosti i bistra 

._..... _ . __ i rirea uzduna ti slobodno zboriš 

i tvoriš. Npj. 5, 474. Da zdravo budu do stare starosti, 
u bistroj p'tmrti. Knv. 72. adv. u inaćenju 1) i 2): 
Ko viik» "".'ju li'i^tVK viilja da gledti. Posl. 136. Bittro 
s^naikii: .ii ■■ r, '„ Lni,,, Npj. 5, 430. 

bi^ll.l ' ' .1 1 ine Wassergrube, cisterna. 

cf. .'^iii'i' 'iiii. Bj. jama gdje se drei 

vodu. !"'■ ' ..iiihj.i, .ii-^ujerna, pu6. -^ od Lal. cis- 
ternu prumijtuirši se c na b. 

Bistra, f. [a Risnu) ime žensko. Rj. i ime nyestu 
u Hrv. 

blstrgHJe, H. das Klaren, Umpidatio. Rj. verbal. 
od bistrili, radnja kojom tko hitri što. 

Bistricu, f. rijeka: Dok naOini viHoke Defane u 
primorju kod vode Bistriat.'^. 

btstrlea, f. rakija: Tu ih Jakov dofekao divno, i 
dao im bistricu riuciju. Bj. t. j. bistra rakija. 

bistrina, f.dieKlarheit,limpitudo Bj,nWi bistroima, 
bistroBt. osobina onoga Što je bistro. 

bUtrlti, bistrim, v. impf. n. p. vodu, Jtl<ircn, lim- 
pido: Bogom vodu mui'aie, a očima bistrase. Bj. tis- 
triti što, einiti da bude bintro, u značenju kao na- 
prijed kod bistar, v. pf. sloL b-bistriti (se), raz-. 

bistrdĆR, f. vidi bistrina. Rj. riđi i bistrost, — rijeiH 
s takvim nast. bjesnoća, cjeTioi'a, eislo(!a, dobroia, 
drB^6t, gluboda, grubo6t, hladnol!l^ hromoi^a, jevU- 
not^i, kratkoća, lakoća, mirnoća, samoća, skladuoća, 
taukoĆB, tnpoii, vrednoća, vrsnoća i t. d. takva ap- 
^trakia s nast. ta vidi kod f išlo ta. 

bIsfrSst, blsttosti, f. DARj. 334b. riiti bistrino, 
biatroća. 

bltitvcn, adj. essentialifi, substantialia, što pripada 
bistvu. comp. bietv^ijL DABj. 385a. vesentlidt. — bistru vo<lu i 

177. ((H^-. TuBJ'.TMkin 

ri^ijii. I " ' " ' 

da bi-u 

jesmi^i.i 

U nj.- a 

\, oil hrabro ^^^^^^^^^F "'' ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 
^^^^^^^^^^^^ blBtro '*^^^^^^^^^^^PI^^^^^^^^^^^ 
J?»/ « fl^ M 


RoKP mm ic oa 
Bt ti ed Si* 
nr mp nje }3 de 


F rfo đkl m m 


im n pOM Đ ai 
W d h dan lAB «! 


ese t; M m Rj 
k mpen p^ B itk R 
tuš onr Đ B K vormt »tvu 
Bhi Biri OJC (Je ch 


«rf se b se B o« 
oim od»eitOM( rncpre 
B rtw M tobom lohk k to 


ka. » 
ti po mrak U 6 
W m amhnmt^teFvia 


if gi^ CKh (w 0« orm emrer er 
hist th St ik 


Su Ber sa tr ed strai po 
Is reto k n F a 


ye d ga Bog R pw 
b UD J45 R 


« p 3 rrat vruvuStsirda (t 
dl d R Bi iS ;ii 
seta pOHu etg m R 
onel in 


u kkBii-kffnB <«) 
Bih P m B an 


p<» n« P 

209 T P d M 
p p VQ Bm. 


k bar m N I 2-20 
»i n. 8oku p R 
u đ od H 


54 ■^ U B 
m y 
S oeo to po em 
p IZ Bm 


m uat p 
B ed ton ga o kum 
ara. k (g ad m to m 
B ta p B rwi Bh 
B na B Birč V p 
se B podPmkmTl 
b anpra B U ag 


lad H ft 
alun 
kl le I er 


h E d Sf 


P ta posta R D 


a« km sfdljNJ«? 


K p« i« 
k ee a;; se po se 


rJp 4, ft J M. «; ™ pw 
1« Pfo'd 7UU5 Aom R 


Rj (rt m Mfc pr Bub al vir 
N^ f ta mf ' 
R*^ p ™ i< -HU Btt 
jvm^ R u, 
man a, maku 
b Uni nj doK Mien ■«» w R 
fw d taniti mrf 
b BBi m »1 m 


m ml 
R M r>i (Hie' j) 


tnm K. N D «■(; 

ira nj tu tam ru la «( uti 
b P ac k 


B tod' ttpvum <!e;ti tttist 
di a, mia 


k d duudnjfpdkl 
Rj i 

bi m M R 


imaA B S k goi gi^ ana, 
am jata, n ««■ a« w D eca 

gnt tiiromab flek es lak 


b7 b-? B tt 


m k KOKJ d ff« «■ ((T «J Po8 
Pos B pak 


K V S} ^ sarase 
adao dm gjod wky2 
m m R 
«rt N te k 1 
Ml tk a1 bte R »2 


1b B(A muSo m dl m mna 
dpoio Y ro-azsa uz 
za ti pod uz iB-p 


9 p ek sa ra od 

p ^ a, kaž k d se 
1 om poh^ Ce nti ak g 
modikiali PM St 
p p lab ti, d po- 
poii p pn pro- raz M ub a- b 
. i. ti uz- uz 


10 ia kam a, krv m 
/ JikKrasdU erR 


K 
/ i) B J b«akkkvi 
1/ kilt R4ba.Kadoy 


U 
R 
1^ K 26 d k u« mtt 
^^1 


M R 
■ 


1 


li«™'" '"■"* 

ak 


1 


■ mi** 


la w»y »w jM « 
1 r . 


k M 
p kr P 
■ ma b 


^^1 
'^ w t 4, T 
■ 


« ra d Yi * m« ea 
^1 1 m Np i3 mazfi m ma« 
^1 Poe mlHBti 3 toUviti, mazati, makl D n»- 


4, a Stan «e 'ft- m* 6* p«ii ky Ćki "^o 
29 er M Mpod b^ rt^ Hm m^ M 
1 bac« dole H Ircidanu. Rj. vidi br»liin (m.j i '(/n. 
oii4jf. — Kud piiHtim lift t4i lietdanu. Jmt^k. 26, 1!), 
OgADJ protdnjc rcliiii TjcjiJiinu i uroitlrij« dio Kemije. 
AmM (. 4. Mretn. koJH na» utvldili u htidatie se- 

1. l)P. U'J. 

kod ^mda Ooliipc-d Janu « vodom, 
..,.■ ,... Bj. H Sfhiji. 

b^zdnnifa. yuiui)f f. (u C'. 0.1 vidi be»lttiiH: A I« 
niji' li'Ui-nn liiviiiou. no Deknku jamn bettliiiiicu, KJ. — 
1/ kiikvi' iins je betđanift iitvukao epnsitetj. DP. 73. 
ii.fi lip/,i|un ff».^ I ontiiia mjn. ondje. 

b^zdnnji, ndj, vidi hendnnji, bcidiin («dj.): JiaH- 
iiiii' (ilj''vojkii) vili- od snijega iz vngjenn ii jamt he;- 
iliinjr i>r<-iim hiidcu liijuakome. N^ir, KKt. 

Bj-xilin, Iteulluii. ni. DADitutir u Banatu. Bj, — 
imenu mjr'ttii » liikim »list, riđi kod Bnlatiii, 

VfZdiniU-, ItesdlDca, m, Rj. fnrjrk ii littdina. 

Il^idinuki. adj. Bj. Ho pripmlii Hetdinu. 

b^idrvan. titwlrvna, ^u C. (i.) a. ^. Kemija, t. j. 
gilie ui-mn drvu. Ituliloif, rarent ligni«, Rj. bex-đrvau. 

Bftx<liiči«ii. btadiiaufl, iidj. Bj. beit-iliiAan. tako sloe. 
rijffi lod b^coiliil^it. — J) itii jr liet Huit u prmim 
foiinlu, liri duba, lia Urota. Icidog.innnimtu: linenn 
lircduinih šleari. Hj.' XXXVm, Kao neke utriiri liei- 
Ht^mr koJL' dnju sin«, bila svirala ili fni^le, ako tbx- 
Klan kIhbh ne dtyu, kako fv «e rasumj«'^ Atn bp 
Hvira ili pidi? Kor. I. 14, T. (laaš sine imitna nunt; 
Ithloii; -.k rW/a). iap. mrUv U ftritr^imn Ilanica 3, 
ili ; :l, NJ. - 4> hertUm, fahllM, espert rtirdU. «fn»iw. 
Hj. koji j> lut rfuše u prtnfifnom itmista, ne mari tu 
dtiin, Itrr iurjeiili jr, briboiim; ili kuji iiniia «rrn, 
rrto HtmUiisUv: M<>)gu Irokesima ea Alo ta i »turi 
lako j-hipi i hrjduitii ? rrijjravB 4.'). Sarod l/adatan. 
koji ne iV marili »i startu niti fe djetutn žaliti. MoJH. 
\". 2H, M. 

btaAuimlfa. /. leuako. koje ne mari xa duiu, di€ rric, luko bttduinice i ufiniip. X|)r, 112, lio«iH)KJi 
njezimi madrha mumllln . . . kako im j<^ ona hiadug- 
'i narediliu 131. b^ctloMnJk, m. fovjek, koji ne mari m Aaia (kao 

' lemal. der Hertlott, VAhilute, tupen fi '' 

Ilajt' olole It«:i litidvimH! Inavoli .1. jr 


1K>riiii'li Jiilii 1 Bj. i'oijek he:dui< 
rijch l.riduinik'1 kiiji ii; oavrto nnvi^ii hajduke na 
Ufki>Kii- Zim- aoil, 

beiclu-saH, l>hct;laitua, ailj. ntimiido*. nce carcM. Ki. 
bez-elanaji, knjt jr liei gliva, nrma ijl/tša. — Znale d« 
knil hijatte i>('rrial>n><oi, Idostr k idotimii lirialnenun'i, 
kako vaa vodahu. Kor. I. 12, 2. Tn'ba pitati ... i 
Uiglanr jcnive. Bal 7. V n-ilakiiji bi imalo prilike . . . 
I>ili tint.i ^Ljv-iii/jiinini)i. bili );liui onih knji su {icigU 
/-I" ' ijK* blagoglatuui, jmlungli 

■■ -ukWi. 

Im 1.1, (if(j. Što ntmu plare ii prf 

II' ■ n II. p. km'a BI. kojoj je uturje- 

iin'i ■>•,:<'■, - 'i) hr\u braglavna, koja nami nitiiu. 
Rj. •*;>. Kor. I. II, ;i: muJ! jo jilava tenl, — 3) Bal- j>ii*i o SrUija Tiijaii- bn^lavna. UM. iiH. (kad 
te, «tarjriatie). 

MR, li>L) riili beiKijclao. Bj. dnliui i u 
Vm aatoru lidbucirii j ita fCT, kao ita ienUt bira, 
,, ^r^-m", vivrn-nfl. 

'idi UofUJt^onuL Bj. iMm/i i 

■■ ".rrplian. 

' na, a4j. tUndlijt, sine noj't, 

" bei ffrv'A'' iii li'iJi "• "o^ 

ui. - Bt« jfi mopto njpgn 

1 TIH I ("■.•|/rjCBHu. I)P. UU, Krit«njr je 

■ knliv^l w puim, ako je i bio brtgrjciitn. 

»t se nuaiitu, brjarjfinif 'JU. 

artri. f. m ■•Hindlutigktdl, ViuchtUd, in- noeentia. Bj. gen. bt«grjeJnocti. riđi hezf!reiao»t, ago- 
bina ili «ttny> unoifa koji je heigrjeiau. 

Mttliai, b&ellna, u^. aufrkhtig, «iric«rt(s. ef. b«- 
xaxleu. I^. b<w-ilaD, koji je bez Ue t. j. bex hile (ttet- 
hllan), liei prijevare, ha himbe, riđi bcahilan i >y». 
nnđje. I 

b^slBCBi. itiU. namenlos, oltne Namen, nnonjfmtiii. ~" 
Bj. b«x-imeni, ita je bet imena, tunid tuifiin, ilo te 
ne imenrye. — Beiimena nedjelja. Rj. žllb (irei"« ne- 
djelja uakrinjega poata). V lom redu suoniiiiju sinove 
Npiuaojine i baiimeni Ijetopisci. PM. Ili- isp. b«- 
imenjidć. 

b^zi^el0^t la. betiiiicni čovjek: Bezimenjak OfO 
ruma pOe. ^£ep. raaL Hl. akc. od DaničiAi, ABj. 
•M'itb. vidi oeimenjak. isp. imerek. 

bfxiH(eresan. b&nnteresna, adj. bes-intereBon, koit 
je bei intertMt svoga, ne gleda tiii korint sroju, tifchl 
intrieiarirt. — Narodi . . , fine i vetikii i hetinterei'n« 
ilvorliu i ugođbu najrifiim svctiljamn nauke. Zlos. 41. . 

bfzUton,* la..' Asan gradi nove hetiatene. Da idemo 
nom lietvtttnu. Rj. mjento i tgrada gdje se prudaj$ 
tiei (pltitnii). 

bfeigaiC (K, Tiil^l. KtoliduH: idi (.rs^'i."« jedan. lij. 
kale n. p. otac miu, knd ui-ini ili reče Ho god tuđ«, 
vidi batina it, bena, beštija, beštija, bjeleiisiia, blSka, 
blfka, bleaan, bUvka, bluna, blulift, budala, bukvan, 
klcbeotm, ludnk. Indandfn, luilaAliia, ludov. mabnitaiv 
mafauilai, mamlait, mu^urlu, norai-, aakaluda, sklnU, 
»lilia, Buluduik, suludnjak, šmokljan, likvau, cukiuit 
zvekan, 

b^zllMii, b^lifna, a^. bcz-li^an, Jto je bee lica, 
unprrnimlieh, impersiinalin. suprotno: Vifan. oke. oa 
Danififa, ABj. 37<In. — l'o lieu m- nucdjeljiiiu gl»- 
X<A\: 1) na glagole lićne. koji imi^ju sva Iri lioH. S) 
na gladutc hetliint, n. p. boli, stuitije mi sev gnui. 
Rj.' LV. U kojima jp rnfenicama nnrok (lUgol ha- 
Urni une ni^mnju podinetn. nani^i<% F^lut. 3. 

biSzliCnSHl, bb:li(ni>Hli, f. osobina onoga ita je liet' 
lična : JSesličnasl nama ne može uceti glagolima afc- 
livnosli. Dauifi(f, Sbl. »8. 

bftzmatilki b<>i;matka, m. koJuiea u kojni nema 
malioCi »eiserloscr Bientuilock, upes nine regtna. Bj. 
bes-matak. 

bJ>ZDiiitiflll so, <^m ne, v. r. impf. osU\jati hta 
matint, [mstignti bexmatak, DARj. nfOb, v. pf. sloi, 
(i-l>«muiti^iti su. — Ti m rnjuvi u j<'dnoj koJnitd obifno 
Imtmatiče, L j. maticn knd oiijete da ih ima viJc II 
koAulci, onda iednii na <lfugu udare i kraie ae 1« ia 
boja feao ne Iside ni jediia iiva. J. Živanovi^ UARj. 
■.'7Ub. 

bftzniliiB, b^xm'it^n, adj. I>aniei£, Al^. 370b. — 
t) koji ne primit p}<ilr : l!i-/.i)iitiii vriii'i, koji nijean 

" ! ' '!) koji iirimi^i 

Rj. vidi liesrebnii ■ 

lal. -iZ. Ila bi •\:\\ 

b^iatJi'niRi hi» 

moie mjeriti; , n. adj. Hit je be* ii^e, ito 
lu, ttnermesslich : Lmnotill 
Lvoj narotl namdoai ralnijem ne loliko po hrojn ko- 
liko po be^tnjemo) hriihroiiti. DM. 191. ridi nonijoren. 
•ikr. od JJanićića, AKj. :J7l}li. 

b^B^eraoKd bbxmjiimo>ti, f. o*obina onoga Uo je 
brtmjemo; VatrmensUeliktit, immt^ialan. akc. od Ikt- 
m.v"a, AKj. »Tla. 

bfrsnliVNii«, f. u pripoviJM'i kako Je ueka uaj- 
ni^rnu tena taleJi lugjega mula govorila: -Ja sara 
jauna liumUrnicn, ja sato ja<liia lieiiolnii'ai (I, j. koja 
unnia nilivn i mli), die MMlust, die krin Mrltl Hat, 
quae rarrt furina. Rj. bra-nilivnica, tiyi je la mliva. 

bfzMraitlinii, f. (U C. <i.) die l'nTtrschtimthrU, ef. 
heio^anatvn. Rj. bea-obratiina (^ed ii je oumra ad 
koje je b«Mbnuaa). Oaa. 17U. vidi i beaobnuduk, be- jeste dn enaei iiArieanJe » preeiranjtm), 143. Ojuvo . , . 
orn kao Sto i jw(. 114. »A ova« reče »^evojka jraf 
ftfer laireva.« 247. Jest istina dra^i o^e. 251. Kad ko 
u sobi govori da na polju nije rima, a jestt. 115. 
A namjera bjeie namjerila jent od Brda Brgjanicii 
^evojku. Npj. 4, 61. {ovdje jest ennči baS). Radi 
bidroo dobre kazat' elase, oe možemo, vef kakouo 
jente. 4, 186. Ćevap jest pečenje, ali nije svako. Pia. 
41. Kako ste!' Stra*. 1886, 1733. Vidi bra(5ii avoju 
kako su. Sam. I. 17, 18. [Njem. Hich befindenl. — b) 
to je»t, diui ist, tliM heisst, id at : Želim vidjeti vas . , . 
tu jc.'i, da »e 8 vama uHeSim. Kim. 1, 12. To fe reci 
l'elar, to jeKt kamen. Prip. bibl. 116. 
tn-t) imperfekta (II. preg^ašnie). BMah, bliMe, blj3fie; 
bljaHino, bTjSste, bijahu. » bjih, bjlfie, bjeSe; bjgMno, 
bjeHle, bjBhu. Obi, 80. — a) kail ae ovaj imperfekat 
Bioii aa partieipom pnieter. aetiv. TI. đtMgogu glagolu, 
udutle poatiine sluien oblik onoga Arugoga glngola, 
koji Kc iihlik » gramatiei zove plusouamperfectnm 
fprimjrri s» z« tmperfekat i la pluskvamperfekat) : 
Tftd ju l'ij'ib od sedam godina, tada sam ga ofiua 
vijyela. Npj. 3, 14(1. Tu bijaie easpitla gjevĐJka. 1, 
:117. Kud h^ttmno a t^elu, bijahu slasti grjehovne. 
Rim. 7, ft. Kad bijante robovi grijehu, prosti bijaste od 
pravde. (1, iO. — Bjeft se jednom na ćabu spremio, aa 
svačim 3e baS hj^ sigitmo. Npj. 5, 511. Gdjegod bjeie 
vlaha valjattiogn. 4, 367. JoS to oni a rijeci lijthn . . . 
II Maksima sina despotova, u njt«' 6jeA« tri kitice 
cv'jei'a. I,39n. — ftj BjeSe s iHfimUvom đrugopa gla- 
fliJ'i pok'izujc, ilaje trebalo ono raditi Ho tnait glagol 
l"'ji Ji^" in/initiva; ((oifebjeSe; trebiiie; Bjeie mi ^a 
ilat'itli. dokle moguh iEvatati. (ka7,ao vo feni kad je 
od gladi pao, a ona mu onda stala davati kukolj 
da jede). Posl. 15. Ne dam, grle, ni jednoga; bje& 
brati, ma ne spati. Nh- 1, 4S8. riđi dalje 9u. 

4i aorinl. bth, bi, UI; l»smo, biste, bISe: Sto hi, 
hi. Poni. 353. Pa ja odob na carevu vojska, bih na 
vojsd devet godin' daua. Npj. 1, 360. A kad bi dan, 
ne pomavahii zemlje. Ujei. Ap. 27, 39. Ali ne bi od- 
govora. Sud. ID, 28. Davidova sreča ne bi za dugo. 
Prip. bibl. (i7. 

1%) hin'liiAmal (sluieni oblik od aorista glag. biti 
i O'l p'irlii; praet. aetiv. II. Antgoga glagola, iojtma 
pri/i'iila iako sluieni oblik): bTh (i bianm], bi, bi; 
bismo, biste, bi, dakle kao i aori»t ieueetijt samo treie 
Une mn.; ali ti'er!« lice mn. bi dolasi i ta šva oalala 
lica jed. i mn. — «J pokal^je pogotku ili itlji*; A 
gdje je to vntino kolo, i fita je. Bog bi gn ^mio! Rj. 
75a. Da si ti meni pod kolenima kim jn (plii, i-r hih 
iinu) Ua 6iA riulto. Si.fpremii toni'- ji- " pir>riiiii'i-i 
mitnici eliiiga: Slabih, naime nnlini. I':i ]•' m^U- 

gad ono nrie dvege dece, dali hi.ui,. 'mu ■••■ ,i!ii 

korica, pa hi i oni mogli veCerati. V-:"^ l',ih li j:i uifin'i 
lu malo samljeti? Bi, ku 6to ne bi ^ l'i'.i. kiiij m innv 
sin vigje, jako se prepane, bi ("■ ii-"iii,, :iiij:i ~i' ii<.- 
mofe. nemaše kud kamo. 1811. TU II li -^lm-IJ m.,y,i 
brsči da sad koji od njih ovaiiiu iluirji;.^ . , , dno:: 
najstarijeg i srednjeg hi zaklao pa ih pek/iii, a nnj- 
mla^em ne hi mitii. I!i7. (bi li itogogf, ratuni^'i: » 
učinio). Bi ae na srebrnoi pari okrenuo. PobI, 14. ./'( 
bih. sinko, »a bukve jabuku, Npj. 2, 31. Bi Kolio, 
draga poginuti, neg gledali lebe u verira. HNpj. 4. ,''153. Zat. ■oL-i, i\n ivakugii Srbina, 

li ib III) /pidnoj prilici poAnlje. 
i>pj.- t, ,\i.iii, /ifMio hi, dii vi /nato vrlo dobro ići 
na (»tiri noge, Danica 2, i;SO. Pa bih rekao, da lo 
nije najbolji izbor. l'is. 14, N'ego b&i rad, da . . . 17. 
Mi bi pisali čislo Srpski, ali ne znamo . . . Kad bi 
ova ostala Gotpoda tako mislila i rekla, onda . . . 
bismo gledali kako če se učiti ono, Kto se ne Kua. 
30. Kad Ili rijeA •obilja' i bila postala od Turakog 
>belli<, opet mislim da je ne hi trebalo goniti h j"e- 
zika naiega. 42. Onda mi ovdje niila drugo ne bi 
novo naili. Odg. na ut. 9. Ja bt vam odmah bio ot- pisao, da nisam SeVao . . . Straž. 1886, lOH. Mi bi 
radi od tebe iinak viiijeti. Mat, 12, US. Đa nije Bog 
oca mojega . . . bio sa mnom, hi me er cijelo otpustio 
pranna. Moj«. I. 31, 42. — b) kao Ho 1. i 2. lii'o 
mn. kondicionala imajtt hi i bismo, bi i biste, tako 
ima i 1. lice jedn. bih, bi t bi aam (tako raatnvljeno 
piše Vuk; ali treba piiali bisam, kao Ho se piše 
bismo, biste).- Za it' me nisi prije bratimila, sve hisiitn 
ti svate ostiitno. Npj, 3, 504. Kad hisam koga 211- 
molio jM pomoC ... svi bi mi odgovorili ; »Valja da 
la ■ . . Danica 2, 130. Ako bisam te i ja na veru zvao. 
MiloS 121. Kad bisam itampao bez izbora sve pjesme, 
koje imam, jamačno bi bilo jo5 pet ovolikih knjiga. 
Npj.' 4, XXXV. Kad ^isotii po svojoj volji pofeo 
popravljati, ne bisam xnao, gdo bi se u»tavio. (!)pit X. 
Kad bi»am imao na mjesec 50 for., onda hisam mogao 
u Beču iiviti (s ouim. Sto bisani ja od knjiga joA kb- 
služio). Straž. 1887, 207. — cj kondicional ne pvka- 
it^je samo pogodbu i ie^ju veo i ponavljanje; kannje 
naime, da ho biva svagda u neko vnjetM, kad to 
vrijeme dojtje; vr^eme moie biti itrijekom kaeano a 
moie i ne biti; iita nije iiri/ekom kiuitno niti se it 
ostaloga govora riuum^e, onda kao da bi se reklo: 
smgda. kondicionalom se oruko gorort ni^viSe u pri- 
povijedanjit. DARj. 965a: Kad hi god majstor tapitao 
dete itaje naučilo, ono bi mii svagda odgovorilo da 
nije niita. Npr. 37. Bila tri brata, lia na belome svetti 
nist« vi6e nisu imali do jednu kraSku, te bi tu kmiku 
redom luvali; jedan h\ ostao kod kniSke, a druga 
dvojica išla bi na nadnicu. 79. Mi iniadijaaino mnogo 
ko^oiua, pa bih ih ja »vaio jutro brojio, i sve bA 
Čeie prebrojio. 160. Samo je trebalo da KviKne, pa 
bi odmat\ dotffiio ziMijevit konj i doneo gospodsko 
odelo i oružje, 206. Sto bi tm dan na vojski diAiio, 
na noć ^iiWMija i on popili. Npj, 1, 444. Sto bi zvi- 
jerje saklalo, nijesam ti donosio, sto sam podadrivao ; 
od mene si iskao Sto hi mi bilo ukradeno danju ili 
noču. Moja, I, 31, 89. 

6) imperativ. bTiđi (bldni) ; bildimo, bl^dite. u sta- 
rije vrijeme oblik budi bio je i ea 3. lice jedn. a 
ohlik budite i ea 3. lice mn.; sada se >a lica ova 
upotr^iljave^n sloieni oblici : \uika.\i\iAe ili nek bude, 
neka |nek) budu 1 Bti^ni dever, dilber Angjolijal na^ 
snahe Hajkune devojke. Npj. 3. 181). Dakle iichi bude 
vaSa riječ: da, da; ne, ni', "^Ii' ", '7 !!i"lilc vi 
dakle savrSeni, kao Stoje -m ■ ii'lpeski. 

5, 48. Hoiti ti, budi nam cur. - : I ". n '<< nntide 

jiišie i « dmuihijem je^'i h<i.;.,i.: ; ■■ -i 1 ,i- Mik 

bndi liin i -11 I rc'c lice jedn , im/mnii.: U' .-i- liiu da 
jr n n,'i'irm iirimjCTtma: »PomoK' UogU »Bog diy 
hi.d, n,,s|i,„!iiiii : ffpr. 111. Ne bud' po zapovijesti. 
l'..-l. ni."i, i:,i.n kruha, bit če zuba. DPosl. Ut. 
/;«-/; ini\(Lii:i. liii če i ražftuj- IO. Svila sam ti 
/i'l' n \'i<'iiri<' nii.1} rumene, slavila sam u maiitrali, 
ilu III- i!\i ihiv ;il;i) bi ti iivehmio, ne bud' do mene, 
ilii.'. L'iiT l-iiili 4ideno aa daj: dajbudi. koje vidi. 

.-, „I, ..,■,/., ..I.lik iHldi ,-'1 Irfc lire ,l>,hKi IIOH'^- 

■ . - .. ..! /; . . - M .^.'1 Iii.lolli 

['■"■■■"■■' •^■/■■■'i/'.'-- ,(■'.' i, -:„,:,.. I l-.-i'Jenje. 

lij, mii. :u ntf >i'„L - ifjiMik budi, ;»,iiii,/riie krtu 
bud' stoji kao kad bi *c irye«(o njega reklo: kad, kad 
je več tako, pak ma se » tom dogagjujtt moie dodali 
riječea li, bud' li. BUd, ipenn i/nch, ijiiiimqiiiiiii (eigcn- 
tUch so riti uls budi, es sn. .--^ > ■ /■ u-A- 7!itd. ni 
more, čohu ukopao, ti niji--i -■■ i'' ' ■ ■ ■ Hi IHb. 
B^i, u pjesmi mjcsln bini !■ ■ ■ uijskn, 

kome me mindu oslavljaS? K; ■ ,': ■ .. 1 1..; li^ide, 
kako ih «nsii.de? I'iw1, :W). /; - .,• .lobro 

kudim, it /,;i -i<i uii li kiiili-".' 1 :.i l.orija 

na livadi 1 -..k.ilii 11 /.■lcn,.j !..,■■ .. '.i .nio u 

kolevi-i? Niij. J. 17. '1\> ■■■■ -. ' ■ imi, od 

gospode bili [iri^kureiii, h:«l' li ii- i.il... n.n' nili pred. od vlaAkofca rodn hf^vjernoijii, Pjev. cm. Hijfikii^ Tarb 
hettjerne hi^duke. HAKj. 2i8b, mlj. tnko »Ini. Inbo- 
vjcMo, nialovjcnui, siijcvicraii. 

btevjrrniki (iitJ. u.) nj. n'iii nevjeriui, nevjcjTiik, 
ntifJMitjuk. — 1) kcjji numn vjere, ow Trculonf, der 
UngHTtat, ittfideiu: 0<l TucCins MAta lieivjerniku. Rj. 
fcyi H< drit iitdnne rjtre. — 2) ioji ne rjtruje rjerf 
kige, Hcr Unglouhige: Kad vigioSe Turci havjtntici. 
Npj. 5, »86. 

Bfovođan, b^Toilna. uHj. n. u. Kemiju, mjesto, 
icamierlo*. carent aquui. Bj. b«c-voaem, bet voiU, mije 
nemi\ himU. — Biujaeviiift, goletaa i litzvodna velika 

{lanina ii Hprre(Eovini. Kj. IWliu (»/luci bniiitlni, 
ojr \^ptrovi prencne. Jud. 13. Suda je po§aFrjena it 
uustinii, u temlji nuhoj i hrimilnoj. Jee<tV. IH 13. 
Kumoj nuHliti dtt (u ta caveBti u kakvu lietrodnu 
pHttinju, iz koje fei jedva ft>k&li lU iKidcfl. L>P. 71. 

b^tvodka. f. limune iiiopui. J. Orupkovii^ l)AKj. 
27Ba. l>ct-To<licft, kad nrmn md«. 

b^ivAnlk, m. (u (irliljn) Aovjck, koji nema vola. 
rf*T keinen (JrAum Aut, fcofrtM curfrM. Wj. tiex-volnik. 
fr<yi,jV '"■; i'"/'i i-i/i. jtiliiovolnik, ilvovolnik. 

b^},i'ii. i'll ■ i:,!ii--. Ili : iene, H«i«ivn. bM-lea. uip. 
ni^}->: flutkaga. inp. muogttten. 

hi-Jiii-i Lii .vicfi«, owJ(fHitM, hcK-Jtpimvo, 

.irfiJivc ,.,■■■.(■■ (■■•(' " '•I-,' ime; die Ehiioniitktit. u 
.'Hullijii .. lili'. ri.J. iitnitluk. ii7>. jediintenpitvii, dvii- 

ieilHtVil, llINri|;Ojtl:'Ill>lVi>. 

Kfiir, Itii^a. m. ruti 1liliiii<. 

bibiT. «. /V"i-fflrr, piprr. i-f. \>a\M. Rj, lliher je Kriiii 
mali'iio, aii (irLiI jcnapcolii Mnx\. Van\. VJ. akc. je oil 
l>Al:j. 2HUu. 

Klb^rf-p, KlbSr^eta. n. u jiripor\jeri ime čocjeku 
malu kan hiheroro tnut. aiv. inl Dimiiii'i, ABj. 280ft: 
Ililn Iona ncmtkinja, na raolila Itnfn da joj da da 
roil], mokar bilo dote icao bilierovn zrno ... II lom 
Htlieree ilopji' u enul . . . Kad pitigj« nckniiko dann, 
el« ti BibrrrtUt. Npr. IHH— 26(1. 

blbfr^Hje, n. dti» Ifetftm, ^iperatio. Kj. verbat. 
nd hiliiTiir rndnju kojom tko Mlieri Sto. 

blbt'rill, j^m, v. mpf. pftffem, fipero, pipere amđio. 
Kj. Iiiliefnm :aiii^ati. v. pf. tlot. n-biberitj. 

Hlb^rlljn. m. pnaime; l'eliir bUterlija. Dunica 1, l'iA. 

blbrrni, »tij. a. \i. imo. Rj. ndi biburov. iMc jiri- 
pnda liihmt. 

bib^niJnJ'ii, f. I'fefferh&chii»,ppri» piperis. Rj. j^mIiV^ 
M kom KT drii tiiher. za oitlirje tup. liiikivnja^A. — 
rijtii t takim naiit. kod ajgirnjn. 

blbiTofi a4f. n. p. xnia, Ifefftr-, piperi*. Uj. ilu 
prtpaila bibtr«. ta iiant. ot inp. »{itov. vidi biberui. 
~ Mftkiir bilo dele kao UihcrotM trto. Npr, iH>4. 

blblljH. f. Srfto Pilimo, di« HiM, hmia . iHtorija 
prvi^ nvijctn po bMiji. I'riliraVB 8K. Ont »salmp od 
KaUtiJB, koji I tud »taje a liihiiji. l'np. bini. 7^1. 

•IbltiiM, hiblljU«, n. kitji m liuri oko hiliUje : Sitd 
w fuj« ila su velika ftom-nija <1 po An|;l^i) protiv 
hihlij'iii, poMBla. Sirai, ;«86. .04. (leouenija « »tnvtna- 
npiihwi t>y, t>oi^ei^a). — ta n'ui. vitli brtidaA. 

bibUjakl, ajj. ito pripada hibtiji, hihlitrlt, liihlicus- 
'l'ete .lordnn tibo ncfnrajiifi o hffilijdie Ufr-govo »voji- 
doklr ■!- •!■'■- 1! ■ --nTirUkll prip..viJMt. VV. 3H1. 

hll>Hii''l> I ■ -'u'im'a. — Kopitar oliiiio jm>- 

sloviiPi ). u l'afir. I )|iit VI, I' Iliu- 

icroilu : :■!.,. Kiul I. 174, 

bjfaliul i-kiir. .'kara, m>. l'ililmthrc'ihMi. ftdi 

knjiiuii'iii. I' ijui MUii rndio wi (>. Kopitarom, (!. 
k. dronkim liUilivIrkartrm. Kj.' VIII. 

bicak. blck>, m. ime fmiinfu, k^jim re eoer kad ne 
mime ertitje: V bli-akl Lj. 8iojaiiovi<'. UAKj. 2H(lb. 

bl^. M^ M. — Jj dtf J'eit^e, Ihiiellnm, vraliru. 
Rj. i/TH. pl. I>f^ i hitSvi. ptmtanjem od biti O^iJ^m)' 
Ihiiii«^, ARj. 281*. bi-*, ta tuM. i*p. tka-«, itp. lakmio 8vi^ n« i>ičii. 2.^b. Hnjkafn. Rj. SOla. (Iiie. 
SU) ratari tjftraju volove inoinel. Um»word bife. Sto 
Sli bili, /»^ ttVdttM voKdaoir Btorinel Nm. 5, 475. t)ta(! 
vae JH moj iihao Infemma. C'ar. 1, l:i, II. 7^m-ihh 
tiičeri, lofkori praAle, i konji topo(!u, i kola akafu. 
Naum 3, % — i) pnunen kone zove ne bić buduii 
nalik nn pj: Bintradan ova jgevojkn odrele bič koM 
tlattie i pofiljc oabu na piutar, Npr. li<il. 

bi«iik. bidkn m. Turdi bifak, noi. Danim, ARj, 
283a. — liičak dini mi ho u naa xnaCi noi (n ne 
brilvft), ali se u pravome Brp«kom govoru ta rijeC 
slabo ćuje, Pis, 41. Madi. biwak i birakc diepni nož, 
kojemu ne a nim kaže bekiitn, keba, kuHturn, Aklocut, 

bff A^P, M. iler l'eititehenutiel, mamnbrium xpulica<, 
Rj. drialo od bića. — ryoa * totrm naal, drinlje, 
metalje. 

bi«-i>, bffeta, n. da* .Stierlein, ttmrulu*. Rj. mlud bik. 

hif-b-, m. rf.-m, od bik. Bj. 

Iiii'iinuiir. I i'ivcTi, M. Art gronimr Mee»er(Uand- 

"' ■■•!'< ijenusi. Rj. nekiikav veliki noi 

iiirp. '"" ■:., i'iiii-ida biku, bikovima: Glavu 'ik/m 
na iriip mi jiiiii'in. i^fep. IH. tfovori se i v Itrv. n. 
p. birtjft mean. akr. od Daninru, DABj. "''"'• 

bl*kjir^-'- ' *' " "■ ' 

: fla 
tko bieki 

blfkftrntJ. biokiu&u, v, impf. (u Baranji) mit der 
ff-itKrlir knallcH, inuonarf. lla(ielto. Hj. ti-f karati ht^#tH. 

blfkiiM. l)i^kAiR, m. (n vojv,)ciii liederlirlier Mentrh, 
dittnliUa'. Kj. ratuidano momfe. Mudi. bii«kiifl, lupe: 
koji krade it diepova (Iriikt). vtp. bi^ak. 

bl^kljn. f. (Hm ^-istmari Mijeko ko*u, der Sehu»ter- 
kncif, fHltellut ereptdaritu. R). biekija.* ^im Aiimari (Mrat'i) BJjeku kolu. Rj.* itp. biCnk. Mif, : Kj. verbal. j.» MB. bi« 

od biti, 1 po lome je bifip - J) stanje u kojem ne ito nulati tijem ito jeet ; da» 
SetH, I« essr, ejidentia. — 91 it ovoga se inučei^a 
itvode druga — a) statije n hijtni ie ilo nnhoiM po 
svemu po tem je ono itii je 1,1,1 -1. II .' I' I' ■ -.. nii.i^iuli- 
staHtia, Njem. HlMen, iVesml,. . !■: . Vl;j, 
'iSSa. vidi oUlva, i nvti. ondje. - k . r. . . hIik-I 
■jnjnoBi i ohliqje bi/^ii njegova i K,. .i -|, i< lii -m- 
Btmne priJMtola. .Ii'vr. 1. 3//.</n(a •.iii~i,.„{„i, yii«. 
Elimbud neintA Wesens). ("vtta ju ii ijeli'Biiijiii niiiiHlii. 
ito jn liM ii'ega dnigoeii . . . onu |m> Ioiih' nioHe biti 
i samo, a po tom bivn i kno i>rAvr>, nizini iiopomjcrfno 
u j.w™ /.tću, Uaiiifii", AKj.lI. ¥.)h. — b) ito u koga 

{'tat, te ga ima: imanje. UauiCii*, AKj. ^7b. w kj. 
))i*e, n. (u Dubr.) rfrr Bestand, diui Vertn6t/en, Uabe 
und Gut, substantia, farultates: oaiao liei bt'dn. Rj, 
riđi imAi^e 1, > syn. ondje. — (Idn^jela hi mu u kjjunii 
Hvmka hUe, a no bi mu ni devi ludinu, ni'ool. Kt. 
^if^lfAtt^t', H. u (jjor>gi^ii, exnltatit) ~ no prrstnjc 
In uredba i lo higlisanje boK(>1jubno. Htulli. rerlial. 

ud \,\v\hM\ nid,.),, hji,m higlii,- „. ,,. th-rulj. Vii- ) i u rii'lnU-lii iianUire) i u . kandlija, korbnf, krbaf. — Ujijnialjkn, jiii- 
lj.-r»j... Rj. 14%. TeUki hie, kojim t* viili (u iiliijc" liffl'i'ijuj i 
.stiili^a. X. 

nifan^', Kiifn. m. — J) hmuf^u Tro)rira i Ka*tfta 
na K'avict oko '/, luiiinln oit mora ndinr od naroffa 
grada. — S) frrad u Turakoj Ilrmtakuj. Rj. vidi lliM^, 

Blkor, m. pidi Hior, kri^j w jnlnoj .'irh^i. omko 
1,110 b) V IIRj. I, ii. koto *r h gdjeMa ne itgoeura, 
ili ne pretvam u i ili i, u nartMnim mesmama ima 
Klor, Biior i Bivor, koje riđi. 

btJ«4N, /. [voe. bijedo). 1^. — i) tlo, nemia, nt- 
r^lja, luohito iipn narali na ćoijeka itnennda Hi tiet 
u;roka : .Hiu^iivuj me Bote lifjeJe ncridamt. Haila ga jota. V stfirm inladn ivnu hijMa go- 
Inaila s^tt hijrdn. Kj. W'h. Snidindi 
i98a- Teva m' koja nvkohiti bcda. Npj. 
Ilirka tia fkiii dm rlolnmn, ne bi li ne 
«]' K hfAn ontufiti ne fv. i, 437 (hi- 
li lio). Jdlvii ^ebuii, da m' 
I) (eopjek). Đft Kim jo*t koju heda 
**", 71)3. BcK aovacn muka i bi- 
jufi ja, u kakvoj je h^tli i ne- 
'. belaj, ćudo, impHBt, sijasei — 
EfencAuifJt'^UTif;, calumnJA. Kj, »otmru: 
ive Turcima u h\jedu diili! Kj. 34'Ja. 
foga krivca (u inli, kno pmvdaiu^ 
\t Od julove krave ntlijekn traži, (knil 
^J. 833. CtKiuriei u bv^tlu-' 'UUi l'ijif- 
Km 6(^w Ai je tovar pm uio. DPosl. 
iba ni portuni, ne iinos'te nn rajo 
". Sluisjevims za hijeile na je- 
, 1 je fcnji Sto rekao protiv 
1 ni broja. Danim 2, KJ. l'iuti u 
II ja ubio. 3, 140. vidi kliiveta, opant, 
\ niueeveda. 

'j. (u Duhr.) rrliiirniUiJt, miner, 

\, aearećitn. Rj. fidi i jadan, vnjaii, 

, kad ti niJMu tvoja. OPiml. 0. Ili 

buknuti f» hijedai Kmii-iik. :i2. Dnk 

^^ nesretni i bijedni liječnik. HiraiS. u pripovijeei. Kj. 
■V. VMpf. kn^ ungerer.lit benchul- 
!f. potvomti. Bj. vidi i klevetali, 
nH[iletati đ, oiiia^vati, opailnti :i, 
. i>, p/'. Hloi. o-bijeiiiti, jin-. — 
b^edi. Rj. "241i. Oti joj pnpove'ii 
Otac 6««. Npr. aiO. Iraa li ou u 
tama bijedi, bdg. na ut. 5. Neka 

I ito tibtge svojega, ^ni. I. 9-J, 15. 

[ koga bijedi, mn ful»Bh«r Ankliig«r, 

^laantk, opaUnik. Rj. vidi i kleve- 

Ueverli^a, opadah. 

lAt, fupn: BijMi Hu HracoĐi, al' 

L 13). Rj, — Rnuuotni nu bijeti. 

pfll. 113. Ne fc biti liijega lirvomu. 

i mjesto hjegiili da bi »e vrela 

bijigati staAe. Rj. fidi i liije^.nti. 

I w%gererbte Jlcwhuldigen, ac-u- 

frhat, oit bijedlti. rmlnja kujom tko 

I. (tnjeTi, emnp. lijBljT), v-einit, aUnu, 
i. Aem. bjeliftiitt, bjeluSaRt. Biibjel, 
R lota, f. liit WiMrebe, eleinntii 
b {vidi pavetioa, jiavil, ^vitina, 
I, Hkronnil, skrumutina). Bijela ne- 
, nedjelja dana prud iitikrAnji post 
iBtoćne crkve bijela xatit, h\a y> te 
tati bijeli amok. Da.mi\(, ARj. 314b. 
c^e Eove ae po nekim krf^eviuia 
I>du iMočne crkvej cijela netljeljn 
tim ponedjeljnika koji ae sove us- 
I tttorak, btjaa »rijedii i t. d., i po 
i Ivekovid. Bijela Huhota, f. u naa 
>■ a Dćl bvilijeh pokluda, atj ii 
K zove velflca (u od vaakn>euija), 
ondje M zove velika nedjelja. Kj. 
rajevima naroda nukgn aipadne 
Ota prva po unkrim. Iveković. iep. 
^jele poklade, f. pl. nedjelja u oOi 
I se oMele pukliiae. Hj. Šfia. Bijedo 
Art Kraut, herbae genus. Bj. a5a 
Biieii graine, nekako grol^e. Rj. 
fcteji burmu pofflarienn. UJ. IVib. 
Sft. Mn^vAnka, bijela bundevu. 1^. 
•rka2, minirai^j. IVkri kulu teškim 

1 olovom, a otaiLumrebrom bijeli,jrin IH 4.'>7I. ( id mrirn 

lio mora. do beloga liunava. Rj. r i^ /;...'/,., ,„,,„, 

Rj. 6ii4ft. Upela aJi. Kleiiierlau •. ,. 
Rj. 796a. Dšigeriea bijela, pluni K / nm 

Htnjao bijel konj. Npr. 6, Ona y- lii' ' ... .,». 

runii-iiija od ruliee. lIKI. U lieu l'i,' :< i\ 

130, S iedoe strane b^el kan oi- ! ; ■ ■ ,-l- 

do bijele ewre. 18H. Koji nax .i' '■■■■■.^ 

bljeba . . . kako ti Enaj, da je /'(/''■ '•■!- .■' '■'"-- .i i -mu 
teljna fte/o jtiuitri. Npj. 1, 145. lirad ;:i'Hdilii U'jel'i nlii. 
I, ir>l. Kad u jutni bet> dan oavanu. 1, ItM, Ali Jela 
nit bHiim pendteru. 1, 242. Vadi mnjka svojij b'jeta 
dojku. 1, 254. Ne dam, boicniu, mog hinera Vjelu. 1, 
430, Honi 8uxe uu bijelo lice. 2, 1. Viknu UiloA is 
grla bijela. 3, 153. Nagrdi lui jtreliijelo lice. 2, 362, 
Nek ustavi na istoku nunt^e, i b^di tvjeaec DA Mmailu, 
3, 63. B'jeli svili dva niza hUero. 3, 2.'i7. Bjeo Sapcu 
ne bijelio se, ve^ u iivnj vatri i^gorjeol 4, 2(16. U 
ruei mu vezena AiAana, a xa poaom bijeli vUeci. 4. 
443. Dokle doige , . . popu I.uki na bijele ntke. 5, 
livi. Tauka je kao iibika, bijela kfu> krpica. Hen: 
'£IS. Bijele n^edi xi\ criiijch dana. DPoal. I>. Dat^u im 
himen bijel. < Ukriv. 2, 17. Ako bude bijel otak na 
koii, ifiiba je zasUijela. Mojs. III, 13, lU. 

Bijtiln, m. iW mnfiko: oko Kodiiie 1130 veliki tupan 
|ioslii riijiki ^upan Bijela Uro& . . . Od Bijele VroiM 
vidimo vlast u jednoga plemena. DM. 3. 

bijela, /". — iV (u C. (1.) na oku, der (grane) 
Slaar, gliiveonut, t-f. biona. Rj. vidi i bnelo. — ij » 
puAol'iei: zašao kao bijela po pazaru (rosi. 87|. Bj. 
fcaredio ml jednoga do dragoga), bijela (pseto). Rj.' 

Kljelit litjulS, adj. pridjev »eoiH^ pi'idijera rijf.i'imu, 
koje » t\jim InvnJH imena tiyeiilima i brdima: Bijel-i 
Crkvi, f. varoiiea ii Banatu. Wei*ekircheii, Rj, 34b. 
Bijelu (ilira, f. planina iernef^n (.Irahova, Krivoiija, 
Korj.-r.i.'ii i ■[■ivbir.jit, Itj. Mh. Bijeli drob, m. brdo 
" ■■ iiiiAo J'ii(je, n. varolt u iteru. (kod 'iiijf-hu'.'Vij; 
mel, equas alb 
(u gornj. piim.) 
bjeli , ri. Rj. — J) bijel konj, der .ScAtin- 
fidi hjela^ Bi**K"t- ~ ^J ?""■ bioca, 
jaju, »idi h'KH». Rj. tiidi i bjeluncc, 
3) J'raeman^tratcnuer, praerntrn^traUtuiie. 
Kl. reiioriiii: k'iji u(i pravila MCMjfit reda nt^ei bijelo 
i,rlii,;i., ili! , ; .„ iJiTiiiei domiiiikani, premonHtraeani 

Ili] ili 1 1 . : I '. itiipf. Rj. r. pf. gUt:. do-bljellti, 

<i-, |i.; ....... /I II. u. platno, lileiehcn, inaolare. 

ICj. ...iiti 1,1; I.,j,Iim: Platno liele beljare devnjke. 

Hj. 32a. Bijeii mire Htimjakijt^m morem. DPomI. <>. 
Ne bijeli liea, ne rumeni. Npj. I, 371. PapoH'ofte u 
banju na vodu, da b^ek prebijelo lice, 3, 296. na se, 
p'im. Kad ne bijeli a. p. platna, pregja. f^. 2Sh. — 
9} m se, rfflekn, teeiaii aufiegen, fumre ne. Rj. I^e- 
liloni se masnti: Nije lijcpn, nego se grudi, t. j. bijeli 
ne i ruin.-oi se. Rj. il7b. 

bljelkiii f. Bj. uopfe bijelu Hvotinja, a osobito 
bjjela kokoS, Natne fUr eine veiese Uenne, idbu (ji-il- 
lina). Rj, — 1) u Hrv. se wi>b tako i ribn koju nr 
love i bjelica, alburnuK. iep. bijrijkii. — 2) a fijpsmi 
bijelka — bijelu heđet>i}(i: Lsvede su bilka bedevija. bijelku 

4* bfjilo, «. na oku. der (gfatte) Staar, glaucon 

' ' Biona, bijelo na oku, Rj. 2t 

pa ne vidi. Posl. 12. Brlja, < ef. bijela, biona. — Biona, bijelo 
Bijelo babi ua oku, pa ne vidi. I 
Ijade koje ima bijelo na nku. DaniCid, ABj. SSOu. 

biJ<'>loiiJ><, c. bij'd vo, ein wei>uier Ochs.albtu (bon). 
Bj. » takvim nast. imena volovima vidi kod vo, 

biJJ^I8!tl, bijMosti, f. fiidi bjelina, bjeloća. Danifli^, 
ABj. 383a. ake. 295a. 

b1(]elj, m. (u Dubr.) die Katze, sehafifoUene Ihvke, 
gintsape, nmphitapa. ef. jruber, ^ubi', liiljac. Bj. i-u- 
pnkri<Mtia i tirostiračn. vidi i bijcljiie, (Tuiij, 
■ ■ '■ ^ i>n,- dokl - ««j(rH, bjoljelina, bjeljinja. -^ 1 ruii i 
I bijelj Kiipovijeda. I'rii?,i noge koliko ji: bijelju. Po«l. 2li5. Kdlito bijelja iJutiB, tolika noge steri. 
ni'oiil. 48. Np fv w h(že/j ru jednu tmrf. 71. Ne pro- 
dtiri vpfv nogR npgo (>yey'i SujeS. 74. •U'a Jtit/um 1*0 6y>/i ilv, n. p. platno, liee idas 
Bleidipii insolndo. Rj.l. — 2} radnja kiijom »e tko 
Itijeli, bjelilom se miue i,Awk V^eimechminken, fucatio), 
Hi. — //. i) gtaHJe kuje liiva kad tko b^ili, ptutaje 
bijel. — i) šUnije h^c hiru, kail ne m. p. an^jeg bijeli 
((Im OlAiuten, VVelHuvm, itlbiludo). Rj. 

blJ^IJ^etl, bijMIui. r. impf. Rj. f. pf. uto:, us-bij^- lieti co, Rj [bluii)i 0-. |)o- xft- (i ft 


icetiM trtr'len, aitedi U.\Kj. 3!>5it. — 3) mite, refieknio. iitm* jtlamen, 
albea: bijeli m »nijcK. Kj. vit^' bjeliieom, sjati ne ud 
tgehće. dtm. \ijeliuMx me. Grlo joj »e (4}eT0j(-i) bijeli, 
kao ftiiijo^- II !!•>". Nl'j. 1. 4111. Oua (Au«) »' biti huA 
ko Kru.l:- ^..: ■:. TTN 

BljHji,,:,. i; 

BIjHj,,,.,,. I .. ■ bJGsAvfi •I jiahiji Zrvrnifki^ w Botni. 
m. *oTJck ie liijcijinp. Rj. 

— A >i iii.i;' i. lili. Muii , . . ongjc t^Utko desi iIvr 

Tumnii, ii,i(lj<"--'< " 'Liii'ni btllii*'«. Spj. 4, 332. 

BllclJiKHki. ••lij. Hj. ito pripiula Bijeljim. 

blJ^Ukn. (. (U Urv.i »ckakn ribn (molp biti peii, 
einr Art Fiffh, pinciii ffenui. ef. koatrei. Rj. isp. 
biji'lkii, bjolitui. 

b)J^Hjt>, M. cerbai. od 1. bili (bijem). kige vidi — 
U. od bili w. — 1) riu(iyii t*yom te tko bije a kim. 

— 8J rndnja kojom »e ftyu ritie. 
. Bj. ("k Iop. «nđ. b^^u. j;««, f(, b^^I>B i 
— 7^ (Jm H'uth, ridnes: fto'es t* Mkolio 

re pMtvlu). Rj. tidi biJMl, bJMiiilo, bj^Hno^n, 

— V) ili je oliiiu) u hnjJiiku od bljaa (Muthmtlc, 
Cebermutli), ili od iievo(jeT vidi biJMk obijesl. — 
S) Alter der jugefdlichtH Blsfhe. aelaa fiortutenu: Du 
kkd bijah nu bijet gjevojkn. Rj. nnpon, pUihoil m 
mladorti. — 4) diumon. tridi gRvo, i fiyn. nni^e — 
Bjesomut^iui, kog« /i(fM muAi, (tnrniniiiiicus. I>ARj. 
SHKb. t i(i(( M ^i»« H mnujTim krnjrvima nnrada nn- 
fefia: b^M gii ođoiol uranio <!« iiFt i ovo: Ncmnbt 
tuba buni, nego kupila prao« <da jo podlije.) Peel. "iOH. 

bUinui, bijbena, ai^. ib^esnT, eomp. bj?iiiji. <idr. 
bijesno.) Rj. — t) »alhend, rithiom* V.y MtJituH od 
bjemaoe. ndi gomuada,a, mahnit 3, Kmiiipn. — Kiu- 
valio vilice kao bijeMtH pns. (lud ka mnngn govnri 
1 vlće), Poal. 2<ia. No »e ću»«j bijednoga rnka. Npj. 
4, 827. MJ Abemfitftij), tupeAiM. iMoleni: »ilaii i 
btjfaiui. Rj. — kiio b^jetiin, prtreif Ijiil, ratdraien, 
eertok. mdt dmoTUt, drnovit, onol, sgntaov. ~ V'Aov- 
»jak, bije*tin iatjek kan ila sii vilo u njcniii. Rj. 
Sn, Zduhsf i, kule »p b(;Miiu rc/u, do iiiinihigcr 
<!>cbi, bo« iniioleni«. 2117b. l'e^ f^a salo. (IfUC"") ^'c, 
■Inbro mu Je). Po«!. 247. PopijeHi b^taiM, đa je (ge- 
myi, 2i&. !^to je bnijo i odipauo, to Je biJ€»no i po- 
niAmno. 3A7. Koliko Je sonui i b\je»anl Npj. 4, 64. 
Hiln je kiK'A PdikBuova Hidrulna i silna ■ bijedna, 
koja •(■ m> bojala nikoga. 4, MH. (Vuk). .\li m oni, 
obojic« #i/iii i Vjtni, ne viole nikuko. Danica 4, H^. 
Knliko^eil ito je JuKovif bio nnu^n i pametnn, to- 
liko je bio pimoHil i h^etKR. Povj. 91. H^e»iii rtilori 
uioriiki, koji ne pjene. Jud. 3. — adr.i Ponositom i 
ubijcHiioni itni- jo podniyevfti', koji evc radi Itijeaiio i 
obolo. Prif. 21, 84. ~- 3) kt^i imđ ';««*<. twMw;^v««, 
mii diKvioniii halut. der rcn den Ivufeln ne*aiMne: 
I'riveiio** nm . . . bijeune t mjmei^njake, i uiete. Mat. 
4, 34. tidi bjeaotnućiu. 

bljtralMi, f. fnriota, Mjetno ieiuko: () derojko 
hiimtce. Te(!]in»noh- tuMnice; nit' ne ^«4liaJ ni i^ladi. 
v.-*« .InRJnie poklBili. Ij. Kovn^Ti,«. PAIlj, ■Jlftta. 

bUruNik, m. furioim*, bijento muiko: nj ti momit 
bimet, pn^oh^ U ii»«itier; nutini iVAalJ ihhI kamen, 

' ■ • Lj. Ko»a^vi<l liARj. 2!fl»a. bljest. f. (u Hrv.) buea, bjesnoi!«, fefecnuMlft, ituo- 
lenttit. Rj, tndi hjeunilo, obijest. 

bljotiltl, II pjeomi mjesto bjeiati, dn bi ae vrata 
ispunila: liijeiaBei, no pobjeći ne ćoS, Rj. riđi bi- 
jegati. 

B^oFi ni. kraj u juinuj Srhyi: On pokupi sve 
Oiutiuie redom, Buvodota i JOjora racua. Npj. 4, 21fi. 
vidi fiihor. 

bik, bika (lilka) — 1) der Stier, taurat. Rj. vidi 
blkn, l>ak, Rubijiua, drm, biCi<!, — uugm. biko^ja. — 
Pod fiiituni june tniJili. Potil. '25, B^ovi njihovi fkuea, 
i no promaAnu ; krave njihove tele se, i ne jalove se. 
Jov. 21, IO. JednoiDKi tfe sifi a njima i junei » biko- 
vima. I«. 34, 7. — ViHlvni bik, ilie RohrdommeI, arden 
Rtellarin. Rj. fiSa tbukavae 1. pika). — 2) (u Srijemu) 
lukova prorailjiloi, lUr Saumenutcngel (bei ZieiebtlJ, 
ticrmen cepae, cf. bafva 2. Rj. viit i ovolika, cima, 

biku, ni. vidi bik. Rj. upritvo auijm. od bTk 1, idi 
dotati kao i bik 1. DAHj. SUte. i«p. bikonja. 

bikn, f. (u Itoani osobito po varo&ima) vidi neiia. 
Kj. nfim. kud Mitliamedonieu: mnjhi. 

blknutl se. bikoo ae, v. r. impf. (u Dubr.t kako 
ti M biknef vie pcht'n dir, viir- /le/inde« rfu dirh? 
qiUimodo valtg? Rj. itti. obieati ae, privikavati ae. |iO' 
slanja knjega i na-vilcnuti, a-viknuti, »amo ita te v 
bikuuti v promi/enilo na b. i»p. Kor^'eni 18i). — do- 
liui ,i bet refltka. se kao glugol ntpfeltua«: Kako 
tko niknc, tako i fitkne. DPobL 44. 

blkoi^it, m. augm. od bik, touru«. I.j. Kovafevid. 
UARj. »NJb. isp.' bika. — rijeM n takim našt. kod 
bitkouin. 

bikbva^je, n. diu Betrai/en al» ein fftiar. vita 


;, I vrba J, od blko^ bIkAvll, ađj. n, p. vo, Stier-Orhu, bon tauru*. Rj. 
i'irji bnbovit, i»p. »unifina. — adj. a lakim n<ul. km 
baro vi 1, 

bikuge. blkfllja, f. pl. vidi vilice. Rj. nJeotirieHt 
rlngi, rfic Haarlocke»,cirri. riđi i kovrJica, krkmeta, 
pinak, uvojak;,colnfe, mlovi, 

BlU. f. (U ^umadiji) riđi koan 4 {ef. bHo). Rj. > 
kod bita ■>/», 

klin*, vidi biUh, biliv. 

blliib*. Boga mi; ponajviie dolati rijee »aitlavljena 
K dTttgom iMega inaćenja : valah-i-bilah, i otfjr bei h : 
vala-i-bila, i ga j mjestu h ; valaj-i-blla, valaj bilaj, ■ 
»prijeda ta b mj^fio v: halaj bilnj. — Turani mn ii 
reC; Valaj bai ,amo u jcilnoj misli . . . .\ Turčin ce 
odmah uMkne: Vidaj i bita. baS aam to bleo du h- 
reknem. Npr. 357. VaUt i bila dok urjaAeii brnisia ... ja ' 

4, 463. Valaj hiliy i 

bilai, kaurin nijemim. 

bllaJ*, riđi bilali. 

Btin. IlilAj'., m. r-i. 
vifie fmupii'ii n l.n'i. 
Bla««;, k'-.- ,, 1,,.,1, 

blH-bilJiir, .. i-i I 
— Haglavio-:i(ii i:!i-i 
da nijeau prnvi ndnr i 600 iHkoka. tako mi dufta! !>, '-iti'J. Halu, I KtHroicH gradu na glavici 
1,11'i. It]. ;«/,, imena n lakim tnut. 
i.t'il'h'i. M^'i.'l'g, Milai, Obl^, RoM. 
<-< I .l<<]ii:i iiornod lHi-bUjMra, ^. 
i;!i-h,tjii, . . Bili i ekrli mole biti 
Tunike rijeri, nogo da au oil nniijcli 
V" Turnki uicete. prvo od bijeli bili. Npj. 1. I,\. ii 
])aniiić kaie i\Rj. :mU\: mo*e biti do je- ihilij kiin 
pot^lAk rijeci biijur udvojen, l'u miHjenjn \'nkiiiii 
jt dukl« bili-blljnr - bijeli krittid, po IHmiitt'vru 
»amo ktintat. 

bllUir, bilijAni, m, Vraw. liUiard. Biljnnla, »»bn 
gdje Hloji liilifaT. Rj. ^Tib. 

blUt, n. — 1) kao velika knaa, is kojt- an nuuije 
koaaigiee oliMe on utranu. Art liergkeHe. monten ran- 
linui. Beiijako bilo invc ne jeilnit takova Icumi liaieKJu 
VelebiUi ) VriUiika. Rj. riili mu; bnio. i «««•. on^je. 
— 2) u grabama ono u čemu lupd sloje, do« QMer^ Korun rfie Zriktte befentifft nind, 

'furg dcatiUd. Rj. ^ 3) dtr Puh, 

irUfia. Rj. hijeiije, ktuanje ćiU i 

itiaa hilii iPuIst na razlijnim mje- 

te. — 4) vidi klepalo. Rj. rfiMftu. 

Kluenijem miinuntirtmu b^e (iHUira) 
i Aekalo 2, fektolo, klepetnlo, 

idi biielj, Bj. oli j* ovaj gomr ta- 
r t !i4}e i w južni. itp. Dtljno, bi- 

jSdoj kosi. Rj. od adj. bio, bnela, 
ia i, kftje nv' sumo ;iu inpaifnom 
— riječi » tiitvim nimt. bUjn, feEljn, 
l^iL, krlja, makiju, DcHjelju, rakije, 
!■. trklja, trlju, trulb>ljti i t. il. 
K.) njepnnic-a ili ounko drvo ćvor- 
ft cij^>ati, dan Sflieit, lignum finHum. 
i geuku, hvulljikfi, deiH. biljlca. — 
Hbyem). T)AR/, 3(Bb. 
I^elu volu. Rj. ^'1 i »tjcsto je isp. 

h (n Htv.) vidi bijelj. Rj. i ce titi 
rM. UAlti. 3lJ3n. jio jainom bjeljats 
yn. fa«! bijelj. 

ia Snja) suknena ienska haljinu 
: je »»ITUK smrskana, a sprijed Ma*i- 
nis prsi je obifno « duanu strane 
ni pai'iniu; cure isproS^-ne i koje 
> avaku biiliinu plavetnu, koja se 
rt Frauenkleitler, rtstis miiliebri« 
I tap. govuru. vidi bjeljaCn. vidi i 
iolje onda (zimi) iie dom, već mjesto 
anou. Rj. mSb. 

L G.) Boba gdje stoji bilijur. Ililturd- 
prium: Ole^^eSe na vrelo l_!etinje, ii 
gospodara. Kj. 7«/. bitliaMo. — 
Mno ae brzo okupila, u hiljardu te 
6, U. 

KrHuterkennerin, herbaria .* U luene 
avakome me bilju fii(wčt7u. Rj. iitna 
i r^im vida. 

rr, herbat. Bi. eo/i. jedno ix čije- 
(bilja) : biljka, ratlikaje »t od 
ae u HUMct M bilje tutma i drvo 
tetu mitiiilu: Gospino bilje. Rj. 
dl tniaovioe, u kr^u su bilja od 
da bilje krox j»>ru bere da njim 
i n »vjerad pretvara. Npr. Oi. 
mkiju i neka niii-Mtia bilju. 107. 
l'lBgjeTOJke? Za^lo mene brat' ne 
od mene ava ftora mirile? Npj. 

r'Xi vetoru donela, u većem itO' 
i^ ti nisi, sine. muSka glava f 

rdaiou bitja? I, ttlS. (na nrdiiim 
I rodileljidcul. Ne znat kaka bilju 
nuum brata i sestricu? '2, 15. Kažl 

(lOU) da omcazim snahu sa ^e- 
Biije, iw> noti sjeme po Rvojim 

X% Evo, dao ftam vam sve bilje . . . 

i ... to Će vam biti za hranu. I. 

giid MU »ve bilje po polju ... i 
otf grild, i sva drveta ii polju po- 

— SI tt Sireni smiglu kao u nauci 
iše fivotinja i bilja napreduju samo 
suu Priprava 4. BUje]o^ uije sve 
Itra (wl osnova koje su u »upalaii- 
pi rada koja znafe bilje ili rod od 
njim iinednaćnje . , . bademov . . . 
, . .Osn. 91. 

»gK, f. Bj. mdi bieteg, bjeljeg. 
, «ota. Rj. »ignum. htu intii. vidi 
— be» biljege. Bj. 72b. Da donese I 5i^'eirH<t j. da dokate). Rj. 331a. SteCak, otesan kamen 
kojiseme£onaKrobili£atniturf/v.7u{<t{je^. Rj.T16a. 
Kakav biljeg ima ova fgevojka i na kojemu mjestu ... 
n on podvifuj ne će li joj bUjegv vijgeli . . . ima li 
kakav dnip biljfi). Npr. 100. ICB. (cidt ben, madei, 
mladei). Bana ako se ialged, potn^je se biljegu. Poel, 
369. Dug jodk biljeg je kratka livota. nPoal, »). On 
joj diže rukav desne ruke, i gleda tri biljege crne. 
Npj. I, 549. (vidi povise. Npr. 100. H«). Vranac konjiu 
bet bUjega. Kov. 85. Odlučim sve iStn jn &arono i 
s biijegom. M<yB. I. 30, 39. Zabilieti biljegom fela 
onijeu ljudima koji usdiiu. Jesek. 9, 4. Isto je toliko 
vrijedno bilo i spomenute riJBfii . . . kakvtmi god bi- 
Ijegom obilježiti. Rad 15, IM. — b) bUjer/ je također 
ono ittt se eadvbije u bigu, jer je eHuk junoHva, pa- 
bjede; Sitgeeteiehen, troptićurn : tivaka nosi biljeg od 
J'urtina, netko aablje, a netko bariake. Npj. 4, 83. 
Svaki Dosi bitjeg od TvrHna, notto kopjc, netko 
Tursku glavu. 5, 1>6. Tu turbina, braćo, ne imnAe, ko 
ue vodi konja sedlenika ali dobar biijeg sa Turčina. 
5, liW. — e^ tnak po ktijem st nagngja da bi Hu 
moglo biti, tli čim se čurii, vrača; AneetchcH, omen: 
Mrke gaće, sli bUjeti. Bj. — Zli biljeii, mrke Ituku- 
Ijice. Fosl. 91. vidi biljclje; zl&menje 2, enamenjo S. 

— d) biljeg ili biljega = bilješka II; AnmCTKung, 
adnotittio : Neka se spomene (osim narodniieh pje- 
sama i uza njih nuliinijeh biljega) samo Srpskoga 
Rječnika. Odg. na ui. 39. Joi jednom da Icaže, da 
au ovo sve samo mige biljege koju sun mimogred 
opaaio. tiUiv. Bibl. 2, 23B. vidi biljeSka 2. — 2) Xiel. 
meta; Zielseheibe, scoptu. Rj. »piut u tiiji se ganja 

— Vidi dlj, ni&aa, mela — pa i mjesto gdje m^dtm 
d^ledi ^agjaju jedan drugijga. m ovome tnaŠenjit 
upofreliljava se riječ « obliku iensknga roda : biljka. 

— '^'■t>ji biljega (kamen ili drvo) u fiUi se gagja ploj- 
kom. Rj. 825b. Na torae će i na tome mjestu biti 
trkija . . . Gjevojka stane na bifjegu . . . >Ja sam ovanio 
postavila datDU jabuku, koji najprije do nje do^e...* 
Npr. 104. A ja odoh na mome domtu . . . n« bUJer/u 
gdie JB Arap rek'o. Npj. 4, (HA. Ja ću badti tri strijele 
u kraj toga kamena, kao da ga^am biijegu. Bam. L 
20, -20. Za£to si me metnuo sebi m biljem f Jov 7, 20. 
Metnu me strijeli ta biljegu. Plac 3, 12. 

biljega, f- Rj- biljei-ka, * promjenom glasa i pred 
k na I (gen. pl. bllježakiil. — IJ (u Bosni) ein Merk- 
blalt im Buehe, nota, cf. eatoga. 2. Rj. što se metne 
u knjigu kad se čita, da se sna mjesto. — Pouniti 
a. p. biljeiku, vermcken, tttrbo. Rj. 583b. — i) kao 
mak, kenmeichen, Merkmal, nota. vidi biljeg, biljka 
la. — Kad se svmtil a puta u planinu, bi^jet' stine 
i jele Kelene eniom krvi Brata rogjeooga, po biljeikah 
moteS k meni doći. HNpj. 8, »14. — 3) Ho se sa- 
piše (sabiljeii) mu Ho » kratko, da bi se ono do- 
pimiio i objasnilo; i ito se u kf\}igu napiše u kratko 
liet duga raspravljanja; Anmerkung, Notis, adno- 
tatio, vidi biljeg, biljega Id. — Atieiidini ije) u svo- 
jitmt istoričkim bilješkama o Dubrovniku pokazao 
kakva ju bila vlada dubrovaćka. DM. 33i). U dubro- 
vačkom su rukopmi od nekih poslovica dodane bi- 
lješke koje je vnjedno spomenuti. DPosl. V. I u m- 
grebaćkom rukopisu ima ovakih bUjeiaka. V. 

bllJMliui, f. (u Hrv.) augm. od bUj. Bj, po tap. 
govoru, po )ui. bjeljeUiia, koje vidi. 

bUJeieiOe. i>. das Betnmnsn, notatio. Kj. verbat. 
od bilježiti, radnja, kojom tko bUjeii Ho. — Male 
iimćice, ujićinjene la bUjiierije granice po livadama. 
Rj. 8?0b. 

bilježiti, fim, V. impf. heseiehmtn, notare, Rj. t>, 
pf. slui. o-biljeiiti, po-, ai-. isp. biljeg, notiren, anno- 
tare, ^upisivati Ho U kratko. — Kad no svraliS 9 puta 
u planinu, bUjeć' »tin« i jele telent crnom itn>i brata 
rogjendgii, po biljelkah morei k meni doći. HNpj. 3, 
314. Molim svakc^ srbina, koji lii bio beleiia ovuke 
reC-i, da mi ih pofialje. Npj.' 4« XMII. (beloliti ist. bjel&ii^n. f. bijeift čarapa, tceiMff- Htmmpf, tihiale 
album. Hj. — Vitniiić piše bjeli^'ica. Osu. 318. 

bjelil^ftii, f. vidi bjekicti. 

bjol&iiee, n. d4is EtKeisf, ailmmen. Rj. vidi bijel&c 
2, biore, bjeluce. — Neki probiju jaje od ozda te is- 
cijede žujce i bjelance. Rj. 55a. Metnu hjtlariee od 
jajeta u faSu vode. Bi. SlGa. U njemu tmui-ku) je 

Somijefiano žumance i bjelanee. Rj. S76a. Tvor, Ine- 
mce razmudeno Sto ee jne<!e na prijeBou ranu. Rj. 
733b. nantarl-om je upruva dem. itp. olatance, (^edance. 

bjeliis&qje, ». das Weiselkhsein, SUtien, nI6icatto, 
Rj. verbcU. od bjeldsati se. stanje kaje hiva kad se ito 
bjelasa. 

bjeUsatl se, eim se, o. r. impf. iceisslich sein, 
olbteo. Rj. đem. od bijeijeti se. — Opazi gdje se nešto 
kcoii pomrfinu u Sumi belasa. Npr. 133. 

BJelABidi, f. plauina u Hercegovini. Rj. planina 
koja se J^elasa od sn^ega? isp. Bjelasica (vidi dalje 
bjelasati se). Korijeni 1^1. isp. BjeJainica. 

bJM&St m. bgel konj, der Schimmel, egtms albug. 
ef. bijelac gjogat: A najdalje paSa nu bjelaSa. Bj. 
imena kotijma s takim nast. vidi kod konj. 

Bjjil££niea, /. planina u Bosni oko ti Bahata od 
Sarajeva. Rj. i.<ip. Bjelusica. 

bj%lsva, f. vaeca allii caioris. Stulli. hijelit krava. 
goiiori se i u Hrv. vidi bjelavka, bjelulja. ta nosi. 
iap. arnava. 

bjUiTka, f. ime kravi. Lj. Kova£evi<^. DARj. 380a. 
viAt bjelava, bjelulja. 

bj^feg, »1. (II C. G.1 vidi biljeg: Zla hjeleija na 
putalja tvoga, Rj. tddi i bjeljeg. 

bjeliusoa, f. suludasto Čeljade muško ili ienako. 
postanjem od bijela usna, a po tome 6e hiti vtprnvo 
onaj M koga je bijela usna, joi «ye crna, joi nema 
brkova, tnlad, a po tom lud. ĐABj. 380b. za obličje 
isp. miteuBoa {kod Mileusnif); brzoreka. 

bjel^nsnast, ui^. suladagt. od bjeleusna. Lj. Sto- 
janović. DAEj. 380b. Ko ne dogjc na boj oa Kosovo, o<l ruke mu niSta 
rodilo: ni' u polju bjeliea pšenica. Npj, 2, 310. — 
2) ovca bjelica, bijele mne radi: Da Bog; da... 
po^e nam rodilo vinom i šenicom . . . planine urdom 
I ^enicom (gdjekoji poslije ove riječi dodaju) i ovcom 
lljeiieom! Kov. 71. 

MUIea. f. — 1) ein FlMS in SerUen, fiuviuii 
Seroiae: Niz Bjelinu i niz Moravicu. Rj. rodu u fir- 
hiji. — S) m. f.oi^ek ie plemena Bjelica u C. *?.; 
Dva NjeguSa i dvije Bjelice. Npj. 4, 3B. 

bjellfnst (bjgličAst) adj. Keis^ich, alhiđits. Rj. dem. 
od bijel (bio), riđi bjetuSast, Bubjei, Bubjelast. — a^. 
š takim nast. galifast, granićost, kukriCaat. 

UUiđlia, f. kad se bijeli n. p. platno, pregja, das 
Sltjđit-, die Zeil da man Leinteand bletcht, iempfts 
insotandis liMteia. Rj. radnja kojom se bijeli n. p. 
platno; i vrijeme kad se htjeli. — s takim nast. rijeci: 
^lidba, komidbn, krčidbn, pradidba, urosidba, rezidba, 
vrfiiilba, ienidbn i t. d. Iijeli-dba,. Jb nastalo od Iv. 
i-fp. molitva, isp. Oen. 341. 

kj^ltja, /. u Kj. samo po ist. govoru: belija t. j. 

n;a& bijela, dte (Tm.se, dlha: Arami im pogaču 
iju. Rj. 21b. bjelija. DAKj. 381b. — u^. riječi 
s takim nast. postale od adj. poganija, tvrđija. 

bjelljanka, f. (u VI. nali.) Ari Birnen, piri genus. 
Rj. nekakva kru^n. 

bj^llka, f. (u C. U.) der Sfilint, aibumum. cf. belj, 
bakolja. Rj. rut drvelu (osobito hrastovu i cerovu) do 
tore, od prilike a tri prsta dđtelo. vidi bjelj. — Btiž. 
u drveta pođ liJelikoM ili baknijom, Rj. 71Db. rijefi 
s takim nosi. kod aptika. 

bjelilo, ». — 1) mjesto, gdje se Ijijeli platno, die 
Bletche, der Sleickplai, locus insolandis linteis .- Jeka 
b'jeli na bjelila platno. Bj. — Srela Teodoru, gdje ide s bjeiaa. Nov. Brb. 1817, 480. s takim nast. rijeH 
koje enaće mjesto ^đje što biva: bupilo. kalilo, kupalo, 
legolo, moCilo, pojilo, pre^ibalo, pn^ledalo, solilo, to- 
čilo i t. d. — 2) die tpeisse Sehminke, cerusša. Rj. 
boja, stvar kojom se liijeli lice: Na dan joj je po 
oke hjdila, a trideset drama rumenila. Herc. 170. — 
s takim nosi. riječi riđi kod bučkalo. 

bj^liljn, f. die Bleieherin, insulalrix. Rj. ženska 
koju bijeli platno: Haljine njegove postadoSe sjajne 
i vrlo bijele kao snijeg, kao Što ne može bjelUja ubi- 
jeliti na zemlji. Mark. 9, 3. vidi bjeljara, bjeijariua. — 
r^eH s takim nast. dadilja, dojdja, muzilja, nosilja, 
perilja, pletilja, redilja, rdđilja, porodilja, vezilja, mdi 
t kod grebenalja. 

bjelinu, f. — 3) die Weisae, albedo. Rj. osobino 
onoga ito je bijelo, vidi bijelost, bjeloća, — 3) ito 
god bijelo : Uze Jakov xelenijch prutova ... i nagult 
ih do bjeline koja bjeie na prutovima. Mois. L 30, 
37. — 3) napose — aj bijelo odyelo. DARj. 389a. 
— I>) vinova loza bijela groegja, i bijelo groigje. DABj. 
382a. jedno i drugo govori se i u Hrt. — *^ bijeto 
meso, n. p. u pure ili u kokoši na pmima. Daničič, 
ARj. 382a. 

bjcllnski, a4f. ^ pT^ada f^elini, t. j. bui vi- 
novoj koja se tove bjelina: Grozd bjelinski. « tagr^ 
bačkoj okolici. Ivekoviil. takva adj. isp. kod bundeveki. 

bjftlobfk, m. der cinen blornUn Schnurrbart hat, 
ahenoharhus (9). Bj. bjelo-brk, iovjek hijelij^ brka. 
isp. taka sloL rijeii crvenbrk, dngobrk, gladibrk, 
TuMbrk, SiSobrk — dolati i kao presime Bjeloork n. p. 
u Gjurgjevcu u Hrvatskoj; ali su ga Nijemci, gospo- 
dar* u bivioj Krajini, pretvorili u Belloberg. jpo oc%t 
bjelobrku preiime : On pogubi pet Turskih katUa, pet 
katila Bjelobrkovića. Npj. 4,528. 

BjploerkTknskT, adj. Rj. što pripada Bijeloj Crkvi. 

bjelftia, /. DaniCič, AEj. 381b. aibeda, candor. vidi 
bijelost, bjelina. — riječi s lakim nast. kod bistroi. 

bjelikđan, adj. bjelo-dan. apertui, evidens, mani- 
festus, što je kao na bijelom danu, javan, očit. comp. 
bjelod^iji. DARj. 383b. u Rj. samo adv.: bjel&dano, 
adv. (u 0. Q.) sichtbarlich, offenbar, dare, manifeste: 
Bjelodano da se obidemo. Bj. — Ovijem hiljeiim 
hjelodanijem ukrijepljeni apostoli. B. Cuceri. Evo vam 
bjelodana obraeer^a. V. M. GuČetič. Očito je ovo i 
bilodano. A, Kaniilič. DAEj. 383b. isp. objelodaniti, 
objelodanjivati, 

iiJfllAgrab, m. (u 0. O.) drvo nekako, Art Baum, 
arhoris gonus. Rj. carpinus betulus L. Bj.' bjelo-grab. 
bez sumnje bijeli grab. — riječi tako složene: bjeloiug, 
bjelojabuka, cmograb, galovran, golovran, modrolcos, 
pustogiak, pustoHvat, slatkogrm. 

bJoTorrii, adj. uieisshalsig, colli (Mi: Grad gra- 
dila bjelogrla vila. Rj. bjelo-grli, što ima bijelo grlo. 

hiaijcflkB, f. bjelogrla ženska ; I njegova bilogrlka 
ljuba. HNpj. 3, 566. Moj se aga noženjen zgodio, 
bilogrlke kod kolina nema. 4, 99. oke. DABj. 384a. 

hjilog&z, m. Weissarsch, clunibus albis. Rj. bjelo- 
guz, M koga je li^el gu£. isp. hjeloguza. — riječi tako 
stoiene: cmoguz, gologuz, krivoguz,*krpiguz, Ledoguz, 
niasn<^iix, nadriguz, obloguz, piinguz, raabiguz, svrbi- 
guz, Hvrboguz, vrtiguK, strmoguz. 

bJUognzRt f. (u U. G.) nekaka tica kao pliska, 
Art Vogel, avis genus. Kaiu da ove tiee zimuju u 
zemlji u ledu tunvši kljun jedna drugoj u perje. Ej. 
iler gemeine SteinschmatieT, sa,ricola oenunthe L. Rj.' 
bjelo-guza. isp. bjeloguz. 

bJ^ToJabuka, f. (u Sumad.) Ari Apfel, mali genus. 
Rj. nekakva bijela jabuka, isp. bjeliea jabuka. 

bjfelojka, f. konopijika muška. Konoplja bjelojka 
cvati a nema roda; crnojka pak ne evjeta a ima 
sjeme. S. Novakovič. DARj. 384b. Izbomica, konoplja 
bjelojka koja nema Bjeinena. AEj. IV. 141a. 

bJel^ujT. m. (u Dubr.) južni vjetar hez kiSe, ein 
trockener i'fiđictnii, auster siccus. Rj. bjelo-jug, što < je tnj jug vjetar bcs tiše, i po tom t^edro, kiid on 
duva, Mato ge tove bijel, koje je naglarljeHO s ttjim » 
jednu rijef. DABj. 3MI). tato sini. riječi vidi kod 
bjelograb. 

bJelAJuŽBjT, ailj. ito hiva kad je bitilojug. ^ Bjelih- 
juinji iaganjd po mom se trkniu. DPosl. 6. 

bjel&kHMe, biel&kapcs, m. kUu su unijenom, nt- 
»UJešnit^it. Tilda bjelokapao. J,. BngdaDOvić. od bijel i 
kap. DAEj. 384b. vidi i alauia, i s.vh, ondje. 

bj«]Akorae, bjel&kSriMi, m. nož bijelijeh konk (kiunzi). 
Mexsffr mit vetasem Flefte, cvHer miinulirii ulbi, Kj. 
bjelo-korac. igp. crnbkorsu. 

bjcl61ik, ndj. vieiesbackig, facie alba. Rj. bjelo-lik, 
M toj;« je bijelo lice. — Idi reci, jadna, tvqjoi mujui, 
da iie rodi, indnit, drugo fedo, druga fedo. jnana. kao 
tebe, kao tene, jadna, bjeloliku. Npj. 1, 339. — Hjeii 
tako šloie-ne: bljedolik, jednolik, mltiiiolik, rtarolik. 

bjolAlipa, f. bijela lipa. lKra«la krasna velika helo- 
lipa. M- Gj. Milii!eTi^, DARj. 3Ka. bjelo-lipn. inp. 
bjelograb. 

bJcIAnog, adj. bjelo-oog, u rei/it ku bijele nofie: 
Rift'-ftnipe hjvlonogit! Rj,' 34, — (rito dotcnc rijeei 
vidi kud hotionog. 

bJttlupJLndura, f. u Ri. po ist. govoru: belnpkn- 
dara, /'. |,u Riidn. nab.^ dijelu krupnn tiljiva. cf. ja- 
JHra. Ri. 

BJelipivlir. m. vidi \i\i-i.^\,»v\i.-i. 

BJelA|WTllćl, m, pl. RJ. ,)'■'■ ».■■ ■' ' ; 'n-n'. rorjck 

iz toga plemena sove m- lij ' ' ' m- liorc i 

Bjelopavliča. Rj. On okLi|>i ■ ■ r. S'pj. 4, 

108.0dFilipftBoSkovii'ii /;,-''7..".'. - N;.;.' 1, XXin. 
tako se eovu po Bijelom I'avlii. ml kmi'i iiv narodili. 
iep. DARj. 385b. 

BJeldpavUĆkF, adj. kto pripada Bjdopavlii'ima. 
U Bjelopa<i:iiSk<^ planini imaju Četiri poDikvice. Rj. 
Ri. 539b. piiv i Bjelupnv1ii<ski, nit to ce biti ostatak 
od Shivenosrpukoga pteanja: Zid, koji je i6ao . . . 
preko Oštroga, planine Bjelopavlivitke. Rj. 7!la. isp. 
Pedaki. 

BJelApolJae, Bjel&puljea, in, iovjek i: Bijeloga 
polja. Rj. 

bJolAropafit, «<(/. bjelo-renast. bijela repa : Jagnje 
bjelorepasl«. Lj. KovaJevifi. l)ARj. 38f>a. isp. crnorep. 

BJelaslJeuur, ItjelAiitijeuea, m. čovjek it Bijele 
tučene, dolasi kao prezime proiloga vijeka, kajkovi'ki: mejpu ijećnika ima tato samo n Bjelastyenčevu, Jam- 
brefiićevii i DaniAiiSevu. DARj. 88b. 

BJ^loS, Bjel5ša, m, planina u C^icaina. Da idemo 
u BjeloS planinu. Rj. — ĐifeM (osn. » adjekt. bijel.) 
isp. OsD. 3(K>. imena k limim misi. Budoi, Crietoi, 
Divo^ JuroS, MaloS, MiloS, Peto9, Rado&, Tvrdog. Urofi, 
Vinoft. 

bj^lo.^ f. u zagoneri. Rj. — Zn<^eraL (olaša, a tolaS 
grbofiu, a grboia bjetoiu, a hjeloia bjež' te doma, 
Bj. T43a. a odgonetljt^: mlin i bral>uo. rijeii n fakim 
nast. uvjeto^ AlankoAo, ^rboKa, krilo^, neinognAa, 
nemadoSa, rogoSa, vofkoia, zeleno^ 

U<>l6!i]Jl¥a, /'. (u Riidn. nab.) vidi turgunja. Rj. 
u Rj. T56a tili« se da je tur^jn ili turgunja šljiva, 
koja rano do«p^em. cf. crvenjnfa. bjelo-Sljivn, bijela 
Šljiva, isp. bjelica (tiljiva). ^ (ato «(oi. rijeli kod 
bjeiograb. 

bJoiASIJIvtifH, f. rakija nd bjelo&^ive. I^. » takvim 
»aut. rijeii koje tnaie rrtttj'n: jabukovača 3, komo- 
vaća, oekoruAovaCa 2, smrekovaća 3, treSnjovafti a, 
i t. d. 

bJelAIref, ai^. vidi bjelotrepast. DARj. 387a. 

b]el6lrepa, f. šensko hijelijdi trepavica. 1,j, Kova- 
tevif. DARj. 387a. 

Melatr^lMHi bjelotreptiua, m. čovjek tii Uvinče 
bij^ijdi trzavica. Ž. Riidnnjif. Lj. Kovai^vii^. DARj. 
S67b. vidi bjelotrepuS. bJel6trepnNt. adj. u koga nu bijele trepavice, albia 
ciliia. DARj. 38Ta. vidi bjelotrep, dem. bjelotrepu&aM. 

bjeIoti4jiflfi, bjelotrepil&a, m. vidi bjelotrepan. Z. 
Radonjit?. DARj. 387a. 

bicloIr^pnSast, adj. vidi bjelotrepaHt Ž. Badonjii!. 
DARj. 387a. kao da je dem. od bjelotrep, bjelotrepaat. 
i»p. bieluSast prenia bijel. 

bjoiillhast, adj. alhas attriculas habenu, u koga 
je bijelo uho jedno ili oba. Junac bjelouha.it. DARj, 
387b. Ifjelo-uliitut. vidi bjelouS. 

bJelAu^, a4j. bjelo-u8, bijelijeh všija. vidi bjelo- 
uhast. — A za paaom do dva diehverdara, megju 
njima noii bjelouii. HNpj. 3, ili. 

bJMSv, bjel5va, »i. «in tceinser Hund, canis albus. 
Rj. bijel pas — s takvim nast. imena psima vidi 
kod- po«. 

hjeloF, a^. Rj. sto pripada 6jeii» (hrastu). — ta 
na*t. isp. aptov. 

BJel&vitr, BjelovSra, m. Rj. varoS u Hrvatskoj. 
tako se eovu i dva seta u Hrvatskttj, pa u onim kra- 
jeiHma bjelovar tnači bijela zemlja. 

bJ^IJlVMr, bjelov^ m. bijela mršava zemlju. «p. 
liga. — »Trsja 8« wa bdovarih ove godine slabo ro- 
dila; grožgje se u evetu obuIo« kazivao mije seljak 
eemljak prije mnogo godina, ta drugu polu bjelo-var 
isp, mofvar (močarl, mofvara. Ivekovid. 

BJelovArae, Bjelovfirca, m. Čovjek iz Bjelovara. Rj. 

BJeldvirskl, adj. Rj. Što pripada Bjelovaru. 

bUlovinA, f. Rj. bjelovo drvo. 

liJelAvlJpr, a^. Rj. što pripada hjdovu (psu), taka 
ailj. ridi kod birovljev. 

bJ)-!*««. n. uidt" bioce. Lj. KovafievJd. DABj. 388«. 
i »]/n. kod bioce. — biće bjelu(t)ee. 

bJBliig, (II. dag ireiive mannliehe Sehveln, poreus 
alhut. Rj. bijel krmak, u Hrvatskoj krmcima govore 
crnug, bjelug, pasug, sivug, xeljug, iutug i t. d. tato 
je crit, bijel, pasant, siv, zelen, i»t i t. d. 

bJMiiga, f. die leeisse San, sus aiba. Rj. bijela 
krmaća, u Hrv. govore krfnačnma bjeluga, erouga, 

Eaauga, aivuga, zeljuga, žntuga i t, d. kriko je crna, 
ijela i t. d. — rijeei s takvim niut. vidi i deMjuga, 
fievrljuga, Ovorupi, tvrljuga, haluga, janiga, kaljnga, 
niaCuga, maljnga, motoruga, obrljiiga, pai^ugn, pa- 
atruga, pepeljuga, piljnga, iievrljuga, vatjuga, vla- 
Cuga i t. d. 

bJ^IBgov, adj Bj. što pripada bjelugu. — za nast. 
isp. alatov. 

bj^luljfl, f. ime kravi bijeloj, L Pavlovih. M, Ko- 
vadevid. DARj. 388a. vidi bjelava, bjelavka. 

bjplASost, a<ij. vei^slieh, subalbvs cf. Rubjel. Rj. 
dem. od bijel (bio), vidi i bjelidaat, subjelaat. 

bjiililšinii, f. (II Lici) travo, nalik na kopitnjak, 
Art Pflume, herbae genvs, Rj. marrubiHtM candidis- 
simum L. DARj. 388a. — rtječi s takim nast. b»- 
bdiiua, crujuiiina, komuSiua, pabuSina, penUina. 

bJpluSkil, f. obifna ili vmlena zmija, tropidonatus 
natriie. L. K. Oruogora«. DABj. 388b. ^ riječi s ta- 
kvim nast. kod babuKka. 

bjeldttik, bjelđtka, m. der Ouare, qiMreum L. Bj. 
»to je o puSke i n topa tane, ono je u groma »strje- 
liea« . . . poslije nekoliko godina izigje na zemlju, pn 
je onda mnogi na^u (kamen bjelutak koliko veliki 
orab, glatko »iteiMin na mnog^eb strana). Rj. 103b. 
vidi Bolja. — ((/rf«((it (pred ( osu. u adj. bijd). Oen. 
386. riječi k (nitfni tiatt. imutak, nav^utak, oblutak, 
salutak, nmrzlutak. 

bJMJ. m. po jui. govoru ta bSlj u istočnom. 

»ima, m. ime miiiko. Rj. 

bjftija, nt. ee^adf,koje itn a bijelo na oka: Ne reci 
mi: doro, dok ti ne refem: belja. Poal. 209. belja n 
istočnom govoru; u jušnom bjelja, isp, DARj. 330a. b^atriisliin. b^•lril»nH, iidj, h brevijiuii gtR(n>li>kofra. 
impuMiliiliK. Biulli. be*-«lni«Uui, koji «* mvie slradati 
(thoolo);), 

bfesirv. f. bci!-«trv, tiUfrilun. pmpoM ili ne»tnS<i 
liM HtrvA, lir; frtigii, isa koje ne oifnnr fiM'n od onoffii 
ito pTopnilnc ili i/a naUme. gorori nr tnmo u ukim. 
» pryeiil. u. Mp. ob«rtrviti. — 1) o feljaileiu: Ijt nje 
^to viilim i vjerujem du ^ik onu ne cnaie budniu, do 
je glavom H liejitrr ulekn. iS6-)j, nial. I>6, — S) moif 
*t fiororiti u bmtrv, jturf iv ludo ijororit te od povora 
HB uoie niitii hiti: KU » lientrv p>voriA? re^P "e kadn 
tko fitA )!^vori a ne kim ttn govovori. J. I)ogiinnnvi<<. 
l)ARj. i^&b. 

bfatulaN. b^tiiftin. mlj. (u Dub.) fahrlAniag. ne- 
gliiffii«. cf. noiuarljiv. Hj. — Od »bez luge«, Ano rfu 
hi M rekla: kofia n\}e tuga minlefi o femti, te n tom 
i nt minli, tn ta ne hiije, ne mari. Diuiifii*, ARj. 
3Mb. 

bbtfldan. b!~iui)na. mlj- bez^iKlim. ito je hei itiula. 
kn-e Uf i« trmlju. /pije netii'i miilii (ni prar'ice) : Nama 
iemljii HVO hrtudnu bjfip . , . »ikI poiiUlri m tmlja 
}>emdnu. Xi>J. r>. 4T2. ah. pa l>ARj. ■i^a. 

b^nsjv. H. kait );iljc netan aihIiu lierichtiiliiiiir/krit. 
^feetim jvHieHm. Hj. bra-siiirif. Ivitudno »tanjr. 

ImtllMlIlv. braftni^lT. adj. ind^iwi. lUKj. •£*\h. 
bit-«umljiv, b(>x-«iiDin)iv. — t) m ćem nema MUiiDijr, 
umvrdiiehtiii. rerdarhtlat, ftniirf angperlu«. — VJ o 
feMH Hemn' •matnjr; untveifethaft. CKrifdlnu, indu- 
hiiv. — itiftriifRn.- utimljiv, oumnjiv. 

b^i, f. klip. oil beiikit (kolilcTlutt, NiuH Juvii, muje 
fedo 'Irnfr«! "ina. niu« u iikl! b«Aikii, Ivojn bie/ui aii 
motu Kniirjctiu, a xa nkiipr pan- kititovnna. Herc. 341!. 

bAM'ltil. f. In l'oJitr.l Khrloaiijkeit, infamia. Bj. 
b#'X>'^a>it, Mohinii onorfa tifji je lie: fanti, Itec pn- 

fcf ji^i^Jp, H, iiffitit. (lovori se i danas: beiHnje il" 
i iHvikoiiJi-, .1. ')mpkovi<\ DAKj, 356a. b«x-^luje. od 
1«M i'iua (lirj reda). In-i^injc jr viie od thvtiMiMi, 
veoma reUko i mino :ltifiiuilw; dit fnlhat. vidi nc- 
lijplo, i»i>. mpm'instvo. 

be&MvJt^Mi. bcMAvj^fna, lu^. l>«tAivJF6ui, thiIi 
nrfevJK^an, mntH«n»ehlirh. ihAminunim; Ja ni- luiani 
kakvi Hu to hrirotyeini ()W>.' SlraL 18»e. 771. akc. 
od iMniiiM. ARj. ilAb. 

k^Uvlmi. bWiitnn, br!>fAliT, aifj. ■tium i'.rjMrro. 
brs i<ni*(ti^a, koji tiu (Uili, nn o«!«'«. 1>AH.. Srilib. bo*- 
Ailan, bcK-^utiv. i*p. fuljrli i. vidi neoHJpt^iv. tnt- 
pnttMO: Aitiv, ftitljiv ab, onjet^i«. 

B«A»Mva, f. (i a4iJ vidi Be*»-uovoL Da bojnj fi- 
IjSU udulbinh it' Opovii, Ui Kni>odnlu, t\ (-r 
Jaaku, Ili Heieaovo). Npj. "i, 036. V Hamnom. ritnUL 
I«Sfi, U>H. 

Rrš^aovafkT. o^. Kj. ilo pripuitn Btirniint: \^i- 
■iinnn /IrjlcHom«,«)«. Stnii. It"!. KiH. 

BfNf>navt>. n. /^ tuuiMftir n Kntik-ij tinti. — 
'i) »elo lilixii (<>x namanllra. Uj. iiWt IVleiiovii. 

bMIka. f. - i) niii kol^JRVkiL. Kj. nW> t kolijrpkii, 
Mka, tipka. — **l(ova** joj Ttlmu lieiiku, na Mikii 
(m1 irlain ■okolo, kad ic »ani-n. da »e nuifovam. Nm. 
I, 471. /aVIaAc Jol o '««•>• «>ria. Herc JIT. TurAu 
tyri: - BJ <(^ S/o«', v«ii<-n. *■/■. nijrhiir. Bj. tJ/i /v«t. 
rtflt I udvhlr, tniiiur 

bUkst, •». <*t) iii-kAkav hljeb (Ui--attr), pa»u 
iltlirMtior ! I br.'kotn hljvbn bijcbitra. Hj. Idi. bincntlo, 
kriti dra pula iip^ii. riđi [lekititnRt. Kilo Mtoln, 
h\ćf fratara. Ililp<laj: lUIo proakum. Me pupova). 
1'ohI. 1:t. Uaiv vama praliu iKJ'ileU i heMoin bljelm 
iia Mldftle. Npj. A, SM. 

bcifiUliB. beAbotIns. w. lul l>i»et>tlimt, koU>^(i kao 
bfifcou Panifl«', ARj, AVni. - r)Hc Joro pul Ka*- 
iS-la ... na kofMi< (>niia«in<i. llrn-. £11. 

b^l^k,* M, '/Strj(ti rojnik Htidar: Vitiar jMin-i! 
nekolika Turaka Aruauca. koji *ii oodjp bili UciUir 
'" ' ' vojfiid koji flu po »ipivorliua iiiuptgu Kumi 1 j:ili dnTur i 11 VlaSkoj 

<d pet bMluk,* w. pH&k. arelirn nnrae Tvriiki 
urom. Panii'^it'-, ARj. '>M\i. — I da moKii do te fiibe 
Aof\ ea uiojiji'ui novcem i htilukom. Npj. 5. iill, 
Dauiiir. mišii. da je ox-dje beAliik mjeilo ađuk, hašliik 
(trmak). 

B^MO, m. hyp. od imena, ktge se pofii\je idorima 15«, ti I. Bcnšlav. gen. Wt», i . Bfeo. - 1 njni; Beio konjt« o^buje. Rj, 4M3ii, idkra kjip. kod Di*o. 

bMtUn. f. (a vojv.l riilt beštija. Rj. 

bf)(e$. Hl. bolmt, Madi. betef; t^'^Un): IMeg 
kila na pHU jale. Đ. Poel. 5. akr. DARj. -2&7a. 

b<^(i'<tiin, b^li'J,llU. fidj, Imlealun, od brtep: Kilu inu . niv. ub<'V.I nulieoo mo, tinpetranertrr \Vein. 
■ I' ■tnjrer, polovnik 2, vinoft. 
III I. /». do^nn u hevut, t. j. obcinanin 
II. iij. lidi i nMviji!f>t, nesvjrtitica. isp. 

bea. oAii^ »ine cf. brojt, Bj, iikitnat je prtjedloiiu 
orontf^ kad te kAih iigorori: ItTji; inaP* dnbira iikr. 
raiUean ili 0*Utje hes oke. premn riirriinii innl ko- 
jimii gtoji:\iiK krain, b?K Iriiirii !■. li''". I t.iiin'ii'. 
AKj. ^Ma, jired nrkim »e glumi : '■'"'•i' 

uiiui a, do hi ne v njima lat'i ' >ii 

i/liMoci. — a) d«; Jama liez" iln i I ili! ■'• Mnn' 
iiiu JP beia doa. Ki. b) it: l'»-ii(i Kr (-.;,- .-in. lij. 
-llMbL - r) !l: Ha /lim Jiljo, a hna zla joi ir-ir.-, I".)^l. 
374. Tko ip heta da. o«lat ć- bM dobra. I'I'okI. I'JII. 
l'rijedlvgintT. idoii a gen. pokii:njii-'i i njim. •'" ""'if/'i 
j1((1 jtuiti' r^č jf((fO s(*iji u li/p" ("ri'' '■' j.diT ,/; ,1,1 
tiHluJe ntvpoirijtiilitno, kad :.li. Iiumih-, 

AKj. afiSa. — t) Ode Mf -.'. " 1. I - 1 ini 
faiu ha pntduika. Hj. mmi. n, r"" " i' i < ' il> 
tixM> trna, t j. da nije ni ji'ilnn |>ii->'i i'i^lilii. Kj. 
K'i-la. Hez h^^lre olinjali Iprevuriti.) l'oal, II. Ili: 
idriirUa nema bo^iatva. 11. Hez mnke nema iiHiike. 
II. tl'i parii ni n crkvu. la. ;w (.cir ..i> -re.-.: 12. 
Ne d]^ glaaa liei bijcln d!iii:i. m-k hi' iii<i{ii iirmi'-rli 

mi^ka Ne da slii.'-ii '(■) lnjrl.i 'lm'. \\.-t'- I. fi. 

premtf orume tadujcm pri^i':" i I :i]n 

flt« dukata, nunii^f'. Sini. i:;ii. / ' .i.....:i -si -.hi- 

•enijfh riin'-i "i ui: nillt'i, ih-m^ hniji. h.kii|l. ni- 
kakav, nijedan, n* rantni-iju otvy firiji-dtiiii l:mi drugi, 
rlii tii lUman mrtiJH ni ■' r^e{: koja je t njim tlolena .- 
Ko drugima pokUiija, taj aam !»■; niita intajt^. I'ool. 
\W. Za paooin mu puAke poslm^eiu' bes niknkru uoHa 
ui haudiara. Npj. 4, bli. I oii vorli Lak«tli<a .laiikn 
hei »»totiTRine na jimaka, 4. IIIP. A iimja »r lirni'n 
riutrodilB, anitn airak liei uiiije nikoga. !>, 401. Ilijali 
iH-«tra od tri bmia, aohi ... a nad niitali liet nijed- 
noga, ftobi Živ. SDiP. .1) ore rijefi: nitko. iii*tii. 
iii<^iji. iiiknji. tiikaknv, nijednu hu prijeiltoiioni ben 
,M-uiHj<i. lili iriu/g'i '!•' nuiri riječ kojoj hu jiridje- 
rriie. nrnio. Iulii koje mu draoo i kako mu drago; 
II rijriima: itko. iJlJi. ic'iii, ikoji, ikakav, ijddaii, koje 
«e piiu i rattarljruo: i tko, i Ata i t. d. kitic »e, da bi 
diula hilo ito kakorni god ili kufe god ili namu jedno, 
pa te prijedlogom bev pfed (^inui kaje, dit ni toga 
nemn. Pauli'ii', AKj. 'iiilJa. -~- Ovo m iiuanio ^vorl 
/i« i kuke iale. l'o-l. 4K. lilohili jra, l. j, hrt ikakrr 
krivice. t>!i. I'o oM»iir. Iir: i kakra »(Kiincna dalje, l.'ll. 
JoA je bio obijaj j^ake a •iilmlii pcialij«- imitite tiu'i 
hrt ikakre krivi.*, »Hl. Oovori, dn jr ->no mt ii.itvn- 
n-no i h nemtknjn bc: • it.iti.. -mi... 

l'U. ali ttmegju onoga: l«•i^ i ■! • : 

bf« ikakvi.' krivica, ('»ito je •<■ 
jpitovo i ne ratUira. riultk-i '■' • ■ ""• 

iadt\jt (boj; t kakvn . . .t nr.tk-i.'' ,,< ,„•.:..,<■ ..»r a 
iibtinJH , 

kH,' •» riđi platno. Kj. l^nii-ind, lintenm. — 
Ha je lako iipreden i otkan da £i*lo tubori (leue 
vH«). Hj. llUa. Tanak ha kao makuvlna. Kj. iiVbt. i joi ttije iibijeljen. Bj. &90b. Sade- 
Sj. tffifa (pUtni) koje nije luređtno 
Btno. Rj. (il^it). A't ('MU, ni > 

III. 1)e2(iil-d)ii), beg^atnlnB, pred 
'f\ieiitogu bez diiAitin n, jt« oi-'utu 
ia je ha dua, beza dnn, Ha nemii 
%d, tA^oguK: Prije besiulnit. DI'ohI. 
.(mi. i anđje 8i/n. 

»(HVdnB, riđi beKivilan, Hu je bem 
r moru je baiidna. DPosl. 141. U 
ina. 141. Tidi bezdiin (m.) i ni/n. 

. (u 0. G.) n. p. jama (koja nemn 
fitndo eareiu. Bj. biv4A)-(lnji. Hdi 
Bđanji. 

mol, f. (u C. G.^ ridtbendana: Tako 
B jamA Itetadrvicii ! (Poel. 30B). Kj. 
pMt, bestlautCA; fiesadnjiciu Bj. 5iu 
«j b«s-cAkonnn, bcr.-tKaiontia »to je 
w takmui, navlastito prutiv nikaiui 
tato radi. inigu»x, inijn'uN, gesrti- 
gotUos: SliiSnjufl bfziikonu djclit. 

tzflcSiM«, m. foi^ek iit:ukon. vidi 
)^jak; der Gotthse, der Mi^mthiiter. 
tt: Hoogi će li dMrit' hesakonci . . . 
beiakotK«. Npj. D, 140, 441. uitc. Htliijiim, tttulitr 

Etj, ieoska beiakona. 

ju{]. ito pfipudu fieiakunicimii ili 
gnđ. — Nennviiliin tltuStvo hemko- 

iiditui nt! metlim. Ts. 2U. fi. 
Kj. voiptk lievtkon, hiji ne huje 
ni ^tMui'i. vidi beiakonjnk, iieza- 

»tičf jeđsiil ko & ti Hfioditi? Bj. 

)i i Iteiaktmir.i i njinm eu me urije 

*41. 

adj. ito pripada becakoniku: Tski 

miktivi. i uko je iiijeulo onoga koji 

Jov la, 21. TloRo moji uKini me i/ 
ii Vuke heiakonikorc I iiUBilnikuve. 

(u C. O.) T'i'di bui'.akunik. Bj. vidi i 

KMont. » bemkonik i be/.itkonjnk ifp. 
imnjak. 

BJ. Ajeh bf-iaiono, kt^e je protiv 
Kudtioga, hctbožno; die hmtigiav, 
h* GottkmgkfU, die MiMeth-a, fii- 
^■"nans, it\jitriu, inifuilus, imptela*. 
im. btiUinJA. V Indiji Iriki J lii^iji U 
uje mlneji ■toi^t'gn. Bj. Koji . 
41. Kojimi y 41. Kojinia »e oprosliAč (•eiukunjti, 
narocl ave veiaiA pad-ui u iipkiih- 
^. Prip. bihl. 88. 
platnar. Bj. od bex (platna).) 
fr MD« Arg, argloK, uHKAuIiJuf, inno- 
iUen (pred glimorimi *l prijedlogu bez 
! beza flu, M rentu nrm(( f J«, Kfo »e 
1 Zbog Ukijeh sunre jrrij''- (K«'f; se 
dm raeka). rosi. 88. Prosti tjtiiii :!nnjii 
fle aitieaje ocl ciobtijeb i besuzknijeh 
Ut). Budite liakle mnilri kno Kinijc 
olubovi. Mat. lU, li). 
1 ifie UMchnld, initoemtin. Bj, f)rn. 
»MM Orto^a Ko i« 6m(uI«ii>; I'o 6*- 
lulu mi budfu I'K. 7, 8. 

mi}- goMitu, athr.u*. Bi. bez- 
' Boga, Me mareći za nj ili uaričuri 
Mer tivM izgubila po ^lapovijetiti 
M. Npr. i:jS. Jer ao uviikoSu neki 
ji 8u OBvno oilre^i'ui iin ovo omi- 
liaiinlvo Isiisft Hriila, kojp oflrii-aSe hecboini Arija. DP. 97!l. ndr.; Eto pontit«, ds M 
prel« i »vagjale i <ta biji-le peaDimm heiboino. la. 
58, 4. >*vi.'li' ikone, koje bjek' pafeo bettioina akiilali 
Uv iMiireki. DP. KKJ. 
b^zboŽMim. /■, die GotiloM, uihea. Rj. Ueludna 

bAEhoiHU-fct, ndj. <Ier (ioStloscn, alheorum. Sj. Mu 
nripiitlii heih'dnicima ili beshosnikv kojemu god: 
Jiavi-di* potop na giHjet heiltoinUki. Peir. II. a, 6. 
Hlago fiivjetii koji ne ide na tijert lieihoiniiko. Pa, 
1, 1. Za Sto je put briboinički 8rei!nii? Jor. 12, 1. 

b^Ebafcalk, m. ei'n liotltoser, atheitK. Bj. bubalan 
earjck. vidi bexboŽnjak. — Gospod ^p pravedan, a ja 
i moj narod jciuuo beihainici. Moja. II, 9, S7. HeS' 
buiničt, pt^iniii'eS. Jexek. 33, 8. kad mi njim drii^i 
bezbožnik Makedonije pofa odricnli bolonslvo av. 
Duha. DP. đ81. — ta ntiM. beiilioinik i beiiboftijiik 
inp. analomnik i annl«raujak. 

bAxb«£nikov. a^. Ho pripada betboiuiku .■ ttofe 
»oj: nrjiii me ig rake bezbotnikove. Vt. 71. 4. Nile 
i; .„ti.. .. I...,!,- bribiižnikoroj blago nepmvoT Miti. 

/■ ,!,-,■ antihmijkeil, impirian. Rj. grn. 

\i\,Ai\ l.iiiiiiL:i liezbo:iM)it1 fitiiie. Jud. 
iliii !!■' -i'iiiiriii tpljama i btiltoino- 

l"/liii,'r]ijrli i/l;uii briboinoit. Knin, 1. 

ii liljt'i bi.bu:niisti i piju vino nnuljik. li jo6le !i I 

li, I'). 

hi'/hni.ni ■II, U. At jt.H„ IdjO, 
Prif. 4, 17. 

btaboŽ^jiik, »>. (u V. G.) vidi bexl>oliiik. 1^. 

h^zbrnlnlrn. f. die HruderUi»r, gaa* caret fratre: 
Pn l>lo te ti Nealre besbratniee. Bj. tKS-bralitiea, koja 
je be: lirata, kojnj je nmr'o lirat te OHtnla bce tyega : 
BijaU M-Htra od Iri brata, iiohl nj tri brata ka' tri 
kralja, iiohl A and oalah beii ii^jedoug, aoh! kuku 
aesiri bnbr-tlniiri, aohl Živ. 30S. 

bezbrižna, bfelirižnn, adj. »orglon, norgenfrei, ga- 
lutuK caru, nemrus. Bj. beK-bri):an je — 1} koji m 
Hc brine a irefialo bi da te hrtu«; Ifiliiri na vojaku 
kad vojaka sUjaSe bezbrižna. t*iid. 8. 11 inji. uebritni. 
— 2) koji M ne brine »^^(» »n« »e treba brinuli, »or- 
^rnfrei, si^utu« cura: litav fflvjoflij v(jek trebao bi 
jednome hetbriiiiom ent^Vtu da akupi hvc naic na- 
rodne pjesme. N]ir. IIL A ja ho^u du »te vi hetbriini. 
Ko je neoženjen, brine Ko xa Gospodnje, kako Će 
ugoditi Gospodu. Kor. I. 7, 3a. — 3) kaie ae u »tanju, 
u kojem *e ne treba brinuli; MiloA . . . dade mu leni 
i detetn heibrižtut uHetjertje. Danii» 4, 16. U ponotiii, 
u izobilju hljf^ba i u limbriinoni miru lijeie cdh i 
kćeri njezine, b ne pnningnbu airomaJiu i ubogome, 
.leiek. [«, 4!f. 

b^KbrlŽnSKt, b^bridinonii, f. o»ubimi ili »tanje ono^a ■ jV bvzb Vy\ 8lo fv pravda ufiniti, bide pokoj i 
' \«.m,\l(>«ruTita»,9iiittrh6it). 
iiijna, n^. b«K-broJMi, i^^ ima 
miiše hrojiti. vidi nebrojao, neliro- 
•i:'lhlbar, innameridiilui : Taka je 
v./np pogrješke u avome jeziku po- 
pinalelja. Pi«. 18. oke. od Đantit^ii, IiiviImii, . i . G.) HM bezdana. Rj. bez-dan, 

' /■nitim a koje onlaje u mm pmU- 
;-»;.-. K.. ..■ -i.i a bezdan? Rim. 10. 7. Taj dan 
riij^viiliSL' «!■ ivi (:w>ri velikoga beidanii. Moja. II. 7. 
11. rtVii bezadau, braadna, besadnjlea, bezdana, bez- 
daniea; ambin, dtombofi, ponor, propaat. 

bj^zdan, bfezdana. adj. itn je be: Ai\a, bndrnht*, 
fundo carem: A kaa atane Turčin umirali, on ga baci 
II jiiniit bezdanu, gi^e mu fravrao fcoati Da<!i ne fe. 
Npj. 4. a^. vidi bezudnji, bezdanji. 

bi^/.tlniin, f. der Abnrimd, nhi/SKiM: Cnr iiamaće 
ilvM didftlA mlivln, otkian ih jednog po jednoga, lo ih b«t« dole M btidanu. Rj. riili benlan (m.) i ih/k. 
on^ji- — Kud puiitim nu te liralanu. letvk. tlil, l!l. 
Ojta^j profilrjj« čeliku hciiliiHu i profilrijc dio xunilje. 
Amoe 7. 4. nn-la. kojn nas u{TWi ii littilmie le- 
malJHkoirH iivotH. DP. 31U. 

BMMim. f. kod ifmAn (iolupra jaiun ■ vrMjoni, 
noiflcti ftr. Rj. h Srliiji. 

UzAuilr«. (jainii)f /I |u ('. U.) eiiU braiUnn: A tn 
ttijo Irdena InTnii-a, no neknltJi juma lietdattira. Uj. — 
III kakve iiM je badanife Kvukno »pnaiit^lj. DP. T-t. 
ruli bnsdnn (m.) i oglalu tiyn. ondje. 

htodMjI. "Hj. truli b^KdftĐJi, bunlan (it^i-}-- Nak- 
oti« (djevojku) vile od anijcKi ir-vn^jf nn ic jame ha- 
đaMjt promil iiuncii Ilrjnskomc. Npr. lUl. 

Btaitn, l)«»Una, m. nuiuatir u RanHtu. Rj. — 
imtiM mjttau » takim naH. riđi kod BaUliii. 

kM^lnar. Bendlncn, m. f^, imjek it BeiiliHa, 

Ma4fllikT. adj. Rj. Ho pripada netdinu. 

ktaimii. budrviia, (u 0. U,) n. p. (cnnlJB, t j. 
f4i* iiFtnA drvn, holtlo»t eareiu li^it. Rj. lirx-drvHn. 

KtedniilB. bliduAnn, adj. Rj. bvx-du!^Kn. Uiko doi. 
rijtfi kod bi^;odul«n. — 1) ito je Ikz duie u prinoni 
Mudu, bfs dtiha, btt iivota. lebloe. iniinimug : Ituenn 
}ietduinA Mtrari. Rj.' XXXVni. Kao ucke itriiri V.-- 
duine koje daju elaii, bila svirala ili gutil(% ako ria- 
Wna Klana nr daju. knkn ('f av ruumjeti iu «(■ 
svim ilt fEiidi? Kor. I. 14, T. (qiia« *ine iinfma tuni; 
bMcM; TA i'fvj'}. i'p. Dirtav u primjerima Danica S. 
SI ; 3, tl3. — J(} hertUut, fahllo». es-per' eordin. Katun. 
Si. koji je bti duie u preiirM-nom amt^Iu, ne mari ta 
dutu, t« iiatye4Hi je, lirjhoian; ili knji ttema »Tfa, 
rrlii nemilattir: Mn^ii Irokraima m Ha sn i »lari 
taka K'upi i lietduintlf Prijinva iT). Narod liađuian. 
ki>}i ne ćt^ marili la itUn-a nit! fv djeteta inliU, Mojn. 

V. a«, M. 

ktitiaItmitM, f. ii'atAta. koje iie mari ca durnt, d»c 
Ilerilaf., f'iikllo»e, mulin* exptr» cordit, Knuun. Kj. 
irn'i beiduinii. Mp. bcitdDiuui 4. — Kako im ova balili 
rvf*, Uiko litidainice i ufiniie. Npr. Ili. (lonpuigu 
njnlna uuuVlia narvdilii . . . kako im jr ona fiMiIiu- 
nifa naredila. 12iL. 

b^dn^Mik, m. fovtek, koji n« mari H du^a (kao 
ila Je I nema), der iferilotf, Fahlloite, *^per» eordin, 
irHKMJi.' Ilajt' Đlnl" Uoii betdiumiri! (liavoli vam 

tonijirli dutnl Kj. čoejet haduian. — AU imn i la- 
ijeh heiduinita kuji {& onvelfr naviklu hajduke nu 
iiekOKo. /Jm. iiH'. 

hfzglatHIK. b^lanna. mlj. fliminlo«, rmvnirriM. KJ. 
b««-)[laun, k<^i je l'n giu»a. nemu qlaiia. — Znate ifn 
kad l>ijiu'lr rii.'XTialio!i<-i, idosle k iVIoIi'mii hrK/hiinima. 
kako viu> vn^uliu. Kor. L Ili, 'i. Treba piaatj ... i 
httilhuitr jiTiivi'. Ilnl 7, I' rMlaki-iji bi lumla prilike . . . 

Ilill il-li "iJ-rii-.'iiiFil Ili 1 1 ■.■IriH rllltll koji NU f'fljfffMni. ncM / . ■! Uj, kiijtij ji utar^ 

Rj. up. Kor. I. Il, J: mul j* j;Ihvu ioni. — .H) Ijal- 
iifi Ku uaruiili neiio nrpakih Mtnolju na »iUkr>j mr^di 
kMl Srtuja bljuie beiijilavua. DU. KU. fkad na immr 
glare, itHrjtiinr). 

bftfnv&OM, liiiL) ivli bei^ijeian. lij. dolati i u 
jttinam Rotoru tMactrti j iMu gi, kao ito ć«to hiru. oavetin Uu« :. 
181. Kako "> •-iili b«X{[iji4aoaL Rj. d<Aati i 

,'r.-(ajl. 

■ii[i, adj~ nlndlut, ifine nr/ju, 

■r I"! nrijeha ih koji ne moir 

■ '■M? je mopio nJeK« 

i 'I', lai, hSli^nie je 

■ ]!• 1 bio lienjrjeiiin. 

■■'f «1. noetHtia. Rj. );r«n. li&!;eije$no«ti. riđi beiteretnost. oeo- 
bina ili gtattjr nnngit koji jt- hetfirjtiau. 

biziblB. b^Tliia, ai\j. aH/ritJitig, sincerua. cf. be- 
»ulen. 1^. bec-ilan, kuji je bei Ue t. i. lice hile ibe«- 
bilau), het prijerart, bću himbt. tidi beshilan t ih/k. 
imđje. ' ^ 

bfzilMBi, aifj, nauifiilnt, olittc Namen, anonjfmiM. 
Rj. hex-imei)i, ili> je btr iinena, tiema imctin, ito M 
ne tmrnuje. — Keiimena itedjclja. Rj. 20b (Irefa ne- 
djelja uskrtujegn {losliil. U tom rodu Hpnminjn Mnove 
Neauniine i hetimtni Ijetopitci. DM. IG. igp. b«t- 

bMlnc^tak, M. Ittimeni čorjek: Đetimenjat ova 
eama piie, &itp, mal. 81. akc, od JianitiAi, ABj. 
^JTiflb. vidi neimeignk. i*p. imersk. 

b^zTntorrMUi, b^zinte^eana, adj. beit-iutorenan, k<oi 
je liet interMii >rtiga, ne gleda »n koritt švoju, nimi 
intn-ttiiirt. — Narodi . . , fine i veliku i lieiiaiertiiit* 
dvorbu i u)codbu m^'vUim nvetiljanui nauke. Zlo«. 41. 

bexlst«iii* III..- Awui Kradi nove bemtenr. Da idemo 
noru hninteait. Rj, mjnto i »griida gdje »e prodaije 
Itei (pliitno). 

bĆ^&k, tii. Tiilpel, niolidu*: idi briJMc je>dan. Rj. 
kaje n. j). Otac nnu, kad ttiini ili reie Mo gad ludo. 
Mi Latina 3, bena, beatijo, beftijn. bjeteusnn, bISka, 
bHka, bleNui, bleska, bluna, bluli\ budalo, bukvan, 
klehecan, ludab, ludandta, ludotioa, liidov, maliniuic, 
mahnitnj, mamlut, mni!uria, iiorac, aakaludo, slcUCa, 
slilta, Kuludnik, suludnjnk, Šmokljan, likvnn, cnkon, 

bMiFaa. bbzlifnn, a^. bez-tifau, Mo je bez lita, 
itnpem^ntlirh, impergonatu. gi*pTiilno: litaa. akC. od 
l)atiii-ifa, AKj. 270b. — l'o licu no ra«djeljmii gla- 
$toli: li na gloj^ole li^ne, koi'i im^uu sva In lira. H) 
na glad,ilt beslifne, n. p. boli, »iiiiujo mi se, (crrai. 
Rj.' LV, U kojim« yi reOenicmua prirok glagol tiei' 
Uf Hi one nemaju podiueta. DanlftiS, Hini. 3. 

b^slićnSst. b^ilićn^)^lU, f. onulnna onoga Uo je be:- 
Ufho: /Jerltčnir^r Aantn ue uiofe meti (ilagiolima ak- 
livnoati. Danici.«. 8iDt. ^. 

btoRatok. bt^aiaika, «i. konuica u knjui nema 
maticf^ trei^erlitier llienen'topk, apc *tiir rr^na. Rj, 
liez-matnk. 

b^ziMlifltl M. i 
umli<.'t', iKMl^ati ber. , , , 

»-bt-inuttiflti w. — Ti <e rojevi u jednoj kuinid obi^'jia 
lietnitUiie^ i, J. matico kad oijete da ih ima viie u 
koJ^nlei, onda jedna na drue« udare i ko«e »>% I« li 
boja fpsto nu iride ni jedna živa. .1. ŽivanovlA DARj. 
270b. 

b6xM?(ai, b;>«nltna, udj. Doniai*. ARj. d7ub. — 
t} kuji ne prima jAale: Btrsutitni vrati, k<i|i nije«u 
prlinaJi nillo, »nbenlechlidie Aerile, inrorfvptt medici. 
Rj. riđi bearebrni (rv. Kuunan i Damjan). — 3^) kuji 
Hf prima mita: Pravi i btJinilni pr^aUtj. Oag. na 
lol. đ3. l>a bi dokle fitatelji, kao prave i brimitne 
»uil\je. o ovome poslu mogli nuditi. <Mg. im nt. II. 

btanJrrHi bhunjenia, adj. Ho je bci uucre, »lo 
n ne moie iHJeriti; immemtua, untrmeflieh : Umnožili 
svoj uarod narodom valnijem ue toliko po broju ko- 
liku pu beimjertutj hrabrosti. DM. 121. rtdi uiuujereu. 
riti'. -At JJaniii-hi, AKj. -.ITUb. 

btanJernSht. b^uoJenioHi, /. osoliina onoga ito j« 
lieimjerva ; rnenuM»itchkeil, immenitiliM. ak-c. od Hi- 
,,i.-A, AKj, ir7la. 

b^KMlitiilrB, /. n prii<ovijeri kako je neka naj- 
niiienH ti-iia taM'i InKJfjtn miiia (Covorila: -Ja aam 
jadna Itrimlirniea, ja luim jadna Imuliiiea« (t. j. koja 
iiemn niliva i iu>li|, tU MMhi^, dU kria MM bat, 
ipuif lartt farinu. Kj. bei'mlivnica. kn;a je hei m/tru. 

bei^brilkllna. f. lu U. tl.l du rnirrH,hn«,lheil. rf. 
bezot'auHtvo. Rj, brz-ubroillua (pred il je osnova od 
koje je buobrasan). Oon. 17U. taii i beaobroeluk, bo- blagostiv.< Npi, 1, 269, Koži njemu od mene blaijomiti, 
nek da bat^SK kome njemu drago. 2, 389. (ovdje bln- 
gOflOT xna£t dopuštanje m ieljotn du hude Uagoslo- 
Mno, uredno), I ja £u ti ailuk pokloniti, & hlagoaloc 
na ieb' oittaviti. 3, 73. A kad Ivan primio blagoslov, 
ljubi babu u akiit i u ruku. 3, 394. No vladika TOJstu 
iskupio pred bijelu Vrafevimii crkvu, te im dude lioije 
blm/osove. i, 76. Kalugjer mu blagoslove đava. 4, 324. 
Da prifeati gr'jeine dute i blagoslov hlagoulori. Herc. 
331. Obreće dati k blagoslovom sto groSn onome, koji 
je bude naSao. Danica 4, 39. Od Htarih sveiitenika 
blagoslov! Kov. 136. Kad olidem u Karlovce na bla- 
goslov, oneje vidim i razumijem, da to ^a va« u ovaj 
par ne bi dobro bilo. 8trai. 1887, 110. Rijefiima i blngo- 
slammii prelaSĆuju arva. Rim. 1(!, 18. Znajudi da Me 
na to poevaui ok našišedile blagoslov. Petr. I. 3, !l. 
BlagoBlovidu te, i ime tvoje proslavifu, i tt mš biti 
hlagoslov. Mojs. I. Vi, 3. Dogje brat tvoj » prijevarom, 
i odnese tvoj blagoslov. '£1, 35. Eto sada mi tue i 
blagouloe. 37, 36. Nijeai li i meni oslaino blagoslov. 
37, 3K. Radi blagoslova, kojim ga hlagosloei otac. 37. 
41. Blagothv Gospodnji bjeSe na svemu. 39, 5. Od 
svemogućega koji £e te hlugosloeiti blagoslomma ozgo 
8 neba. 49, 35. Neka bude na ttarodu tvom blagoslov 
tvoj. Ps. 3. 8. 

blAiTO^lovan, blSgosISvna, a^. Sto pripada blago- 
slovu, g^e je blagoslov, gdje je dobra, des Segen«, 
benedictionis. isp. blagosloven. — U dolini blago- 
slovnoj. Dn. H. 20, 3fi fmllis benedicHonis, Tltal des 
Sege.n'>. Pii-tn*^ii <MA na vrijeme ; daiđi 6e hlago- 
sloriii liiii. .iiv.rk. .'II. i'i'i f/ihiriu'- hrtiedictionis, Rtgcn 
'"'''i'i".'l-->-ii". u |iii-iiii uijeato blagosloveno : Od u hliij^iisli'ifii. Mn^^i>sli,v."-riii. ililiijfoslOvanTl, («(;'. ge- 
segtict, benedictus. Rj. iiii čemu je blagoflo« (Boiji). 
ih što je tako dabra da ga ta to treba blagosiljati. 
hlaffi-BiovBa, postajem je partie.pans. od »Ivti (slovem) 
k<ye vidi, i adv. blago, ali se sudu ne govori upravo 
kao particifi nego kao »efektiv, tako đa kad je potrelia 
reći participom, onda «e ijot'ori pari. bla^slovljen ili 
blns6sov]jen od blagoaloviti Ui blagoBoviti (n. p. ta ito 
god Ha se u erkvi blagoslovi, ne bi se sada reklo, da 
je bla^Bloveno nego bla^oHlovljeno, blagosovljono). 
DARj. 415a. isp. blagoslovnn. — i^tvaka nla prokleta, 
a ta blagoslovcna! (kai) »e ko nudi n. p. da OHtane 
na ruikii). Po»l. 377. BlHcosovi I Tako Srbin kaže 
svagda kad tie oiuiliinr' "n "v^U'uikom, a on mu na 
to odgovori: I>ii -I hl^,,,-.^,,,;;, ■ Npj. 3, 33G (Vuk). 
Blagosloema -J li rii.'-jii .'.■ii;irn;i. I.iik. 1,38, (Tvoracl 
koji je blagonl'j" :i •■■■i 'iy-k. \-iin 1,35. Blagoiihfena 
je eemlja njegovu ■'•! ii-isi,:,il,i hlugom n neba, rosom, 
i iz dubine ozdo. V, St, 18. Kitil Samuilo dogje k Baiilu, 
reče mu Baiil: blagoslortn da si Gospodu! i^am. 1. 
15, 18. 

blBKO.slAvinu, f. n pripovijed kako je nekakav 
hotei^i iisiiniii Itilji.^i' uhvatio za Callov pa se fallov 
skitiiiu i <'i\:(\ ii:i liilji^MJUH pobjegao rod r fallovom 
pao niiiiii-kiv Kj iii/nii! gde ne uhvati ea oiKtvinu i 
3a hliiij.i'^tiii-iiiii. iii'iro Kji ono Slo ae tunićc i namifei 
Kj. bitit nlriir hlagii,4')icn<t Ui blagodovnu. 

blagOHtivKi, blugftHlovim, v.pf, segnm, beneilicere. 
Rj. blago-sloviti, diuaoj poli inaćenje govoriti, isp. , 
pro-eloviti (progovoriti), pidi blagosoviti; balaliti. v. ' 
tmpf. blagosiljatj, blagosivati, blagoslivljati. — 1) Nalli 
ienu Da izvoru pa je (djevojčicu) iena blagoslovila. 
Npr. 1411. Da donese kvaana kruva, crna vina od 
lotdt'e, blagoslova »ngjelekoga, da pričesti gr'jeSne duSe 
i blagoslov blagoslovi. Herc. 331. laav omcze ljuto na 
Jakova radi blagoslova, kojim pa blagoslovi oiae. Mojs, 
L 37, 41. Od svemogućega, koji 4e te hlagosloviti blago- 
slovimu oagv s neba, blago^ovivfi Odo i9 heidarta. 
49, 35. Gospod 6e blagosloviti narod svoj mirom. Ps. 29, 11. ^ 8> blagosloviti kome Sto tnaH i dati, pus- 
titi, dopustiti kome što s bhtgoslovom, t. j. ne tavideni 
dit mu bude kako s&m teli; Njemttčki vergiinuen. vidi 
naprijed kod blagosiljati primjer ix Strni. 1886, 1224: 
Zar ne moiSete Vi meni blagosloviti jednu Hloju? 
StraŽ. 188(1, 11I>B. — .9) m se: blagoalftviti se, blag5- 
slovTm se, i', r. pf. u Koga, vidi blagosoviti se. Hj. 
blt^osdviti se, blagBsovim se, v. r. pf. đ koga, t. j. 
reći BveSteoiku: blagosovil kao Sto Stnin govori vazda 
kad se s njim sastane, a on mu na to odgovori, da 
si blagOBOven, ili: Bo^ da blagosovil mdt segnen 
Insseti, Segen nđnnen: U oba se hajduk blagosovi. 
Rj. to je sa w pasivno sa mbjektom. DARj. 4'l6b. 

bl&fp^sSv, blagosova, nt. vidi hlagoslov. Bj. izi/«- 
bifii 1 ita a. isp. Bogosav l,»y. Bogoslav). — primjere 
vidi kod blagoslov. 

blagvsdvi>D, btagosov&na. a^. vtdi blagosloven. Rj. 
i primjere ondje. 

blagosAvlli, bla^sovun, — IJ vidi blagosloviti. 
Hj. — 2) blagoB&viti se, blag&aovim se. vidi blago- 
sloviti se, r. r. pf. Rj. 

bUgfist, blfl^Mti, /'. die Oiite, Guthmahlgkeil, ho- 
nitas. Rj. osobtna onoga ktiji je blag, kao blagu čud, 
blaga narav, dobrota duicvna: U strahu će pristupiti 
ka tiospodu i blagosti njegovoj u poSljednja vremena. 
Os. 3, 5. vidi blBgo6i 1. 

blogistlv, 111^. benignas, kao bla^, milostiv, tt starim 
Hrv. rječnicima i u pisaca. — Divico hlaaastiea, moli 
2a nas. B. Kaiić. odi'.: Blagostivo pt^leda 
DARj. 418b. 

bliigo!4tAjanje, n. der Wohlstand, res secundae, 
pr'fp'r-ir. h]H-T'^-^ti>}i\nie, kao (blago) dobro stanje. — 
■fnid.ri -!■ ■■■ -n-.'i i o blagostojanju njegovom (uModa). 
S[j:~i I, I. !•/, Imljinjak, boljitak. 

hlaa:!!-.; ,11 I '. I t| riiU blago; blagoŠ meni! Rj. riđi 
i U\:><ku. I>n,ur.'\ ARj. 418b. kale da je oke. blBpoS 
grijrSkom, \ei. da je blSgSŠ. nu kraju če i biti tsto 
koje je u dvafi, tri^, gjagiai. 

blagdtH, f. boMum, dotiro, lito god dobro: Imanje 
nge grehota nego blagota i krasola. M. Oj. MiličevK^. 
DARi. 418b. riđi btagoča 2. — riječi s (iiitim nast. 
kod čietota. 

bUfi:AvSq]e, «. rerb. od blagovati, taje vidi. : BlagostiiM pt^leda ga. Zbor. driii-fj I 83. Zf, aiukti je i 

I.Mpr."-) pr:,s„ :.i.„ii.ni„f - /-iiiJ, »4. 

Iihtiri'iviili. lihi^iiJiMii, !■. inipf. — J) scAiHiiiMM, 
ijiiil'ii-: Hl i-riii.i MM';ii\^ui, ili iamo blagovati (u pri- 
povijei-i|. Ajic »iuia [-iju^ i blagujte. Rj. j'iati. v. pf. 
' ' -hlaf;uvati ae. — Carevu itrant Iko blagt^e. do deset joj godiSiD' koali bljuje. DPoul. 10, Postavi 

ga za Bopre svijetle, pa mu đav 

HNpj. 1, 30!). — 3) JedoSe i nasitiSe i ngojiSe » I blaga blagovati. hlitgovtihu po velikoj tvojoj dobrotu Nem, 9, 35. 
(aliundacerunt deUciis; thsssH aber m Frftden). V»- 
aeledi kc i gosiedi se i blngajitii. Jest. 9, 19. u dva 
poiljediija primjera mirna DaniHć riječ u starijem 
enaCenju : hiti » tlubrtt, biti u stanju u bome se uHva 
šio dobro, tako je i u ovom ^itnjeru: Ovi '\x ovake 
blagote i krasote nete natat' nikad. Zar ne vidiS kako 
bliiijMJc iL OVU lihidoviniL? . . . kom je dobro, nikad 
sr- 'i,.' Knin. ZiiM :'!' ;ii i-.vii hladovinu wy. u ovoj 

iil.i::"! i|i-( J; . -'"ri se i blagovijesli pl.), 

:/' ■■ . . :.■.,.. I i.n,., (den 25. Mars), an- 

,111,.. ..ti... V;. I, ,1/.. JU.L.iu'VCut pripovijest (Sto se 
liće /imei . . . na blago^J^Jcst kad dt^e k crkvi . . . 
Rj. vidi blago vie&tenje, glavnjenica. — ;^ Da čnjei 
blagotijest angjeloeu. DP. 317. h (om j* primjeru 
blacovijest .fiinm ona blaga (dobra, vesela) vijest, onaj 
(■,..</• i/'u.--, I.;i_ii ■hiicuf angjel Gavrilo Djevtei Mariji. 

liliiL'iiijr^li'riii-, n. m Rj. stariji oblikt blagovj^ 
-ti'(]iif i|>ii riinrMiriiirinia), vidi blagovijest. Bj, — U 
ii!ii'iiiliioiti |i.-/iki> ueuia rijeci, koje se svrftujn na ije od vlaiiko^a roHa hrivjcrtioi/a. l'jev. crn. Hijpkutf TnrVe 
heirjertie linjcliike. tlAKj.' 27HI). (iiy, ((ilto »lui. Inko- 
vjcraii. malovjerin. BujevjerAD. 

bixv)<>niik, (U V. (t.l lij. nrfi nevienin, ncvjnmik, 
nPTJernjttk. — 1) koji nema >jcrc, 3w Treutoxe, der 
I'ngelTtuš, infiilfliii: Od Tiirćinsatan Iteivjerniki*. Kj, 
kigt ne drži eadime rjere. — 2} kvji «(• ijenijt ig>rr 
koje. der i'nglnubige: Kjkd vigjoie Turei bttt^emifi, 
Npj. 6. 336. 

bezvodnu, titeTodim, (ify. n. p. Kemiju, mjeslo, 
untrnerUm. eurent aamn. Rj. be«-vo«lmi, 6ft rode. ndjr 
nema iwfc. — Siiijfteviua, poleta« i iiecvodmi velika 
planina u Meivejiovini. Rj. Ii8lfi. (Muci liezrodpi, 
koje vjetmvi prenow. .Iiid, VJ. Rudu jo poMagjeim u 
piistiDii, u temlji nuhnj i heivadnoj. Jvxek. 19, 13. 
Nnmci] niuliti dn i!u te Kavoeti u kiikvu lietmdnu 
pu»linju. h koje fni jedva fvkitti iln ixidefi. 1)F. TI. 

bj>KVMllra, f. lupuie inopia. .F. (iriipkovi^. IIAKj. 
279». bea-vmiipii, tad nema vnde. 

b6xvviiik, m. (u Grlilju) (Vivji^k, koji ncnm voln, 
der keinett Orhmn hat, Miu« rarrit«, ftj, Ite^-valnik. 
tiHt ^e her voln. i*p. jedaovnlnik, dvovoliiik. 

b^icH, adj. roeMf, ha hnr, iiei«fv«n. b«c-leu. i*p. 
ncviJlrnjcn. u Slutlija u Sunkoga. i»p. mvofp>ten. 

b^l<*tt)tlva. n. n*(u meleh», eoelihatiu. bpst-tcnntvo, 
iil'iHJe uiioifi koji Uri bet ime; die Ehidongfteit. h 
fHiul^'i i: liti", f'iiii boAirluk. Mr;i. jpilnoitMiHlvo. dviv 
žfiisti'ii, n>no(toi'"n«tvii. 

Hlnr, I{i9<<n, H>. riđi ilihnil 

bibrr. m. I'frffer, piper. rf. pnpnr. Rj. fliTirr Je urnu 
iiinleiiu. uli (jrvd KOepoilii iilani. I'nsl. 12. akc. je od I jiriporijtei ime fov/eku 

•1 trtm. akf. od /hiniW'i, ARj. 3)Ma : 

Uil« iens iK^rutkinj«, dn tnolilH Bo;;« da jcij da da malu kaa hilifTi, 

itkinjtt, pN t 
rodi, imkds bilu d«t« Iciio biberovo 
Bibtri« dogje n nrtid . . . Kad proBjo nekoliko ilaiia, 
Mo ti Hil>^ieM. Npr. 2ft4~2iW. 

blb^rf^Jf, n. dna Pftgem, jtiptratio. Rj. iml«ii. 
nd bituvitL radnja ktijom Ika liilieri ito. 

b)b«>i1ll, fvn. i: impf. pfeffem, pipero. pipere eonđia. 
Kj. Inhtrom HMiityali. r. pf. nttii. o-bitićnli. 

Bib^rt^a, m. prtiime: PvMr Bibcrlija. r>Ani<» 1, Vili. 

blh^rai, mij. II. p. znici. Rj. vidi blberov. ito pri- 
pada biberu. 

blb^nijnfx. f. Ifrfftrl'iUhut.miiii piperit. Rj, »udii 
u kotu »e drit bitvr. ta oblii^e itp. cukrenja^«, — 
ru'cri a lakim »'ut. kod sjulra^ 

b)br««t. tuij. n. p. tnn, Pftffir-, piperir. Rj. ito 
pršuta bUterv. ta nant. tiy inp, aptov. riđi bibt>n]i. 
— Mskar bilo det* k»u htberoeo trtta. Npr. S6t 

bibliju. /. Srrto l-itno. dit Bibet, biblia: UtorijA 

trrofc arilcM 1)0 bibliji, fripniva 88, One psalme od 
ajanja, koji i wul Moje ii bihtiji. Prip. bibl. 79. 
biblUii;, biblijUa, m. kiyi m- {»tri oko Milije; ^ad bihljiiti'kitr. < '..'.' kiiiu, IH. l'Miathecartue. rtdi 
kiijijinii'nr. <> kjui luiin nulio mi (1. Kopitarom, 6. 
k. drar»kiiH biblii/Ukarom. Rj.' VIII. 

bIpMk. bicka, m. imt nerattH, kojim m tovr kad tr 
mame JiriHJt; L' bicakl IJ. rttojannvid UARj. »»lb. 

Hf. W-*a, ni. — S} die i-riUČkt. flageUup,, -utKu-u. 
Rj. fftrr. pl. liti'a i hK^fv^. ptmtutijrm od biti ibijeml. 
Dauii'ii^, ARj. %)lv bi.^. la tuut. i»». ika-i. itp. 
jnauU ij«. kandlija, korbniV kibal'. — (tjijotidjkA, i^- 
' ' ■' ^ »fUki bič, kojim te iitrn vola tjeraju. Rj. Hab. Isknao (.vignr rin f'iVu. 234b. Hiijka-lii. Rj. 80U. (bič 
*lo raUri Ijentjii voluvc moitiol. dmoiforci bi(?e, »lo 
R1I bili, bi'j tminu vanla od aUuinel Nt>j. d, 475. f>lae 
vu je moj litbnu bićetrima. L'ar. 1. 12, 11. Pucaju 
hiirri, toćićovi prni^te, i konji U>poi<ii, i kola aksi^ii. 
Nauin 3, 2. — 2) pramen toj« tove « bii hutlući 
ova tjcvojka odrele liie kane 
" MI. 

f. Dftiiiai?, ARj, 
282a. — Jiieak ćini nii i«> u nas »nnSi noi (a ue 
brilvai, iili ne u prnvomo srpskom govoru U rije<' 
nlabo Izlije. Tih. 41. Modi. bi>ii'nk > biraki' diepni nož. 
kojemu ne a naA kaše bckula, keba, kustura, Jkloca. 

bl^AjJc, n. der l'citscheni'liel. manubriuM »euticof, 
Rj. driulo od biča. — rijeii i tiilcvim na«t. drfailje, 
mutajje. 

bir«, blAeta, n. dat Stierlein, lauruliu. Rj. mlmi liik. 

hiii.-, m. d,-w. od bik. Rj. 

Iiii-iiir>\!ii-, !i, iM.ivi'ti, ffi. Art ifTOmiT MtMer (IJand- 
-' jiv ijenm. Rj. nrkakav reliki no: 

Imi|i. ■ ■ .. .,,1,,-idtt bikUjbiiovii-a: Olnvii birju 

iii( ii-ii|, ,iii I ::i. št^p. 13. liovori se i u Un\ n. 

,,, l,i,j.. II,,-,,,, „;.,-. o,l AmirK-f«, DARj, aiMb. 

liiriiiiriiMJi-, JI, i/^i« Knallen mit der l'eiUche. »o- 
,}ii,i- i!.:.,, Ih. \[\. irrl-il. od bifikanitl, radnju kojom 

liii l..ir,iij ■ . . .,."im, V. impf. (u Hamnji) mit der 
" "' uwiiirati 
_ , crlichrr Mcnitrh, 

• I. 1. ■■ ,i",i" t""t]i(V. iVuiti. biivkifs, lujie' 

I...I ■: , ... .. ( /,,, .'. I. i^p, bi^iik. 

iiiikij.i ■ ..,,.■ .|,'Uii kotu, ihr Sfhunler- 

! '■ itj, Itiikija.* Wm čimnari 

(-M- ,. ,, -ij, Lii :,..>, I i;j ■' ,-;,, liii'flk. 

bliV. I', Kj, rtrliiil, ud biti. i po tome je bid« — 
/) Hlanje u K(ijem it Ho nalati lijem Ho jeat ; dan 
Seitt, TU eii»f, MviUnlia. — S) it ovoga st inafenju 
ifvod* drupa — a) »fnnj'c u hujni «•■ Ho ifh"iU po 


»vemu po čem je o»i> fii-, y. „.,(,;,.,, ,in,..<,l- 

»tattlia. Jfjem. We'«>'. 'i 1 UiJ, 

•J^H.pidimiva,i!Cii i-, .;■ ■ ■. U. ■■uluri 

ojfgnonl i obliije bi-o tni'i .'" i:«.- i -c ■!, - ilr-rii' 

alrauci nrijpstola. Ji'Vi. i, ,,i ii'n^ii'i -uhniiirih'K- tj'">; 
IClienhUd teineit M'eaeit*J. I ihIo ji^ ii Ui-leiiioiii «iniabi, 
fto Je bcE iOega drugom - ■ . ono po tome nioKe biti 
i Harno, a po tom biva i kao pravo, nif im ncpomjereno 
M «ty>»> ht<!w. Danit^i^ ARi. II. «Jb. ~ bj Mu u kojia 
jeH, te ga ima: imanjo. Uani^ifl ARj. 287b, u Rj, 
bii^, n. (n Dubr.) dcr Ueittand, dag VermOgen, llafie 
und OmI, »ulMtanliu. facullaten: uatao bci bifa. Rj. 
riđi Emii^e 1, i »yn, on^jf- ~ (Mnijeta bi mu u kljtuiu 
svmka b«^, a no bi mu ni deva ludinu. Dl'o«!, 8:<. 

blftllN&>ji^> '■' " <'jor|^iAL e^ulliitio — ne pr«MtAJo 
U iifedba i to bi^liiiattje boKOljiibuo, Stulll. rerhal. 
od bif;iiHnti. radtijit k<ijam ^rll«n n. n. »luru^j. 

bl((iiMitl. blj;lilt6m. f. imrif. u OundiiliAi. enultare, 
geilirt. luetot agere rfiivi — bigliHu tilavifi. t^ulli. uif. 
po LlARj, 28eb, pjevati, i pjeatjuH pniroilili rrijtmr, 

Sidrikirali od renfijii; osobito ne govori ta jiliee: 
vaka p(»ca nvojijem |[la»om Idgliie. UPoal, II(. I^e- 
vati fo pfi^rtFi pjerat\ju) i n DeUbcJp (rimtnre) \ ii 
StiiliCn. X. 

BIbaf. RU£a, m. — t) ixmi!|rjii Tromim i Knatein 
iia ulaviri oko */■ uhala od mora zidine ml ataruKn 
Brada. — »J gnA u Turskoj Hrvatskoj. Rj. vidi Biae. 

RIhur, M. riđi Rlor, kny u ju/noj Srbiji, oiiiko 
[»a h) u PUj. 1, 42, kfiku «r h gdjeato ne itgorara, 
ili /r pretrara u j ili V, u narodnim menmama ima 
Uior, ilijor i Ilivor, tn)> ri*. 

bijeda. /. {eoe. bliedo). Rj. — ti tUi, neareia, nt- 
r<djit. umbitu koja navali na rorjeka unM'uJ« mi (>m 
»irvka : Sn^uvuj uiv UojEc b\jede neridotne. Saila gu I bU«i«M 
n mliulii icna bijeda t/o- 
fiatla in hijuOa. Bj. 697b. Snah'odi 
i9SA. Tevu m' Icnjii imkohiti heda. Npj. 
[nrku nn nlnit na tkiliunu, ne )>i li »e 
kl' M beda o-ttuviU ne £e. 2, 437 (*/>•- 
■mr do/fut tlu). Jedre Cvkam, da w 
mb(6oi-Ji>k). T>a Ko« joM koja l.eda 
B6B6, 703. Iki! novac« tmuku i bi- 
B2iiBiui<i ju, H kakvoj je hijtdi i ne- 
Kli al, lielnj. fudo, niipiut, Hijnnvl ^ 
BeittAittdigung, iiUuiania, R}. piilrora: 
ve Turrimn ii hijtdtt d'ili! nj. 'M'.in. 
lo^ krivr-fl (II iali, kao pravdajući 
L Od jalove krave ntlijekn traži, (kad 
B(^ 333. Otđarili u liyeđu : itati Itijr- 
ntn Ifijrffir rlr[ jr Inmr panuio. llPool. 
|Uw ni poretH, no unov'te n'i raju 
k134. Slučajevima za f'v«(I<' nii je- 
(n. p. da jp koji 6to rek»<i protiv 
nema ni broja. Dnniiui "i. Kit. liuti u 
je ja ubio. 2, 14<I. vidi klt^vctn, npitHt, 
ont, musevi^iln. 

" a, a**, (.i Ti.,:., , ,.i..,,,.,'.;i.. , kad t ' l<irr *■■ u jiripovijeui. Rj. 
^ ■'. tntpf. koga, ungererht bendinl- 
•f. potvorati. Itj. tiidi i klovciati, 
naplelnti 'i, oblagivatj, ojMidiiti :), 
S. V. pf. idoi. o-bijediti, po-. — 
1 bijedi. Kj. 24b, On joj pnjmvMii 
otac 6nii. Npr. 210, Iina li on u 
bijtdi. I.ld^. tia ut. 5. Neka 
K Ha »luije aviijogn. Ham. I- 32, 15. 
'^ koga bijedi, em faimAer AnklAger, 
[pRsnik, opadnik. Kj. viiti i kteve- 
sevediUJH, opadiif. 
'lueht, fugu: Bijezi 8U sramni, sl' 
•). 12). Hl. — sramotni mi liijeii. 
^1. 1 1.1. Ne i'* bili hijetia brzomu. 

mJ mjeslo lijegali da bi «u vrsUi 
tt, byegati stnAe. KJ. vidi i bijef.nti. 
đat vmgerechte BearhtUdit/en, anfu- 
iperbat. wl bijediti. ra/if^a ktijom tko 

W> (K^eR, romp. bjEljT), veinf, allinu, 
H. dan. bjeli^oHt, bjeluinst, Bubjel, 
Kl lota, f. die H'iUdrelic, cferntUin 
■^ {vidi pavetina, j>avit, ^vitina, 
mi, Bknnmil, akromulma), Btjel'i ne- 
t ntdjdjit dana pred uMkrAnji poKt 
JC JfltoAoe crkYB Mjcla lato, Sto je te 
Kfit& tiijeli smok. Danićii?, AKj. f!l4b. 
Ib crlcvo eove »e po nekim kriijevinin 
jkrO<lu iBlofne erVve) eijcia nedjelju 
««im ponedjeljnika koji m: mvv tm- 
Ittj utorak, hijda »rijtdu i t d., i po 
Bfa, Ivekovi«*. Bijela mihatn, f. ii nns 
OOta u oft bijelijeh puklaila, ali u 
y,Kt! Kove velikn iii ni'i vnekrKeiiija), 
f i ondje w mw. veliku nei^jelfa. iBJ. 
^hrajeviiaii narodu mišegri mpadne 
Aota prva po mikriiu. Iv»kovii^. inp. 
mijele poklade, f. pl nedjelja u nti 
in M byele pakliuCe. Hj. 25a. mjelo 
b -ift KratU, hrrbae iffnuf. Kj. Ijfia 
1^ Bijeli gritiac, nekako gm£(ge. Kj. 
MNmV burmu podai^enu. Kj. 11211). 
Ma. Mađvanka, bijela hwida'a. Kj. 
orka2, inimra^iaj. Prekri kulu ttftkim olovom, a omn/ii sn-hrum b.jcl.jnn. M\. IfiTU. ' Ki moru 
do mora, do a, ■■■.! r.i ii.n. ir., ii] .".u v, Z;,.. ;■(,.;.(,.■,. .; 
Ej. bfAti. Ih,.- 
Rj. 795a. /A, ,. . ..: . i;. - . , . , ■„,, 

utajao )njW i""/ Ni.i ■- < I '■■('■■, , ...'-,.■;,."(. 

rumi'nijn ih\ rukice, lu.'l. I' licu bijelci hi" 'fon'l.i l'Jcr. 
i:tO. H jedne strane bijfl kau orea. 144. Oba fijiavnic 
do bijeU tore. 188, Koji naa je nahranio bijeloipi 
blieba . . . kako ti snaS, da je Mj^ bijel. 308. Ja itam 
željna hela fveta. Npj, I, I4I>. iirad gradila h'jela vila. 
1, I.'^l. Kud u jntni lieo dan oHvnnii. I, Kl!:«. Ali .iHit 
n« bitom pendieru. 1. 242. Vadi inajka avcdu b'jrhi 
dojka. 1, 264. Ne dam. boj^me, moji; hinera h'ji-la. 1. 
4^). Hod! suiie nit bijelo lit-e. 2, 1. Viknu MiloA u 
ijrla bijela, 2, IM, Natcrdj ui ^r^tijeio lice. 2, 302. 
Nek ntiUvi na isloku Hunee, i bijeli mjenec na KMiadii. 
;i, 62. B'jeli svili dva niza bisen. 3, 2.^7. Bjeo Napcu 
ue bijelio se, vw! u iivoj vatri iKRoneoI 4. 308. V 
ruci Diii vezena ftikuia, a lea paaoui hijeli eiieei. i, 
443. Dokle donje , , . popu l.iiki na fi\jele rake. b, 
l>3. Tanka je kau Aibika, liijeta k<u> knjiliea. Herc. 
2;iH. lliielf vyi!di ai ernijeli dana. DPosl. ti. Daihi im 

/ ',■' Otkriv. 2, 17. Ako bude bijel olok nn 

, |<- KMUijeta. Moje. III. 13, 10. 

Iii[il,j, ,11. ime muJSJ-o; oko godine 1120 veliki fupnn 
I' ■; . ,.,-1.1 /iipan Bijela Urot . . . Od Bijele Urošn 
vKiiiiiii vimi II jednoga plemena. UM. 3. 

b]jelw. /: — /> lu O. O.l na oku, dcr (grnne) 
St/uif, glitucomti, rf. bioiia. Rj. vidi i bijelo. — 2) u 
punionici: »Uiao kao ^<^jelli po iHutarii ll'osl. 8Ti. Rj. 
(zaredio <id jedmiga do driiftnga). bijela (paeto^. Uj.' 

R^»ll, lJiic]K, a<^. pri^ev im imaj pridijeva r\jeiima, 
klije ■ T^'m liitMtji* imenu tnjettinut i brdima: Bijelu 
Crkvu, I'. varoSjea u Banatu. Weii»kirchen. t^. iMb. 
mjd'i flora, f. |ilaniiia izmeKJu Orahova, KrivoSija, 
Koj'jriii.':! i ri<-1>giii:i. Rj. 24b, Bijeli flruli, m. brdo 
kud l/i.TL, l:j.' Itirl: I-nije, b. varoS u Here. (kod 

bijiMiii-, liij;ir;i, }},. Kj. — 1) bijel kouj, Atr fkhim- 
mel, eguiM iiIIiuk. r-iili bjeiaS, jljogal. — Š) JK". biorai, 
(a gomj. prim.) u j>^u, vidi bio«p. i^. vidi i bjelance, 
bjeluee. — .i) l'raemonalratiTUirr, pruetnoiutnUentiii. 
Kj. redovnik koji pa pravilu uniga reda nimi bijelo 
(»iljelo; takei mi redovniri dumtnikani, prenionstmAuii 
(u "UgnrBkoj), i dr»gi. 

bgftiitl. bTjenm, .■. impf. Kj. e. pf. doi. do-bijeliti, 
o-, po-, u-, Hl-, — I) n. p. platno, hleirhen, inmlarr. 
Hi. Hnili ito bijelim : l'lntno liele beljare devojko. 
Rj. 2'Jn. B^eli mire KlonJHkijem morem. Ul'ottl. I>. 
Ne bijeli li,-;, tie rumeni. Npj. I. 371. Pa po(ijo6e u 
butiju na vodu. da bijele prebijelo life. 3, 2%. »a He, 
;fw». Kad ne htjeli n. p. pliitno, prefija. Rj, SRb. — 
'i) 'U se, relUkn. weisK aullegen, fueare se. Kj. Iije- 
lilom K mazati; Nije lijepa, nego bo gradi, t. j. t^^leli 
M i rmm-ni bc. Kj. a7b. 

hljtdku, /'. Rj. «ap('e hijda HvoUnja, a onobitn 
bijtda kokoi, ffaiM f6r e£ne ti'eMSC Ifenne, iillm (ijiil- 
lirifij. Rj. — JJ u iirv. se tove tako i rilm l.»ja se 
bjtOlca, niburniM. igp. bijeljkiL — 'i) it pje-inti 
- bije' ' -'—■'-■ '-- 
,^ 4, 35. 

bgAln, n. na oku, der (graue) Stnar, glaurMmn, 
rf. bijela, biooa. — Bioua, bijelo iia oku, Kj. 2llb. 
Bijelo babi ua oku, pn ne vidi. I'oal. 13. Heljii, če- 
ljade koje ima bijelo na oku. l)aiiiti<', AHj. 230a. 

blJAliinJii, m. bijel vo, ein tneitner Och». atlms (but}. 
Bj, « takvim mist. im«nii vulovitmt vidi kod vo. 

bijJSlDMt, bijMoeti. f. vidi bjelina. bjelo<5a. t>aniiM(^ 
ARi. :'.k:!ii. -■*■..■. žlif.«. Poal. "iMi. Kntiko hijetja ćutU, toliko noge ateri. 
ni'oBl. in. No fv se fiijelj ta jednu noi. 71. Ne pro- 
Mtiri vi^fv iKitni n<^K° bij^ii fojefi. 74. 

bU^U^nJe. (>. Rj. terbiil. od 1. 1) by«liU. 3) bije- 
liti H. t od II. 1) bijrljell, 2 bijeljf'U so. — /. J^ rad- 
nja kojom Ikn liijeti iln, n. p. plattto, liee (ilos 
Bleiolirii inaolntio, Rj.l. ^ JJl radnja kujom se tko 
hljrli. I'jelilotn ne ma:e (fliuf Vrtisasduninken, fucatiol, 
Rj. — //. 1^ »lunir koje liiea kad tkti bijiii, postege 
ftu'rf. — 3) st'mje koje hirii, kad «e n. p. »nijfg bijHl 
(i)m (lUnxcn, Wpitiaaoiii, albitudo). Hj. 

bU^Ueti, bijMldi, I-. impf. Rj. e. pf. iloš. li-bijfe- 
■ [idtffc- ■ ..... ljeti (iuijfeliuO, < ■ (I Ml. — 1) trcMK irer Jcii 
Kj. uoKliguIi bijel. — Jiij^i ieijade, 
fliiedi [>ARJ. rJfiii. — 9) mt^. reflekiiie, aei»» glii albeaeu, Rj. punlujali bijel. čeljade, kad kao 
ko KtJ<'lji 1, 5S5. 


/'..K_'J'" " NuA^' ZTorničkttj u Botm. 
IH. hivjek i« Bijfljine. Kj. 
Ili . . . oDKJo ^tftko desi đvH 
1 IfitaMn. Npj. 4, 'SVI. 
■ -t hijeljini. 
... i P^, 

tine Ali Fueli, pi»ciii ijenu». cf. kocitre^ Rj. iap. 
bijelka, bjdien. 

h\j$qje, li. verhai, od I. blU ibijfiu^. ki^e riđi — 
II. od biti »e. — J^ radnja kojom ne tko h^'« a kim. 

— S) riidt\ja tdjoiti te hiju rtiie. 

Vtivs, III. RJ. (a Ine. »ina. biJNiu, gen. pl. bijhtR i* 
bjoAv&l, — J) die Wulh. rahten: bife« te ukolin 
tgOTOrc ji«i<tetu). Bj. vid* bijeat. bjesnilo, bjesnCH^ii. 

— g) il4 JB otiiao II hnjitukc od b^a (Muthville, 
l'ebtrmuth), ili ixl nevolji^ T tiidi hijcat, obijest. — 
:tj Alter Her jugendUelien HlUIhe, ael-u floreteeHt: Vo 
kad bgal) «u hijen igi-vojku, Rj. mifian, plaiiont u 
mladoHi. — 4) diiemon. riđi ^avo, ■ »j/h. ondje — 
RlMomu^iiii, ko^ bijet mii^, daenioniacuB. llARj. 
SoSb. i nirf iw fmr u mnogim kfnje^vta narodu nit- 
hga: tiijm ga odnio! orama ie iii i ovo: Nenuiln 
biui« h\}e»ii, nego ku|tiln prns«- (daje potlriju.) l'ool. 1fS\. 

k(J^MUi, biJ^Mia, iuO'- (bljeani^ etrmu. bjSinjt, (uir. 
lAjeano.) Rj. — J) vulhend, rahuuitui Bj. Imlaitan od 
Ii!}i»n4)6e. rtdi gorapailau. mahnit 2, amuAen. — Rius- 
valio Tilic« kao hijenan pa«, (kad ko miiogo govori 
i vićo). I'oal. B<>9. No »c ^iivi^ h^cmn^n ruka. Npj. 
4, 3:^. Htl tiliemUthi^, »uperlmt, inmlen*: iiilaD i 
bijoain. Rj. - - knil lnjetan, prrree Ijvl, raedraien, 
ieirlck. ridi dmaran, drnoviu iiliol, zeruiuv, — VUov- 
i^ak, bijetoH ioijek kao da »u vile u igMuii. Rj. 
fSa. Zđutuf i, kat« m b^jetnu rolu, ein uiirutueer 
iieht, Ikm ioaolena. 80Tb. E>e^ g> ulo. (bijuan je, 
dobro ma^je). PoaL 247. l'bpfjMi hijf»na, da jr 'tjc- 
inji, ^KA. Mo Je hudu i odrpanu, to j« biMjtno i po- 
manno. 367. KotLko je tona i bv^an! >'pj. 4, hi. 
Rila je kuAi reUkaiiOTa uđrulna i nllua ■ bijesna, 
koja w Ilije bojab »ikoga. 4, »3. (Vuk). Ali m odi. 
obojica aifni i hcnt, d« alotv nikako. Danica 4, :t3. 
Kotikogoil tlo je .lugovi«^ bio naiifrn i pametan, to- 
liko le Ino nuMuci'f i b^jetan. Sorj. 1*1. liiittni raiori 
mirrtki, koji ■« pjene. Jud. S. — adr.: ronoMtom i 
ob^mDam ime je poiiaadevaf, koji sve nuli b^jrHao i 
nboJa Prie. 91, 34. — 3) koji tnia buenr, (auevi^apiMf. 

fwi damninin babrt, lUr nm flnt "nuftln B*»t»etne: 
'riveiloin nm . . . hijeine i mjcupj'njnke, i UH>t(t. MnL 
4, ]I4. vidi bJrKimuAan. 

btl^SBim. f. fiirirtn. hije-<Tjn 
bimirr ■-'■- 1- ~ ■■ :■■■< blj,- Vniiito.' <l drtykn 
if fnUjaj ni fr'oil'- 

DAllj. atlUii. 
"iku: <lj ti MuiHtf 
ti'^j uh! kniiieEi, 
•vit. DARj. :^A. b^eitt. f. (u Hrv.) Ilije«, bjesno^ Urberntuth, ingo- 
lentia, Rj. eidi bjesnilo, obijeni. 

bij(<fcali. Q pjesmi luJMito bjeiati, da hi »e vrsta 
ispunila: BijcziM, no pobje<;i ne 6eL Rj. fi'ift bi- 
jegaU. 

B^or, m, troj u jainuj t<rhiji: On pokupi sve 
Ouainie redoni, Snvodola i JUjora rartia. Spj. 4. 216. 
eidi Bibor. 

bik. bika (b\ka) — J) der Stier, lauruii. Rj. vidi 
blkiL, bak, subifina, dcm. bifii^. — imrpn. bikooja. — 
I'od bikom \ane tratili. PorI. 25. Jiikovi njihovi gkiiča, 
i ne pronialinu : krave njihove tele se, i ue jalove se. 
Jov, ai, 10. JediioKHu ci «fi « njima i juiiei « biko- 
vima, U. 34, 7. — Vodeni bik, die Robrdommel, nrde« 
stellaris, Rj. 698 (liukavae l.jitieo;. — S) (a Srijemu) 
lukova pmra^ljika. der -Saamejitleitgel (iiei Zteieliel), 
germen cepae, rf. bnćva 2. Rj. vidi i cvolika, cima, 
vrelejio 3. 

bikti. ni. vidi bik. Rj. »pnivo augm. od bik 1, alt 
dolaii k'io i bik 1. DARj. 3011a. tup. bikonja. 

bfkn, f. lu Iloani osobito po vnroSima) riđi nenn. 
Rj. DĆna, kod Utahameilot-afit : tnr^'iii. 

blkautl se, blkne ae, r. r. impf. (u Dnbr.) kako 
li ne bikne? vie geht'f dir, Kte liefintkut du didi? 
quoiHo<lo vale»f Vlj. int. obirati se, privikavati se. po- 
stanja kojega i oa-viknuti, a-viknuti, namo Uo »e u 
biknuti v promijenilo na b. ifp. Korijeni 189. ^ <io- 
loii ,i 'im refirkn. ae kao glagol neprelatan : Kako 
Iko uikiie, tako i bikne. DronI. 44. 

blkonjn, TH, ai*gm. od bik, taurtm. Lj. Kovafević. 
l>ARj. 3(Wli. iHp. lilka. ~~ riječi » takim nant. kod 
liakoiija. 

blkAviii^v. n. diu Ileiraiien alu ein .Vlier, rita 
Uiuri. I^. eerlMđ. od bikovuU, koje eidi. 

bikAvitti. blkuj8ia, t: impf. »ieli ah eitt Stier be- 
trugeti, tnurum imitor. Sj. vladati ge. Htjeli kao bik. 

blkftvH, nrfj. n. p. vo, Stier-Ocht, bog taura*. Rj. 
n'rfi hakovit. Mp. sunif ina. — ađj. g takim niut. kod 
barovit. 

blkujjp, liikQljS, f. pl. vidi viljcc. Rj. lakovrSeni 
vl'isi, dte Haarlockenjeirri. vidi i kovrficn, krkmetu. 
pipale, uvojak ; aolufe, sulovi. 

blia. f. m :^umadiji| vidi koaa 4 (ef btlo). Kj. i 
kod bilo Ml/n. 

blln*, ttult bilab, bibij. 

bitsh*. Boga Uli; ponajviiie dolati rijee ga»tavljeita 
g drugom igloga enaeenja; valHh-i-biluh, i olije bei b: 
vala-i-bila, i mi j mjeglo h: val^-i-bila. valaj bil^j, t 
»prijeda »a h mjegto v: habg biiaj. — Tnrfin mii u 
rc«^: Valuj hai fioia u Jednoj misli ... A TurSio ae 
odmah ntaknc: Vali^ i bila, bal sam to htpo da ix- 
reknem. Npr. 257. Vala i bila dok u^jaJein mojega 
brujftia. , . ja fu aam udariti na &IKI uskoka. Npj. 
4. 4r,2. Valaj ba-v i lako mi duAal fi, 352. HiJuj 
bilflj, kaurin Dijesani. h. 5i:i. 

blliU*. i'^i hilAb- 

Bil^J, UilAJa, m. ridinc od starca grailn na glavici 
vii>e (ioa^i^H u ijici. Rj. igp. imena a latim nant. 
Rlagni, Ko«uuiJ. Uubljai, Maglaj, Milnj, OblaJ, BoIm. 

bU(-bl|li)r, «>. t«t.) Jedna gora od tUi-bH^a. ^ 

— t^tnvTo MUn btli-iiiljitr . . . Bili t ekrti mole biti 
da nijeeu prave Turake rljei^i, nego da su od luiAjjeb 
po Turski uaetr, prvo od hijdi _ Irili. Npj. I, IX. a 
Hanieie Jto/etARj. HDIb); mole biti dn jr (bUi) kao 
po6eUk rijeci hiifVT iidvojun. Iht mMjenJt Vnkom 
je dakle bili-biljur — bijeli krigtal, pti JhiHii'ireeu 
nimo krigtal. 

bllljir, billjAm, wi. Jarane. hUiard. Hiljanla. aulia 
gdje stoji IM^jar. Rj. 25b. 

bilo. n. — IJ kao velika koaa, tt koje au nuu^e 
koKHnjieu otiJio na slnuiii, .Irl JlrrgktUe, monteg eoM- 
Itnnt. Sonjitko bilo tnfc s<- jnliia takova kuaa iamcuju 
VeleliiiA 1 Vratnika. Rj. ruli bila; bnto, ■ svn.onSit. 

— 3J M grabalja ouo u 6emu cupei aioje, dat Qi*ir- W par. voran die Zahne hefegtiifi sind, 
pam driilalit. Kj. — 3) der Fuls, 
tarteria. Rj. htjenje, kucanje iile t 
i niun hUo (PuIkI on nulifnim mje- 
135. - 4) riđi klepalo, Kj. dwihi. 
'■uVrn iHiuiiiutinni'i byc (tKlariiJ 
i>ekalo 3, f^ktiilo, klepetulo, ripiidnom ^loj koci, Rj, od itdj. bio, Uni 
i, ki^e nije sitmo po mpi'dn 
riječi « takvim nnut. lillja, feSlja, 
lm krlJH, makija, nedjelja, rabjje, 
, trkljn, trljn, tnil,blljti i t. il. 
.) cjcpnniuu ili onaku drvo fvor- 
L'ije]KilJ, dan Stheil, liiimtm fiašam. 

i ejepka. hvalljika, dein. biljica. — 

(bjji'in). DARj. 303a. 

bgoiii volu. Rj. :ii i tnjento je isp. 

\, (d Hrv.) eifii bijclj. Rj, i fe biti 
rit. DAHj, afMa. |w jttžntim bjeljuc 
tfn. kod Dy?lj. 

Bii^a) iiiknena ienaka haljina 
je Mtn^ trarakana, a sprijed šnii- 
niz prsi je obično b dti^nti Htnuie 

pi pucima; curu ispmSene i koje 
i uvHku buljiuu plavetnu, kojn se 
rt FruHenkUider, uMti« iniifieJii^M 

1 tap, govoru. r>idi bjeljafa. eidi i 
ulje onda (zimil ne no«e, ved mjesto 
Innu. Rj. 5!l3b. 

O.) sdIm gdje stoji bilijnr. JiUltird- 

iuffl.' Ule^efie na vrelo Cetinje, w 
raspodiua. Rj. T'd. biKliardo. — 
Ono w brzo okupila, u hiljardu te 

&. U. 

p>uu(Grit«nn«rtn, ^-biiria.- U mene 
iSTakome me bilju naučila. Rj. itna 

i T^'im vtdfi. 

Wt herbae. Bi. coli. jeiin« ii cye- 
n (bilja): biljka, niilikuije se oti 
A w u nuMci u bilje Hnima i drvo 

idem smislu: (iospijin bUje. Rj. 
tlocH irUBOvine, u koju su bilja od 
da bi^e lcrox guru liere da njim 
i n Evjerad pretvani- Npr. i)i. 
ino rakiju i oekit mirisna bilju. lu?. 
Itagjevojkef Zaito mene brat' ne 
J od mene sva pora miriief Npj. 

Krvn večeru donela, u večeru o«' 
Zar ti nisi, sine. muika glava? 
irdaiat bilja? 1, 61U. (nu nrdaicu 
I rođiteljAu). Ne snal kaka bilju 
ta;^ braU i smtricuT 2, 16. Kali 
fujih da omrazim snahu ea jqe- 
^ BiUe, Slo Moai v'<niie pu avojim 
12. Evo, dao gam vam mvc bi^ . . . 
L ... to će vain biti za brana, I. 
gr&l na ute bi(je po poiju ... i 
lotr griid, i sva drveta u polju po- 
X) u Hrem smitU kao u nauei 
itvotiuja i bilja napreduju samo 
, Priprava 4. Bilje jok nije sve 
i od osnova koje su u »iipatan- 
p) roda koja snaće bMe Ili rod od 
ojiin iineduaćujo . . . bademov , . . 
. . .Oan. 91. 

»na, f. Ej. vidi bieleg, hleljee. 
i »ota. Rj. »i^nam. kao zniiK. vidi 
cm bšt biljegu. Rj. 7'2b. Dii donese I b(^'A;«(t j. da dokKle). Rj. 331a. Ste<bUc, oteiuui kamen 
koji se meće na grob i^isakukudragv, biljegu. Rj. Tliia. 
Kakav biljeg imn ova i^evojka i na kojemu mjestu . .. 
a on [lodviruj ne 6: li j(^ hOjegu viejeti . . . ima li 
kakav drugi biljcii. Npr. lOO. 1(3. (t^ beu, madet, 
mladei). RLaua ^o se iilijefi, poznaje se biljega. Posl. 
969. Dug jezik bUjeg je knitka života. DPost 2(1. On 
joj diie rukav desne ruke, i gleda tri bUjeff« irnt. 
ISpj. 1, M9. (vidi poviie. Npr. 100. 103). Vranac konjic 
bet bijega. Kov. Sb. Odlučim sve ito je iareno i 
g bUjegom. Mojs. I. 3l>, 32. Zafailieii htljegotn fela 
onijem ljudima koji uzdiSu. Jezek. 9, 4, Isto je tolilio 
vrijedno bilo i spomenute rijeji . . . kakvom god bi- 
ljegom obiljeUti. Rad 15, 184. — b) bUjep J4 takogjer 
nno ito ge tadoliijt u boju, jer je mak jumtftva, po- 
bjede; Sieifeueidten, tropaeum: BvM ntm biljeg od 
7^rč>n(i, tietko sablje, a netko barinke. Npj. 4, 88. 
8vakj nosi bUJeg od Turčina, nelko kopje, netko 
Tursku iflnvu. 5, 9S. Tu Srbina, brniV), ne iniafie, ko 
ne voili konja aedlunika ali dobar bUJeg ku Turčina. 
5, 10(i. — c^ 2»ak po kujem *e nugagju da bi ito 
moglo bili, tli čim ae cara. uruću; Ameicheii, amen: 
Mrke i^e, tli biljeii, t^. — Zli bUjeii, mrke kuku- 
ljice. I'osl. 01. vidi biljeije; damenje 2, uiamenje 2. 

— d) biljeg ili bUjega — biljeika 2; Anmerkung, 
adnotatio: Neka «e spomene (oeim narodnijeh pje- 
sama i uza i\)ih rtudičnijeh bi^e^i) samo brpakofta 
Rječnika. Odg. na ut 2il. Jot jednom da kajie, da 
Bu ovo sve samo uiig'e biljege koje sam mimopred 
opaxio. Slav. Sibl. % 23(1. vidi biljeika 2. — 2) Ziel, 
meta; Zielvcheibe, scojiug. Rj, mak u koji te giugii 

— vidi cilj, niton, mela — pa i mji'Mo gdje mijian 
dijeleći iiagjaju jedan drugoga, u ovome močenju 
upotrebljava ee rijei u obliku lentkoga roda: biljega. 

— t-'ini, biUtga (kamen ili drvo) n lito se gagja ploj- 
kom. Kj, s&b. Na tome će i na lome mjestu biti 
trkija . . . Ojevojka stane na biljegu .. . 'Ja sam ovamo 
poetavila zlatnu jabuku, koji najprije do nje do^e...* 
Npr, 104. A ja odoh na mome doratu ... na biljegu 
gdje je Arap rek'o. Npj. 4, 3(>4. Ja ću baciti tri strijele 
u Kraj toga kamena, kao da gagjam biljegu. i5am. L 
20, 20. ZsJtO si me metnuo sebi ta biljegu? Jov 7, 30. 
Metnu me strijeli na liiijegu. Flać 3, 13. 

bllJeSku, f. Rj, biljei-ka, » promjetiom glasa tpred 
k na i (gen. pl. b)ljetak!i|. — JJ (u Bosni) bih Merk- 
blatt im Buehe, nota, ef. naloga. 2, Rj. ito ae metne 
u knjigu kad se vita, da se ;n» mjeido. — Pomrsiti 
n, p. SiljeSku, verrucken, turbo. Bj. 683b. — if> kao 
mak, Kennieichen, Merkmal, notu. tidi biljeg, biljega 
la. — Kad se svratiS s puta u planinu, bi^ei' stine 
i jele zelene cruom krvi brata rogjenoga, po bitjeikah 
moreS k meni doći. IfNpj. 3, 314. — .3) što »e tu- 
piie (iithiljeei) ma Sto u kratko, da bi se ono do- 
punilo i objasnilo; i Sto se u knjigu napiše uitmiitu 
bet duga raitpravljai^ai Anmerkung, Sotit, adno- 
tatio. vidi biljeg, biljega Id. — Apendini (je) w svo- 
jima isturiiktm biljcikama o Đuhrovniku pokazao 
kakva je bila vlada dubrovačka. UM. 38«. U dubro- 
vačkom su rukopisi! od nekih )Ki«lovica dodane bi- 
lješke koje je vniedno spomenuli. DPoal. V. I u u- 
grt^bačkom rukopisu ima ovakih bilješaka. V. 

bUJAtilia, f. (u Hrv.) augm. od bUj. Rj. po tap. 
govoru, po jui. bjeljelina, fag« vidi. 

bUjeJ^iUfl. 1. das BteevAnen, notutio. RJ, verb<d. 
od bUjeiiti. radtya, kojom tko bUjeii što. — Male 
umčice, naCInjene la bi^eienje granice po livadama. 
Rj. 370b. 

bUJežItl, Bm, v. impf. beieichnen, notare. Bj. t>. 
pf. sTol. o-biljeiiti, po-, za-, isp. biljeg, notiren, unna- 
tare, lapisivaii ito u kratko. — Kad se svratih s puta 
u planinu, bUjei' stine i jele zelene crnom krvi brata 
rogjenoga, po biljeSkah moreS k meni doći. HNpj. 3, 
314, Molim svakoga Srbina, koji bi bio beleiio Mlake 
reci, da mi lb pobije. Npj.' ^ Xl.in. Ibeloiiti i»t. ny. bi)jetiti jul.)- Neke smn rijeii it tijdt Harina 
hitjtiin ulovima. DRi. 1, Vin. 

bllj^^n, m. Heifhen, nfrNitfli.' Zlo bifjeijt, evud 
mnuuDij^ Bob pop«. Kj. t>uli biljeic Ic, Klamenjo, 
KOftnieiije 2. rtuit pa kojem se tlo nruja^ja (iimen), 
ili fim at t'^ifa, litra : Dh bi uiaIii Itnilimekn kra- 
ljicu, <)» liohHvi bitje i hUjeije, otimah bi utr ona na- 
bri-^inlu i rodila ka' JHbuka itinn. Hen^, tit. 

btljr'liiik. m. naUiriiui. — Slolu banflkuj^ bHifinik. 
Nuj. 2. 668. PABj. 31Ib. 

Blljim. /'. dem. od bilja f. Rj. vitli cjeptuiifica, 
i'jfjH^cji. rji;). bililca 2. 

bHJlH, iiiJj. Kl. Uto pripada bilji. bijeltij koti. 

bifjli. .i,lj. K). Mo priprula imji. t.}jela rolu. 

biljka, f. Uf. laett. pl. btljftka). — I) jtdinira 
imaijn ito tnah biljci ', «be t'fitmtr-, herha, plimta. — 
a) u ttiem mhmIh: (io«pail Kog stvori nebo i ccmljii, 
i maku hiljkv poijiikit 1 Bvaku travku. Moja. I. 2, 4. 
A. Kemiju ovu i>|MHenu aumporom ... niti oa ujoj 
riuU kakit bUjka. V. đO, 23. fodiiitttiAt im hiljka ita 
■Uvu, i no fl^ vlHe umirati od glatli u /.pmlji. .lesM^k. 
'M, )tS. — li) u iiretH nini^H, utiiHiyu^i u hilje i 
Irnru i drro, k'W u nauci Ha «o uriiii«; Hvaka biljka 
lunmla je neplje kiui liivlJH fiiKli. Priprava 24, Oil 
kutre je biljke Atu . . . pa je o<l U^gu iiai'injen adjek- 
'"■ - -- ' ni|jek(iva inio ''iyct (D. p. niMlovinai bi^ka » laiovim cnaeciyem kao dit je u ovoj narud- 
nuj pjesmi: Siuiuoe Jelu, Ujrrine brajko, javorov 
tuoinak, jamrortt bUflta. ?.iv, 12, — 9> iler liiUm, 
ctlamun: Nema drva nijcdiin biljke. 8uh \tao biljkii. 
(kad je kn vrlo mrhiv. Vns\. aD7l. Kj. inMJi m biljka 
titiM, giila^ nuha. itp. biljioa. ^ r^^ * lakim naiit. 
bujutkn. KiiiJkM, pruJka. slamku, travka, vo^ka, tirka 
I t d., tnučtH jedinifU imoija ilo tnaii bilje, biija<I, 
Krah, prah, »lama, trava, vo<<«, tir i i. d. 

bl^Nl, ndj' itii pripada hUju. I'/hneeti-, planla- 
rum. ~~ Dvakn »tiolja prmbuf'enn iccmtja bje&e uclmali 
u pofetkn . . . po curKlr« hiljtuim. Priprava 4. Vege- 
tabibi (biljni) tamni. U>f>. H imtHima biljnim. l>AKj. 
4:12a, Prinese napravu o plemenu bajnom. Kad 2). 
infi. oke. I>ARj. 3llh. Kar«leda ulare ramovc i Kra- 
nicN; ...» hiljtiiime car>itrv; pronialrii |ici onoju bukvi', 
ovu netnii Iriljnu ifti'paHinH. Mr^. KiT. Iluliuki po- 
nnavalac bUjnaf/a )ilaija lu-mljt; naJu. ZIuh. l'^ii, 

bllJMvri m. ipti herbru kijit. koji bi^e bere. o ov, 
Jovnnii : Svrti Javan hiljotier. t*. I'elivanovii^. iainat^no 
xa tn tto ne o Ivanjii dne berg bUje. UAKj. ilUb. 
biltv-ber. i»p. lako Jol. rijefi kod buhubvr. 

■lUiriM, f. (u Baraiijii ifrla, kujuni He vexe ilaUuri, 
Art Sli^naM, iita» genun. KJ. iiila o<l biljitni. kua 
ilo ft riiii it narodne metme: U rui-i Joj igla od bi- 
Odra, vnu- ilaloni na b^elu platnu. Merc 2!>. 

fclljfir.* biliilra, hi. — I) Brenat^'U, vitntm luta- 
ritun. Kj. rtnl/o JtigiM m ieie. — !t) KrtjiduUglat. 
ritram rrtirUMtnum. V^. nitj^atfie % nnjčietije »laUo, 
kri»lnl: Eak dohvati durbin ml hiljura, da poifledne, 
ko Je i otkud Je. NpJ. :& £W. Tu iM vidjet' drvo 
baifi-mnvo, )iud liadcnioro čarđnli <id biljura. S, V.H). 
(rnnliik inru:arima ml biljara?) V ruci Joj igla oil 
biljura. Ilerr. 2!l. l'xc juj (dlulikinjil riutt m1 biljura. 
HNpj, a, .Tfii. Hve ibtvari »f eitkla biljara. 4. .MS. 

blnbMMi,* IH. rm K'tmmund'int ron KUKI Mann, 
rhiUanku*. vf. vojvoila. RJ, hlm-liaht, od bln (n pro- 
m^jtovm glasu ii pred b «ii iii), tinu^a, l boin. pagla- 
rar, ^aptirirdntk Had tituen rojnika, eidi lisut'nik. 
iiiko tlai. rijtii riđi kod bal«. -- Pa uu ui.*i' knjigu 
na koljenu, le Je Mi« nt/vome bimboM. Npj. i, 21!i. 
Rio Je bimlmiH ium ivom Hrptkoni Tojokoui. |ia- 

bI«b«Hla, adj. Kj. ilti pripada bimhaii. 
blMber-sriilRje, blaibemvo tjt^n, eiw Art 
IIVidliv/H/«'. arae •itnni: A lozk« biMifr-graigjrm. 
Mhi bo^ \ili-m tii JHRlJra, ntgo tite groigja biulMvva 
iz careva nova vinoprsda. Rj. utkakvo groiaje, ta kifje 
kuže iMničić, A^j. 312b., da itiuie biti da je titnu 
emii, te m Mito tore Ho je nalik na biber; po tonte 
'•I i postajama Mio od biber g umetnutim m. 

blRK,* f. das Gebaude, aedi/icium. f. Kgradn, )[rn- 
gjevina. Rj. 

bfiM-JemIn,* m.: VAvi^A ne^da bina-jemina (Bau- 
aiifneher) Bijo|!radiikoj.'a. Hrinira 8, 187. ori binu, 
ifirada, i jeniin, uprntiitclj : koji upravlja, nadgleiia 
grait/evine. 

, Kin^K, f. tako se xove Moravii kod l.jeakovca: 
Oekaj mune no Moravi IHnii. Rj. 

blHiJa.* f. der Balken an der Thiir, in ilen der 
lHegel hineingeMofjftn trird, irenn tnun ne »eAliernl, 
(rnw recipienK repagulutn. Rj. ono »a vratimu, kuda 
ne premre prijeromiea, kad »e eatnoraju. 

bli^siitJA,* tn. der gtUe Ileiter, aptus enues: V 
Turaka u' vrlo dobri konji i na koigma Turci 'ji»yii- 
diije.. RJ. dobar jahač, doliar konjA. od bimak, ja- 
hati konj. riđi binjc^ižija. — Konjomora, veliki hi- 
t^iidiija, koji mori knnje. RJ. 38,9a. 
, blnjih.* TiinjjUcii, m. lUitrosu, mjuun riiuitulnriuii: 
Četrdeset koina dovedoSe, sve Tiirskijeb ilcibrijeh bi- 
iijaka. Rj. jiJtitU konj. 

blnJoktiiN,* M, T'tiii binjtai. Rj. viiii i binjaSer- 
knmcn, binjektafi. kamen n h^cpa se M^)fi/ii(;e tuni- 

bliOK^te,' ((tiMcnd, mille (biljnila^ u ovi^ poulo- 
viei: Jedan Je rekao binjaiče, a drugi hiraiee, pa eu 
»0 opet pogodili (. . . iedtiĐ je rekao hHiad« a drujri 
jedu« pa »o no po^codili, ne pledai ti Sto ja oiua|i|b 
iStem, nef;o kajti koblco bi ti dao. Toni. 111). RJ. od 
Tur. bin, li»uea, i akfe, novci. iip. biraJfe, kajsu- 
kaE^e, muleoiaSfe. 

blnjHer-kamon, m. vidi biujaktaS: T dohvati Ši- 
roka dorina, ixvede ira hinjaier-kumenu. Rj. i svn. 
k..d l.ii.i-iklul-' 

liinjrKrjiv. ,., .■,'; ;.l;;;ii,'-, r,,,! ilvore jra vodi 
II \|y, 2, 270.";:; 

i'i"i I-. ■•iiifrl, pallium 

}•!'■ I" I '.;(..■,.,■ .,(,,■(.■ I i-ji-iiiiti »kerMne 

hiKjiii, IJj. i-fMiii. liiiiiis ■;'! (ivu lini, 8 Jedne strane 
iTve.ii, II « dnijfc plHveUti. I'»iiic» 1, Ul. 

btiOtait, m. kiunen, « kojepii se us^'ahuje konj, .Steig- 
nlein, »m e» l'frrdr :«. sleiifen, lapis r..r i/un eipMM 
ast-enihinl ■ }''••] i. •..,!•,•,. .r,(,. ^p konji JaSu. Rj. riđi 
hlnJaklH^. I'ii ! ,-. . I iiirii,"ktaS. 

bio, iiij. ! . ■■ ■ . I Itj. 

blt^e. " \'.\ II jaja: Ima li Hliuitl u 

bioiru od jiiji .i ' .!..\ <.. •. '-i.li i bljelai.- 2, bjidniV. — 
mI b(^l-ee, if prunijenoai iiliimi 1 au kraju aluga trn a. 
lahra dem. vvli kod barioeu. 

biA^n^:, I«, icvofdeii kolut, ein einerner lUmj, t. 
It. Tkiirring, Ffnnel, annulw. ef. balka. iy. b^l-đu^, 
1 »ninjenvin ijlaea I mi krnja »loga «it o; aii ntje 
joi putrrivcno, da bi riječ bita ud adj. bijel, nrote 
pak^bili i od dragoga melala a ne «iiinu od gntiitja. 
— CeiM... pio«- koliko talijer, koje au unnečju 
■ebe biiii-usima >>a«itav^ene. Kov. '•T. ^ali niu lalolu) 
irtiri bii>raiia ijil rlata . . , Prema oplati bijahu biii- 
r«.-(. M..JS. II. .17, l;i. U. 

KlAprrn^e. liii^gra^ctM, n. mlad KioKriulae: iilo ću 
meuj iiioniiV HiugnUt!. kad mi mote tapant' Snra- 
jev(^l Kj. 

BIA(raf)^. "i. riđi IMoKradae, Blop^ra^aiiiu : Hiu- 
gfaHi-i iirka oatanii ovjge. Punica A, 172. 

BUcrnd. m. Iteli/rađ, HeUjradiim. Kj. pn i't. goraru 
ltiM))crad, a gdjekojt govore i pHii Itgofcrnd. Iti^l-p^rad. 
- tM Ounavanii« Hiogriula. Kov.ilH. U Hijogrudu, 
OdK. na ut. ». Kad bi ca Sr|>i>ka UNta bilo lakle 
ISjetnirnd iiejn) lUjoi/rad III Beomad. PIk. 19. Hkele 
i ji^iiiniruke na < >nlnilli-i I n« Uiograda uiko dnioi 
nljr nu^iin utkiipitl OHlm tijib dvojlea. Sovj, 33. U 
Hioijradu. IJKj. I, I. I' Itnigrailu. HiiiL I. — rO'rfi 
hijimm »» rie negda obje pole m^enjale pa obluMM^ Ml predala prva pola mijenjati pred 
MU'i u Tiominaticu ; tako w( .■ Ilio-grad. 
H-tni, Slftn-knmeu, Cari-griid. Osa. 47. 
IRftpaea, m. K. ioi^ek i> Siogradit: 
Iftal Bioffraei. Rj. vidi Biofttniif, Bio- m(i, Bj. Što pripatki Biogradu. 
" •adsiome BrpBkom " ' ' Wi •TovnoA Bioarafijani 

& Biogragjanmm nijeBiun OHriunndo u 

»Eolo 15 (14). vidi 1 niogra^f. 

E d« Bdaraderin. mulier belaraditut. 

}pada. gm.pl. BibgradiLka. ĐABj.31%, 

E (n Vi. aah.) Art Birnen, piri genm. 


II Dnlm liolniKi Eidine. 
^elko. DARj. 

uiji) bijelo nn oku, der (ifraue) 
", bijela 1, Ri, vitli i bijelo. 
. Moju. m. a), ai.bfl- 
tffd krnju uloga nit o. 
^ u juŽDOJ Srbiji : Suvodoln i Bitira 
^Bihor. 
' D pripjevu, vidi ftiper-l'ewin. Rj. 


i kod EiuEelnna. 
» Pfnr 'EUt tUt Ijuili dAJu popu flvftke cotlii 
' "' (iHoriii parochi. Rj. pmIi - Pop popu nije triv 

tPoBl. 2^. Popovi du UKtiDnju: hira 
BS oka iitji. HiloS 195. drši ae da je 
m^ataj; ali se moie tueti nasuprot da 
^tr M ono Uto pobira (bira), pa $t 
Kve collecM. 

;, m. kraj u BoKni viie Zvomika. Rj. 
Ms: Borac, Gnrof, Lijevaj, Uti&ć, Zii- 

M. eleftor, jedan od onijeh koji ditjuči 

■Ha starjetiHU Hi poslanika nii »knp- 

■M (biraju fcne!»( dohvate kamenje. 8. 

Ebla. 

fe (u Hrv.) die NuchUse (im H'^einl>erge), 

nbirfenje. Rj. iferhal, od birućiii. radr^a 

ii. 

1. ito prijiiula hiruiti. 

iBm, V. tmpf. (u Hrv.l paljetkovnti po 

« kukuruze kažu paletkovntii andile»en 

), raeemor. cf. pftbirt'ili. Rj. i* Urv. je 

liti I paljetkovali (it hijkavai'a palel- 

tao i pa vino<iradu i ih kukuruze, v. 

^0 »ripada biradinm. DARj. 321a. 

■M Klamim, Lcucn, ledio. Rj. terbal. 

m logom tko birA ito. 

^ Abrichten, condoeeftuAio. Kj. nerhul. 

i kojom tko liirA koija. 

In, unum, jedan, ef. biujaiče. Rj. — 

ji^ađče A druffi bir/tiie, pa iii 8« |io- 
n je rekao hiljadu a linigi jndun pa 
f oaL 111. hit-uJiie, Turgki bir, jedan, 

9. impf. Rj. dem, birkati. r. impf. nioi. 
> o-, od-, pre-, pro-, niz-, raža-, sa-, 
i, Ugere. Rj. rw,i brati 5, v. itupl'. 
pf. doi. izhrati, iiutbrati. — Niie 
' ■a nuioftn). Rj. TK7a. Baba mu iia 
u hoće. Npr. Ti. Bira kao mcf^eil 
. 14. Kao da je (ccilub imo po 
za ienieu hoi^e da ne kale da ie 
Be bi I' joi kod 8rba zaHlAnuo, dii 
9 poiijeie. NpJ. 4, 145. Četa kupi Blaževitf nracn, hira Omer po Lici Lifane, Ne (e 
Hiner clarn ni nejake . . . Taku Omer [Mbira liruibu 
HN'pj. 4, lii8. pridjev II. glaqoliilri biran uzima se 
i u prenesenom mistu, pu inaii kao odabran, po it- 
hoTU, bolji od drttgih: £n Beverom desetak Turaka, 
biran^jeh na plamt junaka. Nfij. 4, 362, On pokupi 
btnču Bve PljeSivce, tri stotine biranih junaku, i. 372. 
— sti ae, puM..- Pop le ne bira po bradi, no po glavi. 
Posl. 255, — 2) sa se revipr. birati se, blrilmo »e, r. 
r. impf. sidi n-ahlen, digor: Biritjte se 'kom jo vama 
dra^. Kj. 

blmli, blriira, p, impf. n. p- konja, tdirirhten, con- 
docefiirio. Rj. obuiamti, uhti koga, n. p. konja lUi 
ito urjeiba, vjcdibati. 

blrcHUK, m. Njem. Wirthslmn»>, krfma. Kj. vidi i 
hirt 1, coBtioaiea, han. — Kako Ceiuo se vijyeti, kad 
li ne idei u crkvu, a ja ne idem u biretiu^. (u vojv.), 
Poal. 127. 

nin'-aniii, m. eorjrk ie Biria: Dok pogubim Bir- 
riinin- Iliju. Rj. igp. Riraf. 

blrd^m.* od bi^-den, u jedan put, u mah, odmah. 
DARj. .-I22b. — t.'im (ja vi^je, hiriiem ™ poznade. 
Herc. 0. Birdem popi, birdtm je umrla. 147. 

hirt, blri! Laut nm die jun^ TruthUhner tu 
rnfen, sonus vocandi pulta* gitlbnae indicae. tlj. ut- 
rini kojima se iHibe furi/ii. 

birltVt.* ni. vitli hmfei. — Bori iw kao ala n bi- 
rieetom (kad vodi oblake, pa hotfe ljetinu da pobije 
K^dom). PoBl. 26. Daniiic, u ARj. SSSb, kod riječi 
biriflet kaie; mole biti i grijriki>m da stoji na prvom 
»logu i mjeMo e. ali ne ife biti grijeika, jer on na- 
vodi drugi primjer, u kom dolari birjdet; po tome iie 
govori i oeridet » biriCet. 

blrkarU**! n- verbal. od hirkati. Rj.' 

birknti, htrkSm, «. impf ilem. od birati. Kj.' 

blrlijs, f (Bt.): Birtija dobrija, u ritu tonula, it 
ritn govori: Darei moji durd, kome mi ostaete? Rj. 

btmiiHae, blrmitnca, tn. der Liniensoltlat, mHes 
juslun, L'ontinuuH: iilivatili ga u birmance. Bj. od 
Njem. werben, od kojega je i vrbovati, čot^ei (birman) 
i^lmVHi, ćorjek utet « vojnike naiinom, kakav je bio 
u pregjiihija itremena. 

birov, biravA, m. der TJnter'knet in Dorfe, ge»v» 
maaiutri vici. Bj. Modi. b\r6, »uditc; po tome seonki 
suđiiv i seoski starjtUna kaki gad. — U vojvodstvu 
zovu draiivaAke , . . birove i pandure, koji idu |>o »elu 
od kufe do kufe, te Eoru ljude na robjju i na zapo- 
vijesti (i draže vaSke). Rj. 13Sa. Sinator, dolje preko 
Morave: kamo sinator, ueka donese kunima »ena, cf. 
birov Bj. liSOb. Maknu ga kao Irirov {riifku (udari 
ga). Posl. 174. lugje riječi » takvim naiit. vitli kod 

birAvInti, f. (u Baru) Sto se pid daje popu, die 
I'farrgehuhren, jura stnlae. Kj, vtdi bir. 

bfrovljcv, adj. Rj. Ho pripada birovu. adj. s lakim 
niist. bjelovliev, gsrovljev, Jakovljev, kusovljev, la- 
tovljev, Moskovljev, mrkovljev, sabovljev, samsovljev, 
Sarovljev, zeljovBev. 

birsn, f. vidi birza, 

blrt, IM. (u Hanatii) Kj. od Njaii. Winh (krimar). 
1) eidi krizma 1 Kad pijete vinu po birtovi. Rj. 
(po l'irtoHh - - po birtorima). vidi i biruiuz, goslionioa, 
hnri, konoba 2, mehana. — 2) ritli kr&uar: Na ka- 
piji iliri« Krepsi-birta. Rj. viai i binai. 

blrtaA, biriJlSa, «. vidi krčmar. Rj. vidi i birl 2. 
gostionit^ar, handžija, konobu i, mehandtija. — Birtai 
mi«li jedno a pijanica drueo- I'osl. 14. 

birt&^tftijL', n. diu .Sehenken, cauponatio. Rj. verbal. 
od birt>i,4iti, koje vidi. 

birtii^ev, >t^. Rj. Ho pripada birtaiu. bfrMAicti, f vidt krOmarion. Bi. 
blrtlUiill, blnaSim, v. impf mi 
Rj. biti birttii. iip. krčmiti 1. 


hlriSikl. a<y. rndi kr^juHniki. Rj. jto prepada hir- 
laiima ili (>irlriiiit Jtujcntu ijoti. 

blrvKlI, K.pl. in Hrijcmii) im dem iMutivngcM itrci 
Htirkt, Tvndt, dcr Latuje nacA auf den Aeh»en lie- 
iiende, ili« ImkI dtt Waffenii iu.'it<-hen nch hallende 
Kiiumc. Rj, u tjiiviLri^ieb koU ber. loutru dvije olile 
jiikri ffrciln ]>ovrli omviiui od jedno ito dntK«i, le na 
njima tovar Ip*i, OMbito l>B<^ve. Biču ud Modi. hir- 
lial^. Ho M mute noriU. Dimifit*, AKj. ;t2:ili. 

birm. f. plneMiin kom ev ahvnti (Kivrti vinn, Sfhim' 
mri, mucor. Kj. riđi liluUt. — binui je u JJci trop 
ili talog viDski. UARj. 3đ3u; w o»taliij Hm. i »njoS, 
Btrijei. 

biitA«'!, bitulkri fli. pt, lul jMt. biHara^ium {dn^r. rn^, 
dcij« tothe); riđi biiutg«^, bituui; i^rbc, c^beta. drin. 
biwAci. mnntira, t^aenark: Inunjc ii dvn seln, kruh w 
ifocge bitakr. DPual. sa, lB|irncDiv bi»iike. Itn- k lUAJi-i, 
A napaniv, tore k djevojci. 31). l'm^uiki liimuri vasda 
pnuni. 108, T biiiaie pHtm dava tuliL dukatu. - Kti[>i Hl 

bIhAfcl. bWU>JUui. ni. pt. dem. ni 
nik* U biMifce. DPofl. .'i3. 

blsSK, hinipa. m. (pt. hi>đxi). Rj. 

blMCe, bliiaifB, ^, pl. Rj. phIi bisaci, i Hiin. •jmHe. 
— ima i II Pai^A touux, ali ti hitiujnuni. I'mI. I'ti- 
tjrdilu pnjiu prame hisagr. '292. 

bIsAu, biaigil, m. |iJ. wJ blsufr. — vidi bittaei, i 
»y«. andje. — Srfnn pojm prumi fiMUfi. Poni. SllS. 

blner. m. ™Jf gjinfrjor. — t) die I'erh. morijitrila. 
Kj. u jfilnini w govori i tii mtiolinv; n tnit te koft 
brojem da katt koliko (fii je, onda nr kitie: Emn bi- 
BOru, po ne trnn hfoji: jcidiio xrno biarm, dvn tsrua 
1)[Mra i t. d. Aiy, :t34b. — Zelen tvnm. viji-, tincr- 
pitrtM iiltc. Rj. ;!7a. Nanii, nani:<ini iiuvi'i ib buirr, 
$u> <w i)o*i oko vrata Ui na iflavi. Rj. 3B8b. A'u bintra. 
Rj. <301>. T'olkilio »«u«.*n. Iiintrnm. Rj. MH1>. A rfr«J«.i 
btaer do pnan. Npj. 1, lib. Onipa trnu niluii bi.wr, iioi^e 
dn utte. 1, iMl. Tvoji mi Eiibi bUer iti^anj. 1, SiU. 
Ne ddni, Ijo)^uv, iuii|j[ bi»era b'jela. 1, 4110. PoHuf^u 

i 3 iivii Hjiijni'm tiiaenmi. M, 498. Kad se auiijc ka' da 
Mer NJc. 3, filti. A ua f;iavu fosa ftDofMs, os kome 
«kita od hittrii. 3, MG. Hiser niie liiner bemivlita. 
ere. 188. lliutrom M fioru i^a. mojr jn^jo bijelo ! 
27^. Ui»eT ne riiui, ti ^ntii tuda. Kov. Kt. Dvije i/rinje 
ml bitftn, W. Kad luiige jVrfno nutotjoi-jeno trno hivrit 
MaL tS, 4*t, DvaflMMt vrat«, deiuuitat trnu hinrru : 
Bvafca Trnu bijahu ud jrduog irnu hiiera. Oikriv. JX, 
■2L - 9) i ftljaih mt ture blMroin ijrpote i druifniiti 
radi: Bitr »iirnt* i srina j^cvojiNj . . . Moj h\»<Tr, 
kuda mi bi> knuilT Herc. UI. Riiier nite Butr liigo- 
ri<u . . . Jedva feka da Itiaer t<rg ilogje. 188. ifp. 
binenV, 

>!»(■», Kiirrkn, f. im* itnnko: Na [iroKtirki sidi 
divi^-a . . . ['oxnnd4> ^v momi^c na fCJnentn Sineru lipu 
liDiiii Z«dimkopN. HNpj. t, t.in. A itiivru Ijepii pj- 
vuriU. 4, 132. l>i je dm Bintrka b dnigRm' sela. I, 

(Siiuduii><. i>ARj. nviti>. 
biA^rte, hl- Rj..«;.- 
rekoh ; 

Itacj' doveiV ''( .T^ ■iNfrilJi 

l7.1iwio IfiirrUji, MllJ|^ H<r.-, y.1l. <,d l.i-..|ll, i'.y. j, 
pridjev « 7'i>r<'i'ini «»■((, l)iM'rtili bistro*. 

biKiTii. blitcrov. '"'j n. jir. tton, Perlrtt-, miirfiari- 
tumm. Rj. Hdi jrjinirjemv. Ho nripiidn hitru, ili je 
»itki^mo hurruDi- Duk opanit jnitia hinrrmi lintdu 
i |N> nju) pnHU uvukujaki koiiji. Spe. llil. Onu dtijevu. 
le Jr tHl »uhuea eIbIa b P^t" "^ >'■'> ''("fnii. iCl!'. 
Na laituj (eIhvI ri/rutvic- k Unrmi u rukiih djelcia 
natl]t otroini. Of'o«!. 6'. Nn njoj bii kafliini ud r.lala, 
B na g\»r\ tn nsi-ii bitrriui. Njij. ^, 101. /lurrnn 
tiruala, »rebniB ćnia. liiM-r Mt rt>ni, u ('ain piida. Kov. 
— Maluio ju MTBu bi*enit>o, al' m! duu ua goa- rBkom Krlu. Po»l. 1T4- IT jabnei trno hiserovo. Herc. 
— iKy. H tianl. ov (lit evi ud rijtii hijc ne tnuie 
Uljadeta ni iivutitifie ni bUJa nego utvur: liinerov, 
doraor, krtitov, lijiRjev, uskrsov, vinov. iitp. F^int 'M. 
vidi i ooibov. 

btsku^v, n. dag Launenurlten, Litwten, pediculortim 
leftiv. Rj. verbal. od biskali. radnju ki^om tko biHte 
koga. 

BtsICAtii MAlžlU, V. impf. — J^ kogri, einem IjOtue 
surhert, legerc pedii^lug. Kj. Irijehili ud viiiiju. vidi 
inkati. i>. pf. *loi. ii-budtati, po-, - Ujevojku ga B[aue 
Uiskiiti. Npr. 4. On premei^iii^i dlake po glavi kno da 
je biste, jedvu ni^e onu dbtkii. 123. — 9^ «a se, 
rf/ftri-a.; Baba w H pnom ticom igraše i prema Buncu 
bi»kuge. Npr. 321. t'ovjek m liiitr a ptiea ae viva, n. 
p. ([oliih se viva. Rj. 69b. 

blsfciia, m. Kj. vidi epiekop, vladika, iiip. arlubiiikup. 
— iKDikln jabuka . . . pod njom mi ajegjahii birkiip 
uo|H)viDiii. Npj. 1, 496. Vikv bi popio nepi bi hisiup 
blM^roiilovio. rosi, 3f). 

bKkApljii, f. a) podi-ui^e liiskiifi»ko. — b) ilum 
liiskup^ii. — !■) rimi btKtHpuka; vidi biskupstvo. — 
d) crtru hiahito'kii. UARj. 328a. 

biskupov, '(''; Hj. što pripadii biakupu. c/l vladičin. 

liUkupski. '(■// Kj. Ho pripudii bituiupima ili bi»- 
h')i'i l.i^iiiii'i 'i'i'l 'idi epiakopMki, vladicanski. 

l>Kkiip>U<>, T ' iii-icopata«. vlual binkupska. DARj. 

blslur, b»lra. iiilj. (cumj>. blstrijtl. — t) klar, lim- 
pidtu. Rj. ko j« jamo dn m >' lamti liobra vidi i da 
HT milie kroea i\j vidjeti ili « tnoJe u t^mm agledati, 
i ito je jasna te te smfetU. — iiolru voda kao rakija. 
Kj. Noko pali liiKlra lUererdiina. Rj. 344b, Moje (arne 
0(M. dvii liintra kliuUncH. Npj. 1, 171, Kopljem junak 
hititra nulu muli. 1, .'i*tfi. l'iju vino i bistra raktjv. 4, 
in.litp. Tu KnJnkov dočekao (livuo, i dude im bintrica 
rakiju. 4, ir>ti). bnde vam . . . hiKtre vit *t\:a vaAega 
<la biHlr mogli vidjeli. Efe«. 1, !». — 2} u umnom 
je smi»lHhi3tro,itojeTiisilmnii,pamrtno,r'ixgivijettt(i: 
V ujegii je bintra glava. Rj. OLretiCMi fopjek t j. razu- 
man, pauieiaii, bisliir. Rj. 48(lb. Oil mudroHti i bittra 
raiuma, od hrabroaU i srca nnlaua ti slobodno xt>orit 
i tvofii. Npj. fl, 474. Da xdravo Imdu do bUud HbuoHti, 
w hititnij pameti. Kov. 72. adv. u tnavrnju 1) i 2); 
Ko vitka gNtga Autfu vii^'a da gUdii. I'ohL VMi. Hiatro 
tmuiem. da j« tebe krivo. Npj. 5, 43f>, 

bliiliJ«>rBii, /' (u ('. Ii.> ct'fie H'aiiaergndir, ciftern-a. 
>/. Hiiidenac. bunar, jioVuo. Kj. jama gi^e ne dril 
tvda. riiti i ^atrnia, gutflijrrnii, ]>ui. — oa Lat. cie- 
lonia promijtnieh m u na b. 

■Ntra, f. {u Kianu) ime tensko. Rj. t ime ti\f«»tu 
a Hrt. 

blifrf^Je, n, da» KUren. timpidiitiii. Kj. rerftal, 
ud liiiitritl. radnja kujnm tko bilri ila. 

HMflen, /'. riioka: Dok načini vinokc L)ei%ne u 
priuioijn koil rmic Bittriae. Kj. 

blMtrka. /'. rukijii: Tu ib Jakov doOekao divno, I 
■l'i" ttr, '■Mncu rakiju. Rj, t. j. biBlra rakija. 

i'i-irinii. f. dit Kliirhdl, limpitado Kj. Wi/i bintru^'a, 
i.ii'iin« onogti ito je liintru. 

iii'iriij. bUlrlui, r. impf. n. y. vodu, kliiren, (im. 
;"r'.. ]:.,,;i,m »kIh mni^Mo, a oćtuui biitraie. Kj. W- 
(rifi il'i. riniti da hitde ftiJitru. > tnačetfjit kao iio- 
prunt kmi hniai. r. pf. «hi. is-bislrill leel, nut-, 

blMrA^a, f. ndt blatrlua, Rj. ridt i blnU-oirt, — rijfci 
» tiikrim Hiul. bjoNioAu c|enoi<8, ^iaio^ doliroi^ 
drujto-'B, glnhoAi, griiboifa, hlaiinoOa, hnimoi^ jevti- 
liiH'n, kratkiil'a. UMofii, oiimnAi, »aiuiH^a, ■kUdiluiSt, 
tniiktM.'n. tnpoAt, vrednoi^u, vnmM^u i t, d. laira ap- 
•tralta t naet. la vidi kud OialaM. 

bThlrdM. UtalroiiU, f DAKj. 334b. riđi bUlrin». 
bii-iroAi. 

bl»lTVM. aifj. i-ui-nli:i1i«, ■iilmantiidi*. iUi priiMila 
bietm. l'o«BJ^ bu>lvfeiii)l. DARJ. 38i'>a. naunlUtk. — 
. Dobrelić. f)vo jesu 
\Hj. 335b. 

i'li-lvol; vtsenlia, mb- 

I' tuko twiuiee rjtrnicri 

)•■ ^'inlvo: Stanje »kom 

I /(■. i'em* jt OKO itu jt; 

IteientiH, ^'lll^sllllllia, AJen*. dns Weiien, 

T vidi bife {^RUČlUlHtTO, HO^llMHtVO. I.IJJ. 

"k <mdi}t. — Da je B<^ u »vomu hintvu 
Jftnovac. Hiftvii naie Hnie jMt prilii^Do 
Iriieniu irtoji liisttn} rnkramcntn iiokore. 
" tobom toliko je koliko niSto (Hiih- 
un nihilum aule te). F. fjoatnf. Mii- 
*fwi kruhd ohmieao jert ii b»Wo liln 
EYelIkaDovii<, ttAKj. 3!lHa. 
nieagODeci, f/'. siauo. Rj. — Pisiiu liiimn. 
Tfit, n besjedom pokrireu. Bj. l>^b. orf- 
>Oaelje. 
cinirr ptm Bihitd: Pobrutiitia Bi^Hiiin- 
i U Bit6a. 

\. ito priptulii upmm mieunima, 

) Sigfiiittsku viRoku plnDiiiiL. Rj. 

I biti d« je k isloku dalje od Hr- 

' 'o od Bihnf. (osobito po oDijeiu 

e A pretvara u ^ d. pr. iz Binin, 

je BiiSe tama popannla. Rj. fidi Rihad. 

Bo«ni u Bini«: Vino pije tri- 'tjenivai-, akitoica, <lrr Fhuleruer, oui 

ttur. Bj. riidi bludnik 1, i «yn. tmaje. 

at, po«Utt Mliiniju. Rj. &II11. Oti ne dH 

ihitaiigarHa deliii. Npr. 83. — '£) kljune. 

■ aelu ili u polju, h ne Knn w c^ije je, 

Jftrd, flguiM damino rarenu. Kj. t*!!!« 

h makup. 

.n. diuFurUetmn, oensnlio, uliutiu. Bj. 

imti BC, ivge i>((I(. 

f fiu ae, v. r. tm^i/*. /ViuZen<«n, CMHiirr, 

MO hUiMfia niita ne raileei. v.pf. uloi. 

Dulje) f. VA.): Vv. oti hfi/cB. koplje f>ite- 

* diida, koitanica, miidrak. Tuntki 

[jod »nm'iliiirno, jeiltiottiivno. D&u'ifić, 

V- Mtpf. {pHTt. pnnf. bljen, liijfenu), Rj. 

R: bjen, bjEna: Bjen Ktia kako bob, 
na plakati. \b. i: biven. biv^iiu; Ti 
i^u batom binrnit. W^, 3Ii!!a. i poive 
kl! Ni 8U rite ni tekifeui bife, no u 
« aUte. Rj. emh. V. pf. gloi. in-bJli, na-, 
li-, pre-, pri-, pro-, rta-, m-, u-, ui!-, 
M), B-poa-, B-iiX', «i-ue-, in-pre-bfjuti, 
-jftM. iB-bijati, 11«-, nad-, o-, od-, po-, 
» pro-, rae-, wa-, 11-, uz-, t-, na-; ob-uK- 

Hn, grMii/tn, rtrhenire, Rj. t'i'rfi [ui5i I. 

fiteH ftv« *«^ ikake krivice ko je 

ani kriTitm. Rj. 4iia. Kad knifii liiju xii 
Š> 852)1. I^ud (konj) bijcjiimu kiijii- 
(bji*^ tfmiju, 6ye jiirnu; kupu Jamo). 
tStt, u j. kIo ^A proi'i, l'kvi l'ijen. Rj. 
n 7a biti, pa mu ue dnti plakati. I'ohI. 
Xh J)o tr^uAu hiti. 31. Ko intinu pidi, 

I pntima Hj«. Xm. Hedlom fife " j'i- 

II mramore. Npj. 1. 27*!. Byr ni^ko 
ima, 1, 4Ttl. Zlatne kile 'mi»^<i;;({}uhu. 
i, su obiBĆili jrače, pa A 'n7i uu tubu- 
\, TŠiAa je ljuto biln autoilc her. (iro- 

miD vladala nad nnrodiaia. la. l-i, l>. na 
ti'S) ono drvo kiijim ie »konip n atapu 
ttp, derati kofca. krbiif iti, l^'eniali, liujuti, 
■-1 (Npj. I, 2311, majcaii Ijeakovorn manti 
1^ 3., mlaviti, mazati, mak^ati 2, raa- pref'i )K>vrh gluvB, Sakatati (biti Jakanial. — 9) eileijfn, 
diijirerr, n. n. hijc xeM>ve, tira i t, d. rf. ubijali. Rj, 
riđi i tu^i 'i, 3. — Rok prouiovinia bige i/jarole. I'oal, 
U30. Vide<!i da ae Srbi jt^nako prikupljaju, i iiueajat^-i 
bija po {iarain^vu korijt i bude. I>aniea 3, 171, Ou 
»e podijie, i III FiligH!Je dokie mu ee ruka u« lunori. 
Kam. n. a;J, 10. m ae pnaa.,- Dmb od svinja kuti ne 
u jeitrti Iliju Kn Kiminu. Rj. llIKa. — HJ biti hnj, 
k'ittipfiin, jniim'ire: J!iijnk biit tri bije!« dana. Rj. 
vidi biti M« i, boriti ne. — Hig ne btjt Hviietlo oniijis 
vei^ biij bije »ti:.^ od juuaka. I'obI. 21. ,S Turcima ooj 
biti nije babe prljlti po mrsku. Danica 3, 181, — bije . . . ila gii bije, da fca Ro|^ ubije 1 Rj. pufuli 
ito, n. p. na grud, rvati trnci'ieu.' Biie iirndn tri pt- 
dine dana. Rj. liT^a. Biti Hitim, i u nišan; Cijeca bi}H 
niiitH oko irrkrr, Rj, i'ISn. Kopa hog t'.nva. imaga 
paikii »c 'i(f> I'n"!, i:i'', \'t'^rr-i''ri-i'iir Inbonla fcy'e. 
2D9. Tiiril 'i;(j' /'r^i' 'ii| l'i'lirliMr', hi,u njega topom 
i kumbmiiin. ^in I. L'i'ii. /"mi ■■■.■,(, \v<in»ko Loinica. 
i, 264, n„-, .,,„,/..,. /„,, -v,,i,,, .,„„.,hju. 4, 2()!P. Biiir 
7'in'J:c pruhiim ] iiliivi>iu. I, '■■J'\. Zri-iii on ide da bije 
l'iire i u njemu i'iireve Turke. Dnuica 5, ;ifi. Opkole 
Hmederevo, i stanu ga biti is tupoai i paliti a kum- 
baia. 5, 47. Ako li (jcrad) ne ufini mira n hibom . . . 
ud (/« {•<;■ Moj«. \. 20, IJ. Haldejtl koji bijohu 
Jertuuilim SuTši glas o njoj lvoj«;il, otiiloSp od Jeru- 
saiima. Jer. 37, 5. wi nepiiM..' Bnlo. s kitjili iht laano 
motc (grudi biti i tupom i kiunbamm. Daniea ^, 'U. — 
X} bili iz puAke ili puškom, iz lopa Ui Uipom, »chietaien, 
Irefen, feriti. Rj. metuti, iilnteiruti, pvSi», top. oetala 
Kun. viili koil pulska. ^ Koji dobro pvikom biti Enade. 
N|)j. 4, a7li. — S) Iliju Habati, icAIajjen, puUarr-. : Huhnji biju svirale svite. 
ilmjtn, n^eUn. 
. 503«. Biti w Kl. uvnmo ide t prtmirr: 
Npj. 4, ltil». — 7> Mii u 
Rj. — Lulu ] 

Inmbnru: tambunuv 1^1 . : > / "aiji,' biti tim- 
hrtra; Tnmhur' hi_p "-. ■ lili. lambftr' 6y>, 

ua tambur* popevu N|j 1, -I'- [I'" nije ot^: 
tambur' bije mjestu; u iiunburu btji', luino Klthii radi?) 
Rili u iiUi didaii i w pratum tniifmju, udarati u Ho; 
Svaki treba dotle da bije u Irljin Uap, dokle 1 ti. 14a. — 8} bye (svake godine) grSd, alaaa, 
ijaJa, A<»'tn«Hrhen, uffiigere. Rj. — "' 
^uhi i^ritd. (Siromahu su ^ku ^cata djec njec iloMidu kakogogj da ija nujreH grad . . . bije). RdhI. 
o'J, Ko vina ne pije, rjau 311 bije. 1;JH, IJtkud iwm se 
nadao da me aunee ^t\\c, odotiud me led b%)e. S43. 
Ne fe hm j-ladni ni feuni, n« 611 ili biti craiinii ni 
iunvc. Is. 49, 10. B»A rns imiom i medljikom. Amos 
4, t). — 9) biti vodu u uuiku, t. j. snbirajn^i vodu 
n pufiku ogledati, je li cijev dobro, jifr kaiiu kad »e 
voda odozito silom po^ra, da (e udarili ako gdje 
najmanja uduSka ima. Bj. tiiikiiti, pritiekivali ito u 
ilo. — toj n. p. bije voda ix kamena, krv lx rane, 
vriK'ina in peifi, hcrmnekteiften, pronilire. Kj. silno 
iiliaili, Kuhiti, »ipati: Oil njeir' iUruku po avfiji bije. 
Kj. Ifiob. h usta mu mudar >{>tn«n bije. Rj. ^tRIb, 
Bije kijač (aqua bulliens). Rj, «7a. — 

//. M ne -^ 1) reciproć. — u) »»oh acSlagen, con- 
lliflii : nije St kao aU " brriirtom : bijaut se š pametnu, 
riniico, Im-tiir. Itj, boriti ne, twU ne: U naAa su se 
vrenieua oko (irabuva liiti Vcrnigoret sa pašom llerce- 
KDvnf'kini. Kj, Oila. Kud ae kaisuje kako nu ne bili u 
piimikn. Kj. HiHi. Ovakovi duhovi po iilanini ixvaljuju 
drveta te ee njimu bijtt itmegj« eebe. Kj. aSlb, By» se 
kilama, ili guki^u se, t. J, grudrnu se. itj, 2i0n. Bile ne 
jctmcc preko avekrriee. Poel. 13. ^toj-i: ovdje Wrbi jed- 
noga zationa biju itmemit gebc. Xpj. i, V2. Da ne bije 
boja svekoliko. 4, 114. fu m biie vatrom u pttitalla. 
4, 3.3*', Nije pravo, da se vi oko mene bHett. I>aDit!a 
4, IH-I, i^tane se sa Srbima biti pnikumu kija^. Hovj. 
■£>. Jer K GotpoA bijo m njm a Mitinima. Mojs. II. 14, 86, — 6^ biju »c ribe, von der Hfijattun^ <kr 
FimJič, cafunt putrn. Kj. vidi mrijentili se, mriietititi 
«e, prporiti •«. — I'r^t, kad m rilia bije. Rj. fildb. — 
2) Teftek«.: Ko g« (vina) mno^ p^e, i« glavi u hije. 
PmiI, l.tti. Da M ><uem i [irebijam oa ueniila do ne- 
drai^. Nuj. 1, 139. On m bije rutom po prsima. 3, 
49. Js w MJ*c tnnr« o nirionot;;«? ... Ni m bi;> more o 
innunoiir. .I, STiT. tSdjokoji joi uicmu po jednu klepku 
u nikc, I« »e tyome fr(rtt u jirii. Kuv. 911. Riiu(^i «.■ 
u prsi la lijepijtm tyitama, tu rodnijem lokoUma. 
Is. 32, 12. 

biti. bllilgin, (bildnSiu, bldueml jNiani. bio, lidn, r. 
Hin, ome. Rj. r. pf. »loi. dh-biti, po-, nro-, mi-, a- (aej. 
H-Di^-bili (iiG>, pri-do-, m-do-. v. impf. prorti bivati; 
»Uli. <lo-bivati, i«-, pre-, pm-, is- (»cl, »-nc-liivnti im), 
pri-do-bijBti, ita-do-uljati. glagol je ttnij pf. i impf., 
prtitMHt ptrftktieni Dudeiu (otl om. budi, imperfet- 
tivni JMaiD (orf od«, jea); bili lamo imperftkttvan je 
u imf«frf«ktit (bijah) i w partir. ^raen. (hndud): n u 
imtidijem oblicima ptrfektivan i imperfekt ivan. 

/. / a) praetitnK perfeUivni bud^ (i bQdni>in, 
bldn^m. t bldSm! iiluibu čini. tk-akru čini mdiiinje 
erijeme u vglalijeh perfekUr^ijeb iflagola. do nekih 
otofiinii, kno iUi Č.emo vidjeti odmah dalje, u muogiiu 
primjerima mait *e hudcin tamijeniti perfeklivnijem 
glagolima ; pMtali, doeodili m\ nufi «e. ^ Bojim ae, 
an mu Ho ne bude, Npr.,M. Unjde dn je JKvndiiii, 
Itko Jot hude livM. 144. ftlo fristco budne, Trilko i 
i>rotf|e. Poni. 861. 1 ineKiu avelijem budu riječi. DPosl. 
a9. Katle «a ninom h^u kroi KoMvo. Npj. 2, 2ii!). 
Ako hidnu ([Uvni prijsielji. S, &H3. Ako hudc lijepa 
KJevnikB, cm njom fi- *c povijali travn 3, S9&. Nego 
im iTunnma) £no budne i raja njihova dn sv njime 
limenom ^rpHkinO diti. Kov. ti. A kad biidv ixa Jelice 
u itelo 1{U^^ lu ih KunUtnir MlIoJ. Milo^ 99. Ne sjedaj 
n aialje. Ha ne hudt me^jn Koatiina ko stariji od 
(cbp. IjmIc. 14, (t. A kako f« te propovijedati ako ne 
budu poilanif Kim. 10. 15. Kao Ho je Uo^ u snu na- 
prijm] objavio, tako i bude. Prip. bibl. 30, — h) btidrm 
* in/fNtTrrnm dni'nb '//"fiola doliui u sluibi nadaSnjega 
rreinc"" ':■■■'■ ■-■■■.'■ ri,,,,,/,, „ relenicitma prima- 
nijei", •i-riiu gla'iotu, akt je traper' 

/rJK.F- .(j.j«{i; Proklinja(<o Icbo Cr- 

tinKovri. r in^ i le.he, kad im IntdeU 

Aiini' "- -^ij. , -'. Kiul litukmo hhi) na »rutni 

put Krenuli i ouuj prijtiti-ljskoj kufi doei, da fiaxi 
Mvaki svoj red. Kov. 58. u opnm« dogur/jaJH infinitivi 
dali, htjeti. Imali, ino<*I, ugeti i zuati ulitje pred budem, 
i udbacitii tadi^ i »antariji^ m obje r^i u jednu, 
a « inf. mo^ joi i mjrido 6 dnUui fi: dadbiidem, 
btjcNibtidnn, mocbtidcm i t. d.: Ako li ne moobudr 
potonuti. Kj, fV7n. Ako j' taJco IMnuat' ne moiibadei. 
\)J. :i, ^'.V .Mi f,- i!n<-I k,i.l im<.,llmde kad. Kor. 1. 
Ti. I', M.i i ;..-!,..■ ■ I. I.'t. — r) budem 

/ ' ' ' i'noga glagola h 

' ffumut rr^rme, 

'■■■I -. I , 1 . ..■ ' ' /■klirnih glagola, 

•iiifiiiii'i ir^- «in.Mi ,.,(".(„ _,r(F, r ••niij drugi glfigot » 
I. prtd/eru: :"to hmic »vi-ti Nikola ihnio. nt" ik'uiu 
Mbriti. Kj. niMia. Oiinj oa kuKa vele da je ukrao, u- 
■nfe rakavc . . . ako on ne bude ukrao , . . ne i^ i«e 
oln'i ni uikIo. Kj. lUlli. I )iil w dofn>vor^ da im treba 
vodn hnall i^e bwlH mk'iHahli, pa titko i n^ino. 
" " *""■ iKpibio nejiKJp II ptilu kabauieii . . , misli 177. Kad ■ i)a kobanten kn je limit n 
i nh' ■Ih onaj poni! idiunke, ua 
kim htule ohnUio. Npj, 1, IT.'t. Aku 
I{<i|I da i nre^'a diiuew, (c ■i' ne htf/lc joi^t« oieiiio, ja 
i^u nilnda bal eh ujttca )H)^I. ,1, 4ti4. Srpaka toj>bA 
primi voiiii preiric, i pr»il vojokom Srpukr poBlnviep . . . 
l'flvrtii je Sqii^M im.)(I"v>^*, i« I'iHVija IVrmc Mi- 
Mu . . . Akri trude Alilol presti Itrinu, tlil'iAa fa na 
meidau aacTalJ. 4. 2^ tiH. Aku bude emi Arap 
rivs'v, le ae a qJiiiMi jio pu^u počeram. Ja iu bjriM,' Cl Arafiom emim. 4, 304. Da Bog dn i lijepu miloal 
JH du danas Imile doilu s nama a k vama svidfa 
dobra i f-Mtila arefa. Kov. TI. Zell ga (re 
da mu se iljelo okiiSa, kao dato u vatri, i ako ito 
bude pogriješio, da popravi. Pis. G3. Ako gu i budu 
naili nesposobna za ufite^a, niSta zato. Straž. : 
664. Kaiu da mu je jedan od oficira dao nekakvu 
vekBlu od 200 for. da napluti: da tie bude kuda utekao 
s onim ooveimii? 1386, ima. Ako se bade. ufiniU) 
poffijeikom, da »bor ne itna. onda sav zbor neka pri- 
nese tele. MoJB. IV. 15. 24. Ako ie skoro bude oienio, 
neka ne ide na vojsku. 34, 5, Neks idu i tmie tvojega 
gospodara, da ga ne bude uieo duh Ooepoduji i bacio 
ga na kako brdo. Car. n. 9, Ifi, {ne forte tulcrit eu« 
Spiritue Domini; vitlleirM dam »An der Gev»t des 
Hertn grnommen). Pu£tajl« avaki brata svojega .le- 
vrejina koji ti se bade prodao i služio ti iest godina. 
Jer. 34, 14. Sadainje vrijeme svrSenoga glagola biti, 
1. j. budem sa prvijem glagolskim pridjevom n. p. 
dao, popritrio, no xna£i da ie &(o biti od onda kod 
ae govori, nego da je dotle ve<1 bilo. n. p. knd kn 
kaiet ito bude Boii dao, on ue misli ono Sto Bog 
mole dati ii napredak, nego ono Sto je vef dao; kud 
puk misli ono prvo, onda i;e refi : Ho Bog dii. Biikv. 
sti. ■fiuniu'no i^e u ovom ^ankn hiti dosta nodostii- 
tftka . . . nada:n se da fa mo<!i dognati ii Ćemu budem 
pogreiio, pak i^n popraviti uk drugi koji fliuiak. Oliui. 
8, 61, Ako KN ne bttdem naiuo, bolji od mene sHiatn 
ia nafi, Rau I, 117, — ovamo ide i budem »loientt 
»a I. jpridjevom drugoga imperfektivnoga glagola u 
reienieama eavctom ako, da prtvetanima, te pokat^e 
strah, da ne u^ polem dogodilo protivno ouomu Ho 
te oMiivalo; pijmot, ne forte, dunK nieht etKu: Da 
uapiSe, St» će mu ne tiuiti, ii^u > ou bude za t^ 
poeao /ni(o i M^nilii pomagao prepisivati. Miloft 187 
(oto pofem i on ma ta tnj ponao i [ako/ je po- 
mrigao . . .). Poslije mi Je palo na nm, da vi ne budete 
mi»lili, da se ono -itampu nn onome pregje poslanom 
lislur 8tral. 1887. 2i)9. Bojim ae ja vna da se ne 
Itudem uzalud trudio oko vaa. Gal. 4, 11. — rfJ kad 
je u jedntfj rečenici buduće vrijeme, budem sloienu 
»a I. pritijevom drugoga imperfektivnoga glagola u 
podregjetuti relenici terOe takogjer buduee vrijeme 
(futttruM exaetumj i ali aviy iloieni oldik (budan e par- 
ticipom imperfektivnoga glagola) nahođi »e namo u uta- 
rijthpi»iKa,a u Vuka i u Daničiea »amo gdjekqfi put ; 
»ada M glagolu imperftktivnomu u tom d(magja}u doda 
»prijeđu ux. — Sto »e god G, 8, bude vise vrcao i Ao- 
prmi> protiv onoga moga »uds, on č« se ave viic la- 
pletati. <)dg. na ut. 33. Ako proKovrS sulratu milinom, 
sveti dan (rospoduji slavnijem, i tntdei ga slovio , . . 
Udn (i^i m; veatiliti n (lotpodu. Ib. 58, 13 (oet^e bi 
*e mjttto budei slavio moglo očekividi ako imaslaviA), 
Ako M budei trudio, ameliiuiM jaram njegov aa svojega 
vrat«. Prip, bibl. 23 (i ovdje: ako se uiitrii<lil}. 

9) praentnt im^f^ttriM od oknom je«: jt^siun, 
j^ai, jjat; jtamo, jfcst^ jftau. govori *e i oAni'cno.- 
Hun, si, jo; smo, ste, bu; ali tako ukrnjeno n« moie 
niijda idajati u početku, niti onda luid je na njemu 
siUi u gorurafHumo treče tire jednine »tuji laka okr- 
njeno I u poretku onda kad «c njim i rijefju U pita. 
u. p. je U tako? .Samo »e t'ihi kriye trtie lic« jutnine 
lltiton i u jioricanju kaje hira riječju no; iđi »e kad 
t'ikoga ponranja u rijelotn »adainjem rremenu aln- 
mri od otiiort jv »lijevaju »a gla»om e od riječi ne 
u jalan gla*. kuji je u »tara vrijeme bio \ a «HiJa 
gla»i u juinom garoru ^e [u iHločnom e, u snu. i|: 
nij!»aiii, n|j»«i. Ilije: nO^«^o> "U^te, uy»«ii, tlbl. 116 
~- ti) treee licejedn. k'Ue »e i JMtCi ktid je hm r^^u 
rvt'ii «i*i<( u ginvru: Je»t on n«ki govnovi^, je»t: Kj. 
Hlli. Tu su vntjn dn i moja dvii brnta propaln. .Ji-»u 
luigmc*. .Npr. 44. Jr li namirio konja . . . it on ndgo- 
vori dn jefte. KK, Zapita jv je li iivina nahranjena? 
rJeate da! kukva ti j« odo sjavolaka ilvlnaT (ovdje B odricanje n prmiratijem). 143. Ojavo . . . 
je»t. 144. "A ovB« teie •cjevoltR jVnt 
h7, Jc.it ifilJDa dnijn oi^, 2ol. Kad ko 
"n Da polju nije rimu, n jalt. 115. 
} namjenlu jest od Brda Bi^unku 
I, 61. (un^e jest rnaei bni). Radi 
■ buutt' ^lase, ne moieuio, fef kakono 
KCevap jeat oefenje, ali nije avako. I'la. 
■'' Stra*. lS8fi, 1733. Vidi hratfu «vojii 
^_. I. 17, 18. (Njem. aiuh bcfinden). — ft> 
ui, dtu heisiit, ia ent; Zolim vidjeti vas. . . 
e a vuna u^eiim. Eim. 1, 13. To &t refi 
a kamen. Prip. bibl. US. 
'ekat (It. preggaSnjf). ^^, bljaSe. b^ftSe ; 
aste, bijahu, i hJBh, hjeSe, bjeSe; bjeamo, 
u. Obi. 80. — a) l'itfl ne ovuj imperfekal 
lieipum praeter. lietiv. II. drugotja ijlagolu, 
me filosen oblilc onoga druiioga glitgolu, 
it u iiramiitiei tove pluMumaperfccUim 
% ta tntptrfeliat i ta pltitkramperfekat): 
A od eedaio godina, tadit aam gu ofima 
1 3, 14(). Tu bijaie ea»p<tla ^evojka. 1, 
"~ — -I u tijelu, hijuhu alttsti f^rjefaovue. B, — Bjeh M jednom na <!abu upremio, 

ft Veft «i^rno. Npj, 5, BU. Gdje^ (y' 

io^ 4, 3fi7. Joi to oni u rijeOi hjrhu . . . 

^OA deapolovn, u njeg" hjehu tri kitice 

. — b) Bieđe s in^nidvom drugoija gla- 

Aaje tmialo ona raditi ko gnaH glugol 

itiftu dakle b^eše: trebaic: SjuSe mi f^n 

mo^ Hvatati, (kazao ro ženi kad je 

A ona fflu onda stala davati kukolj 

L 15. Ne dam, grle, ni jednoga; bjeu 

mtUi. Npj. 1, 468. riđi didje 9u. 

eth, bi, bi i biamo, bist«, VUe : nto hi, 

fa ja odoh na carevu vojsku, hih na 

Ddin' dana. Npj. 1, 360. A kad bi dan, 

asemlje. Đjel. Ap. 27, 39. Ali n« r>i od- 

J9, W. Davidova areč« ne 6i »a dugo. 

imij f«Ii>ir*iti obltit od noririu ^l<ii;. biti 
rort. ttctiv. It- drugoga glagola, kojemu 
Onitni oblik): blL (t binam), bi, bi; 
bi, dakle kao i auritit itiuevSi mmo treee 
liolazi i ta cm oštiUa 
pogodi ili 
AlH je, Šok '"' g» , 

lR6ni pod kolenima kao ja t«bi, iu bth 
mdio. 33. (premii tome je u prc^ianjuj 
t: itit bih, naime nulio). l>u je ovde 
^voje dm«, dati himnu ini ovo malo 
odI mogli vofiemli. 138. Bih li ja wio.y«i 
rtif Bi, m Alo ne bi! 159. Kad to earev 
^ *o prepane, 6i w vratio, ama ae ne 
e kud Kamo. 189. Bi li U iilogodj mojoj 
iloji od njih ovamo dogjei' . . . 'Onog 
ređajeg bt siiklau pa ih pekao, a naj- 
f niUB. VSI. (bi !i *U>jro(g, riKimijt] ne 
naarebraoi pari ulreniin. I'osl. 14. .I't 
bukve jabuku. Npj. 2, ;il. iit o'dd, 
ii n^ gledati tebe u veitirtu HNpj. 
oolini Mvitkoga turbina, koji hi hiii be- 
Ei, da mi ih uo agodnuj prilici (»Aa^e. 
L Bditio bi, (In vi imate vrlo dobro \fi 
. Danie« i, 1.10. Pa hih rekaa, da to 
febor. Pin. 14. Nego bih rad, da . . . 17. 
" ' Mrpaki, ali ne Knamo . . . Kad bi 
a lako mislila i rektu, uudu . . . 
Inko (v ae uf^ili ouo, Sto m> ne xlia. 
e£ »zbilja' i bila poetala od Turskog 
nialim đn je ne bi trebalo goniti ix je- 
iS, Onda nti ovdje iiiitn drugo hc bi 
đg. na uL 9. Ju bt vam odmah hio ot- pililo, da nisam čekao . . . Btral. 1886, 703. Mi M 
rudi od tebe Enak vidjHi, Mat. l'i, UH. Da nije Bog 
oea nu>jega . . . bio aa mnom, bi me ita i-|jelA ••lintiitio 
praxDa. Moja. I. 31, 42. ~ b) hio ito I. i ~'. lire 
mn. konđirtonala imaju bi t biimio, bi t biste, iato 
ima i I. IiV« jedn. bih, bi i bi eam (tako rnutavljeno 

fiSe V^ik: ali treba pisati bumm, kao Ha «e piie 
iemo, bietet.- Za St' me niii prije bratimila, sve lii^am 
ti avate oetavio. Npj. 3, 604. Kad bi«am kuga za- 
molio M pomoli ... svi bi mi odgovorili : »Valja da 
ai . . . Danica 2, 130. Ako Itisam te i in nn viiru nmo. 
Milo^ ISl. Kh<I liitam Štampao bex ucliora sve pjesme, 
koje imam, Jamafno bi bilo jo4 pet ovolikih knjiga. 
Npj.' 4, XaXV, Kad binam uo svojoj volji pofeo 
popravljati, ne bisam zaao, gdo li «e aatavio. Opit X. 
Kad birani imao na mjeeec! 50 for., onda hitiam mogao 
II BeCu iiviti (a onim. SU> liiitam ja od knjiga joi la- 
aluiio). Strai. 1887, 20T. — r) kondieionut ne poku- 
taje »amo pogodbu i ieiju tei i ponavlia^je; kan^e 
name, da Ho biva »vagda u neko vrijeme, hid to 
vrijeme dogje; vrijeme moie biti itrijekom kaiuHo a 
moie i ne bili; ako nije itrijekom katunu niti x it 
oetalaga govora ratumije, onda kao da hi ne reklo: 
»vogda. kondicionolem ae ovako fforwi najnie a pri- 
povijedaiiju. DAKj. 965a: Kad bi god maJHlor lupUao 
dele ItJtje naučilo, ono '» mu nvagda mlguvordo da 
nije niita. Npr, 37. Bila tri briila, pa na belonie avelii 
ninta viie nisu imali do jednu IcrufeKu, to hi tu kniiku 
redom čuvalii jedan bi ottno kod kruške, a dniga 
dvojica iUa bi na nadnicu. 79. Mi imadijaBmu mnoK<i 
koSuicB, pa fitfi ih ja rrako jutro brojio, i xve bth 
ćele pretingiii. 160. Samo je trebalo da Evir.ne^ pa 
hi odmah dolrvao xmajevit konj i duRCo gospodstio 
odelo i omlje. 306, Što bi m dan na vojiki dubio, 
za noć burno ja i on popili- Npj. 1, j4:'l. Što bi xvi- 
jerje takltdo, nijmam ti donosio, avLm sam pođnirivaoi 
od mene si iakuo Sto hi mi bilo ukradeno dariju i1i 
notfu. Mojs. L 31, 39. 

G) imperatif. bĐdi (bldni) ; bDdimo, bikdite. u »ta- 
rije vrijerne oblik budi bio je i la 3. lice jedn. a 
oblik budite > xa 3. lice mn. ; «'ida ne ta lica otvi 
upotrdiljaraju gloieni oblici; neka bude i'It oek bude, 
neka (uekl budu : Bidni đcver, dilbcr Angelijnl najc 
auahe Hajkune devujke. Npj. 3, IHl). Dakle nika 'iu<Ie 
vaia rijef: da, da; ne, ne. Mat, 5, Hl. BvdOe vi 
dakle «avr^ni, kao Sto je tiavr^n olac vnA uebeaki. 
6, 48. Hodi ti, budi nam e«r, Sud. '.i. 10, — b) imiide 
joitc i u d:iaakt^tya jciika tragova toinu, da je oldik 
budi bio i ta treće lice jiidn. imperat.; to .v čini tUt 
je u orijem primjerima: .Pomo«' Bogl> 'Bog daj 
bitili goBpotiiouN Npr. III. jVe huii' po »luovijesti. 
PohI. 1(15. Budi kniha, bit iv Kuba. DFoaL II). 
Budi pernica, bil Ce i ražai^j. 10. tivila nam ti 
lurlen v'jenau ruie rumene, stavila sara u inaJtrali, 
da ne uvene, ako bi ti uvehnuo, ne bud' do mene. 
Ilere. 207, budi utoieno mi daj; dajbudi, kuje vidi, 
— r) ali muda oblik budi sa treoc lice didiui ponuj- 
i'i'jSc I* zni'čenjii drugom iwio Ho f/a je imao u impe- 
/■■iliru, laki, iikri'jr'no biiil' iiz rehitivue rijeii koji, 
Bto, iriori At't rtjci- gml: B'itd' •■ -'• - - ' — "■ ■' 

trodao-lo, nmSputtiiiei-'^picli' 
[j. ■ bud' t't.'j, /,.,W...' 

fy<nV'i li, i'u.r h r.ii - .< 

tUch n./ f.d .iU 1mi.Ii, -- --. 

more, Oului ukojmii, ti i]i|,'-i 

Jfilili, u pjeHmi iiiJi'Hi.i h.iil 

kome me iidadu i>Kiiivl|j(-'.' K 

kako ib gftstitde? IVI .'lU, l-nd j:i. umre, Ivuje "li 

kudim, a t.\\ Ato ga li kudiA? '£A. Buil mi taMa, konja 

na livaili i »okola u mlenoj baii*i, titiV mi sakla ćedo u 

koluvcIT Npj. 3, 17. To ce vama ružno vrlo biti, mt 

gospode biti prekoreni, budi U ste tako naumili pred, p. kui>iu ili 
to,ef. bescjenje. 
lumnjviSe krn,i 

■ekto: kud. kad 
UU i»o£e doiloli 
'imiiuna (eigen- 
. uid; hud, ai 
Liipmi, Hj. 'tilb. 

il ih Bog ilade, vijetom luko nitniMli. 5, it. Itud predobi gmdn Kultu 
lUina, *lo fn Htiit' i>d Hnigih imAovht 5, Si«, /li^r 
i kaleA, đu si Cmogomc., poKoiijel )i dnij-a tknkvoKH 
I Diujfmu druj^lvii velikome? Ti, 534. AmT hI ludu" 
lejakn, lio m uiIad^T Han:. iUSi. No so ne mogu iit 
iiditi: 'n»(i li ovoliki tiimI w pohitrfi, i ovotiko ludu 
fiif'iil tiuliavi, kftko se zaboravi jat ov^c mulu |io- 
nrfili i iioito iinbuvitJ. Kov. 6(i. Onimo ufe i ova; 
lud niiiUiu II n>tl, tud svekrvu n poprd. PdmI. SU, {inp. 
inHlia u rml, b Hvrkrvn u ]>o|>rd. 21»I), 

?> 7)<(r(«-ip. prota, aiiit. h&ilDi^i, re<y« bClilOf. — 
r> H oitnnf utiltku ihlmi »(»fc* kao jirilog tudainji: 
>crvll ne bwlwH gltuUiH ne uai^ne popu% uiimnh. 
'oal. SiA. No finn. ili tmdwH ntito (jutitit i onnko, 
li M »u pr«f koniiodmii iifiiii Hramotn, dii . ■ Ni»j.' 
, aaVII. Kuko uuili) Mrku«! mkije, on ik>, i ouiuco, 
oie o(l HfainMti. ko[(> ihI runu . . . utah liudu^i u^o 
BftUDi dn . . , 4, X V. i'rti'lstfdHlvij, Inutu-ii veliki rv- 
tU"k, neiakiuuino ne obruduje. Danicu SI, VšJ. Dru- 
nrioi, koju. Iiaduei odrivla ii hladu poil oOiiiiai kro- 
um, nyi.' biU naiifi-iui. ^. l.'tti. No ni umi tir hudući 
< hoffaMru. ne nio|Fn<> ih primiti k nebi. Mili>A 44. 
tiloi, n nj«iwvim mkuma bvduči, nij« dic^ro niStH 
ruiro Tiff\ neRo: ttobro. 119, Javi, ilu um', ii m- 
tnru liiuluei, noniajii vile nikake vla«tl, 150. Kmii)- 
nik. koji budiiei rndoin ^k u RodoM. uiote bili dii 
ije ni xnuo. Siivj. 25. A JoKif aiut. njcKJn, btulitči 
otniiiiu. i nv boU'f'i JL' javno HnunoUti, tiHininJi. Mat. 
, Ift. Kad dakle vi, tli budnci, umijetc dobro darp 
nvatt djeri nvoJoJ. 7, II. 1 tntdttći i^jedc« ud urvi vt- 
ahoii. I>jvl. .\p. 13. %i. Nd btutit^i printaiitil« sf^Hlno 
I Ktmuvnik, «vjetiiviihu mno)E:i da m odvrau odanle. 
J, I3t. HavjtMt njihova, itlalia budući, pot^ani mi. Kor, 

K. 7. MuAkc a nt njima i tennkv irijcf it, jednake 
»dtt^ u tom padelu » njima, preUe mi meiriu miilki;. 
itnr. 14t. Ta je rO'n^ bndufft srcdnjeira raifa Ukugjv 
nula II robnom padr*o •jo«. <lbl. 4ti. I^ko moiSe 
ili ila oiMivaki »loicovi liudv<^ i duniu kralki i 
■itva w nulikujiK'i od »lofrova kratkib nraki-cnto- 
uiEh — nijmu uiiioKO na um usmuli. Km) 30, llKi. 
- Ay Biiduf^i da, t<i vojv.) indtm, eum fital. eimendo 
ie —). Bj. 47a. »loirni Mik budnici da pokasuje 
utiig ntetmm, ho m itrift u jmUinjtij retVatci. f»Mt- 
iprat itiKs jiT, jffa, jtvF, jprbo jitikatnje riutug 
•om» *l» K itrije kaie). ■ H opraMrnjcim ! Onidttti 
» m" obilna izvori ■» opruMfiijem', taka jp katlo 
ova Mina ^iJl■<^ ■IohIm dk ••«■ pokale da je ono o 
•ran ■« K"vori Mnunouio ili nevaljalu). FohI. 2!il. 
tudv^i dtt }f on Jrlo (TOtavio, tako Jednom ukiiva 
upiia Ih« nii-da. ."tHI. Ilitdfu^i Aijc ov« knjiga i 
uako \ef nknUrnu imenom Va)<«M brata, tato je 
Imuii ■mi'o pUBVtaili njemu. Miluft V. Bndući da ne 
i';i l>iiiiii l.i"l (iji'iruve kiiCe poOola . . , lala t« ona 
' i.'i TrtMlanova. ffi. Cardaklija w la- 
I lude M>yjetnik, no btduA dit n^e '..iJu.-t ilii nrmahn Ulja, i>oM>hi 
( dit je ovaj nhlik prvi padrj, 
. . . t>l.l. M. "-J— *-■ * 


e^iiik JK ko).'a Ili ne ui'llii prevoditi 
I poirebnn niti bi dovoljno bito . . . O^M V. mii. 
.k.i. Swi. rt l.fidflfi, htiMflU bftdilM. <«/> drr 
tnfliije, :ukHitftiite. fuiHru*, reaturtu; N'o u luino 
I vn-me wjula K- V«' armn m IjHdnnt »cnWu. Milo* 
I. .Vko ^a kakav budtifi Afiaton poslije ito trodina izumile. I'bm. <>!). M amrl. ni livut . 


imhe. I'bii . 

mImiV . . . inote iiai> rudvitjlil od ljubavi Uofijc. 
im. fl, 38. Otac htid-^ia vijeka. Hl'. UB. JemNtva 
L buditći iivot. nti5. ' Bmlit^ rfijtinr. m irrain.) 
bL It. 
«> particif prutt. urt. f. - a) pr,;" 

biv*l t« t*li lm mom. jfin. mwl. > 
Ntnia .bra^.t rodu; Uvala dakle 1- robovi irrijehu poaluAaal« ml srea tu uaiiku kojoj w 
i preiludoHie. Kiin. 6, IT. l>oSav#i k vaioH, i hivii u 
sirotiuji, ne dosadili ntkomo. Kor. II. 11, 8. Uriiitoa . . . 
na« privede k Bo|;ii, Mje", iatinn, hivii tijelom, no 
oiivljen l>uhom; koitjcm ailnvii propovijeda i du~ 
hovinii.. r.'lr. 1. :i. 18. — b) MvSi, blvSti, Kvie, aij. 
drr -(..■..■),.. ■,:!: f'iil: Stolica biofet^a kralja Dra- 
^'IJMI: ' .1 Hiida ove sve btvie Biogradske 

lin-- i:. .. /„ ii^da hina-jemina Bijognul- 

Hkii;.M ■ I -<"• \|>v<iMime biricvi goiipodaru. 4, 2H. 
JSitKi |iri-/,i<l,'iii i-luvii^)^« niugistrata. 5, X. Biviega 
tolnuit'iH. Mll»^ H. 6 Caplovitiein, bivšim nekretarom 
I'iitnikovim. Hlrai, lUSti, 1618. 

O) purliidp. jiraet. učtiv, 11. pridjrt> I. Bio, bflu, 
bdoi bili. bile. bila. I>aiiiWi<, ABj- HTIli. >Mi,:i « fike. 
uitrim (bfla) mijenjaju isu ne 'li- )'■< -i-'' H' i'il'i 
te mnjcil Rj. pnrtictp siViH puA'i-",' "i /■> 

bio! Kreiran bio! iVS bllit te mir ■ : !■ ■!■ r 

(iuckiiekl atii tn nialam rem). Itj /.< - iM-lm ii im 

kno janrn jiifkal Poal. VJ. — ft) <l;,„Lii,i,ij<\ k<i4 « 
itaiiuitit mi} tli ono, najviše ge puta kaie: bio (bila, 
bilo i l. d.), INI ondii: ili ... ili .. . U Srbiji w od 

Erije Evaln haljii-a od bijela sukna kao gunj, i to 
ilu inu^ka U* ienska. Kj. &r2a. Jtilo staro, bilo 
mUdo, ljubicu rb j«. Npj. 1. I7;i. Bral je min. kojo 
vjere bio. roni. 2tl. Riu^rovori ne ovi provode bilo na 
objedu (li lamo iin r:ikiju. Kov, 74. Odmah da luu 
■e Budi, bili/ dn mi pugnlii ili da se probna Ili dn »e 
oglobi ili da se bat-i u Ummi.-ii. ,le/dr, 7, afi. Kve- 
iloniei da ne jedu nuvln<^ ni &lo nvjerka raskine. lio ptica ili Sl'i mniije i 
* infini ■lolte. .lestek. 44, Ul. Ovo^ bito 
kvantitetu oi naj- 'kiizuje dit je ti 
i>: II infinitiim, iii ut 
puriraiije d'i fii' h, :..,!, ml i. dnkle hio kao irthmo, 
tn^balo ti: /<>" rtirilji' </">'/, da hlUtcnt aulleu fiflher 
komuien; He bio jpnrati,«c bio mu (liiiviti. f^. Ako 
»' smijcS malenoj vc^ri, (»je bio \vcii prihiietli. Bj. 
Mfia. Bio rroC na Komvo, (reCe — u Todfraricl — 
Turčin Hrbinu, kad k" *"Je KJ" *» t«*" "« h*ik Iivot). , 
Posl. 13, Tader mu je ljuba govorila: .A Manojlo, trag« 
U jKirtnuol TI ne bio prodiiviUi kuma. Npj, 2, 21. JtimJ 
ovu Stuibv koju ima ovdjr partirip tAm, vrH i impat- 1 
fekat glagola biti: bjnJiu. vidi naprijed 3b. — ^) 09qf *" 
particip lUoiut mt prtienenium ^liufoltke otnove )tm 
čini perfekat: Jtiauu biu, jeniuu bila, jeai bio i t. d.; 
bio Huin, bila siuii; bio Je i t, d. a t<d idaieni oblik 
perfekla »u purlicipuin priiet. artiv. li. drugoga gla- 
aola Uni pltuknimperfirkat iirtiga drugoga glagida^ 
klin »to ga Uni i imperfekta « istim partic^pom.\ 
riiti »nprijed Sa. — w pvrfektu i u plwikwimpffrfekUlr9 
11(1 perfdcia »učinjenu ijostiin m kadito prae»tng 
illagalakt ounore jea kad h^ na njemu »ila u govoru^ 
a otobita m Atriu je itontmlja iaa :an^}enire sr ; a 
tome i-trft kod riječt ne, nebo. — Bio (ifiut. je) jedan 
llo| pa (izo»t. je> iiniui tfi idna. Npr. 7. Moli iio)ni KJe 
uitja mater nije dimia namjerila, neKu lijo«t. 
poUa da bilje kroit goru l>cre. IH. Mi roditelja »vol 
iiijeamo l^eli slulati, nvRO {itošt, Hmo) protivD r^jui 
volje »VH drukčije railili, a ne («iirt- smo: nijM _ 
pokajali ae. i*S. Ja m> mitSiin rukom, a tu nema glnit, ^ 
uibomvto (uoirt. aaui) je na vodi l&l. Bilo (je) i biti- 1 
mUo. TosI, IS. Bio 0') i na mIu i na rvielu. 13. Nff* J 
kakakav foek kuji se (je) »kuro bio utenio, opreni 
■e (ft) na vujsku, a tena 0e) uvrazila konac u tfcltk 
I7H, A kad iJe} Luko Novom aolii bio. Npj. 4, 96&. 
tiinueniee me: Mcne je iatinita revnost k rodu 
le oiKidrila i prinudila lac da utmurim . . . Hpiai 
{riđi ja, pron.). tSvo pritujtra^ kako »e je t«(i <» 
ire cv ui'fiii^ t isoftarija: Di^^udilu »ej« v%6 
|iula da »e \itwd. jel kakvo (cn^ko djelo naAlo 1 
■afuvauo . . . tako da ne je k'i^ki oH^lial moeao 1 
!U«kim pr^evodom popuniti Ipc^ravlti. Kad ltl,Si)Ok'| Hvet« Trojic«, iiconuuelne Boaorodke. Kj. liiKb. Pa 
Sto da B<^ i Bogorodica. Npj. 4, 47. 

Rog6roal(ln, adj. der (lottcutfehSrcrin, gcnetricts 
Dei. iy. iUi pripada Bogorodici. — JJ u prnvoin 
BDiishi: Neki se KAVjcluju ... ila posti' paneajeljaik 
ili ('itavu nedjelju Janu kakoni svecu (kao n, p. av. 
Savi, av. Anuipjelu, bv. Petki Paraskeviji, Bogorodi- 
činii piikrurru). Ej. 166b. Radi molitava njihovijeh i 
Biigorodiiinijch Čuvaj u dubokom miru crkvu, svoj 
stan. DP. 346. — 2) Bo^'nrodičino Ubio, pred oltarom 
u gdjekojijem irrkvam« izviSeno kolo, a u Rcljt'kojijem 
od mermera razlif ite boje caf injeuo, gdje se fita jevau- 
gjelje, apoHtol i t d. U jednoj pjesmi (može biti muuo 
Btiha radi) zove se i kolg crkveno: SpuSta fedo na 
kolo crkveno. Rj. 340. — 3) ti imenima bilju: Bogd- 
Todiein l&n, in. Tjcinkniut, linoria vulgaris. cf. divlji 
lan. Rj. 34a. BogorodiSina trava, f. (u Brijemu) daa 
Hartheu, hypericiim pcrforatum. uf. pljuskavii:a. Rj. 
34a. {vidi i gospino zelje). Boaćrodičmo ci^eee, n. 
die Lilie, lilium. Bj. 34a {vidi lijer, ljiljan, krinl, 

KigoatiV, «. ime muSko. Bi.: Vino piju Novak i 
Radivoj kod nekakog knena BogoKara, Kiiex Bogo- 
sur slade besjediti. Npj. 3, 1. — Bogo-sav (Bopo- 
ulav). ftjji. B(^lj, Bo^iđ, Bogo, Bogoje; Bo&ko, Boio. 
^- (tlav (kor. znofi ^(i, Mrenu b\ti) u vlnatitijem 
imenima stotenijem, u kojima sada ponajviAe ispada 
korijenu (jlas ,(" : Dobrosav, Dragosav, Ljulioitav. 
Milosav, Badosav, t^korosav. i^p. Đerisav. Osn. 17. 

bo^sloF, m. tidi bogoHlovai^ To ti oi^ovaram 
kako svi bogoslovi i mudarci odgovaraju. Priprava. 
115. Prva NAtiomn poHlanica svetoga apostola Jovana 
bogoslovu. ,Iov. I. 1, 1. Kao Sto su tri vladike: Va- 
silije, Bogoslov i Zlatoust. DP. 31U. 

boftoslDVAe. bogoRliivca, nt. (u vojv.) đer Theolog, 
iheolotius: U' ir^vea ili bogoslovca. Kj, bo^-slovne, 
hoji slovi (govori, itp. proslaviti) o Bogu. vtdi bogo- 


L faslovuu Da sam ruža, ji 
mladom bogoslovcti, Npj. 1, 635. NajviSe tamoSnjih 
bogoslovaea ne sna drugoga jezika. KaA 15, 183. 
ba^oHlđvf (>¥. adj. theologi. iStulti. što prip'ida bogo- 

bogAsluviea, f. theologia. nauka o Bogu: Svete 
bogaelovice iUoeu vridiiomu. Uj. Bapif!. Sto ufi Iunko- 
umna bugoulovica. A. TomikoviĆ. DARj. 49)ja. riđi 
bogoalovna, bogoslovlje. 

baglttil6vUa> f. theologia. nauka o Bogu i »tva- 
rima Boljima, i Škola gdje se wet ta nauka, vidi 
bogoslovlje, bogosiovica. — Po varo^ma ima blian 
3(X) malijeh Akoln, osim ovijeh ... u Biogradu . . . 
vojni^Hca iikola i bogosloviju ... U Karlovcima je joA 
odavno bila bugofdovija. lij. S42li. Profesor « JmIo- 
raniihij hogoifl'oriji. Danica 9, 123. ProfeBoru bogo- 
.dotHJe, ,Starine 1, 3. I to samo h bogosloviji, pa kAo 
se i ondje ufif Rad 15, 183. 

bu|[Aslovlji>, n. theologia. DABj. 4!l8a. riđi bogo- 
slovij:^ bogoHloviciu — Ivan nauCi bogoulorje spavajui! 
na krilu Isusovu. I. Aućić. Drago mi je <la »veto 
hogoslorje hraCi looiajiS. P. Kneževih. Boffoslovlja 
meAtar glavui. J. Kavaigin. 

bogfttiluTskl, a^. što pripada bogotiloviji i bogo- 
tilovima fliogoaloveima), theoloiiirnts: Ali ne nadaj se 
mnogome od moje nevjeMine u stvari Ka koju se bode 
bogoalovska manja. Dl*. 4. Dn sam vjeStiji u bogO' 
slormkitn utvarima. fi. Orao imai^i visinu bogontavske 
nauke. 'JiH. nih: : V uvoni flanku tu maf i Konstanti n 
te rijivi h„,ii>'h.nl-i. Siiuiue 1_, 31. 

bOjCo^liit II II. iMVo'irivij^L, adj, religiosus, piuH. DARj. 
4a9b. hiji Iloti'i fliij<; i 'ivi se Bog itaje. bogo-itovan. 

b«|;A!il<lvlJ<'. n. Dei ciiltus, religio. pietaH. DARj. 
50()a. tup. bogoStovau. 

bogvAjimliuit bogougodna, lulj. bogo-ugodan, &lo 
je Bogu ugodno, gottgefnUlif, Deo plurens: Bio ne- 
kakav bogougodni kalugjcr, bijele brade i glave, koji 
se vazda Bogu moljaše. Npr. 97. bu^Auk, tn. eujus praeceptor est l)eus. Stulli. tomu 
je Bog nlitelj. tup. samouk. 

BAgov. adj. lu Grblju) GotteK-, Dei: Tako mi Bo- 
ijova doma! Rj. šio pripada Bogu, vidi Boitji. ^ 
Ikigu Bogovo, a ccsaru eesaruvo. DPosl. 7. 

fia^vagja, f. namastir u Valjevakoj nabiii. Bj. 
adj. »na u Vuka: Arhimandrit Bogovagjški. Danica, 
4, 8. ali se za cijelo moie vteti, da taka nai-od tu 
govori, nego BogOvB<^ki. isp. varmećki; vidi i kod 
Goražde, naleCke, Pećki. 

bogAvKoje, n. das Gott-sein, ib Deum esse. Rj. 
rerbal, bogovati, koje vidi. 

bogOvnti, b&gujem, r. impf. Gotteein,Deumessc: 
Bog hoat^e (t. j. Bog sve fini i uregjuje, a ljudi su 
niSta). Ej. biti Bog. 

bogAvvtni, a^. u rećenici: svaki bogovettii dan, 
jeden Tag, den der liebe dott gegeben, a Deo datus. 
Ej. govori « sumo megju rijeetma svaki dan utvrgju- 
JHĆi da je baš sridti; kao ato se govori: svaki u Boga 
dan. postarijem od Bogov. DARj, dUla. isp. ciglovetni, 
dugovetni, istovetni. 

bitgaTski. adj. guod od deos spectat: Ovo je bo- 
goesko piće, M. Oj. MiliileviS. DARj. 501b. što pri- 
pada bogovima, ima i a t^tultija. 

BAg-poniSe, u pjesmi nyesto: Božja pomoč: Kapu 
skida, Bog-pomoč naziva RJ. vidi Bog II. 13. 

Bftgjini, m. pl. namastir u Batikoi. Rj. 

RARJaiiNki, adj. Rj. ito pripada Bugjanima. 

BAlea, BAin, m. imena muSka. Rj. 40. u Ej.: Bojica, 
Bhjin. prainie po ocu Boinu: Boinovid. Danii,'a4, 16. 

bflj, bilja, B(. Ej. {Joe. bftju. Rj,*) postanjem od 
biti (bijem).yJ. Mom. boji, b&jevi, gen. bojS, bftjeva. — 
/. vidi bi^a, I sun. (mdje. boj A'qjt po^ti^'c kad se 
pobiju i'ojt^e, iS'cW«cft(, pugnu, proelium. hgp. bojak. 
— J) attribata b(iju: Suhi boj, kad nije olčo plijena, 
nego onako, leer, iaanis. Rj. 737b. Poslije slrainoga 
boja noževima i pravnim pnikama. Danica 3, 1^. 
Poslije iestoka boja. 3, 197. U raeli&nim b<oevima 
» Turcima. 5, 48. Posle srećnik bojeva, 6, 49. Poslije 
Mtthaekoga boja. Kov. 7. Posle dugoga i strasnoga 
boja. Milo« 3. StujK u veliki boj. Ži^je 49. Posle 
zdravoga boja, osobito iz topova. 57. Melhisedek . . . 
kad se vriu^e s boja eUrČva. Jevr, 7, 1 (a eaede 
regum, von der Niederlage der KonigeJ. — 2) poietak 
boju. — (^ A &;tvrti dan započne se boj. Npr. 207. 
Kako ne tttf ve(5ma počinjao, talo se i ona (kiBa) sve 
viie spuštala. Zitije. 34. Kad ge otvori boj. Sam. I. 4, 2. 
Za4}f^ti, n. p. luLvgu, govor, ' ■ - ■ . .■ -r., 

172a.<tnadaHefi(j' -■ ■ * 
boja eameinuic. , 172a. OnadaRs buja iugjenulo. Npj. 4, 100. 1 b Crncima 
•Ac. Npj. 4, 133. Jer Katidu milo uo b^uie 
boj iametaf u »emlji neznanoj. 4. 181. Zametnu se In)j U Sumi. Bam. 11. 18, 6. Zavrii n. p. boj, kavgn. 
cf. zavrgnuti. Kj. 168a. — M Kako U mu na boj 
ishodili. Rj. 241a. Hoćemo Ii opet ieiići u boj nu 
sinove Venijamina brata svojega. Sud. 2(>, 28. Ako 
su igiiili na boj, pohvatajte ili iive. Car. 1. 20, 18. 
Ko u boj ne ((te taj ne gine. Poel. 158. VipoloBite 
đnnas » b^j na neprijatelje svme. Mojs. V, 20, 3, Ko 
ne dogje na boj »a Kosovo. Npj. 2, 310. Stupe u 
veliki boj. Žilije 4S. — ej Nametti vojaku svoju ea 
boj. Žitye 77. Da ih ski^e na boj. Otkriv. 16, 14. 
A BJutra se nu boj aprav^a. Npj. 1, 1!>4. Kad vide, 
da se Srbi . . . opet kupe i nu boj spremaju. Miloi 
!)8. Ko će flaviti a boj na suprot meni fkalj i trnje? 
Is. 27, 4. Vojska izlažn£e da se vrsta ta hoj. Sam. 1. 
17, 20. — ti) Na boj trn je {vojaku! vodile buljubaSe. 
Danili 3, 139. Ima 1' mlogo vojske u Turaka? .le 1' 
podobna da boja uhije? Ej. 533b. Al' je muka nu 
boj udariti. Npj. 4, 254. Odmah ulttiu boj. Npr, 207. 
Da ovi ne će u b<y da se upuitnjv. Zitije 31. Urinuo 
u boj, starzen. irruo. Ej. 787a. Vide<'i da Rlesku ar- 
uiiju nikako ne mole u bt;] da uvule. Žilijfl 39. — 
S) boj s&m. — a) Nema danas boja sa Turcima. 
Npj. 4, 169. Boj Moraiatta s Turcima. 4, 375! A bijemo linja s junttcinui. 4, 398. Vi polruiitc Jnniin u 
boj na neprijatdje svoje. Moj«. V. 2(1, :i. Ko će »ta- 
viti u hfij Hrt suprot meni Cbnlj i tnijt«? Ih. 27. 4. 
Boj i rtugju sobom. Npj, 3, 421. I^iiln tioj, kad nije 
oko pUjemf, ne{!o onako. Rj. TJ7b. — h) Koj' s dib- 
lijcm b(^a bili ne (e. Rj. 7fi3b. IJhige »e bojem uiiniti. Rj. 794b. AI' « TurŠnom lU hiy(i 
Npj. 4, 811. Soj Hniše puno i xa mlo^. 4, iiz. — 
cj 1 pripofs sve eretno omšje, ša kojim je n« hoj 
tidarao i isdravo ne na trag povraćao. Npj. 4, 2y9. 
Tu ved sad dnigoga boja nije bilo, osim Rn Snn^evn 
tf topova i if kumbitra i le pušaka. DHnien I, 85. 
Poslije RtraSnogn bi^a Hoi««imu i prantim pnskunm . . . 
nndvladaju Turci. 3, 183. — d) Pnpnno u buju. lij, 
I boj pofta teUi. Hud. SO, 34. Boj bi ientok onogn 
dana. Car. I. 22, 35. Boj «e raiiri po avoj xeniiji. 
Sam. II, 18, 8. U ono Ce vrijeme (Jospod bili . . . aila 
onima koji uzbijaju boj do vti,t%. l». 38, 6. (^ne nu 
im u vrifeme boja driale konje. Danica 2, Sft. Obei*-)! 
se, da 6e na pn^om boju ili po^nnti ili Tiirtitin iivn 
uhvatiti. 4, 18. I Uko se u malo bft biya rastanu. 
Sovj. 37. Buna se utiSa ba boja. dl. — e) oil boja 
(bojni, aiij.): A pritefc od boja ondje. Kj. 45&b. 1 \tr 
TuSe mi boja iopom. Npj. 4, 372. Tri njecove oil buja 
Uibarde. 5, 154. — 4) lavrietak boju: S Urpjanimn 
bma rasktđoSe, niz planinu Turei okrenuAc. Npj. 4. 
440. Noć toj prekinf. Daniea 5, 4.1. Itiij presluiic. 
Danica 3, 210. Ua kažemo narodu, dn prtitiint oil 
boja. MiloS 120. 

II. Sehliige, verbera: umr'o od boja. Rj. udarci: 
Ogulili ga bijuči; oguli ga bojem. Rj. 43!)b. Odtti gn 
bijnfii ; odrti ga b^jem. Rj. 447b. Biče poklepako, (. j. 
boja. Rj. 53Ub. Tako ga iskarajn i izrute, da jedva bes 
boja ostane, Npr. 25^. (Turčin domaiMna) alane l)ili, 
da mu nagje (meda) . . . domaćin naćeran bojem do- 
nese malo meda. Poal. 73. Ljeskova je maac (čudo- 
tvorna. Ibojetn se ućini mnogo koješta). 172. Zalvorom, 
bojem i globama nagone kmetove. Danica 2, !)4. Zu 
manje ea krivice obićne kazni boj i zatvor. MiloS 1U2. 
Ako krivi zasluiEiije boj, tada sudija neka zapovjedi, 
da ea povale i biju. Mojs. V. 25, 2. Modrice od boji 

-ŽO, 30. i koji prodin a jesu lijek zlome. Prii. L itrskoga boj, viitina, rast, uirast. iiif. Danićić, 
AEj, 50fia. — Ij ragi, mrast fovječji ; i )vflk] koSevi . . . 
viaoki su oko dva čov je fija boju. Kj. 295b. Onu moje, 
ito je na vratima, na vratima me^u kanetama, sred- 
njeg boja, a najljepše doba. Hen-. 12(). — 3) PSd, 
das Stockverk, tabulatum., cf. tavan, kat, boj, podina. 
Ri. 518a. Načinila bilu kulu mom na obali, a visoku 
od sedam bojeva. HNpj. 3, 349. Brod je imao tri boja. 
Priprava 197, Nafiini ga jkovćeg) Ha tri boja: donji. 
druKi i treći. Mojs. I. 6, Ifi. 

boja,* f. (pl. gen. b6jfl) die Farbe, ctior. Ej. vidi 
mast. — U Turskoj iene nzimaju rastok kad i/rade 
boju Ka obrve i za kosu Rj. 643a. Metni u boju, pa 
noai kao svoju, (izgubio kabanicu, ko je nagje n^ka 
metne u bi^u, pa neka noai kao svoju). PosL 177. Pa 
udm^ie boju karahoju, bijelo je obojio liuo. Npj. 2, 
364. Uk bega je bnj'a ošinula: 'Stani, sestro, od Bo^ 
ti leSko« I HNpj. .% 117. Što a' u licu 6(yu prominto, 
Ito s' ie jirvlje vraga prepanno? 3, 305. Ibro pije, ni 
mukaet nije, neg u liScu boju promitijuje. S, 33^. Zato 
raja ne smije nositi telene boje. Danica 2, 87. Onuda 
se opaie crvenijem ili od kake druge boje pojasom. 
Kov. 41. .Boja nije tara, jer u Sari mo£e biti razlić- 
nijeh boj'a. Pis. i2. 

Bijn, [■—!) hijp. od Bogdana. — 2) hyp. od 
"ojana, Rj. 

Btja, m. (ist.) vidi Bđjo. Bj. voe. Bojo. 

MjaOi bćjcB, m. — 1 a) aer KAmpfer, pugmttor arer, rf. iilmjica: Ilojfn Viikn rocjcna ne^dcR. 1 
ki^i braliTO Inje boj. ndi i bojatltna 3, bojnik 1 
iiliujuik. — h) kuji Uf rada bije, luft: No pu&aica. 
ne liojar, ne Inkoni. Tim. 1. H, 3. riH bnjnđjtija 2, 
bojnik 2. — i) dit A'«««, mU d«r man fim SpieU) 
te\rft, nux qtuie miltUur (missilis), rf. o^nak. Rj. orai 
koji se tove i iijiink, i klfjim djeca igrt\juei nr kupe 
byu druve orahe »loicne U kupe. 

BBjikdiH, m. iw muikn u pretimcnu: 

■}jadinorifa. Itj. 247ii. ocn. u Bojo. — 
riđi kod Miladin. 

b^tftdiN&t^c II. riđi bojenje. I^'. 

buJ>t<liMili. li " ■ ■' 
Odg. na ut. 3. ^'to drud (koje on bofagit 
■ilBo) prije njoga nijcsii kacnli. 8, Kako je kod 1 

' ' * " 'iralanjn rf . 
j^ameiin« iJli 
* pimnitnn ... u Knrtivliišku. r*ovj. S.l. 

b6Jnk, b^jkii, m. hijp. oil Imj: Jtojak biSe i pomi- 
riie ee. Rj. — l)a je ono bojak ogMeviU. Kj. iSS*. 
Svejednako b<iiak iwK prestanka. Npj. 4. 245. i)no 
j' teiak bojak 1tcx preataiikn. 4, 252. 

bojikll,* mij. od biijjt* K Tur»kim na»t, li. ne mi- 
jenja se po padežima, liio bojadisan, bojon, iniUićeii, 
nefhrUI, tivhK, ci/hrolu.'i: Oplet' mi kosu na fesiL 
hojnli fob-f ni/, obra/. Hi-rc. 232. 

bujau, briJLia, adj. DAltj. 507b. i!lo pripada hoju. 
inp. boj 13 e (od boja). « Kj.: bSjni, n. j»; koplje, 
sedlo, Schlachl-, KHtget; betiic-a* (ponovite u pjes- 
mama): iz boj"»a ga sedla izbacio, Kj, — I na konju 
bojno »edlo. Npj. 1, 171^. Tnku grada »a ćeliri strane . . 
s druge strane bojnim lubaraama. i, 256. NajMui u 
Jerusalimu b(^ne sprave, Dn. U. 2(i, 15. 

BAJann, f. — 1) ime Žensko. Bi. vidi Bdja (f.) — 
2) rijeka iito teće pored Skadra: U b^elu Skadru iiu 
Bojani. Rj. 

bAjana, /. — 1) vidi ukjjeva. Rj. mitla riba m 
jeieru Shidarskome, koja se Toiijansiti tOve scoranat. 

— 3> it pripjevu: Postalo je pet gjevojakn, Siper- 
peana, Sikom-bojann. Rj, kao ime djecojci. 

Rtjunit-, »1. pretimc, po materi Bojani: Ako li je 
kome otac umr'o prije matere, on se je pozivao po 
materi dodavši materinome krStenom imenn mjesto 
■a« »ić«, n. p. Ružić . . . Bojanić (i to je opet Kna- 
(Slo: sin Ruiin ... i 1. d.) Rj. 571a. 

b^JalO<^, ». vcrbal. od bojati se, koje vidi — Da 
ne trpi strah i Škodu i bojanje priveliko. Gj. Bara- 
ković. ARj. blMi. 

bAjatise, biljimsei!. r. imp^. t-.;//'. sioi.po-bojati se, 
u-bojati se. ti. impf. idož. po-bojavati se, ^n-bojavati se. 

— 1) farckteu, timep. Kj. — a) značenje se ničim it- 
bliie ne odregjuje: Ćuti, ne boj te. Npr. M, Ne bt^im ee, 
no me je strah. Posl. 194. Muć', iic boj se, itrs^a moja 

3"uboI Npj. 2, 459. Pobje^oSe od proba; jer ih uhvati 
rhat i strah; i nikom uii^ta no kiizii.^e, Jer se hojahu. 
Mark. 16, 8. — b) bojati se koga ili •egii: JTc boji se 
svaka »uša Boga, nego batine. (Posl. 195). BojiS U m 
joS koga do Boga. Bi. Ne bojim ti »e ja baukanja. Npr 
168. Ne boj se ništa. 209. Ko se Ua b(yt, ne će se 
ubojad. Posl. 156. Morali lu ga se bojati kao žir* 
vatre. Sovj. 74. Strah kojim me se boje zapovijest je 
ljudska, h. 29, 13. — c^ bojati se od koga Ui od 
eega: Ne boj ne od svijeUe puSke. Posl. 194. Oda ti Zemnuii «c tatu pa^jajt, a u Heree- 
j. đem. bitvint. W(fi nHtv», cveki«, meto 
■jalr; lieta, đie ri-tlit JUlhe. 
'lm. od bilvii. Kl. — Pasjalt, ii Hubrov- 
Uvka. Rj. 484b. 

K» oftnmlige iiein, -:« fraiutntrr čut. 
vati, teti« vidi. 
U P. tM})/'. «n'n, MM«. I^. pontrtttjrm od 
fmu V snafenje ontaje, mmo m viit 
imii Ho i: phst^jati > dogi^itli w, — 
\t nidit. Rj. (ne vuiie hiti). Nite uosU 
dje fricu jMuur. Rj. 4r>7ii. Ka<l lii iituao 
Bio kao Sto noi^u hivu. Npj. 55. Alt 
Kore driaU. to je onu ave cdravija i 
U. Od gjece (/i«'i biff^. I'osl. K*J. 
m{^ Mm. 291). Kao Ha ti tabiiu tlu- 
du dniph rijcfi bim. Dauica 8, 138. 
AcH u pmnof, ne 'liru, to je M itjcK" 
■ove MoskovB, ni to ne bira, lo je jofi 
rđa kakvu to vojaku miiUi cait 3, l&l. 
ine nvaki dnn mifije birati. 3, 903. U 
pfali tri«« ftifci (t/o (io^iro. 5. 20. t^vaka 
LBvake mib()lc . . . Aatip svome mauRBlirii 

fktJH niju iimnjii ou "i oke, h gdjekiije 
okL Kov. 35. Za vremena Cruo^A Ujnr- 
ijj» ^rvi momak i dru^, a pođt« hii ne 
^ (ntMio MU je (olmitć i baziiadar i svr- 
ndidne narodne poalove. Miloi' 49. Ovu 
I 6ua u Kegotinti od jednoga Tiirfiina, 
Sodins birao mtliaHa uo Turtikoj. Npj.' 
le viSe pula tjudi koji »u ovako u Sumi Je vi 

ira 130.'Mlair.'u ji 

L Hovj. (!. I)ii bini, 


; iid)> II lii^fi s. I. 2!), :JI>. Žemlju obilnu uiuali 
10. V. 8, 8. /aliuna u okolu bivaie 
1. 14, 19. Pamtili BU Ivoji bivati kod 
I fo otac njegov minlio da ovo n« biva 
Ubi. 86. Po smni Avonfdomovoj joS jo 
76. Zakletva . . . bila tako jaka da j<' 
'dota;oo na muke ili 'limu usuf/jen. DM. 
'. a lobom o Hvetkoviuama, koje bivaju 
M, tas niit& da ne rečem o svetkovini 
se ona ave^? PP. »35. 8lo him u 
»a roda, ono biva i ovfle, 01)1, ;in 
Sina i u oba ruska jexika. Rad 1, 111'. 
, M. dcn- BHffel, bubaliu. Ri. bivo|l). 
fe bi vidio Imola na slnrai. DPuel. TO. 
> elutbi ob'o, ko^j i biro. 143. Hlaa 
i kedre . . . Kao tele skaCu od njega; 
kao mlad biro. Pa, 2i>, C. 
SJeta, H. dag mfelkalh, bubrtlug vi- 
'e od bimilicc. 
đie Bnffclkuh, btthala. muško bivo, 

f. Sto pripada Jiivolu: Soćuvaj nic od 
i od rogova hii'vliicijeh, fTivii, izbavi 
1. itp. oivoinki, — la nant. ov i*p. 

i. n. p. koža, Baffel-, buhaUnui,. Itj. tto 
\, bivolima: OhIov posluh, konjev raaum 
t\oe momka svakomu ilraga. DPoel. 

, Sa), f. Bfiffei-l-tU. pM« bui/alina: 
kota bivoljaia. Rj. bivolska kota. 
Xf} u juinoj Srbiji: Po Bivora grada 
nahiju Gusinjaku umo. NpJ. 6, 541. 

._ i hiti (budem) 8b. 
^C. O.) vidi ker: Kad nto li biea Heku- 
nf b!«in. — A kad »ifu dijete Sekula . . . 
k umovoljna pouje. Npj. 3, 21b. [Biza 

e jimlo. Vuk). klzin. bidua. (binlin, Rj.>) m. (a C. 0.) riđi ker. 
Rj. riifi ) bi;!a (p»eto). 

bjA^TA. /■- — i) (u jforDJ, priinogu) rfcr Strumpf, 
tibiate, ef. Airap«, Rj. vidi i jiompa, bjtiajien. dcm. 
hjefivica. — Sl^at' obje noge u jednu bjefvu. Ul'osl. 
113. Ta bjeiva ne ide na tu nojru. 125, I>adu m lo 
uzdaije . . . tljeveru lićujak i (ymw (pe#kir i farapet 
u marami zavneno. Rov, 45. — 9^ {u Hrv.) tpuahc 
dokoljenici-, i-Vaiiea-iioknljcnice, aMJicmni dokoljt- 
n!ce. Rj. 

hJMvIeN, f. ttna. od bie^'vn. — Kragujca u bječ- 
vicah tieji putila prodt^e. I'l'oal. BO. 

bjfief, (bj^giiSiu) gUtgol ne diAiui ovako proft * 

Ere-, pri-, mi:- (ae), u-, ue-, i 
jegnuli (lijegncm), kifje riđi. 

iy«4Sv. IIjmIAvu, m. pnrime. Rj. 5T3a. ake. HAKj. 
3T6b. 

liJ^SR* f- eamo u ovoj xai;oneci: Cu£a fiut'i, bjem 
bje*i, skofii (^u<!a te uhvatL (tfejju (U j. niađka i tnS\, 
Rj. koja bjeii 

bj^fue, 1)j^V^■Jl, tn. riili bjegunac: Bjri/an »e drži 
iednm; [iii(;i, :i jup'iiu -i'i, Itj. piJi i bjdtunar. i*p. 
ujeita, liji .M-:. . , lij. ^^ inii I, iliiiiiegaiBc, prebjeg. UHkok. 

bjSaiiiiji', - ■■■' .■■iii.i<'. Itj, 

bj^gll^. ■^.••n. 1./. ,.'U iijeimi, Rj. i-idi i bije- 

gati. r. j./. lii.tt'iin. t'-jlijii-i. - li Plei*! dttile n bjr- 
gati HUule. lij. a^b. hugue bci/ati. Npr. 4!l. Kad 
oni (Kifuu bjeijati. 301. Pa on lifei/a dalje u napredak. 
Leraju ga pjeiei i konjiei. Npj. 4, a8, Naklopi ae t 
on XH onima iUi beaiHU. [Hijica 4, 7. — ^ k pravom 
tmiiilu hjpKali prfd Itim tnaH da je on^j KOorijrd 
kuji hjtga: Krlilji atalc pred njimit l^rgati. Npj. 4, 
:J70. — 9) u prenušeiu/tn Kmi»tu bjivati oil koga itinfi 
i^lanjali mu »e: A ti, o ft)vjefi; B<ity. (giN/'U orf ovoga. 
Tim. II. (1, II. 

bj^i^niitl, bjugnom. v. pf. riđi pobjedi : Rijrf Tt<ft: 
bjeiinti iin li'agnvp. Rj. a ovim glagolom »loiena v. pf. 
i-iifi hiil liji/iiii: i\ ii'ipf. Meliti, bjelati. 

liji'uiiiiai', '-.-Im. .. ,,'. itfr FlUchlting. fuffUirut. 

I ' '». —Bjegunci i Ujegunic«.' 

I' He drti jednr^ puta if 

i • tHitukai^ 1 hjri/unae na 

':. U. i.il.u Kc tovr i divlji roj l"ii^ 

lunu utcčt is koiniee. J. itlvanovii!. 

(.i.;:iirii. ; Liiu^eta, n. fin junger Fladitlino, 
;.■"■■ ; ;,;;■■■: lij. dif^g kojt piM^jegitc turfu £0 ito 
ijnil. U lij,- II U(n:i se orobilo govori aa tenu koja 
pobjegne od mufji, kao bjcgimica. 

bjoglinie«, f. die FlUchtige, jirofuga, (u Buc-i ee 
OAobilo bjegunie.tt Kove lena koja od uuta pobjegne 
u rod): Da ne reće, e Bt« ^ejuai«. Rj. ini. bjegunce. 
— Bjegnuci i tyeganice ait ulicu. lij. 541). 

bjel, bj^Ia, n. eint GiiKunif Eiche, quereiui gmM«. 
Rj. qucf<nis Hisilipora Sattb'. Rj.' nekakav hrast. 

bji^ln, f. samo u ovoj eagoneei: hjela bjtlu aove; 
daj mi bjelo b^eln hljeba, ispod b'jela fd(uta {1. j. 
ovca i jagnje). Rj. 

bJMara, /". ipojugonap. kraj.) bnela aukneua muJkn 
baliiua s rukavima, koja ae u Ileree^viiu noai kao 
u Krhiji g^tuj, samo tto ie po l^elah opaauju, a po 
gunju ne. lljelafa se u Crnoj gori sovo i gutijica. AH 
ti-einuen Miinnerkltideg, ve)d%» genii* : Dlalca po dlaka, 
eto bjelafa; zrno po Emo, etopogafn; kapija po kaplja, 
eto Moraća. — (Mjeato eto l(jeliiča u Koloru wim ćm>: 
Bni bjclaiu i t. d. Posl. 69). Rj. — (lege (nose) ^nk- 
iire, dolame (aeljaci i Ifjelale kao i ('mogorci) i oko 
glave Hanike. Bj. tKu. vidi ^unj, haljina 1. igp. bje* 
Ijaia. rijeli » takim nant. vtdi kod ajgirača. 

HJel&diii, m. ime muško u preiitaeau: 1 od-Biana bjplftlca, {. bijela ^irttpn, viemer Sirumpf^ tifiiale 
allium. Bj. — Dimirif piAe lijeli^icit. Obu, 31B. 

UelitjrvK, f. vidi bjAaica. 

b^elllRi'e, n. >Uw Etieriim, aViumen. UJ. vidi b^jelv 
2. biftpc, bjelupp. — Neki probiju jnje od ojiilo W ia- 
aijcdr tuji^ i b}tlance. lij. TMin. Metnu tijtlunee nrf 
jifjeta u &(lii vodr. Ri. :il6s. U njemu (mui^ku) je 
poraiJBAftno iumnno« i bjelance. Bj, 87(wi. Tvor, (ge- 
lance namafeno Uo se mefe nn prijeanu ranu. fiy. 
78ab, nii»tiirkom je upraro dem. vip-MutantK, i^cditoce. 

bjoliks&vjc, n. iLii \FeiiifluA-tein, Blitien, idhicatio. 
Itj. nrrfial. ud bji'laMiti w. »tanje kifje biva kad se Ho 
l.jel'ua. 

bJelJlMlI w. t&m «e, u. r. impf. aeietlich sein, 
tilhteo. Kj. dem. od bijeljclj se. ^ Opaii gitje ge ntito 
kros ponin'iiui u Sumi Mom. Npr, 133. 

Bjvliislrii, /*. pbiiiinn u HotvceoTini. Hj. planina 
koja »e lijtlaMt ud in^ega? uip. BjeloHifji (viili dulje 
bjcliuKti Ki'l. Koriieiii Ul. i»p. KjeluiuiiMi, 

UMUi m. b|jei ku^j, der .Sehimmel, e^tms albus. 
ef. DijeUc, ^jogali A najdalje pate nn bielaia. Kj. 
imtna kotuma § iakim nant. viai kod konj. 

BJ^iaftBiea. f. planina u Bosni oko G iiahaui od 
Surtupra. Rj. isp. iljvlusica. 

bJelaVA, /■. r'(wa alhi Mlori*. Stulli. (iyda fcravu. 
govori se i ti Hrt. vidi bjslavka, bjclulja. ta ajmI. 
i*p. srnavs. 

bJMivlui. f. imp kravi. I,j, Kovttf^fif. DABj. .3S0a. 
rMi biolara, bjclulja. 

^J^Ifir. m. 111 0. G.) riđi bilj<-K: Zla ftirh7a Tia 
puUlja tvoj^a. Rj. tidi ■ bjeljeg. 

bJeKui^Bili f. ■iiludaalo ćeljade muftko ili fenako. 
/inidinjVm nd bijelu u"n«, a po tomt (!r hiti upniro 
OHOJ U 1(1711 je bijcln uniia, ]oi nije rmn, jVm nnna 
Mora, «iiaii, a po lom lud. UAUj. 3M»b. ta nhtirje 
inp. mili-usiia {kod Mileusnii'); braori-ka. 

bJrl^nsliaAt. ndj- mludnM. ml bjeleuHun. Ij. Sto- 
jauovid DARJ. 38(lb. 

bj^tlc«, f. — 1) n. p. Icnica, jabukn, trcSnja, iljiva, 
ditiVeume, alba (kao aponicija). I^. hijela roda nuli : 
Ko nf doKJc na lKy na Komvo, ciu rukr mu niAtit ne 
mdilo: ni u polju 'aV/toi pienica. Npj, 3, 310. — 
:t} ovm bjelica, h%]tle rvnt radi: Da Bog da... 
jtoljfl nont roiljlo vinom i Aeniram . . . planloei urdoni 
i gčnicom (jrdj''koji po«lije ovo rijw'.i dodaju) i mivin 
fijtlicom! Kov. 71. 

Uj^UcK. f. — 1} ein FluM in Serhim. fifviuH 
.Seiiiae: Ni« Hjrlieu i uU Moravii-'u. Bj. roda u Sr- 
(»)i. — ItJ m. ^o^ u plemena Bjeli<-A ■• C. O.: 
Hva NjetniAa i dvijo BJflte. Npj. 4, 3<>. 

bJHf^Ul (bjMii'iiMt a,ij. H-MMl.rh, alhidit: BJ. d<m. 
od bijrl iliin). riđi bjctuliuit, ftubjcl. nubjrlaat. ad}. 
\ eali^HflU ^'''toifaKt. kukrifiut. 
' ' ' r bljrii II. p. platno, jin^ u, 


1^. molitvu. i*p. *lin. :ML 
bJN(J», f. w Bj. eamo po iH. jforant.- bdija 1. J. 

IKifn^A bHrla, dte UViAKe, oltiii ,- Anuui im po^t^u 
•eliJH. itj. 21b. bjrUJii. I>ABj. 3«lb. - wy, njef-i 
j> tdhiH nad. pnMaU niJ odj. pnitanija, tvnlija. 

bJplUAaluk /*- i" I''!, uoli.l .ir< Birnrn, jiiri i/rnut. 
Bj. nokiOtra kmlka. 

bJMIka. ^. tu 1'. I.).) der Spl,nl, <dt.um«m. ,■{. bdt. 
bakulJH. Bj. lili drttia (tmobilo knwloni • rertiru) do 
kore, oil prilike * tri prela driielo. riđi bjnij. — HM. 
u drvfta pud hjeliiom ili Itakuljom. Rj. 7t!tti. rtjrti 
■ lulriai Kiul. kod ajitik-a. 

bj^lll«. n. /^ injrffiii. ).iljc >«■ liijrli pliiUifi, i/h- 
BkvSt, def blrirkplati,hifui <«Mitiindt» Itutem: Jeka 
' " ~ ■ ((fflihl iflaUia. m. - 8r^la Teodoru, g^a ide t ^(tJu. Nov. Srb. 1817, 480. a takim naft. rijefi 
koje enaće njento ^t^e iio liiva: bupilo, kalilo, kupHlo, 
legalo, uoSilo, pojilo, pcegiUalo, Đn^leđalo, mlilo, to- 
pilo i t d. — X) die vetKM Seliinirike, eeruma. Rj. 
boja, ntvar jtcg'om se bijeli Ike: Nn dan joj je po 
oke lifelila, a tridenet dranin rumenila. Herc. 170. — 
s takim milit, rijeii vidi kad bul^knlo. 

bj^lt^«, f. die Sleicherin, insolalrix. Bj. iengka 
koja bUeli platno: Haljine njegove poaladoBe sjajne 
i vrlo bijele kao snijeg, kao Sto ne moile bjclilja uoi- 
jeliti na zemlji. Mark. 9, 3. vidi bjeljara, bjeljarje«. — 
riječi » takim nant. dadilja, dojilja, mužilja, nosilja, 
peritja, pletilja, redilja, rodilo, porodilja, vexiljii. mdi 
I kod Krebeualja. 

bjelina, f. — 1) die WeiMe. (dbedo. Rj. osobina 
onoga Ho je h\}rlo. vidi bjjeloat, bjelofa. — 2J ita 
(jod bijelo : Uze Jakov Relenijeh prutova ... i oaguli 
lb do l/jetine koju bjele na, prutovima. MoJR. I. 30, 
S) napose — a) bijelo odijelo. DARj. 382a. 
inova loza bijela g-^—-- -" »,■*--»" ~-~i~. riAu; 
383a. jedno i drugo gov 
meso, n. p. U »ure ui u 
ARj. 3U2H. 

bjellnski, adj. Ho pripada bjelini, t. j. loei vi- 
noiroj koju M tore tijelina: Omei bjeliniiki. h eagrc' 
bačkoj ukoliei. Ivekovil!. takva adi. isp. kod biiodevski, 

bJKIobfk, m. der einen blonđen Sclinurrbart hat, 
ahenoharhus (?). Rj. bjelo-brk, an'jek bijelijek hrka. 
i»p. tidio sloi. rijefi crvenhrk, dugobrk, eladibrk. 
l'uSibrk, ^iSobrk — dulati i kao pnvime Bjetobrk n n kokosi »II prsima. Danifid, u Gjitrgjerri 
dari u birh\ 
hjrlobrku ):<' 
kalila lijrM 
BJelurrki 
blelUa, /. 
bijeloit, bji ' I ITrr-iUk'iJ ; uli xit ga Nijemci, gospo- 
" u Brlloberp. po ocM 
I Tiirakih Vatila, jiet 

ripada Bijeloj Crkri. 

lUbedo, can^r. vidi 

nast. kod bi«troi*a. i tak, bjelddiui. adj. bjplo-dan. aptrtus, evidenf, mani- 
festa*, ilojfkao na bijelom danu, javan, olit. eomp. 
bjelodAiiifi. nAKj.»S3b. u Rj. šamoađv.: bjtilftdano. 
adr. (u C (i.^ sichlbarlieh, offhtbar, clare, manifenU: 
Bj<'!(nlano da m obidemo. Bj. — Ov^ent bUjeiim 
bjeloilanijem ukrijepljeiii apostoli, B. Cuceri. Rvo vam 
hjeloilaua ohraimja. V. M. Oućelii Oflto je ovo i 
hUmiano. A. Kanitlif. PABj. 383b. isp. objelodanili, 
objelodanjivali. 

bJMftKrub. m, (u ('. (1.1 drvo nekako, AH liaum. 
arborin genu*. Bj. rarpinu* betultui L. V.}.* lijelo-grmb, 
bri iHtnnje bijeli i;rab, — riječi tako sloiene: bjeloin^, 
lijolojabuka, ernograb, Kalovran, golovran, modroVos, 
pnslofnak, j>uinoiivat, alatko^nn, 

hJfliVKrii, adj. iFei±thalng, cclli alhi: Orad (jcra- 
,)ii,, i...i..,irif. vl|,i. |{j. bjclo-icrli, Ho ima bgelo grlo, 

tFJi>|iiLTlli;i. ' ■' " l'"rrla ienuka ; I njegova hiiugrika 
h- 1' I ■'■ Moj M aga »»jkujen »godio, 

r >' ■ nema. 4, ilU. ake. UKH). 984«. 

Iij.'l.ii;!!/, .,r U "ViiirfrAieluHibiM nifiw. Rj. bjcln- 
gnr, II ki-ij'i Jf hijtl giu. inp, bjelr^iia. — riteH tako 
stoiene: emofrui!, gol(ignK,krivofpiK,-krpigus, l^edoguz, 
mannogiiE, uadriguc, obk^iu, piingiiz, nutbigiiz. Hvrbi- 
guK. »vrl)Ogiia, vrtigiiit, utrnuigii«. 

bJMoinUM, /. (u >'-. (->,) nekaka tica kao plitka, 
Art Vogrl, nW* penus. Katu da ove tii-r siimiiju u 
iMMiilji n rrtlu ludvM kljon jedna drugoj u jierjp. KJ. 
lirf gcmrinr Sti-intehmdicrr, iurifola arnanlhe /.. Kj.' 
bjplll-BIIK*. »"JI. Im'logUK. 

bj^^jabnka, f. lu Sniuad.l Ari ApfrI, mali iienvn. 
Kj. tuiiikra hUtla jitimka. i»p, bjclicn jabuka. 

bJHoiJka, f. kimopljika MHŠitii. Konoplja lijelojka 
tmii a n<tDut nula ; cmojka iMik ni- cvjela a but 
■jeme. K. Norakovi<<. ll.VKj, 3Mb, Ir.boniica. kon-iplja 
igel-Ok'i koja uenin njemi-na. Ai^. IV. t4U. 

bJM^Juft, m (II Diibr.l jutni vjrtar \>a. kifce, rin 
Irodtraer S%imind, autlar *»cnw. Rj. bjelo-jug, ho f ba kiše. i po Uim vedro, kad on 
■» bijel. knJe je »lularijeno « ti/im u 
E^. 394b. taJio sloi. rijtii vidi kod 

- Sjflo- 

J. HfOSI. li. 

]el&k»pL'a, m. iiiu sa tnijegirm, nu- 
''flokapaa. J, Bogda.Doyif. od bijel ■ 
vidi i alsuia, i ;<,v>t. tmf^e. 

(elfikorca, in.noi bijclijeb kora (kura/i I, 
Mtem Hefte, culter mimidfii alhi. Rj, 
I. rmakoran. 

)'. tceišnbaitig. facie alba. Rj. bjelo-lik, 
'o liff. — Idi reci, jadna, ivojoj majci, 
l■■^ <Iriin> fedo, druf!0 iv^o, jadna kao 
Btdna, hjelaliku. Kpj. 1, 330. — rijtfi 
BMoIik, jednolik, mladiilik, ntarolik. 
^nelA lipa. hunmia krasnu velika Mo- 
|ueevi£. DABj. 38&a, bjelo-iips. itp. 

m. bjdo-no)r, u i^ega nu bijele noi;e.' 
mtS"' Itj-' '^' ^ '"^'' "'"^'^"'^ ryeči 

E /*■ M Kj. pu iM. goruru: bt?lop&ii- 
K. nah.) bijela krupna šljiva, rf. ja- 

b. vidi Bjelopnvlif'i. 

Km, pt. Bj. filuTitf II ''»'noj (Vori. !:iirjtk 
mtote ne B^elopavlit'. — t'nip <!nre i 
■ Oq okopi svu Jijeliivnrlii'c. Npi. 4, 
Eikoviite ^iopaW<wi. Npj.' 4. XXIII. 
1 Bijelom FstIu, nd kuna xtt narodiU. 

Ih "t^. i'" pripada Bjelopurlirima. 

m planini iiniiiu fetiti ponikvice. Itj. 

BjelopaTti6iki, <ili to ee bili oniaUik ^elitpdljcB, m. čorjtk ii Bijeloga 

ii. trielo-repasl, hyela repu: Jagnjt' 

■KovnJlevi^. DARj. SSfia. i»p. crnorep. 

BjeltM^encit. m. iorjek ie Htjele 

' pretims fToiloga vijeka, knjkavtki: 

j* piMo ijećnikt. OARj. .^»fib. 

~ a^. Sto pripaiUi BjeloH^eneii : Iz- 

i tain Muno o Bjeltigl^jeneer^i, .Tam- 

|H<<evu. DARj. 88b. 

, ffi, planina u Cncunia. Du idemn 

Bj. — Bifeloi |<wn. « adjekt. bijel.) 

iHno « ((IKMH n'w(. Budoi CnjetoS, 

MiloA, PewK Rado*. TvrdoS, Vrak, 

Igoneci. Rj.' — Zit(<erah tulajia, a tolal 
I Jt?'''''^! A Itjeloia bje£' te doma. 
■" j; mlin i braino. rijeci f lakim 
ia, f^rbofia, kritoSa, oemogoj^a, 
^ vočkota, ^elenoAn, 
1 (u Rudn. nah.) vidi Uirpinja. Kj. 
at Aa je lurenljn ili tnrguujn kljiita, 
toa. ef. crvenja^ bjelo-Aljivu, biji^la 
la (fljiva). — t(iko »U:, riječi kt>d 

f. rakija aH bjeloitjive. Rj. « tnkvim 
gnače rakija: jnbnkovajin 2, koinv- 
& 3, amrekovai^a 3, tre^njnviifa 2, 

vidi bielotrepMt. DARj. 3»7a, 
ieniko bijeliitH trepaviat. Lj. Kova- bjc>l6(r«|iiu«t, tuij, V kftffa ru bijelt trepavice, albia 
dliiR. DARj. 387ii. vidi bjelotrep, dem. bjelolreputaM. 

blelotrApoi^. bjcIolrepdSa, m. riđi bjelotrcpan- Ž. 
Radonji.^. DARj. 387a. 

bJt^lotr^pnSasI, a^. vidi bielolrepasL Z. Radonjii!. 
DARj. 3ij7B. kao da je dem. od bjelotrep, bjelotrepasC. 
ifp. bieiu&Ml prema bHel. 

bJflOubast, iu(/. atliait aurieulat hahen*, u ko^ 
je bijelo uho jedno ili oba. Junac hjeliiuha*l. DARj. 
'.ii>fi\>. hjehhMlitut. vidi bjelouS. 

hji'IAnS, a<ij. bjelo-uS, bijeli/eh uiiju. vidi bjelo- 
uhast. — A ea pnmm do dva džehverdnra, megju 
njima nofi bjdouAi. HNpj. 3, 91. 

bJMSv. bjelOva, m. ein leeituer Hund, canis albu». 
Bj. bijel pim - 

bJMov, adj. V]r\•■.^ ,-.o,. ,.;,!,>, t takvim nalit, imena psima vidi 
[. iln pripada hjelv (hragtu). t, tn. Rj. varoi w Hrvoinkaj. 
( u Hrvatakaj, pa » onim kra- 
!■■■ .'" bijela Kemija. 

lijiliM.ir .iira, tn. b\jeta mriava temlja. i»p. 

U)i.>, — -l'.-jii ^ii im lielorarih ore gotline nlaho ro- 
diliL: gTotg^e »li u cvetn ohu1o< kativao mi je seljak 
zemljak prije mnmju godina, la drugu polu bjel»-rar 
iap. miM^var (.nio&ir), močvara. Ivekovie. 

BJrIoTAruo, Rjelovfiren, m. Čovjek iz Bjelovara. Bj. 

Bji'idvarski. mtj. Bj. Ho pripada Bjelovaru. 

bjplovlnii. /'. Rj. bjelovo drvo. 

bJeUvlJcv. '"'.;. Rj. 'to pripad-i bjdovu (pm), laka 
iiilj. riili kod birovljev, 

bjciliei-, ». rirfibioce. Lj. Kova^vt(^. DARj. 388a. 
t s^n. kod bioce. — biče bjelu(t)ce. 

bJftlDj^, m. đitf Keiime mdnnliehe Sehvein, poreue 
allmii. Rj. bije! krmak, u Hrvatskoj krmeima govore 
cnuiji, bjelug:, paeug. nvug, xeljui;, latag i t. <li kt^o 
je em, bijel, pasatt, aie, teten, i»t i (, d. 

bJMiiga, f. die veiaM San, »u« alha, Rj. bijela 
krmaAn. u lirv. govore kmuieania bjeluga. crnuga. 
ptuiugn, Bivitga, ^eljiifca, tutuga i t. d^ ki3:o je crna, 
bijela i t. d. ^ riječi n lakvitn ntint, vidi i i^iljuga, 
fevrljiiga, i^vonif^ fvrljnga, baluga, jaruga, kaljiiga, 
mafiiga, maljnga, motoruf^a, obrljuga, paujiiga, pa- 
Htniga. peiieljuga, piljuga, Sevrljugn, valjngu, vbt- 

bjtloKUVt adj Rj. Ho pripada ^{ugtt. — ta »a»t. 
inp. hIhIov. 

bJAlulJfl, f. ime kravi bijeloj. L Pavlovi*. M. Ko- 
vaCevi<<. DARj. B88a. vidi bjelava, bjelavka. 

bJt'lAšast, adj. ireiHiilirh, »ulialhm cf. subjel, Rj. 
liem. od bijel (bio), vidi i bjnli^aBt, aubjelRst. 

bJHti^lBii, /. (U Lici) trava, nalik na kopiti^ak, 
Art Pllanze, herhae genvt. Bj. nuirntAium eandtdis- 
simum L. DARj. 38Ha. — ry>ći » takim uant. ba- 
buiiina, crnjiiiiina, komuSinii, pabuSina, peniSina. 

bJHiiSkH, f. oliifna ili vodena i^uiijn, tropidonatun 
luUrlj. L. K. Crnogorac, DARj. 3««b. — rijeii n la- 
kvim niml. kod babnflka. 

bJflAInk, bjeldtka, in. dcr t^uari, quarzum L. Rj. 
Mn je u pu-ike i ii Intia tane, otio je n groma >strje- 
liea> . . . poflijc ni-knliko godina iugje na Kemiju, »n 
je onda mnogi naign (kamen l^elatrdc koliko veliki 
orab, glatko Kalenan aa oinogjjeh Birana). Rj. lOih. 
tidi solja. — bjeluink (pred ( osn. u adj. b^A). Osn. 
286. riječi n takim ntut, imutak, navijiitak, oblutafc, 
dnlutak, NinrxlutAk. 

b'^lj u istoiitom. fcjflj, tn. po jui. govorti la b'^lj 
ifjenn. m. ime miiKko. Rj. 
bJMjiit m. čeljade, koje ima bijeli bijelo Mfi okn: Ne reci 
foro, dok U ne ref«m: heija. l'osi, "J09. belja U 
intočnoni govoru; u juitiom bjelja, vip. DARj. ^bu 
i 38Hb. 

bj^ljBv, bjfe^jca, m. DABj. •ž'Jdu. h lap. govoru 
b'i\jai:.. ritli bijetj, i si/n. on^je. bj*nnrn. f. i'p. K\}nf-H. DABj. 888b. !i>p. hjtlnia- 
hlMjnr, bji>lj!lrn, i«. - 1) |ii Duhr.l der Kotten- 

mnvhrr, •]ii<i',ipar\M'. rf, ^pbcOiijJU Rj. kiiji ijradi 

hijclje. 'ii"i'K -.'I htji ralja tukao, ilrr WalkeT. 

fuUii. ••i-li !.■•<> ,,dirli,i-i lije(jarev. 

blt\|Jiirii, / '("■ /:t,..h'-nu, iitnolnlrir. Rj. k;ju bi- 

jtli pUil-< ,;,l, i-j.li^n-iin. bjeljilJB. — Platno liele 

bj<>lj:tri'i . i''/. •'.' jiri}i,uln hjeljaru: ttltuloSt^ koil 
jiuiL t'ii[i'Jfk-ii i'/.iTJi, kuji ie pokraj pUW w iiolju lije- 
(jaffvu, l'iir, II. IK, 17. Nokrtij Jma gornjega jeient, 
na put knd polja ttjetjareva. Is. 7, 8 fin Pia agri ful- 
limtK, Striuiit (fc# Vatkerfeldts). 

bivljkrlrit, f. tiie hleiehuTin, imuilatris. Hi. koju 
bijAt platno, nrfi bjelara, bjeljilja. — tileoale je 
s brega brljtirirc, britvice, njene tlni^arire. Kj. iin. 

bJ^IJKrskl, at^j. Ho pripada hje^numa ili b^jnru 
kojimH nad: Jrr jo on kao ognnj livfev i \uu> mila 
hjtljnniu. Mul. :i. 2. 

bji'ljeil, "'. I« t'. O.) tirft hiljejt: Sviki no« bje- 
lj*K ciil Tll^'■mll. Bj. vidi i bjeleg. 

kurit ituijin. kud babi'tinB. 

feJMJIiu. /'. atigm. od bijeli: Ko uruU iio|f<K inmi 
bjdjiite. oiit-)itOe mu. RJ. riđi i bjeljetina. — tuki'a 
nHotn. kod bnrila^na. 

Ij^MliU. n. «ii{i bjniROt^ii. Hi. vidi i bijeat. ^ 1) u 
urnrtrm tmiftu, Uidad, kad je erijtuU ili iirinit bijedno : 
iTilHii^e t* l.ioBi>od ludilom 1 «ljVpotom i bjeunilom. 
Moj*. V. aii, 'iiS. — 'i) H /Hvn«w»«in iniiulM uliinje u 
tome je Iko kao ifnin Kfbt odjartudi: Zittvorcni gnjev 
odmah [>t»Tnli wbi na siln otiutku * ixlikiin Ifjainilom. 
Danica i. UI, — rii'»A » iakim mut. koje tnaće 
ttanje ili »tvar: ludilu, mrtvilo. niMavilo, tanuiilo, 
lutilo. 

blHalli. nim. rirli bji>Anicti. Rj. 

tJpMaAr«. f. die Wuib. furor, rabies. Itj. ruJi liji- 
anilo. bijeiiL — /Ju prarom uhiMm. Mcat ml bye 
trijade ili čirinit bjt^ni: KaulimU n. p. 0<i Krosiiite, 
otl gUve, od bj«*no6e, RJ. IWb. — 2) u prenefteinm 
inaUdn, hijt^l. Hita, der MuthttUle, Vnf/tulUm, vio- 
tnttia: (M obijmti, I. j. otl nlr, od hjaitMKr, Rj. 4!JHb. 
Vrijeme i lijeiinoća odmiču ibriaatr ib mi accnaljakog 
liiii. Pri|)rava 174. 

bJrsABB^tiB. bje«Ainui^ua. ndj. ilaemoniseh. dne- 
moniocu*. Kj. bjfuo-nmftin, fcmjn bijeK Mufi. dragu 
pala adj. tauftm « maertuH: kigi podnoni mu«u. 
i>sn. IKlj. To on fini luilim, bč»om\tčnini, ilrpim. 
Miloi 31«. 

bJp^iAriiHJc. •*. m-boJ, od bjMuvati. kojt riđi, 

bJ^Nivatl, bjtvuj^m, «. iwpf. riđi vragovatf i*p. 
bije* i. — Koji Turci Irto na UKuni, a raili im "liro- 
tioia raja, njima jmlo lauio bjaomti. Nnj. 4, IIH. 

bj(4ineti, tiy* riđi. 

bJHlijotl. bjduiTni. r. impf. Rj. riđi bjeanili f. 
|f/'. itoi. pA-bj^njeti. — t) ieHlhrtid vrrdeii. ndii- 
onu fia; neito bjrsne \m ovr giKlinc. Rj. himli h^jemn 
H pmram nmialit. Morati ud ^eimore {1). - 2) riMpn, 
laliTH, furert. Rj. u firentftiom uminlu. bili itran 
•rfir, iiliuili ii rrijrKti od jarotli, od ubuaiti ili ml 
iMjf' i'p. iLrniivatl ns goroiuidtll m-. — Kojlue u njom 
kurvate i bjttmiir. Oikriv. IFi, ». Znain . . . kako 
t^jtamUi Uli me. jrr h}iai»ii na me, I Ivnja nhijeat ilnefe 
cin mojih uliju. I*. :iT. ^ :!n. Jr.r hjrinjentt kao ju^ 
nim na trari. Ji-r. Tiil, U. Mp. ilnijivnti m% eoro- 
|>adiU M-. 

bj«tta. f. — fj /^IirfcMitr. (>ufie»tr*. Rj. niU. 
^»Oari toja hjtii: U Trilihi ne bito Hknpilo l^^nnt 
nrknbko ■inllna duU. Ihinint :1. IIR), Uf er bili ni- 
knm >la nakupi hjtian. Jrt. 49. '>. Kta Aj'rifin nJ4^ 
~ ~ ~ I vojiknm njrsoTom pahV od mai'.i. da nhijaS bjeian i^jihovn. Avd. 1, 14. — 2} die 
Fluebtf fuga: rodio se uz bjeJlan. Rj. hjciimje. bje- 
gtnje, bijeg: Nugo no molite Bogu da ne bude bjetan 
vii£h u Kimu ni u subotu. Mat. 24, 20, 

b^^tan, Hl. der yem /lieht, fugitor. Rj. koji rado 
bježi, riđi kod udjektiva bježanov. 

bj(<iniiov. at^j. Sto pripada hjeianu: Sjeianova 
ninjkn pjevn, a Stojanova plafe. Poel. 14. 

bj^ia^jo, n. diis Fliehen, fuga. Rj. rrrbaf. od lije- t^lanu j)nike pucali na njega, i odmah ga onako u 
l^eianju udan a(^damnlkellt puinka. Itanica 3, 207. U 
beiittiju Francimkom do I<evenbergn dobili eu Rusi 
105 topnva. ui^ji; 33. 

bj«itnli, bjMim, r. impf. Ilielien, fugio. Kj. vidi 
bježati, bijefati; o. pf. prottt bjegnuti; hIo:. iz-bjejf- 
unti, od-, po-, pre-, pri-, ut-; flo-hje*ati, h-, prc-, z- 
(acl; i tud bjeci. e. impf. Jijifi. pre-bjegavati, prl-lije- 
gttvati; probjetivati. — -'^ " pravom »mitlu: Sjei' 
odaile, geh irej, abil Rj. Da ne mo£e Itjeiati . . . dara 
ea nicht davon laulen kunne. Rj. 169a. (da ne vtoie 
pohjeći). Perjati: peija preko polja. Rj. iiX>A (bjeiitti 
iliilnntiirkrl, i-idi prnuinti. Onilii oni bjeii gorom SlO 
l.(.lj,' iiiML-u. %].!. •.n. l'oee (iuno amo bjeiati. 112. 
Ut. /..:( (.,: -,/.-, ™. 172. Foie d». natrag bjfii. 23i. 
Kii.i < .KM|ii !:,,.: u /.laninu. Npj. 4, IBk Pa on od 
•,lrii' ••)>]■■ |iii-ki> biifi, dade plef.a bjeiat' U ordiju. 4, 
ailTi. .\r «!■ TurOin ne am'je obiusreli, vcde bjeii 
a glavom bet obtira. 4, 33ti. Kao ^lo su u gomili 
beiati. Milo* 'JU. Ako li se i vi niJMt« radi Turcima 

C davati na ovfy na£in, a mi da bježimo jednu uo<! 
1 Turke . . . prislanu da bjeie krot Turke. Sovj. 
■M. — kad tko ispred drugoga ili pred drtMi'rn l^eti, 
oii je naprijed : 1 jagnj" f'j"^' i^r«! nota. DPoal. iS. 
Ja iu liježat' pred Arapom cmim. Npj, 4, 3U4- Vred 
Petrom sam iri puta hjeiao, da me konjic nne unosio, 
ja se glave ne bib nanosio. 4, 3ti2. Knd bjeiaha igpred 
hrailja i bijahu nh vrlet Vetoroiiakii, baci Gospod 
na njih kamenje. Ib. Nav. 10, U. Obrac'iiS na8*te bje- 
iimo ispred neprijatelja. Ps. 44, lo. riđi iidiralal 
bjeh! nokat u l^nu '. Post. 1*8. N'okat u ledinu (ute^. 
ili bjeii!) 92(i. Čistac kolovogjn! SJcii: ute^«! 848. 
vidi i Uadirati, inlirati, niulati, nudrijeti, periati, plei'i 
<lali. pnunati, stnigati, luma li mati. — 2^ bjegati od 
kvpa ili iega, u prenetenom gmiitu, uklanjati te komu 
ilt Minu, i-uvalt ge koga ili fega: kalu da viuStica 
ow)hitO tijeii od fmrada ovoga. Bj. fiTa. Misli da sam 
kaka avet i beii od mene. Npr. VMt. Bjeiaa ođ raikt, 

fak pao mfgjedu u Sape. Posl. 14. Bjeii kan ud kuge. 
I. Uuca . . . govorila kokoUnia, da ne l^eie od nje 
nego da aigju itotje (8 drvela). ',&. Koji ne xna pli- 
vati, ttjeii od vode i ćuva se. 177. Knjigod sam od 
mm« bj^\ utfftai mu put. HiM KK. l^avld iiide i 
pobi se a riliatejima, i rutbi ih viKima, te tgeiaie od 
t^egu. Sam. I. 19. H. Jona uita da bjeii u Taraia od 
Ganpoda. Joua 1. 3. Neki — upravo mnogi — kiyi- 
tevnlin hjeie od r^H •osudili«. Kad 1, 115. -~ iap. 
čuvali ae, krstili sr, bradu u iiakc (Od ale lene hnulu 
n iakv |bjoti| Posl. 2.-»). — .Y> lOriati komu ili (rmu, 
kao pribjegarati, prtiijeri: Naiiiiali da nslavi prvoga drviiume. Npr. lf>f>. lije anb liea 
^rije , Tih Niti tnbalc da alaiMJi oa r«^'"'™ I " "^ ^^'■ muta i da loeii temtj* ritmoj. Npj. 4, 812. po tnačemu o 
oro; Podigne naroil da bjeii fiml Auntrijukii rladu. 
Kov. 10. irti omnu) ne ide omj primjer: Al' mu (ingo 
ni bjeiati nr ii-ede. Npi. 3, li. ordjr je datirut tlMirvit. 

Motm, \iivi6fi, adj. uprara partic. praei. ali do- 
latt i kao luljfktir: Iljeiefem upprijali^lju ("iu' pro- 
iitnui puL IH'osl. li. 

bJpiAair, bJeltuiiAra, w. ridi bjegunac. Rj. riđi i 
NjiimH-, i «y>i, oniljr. 

hlftrri^t>. M. rerliat. od 1) blatili, 2| bUtiii »c. — 
t) radnja Jtqft)fli tko Idati koga. — 9) radnja krnjom Mas p^Egl, eomp. blifl) a^. Rj. prvo je 
r,"j)0 tom — 1) milostiv, umiljat, dobro- 
iIl : K. p. Uiigo mlijeko, stim, aut, hunttg. 
I im hoiiia iz dtamboU, koji iitane r'jeii 
je eate bio opremio da po semlji blage 
^ bi I' kako zemlju umirio. Ri. (bliijie 
^jeke rijeci). Da se bb stmhom po- 
o Gospodu Bo)ni i Bogorodiei, bla- 
.__jome fcralu. Rj, 366b. Imao je od 
^ jednu ičer blagu kao andio, dobru 
j. 130, Blaaa lota, u prosta gazelal 

\frei>lagoga. Herc, 315. Jer je jaram 
'~ie je moje lako. Mat. 11. 3() ^u^nm 
blagi!... Sto me w>ve§ blagijem? 
'm jednoga Boj^a, Prip. bibl. 13fi. 
priunik, tao oobar aan, koji se 
ibni ne u fruflu provodi. Daoi£i<*, 
dSn, blAga dn§, m. 1| i. q. krsno 
Mrtaff, die* fentus. Bj. '29b. (^ god 
lik 1, svetac i). Blagu dne i piiee 
DPo«l. 6. Zaradi velike svetkovine 
BaCić. Dana nediljnih i blagih. I. 
otHJMTft blagih dana. A. Kanižlic!. 
m uskršnjega, E. Pavić. U blage i 
Oj. Stroii*- U dni poslene i u dni 
^. DAI§, 397«. BjeSe radost i veaelje 
I, gocba i Uagi dani. Jetii. H. VI. 
abote i Cvijeti, jer bii ovo blagi dni. 
H t dana* govori blag dan kan dnije 
t mijenjaju po piideUma, opel dolazi 
W, 1 lo tako dii adj, hlof ontnje u 
Su mijenja po padežima: Slagdiini 
lulavii!, Oami aan istoga blagdana. 
blagiunom bltuSenoga Tome apu- 
_^_ O Kagdunima vazmeniui. Turi. 

fr.. 

varoSiea^ grad u Hen^egoviDi 
ijicB Hereega HdepaoB. Rj. ^ imena 
Bilaj, 

/; Game, Sehats. af-rarium: 
zakonite kamate u itvialjukaj 
200, Upravi cenuiljtkt blagajnice... 
dužna zahvalnost !l, 2(K). Opittnj 
^a duba to je svakojako Ateta. 
aa. kasa. wp. blago 1. — STJ ihr- 
■ui. ĐARj. 308a. Unu koja fuva 
akc. od Itaničifa, ARj. 338«. 
<U^. ad aerarium tpectanš. Stulli. itv 
ijci (Ij, ili htagujnicima ili blagajni- 
fARj. 398b. 

■ HdMtimtisfcr, CaiiKier, priiefectuH 

blagajniku Aleksandra Velikoga. 

90b. Nikiui nije brojao pare g. Berber 

blag<ynik. Hil. 2H. akc. DAKj. m»h. 

, Rj. ito priiiada Blaguju. 
(»vp. blait*. — J) Sckal!, Odd, 
nebrojeno ; tri tovara blaga ; nije 
li slato (nisu blago groAi ni dukati), 
je Ircu drago. Rj. dobra, imanje, 
tetuiitti, novci, »penta : DuAn je blago. 

Sjeo, ili ne mogu re4H. Kad koga 
DĆi iVi ou ne zna, a krivo ne 

_ duAa je blago govori le i: du*a 
Itko mi (tronu Maga Saijega (hlieba) 
eo! 303. (bJjcb, blago Bosje: dobro 
vraga pored blaga; blago propade a 

M ko ieiii lamo novaea radi). 330. 
* carevo biitgo. Npj, I, 221 (carevo 
da aveci blago poiPjeliSe, Petar uze 
Ujućeve od nebeskog earstva 2, 2. Otkud tebe ova britka sablja? ili sije ta blago kupio? 
ili si je u boju dobio? 2, 3^3. A v^iko blago ladobio. 
3, 379. Ujko Janko, nemereno btaifo.' 2, 506. Bablja 
valja mlogo bila litaga. 2, 550. (bij^ blago : »rebro} 
Nigda tj se ne ća poturfiti, da mi podafi blago od 
»dijeta. 2, nos. 6ve dukati, osim sitna blaga. % 643. 
(tiino blago: novci manji od dukata), AV ti £alii 
golemoaa blaga. S, 7. Jer I^tinin jera silno blago, 
nilno blago, puno pet masaka. 3, 319. Da ti imal 
»ecenjeno blago, tvoju tfercu milu jedinicu. 3, 500. 
Sve meka duEBta, a sve pusta blaga leieiega. 4, 187. 
(ieieoe blago : koje se ne troSi nego se luva). Evo tebi 
i sto keta hla^a. i, 144. I on tebi nosi mlogo blago, 
i, 306. Postavi ga za sopre svijetle pa mu dava blaga 
blagovati. HNpj. 1, 309. Sto li palit' bijelu ienicuT 
Sto fienicuT to je boije blago, Herc, 316. Blf^oslovena 
je Kemtja njegova od Gospodu blagom g uSa, rosom. 
i iz dubine OKdo, i blagom koje aotaii od sunca, i 
blagom koje dolari od mjeseca, i blagom štarijeh brda, 
i blagom vjefnijdt humova, i blagom ua zemlji i obi- 
ljem njeiinijem. Mojs. V. 33, 18—16. — 9) (u Hrv.) 
f.iva stoka: sitno blago: koic i ovce; n krupno: go- 
veda, das Vieh, pecudet. Kj. riili imanje 3, msrva, 
stoka 1, titak 3, Jedno bla^^. — Sofje blago, vidi 
muzga. Bj. 35b, 

bl&go meni! blago tebi! blago njemu! wohl Air! 
healum me! blago li si meni! Rj. un^k ki^im »e ut 
dativ kaše, da je kome dobro, da je sreian, taka da se 
mo^e radovati. Dani^<', AUj. 401b. nJi blagog, blaAko, 
puno (meni!) vele 3 (meni!) suprotno: kuku, lele, 
teiko, — Blago tebi kad irnai dva veselja u jedan 
put. Npr, 64. Mago meni kad si mi doAUl 140. Blago 
onome ko dava, a A:uii(koi;^rleflRl PobI. 16, Ni Wogo 
da dođe ni kuiu da ne dogje. 212. Blagu majei, koja 
te rodila, i ujaku, koji te imadel Npj. 2, IM. Blago 
krotkima, jer će naslijediti zemlju. Hat, 5, 5. Blaga 
čorjeku koji ne ide na vge6! lieiboiDičko. Ps. 1, 1. 

bUgofftstlv, ttdj. pobožan, koji Boga pravo i dobro 
vjeruje i fasci. tako u neodregjentim odliku u Oiu. 
94. u Rj. samo: blHgo<^astivi Rim, m. |pu i^^ijf) 
fromm, reehtalđultig, Gott reeht verehrettd, pius, or- 
lhuduxus. Srfei kaiu: prvi je Rim bio blagotastivi, 
pa fe biti i posljednji. Rj. 30b, — Drugima su po- 
klanjali svete haljine blagoeastivi carevi, i tako je 
poHUlo cijelo odijela nafijeh vladika. DP. 13. Kad po 
vremenu slalHMl duhovna blagoćastivih Hriii^ana . . . 
na moeBie podnoniti da . . . &T. Po smrti njegovoj 
leara TeoBlal btagočasliTa mu ienu eariea Teodora. .. 
izabra xa patrijarha svetog Melodija. 105. 

blagA^«, /. fijefi s t/Mm nast. kod bistn^^a. — 
t) dliitriikt. osobina onoga koji je blag. nidi blagost. 
^ Djete6ee puno milosti i blagoće. B, Cueeri, David 
bi uadaren Inugoeom, dobrotom i pravedansti. L Gjor- 
!gi(^. Vidjet fei da Uha blagoča bijaie najpoglavitije 
i naJBVjetlje obilježe srca njegova, Gj, Mattei. DARj. 
402a, — 2) konkret. ito god blago, vidi blagotn. — 
Dragi i sladei Rred blagoće i ličine, zn vaA put se ftiti 
fine pomo<*[iiei zorni bladei. I. Gundulii^. DABj. 402b. 

blftgodfiniii, blSgodHma, adj. (a Srijemu, u Baškoj 
i u Kauatu po varoAima i po namaatirima, summt 
allen Abteitungcn). — 1) dankbar, gratus. Bj.' 35, 
vidi zahvalan, hfiran : Blagodamo potomstvo, MiloK 
VI. suprotna: neblagodaran. — 2) podatljiv, koji 
dobro tvori, freigebig^ mildthatig. liheralis, muni/icus: 
Blagodtiran iskmje'mu ima Boga druga u svemu. 
DPosl. 6, 

Bj.' ;W>. verb 

blat(o4ATli\, blag5d9rim, r. impf. danken, grntias 
ago. Rj.' 35, vidi Kabvaljivati. — J) komu ne gahoa- 
huje, stoji u ukus. tahralnost se iiriie tako »amo 
Bogu kao hvaleii ga, naiivajuAi ga dobrotvorom: 
Kunem ti se, a vjeru ti dajem, ko e Voinom boja Wo nge, ne umy*> Hoga Wo;joA»Wt'. Npj, 3, 321. — 
9) ktmtu « lahi-nljnie, »toji tt daliVu.' a^ On hI<iiro- 
thri Stdli, kako je najholjp itnno. Milo* ^i. Pa Wn- 
.ffofJnre caru. Hlmi. 1«H7. :««. - h) dohni knjr «c 
iakTaljintt{}tin priinuje, irfoji ii irčrmci //rire:iuwj 
njt^H »to; Gvropn je EngUtimu dnirui bltigoilarUi 
ila Iiidijane oiaIo botje poznige. DaiiiMi il, 1:21). Da 
»IH hlaijmtari. ita jp Xn bimu Uliinn, 118. lilagodari 
mu. ifu je KunuKivćnnc Uko lepo Upratio. 113. Nekn 
oii hlagudari liiMu ili »lijepoj itrei-i, ilo ud antl ne 
elailuje. Nuv. i^rb. 181T, I1K». — e) u lokoti 
jaOiuiom DR FiUn bra fala rotle Ja v« 
blagodar m na liemu «I rnnn taru Npi I 14^ 
Ulagoda m jfMpndnr atnn s ale m 'dMinu Itj 
pome dr utt n kuv 2 Hlagoilanmu ruru n mil m 
Milot 14li Bliaodinfh Miloiit a Djeico rudu 
Npj.' 4, XI III ti) u iktuUvM s pryedlon/ 

ut: Za ni M I ft luun Mm (In^iiAir I ino» c po- 
kojnome cifu I Kn A 2 14^ home Mm U tnn i 
5iiHariti pj umu 1 riHlmjni N nn I N(j 1 

IVIII. la »niume ea t ko a Ijub ka j j 

Darodno* u predn^von ji run llu/od n lu« III faiu > uuredn^Ton jfruofjivo'' i^ lu« III 
Aii \ ai-c piiHiio oA "* o n j pi It uiskoa e 
Vam hlagodarint. StKriiio 14. IJM!. Slagodan Hoitu ta ivi-cnu pobeilu. /A^}r &I. 

WMv4Araaftl, lilafcodinioiiti, ^ Dankliarltit, grutun 
aiuMM«. iy.' 36. Pidi lahvaliimu haruo«i. — Milo- 
vuku . . , aa »lak MuirmiarnoKfi la njcfcovu nnohilii 
(jvhitr i ruvtioM^ hniiKv 4, 111. /a mak hlagadar- 
Kuati ta i^ihoiF tniil. Milai 3ii>. H najvisUm vJMikii- 
po^itHiiit-Di i blagodarnoiiti ptnivc^ena, Npj.' 2, 111. 
Slabo f^ i ni) oaialoga ivljeta iMiiti ta lo ilnikiMju 
lilagadantiut. 1>iIb, im ut. 2^1. !>«... ol-jarim mojii 
Ui^HfarMiut f>. /.MriiSi. I.lll. 

hlairMal, /: Kj. mi*;<Ml (oH ilogaj. gratia. dk (JitmU 
(X>^it' ■'•(ft blaeoiljet. m I^. (fn* ^ifffH. farur. ealtm. 
ttKTtmtnitim: Blai/oHal Itt^a jHMiii na Keuljii ikad 
iHp kiiU». lij. (hlugmor, nulant, ifuurnjf, »aprtdaij. 
Iilacn-dal. dolini dnia (oH IUh/uJ. — iVimiitnio btngailijt 
i apiiMiilsIvo. Kiin. 1 , Ti. Mnoj^ »p vef* hlitaodal 
UoJ^ija i ilnr uJi Uobilno na mnoge bUti/odaiit jMluo^'a 
^tTJpka lauNa Hrula, t>, lb. Blagodat lloapoda tiaiei;'^ 
Imi« Hrina * tumn. .S>1. I. l>, đH. iHu^ndiil l<^- Ju 
iiMa tvojili, j(^r tr jv lilaifoiilorio Itt^ do vijaka. IV 
4Ii. 2. <*«c«ka vrnla ... mi ii Wj par aatvnrrnii, ilokle 
mu ih pi> nuiliivi ne otviiri hlugoAit. 1*1'. 1:!. I>a bi 
Jn| tr fixM(i> Harotttla blagtMltil hv. I>uha. 316. 

klsciMat««. blaKCiiJaiDa, lufj. lilo jV puno hlugiiAili, 
gniidennill, gmii'tntrrirk, yr<i(i<i plmui'. ri'li l>ln|;o- 
■Ijrtan. — Itailuj m-, hliiiftidijtna .' (iiui)iii<l je n loliinii. 
Ijik. 1. ^ BUyodatm •< Ja-d UlivHii. Uole. i ku<l 
tuirm«|ra*e dortojatijf Ivj"-, li -i vri Vnii>j.i" I'-, i'-^ 
!>. T<i nm w jirije ntuTn-i ■- •■' '.'--.■'..' '■ 

rq>B<i hl'. U',. i>a t.i I-.- 

iia krfo-nju 'lavati U,iif<l. 
blacUjol. f . » 'r.,1 

hUK . " ' ' ' ' >■■']•■ -I l'-'.u 

<• ■■•J- kili (ijui]Q'V dan 

1m>'-ii> <iiuilj«iinm i cvijo- 

Inni i r.^iij.Jii .r-di.rr«. (.J.l,^"^-(..«.' K»t. ISti, 

hl«|t«4jH«K, lilaciVljrtnA, imO- *'•> J* /lUMo hJdgpt- 
t(jrtt. ntli tilatriKlatan. m Hj. po itt. auTOTu.- ItlapV 
drtait. tr.i- •••■rr-.h. »i/iilinV, f,ri-'pri. l'j, liiut, euphoniii. ri'li lil:i.'.i:l i-'i'i'i - rLiCnnijii. — Kvnrili 
tbimnol sToi JMik i /"■ ' ii'-iv.i i hlutio- 

ifliutija gradili drusri- !'■ . ■ . i, uoil Uliujoijta- 

'ijn rmii *!• iw»liniii ■. ' . ■ ■ l'-ajrja u riju- 

firiLI., .Ili «^, Uln„..,,h,,:j., ,.,.(,, j,.j,.„ i..jl„j;|^uO »loVrJ 

jiri'iM'ii II ilrii._'.i , (Ivo ji: hhiaouluiijc polovo lako 

r;v/ >.,ju Mruodiraji... Uj.' XXX."Kvare na- 

tihIiji jivil I Liil. iijp^nvo Hnjuflia;^«. Slav. Uilii. 1,-91. 
litii!;i'>u^1iiMiu>l. l)l!i£iVlnsno8ti, /. riđi blagORlaaie ; 
„.;...;_ 1. 1 -!...„« j.- -»J.* sK.i.f 1 I u Jko iw Tyen T ABj 

h Ft kod L ni^om 

I j Ulaio 

blii|:onaklđiii>s(, blciAOnakli^nosli, f. die U'ohlaeino- 
gtnhett, henfenlrntia, fitvor: !*o svojoj milosti i blago- 
Hiik-ltHiDHi. Diuiii'a ^, 58. Pretioniciijući se na vttćda 
vaioj dojakoAnjoj mihutivifi hlaitonaklonoiiti. Javor 
188Ii, 4Ht*. Tom iiiiloHtivoiii b^H;(>nnutIonoJ.^u il: meni 
i k narodnim pjesmama nailim dali »le mi slobodu. 
Npj,' 3. V. l'iKenniii^i Vnio rodoljubivo erce i Vatu 
iiiiioiiivii k iiii'iii lilniionaklunaiit. l'onl. V. — blago- 

lil.i^.iLi.il, Liiij, ti, idj. irolilfletroiien,litnevolnii.h]iigO- 
ii .. .."n.iklouon. -~ HlngonaklotyentnM 

' ii. < . '.; I < I -. lUjiL.'onakloi^rni ^iUitrtiiilHui«i l.U. 

liIiiKiiniiliiu. i-ii>t:»ri'Hlnn, aitj. blngiv-rmlan./tlenifnit, 
inrlil'jtlivrm. edtl. jfenrroinis, rtoliilin, mir. blwtor6diio, 
lilrtiimiln. nuf edle Ari, iientront. Hoidifer; To je je- 
dini iiai^in Magorndno w« osvetiti nopriJHlcIjiiiia. tSIraJi. 
ItM;. s:tr>. — utr. mi DaniUfa, ARj. 411a. tako »la- 
irne riječi igp. brwirodan, prvnnulni, visiikumlui. 

UAfr<>!^IU&Hjp. ". **"» ^nen. hmrdirlin. Rj. rtrbdJ. 
tid bla^tMiljati. tidi litugntiiva^i«, blagaslivljaiO^: hala- 

blii)[tt»[ljiitl, blagMfjim, n. itopf- »rptrn. benedi- 

nre: Kralj gn kune, Urtik hlagošiijis. Hj. riđi bla^tn- 

MvaLi, blnpVlivljaii : halaljivati. v. pf. blaKot^oviU, 

blaK»»o>'iti. — Njio dobro nl kogii miloga ttliu/ogiljq}ti, 

a kumo ti kosa kanu. Po«l. ^14. Pa >» tolike trud«. 

i rnnlii/ljf jrdva mi blatprnijiUt jtdnu tll^H. ritrai. 

\fxi,\, IJlM (ardje bL^[oailJBti komu iSti enari davali, 

^^If-^(^, ■f»/iui!l(ili Jtumu lila « tilugiaUirom, I. j. ««■ 

, ..;. ii;, „,„ Aurfr kuto »Hm -'Wi'. NjemafJti vtr- 

lUiitfoMUjtiilr nnt. kuji van stoor; hlagoniljnjlr, 

i.'Kiin. 1^ U. lilag^iMivii'-u one koji Mw 

I ou. Moja. I. 12, :i. laav vidj« ifili« '■■'^ 

M .iakuva i (nije lilagoMljifjmU ga reJe . , . 

V\ i'>. "I »(•, reriiinić.: tSiuoili re ne htagiHnljiiti t^Mt. 

i njim iV- ae liraliti. Jer. 4. li. 

hU|t»Nfvii^|r, n. (tiK fleffHtti.li*nedir.lio.riHMil.od 
bUirouvati. rtdi btapMii^anje, blafcoaliiljaiijo ; hala- 
Ijtvanjc 

blwc«!>lv«ll, blft)^^>liv■il^. r. impf. riđi blaamiiljaii. 
bUf^iMlivlinti : llalai|tvnli. r. pf. blnfroBlovili. blat^uau- 
■ - ■ ' " l'o«L3i3. 

»I(jai0o. lEj. riđi i 
Ijlvanjti, 
IJati. blaiSMiivljiuu. riđi blniTONl^atl. Bj. 
>i\aU: lialaljtvali. r. pf. blnfinaloviu, lila|pf v^nii. uua^ivnii. r. p/. 

li ni iia|ui n(> Magimni 
'-IlUjMiJc, n. riđi Ma 

i ili : linildjIvMliilt. 1. lila^nvIoVB. m. SrgtH, hmniiriio. iy. 
riA hlatpMov; halaL - Turski aferiui i 
'iJfluiMfun. Kj. bii, Nrka iiamp ualjeiliu 

■•■ 1^. 3!Mb. iSik R* « Utjro'lamNi otpiuit: _ _ ne ćei na flVHdbu. » li joj poilji 
'ioj ne 61 ufl svadbu, nuga juj siiljetii 
Ji, aS9. Knii DJeiDu od mene htaguHuv, 
jbnie njemu đra^. 2, ^tP. fobije bln- 

liteDJe Ro ;e()ntH tlu h«rf« hlngotlo- 
['ja (!u ti HJluk pokloniti, n hlagonluv 

> 3, 73. A kitd Ivtui pritnio hlartoftloi; 
tnt i n ruku, 3. 394. No vlartJkB voiakti 
rin VraČcvimfl crkvu, U> im dude liuije 

> Katugjer mii hlagouhvo dnv/i. 4. 324. 
^^ne daie i hlagostov lilaiioalori. Hen: 

i g blttfioalovom 8U> ]i:roSa onome, koji 
Dani« 4, 39. Od starih RvetiUnikit 
1S6. Kad otidem u Kartovire na lila- 
^m i razumijem, da to » vrh u ovaj 
ilo. Biraf, im. 110. Rijefiima i blago- 

HU ercH. Rim. ll>, IH. Znajui^i da at« 

U nailjedite lilago/tlov. Petr. I. 3, il. 

I i ime tvoje proBiavifii, i ti ćeš biti 
3. 13, 3. Dogje brat tvoj a prijevarom, 

Ib$o»2op. S7, 36. Eto sada mi uee i 

B. Nij^ U i meni itutamo blagoslov. 

tgotloru, ln^im g/i blagonloiA otac. 37. 

\ospodt\ji bjeff ' na svemu. 3!l. 5. Od 
"\ Ce le hltu/oslofiti hlagmtloeima oxgi> 
[eka bude na narodu tvom blagonlur 

1 blBgoBl&vna, ti<if. što pripada blngu- 

Itugoalou, gdje je dobro, dee Seočns, 

Im. bbtfpHilOTen. — U dolini blago- 

,90^ 36 (voUm benedictionis, Thal iks 

datd na vrijeme; iJ/tiđi 6e blagu- 

34, 2fi ^pfiMJuK fiencdiclvinii', Uegen 

^It'mto, u pjesmi mjesto ^{a^ujfofvnci .- 

■to blagoMovnu. Kj. 

bl^oslovbaa (bliiKOslAveiiT), mlj. gc- 

IM. fy. «« fem« je Uagmluv ili'i'ji). 

"*■'■■ iJa JU «n t«i Irth« bh"i"-'ii'iii. h»o adfdeliK, tako da kad je jmtrcbii 
,. mda «e v/eori part. blapiVslovljen ili 
Macoalovila Si blacosovlti (n. p. ui sto 
Hiblagoalovi, ne bi se s/idu reklo, dn 
' tMj^n h I •ffoKl ovijeno, lilaf^onovlicno). 
fi, blsgrMlovan. — tSvaka nila iiroldeUi, 
M.' (kud He ko nudi 11. p. dji oittane 
L 277. Blagosovil Tuko Srbin kaže 
MMtaiiu M flveiitenikom, a uii iiiu na 
t li hlasonortn! Nm. 3, 3a« (Vuk). 
'titnegjii eeniuua. LnJt. 1, 28. (Tvorac) 
'"I va vijek. Rim t, l!5. Blagoslorctui 

od (Saupodu hUujom » neba, rosom, 
;V. S3, 13. KhiI Hamuilo di.gje k f^alll^, 
hiagtiilortn đu »i Otmpoilu! ^'am. I, 

f. u pripovijeei kako je nekakav 

ikljige nitvatio xa 6itlov pa se điitlov 

a taljitj^ama )N>hj(tcao a uh r &itloviim 

I tufani gdc ne uhvati m oHovinu i 

, n^o Ka ODU iUy ee Haiifo i nitmii?e! 

nfCMiMluctm« i7( blngoslopttu. 

bMag6slovlm, p. ^Z. tegnen, lienedieere. 

drvguj jfoli tnafunje govoriti, ijp 

roriti). T»iii hlagofloviti; halaliti. r. 

, bloemivati, blngoctivljati. — t) HntU 

■pa je (djevojćieu) iena blngo^loiHln. 

Snese kvanna kruva. crna vina od 

Atidebkoga, dn privesti gr'jeSn* dale 

'3. Herc 831. Isavomnee ljuto na 

>»B, A^'m j;n blaao'loei otac. Moju. 

nid^ni, £[{/> (^ (« MoijiMf untt Alarfo- 

Mi^ptNHOTJK narod img mirom. Pb. 3!l, 11. — 2) blt^osloviU kome ita mali i đati,pu»- 

titi, doptiftiti kome ito s blagoulorom, t. j. ne tafidedi 
ila mu bude kako i!(1m idi; Ifjemii^i verg^noen. riđi 
naprijed kod blaeosiljuli primjer ix Bu»l. lSWi, 1234: 
Zar ne moiete Vi nwni blagotlariti jednu Jilt^u'f 
Stmi. IBUti, 11U6. — 3i mm: blaffosi6viti se, blasA- 
slovlm se, V, r. pf. u Koga, 1*1141 olagoHoviti le. Kj. 
blagOBi'tviti »e, hIngfMMvTm se, r. r. pf. u koga, I. 1. 
reći tvejtenika : blagosovi 1 kao ito Hrliln govori vaula 
bnđ «e B njim iiiBlane, a on mu na to odgovori, da 
•i iil-i~'i'!"vi'n, !lir Bog da blagosovi! fich negnen 

'■'• ■■ ■■ .'(("-■11; U oba M lii^duk blagogovi. 

1: ;o,«o m TO^ettom. DARj. 4l6b, 

iil,iL:i>--i>i . ._ "sovn, m. vidi blagoslov. Rj. u^u- 
'"■■' I ■ ' -, --j'. ItiigoHav iny. BogoSav). — primjere 
H>li hod bliiHO^Iov. 

bliiifosAvi>ii, blagosovfena. ndj. tidi blttgoaloven. Itj, 
i primjere ondje. 

blafOK^vIti, bla^hsovtm, — 1) vidi blagosloviti. 
Rj. — 2) blRgoebviti se, blagAnovim se. vidi blago- 
sloviti se, V. r. pf. Rj. 

blAgost, bUgoBti. f. die Gate, OvthmUhigkeU, bo- 
nilin. Rj. i}i»liiiM unuga koji je blag, kno blaga <W, 

f,.' ..,., „ . ,i.,i,,„ln duiema: U stJahu £e pristupiti 

! ■ ■ r. (.,.«( njdjofoj u posljednja vremenn. 

i>i.ii:<>~( it , . < ; 'rT iiiifnuN, ktio bUtn, mUontiv. u Hfurtm 
//. I . (j( . ,1.1 .M,i i u piaacii. ~- Divico blagoKtiifa, muli 
ta uHti. B. Kuiii^. adn. : Jihigostivo pi^lctla go. Zbor. 
DARj. 418a. 

blagost oj ni^ 4.', n. dcr WohUtand, ran neeundat, 
progperof. blago-stojanje, ktw (blago) dobra ttat^e. — 
TtuAvfi »e o »ri'i^i i <i hiagoatojanja njegovom (naroda). 
^piHi 1, 4. M/l. boljinjak, boljitak. 

hlagoš! (a t'. (') ridi blago: blngoimamV. )i.\.vidi 
i bhk-ko. DtmiČif, ARi. 41Kb. k<Ue da jeake. bta^Š 
iiri/cfhjm. vm? đa j« bl9goi. na krajn ie S biti udo A atKo Mugoln \ kraaota. M. Oj, MiliĆevk^. 
■ •-Mvj. 110b. riđi blagoća 2. ^ rijeii » takim nant. 
kod cistota. 

bliUiAvftHjOi w. rerb. od blagovati, k^e vidi. — 
ncvojke su videie ... na jednoj (strani! "vadbu, a 
nn ilru^iij l'l"ifiii'iinjc. .tuna. 83. Zv, eloku je oD 
lMir')i-i imn'i hlmiovinje. Zim. 84. 

Iiliiciiiiili. M.i^'EijFui, V. irnpf. — t) Kehmatuint, 
l/l"/',;- Hl iiiiin vfii;;ov«li, ili ^euio bla^ociti (u pri- 
[.iivlj.'i'ii, \jii' h:hIii pijte i bl'igvjU. Rj. je»ti. ti, pf. 
»loL na- blagu Vrt li ae. — Carevu krava tko Uagv^A, 
do deset joj godiSll)' kosti bljme. DPobI. 10. I'ostavi UUgoviAu po velikoj tvojoj dobroti. Nem. '• , 
lalmndiiiffiint delicii*; fioiiaen Uber in Frettdeit). Ve- 
wliVi »f i gMleđ se i blitgnju^. Jest 9, l!l. u dva 
poiiiatnj'i priinjera uzima JMniSič rijef u utarijein 
uniuvnjit: biti u doliru, hiti » stanju w kome se uUea 
ito doliru. tako je i k orom jirimjeru: Ovi ie ovake 
blngoie i krtiMiiH nel« ualat' nikad. Zar ae vidiS kako 
bhignje u ovu hladovinu?.,, kom je dobro, nikad 
■a.- 'i,, liiiri- ■/■r.i .'tl.ij (II OVU hladovinu mj. u ovoj 
I'!-' ' ■■ ■■' ''niogorskij. 

M.i-ii i|,-i 1) (govori širi blagiivijeitti pl.}, 

■ ' I •rkUndigvng (ilen 35. Mnrt), nn- 

"■"■■■■■■ /■'. I V.; Blagoriient pripovijest (Sto »e 
[i'\- (lime) . . . ivi blagorijeat kat! dogje k crkvi . . . 
Rj. vidi blRgovjelteiije, glavigeniea. — 3) Da ćujei 
blagovijegt nngjelovu. DP. .917, u tom je primjer« 
hlagovijenl mirnu ona blaga (dobra, vesela) vijest, ont\} 
t;--'li iilin. l-uji do.iese angjel (tarrilo l>ji<riei Mariji. 

Iihiu^otj'-^lriiic n. u' R}. stariji oblik: blagovjl- 
-i,'(ii|,' ()") iii;iiiii--iirim«). eiili blagovijait. Rj. — ti 
]i^iri>ilii^>iii jL'/.tku nema riječi, koje se svriujn na ijt 
uzet« U! SlitveDRkogs jer.ika 
__, _ ^ re na u'e i DB nje, n. p. pre- 
let preobratenje- Pis. 15. Ditoičii', ARj. isih. 
hlnfforjhUnje. 

MafCOTA^Je, n. (po Jtap. kraj,) tler Wehlgrrveh, oilor 
nuiru, ef. lame. Bj. blflgo-TOnje, blntii vonj. Ciili i 
mir 3, mirli^ inp. loaj, lonja, vodj, vonjn, XHdah, la- 
(inhn, KHiliih. 

»lio«, /^. 

so. bulptuM. DAKj. lasb. j)Oi 

blAnili, /*. (u Itftu. i u ]Wk.) kao »klopnr, d. p. 
kail iijtsie komariu'. Rj,' 

kliakm f. konufin i»lii1>cnu drvu tta se poclnii-ik' 
pod jH^c niču, kad ne pM«, dn u iij«K>i kaplje ninat. 
I.j. BtoJHiiović. DARj. iHiii. 

Ukor, m. (u C. (i.) vidi bkvor. Rj. t «v»- c"^- 

bUnrr, n. fcj/p. od blSeo. Uj. — muliirikoHi je 
Mpriini drm. takat d<m. riđi koif barioce. 

bMUf, blii^^U. n. jedna ud blaga (Hrt ttukc): 
nema ni jtMluaj^ blAiVt^U, g^mtri »e u Hrr. vidi ^o 
vmV. i*«, amrviuiv. 

nm.», m. ime miiSko. Kj. - itldiko, om. u BIiiŽ. 
»■n. iffi. moiti bili hj/p. od Blatconiir i o<l HIhž. 
i'neHd hf/p. * takim na»t. vidi kod BoSku. 

blAiko. ktfp. ud blS|[o: hhiiko li Hi meui I kdM 
anr! bntlum mr.' ff. HVo: Mene vele dft oiene, 
blaiOM li N mene! Ali ienit hleb« bode, teiko li si 
mene! Rj. riđi i blnmkt, punit (meni!), vele .I tmeDil). 

hUtas, blUUta, adj. iutAuf. mvTanUg, luUunm, Kj. 
ijihe inui bliila. <ridi blnlAV, ulaUivil, gl\h&v, |;lilKivil, 
kalitn. kalovit. ka^nv. 

bIklitBrr. H. dtm. <nl blatu. Rj. Utira d<m. bje- 
lance, f^edanc^r. 

blftli^jf. n. arliiti. ud blaUti. railuja kojom tko 
blidn. 

blJklNtl, hiaiam, V. impf. cftxiti blato, \i> po hlidn. 
M. R«ti>'ii<. PAIIJ. 42fM.. iiVT. plihati. r. pf. dut. do- 
bUtaii. 

bllliiv, ndj. luluauH. ptdi blatan, ■ »yn. ondje. 
Stulli. M. Kuvai^evii'. DARJ. 4^a. 

BlktiiilA, H. pl. II I^ivi^Du nile Ivfuiurijeh Korita 
njive Ili doline. KL* 

blktTJil«. n. (U Itnci) mjesto pije je bilo bUb (je- lerul, (*rt tro tintt ein Sre gmrtsien, luruK ulti It 
fuil, Kj, » Uikim ntut. riječi ito maer injetUi: bonta- 
niiie. crkviAlv, dvoriAte, gradište, ka&triftte, ku^iite, 
kalifate, namaiiUrilte, »etiste, vatrifito, vodeiiit'iile, vr- 
liite, aboriSte i I. d. 

blihtljilc, n. nujnn. od blato. tij. — (luaiHenktliiv 
noga tu tnafruja t takim natl. jo&U ćoeOfite, Ciido- 
viite, Ijudiite. 

blllld. Matiiu. r. tmpf. vidi kajati, r. pf. »hi. 
i«-blatiti. — J) blalom prtjali. Hnili da bude ito __ . ..ntoKa I""«. UABj. iSfla. 

bula. H. Kj. ilrm. blalaiit«, inujm. blallfite. — t) 'irr 
Kuth. lutum. uf. kao. KJ. vidi ■ <>apilj, elib, klniiai- 
i, mitra. — Hagunlato ite Malo Da loAik. Rj. .'IKta. 
(ikidati l'lal« n. p. iapred ku^. Hi. i!đh. IJjrp jr 
kao lijep na pintu (kao blato, knjini je Alo ultjepljenol. 
Vati. llhl. l'i^i n kao i U|iRxi blalo, opravi |iei! zh 
opeke. Naum 3. I*. - :f) (u C, O.) der .Sm, larai., 
rf. jeaen*. Rj. \»p. i hara, lokva. — t'o VtUKJ (Jori 
i p(i avlin nkolinama njenim M'ilo Knaći jeitcm. I'nal. 
XLVI. r vrtilu blaln velike ■« ribe love. tiPimi. l\X 

blatAvll. aii). roU Koth, Momu. Rj. gdje iimi 
nniii;u Uulii. ndi blatan, gdje ta syn. — lukm iidj. 
ridi kod barovit. 

blaUlStM. /. Sumpftc'uo^, aqvit piduilri*. Rj. mi- 
utatkom jt atigm. od blato. utu. takra auiim. |tvo},- 
l^ulina, nrlnUna. viiiulina. ruda i: bliita, ii bare. 
loter. — Napiif «■ vmlc blatuiine, popadai* kn' i 
ttdutiue. iy. zmija Eubat«. 
ije koje ljude m koju kažu ila ne kolje ljudi nef^ XQiiJ 
kolju, Art Sehlange, nerpenlis genwi. Rj. _ ^„ .. 
Osn. IIU. uirf« blaor, blavoniSa, blavur, blor. liluruKo, 
j^Uvor. — Bembelj, oko njega su He vili blarori, i 
jedooRS je u nici nosio i s njime se igrao. RJ. Siia. 

blKvArll&^ /. (u C. G.) vtdi blavor. cf. bloruS«. 
Rj. I »I/n. kud blavor. — riječi » Inkitn ntut. vidi 
kud ajpiruša. 

blAvur. f». (u Dubr.) virU bkvor. Rj. 

bli^Klna, f. (u Hrv.) — t) ndi perina. Rj. — 
S) in<(i''i Ho i liinzinja t. j. Hsglavlje, janttJc po I^. 
75ob: tundjela, du* Kiimen, d<u Polster, putmnuiti, 
ef. bliuinu, jastuk. I^. — ta nosi. bliuina i bla- 
sinja i»p. babine t babiuje. 

bljkzlnjii, f — li (u KHsleliuia) vidi iisglavlje, 
jnftuk. RJ. — 2) ridi blimina 1, i, ;. perba. 

bUEnlll. blur-nlni, v. impf. in prim.) milovati (n. p. 
nikom kofnk), Uehkunen, utretclieln, hlandior. Rj. — 
Bl.uni t»>v" u skutu. »Poni. II. 

BInt, m. Rj. ime muiko, Stnuing. vidi Vlabo, Vl»- 
(lije. — Knndelom xiraa Tora; veli Blaš da je laž lili: 
«» njom ide Blai. koji veli da je lai). Kj. — (Ttd. 
eandelora ^-" »nijello Marijnje; forn = napoljej. — 
Kad proeje sretenije, profila je i xima; ali sveti Biai 

— sv. ITiMu. '■^oj' J^ I^ rinutkom kalendaru prvi dan 
po Hreteoiju, i koji ne u Dubrovniku, gdje nam ja ovu 
IKMiovicu iuo, oniCno love bv. Vlitho — veli da je 
U> laf. PobI. 128. 

blHžan, blSžna, aifj. vidi nirean — Mrena ili blaina 
jela. M. «j. Milidevi.5. DARj, 430b. i»p. blažiii I. 

bliien. adj. — I) »elig. beatus: TrplJeu npasen po 
golJivu bUiirn. Kj. — Btitiena Marija, f. den 1?. Juli 
BlLen Stjls, ognjena Marija: Njim' dulaxi blažena 

" " RJ. (pitda 17. julija pr -' ' ' • ■ 

fuo II Slunju od katolth 
voslnvnib, da hu dnevi 2(1. 21. i 39. srpnja tri ogryena 
dana, u koje ne valja raditi oko itogova, jer ftt druk- 
čije ogi^em izgoijeti. 20. pada Ilija gromovnik ipo 
»tarom i novom kalendaru), 21. Simeoii (]>o aturom), 
22. Marija Magdalina, Magdalena <po aiaroui i norum) 
i ovu Mariju kvbU trn pre<la mnom jedni i drugi Og- 
njenoui Starijom, turne ima putmla u Hrv. nar. pje«, 
IIT. liOft : Pa j' n erkvi oimjena Marija ... u nici Jq 
dva ulatuH iiuiirkii. mt iiti'ijnu Slu slugove pali ftia 
nliifjna uh lli/m <l'iin, Ivi^kovi^, — Blitiena paiiea 
f. (u <'. tl.i \hli li;nlii|:i.'li,r NiiliiiiSe bltLieiu paliet, Rj, 

— Blažnii iLiO. ii> .ln- Kiirilol.L'Uedikte, TOĐtaureab«. 
nedieta. Rj. i liiljUai. lUu -.tni iitmicajuWi (jako ti Ule- 
koia). Rj.' 3.^ (a iiiti kno Stitroidav. parodija hihl^jfkih 
hlateuHva), — Btaient duie foek (dobar, poAten). l'oel. 
16. — Bliiiene su mnoge ručiee, al' su p^okieU^ guzice. 
(miliji mnogo unule, ali mnogo i pojedu). Ili. Od 
snd <!e me avali Uaicnom «vi haraStaji. I,uk. I, 4a 
Po jcvangjeHu slave hlaienuga Boga, koje je meui 
jiovjerono. Tim. I. 1, II. — 'i) n Dubrovniku kao 
mjesto proklet, EttphemiifMuii filr terflueht. mahdietit*: 
do podne sam stajao «* tiy' bltuenoj komardi dok nuu 
okn mesitt kupio. Rj. 

blAf.enleM, f lieala. koju je bliuena: Njcko me 
jiovi* hhiženicom. I. lljorgjid. Dok evo ti evet« Uo/tf- 
nire. Npj. nelr. DARj. 432u. 

blAienifkr, ndj. brntunitn. ilu pripada blaitnicivui: 
t^\\nV-m\. bUi:f,uH;i. I. <ik.rKJii:>. DARj. ■l.'iUa. 

nUienik, m. bentut. \o,i je bl'tivn: Ne moguti 
ni»tn ii>''iiiiti ni tiofEii, ni hl-ižemrima. A. d, Belk. 
BoMa milcMt , . . stvum ud grellnika hUiimikc. 1. Ujor> 
»jii-. DAiy. 4«2r. 

blftženMvB. n. dic Seliakeil, l>c'aUudo. ttj, — Ona 
mu (v1n<iiei) odfi^vori: >Vaie bliuetutro ! Ito Jo god 
vK*c )<ljepariic, nigilje narod toliko ne dolaw. iy. BU». 
Blago i^ovjpKU kome (io(i|HMl ne prima grijeha. Ovo 
dakle hlii:ennlru ili je u obreMinju ili ueobrecaujuT 
Uiui. i, U. Kakovu bijalo onda vah Uaiciutvvf ^ScMrtw|» ludi devetofa bliiienutvii jevivnKJelakii. 

, Rj. verbai. od blažiti. ~ 1) radnju 

li, mrM i<laa Eaaen von guten [A. 

n, im Cie^ cnimUie de» Fastene, epulatii 

fe. — 2) nuinja ki/joia (to iilmi kogi 

\, miiigAtio. Kj. 

Sn, P. impf. — 1) (dolje preko Mu- 

Bi. Rj. mniDo jeslL igp. hiniaa ; bla- 

koga, Jiciiinftigen, mitigare. Rj. tup. 

iož. mz-blolilj. u-, KO-; v. impf. slot. 

t>la£iTfLti. — L'Ovjek j« aUne i>Iai((t.' 

0,10 Boga! kudaBDAiu s iyiina? Npr. 

DC bliditi, 1 jedra je malo umiri. 309. 

ito pripiidtt Mogu; Vidi-, peatariua. 

iftninui. Mf. stofan 2. govori ae oko 

'» ovdje hlaini doktor? ovo je bJuini 

> ide). S. Gjara£iD. 

». lAthkoKi*. Streicheln, htanditioe. 

lUzniti. radr^ftt kojimi tko blmni koga. 

e miiiko. gtn. B[&kA, eoc. BliLfo. hgp. 

t Blaf. I od brda Martinii^a iiluiu . . . 

utiniiSu Bloio. Npj. 5, -iVi. 283. 
i*, vidi blebetaA. ^j. i tt/n. oiu^'e. Dii- 
^b^ kaie da je r\iei upruM srednjega 
(Metri u Mi^inn efl{jadctu. ^ rvah' 
Md bqalo. 

^ liu« Plappem, bliUentlio. ^. rerbal. 
ggđiu'a, ititfont tko blebeće. — Bld>ctatye 
ma. FoO. 247. 

pobelUa, m. (u Risnii) koji blebei!e ko- 
mhrtr. blaUsriUor. Bj. — vidi blebe- 
^ brblo, i^et;rta^ i^apnlalo, čankaJo, ku- 
"•", narodajo, prlljaS, Rptdalo, »prda.^, 
Itnlo, zanovjetaj^, rijcei n tiikim nant. ...Sbefiem, u. impf. plappem, fc(«(eriire. 
t ic-blebetati. — lilebeU^ koji blelieće 
Uk Protivu gvegu ito «e UriManuko^ 
IMccH i mudruju, l'riprava 57- piiii 
|L ćaprdati, 6ialčkti, čepurkati, deretnti, 
LUftprnjati, Icuretati, laiidati, laudarati, 
I^Mli, naprdivati, naradati, onodlti 2, 
^m, iaadaniti, tepsti, vrndati, zanovije- 
Bli^tu ae veli da blebeće: Oko nje nc 
■ Kakude i blekude. Od' otole, janje 
pći, H0 bldieći, ae budi mi ilova moga. 

1^ iJu« I'laudermaul, blatenttor, bliUe- 
t^u iti ćcMito Jt'>je blebeće, m (oitirnt 
KA itod bleb«tai; la imako vidi govo- 
|k — SlebetiM« kao žaba. (kuže He f!:o- 
I IPmI. 1B. « takisim natt. riječi tidi kod 

I tvrb. Uli blefati. radnjo, kitjum blef i 

I. impf. hleii ofca. eidi blejati I, 
i v. pf. blekuuti. — Chce bleic, mali 
^pj. 3. 355. 

Icalia trava, u basmi: Ja ae uniih ea 
me blenf. Lj. Kovaiievif. DARj, 

j, verbat. od blejali. — 1) dua Bluken, 
U'u, kqjum ovfJi hUgi. vidi blejanje. 
, hiatus. Rj. radt^ja kujom tko b%i, 

. '. tmy/". — J) blćken, balo. Ej. 
•ibleČMi) i jagnje. «. pf. »loi. iz-lilejati 
JOna »e prometnu ovca, i pa& kroK 
E. Oi^ea |ie) Hvegjer uz cara skakulAla 
gllH. Dobru ui%a mnojco ne bleji, ali 
. Poal. 5S, Lijepo bleji, ali zlo doji. 
edja torovima i»luteju<!i kako U^e 
- *) g^^, MiMdaffeH feU kaben. hio. Rj. tijati, kad »e tko zagleda w *ta ne inajtui 
šio je ili ne misleći, c. pf. »hi. 2a-blejati se. — Šl^i 
kao june. (Gledaj : zagledao se kao tele u Šarena 
vraW). Posl. 16. 

hI6k, m. iler BlUklaut de* Sdmfes, bidatit»: makar 
blek ne ostao t. f. da hi ni jedna omrt ne ostala. Rj, 
glas od ovce ili jiujnjHa kad hlckne. tup. bleka 1. 

bieka, f. ~ M) da* BUiken, balatio: sioji bleka 
ovaca. Rj, vidi blefanje. isp. blek. — NavrvljeSe okolo 
ujega Bog zna koliko jagnjiću od Bvak« vrat« i aka- 
(u(^i uza Dj stane ih bleka. Npr, 101. Stoji bloka 
ovac' fti janjcima. Npj. 4, 187. Btoji bleka ovce > 
janjadi, i, 401. — 2) (u Boci) budala, der i>H»im- 
bnrt, sttilluii. cf. bleaan. Hi. od blejati % koji bleji 
gledi^ttći što a ne tnajuH ito je, a po tom lud. vidi 
blćka. vidi i beKJftk, i »yn. ondje. 

blćkn. f. (U Boiri] vidi blBka 2. vidi i becjak, i 
gi/n. <ittdje. 

bl^knntl. blgknem, v. pf. bloken, halare. Rj. v. 
impf. blo&iti. 1. blekne ovca ili jaanje, kad ae oglasi. 
— Kad god koje moje jagnje blekne. HNpj. 1, 365, 

bl<^kfllS■\|l^. n. verbid. od blekutati. radnja kojom. 
blekuče n. p. jamje. 

blekdlntl, hlbknćera, v. impf. dem. od bloćati: Oko 
nje se jaiye vije, te Hkakn^e i bldcMĆe. Hod' otole, 
janje moje! ne akakiii^i, ne blebe<^i, ne budi mi Jova 
moga. Herc. 34<). 

blkiiiiti, brSnem, v. impf. blene čeljade, kad gleda 
bez svijesti od fuda ili od straha ili samo ne mialedi 
ni^ ih o onomu u Ato gleda, a po tom mote biti 
dn ga I ne vidi, stapere. Danitič, ARj. 435b. i*p. 
blejati 2. e. pf. lUoi. zablenuti se. — Ja se mnih sa 
blejana, da svako w Me blene. Lj. KovaAević. DARj. 
434b. Btah, blenuli kako slip. Uj. Barakovif. Nel 
on IO tie vidi... on samo blenel M. <^. Milifevif. 
Blene po saboru kao fovek be-z svesti. DAKj. 436a. 

bl^SMi, iR. Dummttart, shUtus. Rj. vidi bezjak, t 
syn. ondje. ~~ od kor. od koga je blejati 2, (Kii-)ble- 
bnuti ae, (za-)bleSiti se. 

blftsasl, 'c^'. damm, stultus. Rj. vitli budalast, • 
sj/n. ondje, ta postanje isp. blesan. 

biftska, f. (u Boci) vidi blesim. Kj. vidi i bezjak, 
1 «yti. on^e. 

bl6x|ca. f. StMlti: insiUsus, fatuas, »taltalus, V 
Here. i u O. (i. govori se o mlituvtt čovjeku. N. Du£i£, 
DABi. 436b. 

bluiiitlf', n. vidi hlijauje. 

blibHtl, blUiiim, v. impf. vidi blijaii. isp. blihaii u 
Slullija. 

blljiHje, n. der Durchfall, profusio alvi. Kj. ivrb. 
od hhjati, koje PitU. isp. lijaviea, protof. 

blijiitl, hfijAm, V. impf. dSnn misten, den Durch- 
fall haben, flui( alvtts (peeori). Rj. vidi lilati, prolje- 
vati (o marvi). Po miiljenju Vaničičemt, ARj. 436b, 
treba mjesta j govoriti i pisati h: blihati (btibam), 
bubanje. 

blUed, blijMa, (bnjed!, eomp. bljStgTl adj. bleich, 
pallidus. Rj. (fem. blejijan. — Koja ti je golema ne- 
volja, te si Iako « oliratu bl'jeda, a na arcu vrlo ža- 
loativa? Npj. 1, 619. 

b1iJ&41*^''T blijMTm, v. impf. bleieh teerden, pallesco. 
Rj. bivati blijed, v. pf. sloi. po-blijedjeti, pre-, a-. — 
Bolje se jedan put zacrljeniti, nego sto puta blijegjeti. 
Poal. 36. Tugjmi blijede, Aii6u u gradovima svojim. 
Sam. IL 32. 46. 

bliJM9i«t, hlijgdosti, f. Danieii^ ARj.4&5h. osobina 
onoga Ho je blijedo, eiili bljedilo, bljedoća, akc. od 
Da'ničiću, ARj. 438b. 

bliJ^lJSttJp. «. dus BleivlHverden, -6 poileacere 
verbai. od l)lijedjeti. statijt koje biva kud tko bUjedi. 

bllJesHk. bRjeska, »i. splentUtr kao svjetlost, vidi 
sijevak, — U blijesku pa bljesku oganj gori, a u 
oganj Aovjek atoji (odgonetljaj : ogledalo). Nar. zag. 
iietle pnlke ogi^n Mijtialc d^u. Osveta. DABj. 
bld^itkl, f. iu Riimii). Rj. i>idi blijeinjak, i ai/n. 

blUeiinJftk, M. (u V. ().) svjetlica iopred ofgii |n. 
{1. 041 uiIhtca) diu Btinken vor d«n Aitgen, ninUUntio 
ucahrum: (lole^cSe mu bUjtSt^jitei. cf. svijelnjiik. Rj. 
riđi i hlijoflko, Bvitac (»vici), iivjetlnc. 

bl^^jtl&nji^, n. dan ftthhndettcfTitfin, iihutriKtUi oei*- 
lorum (unifiuUtre). rtrhat. od blijcStaU. »tanje ti>je 

blij<>';ii'. Mi: -I '.. 7- impf. u Rj. ima infiaitiv 

bUjv-iiii ■ u;i, 4!Čla, (Irii, dn j« jamačno 

ffnjrH',.. ri hlijcSle mu o^i, 9eMeiwie< 

trertli'i', j.c" (j hinr^'H- niuli »plendore. Rj. i»p. bli- 

j^■Bkl^ l.lijr-iijnk. 

hilj<<'šll(i. mini. c. impf. Rj. vidi bliješlatl. 

blljrin. tN. u. Rj. rfo/rut lt>io 'idjtktiv % ha Stui- 
fenja. ult Itaničir. u (hinavaOM 173 drii da dr hiti 
pofffjei^a ilo u Vukom rjeeitikit nUiii da je adjcktie; 
»idi da je rijtr pontiUa od blbuinau tutulatkom •ju< 
Iblijo. tu« n. p. Pig»), pa je da loga luutaeta dimui 
jiii nu*tnnik >tiH<, tim u I'^iin, po tome jf btiJuD 
kufi. od blimtniu', Zu'Ulin^, gemi«<t»: Te niu nnkln «vn 
MijURO »ilin. Itj. — r^*«;t « hutiin nanl. vidi koil 

bllHliB|<>, n. ilii' f/i-injen. fitti/oT. Rj. rrrfHii. u>I 
bliataii • [itiiiluii He. nUtnje koje bicn, knd ito bli«tii 
iii w blinla. 

MlHtKti, bllMl&m. - 1} V. impf. j/laitim, fulgea: 
hliHtn t\iAa nH njrinu. Rj. ta r. pf. pronti iirp. blje- 
■nuti. — it) IM se. nficK*. » «(ini tniKtnjem biisinli 
M>, bUHtam M>. r. f. impf. f:limfD. fulKeo. Rj. c, pf. 
«ioi. M-hlinUUi M. — Kako ttivi k tMa<! Idiita. Xuv. 
Wrt>. IHIT, 4!H. Kiul io Bvttinnj(ii>!i rnnipiu) rarpve nit 
nvoj Mumiji, ona te hliritiit kito snijc« lui Sflinonii. 
I'k. CK, 14. ridi' sijati, «)j»ti •«: i>JSll, hjhU ne. 

klltv«. f L-vekbi, itic r<>U« HHbe. f*r4<(- Rj. ruj< . 
bitvft, mrku iwlje, ptuciJH. pi^juk. 

klltv^nit "dj. II. p. MhI. gjein«', cn« der rulAen 
AflfHi, lieta«. Kl. dto |>np'»J'i fililci .- KonhI, ii. ii, ku- 
pnuil, IditveHi. davnaM Kj. 6:t7iL 

klix, bHu, (rom. bnii), (uj;. H" jf Iditu, nahf, 
propHifiiiM. ricinu*! Riji-kn Iditn cemlJH numuhuili, 
■ uleni nutvplU. DPiinl. 1(17, h midainicm ir ^u- 
Mnt rijrr om •UiUm nidi'idi. nrgii tnjetto nje upotre- 
bfjara ar bliimh, Mitviji % obližnji. 

Hlnk, brtflkm »dj. /irnj>i«i/iiru. riVJi blix, liliCnJi 'i, 
oblUnii. mHii. bllfi. — Iicpotr Ni.^kc nkolinc. 'ilui'rr 
i iUiAp, tbIja FtleUiiU ofima. Uf^j. ^t. t>u rIc- ti i 
BtMurnu Uko MmIL-i ruti, lU iie muie bili bntka iiiei^u 
vimuu 133. Tek U>bi natia *M«^e mejgu •mimu koji a ne ridi, rfd Mois iUo Mi hlitko črmu mjtvtan klluiB, brusn«, M. riđi bibuuiiu-. bliaumk. blitniik. 
blkne: drojci, dvuoiiik. hm. blijun. ft-U. bliituiid. ~ 
H RJ. miHKi M pl. ! blfiuuvi. bliiDOvil, [dot. bliEn&vinia), 
ZteMitifi*. ^fniMi. RJ. 31b. ~ ^^nr katu d« njima 
Br ralj« jo«i i>nwli<!<i, jpr iV roditi hliinort. Rj, ftTTii. 

kllt&BKP. bliikni-B, m. HhHUhi/. tirminHu. Kj. ti'ila 
btiuut, • (yH. ofufje. — ItniUr Ćk U itnlitJ iean dra 
Wi«i«ci miKi. Npt, 117. Uviiu »u li dojke bui dr.i 
Innrla hlitatteH^ koji [iMti tiie|f]u ljiljanima. Pjeum. 4, fi. 

kUtUuuik. blic&iiba. m. mfi MizaiiHc: l'Hi'iivHJ mi 
lim hlitanka nino. Rj. riđi i l>Unin, i tiin. "udre. 

blizlUilt-a, f. dit /.vilUHgiurhtir.iteT, fifiiirlln. Rj. 
tćrri Hi nrttrt hlitanirr., kao ninnri Ui htiii'a hluanci. 
riđi hliauikm. 

bllBitRkii. f.: «vaka ofcu dvojp Jtucnnji 
lonto iroj.- oJaK^Jil"' Kj. - riSi '- ' 
441a. bllzik«. /". vidi bližika. čeljade ii rodbine, u Herc. 
N. Dn*i<J. DARj. «la. 

bllKVii. f. (u Srijemu) cf. blizni. Rj. 

blTKBiJ, /I (coll'j vidi liliKnovi. Rj. jeihio od blii- 
tutdi, blixne. 

bllznflfv, o^'. vidi bliiijjaiv. Rj. vidi blixnmiv. 

blienAJlv. a<ij. tako piie DaniČti. Osn. 95. Mitna- 
jivo n. p. platno, t. j. po kytm »u bliini. vidi bli^i- 
naiv. — adj. » takim nart. bliiujajiv, ćukljajiv, le- njesmi mjecto tindUrUj«): U uj aam vn^a' dvabrutn 
htitnaka. B^. što m kaie, da u pjemNi atoji: dva brata 
lilixnnka, mjetto: aindiirlijn, tu im u preneiettum miinlii 
dva xraa koj'i to sveiana me^v mhom tiindiiridem 
(VT':i">w) <„oH uiitMu. DmmC; ARj. Hlh. vidi i 

i)l</.iiukiiij;i. / |itiAka dvociJBvIca: Svo, ave, aamo 

lili iiii 1 liii>-<- hli:nakii!^. K. Novakuvid. ilARj. 

l-lll. , -i; /..,/ .Ivocijevka. 

Muni-. MV/riii I. n. (fer Zteilling, gentinuii (nine 
•li-' iiiiii-if ,'ii'',i ]i\, hliitDe je bliifinae ili blitaniea 
II. i„i<i,ii', ,iii iiii.'i. kiijfga je Toda(muilioga ili £en- 
nk-ii/iii. I uli t'li/.uii. i 9yn. ondje. 

blizni. /'. pl. prije je bilo uaJIlnmpann (u Rj.'} — 
koliku BHUi 8« opominJHO vc Trtica — da »c Iditni 
tovu ono, kad ne u brdo uvedu dvije tico mje«itu 
jedne i tako mtanr u platnu; u ^rnemu pak Mirni 
ili tdltne i inlna htismitave te ono Knd se u tkanju 
prukine jeana žicu (bilo od potke ili cid OMnuvel i 
tako 9e oče te se u pluLuu |>o»naje: tene poalijci 
nvla^ iKinm konce » bUtne da se ne bi poKuavale. 
rf. pi)punjavati. Rj. — Bliinjaivo platno, 1. j, po 
kujcmn mi bliini. Rj. 31n. Poredniei, cf. bliani. Rj. 
644 b. 

bliinini. f- ihidijbK, nado, fcllk. ifp. ncal, oca], i 

■'"'" '■'■ " 1 ""Ali »<«ry'i(/iMi»e(wii črfii Nlniiea. 

M I I i;;. 441b. Htulli: bliitnica, chat>fbii. Mu.., .-I, Myll,.. 1„J.-1., /,^.„: T:.,1.T TuiM blico 

li.iliLtiic. N|ij. .0, 1 1:.'. Hnriiru andiiji riid ml adj. bR«. 
v<p. u 'lenilitn a prijeđlogmu \z: iibliai lia blinu). Rj. 
218b. ' 

bllsMn. f. o»<Aina onoga ito je blitv, ydiie,jpro- 
pinquitas. riđi bliEOsl. — Propi nquit8s, blicoia, bllHMt. 
I)nni^i<<. AKj. 446a. akc. OAKj. itin. — rijnfi » tnkim 
naitl. cidi kud blotroAL 

bllKu^l. Idiz-iKti, f. Osobina onuaa Kto je bl'tu. KShe, 
iifuiini.fihi-.. lili: liliiso(!a. — Pfopinuuitas, blisiAi, 
/.;/„-/ h!M, „■■,.■, \ lij, 446a. «fcc. DARj. 442b. 

I'li/ii. -'). lifi/ii nahc, prapr. Rj. adr. i pratpo». 

II/..!,! I- l-i,iii 'iiiii. od adjektira blit. vidi bliio. 
i. u4i. - 1) Uli/u je Ho gad mjeatom Ui •>remettotn 
— u priivom ili prenmeruim tmini«: Piimsknli ne 
oni blim i naeovu: Dobar veCe. ima I! ko tamu* 
N^r. 14K. A ja polanano hajde hajde, te iie privućem 
binu, pa potcf[n(-ni lidcn noj^om. 163, Vidc^i Jakov, 
da nm iw 1'urci ne dadu bti:H f,xtiAa prikupiti, a tt- 
daleku ne miigu<<i iiti niKta a. piiliaka učinili . . . Da- 
nica :i. 176. Znale da je bli:n IjeUi. MaL M, Si. 
Vrijeme Je moje Mi.-u. if,. I«. BliSH ti je t\\^ n 
ualiniH. Kim. 10, 8. inp. poblizu. — 9) pred odr. 
blizu ftnji prijaUog na, koji iH»feiw »poj« *nat<H>^ 
< njf'iui'ijent. i ake. ne muei^'a.- nS hrmt, Uantfj^ 
.\Ki, 443b.- Udjekc>ji pak. kuji mi na bli^n m Htbima. 
^'pj. I, 4IJ0 (Vuk). A kada «e n« blitu iiretaie 4, SUH. 
(ito >u kui^ Hu hlitu. han, S. 4M. — .y> pred adv. 
IiliMUiicH, I>ARJ. blizu »loji prijrMo^ n koji tHiteenje irvje lulaeUit 
I « t\j«goviftm. i akr. w miftnja: DbUsu (u bliiul mi/mv b VkUk i fllaum ne nogu u Muii atfi- 
i mjestima . . . Vate nu po 
ihHs«' Banicu SJ, 9&. S jezikom iivi^h 
^ dmgi srodni u njeiinui i u gDunit- 
> 3, 123. Islina da je >iuiianet< i -oh- 
t'UM«t. Pi«. 40. — ■*> IKOM biti Hfi 
to da ite Kait: od prilike 
i> mhont tnaie). vidi 3o le, 
, oko Sh, m ti. — Sad kq'e po se- 
. iro^mii ima btuu 3100 maUjeh »kulti. 
! fuje. da MiloS vodi ftlisM Jve hiljude 
K, l'reiiiiniuDiata imam lilitu 450. Strni. >nc^a cKTii. Npr. luti. Kftd se Uteu 
1!)0. Zmiji na rep »tuli (I>tH<i hluM ilaj. 
isu (ebe fivljeli ne mo|;u. Npj. 1, 381. 
>je!ieii Aeniciu, dalek" Mla, hluu puta. 
iilniea . . . nosi . . . krasne srpske bijele 
j klobuk Miiu kraja bje£e. 2, 30S. gto 
lUrjelo, liliiu je krnja. Jevr. 8, 13. jirl- 
nme ntajiUi i na gcnitiea: Koja (isemlja) 
Eliak. ueifoirehoa je i kletee lilisu, kuja 
ttaiete. Jevr. G. 8. — S^ pfii&Uoif Uhu 
|triwj'M po. Štu «e (ife jnm'tMJ'i t»^, 
ttkii pobolje, pannivi^, zicndich, mlin. 
Ed^e onako naokolo idui*!, opet pu- 
■ia, onda slane, Bi. ISOtib. — .'fj pml 
Kntoee ^-i prijedlog do, t ubu uHtaJa 
mmaitujtt: Ka<l Je bio do Mitu Ihulintii- 
Kđ bilo ve^ jaciji, i doraoite do hliia 
^hika jedan »jauka. 3, ^b. 
, iprucTHM. ciifflp. itd blizu; Blieu (eiimp. 
lb. ndher, propitu. «u nt^ rfu/ojf i kan 
ijbliie. hliće moi« bili ito iiiJMtum iti 

vravom ili vrenMttmm smislit. 
[? /> Ugleda majka Milenka, liliie ih 
■ N'rd. 1, BU. A kliknju r.rnhovtike 
Ep« Ito %u hlUe bili. 4, 517. Va tiim je 
H iiporediti s >plazatJ hc n^o li "a 
fitveiukijein •popoljmntj«. Pis. 7S. Njeko 
pominje prije naAega vremena, hlUe ne- 
jMić, ABj, lOla. (ža ow^ priwjer i»p. 
}) toM« lit ('onu je ito blite. stoji u t&t- 
~~B griHm nego domu. (reCe u raieovoni 
i. Ifl, Opel jf mnio fc/ii« *»đi. (iui;i 

Bkollko). S40. t^lo dalje Hve liliie smrt'. 
t naroda, koji je rdiie ili DRni£nij>' 
~te a OrciraB. Kov. 4. — it) u đatieu 
: 6lo bliit k NUu, sve gore pijii. 
„ _e ganr na onilje diie. primife ae ka 
ffTpj. 4, 21S. f^vori (sel Srpski onako 
Ti«u govorili, t. j. izmej^jn Prpek(^a i 

B Opet Mii« i Srpskomt! nego k pravome 

*~ . 1. Tako au majstori i trgovci (oso- 
. M 1; Moroilu i tu^viAe marv za nje^. 
t bi bilo liliie k .Sfurpnaftuj ortoiirailji. rerhom liliie d« prijedlogom do ajirueda. iVn. I. 4. - 
Teiko onom, tko j' najbliše Marku. Npj. % 4.12. w 
»m^«o 6i se dobro reklo i: najblite do Harka je rad da je »lo Wi'ie rf« ".c ., . i'..i. 
J prid ade. oliie »(»> prijrdli-i n. ■ .■,' 
""*»ti(7a « njeijoi-ijimt i priimi idnifU ; 
1. .? ; Pogleilala nu daleku talada, 
1 gjevera, u htti« ga Husretala mlada. 
I (Kniiu ovijch glavaijeh mjesta * obje 
I od mora do Kotora, g^je mulo raz- 

Jiit sve velike prekrasne Vufe. Kov. 

C ttdr. blite stoji prijedlog m, kiiji enu- 
ttlja s njeijoKijem ipriout akclz bliie: 
Ojeoi. O 8v. 0. 4. Ne kaie se ni malo 
\f 376. vidi izbliže riđi i poblite, su- 

I dogagjajima i Mitt, bnta, a^. comp. od blu, nnlur, propior. «fi 
niij superlativ : najbliti. Bltie mol« biti ito god mjestom, 
iTemraom, srodstmnn, uprapom ili prenesenom smisla. 
isu. bliie. — 1) Da gn bad u tu^Uiiu rijeku. Npr. 
329. Bliin je koetitja nego haljina. Poal. 16. tAo 
(ovek mofe imati bliit^i komtiju a drugoga selu. 
nego is svoga. Danica 2, 99. Arnauti ru u ovoj «' i ostalu bliiu rutC't'nu. 44. iV^jMiri lianoc načini na 
Kamenici. MiloS 14. Ko ae ut^je ntijbUH od iijegoen 
roda. 139. Jest istina, ja sam ti "■"vr^tdil- ■ rtli imn joSlo 

Uiii mJ mene. Rnt 3, 12. — '^i ' ' -■ šfo 

Uii«, «(((]( u duttpu.- Bvak ji' -' ' !' ~! Jlii. 

Kojijeb se jerik malo nalikn.i' ~ ,■ ■■ ■ 'li je 

Opel bliii ."srpskome nego i ji"in ~i.i\' ril.'H]! na- 

rjećiju. Kov. 7. Ono je m^bliU' i Sliin'nKkmHf ua- 
rjefiiju. Pis. 19. Ruse. koji au i u ovome »ama naj- 
bliii. 90. O Ikavdma, koji su nama svakojako bliii 
od Cakavaea. Brb. i Hrv. 5. tatari je slovttmtki jezik 
toliko bliit unome koji bi mogao biti zajednički Hvijeb 
Sloveiia. IHoha'J. — tt) n genitivu s prijalUi^m du; 
NiijblUi lio njena (i-asu) bijahu Karsona, i^cUir . . . 
JeAt. 1, 14. — ■i) f* gen. s prijedlogom kud.- Kavasi 
su najbliži momd kud T*r»kiJ^ paia. Kj. "i'j'b. — 
JJJ H dntitu s prijedlogom k: Udare ua iiitiiii' Sle- 
fana Singje)ii6t, k(^i je bio nnjbliii k Ni«n. DaniciL. 
4, 41. Da jeSroniaJifcijBsik bliii k Bosijsknuir. Hi.' IV. 

biliikii, f. ko jc kamu rod. Kod, srorlnik, tiiiika. 
Danii^i<^ ARj. 447a. fidi blizika. — Jl) o jednom čcija- 
dein u jednini, a o više u mnoiini: Viuda ae nagje 
bliiika (ueko od svojte! po debeloj ili taiikuj krvi. 
V. Bogilić, Drsžuik i Novak budući bliiike jednolJtci. 
P, Zoranii!. DAltj. 44tib. — 2) ujtdnini u riše fetjudi, 
mit.: Prizva Jakova OL'a svoga i svu s«<ffa bliiiku. 
Ant. Dalm. Dofehivajui'i avojtn i bliiiku. 1:5. Ljubiđa. 
DAKj. 44<ib. 

btiinjMv. r"^'., n. p. platno, t. i. {m kojemu su 
blizni. Kj. vidi bjienaiv, bliznajiv. lianićia piše blit- 
njijiv. Osn. 05. 

hlilnjiVlIv. 'i'li. i'idi bližnjaiv. 

lilfJni''Mii'. ' 'fic (ieliurt von ZicUlingen, purliis 
'-' -''"d. (Hi bliii ti se. radnja kojoui se Slaveuskijeii . . . bliinji. Nov. Zav. VI. Ijobi 
{diinjtija svojega "kao kao samoga sebe. Mat, 'li. 89. 
Bvaki od vas da ugagja bliii^«mu na dobro. Rim. 
15, -i. R«(^ onomu koji AinJaše krivo: ia ^ bijeS 
bliinjefia avojega? Moja. II. 2, 13. — 2) bliiH u rodu, 
sroiistram. sada se ponitjtiie govori u tom tnaienj«. 
propinaans. nahe rrnrandt: n. p. bliinji rogiaei (su- 

--' '■■'■■■■ <-'-^- --"in (dalji). DAlij. 441*" 

Air,, bliMik, obližnji. 

' ■ ■' '. ' . .i.iKi zmija plosnepkvc... 

. . I . |i' lillo do skora u jezeru 
-1,-1. Mi-i ■.ili. 1^1 ' ■'. iM.i.ir. , sj/n. ontije. 

liliiniMi. /. tii < . '•.> iii'kuka zmija. Ari Schlaniif, 
aerpenti« genua. Una je dulja i Uuja od blaorn. ^). 
— Vodilica, nekakva pbiva Emija kao i bloruša. Itj. 
Ii9a. r^di ititi. knd blaor, riječi s tiikini urini, i'idi kod Rj. . hn ungereimtt Rtdtn, ir\opli 

I iiidnja kojom Iko bluti, 
' '['Heleno uiivaitje iemegju mučkoga i 
i-'i-'hd. ui/i. kiirvantvo . . . Kad s blud' 
iiijiiSe, DABj. 44»b, die Untuclit, rw bluiliti BiAIm, v^Riittig, lihidintnun. UAItj. 45Uii. u Rj. 
ii; liiAdni »in, der verlorene Bohii, lillu» pn>Ui)rui« 

i', .Iža. Uhuine dude ma' I U^lC' "•■ II. I- KJ, .Iža. Ithuine ljude mai^eiu kara. 
1 ("r taloct bili hiiHnluslima i hluA- 
Him>i eetutrna. Oj. Itnpid lURj. i^illii. 

kladitt. lilG^m. F. impf. lij. p. pf. »Uii. nu- 
hliiditl. ~ 1 a) (11 Uubr.) o. u. ilijeUs t. j. nuuiti, 
kiitnehcin, corrampo niinia induluenlm. Rj. i)i(Ii t De- 
bili. — bj ša i» reficku. (u Diibr.) »ieh vtrhnUclielt 
Mra^en, tiimur mlit indulijere : bludi tw dijel«, cf. 
un;;iti w, p*^ill ne. Rj. ~~ X) u enureru« hiniti 
blud »itd «B «I(i/ic( čujB w »(«w(n.- Koji i« « nj'oiii 
liludio. ¥. IiHHirif. Siuui> « t^tm« dH b' liadila. V. 
DoAcn. />enK koju bijt>A<> htutlUii. Turi. binu. Uludnib 
(mUlIJ, kako t't hluditi. T.. Vladin i roviC. VAK). 4.'»2a. 

btAdlll, blitilim, I', iitifif. zuJiivAi H nutii it'i kojekuda, 
Uf Kuniu^'i kmlii; Intnli^ crmre: liijelf iivit; oex j;vo- 
nam hhute . . . Minin''i> kuit- Iku je i otkle jp, 1 nt 
kijfni po pliiiiiiil hlatli. ObvcIii. Viudti ru lilmliti ovi 
»rrrm. H. hivkovit^. Pamet daleko liludi od molitve. 
I. Vrliknnovi«'. |)Aiy. 4filb. i/orun «: « //rc. t>W( i 
biuati, I nt/n. iiHiiJe. r. pf. nhi:. u-bliiditi. 

blAdnl«!, f. Uni liludna. vip. kurva, t/orvri ne u 
lrn<. ,ikc. ml Uiničira. .\Rj. \m\t. — Je« li se veia« 
I Uladni<^m? .1. R«jl.'. HARj. 45;(n. 

biddnijdd. "dj. »Iv itriji-ul" hliulniti. — Ako bi 
imao )frrhi> hluduiHiir, J. ltnji<^. HARj. 4A.1a. 

blAdnifki. <><0' iifi> firiuailii Idudnii-ma ili bludni- 
C'itNu, II. ti. iivol bludtiiflti. UAKj. 4A3u. 

blftdaim. ai. - t) iHi »ip. kraj. drr Vaitahund. 
trro, cf. akitnicA. Rj. :it ;KM((iru> Mji. blilditi, nlttdlu. 
rirfi i bitaniza 1, luiuga, poliirnjs, pottikaiž, protuha, 
akitkć, tn^uicH. — 3) rovji't Mackin, Uikiim nn mijr- 
ianje »a ienukiiurm. ini. kurvar. D.AKj. 4.Vt». ta po- 
*(rtnf« tup. bltiditi, blSdlm 3.-1^ piljim icriiii kao 
hlndiiin JI htttdnitam. M. Uobretii*. (_'«<lo nije luitio 
KB Umlnita grijt^h umrijeti dutno, Osvetn. DARj, 
4.''iab. 

blll4Hd)(l, blddiKHtJ, /*. aHptiina ili »tanje iinofia 
Jhyi je hladan : lairiria. lilndv, luntria, H'uHtMf, Aun- 
gtliuiimliril. SrJiirelgeTei. l'ntUtliH^luU. akr. od Dii- 
niru'-a, Allj. 4&3b. -^ <»«Uvi»t- icrih I hludnott. H. 
Dobreti.', 1>ARJ. ilVIa, 

blAidPidi'. 'I. Rj. ivfboi. od btudJtl i bluditl »e. - 
/ n) il'ts lliiUrhrln, eorrvjititi prr ntnicitn indulf/en. 
tiiim. Rj. Tiulajn kojom tko hludi n. p. dijctir. h) dan 
tfr\iUachelte betrotien. nimia indaliietitia. Kj. radnju 
ti/jom Uf bludi n. p. dijete, — 'i) riuttija kojum tko 
hlOtlt. fini hlad. — 3) rndnjii kojom tko Uiufi, tutii. 

blABn, /. III Hrv-I einr ninfalUae Ptnnn. »impltj: 
fratrr. Rj. ri'Ji' brijak, i m/n. nndjt. 

blAlN, f.: Tko iiuiijp, lijqHi ijt>; a tka mi umije, 
Nulu pM«, Ul'oaj. l.tt. II ^lulii'a ti/iffuiaK cintka. prvi 
JH »lop kraUik. X. plijrgan ua vinu i nino pUi 
pnkvarriio. ojtr. od Uaničiia. ARJ. 4.'>6a. vidi 
wp. uiblutili *e. 

bIBUl. adj Vino hlulara. Mikalja. lURj. 4ri5h. 
■li čemu ima hlule. Hiullir blutnv, mtiriduK, taiiairt 
ubnitHM. 

bitlifl. bliiiiia, M, iti Rinnul koji mno};o fiuvt 


kujeAta, drr mujrreiml. unpu^tend »priuhl. qai ttUftU. 
R|. iti>j> hliidi. riđi bleboUA. I nifn. uudje. » tatcritii 
na't. rijn-i ■ cladil, j^iibrlA, neiiuifi>^ obi!*, i>lalki>^. 
*\wui,. liitgii i L d. imrn« kud iMAM. 
Mrt I Hl. Ti II lim. f itnpf. <ii RiiniO- irovorili kojtJta 

bra iiriliL-' ....i!.r.>i..i •i.,,.,i.,.,.,t tf.rrrhru, ineptirc. 

./.lm.!,:. !:■ ■'.-. oH,iit. 

fclj^i (,....,. ■ r'i>». m. reriml. 

,«M,|J., ,:,,... 

bl|Kk^iii vr- -,( 'jti'iUrhfH from 

hiolJi « '1,-T.il.j. tif'i'tf. Uj. M,t,'k,i te po IdatH • 
druaom femu lakom. i'p. Itn'Jcatt «<•. 

bllMkKtlni. f. lu Ihibr.t mli brAavu-a. Kj. riđi 
iiqtaviua, kaf kavluL bljcf in, f. vidi bjeiva. pa ^ijuzapnAnijem kroje- 
rima (jilje te i u drigim rijeiimu mjento bje gomri 
bije. » Rj. pl. hKefve. vidi i b^eiati (mj. bježati), 
mljoiiiia (mj. mjeMua), ohtje (n^. objel, vljega (t^. 
vjefga), tako i u gluaola treie vrtU koji u (Wmwi 
pred niift. jo iHifyu glanoee b, p, in, v: Bvrbjjeli iny> 
Rvrlij.'iii. ir|ilifii ("i/.'trpjetil, nijemljeti {fUJ. nijemjeti), 
JSivljVli IH-;, iivi.'lh i 1. d. 

blji-ili.i 

tu> t'tlj^ulr: hl.jJi. 

bljt^dllii. n. huiiit^id, ARj. ili»h. vuH blijinloHt, blje- 
doč^. — rijeii » takim našt. kod biennilo. 

blJpdiVi^H, f. die hUichc Farbe, Slmte, pallor. Rj. 
vidi blnedoHl, blj^ilo. 

b^edAlIk, adj. bljedo-lik, koji je blijeda liea, bloaten 
Ge»irhtii, fiKie valltda : Oj djevojko bledoliko, koledol 
iM Hi tako bledolika? Živ. 9. — riječi Uika slui. kod 
bjelolik. 

blj<-dAllkn, f. *en»ka bljedolik«: Oj djevojko ble- 
doliko. kuledo! Sto Ni lako bMolikn? Živ. 9. 

bnSKjHn, 'i'ij. d<:m. od blijed. Rj. — A fito aam 
Wf/(?<», i.rthU-t,j,i„. ,iilo-e ™m ikole iifiio. Npj. 1, 331. 

'r>l|..!„Mii ■ ■■'. ... ■ ■ '.'■'" '.„'BocU <-/;. sinuti. Rj.> 
( ■ ■ . /■ ■-.-iiiji' tup. blijesak I. 

Ili ],■/.! u, 1,11 JI, j. .(I, ii|r/aii, bježim, i^p. bljefva 

imii>u> i'ji'LiiLj. - ,\ir|;>i ''^|i.i u. bijele kule, Bva »e 
aiU u Grabov.) uplila. Npj.' 4. 452. 

bljileiiiill, bljAenem, p, pf. dcm. od bljunuti, Nisam 
mnogo bljuvao, no aaai aamo malo hljucnuv. DARj. 
45tib. 

bljadn, f. bl|ftilo, n. (U Pattr.) zemljan aud sa jelo, 
ii'rfctic Srhlisnel, patina, rf. finija, kidenica. Rj, Pirfi 
I porulija. iKp. čanak. 

bljanull, nem. r. pf. bro-JitTt. eiWMo. Rj. Arm. 
bljueiiuti. «. impf- bljuvali. — Dvaj odmah uakoti u 
već pa btjune i* »ebe silnu vodu i *ar [lORasi. Npt. 
27.1, i'p. povratili .1 (jelo). 

bUBitlf. bljttdSm, ti. impf.aunati.piuiti.r.pf. sloi. 
u-bljuaU. — nama u Htarim poulonieamii : Strah vinu- 
(frad btjuik. DPosl. 115. m m pasii>..- Miif'no « 
bljitile Sto muoKi iiide, UPiml. M. Sto m ne bljude, 
paa i ma<''ka jede, 133. »ada nije u ohifaju, — "ke. 
od IhinitHi^a, ARj. 4fiTn. 

bljilitl. ni. nekakva trava, koja gore niMle kao loza. 
a korijen joj je kao rotkva, Ari Gtmdrhu, hrrliae 
grnivt, Bj. l,imuH lonmanig. L. Bi,* — bljii»t ihedera, 
,;|»Mi i ,.h-šii <Mr,. i'v't. p^ulti ndi briljan. V.\. 51Uk. 

Iiljii^ilii. Ili, II (Uli, r, tmpf. sieh ekdn, fantidio: 
Iliju . I |> kad Covje-k jede mnOKO icru^a)- 

i;j .-.luli u iKbaeiTali, (^iti m i.i»p 

Mjiii II. .. 1,1,11-1111 Kurijeni \bi. ifp. alufivati hc. 

blinUiir,' m. ii.'k» trava kojoj jr liMe nalik na litu^ 
ud (iLivaiin, ali nema atabla, neffo ie liAi'c udmidi ml 
/.einlje. Ka piMitanje i»p. bljuSt. DARj. UWb. — ryeči 
a latim natl. lii)Iiir. i'Bpiir, i'epur, kotur, ngehur. 

bljniiih. l'IJMLk:!, blJDlnv, ailj. iiti/escAHuictl (ron 
,s>..-iiM, i.,~.h-li: ,>h-,iii». nuUia* »aporii- Kj. Jt« j> 
liil." ,:-ii,,nJi,:, ,1 iii-lii. lia »e od iijcsin mute JilJMrati. 
riih liii:n, iiihil.in -2. - JfHli! li «■ fii/Vliiru br* aollT 
iiiiH li »iM^ii II Imih'ii i)d jaje«? .lov li, li. — itip. 

klnvdajiUi, bluvAnjka. ih. riili bljuvotina. Rj. Au 
jni itbljnjr. isp. l/.bijuVBk. 

blJAvil^Vi n. dii» Urechen, romlltu. Rj.wrfiiiJ.mJ 
bljuvali, nulnjii kejom Iko bfjnje. 

bUAvRlI. bljOjBm, r. tmjif. hreehen^ ww«i. Rj, r. 
pf, bljuniiti, dtm. bljui-mit), e. pf. »Uii. ix-liljuvmti |i 
■■>), na,- i>o- (i ae). u-. — 1)jmm ovu travu Kadilo I 
jedu. ali ^eiilo I bfjiuti od nje. Rj. I3b. PoOne 6^;«- 
r/i(j te I i>no aree izbaci. N'pr. Uli. Paru daj, rakijii 
b(juj. Poal. 3^4. I'ijt« i opiji« ae. i hljmlr- i padajl^v 
Jer, A 'Jd- B.f, liaa Wetigehra(3iene, vomitu* (awch 
M i^itjuje, i u prenuMnum uminln. vidi 

!>. ixbljuvRk. — rovm6i m kuko piu nu 
P<m1. Uli. I^vakove f>(it(euttns da ili»Hii 
ruke Dobrovukome, $i$kovu . . . oDini 
to Kniatti Srpski obiČKJi. Nov. Srh. 1817, 
tsemim smiflu). Ove liljuvutiTte i biirla- 
nnirove inoie svaki profttiiti. 1817, 47!'. 
jiHB povraćH na evoja liHun/linu, t«k<i 
>navl)ii svojo boKumlje. Vnf. -iti, II. — 
>IM niMt. bi I teti Dn, urkolinii. mrežotiim, 
ikliKoiine, parotinH, pukoUnit, slrutcotinH, 
irinolina. 

. /. — 1) njeka kruikn, koja !w w)vi' i 
i pljunka^a. — 3) pt. njeke kriutK' 
BOVU i pdtukttfe. DARj. 46Uii. i sj/n. 

. raih^ja kojom ito bljuzija. vMti. {niMtnnja k^je^u je brisiKtili). vidi 

. p. pf. bljOEDUti. , bljTI^Svca, I 
i^^'oske i vrlo ^ S'eka Mjiva, kao ilia- 
ena. Lj. Kovačevih. \, f. vidi blečkavioa, brtfkavi(». « Hr- 
JutDRf. PARj. Ifillb. vidi i kai^kuvii-a. 
f iidnk- kao. 

, V. pf. effuAdl. r. impf. bljuKgati. 

^Ijumu ma krv da usta. I.j. KovnStvif. 

\, m. pl. VeDetiM, Mleci. DARj. 4liOb. 

I od Venetiae, Vnetiae pfM«;>HO"i glaiia 

S 6t: Moeci. — Gredu u Bncike. V 

j. 460b. 

i. ito pripitđii Bnecima, Mletinia, br.) denn, mtm, vf. jer: on bo je sitao; 

Kovori poslije ta Ho im Hii hn Je zuiu>) 

'i>datvu po vuroSima hXa se dodaje poelijc 

vori jerho. Rj. mves (ranj.) uv^ ne možr 

TtHB mjesto u reeeiiK'i, nejo «(yo(itŽ»iv'' 

» fli ako ae prva iniKe ne raHutlja oil 

a n^ima: Bo (jer), n. p. oo fto jo znao; 

DVor! poslije isa Sto, n. p. za Sto ho je 

hiti dofilo u Madžaraku jerho), Posl. 

Eeke ne će smokve meke, teli hu fX\n 

Tftn da brižne. DPobI. 39. kad preil 

ia » fy}im poriče, vidi aj bo. 

k Rj- hyp. b&bae. isp. babica. — J) dic 

ij, — Bi^žanja, mabuDa od boliu. Rj. 

Jedna dogovorna ima boba ne valja. 

da je u bob vradao. (kud ko iut po- 

tad treba). Pnal. 130. Hve smokove zove 

Mvati holia glatatogu. Npj. 1, ai3. — 

fl^: Ne zna od kuda koui biA toOi. 

mato ito and okrut/lo. pustanjti kojeu't 
m, ARj. 463a. i»p. b<ibii;a. - J) rnfja. 
m tiinfri. Rj. jaja u raka bobnrea. — 

r'a: Krompiri izniknii, iika^e se tiaj- 
onda evijet n ua uviji-in M'v. Npr. 
mreke, die M'nchhtilHcrharc, Uniru jii- 
iplciiija. — Siorekovuiu 2, Hmrekovii vn<Ui 
ft »mrekiive halie le imkiKtu'). Rj. ti'M\>. 
h M. u pjeomi kao hjip. od bob: Na- 

tTHibac u boliac. Rj, — I sUrnu ml 
e iiifenih biToiuvca is bobca. Herc. 
0amliva mu*, roda poKt<yit agnore tu 
I rijeii, klije se prenoM i rut druifo 
u ime: bobae, bratne, bunjcurae, ^ep- 
^dolac, drobnt'. dm^imatr, ^radae, i;riijaiv 
Ifvarac, kitjerav, kruiac, luCac, oblučat-. bubniii bobna, adj. što pridoda bobu: Od kud bih 
se nad'o po^i'i od tud ine dopade boliun. DPomI. KR. kukuruziui, vie n'ičan. 
UAbani, B&biinii, w. pl. knuiiiia u Dnkiji Treblnj- 

bdbSi^e, ». verbal. od. bobali se. Rj. 

bikbKra. f. babilnir, bolulrca, m. dcr Ro^ienkrebK, 
cimcer frmtina ova geittans. Rj. rat ki^ imu bo6w. 
— ca niMl. kod b(M>ani vidi rijeci kod badnjara. 

bdbnli Mt't bubuiu se, o. impf. bubaju ae Cimfi.jtnge 
Truihiihner bekommen ihnen eiuentMimlithe i'olke »nij 
bliiuUche FteinMappen nm Ki^fe, Mnogi f\\x\i\ po- 
crkiijii knd ite bol>a]ii. Rj. •Jubti'aii b^ticc. 

bAbfea. f. sitni bob, Art Bohnt, faiiae getius. Kj. 

bAblciL, f. Bj. upravo dein. od boba. — S) jnnjviSiB 
se K^vori pl. Mbiue) kiw mtde kraste koie jzlnze u 
i*urii5a po glavi kad se bobaju, Fltmehlappen iUw 
rtvAiihnef. Ej. — S> « hUja (bjicca, eine Rwrc), 
u tore, u gmrdie : Naberi zrelih bobicu od zove. IMiiee 
smrekovc. Ralq}a od smrekovih bubiea. l>ARj. 4B4m, 

BAbjJn, f. — 1) mala i velika, dv« brda u Ra- 
lijevini. — ti) dva brda viie Zabjjaka zovu se mala 
i velika Bob(ja, ^ S) \ a nabiji KudniJ'koj inia Ho- 

bAbiya, (. (u Brijemu) eiiu Menge, eopia: čitavu 
hubliju meta pojede. Rj. Daniiii minli, DARj. ■IMb. 
da je ryeć ova moie btti pokvarenu oil bubfa, koju 
vidi. i«p. i icuka. 

bAbiijii, f (u Biogradu) kao zelena rniprika, i knva 
se z» jelo, Art GemSUm, olemt ifenaii. Kj. zolen plod 
od AihiMCMr eacuienttM L. Rj.' isji. boboSaru. 

bSboIlt^S, ade, vidi bozboliee. Rj. doidti, iiobita. eidi 
i buzbole, — la kvanttUt na poeljrdnjrni sloga igp, 
anietiee. 

bobdSlini, f. njeka krupna paprika, koja niie vrlo 
ljuta, to se i pe^« za jelo nadjevena mesom. Lj. Ku- 
vaCevii^. DABj. 465a. Mp. bobnja. 

bAboto, f. u zagoneei, ef. čućerica. Rj. — Cućeriee 
đućerti pod boboti na !»mlji, ćučerice dolaze, babulice 
odnose. Ri. 763a. odgonmjttj: Kad uzinilju napore 
žene. ot>die je pl. boboti. 

bobAtai^f. n. vidi eokolanje. Kj. verbal. bubfiUti. 
b5botfSm, v. impf. (u Boci), vidi cokoiali, Rj, drhtali 
od time. — U oabe zubi boboću, br»> će baba pod 
ploću. Hert-. 270. 

bdbov. Bohnen-, fabagintts: Bolja je i bobova slama 
nego prazne jasli. (Posl. 21). Rj. ito pripada biilia. 
ga nagt, isp. aptov. vidi boban. ^ Bobova kuga. f. 
(U Dubr.) Horamcrvrurz, orobanehe (spei'. Rj,'). ly. 
3-2b. biijka. 

bdbuviRR. f. Bahnemlroh, eulmt fahof. Rj. bobova 
utaiiia. 

bAboTi!ill<. n. mjesto bobom posaj^eno, locw fahis 
ron»it'ig. t^tulli. — rHeii g taktm na»t. kud tluvanifite. 

bobAvnik, bobovutka, m. |u Dubr.) Art Kraut, 
herbar r)enm. Rj. snfnm maiimam Sat. Rj.' hi^ka. 
tidi bouovnjak, — bobovnik prema bobovujak vidi 
iiimlemnik prema anatemnjak. 

boboviijah, I", tnkvB, fette Uennt, utAum telephium. 
i{j. nihim niifriiiuim ."Ju/. Rj.» eidi bobovnik. 

bbtiak. I'), klutiiik na vo£, ditf \VaiiiKrlitaiie, huHa. 
Rj. — rijeii s takim naiit. klobOk, unuk, zviiduk. 

bAbiil, Ht. {u Dubr.) Art P/tante, herbtu {tenu*. Rj. 
vibumum opulim. h. f^.' biljka. — riječi š takim 
mmt. vidi kod brskut. 

b&i-n, /■- (flCB. pl. bilcS). eine FlaurJie (BovteHie), 
lagena, cf. goetarn, botunu, boeiin. Rj. vidi i sr^ 
biiteU. dem. bočiiai. ^ Boea je HtraAni »ud. Po*l. S8. 
Na ti hoeit oth vode Madtte. Npj. 3, 614. Dzme . . . 
boen TtAijc. Kov. 46. r^ei t'ODJtt. Usu. S18. j bođ- 
i biljka. — Mi-iitjii leltovite trive kno: rujikii 
i mKu. M. i;j. Milićfvitf. DABj. ■itii'.b. liiicji, od kor. 
od koq<i je liuati i»p. 0«n. 313. 

btru^jp, n, dtm. od bodenje. Rj, 

hSi-ntI, r!u», r, impf. itnii. od bo«li. Rj. riđi bS- 
i-nli. •'■)'(■ pro'li liocnuU. 

bai-tcHiiji.-. n. deni. od tiocKnje. lU. 

hApkntJ, ('kiui. i: impf. devi. jid bociiti. Rj. ridi 
biickJili. r. pl'. vroiiti booiiuU. — l-ir kad mete i gnnji 
w, pa k«! liocka. RJ.Ttila. Prema sebi igergjvr ukrc- 
nuU (djevojka), iglom liocka, a clatom provlaCi. HNpi. 
4, i:k). 

bftPMMi, m. doM Nachhrot, Kleienhrot, vanin fur- 
furetu. V Umnii-'i Jekmek^ije inuUe mi otpr^i; . . . prvo 
ubii'ut-' "unriinf ili nunile, po tom natrentke, pH onda 
botmiinf. Rj. hljeb od mekinja. isp. tratmca. otniAuitHi. 

bBrauil, cnćm, f. ^/. tinen .Stieh oebe«. puniio. 
Rj. vidi liBi^iinti. •'. iB^p/". tAf«li, bockati. — Valjn 
du iTH nj»m <it!lnin) prgn malo htmne. Kj. HU'ih. 

bAran, iK^ntiiii, m. {u C. <}.) riiit bAva. Rj. t si/n. 

bif^Rje, n. dn» StrfiUn (mtt tVurlen), Hxatio. 
Rj. rer*. m/ lioi'iti «e. ntdn/n kojom m eefjad Itoć«. 

blfira, f. dem. «rf biku: Kvo ti ova hoficii pun-ina 
rode, ilrii jo pri ticbi . . . I,' tii leti tren ntnuiU se 
bratu iiiu hofica vode. Npr. 1 17. 1 IH. 

bMiNa. /'. iiu/jm. ud bole: udario f^ u tioćinv. Rj. 
— tiiiru iintjui. riili kod banlufiiui. 

kit^M T»; •'III) *e. P. r. impf. RJ. o, f/*. ilok od- 
boi'iii«-. [mii-. - t)iitfritm (oiit ^orleu;, riro: on 
nv Infi a njimn, i oni aii hitio (nn inepjii buIhiiii i 
Umetrju K«be, i Ik: loga). Rj. mi/ijali »e, Ijeruti »t 
rijerimn. ttidi nicali «•. — V) ceTlare, IjeraU n 
K tim uru'jrm: \r\-»\\'\ mi |"i liiktuvili ruke, boirči 

■c • 1™ i.i'-rii: l.i li mu ruSke ujui;- 

miliu ^^ . -ilii idiiipi, dn m 

a Ho k :: IHHj. 4BK«. 

bm-kii. .i.-L i. / (.■ T. . i.ii.idel, neu* genu*, 

cf. tiuiiir-ku, i'iii'lii. l^j. i'ii'i 1 ^/i'/ii'uni H bu uiicd. eidi 
• liabljai:«, I sjin. umije. 

hUaiUt, »>. Ili (;. ti.) Au Fliuclienfulter, thrcu 
iimpultiraa. Rj. nprcaui ni lim'e, iitp. kaliAvc. 

bđd, lu. citir. .trt Sliirkrrei, tfmun pirtHrar njie iicvn. 
Rj. iietakan ret. ml bnali. itji. hnda^J[i vi«. 

bA4a. f. - S) kao tilo, ali di>U.-Iu, fim w buir 
ru|H> na uuandraa la upuLu, punrloriim. u Srbiji, 
i*p. probojne, xuuiba. — 9) vi^uHte kujinta «■ jede 
n Boani. — UAKj. 4i)Mb. rtrfi t jmuiUdio, piruii. 

bArfu, bAr-^ ui. - t) 0. p. vo, Orh; drr im 
Ntotirn Sieiirr blrilri. hin pictof. Rj. koji dolira luidr., 
koji tinduči *t M dragma Hnd/dAi. itp. buda^, bodi- 
li'ij, — 'i) bolat. votvri at ii tirr. riđi bodri 1, t min. 
OHiljf. riili pmtitdl, bod-te. Dhii!<Mi<. ARj. 4t>»li, 

bMiif. boiJllfa, m. t) a. p. vo, eia »b/'^i^rr Och«. 
hon petulew. R^. imi. IkhIac, bodilrlj. — Ako vo iiIhmIf 
Airjeka . . . ako j» vii prijp hio Indtif i (roBptKlsr 
nj™« mm « lo . . . Moju. U. 21, a*, ai. - 2} (u 
t;. (i.) nirclN u koju m ukiii'vc voA- hvuujii. An 
FijKhnttj. retu ijmiu. Rj. riđi hular, liodiinti:. 

hMHrki r*«. m. Ari Slickerri. grna* pifturar ope , Hl. IH C. U.1 ni'kaka tuivn bo 
I, h^rtnu fTniiifi. Rj, i-arduM L.? kavu, Art AVuiit, 
»H« /...- Kj.« ,,, 
bihUr. b.>.Ur«. brnUrn«, b.ulilra^ (n C. li.) reiin 

Ciu. I.j. KosVei t"*. \*\\t,yi&S».. nalika mrtia. i»p. 
\ut i. 

bid^llj«', II d'i* Stri-hcH, puuctio. Rj. errb'il. od 
hmti. radnja kujom tko hmlf. 

bM^f, boilNHi. m. njrka inala riba koja f^idr. a 

Itubt. I_ Zor.!. H.\Kj. Itiit«. - r« «.u»- i>>i. BTgrf. 

"iMvi, j. tu rvjJRiniii Jiu MnlfiMkiAm, plturUiii. bodiie 2, probadi, protisci, pro- 
. bolest pl«wrili». — 1) m. payio, nož tanak i 
^jal, kojim se hode, a ne sijede. DABj, Wi\i. — 
rijed * takim nagi. kod deret. 

bAdllo, tt. vopit oruijje kojim st bode. m nost. isp. 
biii^kalo. — 1} sti'matue: TeSko ti je protivu bodua 
I'rai'nii =■■. Itjr'l. Ap. it, 5 (contra stimalHm, mider 
Si,ul,,h ,-i,h liii.lnlj, ( «j/H. ondjt. — 2) hujunetlf: 
Nn|ii'ji'u:L |iimI iiiu.'Ji'ii) vojhIch 1 topuzi 1 bodUu IraJDK, 

. udariti koga, Btiehiceise, avf 

— . - _lj. kao hodnuvsi ili boditči n. 

p. udariti koga. «u kvantitet na posljednjem »logu 

bAdlt«lJ, in. u laKOneci. cf. hoditelj. Bj. kojibodt. 

— Tri i^etiri hoditelja, peti Šesti hoditelja, sedmi oami 
poklopiš a deveti MivrtiS (vo). Rj. »Il5b. oc^'e je bo- 
đitelj roij. — rijeri « takim nmt. hranitelj, krsliteli, 
mučitelj, iiadciratelj, prijatelj, neprijatelj, preprijalelj, 
roditelj, spasite}}, stvoriteli, samostvoritelj, SiSitelj, tu- 
miu'ilelj, utHielj, upravilelj, lile^ i t. a. kao tto se 
odalk vidi, mogu se inumice » takvim niut. graditi 
od e, uf, i V. impf. 

bđdUn. f. der fHaehel an GeiriiehJien, epinu. Rj. 
Ho Hii bilju bode. i»p. draČa i. -~ Bodljika 1, jednu 
Imdlju. Rj. Mu. Noćiirnk, nckaki oviiet koji »e no(!u 
nutvija, ^a latuln, ali bei bodijc. Rj. 4S6a. Otac vaa 
je niuj bifein iibuo, a ja i^u vas jnkrepiimi (ovako eu 
«e uvali uekaki bičevi ibodljitmu). I'rip. bibl, 78, rv'e« 
» lakim nitst. kod bflja. 

bddljtt^a, f. (u V. (i.) gtocheliges Geteacka, h«rba 
/•pinima, cf. drafa 1. Rj. biljka hodijikava. rijdi s taktm 
na't. koit Kjfanifa. 

bAdUika. f. ■- /J jeilim t)odliiv cm S^ir/iel, upinn. 
Ri, — KaAalc, iuia kom »a ivnlijeui boiUjikama. Rj. 
tlirm. ?) M'^Viik« liodjjivn trava u viTiu}:''Adii, Art 
SI •!, !••'■,■ ., ■■ /. /.. ,!„i ifiuiedum špinata. Rj, ^ fyrf» 
• ' ■ ■ ■ ;L|iiika. 

i""iiiii,.'i [Ml femii 911 bodljike, utaehelig, 

'!■' " I ki.iije kao skakavce bodljikoHe. 

■Ii-i. ..I, ■/•. I.." .".illjikav, iHjilljiv. — adj. » takim 

tUltt. U'hI lllllltLlHHU 

bddljiknv. adj. utupkcUg, njiinoiaii. Rj. na fcm »u 
liod(jike. — Itadnlj, nekakvu trava koj<- je liti bodlji- 
kae. Rj, tla. Itudalj, nckaka Inim Itoii^jikura. Rj. 
34a. riai bodljikaal, budljiv. ailj. u takim nant. kod 
ba«t*v. 

bMUiUi f. fitna uvinjenu bod^mem: Tcfahii . . . 
kaplje od krvi Ie prijrorkijeh i Ijulijeh 'lod^/ini trnove 
krune. V. H. Bak4i<<; M. l..>kii!^i'<. OARj, 47<lh. 

bMUir, a<^}. a. u. trava, ulechend, pungrn'.- thd- 
Ijim korovu nije (log duu rogove. Rj. n'i čam tu 
bodlje, ridi bodljikanu bodljikav. - BiMlIjiko. nekaka 
bodljira Irara u vinogradu. Rj. .'(4b, tsipurikik. drro 
bodljini. kao ruža. Rj. K4tla, Ja (hj vii» »ibali bodlji- 
rijem Mrrima. Cnr. 1. 12, II. 

b5(lnuli. nent. r. pf. vidi biH-nuti, Kj, r. impf. 

bAtlri'iiJf, n. ridi oitrenje, Kj, rerhal. od bodriti. 
railnja kojum tto bodri Mo. 

bMrlll. bftdiOm. i'. impf luko lUjeke) »chMfrn, 
■Kucrc r/; ii*Iriti. Rj. 

BMruiiko. m. ime miiiho. Ra<i M. !J<. - imtna 
» latim na«t. AndniAkn, Mijiiikci. 

KodAllr«, /'. rf inorliik. Rj. imiku itmeitju liifliHA. 

B«diifl, ItildnlN. m. ef morlak. Kj, I Hrr. pri- 
nior^u 1 u Dahniiriji iiint imentim ovijem fopjcka 
JI utdiii\i*b otlrra, 

bMta. f. Hl rflai-oniji) dtr DreUack (dgr AVjptA^A 
iD'Irn«, ff o«ve. Bj. onujjf ribarsko na iUjnma. od 
kor. ml kojega je lio«ii. i-iii« i obfl. 0"ii. i>Wi. «We. 

— rijei-i m takitn noM. kod baćva. 

Il»|l, liaga. m. Oolt. liru: Rj. rcM-. R<Ue, pl. Hvn. 
btta, begovi, gai. bogi, iHJgoviL bgp. Bćga. Bog ^Dinozil nove novine od nove godine. 
m m moo^, nu toga i htisi. InU. k'a 
^OOffOri i znali SU> je dobro Uto li zlo. 
kniSi njibovijeh ItiitiHeh bo^va. ^ata. 
I, koji se «ive Valuzar |ki noenu lioga 
it je đuli mvlijeh bogova. Djui. 4, U. 
t Soffit H »urtHlnunfi uirtolcorinantu : 
Tenmnderndl jH't'^' mAchtJger Gottl 
71b. (htdeii ne). Samotaedrmi Boie! 
-cBiae Bumoatvorileljii, Rj. fi&4n. Uhio 

Srpr. sa. Bog je jak. Posl. 17. Kog je 
17. Ved to bila dob« srei*(i wi mila 

tfi. Ah, ni»i» Boie i rfr«i/i.' iniii I' ito 
Kpi. 1, li^. £ii» lirai/i. ognjevite 
liabiao »e riinjem Bsgu. Npj. 1,111. 

^Mta Boga intina. Npj. 1. 121. A tuko 

Mo. 1, 5^. Vala Boi/n, vala jedinome! 

uat' se amo, ^(1911 ti jednoga! 4, 1!I3. 

ttiMn. Npj. 1, '2^. Fala Tloa« velikome! 

a dohar, sinovi <<e dofi. Npj. 8, ««. 
li 61 ti jiil:o? Npj. 4, a47. Boie 
t. Npr. U>. -lalcov moli Boga mtlu- 
447. (ionpođ Bog zapovijeda. Npr, US. 

i£iie i gogpoditi Bog. Npj. I. 71. Da 

podiui Bog. Npj. 1, 7t<. 
-^tčmice. — 1) Nn prava (praveita) 
fingjL tia pravdi Bni.'ii, Finim"*', nn- 

Bj. ;/.,. M-,...,, M I.. imrtifffn ''^'g;,, ir. duJti dijeliti (Ilije pruvu). l'unl. Vi2. 
u noRi, valjii mu dati. (ho la Boi/a 
dali. ako i iic lii liio eironial) . . . 11(11- 
&i R,.L-» f.iAo ir.J. Šii. ;(i /lo,(« iidelit)- i ,;.< - ■ . I, : - ,/. l--;Mi, 1733. ;« 

kti J'i Boi/ii. htil iiiiiwr Ikn uiH'ni ito, 
Vpo Dogu hrrdn t7i neiHru tko umoU: 

r ) Roffii brat 

"III. I y/.v\iC-e gjavnia 
iV r. I.. Itiigarinel 

1e aemlje \\\v m-i I'.. .|nj I'ero tu 
, povetle ]•■ 1/ I -;;i'. Npj. 1, 

Bf^rami.'". '"•(■■ i;..j.'a ti; u 

Bogu ti: limfi Uh, lvi,ajr\i.'ii Marilo, 
mili flinlm Alarko. Oj Jiugu ti nalbi ha- 

Bagv vi kif'eui svatovi. Mjeato ovoga 
lotni ljudi (kao ila imMia Božijega ne 
blđ) govore: bSra mi, ■ bri^da mi, 1 ^loga 
a mi I Tijem w rtrenicama iaklinje i 
KmI« se: Kako le li zoveK, Boga ti, po 
l^fi. .ŠiM i Božja vjera (i po tri nut!) 
^^. 17. Bog li, a diita U Ikad Kftklinju 
; ftko Hl rad da ti Bog duBoin upravlja, 
(rivo). lU. Bog li i bratakat (kad ko W 
29. A tako nii Bogn iKtinogal Npj. 1, b!t3. 
a, Boga ti jednociLl Npj. 4, 1!I2. Bogu 
moniAe mlado! llcri:. 17!'. O Bogu ti, 
nu^kol laa. I'nk »ari B,,,, mm a duAa 
7. giije Bog i onaj koji ne ;<nhlitije »loji 
tie M Tttgvmjeli km iki m- ku^e: tako li 
btagsvorlti. ovamo itle i šaklinjiinje i K«ye- 
Bw/ bei Gotu (neHo tiinnjc ml Jk^ 
■Km. Bj, 33b. B»gine Brkn nije *nla. 
Ml bogme utrudui. fi5. Bogme, mnnićc 
M'janncH. l!Ht. Bogme ja ne in<wi>, ujeU 
oi konja. Poni. 1. Jiogmr, i-are, jo^te nije 
St, 406. Bogme, brate, inrijeti viiljtide. 'J. 
tat joHe je manje b&ui(>: Ne i^u, botne, 
^ko. Kj. 37a. i kao ko m mjfiio Boga mi gomri bora mi, tako je i mjenio bogmr u obifrytt 
bortne. Ho(?n, horme. Vika Mebo. 1^. 37b. mjeMo 
bogme govori se i nobore, kiye vidi. I Bog ina i 
ueka Bog xna u taktinjanja i urjeravanjti rnaei kto 
i Bog me: Neka Bog fnii, dobra bili ne i5e. Npj. 3, 
110. A i^depnn je, Bog tnii, opraznio, prnsaii ujedi, 
niitA ne imndc. 2, <i31. 1 refenicama: 'akti B<^n t.aak, 
ako znaS za Bogu, laklinje te kiio 1 rečenicom: lako 
ti Boga: Sta pobratune, aku Boga tnai I Pu to tvoja 
ienal Npr. 14n. Pobratime, ako tnai ea Boga!... 
Udri, potire, GjiirgjeviAi Siilja. Npj. 4, 337. — 4} Ka 
Boga |n. p. ne udari Id&i. dogje on) I tum (tlUci. Bj. 
na greiu, kao dn je luka Bog htio: Pol«gli *mo na 
Boga i ere^u a po tvom ifera I.JepoHftvu. Spj. 3. 517, 
gledati pak ili pogledali na Boga (»ući kav HJeiati 
M Borja ili njetiti ne «jega, no roiji njegovoj činiti 
ili učinili: To »n Ijui na Boga qMa{>', Tnreima su 
nman dopuf>tali. Ni>j. 4. .130. — a} Jao meni do Bona 
miloga! teAko meni do Boga miloga! ^j. kao da tko 
» rtiiltoj nero^i hvduit (a i u velikoi Kreči) hoie, 
neka te ialont njei^ra (ili rndo^J čuje lio Boga: [tlaao 
mene da Boga vii^ujogal liogmtdade nina imenada. 
Npj. 3, l&H. pred riječi do Boga moie ne dometnuti 
i 1: .Tao mene i do Boga! Npj. 1, »Si. Blago mune 
t dn Boga moga ! Blago mene, eto wna moga I H, (iiH. 

— G) Ako Uog dii. irean'« Goft vili, ni deo plamerit. 
Uvo Brbi govore kadgod ita ugovari^n dn mde ili 
iie ^emu nadaju ili ito tele : ako Bog da, idi demo 
na proljede tamo i lamo; bii^ kito aio Bog da; ne 
re lako bili, ako Bog da. I to piiAa Srijem ne raseli. 
a ti ff:ri ga {>aAo raseliti, ali ne deS pak), ako Bog da, 
Rj. — A ja znadem, gio du te oleti, ako Bng da i 
sreda junaCka. Npj. 3, 395. — 7) Akft iUlg dil, ka*p 
se mjeato; ktula ceAf kud ai pt^aof ktidti si naumio? 
jer vele da h» rijefi knd ne valja napiiati; ako li bi 
«o »ibonivivfii «e ili »avall<'e tapilao koga aa kud, 
onaj mu katto odgovori: Idem u KuHiljevo da te 
ekudim; moliini' qwirsum? Bj. — ft) TeMto do ila 
Bogu, Rkupo do tla Boga, verteufeH »ehteer, Iheuer, 
nimie. Kj. kaže »e o dmn rrlo neobičnu, oeobito o 
čemu rrlo teiltu ili »kupu. — 9) NtAta |>oii ijakini) 
Bogom, D. p. nema, ne xna, gar nirhtu. prormim 
nihil. Bj. — Pod nagim Bogom (n. p. nemn nifita). 
Kj. .383a. u porieat^u no jače kaie nlAta: nt^ff^e ntita. 

— 10) ie^om: Boie aafuv^, ili: ne dao ^g, i-esto 
»e eamo jako poriče: Boi« KaSuvaj! kako bih j^a 
ostavio tako svoga pobratimaf Npr. 171. Ali Hoie 
saeutaj takovo *to 1 pomiallti, Nov. Krb. 1H17, 477. 
Boie naĆiivt^. Rim. 3. 4 (abšit, rlae mi ferne). Sa- 
čuvaj Boie da abige tvoje ućinc tako Sto! Moja. I. 
44, 7. 'Abt da pogine .Tonalan, koji je udinio ovo 
npa»euje veliko u Izrailju? Boie »tUvvuj! 8am. I. 14. 
46. — Ja ne emitim, n{ da' Bog, z& tobom. Npj. 4, 
3(S4. Ne dao Bog da tn ufiinim goe|>odani avojemn. 
Buta. I. 34, 7. Ne dao mi Bog da dignem niku uvoju 
na poimumnika Ooitpodnjegal 'Mi, 11. — 11) rečeni- 
camu B<^ bi anao, Bog kub, neka Bog zna, kaie *t 
' " tna niti »e moie tnati: A gdje je to kolo, i Jila je, Boji bi ga sniio. Rj. 75a. Dune 
jaki vetar te odnese galiju Bog " '" '" "" "" 
NavrvljeAe okolo njegjt Bog tnii tna kuda. Npr. 43. 
koliko JHgnjida cn\ 

]i4iiiiiHli1a nije da je 
■"/ rii'i knka iverkii. 
-II" koliko i dokle. aki vetar te odnese galiju 

favrvljeAe okolo nj 
fvake vrotc. 101. i 
to dovek, nego je ini^ 
134. Ovo je dijete J,i 
314. I>a otmu vliul •■■ 

koliko deiiova oalaln. Milo^ IJ;l. Sii, JL- u Hvemn na- 
rodu Bog tna od koliko HtoLJun godina. PIh. 34. 
■lezik ... u kome nu «ve rijedi prokle preko onda 
Bog tna koliko puta. <i4. Ka Simu iiiaiun fuo nJAta, 
Bog tna od kad. Htra*. 188«. 1514. Tako Bog eivli tna, 
kaiT de mi pismo vnfe dođi. 1887, 14. — i8 a) reče- 
nice u potdravliaiVH nazvati Ito^ nazivati Boga 
tniiče po»dra«iti, potdravljnti, a prdivatiti Boga, pri- 
hvata^ fio^ imaii na potdra« oitgovoriti, odgovarati, ) niims 
bakol' otpozdraciti, otjioidravljati : NMvaU kome Ba^n, t. j. 
naevHti diAm julro, pumoi' hmj ili dohur veie, deutn 

Ciufari: Kada ej«<le, oudfi fof/d natra: Dobro jutro 
to I.johoviilu. Kj. 3898. Nnzivati Itoga (at) sagen 
Somor' Bog! Đevm praefari: Vojvodantii kuda odo 
c^e^ ono mirna Baga n« naeiva, već ovako i 
progovun. Iy. 3HS)a, Befe joj : •Pomiai Boft bj 
4 una mu prAmti Boga: ■Bok ti pomogno ainko.« 
Npr. 22. ('srev ain joj niuotv Bogu: 'Pomod Bo^, 
bnkoU A bnba Đjemu prihvati: "Bojt ti pomogao 
sinka.« 44. 1'n mu l'uraki Boifa nativaie, a Kulin mu 
Boga prihriitaie. Npj. 4, IS?. — fc; Ti idi » Bugtmi, 
*au tJ pnišiaiu. Npr.v2. Ti, ifeKO moju, Jiit/rfe tSogum, 
Icuda /uaj ... ti si mlada i ^.eleiia. pa kako ti Bue 
da. 2G1. Bok ■ vtuual (odgovori «t> m fofoni onome 
koji p<)/<u«rit rei^; S Bo|;om osUgte! U Srhiji se 
tnjtito tom odgoDori: ti Itogom poiiiol Ili: U dobri 
£nBl A Ja ko u !irbyi Hi Sr^ft1llu reče kome: B(w 
B vamal pomislilo bi se na: Bog h namii det) Fml. 18. 
Kad to niuoDe Boga, t. j. kad ko reče: . . . Pomoz' 
1^1 ... (1 Srbiji *e odrntiori: Boe a pomogao! ili: 
B<u( li doliro daol ili: i>ao Bog dobrol Hi: Dobra 
ti But; dao I 6U. Ode, ne nie ui « Bogom . . . Niti 
re£e: oelitj ' Bogom, ilrti^l ni ja njemu: pogji 
* Bogom, dm^t... I ja njemu: hajae » Bo^om, 
drafcil llere, 1^. — r) B6g-poiuoć, m pjMmt iry)e*to: 
Boiijii pomo**: Kapu »kida, BotE-pomoc nazivi "' nMiva«), iiepo j« to Icrnja riMieuioB, u kojoj 
■lavlja glairol, i trebalo )» naštampati : Kapu »kida, 
■Bop pomol'« naJUTa. — /3> gdjtkoje rete»iix koje 
»e uptitreblj'iriuv u poidrarljaTiju, tnaie kadito druga 
što. — a) tiui lio govori Ut čini Uto kao da nije 
pri *r^>ii(t, Itaie mu M u ČMdu; Bog a tobom: Bog 
> tubom, fliiikol ovamo ne može ni tica doleteti, a 
kako fe ri^Klca diiJi<-Jt AofiJ Npr. f*8. Bog » toboia! 
tUi ti eovorii, 10 nijesn drva nepo kukumiil I'oal. 
liti. Bog ir tfl^OM tena! otkuda and bukova mezgraT 
Had bukre iiuenju ud mnua. 302. — b) itu|r a nuna 
dcl (kad ne rcinu čmli, kao ludu ili ^rolskom ponlu). 
Poal. lit- Bog š «;mu i anaeli Božijil (Oledag: Bog 
t luimu dt!) la lia U uTlrbiji ih U Srijemu rt& 
kome: Bog • vamal pomi'lih hi ne na: Bog a namii 
de! l'mil. IH. — f) Bog * diihrijem! . . . (valja da 
uiafi da bi ftm Bu); «poiu^nuo a dobrijom }oelinm). 
l'oaL lit. BaH*iU., Altj, 4i»a: uriliAiije je d« je iw>- 
atavljeuo budi ili hiii. — 4t) mi a Bc^Mnl tnai-i i 
ieiju da (ko otide ili da »e tornja: Od joj ardilo 
odgovori: 'Idi $ Bogom, kad mi pomoi^i ne možoi,« 
i po|gp doljtt. Npr. 6it. iHoi^u li ti ilo^' pomoi^i 
crpaV voilinuT« 'Idi h Bogom, atar na konju, auira 
delijo! Volim »amn I do nud uego a tvojom pomofi. 
Npi. 1, ii**. — ») I Bote pomoul (kojtkuko, moi« 
podn^tii, II. p. ako je uko, I Dote pomosilt Poal. M. 
— J4) Bog w priiira u rokaliru, joH« » kad w 
intijtk hmu rudi. riđi vrimjrre naprijed I 3 : Vo- 
UoHt Hait! ...Mili Bate, vi-Iikc nrpntvde I . . . Boie 
dragi, f^njevil« vnjiike ... tu ovijem primjerima: 
Kad u t^fo. Bolti Snva vctriua. kr*e »e drva, mialii 
av« (V iH> lie korena Iivalitl. Npr. I4:i. l>ovojka Ktanv 
maniid tivlnn, kad al' Boiel akiipiSc *r i-jn, aovuljagr, 
vnuu^ Vufjaci . . . Ud. I'a ka<l )v vidi. Sh-r! ti- ra- 
dosti i loga venrlju. Uli ic? fimo. ^M. t.%) kud 
tko hriiliiNi ili itFiitrinii Koifi, kait mu po Bo|ru Ui 
Bnpim liral iJi m^tru; l)d iiu-ue mu Hof/^im poli 
Umatvu. lij. -Mali. /^ B-iyu da ti uii brail hai'i 
u vodu. Npr. ^1. Drli,, itn i>i mi po fiogu lirat' 
Tud mu na ("'Ijf ... I nrk primi la Bob«, i izvufr 
(tra). I4fi. Tn ni;Ii<da ilva dftr-lala mlada, pa ih Madi- baSa, od Boga niiS'ui! ubiie Valjevci Siina! Pauicn 
3, 3(Mi. od liogB naJao, mitU se: ono ito ic tasluiio. 

b) Dohvati nckitku Bvirttlu ... i pofue u nju Nvi- 

rjcti da t» od mila Boga ne moga^ shiSati, i na ovi 

glas |>o^« ee Hve kamenje i drvei^e Ukati. Npr. 152. 

od mila Boga ovdje kao da (noći.- od miline. — 

' Na mene Boga meie, a sam Čini Ha. mu je drago. 

d. 11:19. po ovome metati Bogu uh koga maii tni- 
ud kom dri što fini ili ućiui što Boga radi. — 
d) Ž'ili Bože! (u. p. tolike mnke, lolikijeh novaca 
i t. d.|. (kad se ilo uiidud potroSi. Mjesto Boie refe 
.'c kaiUlo i Bog). PobI. T!I. Zali Boie tri oke aapuDn, 
ilo pobnn^i bula na Arapa. 79. ^ e) Eajd'mo le<!i, 
Bugii reći. Herc. 323, Boga reći =■ Bogtt se pomoliti. 

HifCtt, ffi. hifp. od Bog: kora ae Boga (l^ažu 4jeci 
kad grmi); mili Bogo! Bj, vidi Boro 2. — Okolo 
Bogo, a kuđn gjavolel Posl. 337. Bogo mili, čuda 
golumogal Npj. 4. 171. Slatki Bogo! lito li #u ti 
jako? 4. iil. 

b6gitc. biSkca, m. (u Hrv.) — 1) der KrUppel, 
saacius, matilus, rf. bogu^j. Rj. bogaljast, sakat ćo- 
rjek.— 2} der Bettler, tHertdieus, cf. boljak. prosjak; 
Nema vedeg hokca od popa udovca. (Poal. SDSl). Kj. 
riđi t bogoradiiik, i syn. u»(^e. — riječ postala od 
ubogar iigubivei uprijeda u. ovo tnačenje preneseno 
je na bogalja, ne tato Sto je liogalj nego zato ilo 
proii kao fiboL'T. isp. DAltj. 47DI). 

bAgneonjc. -■ /) '.■ /."uvicftern, fi ditare. Rj. 
rrrliai, o'l li... . . ' .(.;m tko koga liogati, — 
3) diis J,.;. "-'(Tfl. Bj.' od bogatiti 

se: stanje l.i- il.u liogiiti, biva bopat. 

bOfpilJ, III. lUi A,.tf^/,i:. ,^:iui-iufi,mutilus. Rj. vidi 
bogac 1. či/i^ck huf/iiljiisC, /iiikiit, t. j. hrt noge jedne 
ili olije ili tuetijeh nogu tidto da ne moie litati na , vojku, pa . . 
* MWro, l^fejM gjevojko. i. 840. poč« Bogom brutimilt 
■■ "•" ia a) Anun- 


ni hoditi. isp. ]-)ABj. 479b. — Jednoga bogalja. koji nema ni je3ne noge, nego anmo ifuj>. Danica 
5, Wi. Kako si mogao ooakog bogalja megju sveite- 
nicima drtati. Ktraf, 18Kli, 12KK.' osnova ii bog. iap. 
nelng i vliag i bogac. Član. 130. riječi s takim naet. 
i^tvrtolj. £luUj, drđKdiUj, gubalj, kravalj. kiisalj, mr- 
kalj, (lulalj, aivajj, Strknlj. fiutalj, vatm^j, lekalj. imena 
• lakim niist. udi kod Dragah. 

boKhljRst. adj. kriippelhafi, miiiilatus. Rj. k(^i 
je kuli h'igiiij, koji je tukat: Doveili amo aironiabe, 
i kljnut«, i liogaljaste, i slijepe, l.uk. 11, 21. inp. aakal. 
— adj 1 tiikim nust. kod budalnat, 

bAiroUka, f. Jleuitko Mjade bogaljnsto. I. l'avlovii*. 
HAltj. 4W)a. 

bAmutlvo. n. def Hrickthum, rlivitinr. Rj. ciiit bo- 
gntaHivo, bognUtvo, bogaillna; xengjiluk. — Da je 
|Miri'd svi'ga prevelikoga ba/iaslva bio vrlo tvrd i ne- 
uiiloBtiv. Rj. Sla. Ne nmfiknje (ae) , . . nego »amo 
bogiislrom i KosiHMtvom. Kov. 11. Narodni jcxik, 
ki^ega ailii i aladoKi i bogastvo oni vei! i ne ptamiju. 
14. No ni onn tic biidui<i u hognstru ne mngne ih pri- 
mili k aebi. Miloft 44. Ili ne mnrifi ui liogaslni ige- 
gove (Itožjn) dobrote i krolosti i trpljenjaT Rim, 2, 4. 

bAva^tlnit. /'. vidi bognstvo, i syn. ondje. Daj tvojoj 
ditu ... od ktjepoeti bogaMine. J. Kavanjin. Onake 
bi i vi lile, da vaa Alan njle doveo u moju kui^u. 
» »fviltu bogaitiHU. M. Oj. Milid<!vi(^. DAKj. 4HUh. - 
r^V^' » taltim nast. kod goapoAlina. 

bAjpit, adj. reieh, divet. Uj. Hiii neu^il. guprotno: 
hi-lioi:, ubog. airomaAiui. ^(reban 'i, potrebit. — Idu 
ljudi, koji su poliogalt. I^, 395a, Ni^e jedne velike 
i biMjiile drore. Niir. 17. I^atm puna robe, Moje na 
vaAaru ne i'e biti lep»c i hogul\}e. .19. IHanlin ne- 
kakoga prebogatoga čoeka. KM). Bogat jede kad bo^. 
a tdroinuh kad motr. I'onl. Iti. l'auHnami bogat. 
I>Pa.l. M. Nek ju Handa i lipia i vita. i bijelim 
ruhom (loaiilijii, kada ugo mome nreu mila. Npj. I, 
■H^. ha lliig dn iiaCemu bratu domađinu n avaćom 
»rri'u dobru . . . punu I bogata. Kov. 121). Vidim, da 
•u ovi rodoljubivi inidovi mcgi nagragjeni bogatijem 


at. 29. Badiii5i dH se starate r.n du- 

Ifledajte da budete onivut (ditrarimnj 

^- popravljanje crkve. Kor. I. 14, 13. 

wio bogat itakom. Moj«. 1. 13, 2. 

načini ae bogat čador. Prip. bibl. 

joi i bogato obdario. Npj.' 1, LXI1. 

(dine bogato Daknadio odu, Mo a dc- 

~ ~ prililie naočiti. Zidje 9. hog<a 0x0. 

u-bng, ne-bog. Ona. 42. pridjevi 

bradat, brkal, duhat, glavat, gmnal, 

bilat, tnusai, nosat, okAt, prnat, rcpiit, 

runat, zubat i t. d. 

, tn. iiogat čarjek. riđi boRataS, bo- 
Bogatae je nedarovit kako Ktabar 
T.fitc. od Dunieiia, ARj. 4811). 
M. (n C. G.) riđi bogastvo. Rj,* vidi i 

i M. (U Boci), riđi bogatun. Bj. 
|idi i bogalai-, bofrato^. — Opotrebi 
.. . skloni se da ide kod kojegti liogu- 
lEiti, i nnfije Jednogu bogals no pri 
Vpr. ^86. riječi * tiikiin nivd. kod : BejaSe lio pripada hogataiima. 
Ikih sinova. Zloa. 14. 
impf. Kj. i>. pf. sloi. o-bogatili 
o-Doga6vati (i w). — 1} berti- 
1 lUAH boguti; atoka Ijnde bogati ovdje. 
a, činiti ga bogatim; Gospod siromasi, 
^je, i UBviSuje. Sam. I. 2, 7. 8 toga 
tio erlcvt. DM. 33. — 2) m se, reflekr. 
iteseo. Rj. bivati b(u/at: Neku se bo- 
lima. Tim. I. B, 18. Bogati ee u Efmli, 
TOJe u Villejemul Kut 4, 11. 
(u vc^jv.) Kj. hogai ioi^nk. pirfi bo- 
rogatun. — t takim nati, rijtH galo£, 
^soi, papoS, »JjoS i t. d. 
N, v%A\ bogastvo, Rj. fidi i bogatastvo, 
tmMA je . . . mnogu imovinu i tvlilro 
,13. Bogatstvo pokriva horjatstvo. Fosl. 
ih. . . po bogatstvu prvu ti svemu na- 

Mittilia, tn. (o C, O.) bogat foviek, dtr 

iff. bogatni. Bj. vidi i bo^atai', bogatoA. 

jduni njegovi puni nepravde. Mili. ti, 12. 

Ifrod, osobitu ^^pođu i bogatune, dn 

I' Brebra. Prip. bibi. 77. rijrii u takim 

fđadun, kafun, krezun, sladim, tekun. 

Mm« s tojtim nast. kod Krcun. 

t*unidwi, nodoiug. M Jialm.: bogavn 

M kojoj je kakav otok; Stap bngav, 

pkoTid. DARj. 4h4a. 

morbu* artinUarius, ulim, koetobolja. 

ipkovi& od bof^v, koje vidi. KAttj. 

fe i»p. bogalj, ifp. nogobolja. 

-. oJ. tSif^iS^ — l)der Engpast, faucen, 

tla: DmAtva malo, a i U> nevjesto, 

a i bogasa. Uj. i.>*đ> > grotlo 2, kli- 

elo, ivalo S. isp. grlo H. — Da uhodi 

k Rj. 272. A vodi nas 1 t'jtsnf hogme. 

9) (u vojv.) pr^a u koju «« riba 

Imiet«, frtin geniig. Bj, 

I, n lisice imn bijelo ispod ^rln, dcr 

'tUgt«, unter ilrm Hitite, fiiux jiclliii 

-liik. ta nant. isp. abadfiluk. — rija' 

tiuiei samo klanai!, Idrijeto nego i 

objaitfjtfje značenje rijeii bogazluk. 

^Maa, fti. {voc. BUgAdme) ime miiAko. 

Ime iensko. Bj. 
a i.id brdo sa zidiiiaraa. Kj. 
doeht hatte Gott gegeben! utinam ! 
doUol da lam ja bogđiee to onda 
ce. od rijeii *bog đai tua^jeh od • ako bo(r da«, »da bog da-, narinjen adrerah, koji 
se «inw « kondicionalnr rečenice kao da bi sr rekla: 
•daje bog dftO", ili isrećom«, »kojom »reisom'. Ite- 
nićifi. ARj. 48(ia. 

BA)[r<fl], m. ime muSko. Hj. hgp. od Bt^o, a ovo 
hyp. od BogONiiv. isp. Oan. 131. — riječi s takim 
narf. kod braelj, 

BA|tt^> ^ >>ne mii&ko. 1^. byp. od Bogo. — Ne 
i^ilHKJ ljuba SoMeta, e je mlađa skoro dovedena, 
stid je bjcSe od Bogida svoga. Herc. 42. 

hAglfKiti, f. vidi t>oži(ui, Gottin, dea. — Dijela u 
kradbi ni 6e bog ni boginje. DPo«l. 16. Ćetir stotine 
8ve6tenika Astarote bumnJB od mjeseca. Prip. bibL BI. 

boKliJnv, adj, ridt ospii^av. Rj. kojemu je ubra* 
mujrgjen od boginja, vidi i mrasav, rohav, Sorav. 

DAičfiiJ«, h^mjit. f. pl. vidi ospice. Kj. variolae, 
Bluttern, l'ocketi. ritli i kozice, kraste, mrase, nepo- 
menuSe 1, SeSe. — On je onleplo od boginja. Npj,' 

bA|iša, f. (U Diibr.) di« Sehtcerililie, iri« germa- 
nicii Linn. c{. peruuika. Rj. hi^ka. 

b6|nn>iiUv> n. da» Bog me! sagen, teitatio deontm, 
juratio per deos. Rj. rurbal. od bogmati se, tffl'a vidi 

hitgmati 80. mam ae, v. r. impf. mit Bogme he- 
Iheuem, deum teslor: tto se liogmiii! nemoj se bog- 
mati. Rj. uvjeravali govoreni: bogme 1 

bAgnel bei Goti! [etitias Keniger ah Boga mil me 
dius fldius! Rj. bog-me, takMva nuitu'a od Boga mi. 
fidi bome, boruc ; itp. nebore. iiip. Bog. II. •!, 

Bitga, m.hgp. 1) od Bogosav. DA Bi. 487a. odatlo 
prezime Bogovid. taka hj/p. «idi kod Dobro, — 9) od 
Bog, riđi Boi^ i i>rimjere on^e, od krnjih mogu gđje- 
koji i ovamo pristati, voc. Bogo. DARj. 487a. 

lMgebltJ£uii, bogobiijoMia. adj. Kj. bogo-bojasaa. 
kiiji se Boga boji; goltesfUrcMig, pius. vidi W^bo- 
jaaljiv, bogobrii^jiv. — C'ovjek po imenu Koroelije . . ■ 
paboian i boguhojaian wi cijelijem domom svojijem. 
l>j, Ap. 10, 1, a. I prepirali' se s Jevrejima / » bogo- 
bojatnima u zbornici. 17, 17. 

bu)cubi>J&ElJiv, 'Hi;, riđi boftobojaia«: .lesu li tiogo- 
h.,j„'.l]h-i? N]ii. .'.. 552. Danifid u ARj. 4«7a; bogo- 
L"|:"i/]ii\. i-iih li'ijrobojailjiv. 

lniKii1iiij;'i/,ljiN , tidj. vidi bogobojazljiv. pred ^iv 
«.,w-. w ,il,i.„i, ■/. I H mijenjaju » * 1 ft (bogobojajtljiv) 
u ( viii iir. ^luijda (bogobojazljiv). isp, prelatljiv, po- 

bofobolAiljivSitl, bogoboj^ljivosti, f. dei Umor: 
Tn se udružila bogobojaUjirost » vojničkim veiba- 
tijima. M. Gj. Milicevid. DARj, 487a. osobina onoga 
koji je bogohi^aUjiv, strati Uoiji. 

bogobitrmi«, bogobdrcsu m. i^a^i^m. kt)ji se s Bo^om 
bori, kifji se protivi volji Hoijag. — Imn 47 njeii 
koje Hu od slaveriskijeh poHrbljcne . . . liogobariK. 
Nov. Zav. VI. Ako li je (djelo) od Boga, ne motete ga 
pokvariti da ae kako uo nalijete kao bogolMirci. lij. 
Ap. 5, 39. akc. od Daničifia, ARj. 487b.' 

b&fotliiH, adj. iito je od Boga dano, von (lott ge- 
geben, a Deo datiia. Bj. bogo-ilan. uip. bogodaran. — 
Svoj booodani iim. Strat. 1887, IQ. 

bApro<lAriiii, bagodftma, at^. Ho je od Boga daro- 
tnnu, vm l/oU gesehenkt, a Deo donaius, isp. bo- 
godan. — Radost i veselje, boaodamo cadovoMHtvn, 
Nvaka riidust, iitobilntnst. Npj. u, 530. akc. od Dani' 
Čiča, Altj. 488b. 

bltitudavatl, bogodavna, ać^. ^u Slavoniji) andArhliq, 
pius, (■/'. pobočan. Hj, kuji Boga daje, sto Bogu ide. 
rUIi i iKigoitu^n, duševan. 

bvj^Adii^n, bog(>duAna, at^. (u Rianu) koji desto 
iile u crkvu i Bogu se moli, andarhtig, pttut. cf. po- 
iHižau, <hiAevan. Rj. bogo-duSan, u iojet/a Je Bniji 
duh. riđi i b<^todavan. suprotno (?) vragoduSun. isp. 
,ioi tako aloš. ui^j. bezduSan, dobroduSau, jediiioduSan, 
jediKHiuAaD, maloduian, velikodušan, 

bogAhuliii, bc^faulna, adj. bogo-hulan, koji na Hoffa hvU, antteWil*trrtin-A, lilatnhfmu'i. riđi hapa- 
IMHtvBn. — Nikn iw nije inlikn (mriit x ho^ulnim 
Arijanima. !>['. :i(Vt. 

bdltoJArlJcHlJ«', «i. vidi boKOjavljeige. I^. ti tm- 
■tiiluoui Jeiiilfu .... nlU im« rfjeiS, koje t* avrAiijti 
iia ilji'' <i>iiii iiji'kitliko. kojp mi iispt^ ik SlnvetiHlcnftA 
jr/iLii i !-:■ i i'.'i, ,^U,- (tovrtre i na »ijc i nii .^jc«, 
n. 1' '"v.ij(iry*»jf i I. il. i'is. IS. 

bou II i n l|iii-.]i L. 'i i(o pripada iHiaajat^JtuJv : 

Bo^-or^t' < I - < > I Kj, roda btaguAorljena na 

hvifiijiiriiin/i. — i l""i volSka vodica Kive w ftojo- 
jnvi}rH*kri, H ilniKit aiitla ili Kakriktcnn. Kj, lilin. 

konju vljc^|c. rfnji Fait der ft. rfret A'(inijw, epi- 
jiAiintii /JnMini. l'riuovijninjii ctn tio niK*)! uoči ifuff«- 
jat^ljfpja Kvaki- )^Mline otvora nebo . , . Mdi)^! bi^ n« 
Ilugtijarljrnjr ujuiru prije tiiiiica kupaju. Rj. boso- 
javljciije. tad M javio Hrwl»» Boo. ruli bo«iiivlJB- 
nijp, vn<lokrii<<i<, - [IriMoa ne nulll (<M bnf.ii'a do 
UnoniarljfHiia )t"vi>ri not. !'n»il. ;t4H, 

A^li. < f'ijliT« Hinl. tii'J lllntiuji'. 

HAKoJno. m. v>Lrv<: u llt'rr't'k-»viiji blilii l>uvnB. Kj. 

BorAljHh, |1UL-<.l|iibi. "I. ii>i.' looiko. Itj. Bop>ljnb. 
•mrH'i liJL'.> •'/ t iiul. Shivntjiib. 

ky»U*l»H<'' I <'' f^'^- bV>1jap{V; 

E. piur. l'.ii-'>;. I' ii:; i"-'.'!'. b4)gt>-ljubBic\ (Ito 

it ttiMu. ti<i.' ■'■■ ' )■ iiiiiioljubni!, čaitluliubac. 
Jekoljubai-, iliil>n>iiulin<-, iiiiiilniljiibar.iianMlogubfio, 
luijoljuhar, *(Tbn>|juna>'. 

k»)t*UAbW, udj. lK>)r>)-ljnl)iT. kttji llot/a Ijvhi, pit- 
Imi'iH, mil'-Mir it Ijuhn't 1' KtH/u ; t*»il vi JNvljnin .\. mudmljiibiv, nn- 

<f'«ir i- Bogti, Hanjt 
■ > 'liti. risfii bnito- 
'\t: iiiudmljubljo, irc- 
..., \Kj. 4!Ha. 

'»vrk linjrDMJiilT (habuilitkr) fc... . ■ ■ ...... v;.^ii „ipjj^ 

l»; : k'n><li» i 

on- .i.lj«lvi> (i 

^Lsuju^lj-, ,. i. ...... /;.«,„-. 

A'iirAi-, i(«i^.'imi Kj. -■^(.»■1-1 u '■ 

muir. riit moljnK-a. — .\vni, J 

.'^mK t i^mm«ifH. NnJ :s II.'. ' 
nali TiW u!jv bnMuista fcM f aaiuttii. ii>^-» Tiiriks Si 
raiua. Ituiira 1 ia. - ^O Malitr« Uo oĆ« •licf« <i 
Ifcnit. 4« fMi«. »rMn. Bj. « <m^ mal^trm • w Im«*mVm, hM(«Mnaiyn. (lMwa«MSar. l>npii».->lkT«> 
m. 4tr Swn- ff. A. f<» .VdM««), pmM«r Kj. (»;. 
ar HHla iJt ■■■gw J^f" "i^ '^*"' "^ *- f '" "■ ' 
M*«. — AK iJb'wi^rmr>. i n-'j« NMtalA. I ' Kl kifMMMr) HMdM or tftm^'im. kao iohntmai*.' Vmai/U, \V^ ViU. 

kMiBiHt^ «. a* IMn«. PMM.- Rinteo tvrn »a, 
M^ ^Mofel U. Mlinuc ml*««, t r« (M*r rf«rlta nu>0'an. po tom i pohoimmt: Ne mo^ui^i ^a (Danila) 
ni Ml Ha okriviti o«ict« ee njefcovn bogiimnlj^tva. I'rip. 
bibl. BH. — 8^ muufiv i po tijima uopće ito M mo- 
kći ^()ri čttii Bogn na fust. po tom i »luiba Bošj"-' 
iBraAi moja), koja bu lerailjci, kojijeh je poainattvo 
i BlavA, i Htvjot i uliou, i liogdmoljslvo, i obetema- 
Him. », 4 ((| Xxzftia — »luiha Boija). Da date tje- 
i{«a 8vaja u žrtvu živu, avctu, ugodnu Bogti ; to lis 
bmle vaie duhovno litigomtilJHtrii. Vi, 1. riiiii bogo- 
molja S, boKomotje. 

boKUinfzat. bogomAwa, m. &tcKrtuY>{«, JtojV na Boga 
mrzi: AantaCi, opadafii, bogomrsci. Rim. I, 30. Ima 
47 r^e^i Icoje nu od SlaveiiBkueh posrbljene : bogo- 
iKirnc. bogomrtiič, tH^omraki. Sov. Zav. VI, ake. od 
Danici'';, A!^j. 4i«b. 

bonT^ninak, bo(;5nii«kfi, ađj. sto je Bogu mrtko, 
^EirrjTf.TO;. inv. bt^mraac. — Ženo hogommka, da 
10 anatema! .s, l.jubifia. ĐAHj. 494b. 

boiroilj^alnr, boeonijbkaova, n. athfus, a starim 
Hrr. rječnicima. DAJtj. 495«, liogio - nijeValac, koji 
n\iffe Bogu, knit da Mina hogd. 

buRnniji^kanJf, ». aOiei»mu». u rjei^nidma Belinu 
i fitiilii'i'vii, HARj. 49Ga- radnja kojom tko nijele 
Von'i. i/ovori dii ga iimui, 

6ofrtnosnr, lH))r^noaca, fn. {po Grčkom ^03»p«;> n. 

C. tiniJRi Biigiiniisac, IjniBtiuii IbeopboruH (Sfi. de- 
rmiirn po aurom), f^j. bogo-nii«i«r, ktji Bogu lama 
Hritta noii (u »gbij. 

bsfAnosii, ađj. (ho^^oi) n p. ori. Bj. bo^jo-noani. 
koji Boga Imua ffrisla no*i (m nefttj. lako tlo:. rifćH: 
eradonnsai), kratODoani, mironoani, smrtonoani. — Po- 
moxiio trista i oaundrset hogonoHnih olaca, Rj. Tako 
mi trisln i oMunnneal boguno>"tih otaca} Po«l. 306. 
Itu itu ori koji fhi n<i erkrttiont saboru Sik^dtom 
koi»n»tro /«wocii obraniti od Arijn)- Kao novinu od 
Rvepi i^io jest, tvorcu Hvijeh tvari vascljena prinoai 
icbi, ()i»pocie. Itogomofiu mučenikt. DP, 34(1, 

bajtoAtM^Bik, m. b«f>n-utpHiintk, otpadnik od Boga, 
tko jf od Boga otpao: l»a ugode ni-fovje^oj iudi 
timiiina bogootpadmika. &fvp. lual. 106. 

kaKopriMAc, bof^prtmni, m. : i'iin hi w mogla 
tjepie aavrSiti nego molitvom svoloe i^iiiieunn Bogo- 
(iriMru. toii . . . povika : .Sad olDuita^ » mirom dugu 
avojega-. I>l'. 43. ttogn-primar, kuji je » hrama Jem- 
nilinultiHii priwtio na rnke troje Boga, dijete fmMtt. 
(I.uk. 2. 28). akc. ud Vaničičt,. Altj. 41t5b. 
{ koKO^VM-, bogoiMiivca. «i. btaspheiuuB. I>A^j. 
Ilifib, boftu-paovac, Ika Bvgti p*HJr, na nj huli; dtr 
'••■IleiU'iiitrrTr. «)>, huliiik. 

hArwpMiv«N. liAgojMHivna, 'ii^. Idiigphruiug. DAKj. 
l-.Cib. k'-ji B"i/a ptnjr. riđi )i»)Tiihiilan. iffi. bulaL 

htiKi'ipMitkii. /*. hlatphemia, bula na Itoga, rfitf 
-;.. bula 1. — l^uacod Kaife bogo- 
' V. Kiuiilli^, Bogopnorta jest rifi 
1[iH Dogu ili svoiim reiViia. I. Vali- 

I huiumilni. j"<k:'>r»nm, r. impf. Ukati Bog« radi, 
hrtIrJn, i>w-«iJiriirr. Kj. riđi iltrbt«ti, prunili 2. iap. 
drljanOiti, pr™j«i'iii. - Mnogi ne pjeva" 

•* go- 
' rjcvajn oego 
,.■. ol>nu)iytr!> 
< iu»liii .liMi|Mi 

biigi'i radnik. ■" , u H"V /{"':• r, »rfi-^M-H*. Rj, to^' 
' luynriHli. riji IsMcar. budjak. dlebrak. fiftAJak. IBtMt 

tt«i«r<tO<-nJ'*' •• d.u Brtitim, mifnJicatin. tt^. Mrfc. 
n^i i-n>MB fin 6 

TUKI dit fiflttM jevaju IHMUPU 
iritolel. Spj,' 1 < •.lira. tma Bmfn n-IL — PMMli 
ynn>d^l 1^. 9C«. U iM Bl|p.i maielne Đoaorodiee. Bj. 158b. Pa 
Sigorodictt. Npj. 4, 47. 
I, ađj. đer 0(iUe»gfbarerin, ^neh-icin 
pripada llogorodid. — JT) u iirHvoiii 
se zitrjctuju ... dn poal« |ionpiijeljuik 
ii^ljii ifnna knkoDi tivin-ii (kao d. p. sv. 
ifgelu, ST. PPtki Paraskeviji, Botforodi- 
Itj. liiKb. Radi moUtavu njihiivijuli i 
/> i^uvaj II ihihokom Diiru crkvu, svoj 
— S} noffiirodifiaa JWn. pred oltarom 
i'rkviuna i/vi^ao kolo, a u imeknjijeni 
tlif ite bojt? uiti^injcno, icdji- se f iln jeviui- 
i t il. U iednuj pjt«mi (može bili «amo 
f se i kolo erkveao: SpuStn fedo uh 
Kj. 34a. - 3)umeni>mt>ii}ii: Boi/i- 
I. I^inkrant, linaria vulparis. i'f. divlji 
iogirodiHna trom, [. |ii Srijemu) dna 
iiicuin perfomluni. i'f. pljuskavion. Kj. 
Mpioo neljel. ho^odU-tno cv^če, a. 
0. Rj. 34a iMrfi lijer, ljiljan, krinl. 
. ime mufiko. I^.: Vino piju Novak i 
lekakog kneza Botjoaata. Knez Bogo- 
editi. Npj. 3, 1. — Ropi-sftv (B»^ro- 
elj, BoKii?, B^, Bogoje; Đo9ko, Boio. 
mafi čuti, rurfnu hid") u vla«Vitijem 
^em, u kojima Rada pooajvif« ispada 
•; Dobrosav, Dragoaav, Ljubosav, 
',' Bkorasnv. inp. Berisav. Osd, 17. 
tbU bo^Mlovuc. To ti udKovaram 
Vi i muuarci odjrovaraju. Priprava. 
^ posluiica svetomu apostola Jovana 
u 1, I. Kao Jito su tn vladike: Va- 
I ZiMoust DP. 3ia 

osliivvfl, m. (u vojv.) der ThtiHng, itufa, ja bi B« nuTila u faslovou 
Hl. Npj. 1, 635. Nuvifte tamoft^jih 

I drugoga jezika. l£ul 15, 183. 

*j.theologi. Btnlli. ito pripada hogo- 

1 thetdoffia. nauka o JiuffTt: ^vete 
Tridnoiou. iij. Kiipif. što iiOi tanko- 
. A. TomikoviC. i)ARj. 4a«a. vidi 
lovlje. 
ihMlogia. nauka n Bogu i stnu- 
' ikola gdje se uči ta nauka, i 

Kovica. — Po varošima luiu li 
osim ovijek . . . ii Biogradu 
logoslov^" ... U Kiirloveimft je joS 
(oWia. Rj. M2b. Pmft»or u Xi ' 
fi. Danica 2, 123. Profesoru hi^ 
3. I to samn h biHjoalfmm, pa kako 
M 15, 183. ' 

[ tkei/toffia. DARj. 4!Wa. riđi boRO- 
L — Ivan naui'i huguidorjt spiiv^iK! 
. I. Anfif^. Dra^u mi je da »veto 
toniAJU. P. Kneževii?. Bogoglottji 
K»vtuyin. 

li), ito pripada baganlov^i i hagii 
ima), theoiogicuH : Ali ne nailaj se 
) oe^elitine u stvari xn koju ae haće 
a. DP. 4. Da sam »jeS«ji u hoyo- 
. &. Orao Enafi visinu bogonl'iviike 
V uvom (lauku tiimni^i Konslantin 
K. St*rinc 1, 31. 

Koitttvna, a^. religinaus, pius.DAItj. 
mjtfi iita ne Biiif »laje. bogo-Slovan. 
Dei eultus, reli)cio, pieta«. DAHj. „ i&godna, adi. bogo-ugodani ito 
gottgefdOiii, Veo plarenu: Jiit\ 

kalntfjcr, liijele bnidp i plave, 
ilja£e. Npr. UT. bni^iilti w. cvjvB praeccptor tat Veit». Slulli. komu 
je Bog uHtttj, isp. BAlnouh. 

Btg^DV. B(y. [U Orb^'u) Goticu-, Dei: Tako mi Bo- 
..rii doma! Rj. što pripada Boau. vidi Koiji. ^ 
Botni Bugovo, a tesaru cesarovo. Dl'oal. 7. 

BugAvniiJa. /'. namastir u Valjeviikoj oaluii. Rj. 
ailj. ima u l'uiii.' Arbiinandrit Bogovagjtki. Dani<», 

8. alt *e ea rijclo most uzeti, da tako narod ne 
. i'ori. nego Bogovat^ki. i*p. vanue^ki; vidi i kod 
Uoralcle, nalei^ke. Ppflti. 

bogdv&^Je. n. dti* GoU-nein. to Devm ei-ie. Rj. 
rcrhal. bogovati, kojr vidi. 

bvcAvHtl, bi^iSni, r, impf. Gott gein, Đeum snu : 
Bog hoimje (t. j. Sag sve fiini i un^njc, a ljudi su 
iii^ta). lij. hiti Bog. 

boK6velnT, adj, a rećenit^i: svaki bogorelni dan, 
jeihn Tag, den der lith« Gott gcgehen, a Đeo datus. 
Kj. goTOri H namo itgju riječima avald dan ulvrg'iV' 
juH da je boi »viAi; kao ktu m govori: sviJu u Boga 
dan. po»tanjem od Bogov. ĐARj. 501a. i»p. ciglovelni, 
doKovetni, istaretni. 

bftgOTSKT, adj. ijuod ad ilam apeelat: Uvo je bo- 
gofsko pii!e. M. nj. Mili.<cvl<?, DARj. 501b. ito pri- 
pada bogovima, ima i u Htullija. 

BAg-poHOĆ. u pjetnti mjcuto: Božja porno^: Kapu 
tikida, Bog-pomuč naviva Kj. vidi aag II. 12. 

BSfd&ni. m. pl. namaHtir u Ba^'koj. Rj. 

Bt^ganski, a^. Rj. Ho pripada Bogjanima. 

Mita, B6ln, m. imena mu^ka. KJ. 40. u Rj.: Bojica, 
BMin. preiime po oru Boinu: Boinovi<!. Danica 4, 16. 

b<ij< boja, fn. Rj. đoe. bfiju. Bj.*) pottanjem od 
bili (bijem). pl- nim. boji, hftjevi, mm. b^jl, IrftjSvB. — 
J, vidi bitka, t «!(«. ondje, boj Icoji poidtyt kad se 
P'ibiju vnjuke, fkhlarbt, pugna, proelittm. Av/t. bojak. 
— 1) attributa b<^u : Suhi boj, kml nije ..l.i iilljnia, 
nego onako, lucr, inanis. Ej. 7'_'7I. ]'.,-!;],■ .i,-,i:„„iiu 
boja noćevima i pramim pu5kiiiri;i. l'mii.n :;. IKl. 
Poslije ieatoka boja. 3, 197. V ruJiiH,,,, i„.,.ri,„f, 
a Turcima. 6, 48. Posle sreifniJi bujri't. *•, -lii. l'.islije 
Muhaikoga boja. Kov. 7. Poale dugoga i atraSnoga 
boja. HitoS 3. Stupu u veliki boj. Žitije 49. Posle 
zdravoga htria, osobito ix lopova. 57. Melhiaedek . . . 
kad »e vramie s boja ctlrfni. Jevt. 7, 1 (a caede 
rtgum, von der Niederlage d«r K6nige). — S) početak 
buju. — aj ^ četvrti dan gapoine te boj. Npr. 207. 
Kako « li^ ye6na polinjna, lako se i onu (kiga) sve 
viie spiiStala. Žitije. 34. Kad ne otvori b<y. Bam. I. 4, 3. 
Zamesti, n. p. kavgu, govor, Ikm t. j. aapofeti. Rj. 
172a. Onada w luga laajenulo. Npi.^ 1()9. Is Crncima 
>ioja iametnme. Npj. A, 123. Jer Katii^u milo ue b\jaie 
buj inmelat' u »emlji neznanoj. 4, 181. Utrntelnu ne 
boj u Auini. Kam. IL 18, 6. Zanr£i n. p. boi, kavgu. 
■ - ■ ■■ -cn li I .% j/*. zarrgnuti. Rj. IfiSa. — b) Kakn I 
iKlioilili. Rj. 241a. Ho^'ejnti U opet i 
sinove Venijamina brata svojega. Sud. 2(1, 28. Ako 
su iinili na li»j, pobvalajl« ib žive. Oar. 1. 20, 18. 
Ko u buj ne ide tai ne ^iiie. Poal, 158. Vi polacile 
dimaa m hifj na neprijatelje svde. Mojs. V. 20, 3. Ko 
ne dogjc na bi^ na Kosovo. Npj. 2, 310. Stupe u 
veliki buj. Žitije 49. — e) Nameifli vojaku svoju ea 
boj. Žituc 77. Da ih skwe na boj. (Hkriv. 16, 14. 
A ajutra »e nu boj »pravca. Nuj. 1, 134. Kaii vide, 
da »e Brbi . . , opet kupe i na boj upranaju. MiloA 
98, Ko (v utarili u h(fj na nuprot mrni Ckalj i Iriijc? 
Ib. 27, 4. Vojaka islaitaAD da m i'rida tn btg. Kum. 1. 
17, 20. — rfj A'o (My au je (vojuku) rmlile buljubaAe. 
|)anii;a 3, 13!). Ima I' mlogo vojake u Turaka? Ju 1' 

K dobna iln b(ija uliije? Rj, 523b. A)' je muka na 
j udariti. Npj, 4, 254. Odmah uleti a buj. Npr. 207. 
Da ovi ne <!e H be^ da »e upuitaju. 2itije 31. I'rinuo 
u boj, slOrzen. irnio. Rj. 7878. Videi'i da I^kaku ar- 
miju nikako ne može u boj da uimfe. Žitije 39. — 
t't) boj iiim. — rtJ Nema dana« boja ga Turrimti, 
Npj. 4, Iti'J. Boj Aforaraiif, * T„rn,Ra. 4, 375: A Bfemn boja « junnoinui. 4, S9V. Vi ^>ota7.iIe liniiiu' u 

ta fitprijatelje sToJe. Moja. V. iŠt, 3. Ko đc sU- 

11 tmj na luprot meni ^knlj i trnje? Is. 27, 4. 

_ i mrji;« mitom. Njij, 3, 4'il, ^uhi ft((), kad nije 

fiijeml. uego onaku. Rj. 7a7b. — b) Koj" « uia- 
i boja biti ne Će. Ki. 75'2b. [^?>>*e »e f-ojem ni/ 
'm. Nm- *. M'- t)« I« ''Ue hoj" pvckoliko. 4, 114. 

jemA boja g, junArim«. 4, 3B6. Aloicino li luya 
iniH. Bj. 7V41i. At' » TurCinom ila liajn činimu. 
i. 4, Mf). hoj i-imie \iuuo i »> mlo^o. 4, I7ii. — 
I priufttia «ve sretno oru^. *a kojim je h<( ''(ti 
irao I falrsvn ne na Ira^ povra^tio. Npj, 4, 2!ft*. 

1 vW< »ul ilnigogH hoja nije bilo, mIri hh fiftni^evn 

Mru i it l-umhara i is pi4itU!a. Đanii^a 1, 85. 
je UninogTi boja noierimn i promini imikama . . . 
vladaju Turci. 3. 183. — rt) Pncinno u %'h. Bj. 
I pmria *i*fi. Kud. 30, »4. Bo} bi leoiok on<^ . Car . IL IH, a. V ono ^ vrijeme Gnnpod biti 
ima koji tubijaju bi» do vr&tiL Ib. 2a, G. One su 
) rrifeme boja tlriaje konje, Unnica 2, 5)5. Obrfg 
' V tt« pmmt boju ili jioginuti ili TarCiua liva 
. 4, IK. 1 tako ne u ouilo Km huja nutitnn. 
i. 37. Buna ne utiAa bn !ioia. 57. — ef oil httja 
HJ, im(}.^; a priteie od litga ornije. Rj. 4i55b. I ix- 
e w( (»(II topom, Npj. 4, 3i5J. Tri njepive wrf (m/jm 
irik. 5, 154. ~ 4) larrirt'ik buja : ^ Rr^aninia 
I nutufojf. nis planinu Turci okretiuiic'. >'pj. 4. 
. No)^ hoj prrkine. I>nnic» 5, 45. B(^ probane. 
iea 3, ^lU. Ua kalemo nnmiln, dn preMane iid 
I. HiloA l»l. 

Er> SMitm, rerhtra: umr'a od hi^'u. Bj. uditrci: 

"U ga iSjui^i; Ofcull ^ bo^tm. Bj. 43!lb, Odrli f-n 

ivi; Mfili ^1 h<qtm. Bj, 447b. Bii^e poklppnka, (. j. 

I. B^. oSOb. Tako ga iakarajn i verabe, da jeziva hei 

I OsUne. Npr. S6(i. (Turčin donuU<ina) Rtnnc? biti, 

a nagje (meda) . . . donuK^in nai^ran lojem do- 

nuUa meda. Po«]. 73. I.iedcova je mut fudo- 

u fftajtm *e u^ini moogo KOJe'lta). 172. Zatvorom, 

i globama nagonr knietov«. Danic« '2, 9i. 7a 

Ml krivii*e obićne kaani boj i »tvar. MiloS i'.fž. 

riri naluluje b<t), uda Budija neka tapovjedi, 

rral* i biju. Mt^j«, V. 25, 2, Modriec od boja 
koji prodiru do Krca jesu lijek ilome. Piif. 
■■>. 

,* Wjn, NI. ny« portattjem od biti (bijem) ir>' 
I ItiriktHfa boj, f iniM, riMt, uiraat. in. Uanii^ii^, 
"" ,. — tJratt,iurarteopjefji:Ovi\Vt koflevi... 

oko ara iorjriija boja. Kj. 2'X>\>. Ono moje, 
vratima, na vmtiiuH lut^u kaneUuos, gfrii- 
j ttija, a naJUeph- doba. Herc. V2ti. — S) I'M, 
I Stoektccrl, tahulatmn, cf. tavan, kal. boj, podina. 
ulHa. Nai^inila biln kalu moru na obali, a visoku 
ittdnm lxtfna. HSpj. .1. 34;(. Brod je imao tri huja. 
Iprara I'.^. Nn<^ini )n> (kovčeg) kii (r» boja: donji, 
Igi i lre>5i. Mojs. 1. R. Iti. 

'' "i.* /". (jt tfm. bđji) di* ?*ar(t«, colvr. BJ. fiVIi 
— I' TMtAoj fano ndniRJu nuitok bui ijriirfr 
» nbrrr i aa koan Bj. A43a. Mfini u l'nf"t P" 
Ul (vrnii, (i?;fiitii.'. tahniiini, Wo je nafnc lU'ta 
•I ':.,■ ■ ' l'(»,L 177. Pn 

* SpJ, 2. I..* Npj, 2 
■iro, oil ISogi nijfh hijii. . od Bogdana. - 2) l<</i>. ml jjana. Kj. 

MJa. «. tiat.) ndt D^o. 1». i«^. B>ljo. 

Mjar. bAjca, m. — / aj der Kitmpftr, pugiKittir iirer, rf. iiliojitn: Bojca V'iikn roRJeiui nećaka. J 
koji hraliro hye tMfj. vidi i bojniUijn 2, bojnik 
ubnjnik. — h) fr(yi « rado bije, tuie: Ne pjjaoii . 
ne bojiti; ne lakom. Tim. I. 8, 3. riđi bojadlij« S, 
iKijuik % — 2) Aić Kum, mit đer man (im SpiOe) 
u-ir/V, nar quae miltitur (mitriliii), rf. ojnak, Rj. ora* 
hoji ne :ovc i ojnak, t kijim djeca iffrujttči m tu|W' 
bija drage orahe tlošene u kupt. 

Bnjikdia, m. ime muiko m pretim^u: Nn konjicu 
Bujailinuvića. Bj. a47a. om. u Bojo. — takva *jfp, 
riili kod Miladin. 

bojMtsKBJP. n. vidi bojenje. Bj. 

b(y&4ls>tf, bojildi&Sm, r. impf. riđi tiojatu S^. 
i mastiti 2. fnrlien, tinifo. — Pjevojke lo ne 6ini 
samo nokte od ruke bujiutiiii. Herc Hil. 

bUadiUa.* m. — J) der F-irlfr. linHor, ef. m 
lae, Bj. 0(1 br>ja*. — Tnkose u Iliihrovuikii i hojađiije mijentvai s 

bojftgl, (knn, i 
bt^agi da mi to t: . . , bojac 1, p_ 

trietoA nu Turski, vidi i (tyn. kod IMJ 
bi) ctic'i, forlasMe: on m 
'o;iagi da mi to ue iniunn. Bj. riđi i gjoja, koraemr 
■obole, tokor^. — PoSto je ovak^em rije^ma 8«g« 
RrcĐ iitkalio i vei^ bojagi dokanu), dn Vuk iniUa h 
xna>. Odg. na ut. li. t^tii đrtigi (koje on hrfjagi nije 
ditao) prije njegu nijesu kanili. H. Kako je kod Po- 
retka ziigrafHivao Dunavo, bojagi radi bvnlH^a rib^ 
a upravo da hvala ljude, koji bi na (amcjm* UB 
a piiiiniDin , . . n Kamvla-^kii. Sovj. 

ft&Jnk, l>i)jkn, m. hi/p. nd boj: Bojak bite i pomf- 
riSc se. Bj. — Da je ono bnjak oi/njn'ili. Rj. VSHa. 
Kvp jednako hojak iicr, pre-atniikii. Npj, 4, 245. tinn 
y teitik liojiik Ikt; prcstiinkii. 1, 2,'>2. 

bojilli,* mij. od lioj«" • Turskim niort. li. ne mi- 
jenja se po padežima. Vao boj.iiiinnu. liojeli, ma^Di 
gefarbt, tini-lMu, euluratus: l.>plet' mi koKU na (r*at 
bajali soliif ah obn«, Hero. 232. 

boJnn, bojna, atij. DAKj. 5ii7b. ilu pripadn h<^ 
isp. boj I3e (od hoja). ii Rj.: bfijni, ». ji,''kiil)^ 
sedlo, Sclihfht-, Kriegt»-, bellicus (ponajvift* a j^m- 
Dinmal; iz hojna ga sedbi iitbacio. Rj. — I nilkoq)l) 
hujno urilh. Npj. 1, 17K. Tuku grada ea Ceiiri strane . ■ 
B ilni^ strane bojnim Miardama. i, 256. Nafinl n, 
Jerusalimu liojne apr(we. Dn. U. *2lt, 15. 

B6Jiinn, f. — 1} ime iensko. Bi. iiVfi Đ^af/J — 

' rijeka ito tefti pored Skadra: U bijelu Skadru nw 

jiini. Rj. 

bAJnna, f. — 1) vidi nkljeva. Iti. mala riba it^ 
jrjeru Skadarskom«, kya se 'lidijaniiKi tove acorum. 

— 't) It pripjevu: PoJetalo je pet gjevojak^ "" 
peanii, iliom-hojana. Bj. kao ime djevojci, 

BAJnnU-, m. prezum, po materi Bojani: Ako U _ . 
kome nlaiT umr'o prije matere, on se je poaivto |ni 
materi dodavši uuterinome krfitenom imenu n^eaia 
■ a« •iC'. n, p. liuii( . . . Bojanić (i to je op«t ~ 
čiloT wu Kuim , , . i t, d.) Bj. 571*. 

b^ii^Jp, n. verb(d. od bojati »e, koje vidi — U«, 
ne trpi strah I iko<lu i bojatue pfiveliko. Oj, 
kovič. AKj. filKJb. 

bAJiti Uf, b<ijmi M .-. r. impf. r. pf. slo^.yt^■iK, 
u-bojnti He, v. impf. sloe. po-liojavall »e, prJ-bojaTati («• 

— I) fttrcht^n, timefi. Bj, — a) inačen.ie se ničim it- 
Miie ne odreijjujt : C'uti, ne boj ne. Npr. 112. Se liyim <«, 
no me je strah. PosI, l'.H, Mu'', ne ln>j •»: dr«g» mnja 
Ijubol Npj. 2, 46H. PobjegoAe o<! groba; jer ih uhvvti 
drhat i sirah; i nikom niSta ne kaxaJi?. }i-t ^ hojatim. 
Mark. US, i^. — bJ bujati xe koga iti erijti: A> tN^ri m 
»vaka Sula Boga, nego batine. (PukI. I'.i.'il. Btijii li m 
jui kuga do Bo^. Bi. jVc bojim ti « ju baukanja. Npr, 
tl>!^. AV lioj ie niila. 2lfJ. Ku w lifti b<fji, n« 6e M 
iibojail. PosI, 15)), Morali »u ga ne bojati k«a Hva 
ratre. Sovj. 74. titrah jLojim me se boje EapOTy««t ja 
Ijuduka. U. 2'), ta. ~ rJ blejati m od koga Oi od 
čega: Ife btij ne od svijetle puike. PoaL 191 Od* TliS I boji, od onoga m-k ki' vrlo ćiiva. 
btfjim od hnjcluka. Npj, 4. SHTi. Toliko \ 
«l}ao. Hilo« 68. Cukt<^ ubije knc»i Tetni, 
w bojiiii, da np mlvrnii narod tu, solmin. 
B ni odfi »tn. Otkrir. a, 1(1. — U) bujali 
ćmu da ne dogodi, ilo »e idi onaj koji 
«!» K ieni i ju'fri dresove svoju opaku 
aaS. Kad u ftelu iufa B«ri. svak w OT?fi 
43. Kuti pravo, i »« hrij ne ffl'iri, itoislo 
m d«j«ia. Npj. 5, 49fi. — e) mi-an, koja 
■[ Atti'eom, inr)ii) »e kaiali i akusatinitn 
U: Ja te Itajim ta mojeRn sina, ustr'jeli^ 
Bb. Xui. 1, 354. fiojim «e la no« rhi se 
Bd trudio oko vas. O&l. 4, 11. Nt boji c« 
■i eeljad. Pri«. 31, 31. — ^ boja ti *c 
^gtffog^ glagola : Ako li "e hajiš meni ka- 
Kovniku, paknži njemu. Npr. iril.Btrah 
^KTtM ^uto protatUi proit Dugu krvavu. 
We boj ne utrti Marije, Mat. I, SO. Jer 
it» n Sigoru. Moju. 1. 19, 30. — g) čega uhtve: Vij« je ljudi pomrlo o<l jela i od 

lađi i od leg|e. Ikad ko hot*« da kate 

a ie umr^eti o<l eladJ makar mu se 

^dogodila). PokI, 3|). umiaao je ovi^e 

■ U) u glavnfg »e i u privciitnuj tvrdi, 

i Hurfti*, Ittj;'« tn^i(irpwi f: Gospo- 

tako, da provedei avate kroie planinu, 

> ođgeio, Npj. 3, 481). -— <v) u ghimoj 

\t«ianaj m poriče »n i^jom da nije 

»U«; Preko grol>ovn u ktdimii ne biije 

:. Hj. 7'.'b. Kiu) ne huje Turaka da ih 

lift od logu rcbeni, t. j. hiiijim »e da 

: WS.\>. Bojem w da ne bi StojSa lii- 

i ih trajSi. Njir. j^7, 3iojim w, majko, 

<fc. r>t. Ali ne l'oji da mu sveti Arnngjel 

||. Bojeri sr dn konji Sto tte 

; h'rjno da mu i ('erka jednom 

as, 191. Bojeći ne, dn ga rarev «in nr 

ili M Huto tkijim, da niun natrag ne 

;, 91. Strah je mene a ljuto se bojim, 

teteldi graejaiii. 4, 417, Hujao ne da 

Šiji ne 6t Poreča predao Turpima, Hovj. 

ta da n« dogje i ubije mene i nu>ter 

:. L 33, 11. — i*p. prSdnti, ulibati ae od 

koga. — 2J ne bojati se koga ituiH 

d k<^ uKj.: aicht nnchftrken, nihil 

Simo knji^ izufio, ne lui^ »e gjaka 

tvojega starca igumana Npj. 2, 1)5. — 

!>e doći £«, t. j. cini mi ae, irA vtrmutht. 

"itiA je aelen, )«yini m osepSi'e. Njij. 1. 

i^ubii!u vojna. 1, &G2. am'> pi-'p-'-f" 

ovo uievH imperativ boj >■'•'. ■ ■ -I ■ 

ivMi dodatkom rijefce Vf, pn' 

wp. fiDlmiiikel, valja dn, lu" ' 

'štin, ftpinor.rf. bojati ae .'i. Ilj. "■'■■ 

ifUk doSao vama ssn !iekretur:i ? Ali 

katolika. Htral, 18HT, 285, 

i, f. vidi atrah, aujma, die FttrcM. 

■ od bojati se. titc, od Danićića, ARj. 

đa nad vojskama avetile; i on neka 

) hojamtt. Im. 8, lU. 

(QSKna, ađj. furcht'am, limidu'. Itj. Af^;''' 

m groaft od ovijeh kIohova podurimii 

ĐP. !><>, vidi bojažljiv, bojatljiv. tup. 

ivudliiv, atraAiv, atrailjiv. »uprotno: ne- 

rv^'evi » takim niuit. pojoTan, ljubazan, 

ktjklljlv, aifj. fuTfhtuam, limitlun. Ki. 

:tdg. i 8yn. on^r. — ga r. i t pred Ij 

4fiT, bogobojažljiv. 

jĆboiUUivoHti, /'.tinii(tt(uit.DARj,5ir>b. 
( lnji Je begailjia; đia FurcAlsonUvit. bAJdnJt), n. datFUrhen, tinctio. Rj. r^Hial. oil bojili 
■iidnja kojoin Iko hoji ilo. Bljjlra. < luSko. Kj. rf«M. od Iloja .Bojo. BAJIh, tn. ime muiiko. '. 

Om. 14H. ( 

Milin. Radin, Rajin Bojin ((lita. u Boioi. 

lukim na*t. Ovijetin. (.laiin, Kulin, 

Milin. lOidin, Kniin. Sloiin, Vefenn. Veselin. Vojtn. 

Vujin, Živojio. Umi. 148. vitli i imena kod Dojfiii. 

bBjtSte, n. hijno polje, dan .Schlachtfeld, iorun 
pagnae: David lirite istrga na liojinte pred Filistejiiia. 
Sam. I. 17, 48. vidi razboj 2, ra^boji^to. — ryV(H" 
9 takim nanl. vidi kod daniSle. 

MJlti, bdjim, V. impf. fArhen, ttn^o. cf. mastiti 2. 
Rj, tiidi i bojadiaati, r.pf. sloi. o-bojiti. — Crna raSa, 
koja nije hojena. Rj. 664a, Bi^ i predu vunu. Danirn 
2, 103. Ouoga koji boji . . . koji prodaje bt^enu runu, 
Pom. 101. «u sp, pas.: Varailo m kupuje uakrsii. 
te M njim boje jaja. Rj. 54a. U KrivoJijama *e dr~ 
vetom koje ae ovako zove (iutokoral boji kao ruje- 
vinom. lij. 103b. 

BAJko, m. ime mulko. Rad 26, 54. hyp. od Bojo. 
ake. moie bili i Bujko kao li<1jko i (lojico i7i BSjkri 
> Rfijko. Dani^<<, ARj. {llSb. 

bSjni, adj, Rj. vidi bfijan. 

bSjnlen, f. n. p. puik«, Inbarda, galija, Sehladit'. 
Kriegn-, bellieus: Te pripali bojnieu lubardu. Pui'e 
pttika bujntea juna(^ka. .luS da^u ti bojnicu galiju. I^. 
rili« ne u jtfVjini'imt mjesto bfijail (»ainte »tvar :en- 
nkoga rodaj. 

bAJniiki, adj. (u U. (J.) Kanipfer-, pugnatarum: 
I iK^ničke vuSike dohvatiiio. Bj. ito pripada ottjnirima. 

bdjnTk. bojnika, m. (u C. G.) — X) der Kritger. 
pugnalor.cf.fml»t^: I junaku valjaliin bojniku, njepojg 
bielte lakca i bojnika. Uj. vidi i bojadtija 3, uboiiea, 
»liojnik. «». ratnik, vojnik, junak, krvavae, mejdaii- 
džija, — 1 njegovo vojnike i bnjnikr.. Rj. 481a. — 
TI) der Raufer, Sehlager, homo pugnax: zatvorili bu 
dva bojnika, L j. dvojieu Ato au se tukli. Rj. koji se 
rado bye, tuer^ vidi boiac lb, i tf/n. ondje. 

b^liok6p1JiiiiTk, m, SchlachtlaMuntriiger, hantatus 
acer: Hedamaeset bojnokopljanikn. Kj. biijni kopljanik, 
koji ne bije bajnim kopkan. — Snlnmdeset bojnokoplja- 
nika, kopljanika, izbranih junaka. Npi. % i'M, Povi- 
ka}« Hrl>lji rileKOvi, aedamdeiel bojnokoptjanika. 4i)8. 
sumo na ova đva tnjenta, a odaili u Kj, 

Bđjo, n>, (ju£,) Rj. im« vtutko. gen. IMja. r>oc. BOjo 
vidi Bi^ja m. moie hiti hyp. od nvakoga imena mui- 
koga, koje ne počinje glaimvima Bo In. p. Đogoeav). — 
Vojvotie Anionija B(^i^vi6i(nn Bojo. 8<ivi. li!), lu^. 
' i ml'ifle prezime: Mene babo za boljega uao, baS u 
\U,--{- -, l'.-'..,.;,,inf^Spj. I,3li7. Pogiibite Biym't.f- 

|,,i|.:. (i.,j-i,r. Hiljada, mate hiti, rielleirht, kann 
■ liojati ae Jl, Itj, 

tpi>l,, i..- ^, ".. iU.r. baku) die Seiie. latun. Rj, pl, 
iKiii'. \'"-»-i, bekovi, gen. bokS, bJlkovIv, augm. boi^ina. 
Hlnin", i po tom ito je komu Hi femn »a ntrane, desne 
i lijeve; u Čcljadeta na strane gomf i iIv«' **<"* onoliUo 
ime, rebra, a za donji d^el ostalo je ojicenito ime bok. 
— J) Ne gledaj me izbijena oka, već puna boka 
(kazao nekakav, kome au za rufiak oko izvadili, ito 
nije imao fim platiti. Poal, li«,) ; Iz oka, la boka, 
H-oker nur immer (t. U. man musa tusammenbringen), 
undeJ^ngue (praestandum). Rj. makar otkud, olknd 
ti drago, n. p. naći ito, nagtavili. (Poal. IIN).); vnijii 
da ne misli: od onoga Uto je na oHnui, Sto se vidi, 
i od onoga Hu je pn boku, iUi se u pojasu nosi, le 
« krije. DaniCić, ARj. 51(ht. — Nabokaii ae, najesti 
8C fnapunicii frokovt). I^. 0£eni eo airomnh, uze momu 
od doma . . . crna oka, bela boku. Npj. 1, 514, Tvoja 
Mara cma oka, dngc kose, tanka boka. Hero. 2611. 
Nego £e vam oni postali aamka i mrela, 1 bit frofto- ttima raiim. I*. N. ^ 13. Pr»»d« (e mu biti ppJM pn 
bedriuA i intinA pojas po htieima. Is. 11, S, 8to ha- 

* o^akuJL-te i rozima svojim lioitulo ie. iTexek. (ve bolsmie ... kh lo fu izbavili stado 
S4, 2\. inp. bedm. ,— ^) Na bokomma ovijeb Otvo- 
renijeh biinun i jama oa gline i ruda vidp se ranli^Di 
tmvaui mincrBln od svake niie. Priprava lOi. Ku(^e 
HU w <n>ule po širokom pobilju kos6 i po hokofima 
igeiiim. Ziu. S. 

BftkH. f. akc. DABj. .ViilB. — Svu ovu Miuliii oko 
laliva, od Kolora uk dolje- do mora, zvali bu Sflefi(<i 
Boke di Kataru, Boeche dt OiUaro {ubfe Kolonko), 
otkuda je i oie^gu naJ«ijem narodom onuda postalo 
ime Buka, i)i, kno iiio (covorr Dnbrov&ini u snaol. 
lupnivo oo Talijanu kome) Bule. Kov. 30. Istinu je, 
drajri pobratime I da amo fenia u Boii Kolurnkoj. 
Ndj. 4, M. Kako u I)iibrovniku i gore po lioi:i. Pofl. 

bAkil. bokila. >n. \,n<d. il borarale) — J) Stcher. 
poeulum. Bj. dh{i' bukar, boknrn, bardak, fpuguio, 
Vondijer, koudir. krbig. milojka, mujulika, pebnr, vrO. 

— Bardak se onamo (u Bieuu) zove bijel i Šaren »ud 
tkao iU> je u Srijemu hokal) koji se u č-rbili zove 
Imkar i milojka, a ii PaAtmvi^ma mnjutika (od uiajo- 
llf«). Kov. 66. — S> |q prirn.) rfcr Narhttopf, maUla. 
m, »ud ni nCK'fiu piilrebu. eidi buretnjali, nokiir, 

h.'tkjir. i">l li :■■ li.'ikiirii. /', niif Kantit vun l't- 
y'i''" ■ ■ ■[. iiiili-ijka. iy, oft> (iryf 

rij'--, '..(rv-i ; l">kal, jtrmuijenirki ! 

nii r. M.' 1...1..1I ( .;» ..,ii^i>. i/tiii. Imkari*', bokarii'a, 

— IJdji- Kim, Hf "'( '(ij^iin poi!iiali? I'PohI, 2:J. (Itiu- 
joj drteći u rukama bokarv iiitm ovako daje dobru 
molitvu. Ki. bi&a. Navrk bokare laJS n na duu joj 
ijitinn. (&. I'riprav'tr mi iloata vino, nijna. rrvena. 
i rak^ij lozovaft' Pf« bokare. Uerc. .'J3!l. U Brijemii 
bokal, koji ee u Srbiji zove bokar i milojka. Kov. Rl\. 

bvk&rira. /'. dem. oit Uokam. Uj. M'iosila mu po- 
tcaćicu,^ iiiprigala proMiljiiu, natofilu bokarirtt. Kj. 
238a. Sta ^«mo im darovali? Veaelo, vcmIo! Tora- 
Ijicu, bnkarira, koledo, kol^o! Heru. 343. 

bvkjirij, «>. (fem. od bokar. F^. — Molitva, (u Ko- 
navlju) bakarii! oapiinjrn vina i naki^n vijnnppm od 
i-vij«6L Uj. :ir>«b. 

Mkal. adj. velikih bukova, rmlnustu, u zii(^ii*<i:i 
o avmljnniim audu U kum ih> ilrti ofiatij. .\\<A|o ninin 
okato, bokulo, uifKJu noi;iuu' vrai'o. Nar. wie. I).\Rj. 

aaia. 

iftk«, /. pl. riđi Itoka: V Dubrovniku i u ;f»- 
kama trh^ au litr«. l'oal. 34«!. 

bokfUok,' m. riđi bolbfiiluk: Tri jnuliika. lankn 
iMikeaitika. t j. koiulie, fjate, l^jrfrt i t. a. dane uii diir. 

Ukpf], Itokflja. «. euvji-k iz Ilok« (Kotorske), vidi 
Itokokotiirac. — Kad lUiktiji u Sali ttn pripovijedaju. 
PohI. XXIX. Mulo ISokMi Ima oko znlivn koji ni- 
jmu bili u l»ii!ruoj . . . Pravi Bokrlj a«K bij<>li- i 
t(jwne ĆariHH-. Kov. 4«, rtke. po IlARj. fiaia. 

h«k»Ulni, feAk^Ukn. f. (u Pubr.) ruta koja i-vaU- 
i Ijitti I cimi, ali ntiua niiri*a. Art MoaiUsroHe, ronuc [• mie (hoke(jkt, Mniiabirournl po 
TruiTima. ilot. .», 

iM(^IJNkT, aii. ito nnprufu Boktliima i po njima 
Boei. rtili IJokMkI. - \Wr. ir.hu, .,^h. m}<-.U. ., 
ttdiru Bokrtf'komr. KJ. '" ;■ • ■ • \__.i,,i l ,,, 

pnviaok te*... Ovo je yi • ' . 1 ! 

IMkfski, adi, fiili *■■■■'■ 

koji tfutvrt i It^kcK ji" : . . ./.r 

j/Titdi pruljtr IIAknki 11 ■ i...M-n ,.,,., i> »iij, .ijit.i. 
— Ovakl iliiboi po planini invajiiiin •irvcUi t*- »v 
njima biju izmf;Hu »Ak, u. u. Bokrtki * Noaitoli- 
Uuiakima. Bj. žT.lb. bdkllF, m. (u Grblju) ime jureu. Bj. isp. Sutile 

(ime oifHU). — w'w(, le tiu'. lo ti C, O. i im-imo po 
onim krajeiHvii. isp. Uniiili', iiiivril-\ Milnilr.* fi^. 
Danilo, Gavrilo, Mihnilol. Po^l, \X\li. fi^l, i Kril^ 
bAkTn, bokfna, m. {u Boci) ihf^ MiunUiinl-, pro- 
glomi»: A u ruke ćibuk Uarigriulpki, u ribukii bakin 
od Misirn. Bj. Tut. bochino, » kuniišu uiiu ito ne 
metne u tuhe, karl se puiL vidi griif 4, im: 

Bok ukot orne, Bokokotorta, m. i^ot^ek i'r Bolte Kt}- 
lorske. lidi Bokelj. — Sarajlije, Moatani i Bukokotorci 
zato grade od jednoga sloga dva. Sto ne će da izgo- 
varaju razmjiženo i ai^e<?i se. Nov. Srb. 1817, mi. k\, Bokukutorski. Bj.' XVI. 
!iraq)i} 11 lagje rebra iznutra, die 
iiarts, Bj. Mudi. bđkonf. bi^ od , fuscicultm Kiiuliufii iijuiidem herbae. Bj. nlntk 
kakve biljke n vOt pera iU ijTimiiea. Madi. Bokor. 
i>p, djibuii, diomba. deta. bokori^. — Bus, 1) kftO 
bokor ga tcinljom injcdno. Kj. •(9b. Scpurika, b^iotr 
ml divlje ruie. ^, Klfib, Ti <<eš na^i jednu baiAu 
grngjenu, i u baJifi bokor ruic rumene, ti uberi jedan 
Hlrut'ak ruiiee. Npj. 1, 4t)3, 

bokArJ'Bie. n. die Beštatutuni/ . fruti/katio. iy. 
i-erbal. (»ribokoriii se. »taiije ko3^ bivu, kud se ho- 
kuri n. p. pienira. 

b«k6rh'-. ni. drm. od boknr. Bj. 

bokoriia, m. rijeka trava i bokiiriM, tiokorija, m. rijeka trava u pripji 
Itasle IrsvH bukurii; Sto li, Maro, tu «lojiiS? l.j. K» 
i'evii*. liAKj, ri2lli, - ryflći s lakim nuit. kod blutiS. 

bakAritI m; i^m ae, v. r. impf. n. p. pAenien. Mch 
Ustauden, frutifirare. By'. kao nizrmlnti se u bokore. 
v. pf. Bloi. raz-bokoriti »0. isp. bokor, 

bAkilii, bokiina. m. (po prim.) vidi komut. Bj. od 
Tul. boceoue, talagi^. od zalogaja vrcnijelo se zna- 
lenjc na koumt uopće, vidi i komad. detn. bokunii^. 

bokimlf, «i. dem. ud bokun. Bj. — Izvadi jedaji 
bokunić kruha, i dade ga earevu sinu. Npr. 1)3. vidi 
bukuiie. 

bftkv'ii. f. (U Dubr.l vidi bokviea I. Kj. — rijefi 
1 liikim nanl. kod liaćvo. 

bftkvica, /*. - J)iUr M'egerirh, plantaga: bokvicu 
(pliinl. lainor /.. Bj.*)*bokvi«a podvodna (alimna 


Bj.') bokvie« aredi^a (plitnt. medio, L. 
Kj.') (U IJubr.) Kj, biljka koja se loue t bokvo, tri- 
jMiiae. - V) u nvtOm Mleni urec, koje hc vidi uamd 
iiAAt; u koje nutailfl bokvice nema, ilt nkn je %ilava 
liikviin, ud nje glavif^* bili ne mofR. Rj. vidi ■«* 
i, Hri^diea. 

bol, ni, Kj. u starije trijeme bila je a jok ie i tad 
po nekim krajtvimii riječ om ienukuoa roda: bfil, 
bTili, f. DABj. hižb. - S) der .Sehmen. dotor. Bi. 
vidi bola. tnai-i i Ho bole«, gen. pl. bola, MVivL 
lnjii. bolja 1. — Vrtnja, bol u kostima. Bj, 7Ta. 
ndumiuuo W. Bi. 4'ltlli. Kujba, n h^na zimi otnk i 
bol mt nogama. Bj. IlUiu. llmiiiu hol. Kj. TKlb. Čujem 
bol t* pkf'em, Rj, S3ub. Kao da vatra isvufe vatru 
1 hol. Vta]. 92. Ja fu s' teAko liolati ufiuiti od tla 
hola teihe aritnboljo. Npj. 2, .%?. ItKcbolIi'u s' tiolom 
bnu bolmU. ',1, 'Ail. Bio aam *« holom razbolio. HNpJ. 

I. '11>'> iboloin w nulKitjeti isp. tiutiv i:rii:nje kuil 
IL )"inkivati). Ali mi (ml u i/Iut'i i » i^Hma tako 

;o mjnaeea i>era u nikc 
im:«. 4^1, Tii-a dan kad oni 
v. ,..;i'r ; holovimit, uKete ilva Hiua Jakuvljifva . . . 
>.<,... ^I..j-- I. :t4. -Jf: OhHieie me tmrlni bolari. Sam. 

II. Ji, ii, Mifanje iinana mojUi oblakiiUo hi bol vai... 
Ako gavoriui, no ■'•" ti odliAnuti liol maj. Jov Hl, fi. 

■■ ■ Covjrfiji »noti M »roj. Prif. IH, 14. /W- i ludare. \ a\ . liti. — 2) iHilovi, kail m Žena bflle^IjlT 1^ l!t. Ne de li te ipopneti holovi 
Mngat Jer. 13, 21. 
'i bfli. ake. od Dantii^a, ARj. 523b. — 
.baka oH Marinn koljena do ^lAvpovn 
I Šf^pti koljenu. Žalila ga Hktarija . . . 
|eao, t*feu\i bolu prubolje. Here. SfHI. 
bima, adj. ilfm. od linlon. akc. T)ARj. 
K deiii. tiđi k'td irtuhahim. — On m 
F-glava . . . Progovara holithttu Ajkuun, 

na, bSluno i b>inn, h6nn. Ri. uli ! bi'.lua, 
riink, ueijTutus. Kj. itii/i hofuje. bolestan, 
bol&kan. — Pa bMJedi bolani Tiojli 
<i aoTif4 buna. Rj, Dobra Voitn, k r 
t Đon«. Rj. 124b. Bolan đa se IJMe^ 
'=^^ ) jelo). Posl. 21. Teiko ho«u u _^ iclan bolonaše. Kov. 106. 
D6 bude nikad bei (onjeka holna oit 
avA. Ham. IL 3, 39. Jer eam ftolnn <Ki 
i. 9, 5. Po lom pomaže bolesnika . . . 

P&eat sveitenika . . . pomazuju hol- 
. 230. PoniBie bolesnika . . . moli 
Mi holruime grijehe. 233. — 2) un- 
c/. jadan: ita ti ufini bohin orntel 
^KO Milutine I zar izdade eara na Ro- 
vn. kod jadan. — Hofei, holun, viSe 
tpj. 4, 167. $to se, bolim, 'nako ne 
' BUire TojTode vladale? 4, 247. Pa se 
odaSe. i, -iSa. DuničU, ARj. 52.-in, 
tako gotori u nom. ting. — a ring. 
ri i H mnoitnt — ialeei ga ili tie 
iu ee bili »kruicnu od: bolan ne 

Đa obiđem bom . nng. leti' e. (u Baranji), vidi bozbolii*. Kj. 

— kvantitet na posljednjfiii »loiju 

'g,gtfuhlvoll, thcilneluneatl, qui 
. I^. iiđosliv, kume je iim kui/u. 
: aaliv. od glai/ula boljeti, alt 

- El moj CoTJefe! nema holeitga. 
le i ttaunn uai^i balc^ih sr- 

bSfuiUJ vidi boljetica. Rj. rana kakna 
t od tebe iii^. o««. m bolei'i. tup. 

I, 0^, Tidi bolenuu. Rj. bolesRn 

■ ffuđtfMHii fiei i: liolo«tan, boleuna. 

riU Kraitke, iieijrota. Rj. bolesna 

jpKMJĐica. 

id^. ito pripada bolesnicinut, botestwj 

MBoiCka knAi. 

I^fks, m. der Krunkt, aegrutui: Bu- 
t ali nuiOKO lro$i. Rj. boletttm čoijjek. 
ik, neincK^uik, Kinu aSzdanS ko«t 
fco, koji ae od bolesti osiiiio i okoreo. 
bu hoiesnike od ruiliin^eh bolati. 

|j. ito pripada bolamikn; Divno jije- 
Mt boUmVcoeu i ljubav Ilrisiuvu 

ra. 

'. ilot. boltstil die Kriinkhdt, tmirlius. 

^ bolezanja, bolijeat, nemoi!. aiujm. 
. hj/p. biiiuuk. tup. ubdleHiiii »e. 
Ulth: hudlje |baleaL u oi^ima); bu^A 
leban 1 ; btaanoiit, b^jediva ; boilai; i ; 
mi pri^ti crnj', crkavica <liol<«l ud 
; <!iuiudica; farovnica [nekaka bo- lest konjska u grlu): debela (bulent); djetinja bo- 
lest; djetif^e; dobrac; diiitAvien; glavobolja; ^ora 3, 
porica 2, goraka (velika) bolest; grinta; griz 3; grla, 
grlobolja; granica; groKnica; guba; giizobolja; bri- 

Kvac; hropnja; hr»iotinj)i; bunjkavica; iisljecivn bo- 
t; iznutrica; izviđna bolest; jektika (trnlia boleiit); 
kihaviea; kokoJinjak; klini; kokoAinji mrak; koslo- 
bolja; krka; lijavica; magarei^i kaiialj; matiea, mate- 
rica, maternica; marait ; metaljn , metaljkn ; metilj ; 
mimohoei ; mora ; muknvica (Kvmjtika boTenl) ; boleei 
nn amrt (Jov. 11, i); nnhlada, namorina, nazeb, nu- 
zeba, nazebao, naeinia; neizlječiva, neizvidna bolest; 
nogobolja; nov^lana bolest (u prenesenom smislu: bo- 
luje Sto nema novaca. Post. 2-26); nesan; nuzla; 
o^nj 2, ofrnjica; pudavica (jnimka, velika bolest); 
pijehnja; pijuk; pođra«t: poljak, poljoJina; prela- 
iljiva, priljepljivs; probadi, protiftd, protiali, provor; 
prokaza; proatreo; proSIica; prot«đ; rednja; ^gjavn 
(suha boleat) ; rikavac ; rmija ; rusa bolest ; si^a 
(Suha bolest): sinigle; sipnja; smrtna bolest; srfanik 
3; ardomafli; anba bolest, suSica; svrab (srab); lap; 
Stroka; ^uga; iuljevi; tresavica; trpija; ulozi; usjed; 
vada 3; velika (goraka) boleat; vrleaina; vmfica, 
mdulia; zle dlake (badlje); zli pri^ zlii!: zubna bo- 
lest; ju^ankn (tutica): tura: iutica. — 3) o baloti 
u op^e: Niiveeaid me ne boltat, ne mogu da je se 
oprostim, nicht naehliusen, adhaeren. Sj. 379a. J^a- 
vrila me se nekaka bolest Rj. 381b. Bolest me obr- 
vala. Rj. 433b. Ognjica, svinjska bolett, koja ih nn- 
padne kad jedu tii a nemaju dosta vode. Rj. 438a. 
Ostati od bolesti (ozdraviti). Rj. 473b. Bolest ga jela! 
Ženska kletva. Posl. 31. Matica je nevi^na bolest, 
ma je teika, ubio je Bogl 175. Nalijepio negdje. 
(nagBxio na zlo, dobio bolest). IStl. Njegova holest 
drugoga zdravije. 237. Smrtna bulest. "Spj.' I, 210. 
(natpis pjesmi). Kaka bolest «u ovom junaku, taka 
bolest na mom bratu bila. Npj. 1, 5Ci9. I teiko ga 
bolest olirvala. 4, 350. Car kaže, da od te njegove 
bolesti zna bolje leUH Bekri-Mujo, nego svi lekari. 
Danica 5, !)3. Postajale (su) malene, slab&fke i pa- 
dide u Kulm bolest. Priprava 4U. I'ridigavsi se od 
bolesti. t*ovj. 47. Tukao ga tako jako, da je Luka 
od toga dobio poslije i uekaku bolest u pniima. 48. 
Katu da je umro od suhe bolenti. MS. Čovjek mt 
kovic bjeie defiela bolest. Luk. 14, 2. Boleat njegova 
bi vrlo teika. Car. I, 17, 17- Ubtueie me unrtne bo- 
lesti. Ps. 18, 4. Bolest kuja se bnsmom odgoni, moie 
stajati u ^en. e prijedlogom »od«. Đanii^ii!, ARJ. 193a. 
— osnovi zadnje suglasno pred naatavkom •U> glasi 
B. a) UHsL ostaje 'bez pridjevenoga sprijeda s: golet 
(osn. u go). b) nastavku se pridjeva sprijeda s: bdlSet 
(osn. u bol.) Osn. 221^. 

bBliistan. bi^Iesna, rnlj. krank, aegrotus. Rj. vidi 
bolan, nemoćan, nem&^i (nera&gii), nelagodan, r^av, 
■lab ; bsfltii*. isp. obole«titi se. — 1) ne odregjnje ae 
piihliže Ui samo adverbom : Brvljlva ovca, t. j. oolesna. 
Kj. 41a. Nijcsnm vele dubar, t. j, slab sam, mido sam 
bolestan. Ilj. 123b. Kad izvade bolestan zub. Rj. 214a. 
Ovca bolesnu od stroke. Rj. 720b. — S) od čega je 
tko bolestan: Njegova bolest drugoga zcIravHe. (kad 
HV n. |>. za kakva gospodina kate da je od nujma- 
njega čega bokstan). Puni. 227. Kate mu, kako je 
bolestan i uda ita. Danica 5, 'JS. Bolestan sam od 
od tu,/,: f^iTt^. 1886, 1G02. Privedo6e mu sve 
bolesne od rilzliinijeh bolesti Mat. 4, 24. Bolestan od 
groznice. Bolestan od poganca. J. Banovac. DARj. 
Saitb. — 3) holeetan s iega: D' a' vilena. il' s gore 
bolesnu, ii' a' u pilSu precerala? HNpj. 3, b&l. ali 
tuko ,tohui mtmo bolest koja se zove gora: koji z 
vrču i padaju od malkaduka, mi rećemo i gore b 
M. Dobre — 


. DobretiS. Dani«^, ARj. 529b. bol^^ljiv, aiij. krankiich, ealetudinaria*. Rj. k^ji 
Je Klal-ii zdravlja, koji fcilo puliotijeai. vidi bolefljiv. dttu. Rj. 371b. Devetofra (mjeseca) hife Joj lakSe. I 
(kate »e buMljivoj ien't t» koju n« misli ti« je trudna). 
Po«]. 58. To on i^ini ludim . . . onako ooltiljivim. \ 
Mili>6 201!. — boteUjiv (mn. u bolest.) Oen. !Hi. prcil ' bul^'■^l(l> "-i . l■'^l' -hlviMli, f. vnletuđinit imbeeil- 
lU'i- I ■' OuMlJivosti nieKivoj. Nov. 

»rh. 1 1 \ : .< onoga ki^i je haleiljtv. 

btili'iriiij, iinlr^iitiii, f'. uugm. (id bolcsL Rj. — 

Jiol^zanjii. f. (Ni.) riđi bole«t: A lioji; pusti tcflku 
(•ulMMnjM, fiij[(;(iiu*H, straSnii snloboljii. Kj. — od 
fioAi'^iHii. (>Hn. UM. 

bttl^iljiv, uilj. lii liri) vidi lioleMjiv. Kj. koji je 
nliibu nlrtirljii, knH ćfirfu pubotijetii. 

bMljest. /■. (u U. ().) ndi bolesl. Bj. — Po hvemu 
priiuorjii i |Ki <'rtioj Gori govori ee . . . buUjeM mj. 
bvlcM. l'osl. XI,VIU. 

buUnnk. iHilinka, n. |kno liolriit'/\ iler .S<4imer: 
,h,t'^: I Viiiii. ■ " rJIJ? dugom holm-iin.i» o*tao malo po 

bolćvnli. bMiijGm, v. impf. i 

11). bolnu, Imlemtt hiti. viai bo 

»loi. ii>t>oIovBti, oil-.~ Kao jr''"''' 'ruHkenhauf, 
videtudiniirittm : Itili m I drugi čuvari ovakih 
D, p. BT. I'otrn, tjivrentija i Andrij<t. Mnic 
Ojenke iul. DM. :)43. Koje r'K'"^ je 
bolnici Uaandurdtoj. DHj. 1, 22«. <i*e. DAKj. &31a. 

bSlalfAr, m. t^lulli, tlu dron buJHtfce, dtr Krimktn- 
icfirter. 7a. nuijeuike . . . bolniiuri. '/Am. lil. 

bilitfirfcii. f. tenako feljade boje Uvori bolne. 
DAlti. Thllu. KrankentcdrUrin. Bolnifarkt . . . oku 
T«wu-Ije nieirove. M. Oj. MilKevi*'. DARj. i'da. 

baiairkl. wli. 1) Sto pnpatia botnict. — i) Mo 
priiiiiilu b'tlnirima, iiit iief/rulon npclan^. Htidli. 

bulaik. m. fiili bonik: I>ado^ nii bif; luitnika da 
Ici^iiii. Kj. ciiii i bolomik, uemoJnik. 

bulAvnnji', n. itmi Krankneim. amrulatio. Bj. vtrbal. 
ud IkjIovuu. itunjf kuju biva, kad tko bolitje: Posle 
dupoija liolufiinjn ostao malo po^ren. l>anlea 4, 13. 
"' "' ■" * af. trank *cin, atOTotare. 

i bortati, Ifoljeti % v. pf. 
... . o jri'nninoin [Kimliuleno (kad 

jtdje Wtu« umoKo Čeljadi). Rj. dUb, Odvalio se lelati 
(buhraii). Hi. 441b. Tri tereta iniaui od tivalera . . . 
Ue<!i mi je, baltjtin ta njime. Npj. 1, 63S. Na polju 
»e al hulor vijaie, ]>o«l iyim .lovo hota bitloviiir. Ilere. 
ISHt. T» .lokim botun hiluvoM. Kov. 1(& Tn je ukoii 
i «n tenu kad iHilttjc ud tefeiija krvi. Mojs. Ul. t.'i, ;t:i. 
Ali u MlaruHii svojoj baloniie otl H'jgH. l'nr. I. 15. ia. 

»•»IMI,* m. eidi iHgja. Rj. DaiMv, A^. &3Ua, 
ktiie da tniifi iniba^, Fr »e w prii^Jtru i/ Npj, S, 
itill bolocani fnuJr IrubmS kn;i »n Uutjimia trube tv- 
jitriMu; Idu r ^aviim viHlom'"ilutfini!' . . . Idu Haviiu 
viidom tHiloiiini. Npj. :i, '.i~H. po utn bulatani 
;ime: i:jitl-kiidiina aiobu iiauiubln, I docvaU ni 
j^evojku, llu je yrvM Iluloianurit'H. Npj. I, ot 
■X b>]]ux»n ''ili mjestu l»tn>fjui, Tunki boniren, I Java likuiK) kupovao ■rmI Pirova u ntun(oj kutu. 
Npj. 1. S3l, — -t) ynv Je t načinje riječi Tal. vult«. 
fornii; die W"lbunii. der .'<fhii'ihbt)^tn. vidi fviuer I, 
BVOd. u foM tniifenjH (Miui i »ud joitt u nurodn. itp. 
DAKj. »»a. 

bAlla4tUa.> der an (ieirćtl^ hiUt, Kaufm-MH. 
mrrcatvf. Hj. kmi trna MIh, du6uiiltija. - mt bolla 
jf Tarnkim tarrMttom lUija. fidi >iike r^jeri kiMt dje- 
ladliia. 

hattanjp, n. rrrf'. tid Indtatl. ntdnjit kojom tko Mla. 

b«llalt, UMiain. r. tmuf. •vmeturr, graditi i 
vkli i'emcritL l'ARj, A.'Ua. i*p. ■vadili L. 

* "Ulnii f- dtm. lid bolta, tidi tnitica. I buitit. b4(]Rt /■, — 1) hyp. od bol. Kj. — Jedva o>^e<5a dobro 
ili elo koje mu mi dogodi, kad ga nedovidna bolja 
laBJe, Priprava \M. — S) velika bolja, die fallettdc 
urnt, epilepgia, cf. pura. itj. riđi i gorska bolest, 
jriea, goropad, padaviea. — (.'moi se zemlji ue po- 
kazalo, (kad se auomcue vtUhi fiuljii , erni priAt). 
Poal. ;M5. 

bJtIJiir, boUđra, m. đer B^Jar (Grosse), mof/na«. 
iptiman. Rj. boijar, oso. u Imlji, koje je prije značilo 
tfi. <>A0. 116. tiidi boljarin, velikui. ^ Itaravlalkl 

Karabogdanaki lioljari. Bovj. 26. Carevi eemaljaki, 

boliari (bi |tET'^'^''*0 ' bogati, i vojvode, i ulni. 
Olkriv. 6, 16. Trgovci tvoji bnahu boljurt tamiijski. 
18, 23. 

hAlJiirlnT "<• pl- boljAri. vidi boijar. Daiiiii<!, AKj. 
5;J4a. 

bAUarkn, bdUaililiOn, f. die }i>^<trin, uxur vA 
boijar. Hj. .'«i.( boljarora. 

beljilrov. 'ti\i. Mo pripudii bitljunt: Boljarka, ieua 
l,,>lp,f.u:i. hupijo,', AKj. 634R. 

Iiidjar-ki, iiiij i«ijuri»ek, optimiUam. Itj, iJo pri- 
j,„,i,i 1...I1 ,i,,i'" . [' Kamvlaikoj ae i dimns zove Ar- 

I lili -Miki ii',lj'irnki momuk, koji je u Tiirsldjem 

bulji riiiiiiiL. Sovj, 4a. (Juamo je držao boljarskii sela 
pod znkup. TB. 

bulJAvntl, biiljava, e. impf. dolere, ieato boljeti. 
iiolJBva me teSće. J. Gntukovič. I»AB;. 534b. 

bolje, <idv. Rj. vidi boljma. kod r^eči bSlji adv- 
bTiljg, kuje (e \tit% pomijsiano s ndj. src^tjega roda, Da~ 
ni£i£, AKj. &44b. — 1) kotmaraltv tn dobro u pravom 
snučejtja; besner, meliiis: U velike (n. p. ima trovanja, 
KJevojka »i udaju, vo<5e uvjeta, t. j. t* nujhulje). Posl. 
ažfi. A ui oni, Alo su bili otiSIi m Moravu. ne pro^ju 
tnlogo bolje. Mitoi 115. Goda bi se i Zacreb^ii'ke na- 
ro«lne novino morale na bolje promijeuiti. SUt, liilil, 

I. EH. .\kn i^ lako finiti sa muom, ubij me U.lje. 
MoJN. IV., U, 15 <ea ist bcaaer, daas . . .). Žarka ne 
treba m^e^ti s Dekanom, ili bolje Dejauom. ĐM. 

II. Nemojt« brvi proljovaLi, bolje ga bacite u kakvu 
jamu. l'rip. bibl. '■Jfi, — HJ AV se oni viite nudraiiie 
1 na 1'urlcc bolje udarile. Npj, 4, 374 (— jače) — 3) wc 
ifliiqiil tiudili i druge gladile titkojia ma'^efu'd bolje 
je kao hrte: Onda oni lijeii gorom Sto bolje m<npx. 
Npt. VA. Pa hjeii iialrac Jto bolje laoit. ISa. Hii)d« 
bolje, Krivokapiil Jokof Evo sam ti ručak pripravio. 
Npj. 4, 522. tako i bei glagola kad tko kiHjti tvre; 
ijetebirind, lauf! propera: liotje, aestm, ako Ki)gu 
MiadeA. Bj. A liolj' k mene, mm» vjerna IjuIm)' ne bi 1t 
ml Kuilju ixva<tila, Npj, 1, 20i). Vifie iia&a ix £adun 
avoga; A' mtne bolje, orni kalugjeni! it mene bo^ 1 
^adorn mome. 3, 74. Bolje mi epnrmaj velikog aU. 
lINpj. 4,257. u Mto« Kc tnaieiyu bolje diidige ta 
adrerlii/m linU', da bi se pokoiida iui reću briina: 
Urie bolje idaŠu nluge i vojvode ■ konja. Kj. 4:^.hL 
Carev ain odaiali brie bolje la. i^om n guru. Npr. 
112. On skoći pa brU holje glavu labo^ie u snijeg, 
l'oal. H!. Hr'c bulje dOROvu seoskoga drvodjelju, Ra- 
nica 2. 1^'i. itp. lirtc. 

bA(JpiO^> *>' vFrbal. otl boljeti: nt'injr koje biva kad 
Ha koga boli ; dua .Schmerten, io dt/lere : Holieuje glave. 
HelU. ?,ivol je« obaalrl o.i piljenja. SI. Hadnil!. 

liARj, r.i4b 

bftOell, IhMi, V. impf. Rj. r. pf. slui. do-lH)ljrii, ii-, 
o-, |H>- i»c), pre-, pro-, nw- (ne), u-, la- ; ia|ionubolijaviii 
<•, |>tiiiriulioliji-vati se. v. impf. riuž. po-bolijevati, pie^ 
racnaljati. fregitml. iHiljavuli. - I) gclimtrcen, <M90. 
Uj, boli Ha lv>>r<i. Uli erga, ut kim ili r<( Hm, a koga 
ili m rei/ii: Oila ilM glava Mi. Itj. »Ta. Na Ojnivjev 
dan ue Valja »tiavatl ids ue boli jf/iiru). UiIh. <talv 
irblo sam m\ i. j. tjera me na polje (hili mr trbtthf. 
4r>M>. Sr>lob'>na ileta, L j. tnkn velika da srce bati 
.-n i\jiim. 7(R4a. Ni- boli ija »ne ni i^im. jer lb Ulje 
jeilria nuiii rwtila, I'onI. IU&. Ne boli gu slu je lud. 
^Bc iMivĆA da Ju lud}. 1U&. OJ znaua jelja •;JtiRi iw I e tobom I (. . . da viSe nijedan lub 

. Za onom vie boU glava, mnjko . . . 

boli, m^ko. Npj. 1, 239. Vita jelo. 

Bolan .lovo, n« lioH te » mmt, \ef 

'mojuku. 1, -271. PaSUi tu ćiniii, itko 

itrezitim, opet glura tuMi? HanicA 

—^Đalm.i boli me, t. j. bolestan sam, 

1. krunk sci«, aegrolo. Rj. vuU bolo- 

lana kakva iia tijelu koia sama oit 
W«fl(fc, P«(iiu8. Rj. vidi DOlei^iea. — 
ili bajanjem) kakvu hoijetiru da 
nego da udari natrag. Rj. 165b. 
kom bajt^ oko kakf lio^clice. Posl. 
ituiEi da inii se kaka hofjHiei* fQ« po- 
ko tiiii da nm je od nuUe kuke fco^«- 
ca eveStenik vidi holjeticu na ko£i 
Moju. U. 13. 3. od oftnore kifja je u 

i-.OTeltor. Hj.fcutnp. tu dobar; naperi. 

a^. tnaitvje t'idi kud dobar. — h 

1 »Ogii ianio, L j. bolji je oii mjv 

BSb. y»c I»oy' o^ boljega. Npr. (!8. A 

ne moKe fift^/a biti. tiT. £ti{je je, da 

m, a on neka gleda kako 6e in6i iz 

(hi btlo) da saui rodila klupko prepje 

ni. 22. Bulje je biti i kbiieou nego 

-jBotje je i mh a zdravo doma doSi. 

b& kako je snila, već tafto j< j)o nju 

t ve<<e, to je bolje iit te. Npj. 12, 535. 

od boljega, i, 2<Ki. Bofjc j'jj je b'jelo 

I. Herc 244 (tuo fJu je boljo bijelo 

Hoie biti da bi nnjliolj« i oajprilićnije 

ie (nar. pjeitme) notitave Ka temdj i 

lle poeeije. Opit XXin. Ali ne i/beni 

^i 1 m^bolji. Sovj. 30. Solje mm je 

Vnego ae Turcima a ruke predati. 68. 

fetatalo i nama i vama, bolje je idit« 

Pknpite eebL Mat. a.l, 9. Bolje je za 

■u Jov. 16, 7- Ako ne budem na^ao, 

t , . saiata i& naf i. Rad I, 1 17. mji. pri- 

inlnka, m. di« Benšervng, meliot rentm 
tge slanje, inp. blagostojaojo. — la nast. 

fnUUua. Rj. adv. vidi bolje. — Pčele 
m raditi. F. Gjort^evif. viCite boljma, 
ni bog. E. Pavii?. PoaluSajle boljtna. 

g. 517a. la nast. i»p. lUma, mSnjma, 

velma). 
me: Ne £n, bome, moja mila majko. 

n. 8. 

JiJSkoii. — 1) vidi hrt: kao boiuJi«, 

(em. Rj. — 2J mrSava krava, ma- 

*- muera. Ej. isp. Kbondfati se |izmr- 

ilSi boleanik. Bi. »idi i bolnik. — 
1 (a adravina se daje), flledai: Bolesni 
Poel. SS. bol-nik, boo-nik, bonik. 
' b&rovi) Rj. tov. bOni, pl. »bSri, bBrS. »n. 8. 
i^afikoj: jy die Fiilire (Ktefer), vin 
iAta, borika. luC. -2. — Oets 


Iftta, borika. luC. -2. — Oeta ka Ćuprija 
. dogje n jeđaE put voda i poneM 
■ i beroiK te je [ćupriju] pokvari i 
241. Iz Omora jelen W nikao, iz 
ilta; boriku »e ufco bora vila, kauo 
ilw. Xpj. 1, 259. — 2) II zaklinjanju 
Sog; bora mi. Ne mari, ninko, za 
dite Nikolica! O bora ti dragi goHpo- 
moja bom U jednoga! Herc. 111. 
e bor ubio! HNpj. 2, im. — eirfi 

die Falte, plića. Kj. Š(w »e nabecr 
di nabor, aaDor 3. — 2) die Ujtnsd. niiia Rj. što ne nubere, nat^ee nii itoii, na {iVh. vidi 
iiireitotina, mrska, Du^tina, greSpa 2, branka, Traska, 
vrankn. — i>p. nameturati ae, smeiuratj se. 

bArii, f. » m'ofini mjetto bor: Pade momfe tu boru 
ielenu. Rj. Pult i borika. 

bura. tiiic ne u molitvi od more: Mora boro.' ue 
prelazi prek' ovoga b'jela dvora. Rj. 36Tb- 

b6rae, bftrca, m. koji .ie bori. akc od Dumriiu, 
ARj. 54t)a. — Duhovni borac treba da ie naoružan 
riječju Botjom. DP. 14. Borci u krv svi ležithu, koji 
alnvno tu padoto. &iJep. nial. W. 

Bdrnf, Bnrća, m. Eidiue od ataroga grada u nahiji 
Kragujevačkoi u Gni^i. Rj. — takva imena kod BirM. 

B«krak, BArkn, vi. planmn blizu OmiSa. cf. Visud- 
Rj. — iKmegju Vinufa i Borka planimi je Dinara. 
Rj. ti4B. 

baran, bSrna. adj. ilo ima Mre, ito je puno b&T&: 
Buma atlknja, fulteiireiek, pltearuM }*'»"'"■ <■/. iz- 
borit: Ko ti reza biJmM Kuki\jti? Bj. 37b. 

borikfl||n, f. die noeh ifruncn Figolm, pkageoU 
virides, tmmaturi. Rj. horanija'. Hj. grah, paitulj 
joite telen, neerco: tirab rogačič, L j. grah (paaulj) 
zelen u mahunama, ef. hurnnija. Rj, (i5Sa. 

B&nutja, f. planina it Rajgevini u tSrblji. Rj. — 
taka imena Bukanja, Dob ran jn, Zrmatija. 

bdmvišit!, n. đumir.Uium, hiibilalio. Stulli. injetto 
gdje tko borari, — Ne^ ii paklu boravišta nagjc. 
HNpj. 1, 3H. riječi i takrni nast. koti dauiSte. 

boraviti, vtni, v. impf. Sj. t', pf.'loč. po-boravitJ, 
pre>, 2a-, po-Ea-boraviti ; po-mboravljnti. ti, iinpf. floS. 
po-bornvljali, i!n-l>oravijati. ~- tj neprelaiiio, kben, 
ago, (lego: kako boravifi? gdje boraviS sadT ^. Ko 
me mIoAr, boravile bethriino. Prif. 1, 33. u DPoal. 
77: Ne zna &U) je dobro tko slojem nijt boravio. — 
prijedlog s (sa) slio ne m povoru pa i u pigatiju m 
rijeeju t\i}em,pak bi trebalo iitati: a dijem, aa Elijem. 
isp. DPosl. VIL vidi livjeti, Rtajnti, prebivati. — 
3) prelagno — a) objekat je wui. Banak, pak san, 
»anak boraviti tnaii ito i upnviiti. u S^.: (st,) aanak 
boraviti, achlafen, dormio : I pod jelom fanak boroim. 
Leie junak Kanak boraoiti. Bj. ^ ]iex gjovojke nan 
boTicvit' ne ću. Npj. 1, 4S6. — b) objekat nojca: Pa 
Bu ongje n<a'cM boraviti. Npj. 2, 33. nojeu boraviti: 
nwhWt. 

Ukrar^SiJe, n, — 1) da* Leben, steh Befinden, 
vita. Bj. verhal. od boraviti 1: MoJEe biti izrečeno 
raxli6niivm načinom i mjestu ili vrijeme borueljenjv. 
Danici^ ABj. 550b. Tvoje boravljenje « Dubrovniku, 
Pom. '^. — m da» ScUafen, »omnu«. Bj. verb«^. od 
boraviti 2 : radnja kojom tko boravi gan, Monak, nojev. 

bdr&tKJ«, n. bdrSilmi f. (u prim.) [ital. borngo) 
FrAhlingagemiiae, olut etrnum, ef. pakolef. Hj. 9vako 
proljetno lelje ito ne jede. vidi i liaifina 2. dem. bora- 
(inifa. Rj. 

b6ratiiiien. /'. dem. od boražina. Rj. 

bArbti, /'. der .'i>treit,pugna,certanen: Mno^ dobi 
u burbi uiegdnue. Rj, postanjem od boriti »e. tsp. bo- 
renje, prijegon, prijetjer. ^ Hoi5u đukle da vi znate 
koliku borim imam za vas. Kol, 2, 1, riječi n takim 
ttasl. vidi kod berba. 

Borfa, f. — I) Dunavska otoka, koja se odvaja 
prema Biogradn i utječe u Tamii. Bj. — 3) selo ua 
desnoj strani te Otoke. Rj. 

bAr€*qjo, ». das Kampfen, cerlutM. Rj. verbid. od 
boriti Ke, koje vidi. isp. borba. — Da odabne i da 
opofine od umonL i Uikot/ borenja. HNpj. 2, 178, 
Biidu(;i u borenja moljaJe »e bolje. Luk, 22, 44. 

bdrljn,' f. truba, trublja, Trompetc, tuiia, buecina. 
DaniiSi?, ARj. 552b. u Hi. bftrije, boriji^ f. pl. Ist.) 
cin mu/lik. Inufrument: UđariSe žile i borije. Rj. 37b, 
UKtavite nile i liorije. Stade jeka «ila i borija. Bj. 209b, 
Žile miču a burija rifu. HNpj. 4, 442. isp. boloean. 

bArik, borika, m. KieferwMd, pinctum. Kj. borova 
šuma. isp. borje, za nast. isp, aptik. birlkii, (. vidi bor. Kj. <ciA\ i bora, liić. 2. — Iz 
Omitrit zcIeii bor nikiui, iz Merime sciena borika; 
hitrika m oko bora vila kano evilH oko kit« smilja. 
Nui. I, 251*. T\ječi » lakim niut kod aptikH. 

Urlka. /. ime teiiako. Rj. — itnena irnaka od 
biljn tirfi tud ViSnJB. 

BArllo, M. ime muSko. hyp. od Borisav. Rit<t 20, 
55. — takva htfp. kini I>railo. prriinie po uia BorUu : 
Vuk KitrUorU. PJpj. 5. 531. 

kSrlna, f. liieaa, li*l od borovinf, M. OjiiroTi^. 
DA RJ. 553a. 

UriMtv, m. ime tnu&ko. Korijeni 140. Rori-8(l)av. 
takva imena viili kori licrianv. hyp. borilo, BoriSa, 
Itorko, Boro, Boroje. 

HrlAa, m. ime mu&ko. hpp. od Dorisav. Inkra hyp. 
vidi kod IhibiSa. — Cu 1' lloriia mene kapetane. 
Noj. 6. 35)S. 

birill sf, rnn »g, n. r. impf. W. f. pf. ului. po- 
Imrili Bc. — i) knmpfen, ccrtare. Bj. Bori ne kan ala 
« b«ri6!b>m. I'osl. 2». K^jtika te » morem t>iiri, UPosl. 
1(17. M Hirm Icgatiama on ut borio m cijelo Tr^jeiDi^ 
avi^et^K vladanja. 8ovj. 13. Mi »e Nuai ne mof^mo 
6oriti I carstmMN Turakijem. !U. ~ *i,^''' "^ »'luSom, 
er H^t im Todtukampfe, agonitat: To guTori, a « (iu- 
ititM ne liuri. Kj. ffvri ne ir dumim. Iko jc «u umortf. 

birjo, n. (foil.l fl'«f/'(Tir«W, fiiiMtliini. Rj. mitoitvo 
ItoToni. jedinici! l>or. tup. borik. — Topovi aii dvori 
borjem ogratricui, borjem i javoijem. Npj. 1, 101. Jako 
b'itje uo votli utaniilo. 1, 44H. 

UrsQ, m. ftyĐ. uif Borisav. ((litcu Ai/I'- f''') ^"(J 
Boiku. po u™ Borku pretime B*Srkovii?. akc. motc 
Kurkuvifii, » tuko i H ontalivi oblicima. riaai^.ii', ARj. 6658. USrkovIđu, [rot. od Horkovi<<) rf. 
• ■ ■ V, ft). 

, vidi bogme: lloi'n, sortne, Mku Muho! Kj. rirjtitani^i, , riđi hin a. 

BAro, m. ime muAku, gen. tUm, roc. BOro. hi/p. ud 
IhiriHHv, (iiteii htip. kod ].)obro. — Uru^u Siljp JJihtj 
kti[H'tHtiii, Niij, 6, 270. Me)yii njima Hiru kn[>ctane. 
6, ars. u Mili.'u Boro kapoCalie. !,, itlH. 

BtrMKUVM. H. planina u Ba«ni : I Tagini^ii blLeu 
B-irogiira. Bj. - I'od planinom Borogovinn. titrai. 
lami, Hfi«J. 

RAroJ(i> ni, ime mtii^kii. Rj. hiip. od KorlHav. Uikva 
hi/p. ki.d Itlagoje. — Udri avabi na dni^ hvojpkii: 
kiim Bonjc n.'t itic na kuma. Nf-j. 3, 37^ 

bAmv, atfj. FiihrtH', pinr.tH', t pitio tUrciUri: Oj 
nn brdu »u buroeu liur a« tu^kni. Rj. iU> pripiula 
bora. III itatt. <jv cidi aptuv. — Pruigoh (fm . . . 
kada duKJoh u i^tvrtu f>orora. Npl. I, »!tž. -^ Trn 
mu pud rvp ti borumi idarta). l'iial. ;i31. 

bArovirn. bar6vBlra, /*. Warhhalder, Jnnipcru* 
rummunM l.inn. Rj. ^in-intum miirthyllu» L. Kj.' 
iAp, venja, klrka, •aureka- — Izrodile lioriicHice prema 
Praft a vrtači. Kj. 7 ta. 

hArovl^i w. tu Slav.) nekake vrlu aitiie bundeviM', 
Art kU.inrf K«rbi*M!, rutvrliitne genus. Rj, vidi di- 
njira .S, naranči 3. 

bArovina. /. KirferhoU, Ugnum pini lilvftri*. Kj. bor 


HorAtnik. Humvnlka. h. vrli naKred Luknvii-e. Kj, 

borA» njiik. li.mivujAkn, m. vtirn luku Hiurona po 
Inironi-i liijiim k brani. llARj. I'ilda. rirfi hravenjak, 
branjuK, •imr«'kar, veiyiir. tit«-. DABj. fiSCb. 

birla^Jv, n. riđi bolovanje, Rj. 

b6rUlt. Um, n. impf, tui^koj) eidi bolovati. Rj. 
f,di i boljeti 2. 

kin, iKS^a, ndj. biirfttiiii. nndipejt: Bon kao pna 
<PooL ;!K|, Kl. nrolrartn: BotMinoK. u Jeduu noini 
obuven a h arugn luni. Rt. .'tH«. Otioniti, fiuMuU bun. 
Uj. 4<'C]b. OairomaAi kla vm' nije iman ni opanaka iie^o 
itmo hu*. Npf. VI. ViiLn^i ([a Rula*! harni mlmah mn 
da jedne opanke i novva. 7S. Jt<Hte tnita a papmt 
lul«, Npj. 4, 381« (<ira imaći, da sH jnj nii gtilijvM notjunta, bm bjećava, papufe). i o ucjiolkovanu konju 
kiut ee da jt bos: Brate Pavle, konja poželio 1 koga 
gioniš bota priko eore. Npj. 1, 684. 

Bdsa, f. Boena, ime tensko. DaniCii!, ARj. 65Ub. hf/p. 
od Bosiljka. 

BosAaae, Boainca, ni. ; Jer Bosunti Turci mlidijahu. 
Kj. čovjek iz Busne. eidi Bosanlija, BoSnjak, BoAnjmiin. 
BJksankii, f. — 1) Rj. ie%tika it Bosne, vidi Bošnja- 
kinja, Boinjakuift. — 2) brdo vi&e Dubrovnika, nj. 
bAsanka, f. — J) t. j. futura, Art ćutura, n"sw 
rinjirii genus. Bosanka fiutura nije plosnata kao ploaka, 
nogo ju okni^la i duguljasta, ni. čutura kakova kc 
priii>i u BoKnt. — 2) motika, kwiu ne u Bo»ni kttje, 
tta tri ugla kao tidartktt loptitita. DARj. i>57b. — 
•1) ojeka kruikn, jamačno it Sogne presagjena. DA^j. 
^Tb. i tad ne joite govori u Hre. 

BvsitnitJn,* m. Kj. rirft Bosannc, od kqje^a je i po- 
stalo /ironiyenii'ii iiivrietiik nit Tur»ki. vidi i BoiS^njak, 
Buiiijnnin, — l)u ne udre Tiirei Bosanlije. Bj. 

Bdsanski, wlj. bomiach, (io«n(ctw. Rj. Ko pripada 
BoKni: Zlo Vam bilo, dvije tico vrane, malo I' vi je 
nonanskih planinu? Npj. 4. 342. adv.: H Bo6nJ»ui 
iHinatuiki govorit'. DI'ohI. 1I)K. 

bA^iilnk, b&aioka, m. vidi Irnailjak, i »gn. omijt. 
(funtu H narodnijem pjesmutni* u paileiu miakom osim 
notu. i 'dtiM.; kud treba nom. ili nkm., ondii mt (Mtma 
bosiljak ; alt »c nalaii gdje gdje i kvantn bosiok. Da- 
nij^itf AKj. r>f>Ha. — Struk bosioka mnoffo lijep i preko 
ituere mmiiao. Npr. 25S. Prometnu ne ona « lnmiok. 
•i&i. Ja mu dadoh kitu bonioka. Npj. 1. 2H5. U bo- 
Hlanju Iri Hufe aadile . . . ilruKu sofn »itna botioku. 1, 
.'1117, Na proeor joj »trudik bogiokit . . . 'Blago lebe, 
strufe botiofeU 1, 437. Ne umyu dvoru puta ua^i od 
minaa runa hostoka. Kov. 5U. 

ba^IlirN, f. pogana koju knvajn i katolici |ki Za- 
gucju i Primorju na mlatu Ijt-to. M. I'avlinovi^. oidi 
VM*:ljic», H kujom je i pontanja istogii. UAKj. 55aa, 
bošiMak, b^»iljka, m. Bunilienkratit, oeintum bati- 
licum Linn. Ki. vidi boallnk, hosilje. — Komaki bo- 
giljnk. Kj. 2K!ib. Miriše mu duAn, Kao ran boiiHjak. 
Nm. 1, UMi. .Struk honlgka Kimi eolena. 1, 293. Da 
Kiuiva rano uvei^, rano evefe, btl loiiiljak, bel bu- 
ailjak, Jlut karanfd. 1, iLIO (bijd pa r^tfetvij. Al' ne 
inoifu do ujib dm?! od miriaa ttruk-bointjka. I, dtiS. 
hio Mo je bcnilak, Itoailjak, bosilie jio»taio od (iri. 
pa«Xi'n'v, tako i rijcU fiitligen, roAgjan, roHliKJcn, 
meali^en, uislc^in, vnulej^jen, vealigcn, ki(je riđi. 

bAsuJc. n. riSi buoiljak; To ju amilje i bosilje. Bj. 
i Jiy«. ioH boniljak. — fliy-fc(i«iyf. mota biti wmo u 
pjeami uijmio runo bo»Hje: Ma «e auaha obelrate na 
i*i-.«tri(ni raj-honije. Kj. lUlSh, l'itluk-iMiliibije »u i u 
Srbiji iianidu bile gore i teŽe ... alj »u one opet 
pmna Boannakijem ^.itluk.iuthibijamn bile mniljc i 
liuHiljt. Kj, W7u. I *\n je ieim gojda ovi <t(ruJt bonUja. 
Npr, aSH. K'..^ili. 1 <-,. . '. -ilic! Aiu ai Ruteno tako 

poleglo? > I 1. 1,11 jf hiuiilje aijala, 1, 89. 

i^vo^ w -i'i' ' : I >i>" razli^ui . , . ali prema 

glagolima •'" i>i!i< I iLiin-iJiii »ve ju ovo joi nni'dV 
t honifjr. Ivj,' i.iV, mm ji- omilje I biinUje, t. j. i/vo 
je prema drugomr clu ni*la. ifp. Hmilje i kovilj«. 
P(wl. 2SW). 

IMsiUka. f. Ime tenaku, Kj. - Idi Urno, Botiiika 

djrrojko. Idi aiedi, g^e a! I sledila, Npj. 1, 168. m 

niut. tup. Drenba. hvp. Boaa, Bouta U, tmen>$ Šentka 

od bilja riđi kod Vitrtj". 

b*Ki^k«i. aiij. n. p, kita, Banlikuni.. banatei. Bi. 

] Uto pripada buniljku. la noM. ov eidi apbiv. — <5j 
oTKt-u, mlad orai*!! ! ku li dade mladu voke ... 1 ytr 

i li<-e 'ittilirojre, I lurornje bu'Ujkore? Npj. 1, 1>>1. Nad 

j njim [uaAe i/f<ini>nt h'i«t//turoiii, avome bratu ^Inl lepa 

, hla-!a. 2, na. 

I bA^lok. i». Kj. rUii Umink. 

. B«a«a./. - t) Itj. r.M Hu-na: Vin« j.iju Novak 

i I KadiTOJ, a koit Bo>nc kod vode atudenc. N)>j. », I. ^i la: Te je S»lje nn Bomu pvnognu. 
poUsiti. Od £e»tit« Bosne konienili:. 
tt, slupro, pokloniti u driavii r^mlju 
ti. 139b. Nek se hvali jm> Bosni ka- 
S&. I od dobre Bosne kalovite. Ti, 73. 
htlovite. 5, 374. Radij' bih je polju- 
n> vezir biti. Herc. 335. Zapraelo 
ta Bosne, mladu F&tii Murnt bega od 
\eaetwm smislu: nitrod Bosanski, 
1 ga fioBoe vezira, dok dovedu 
_^ Npj. 3, 51. — 3) |u C G.) nu- 
ij. Od OisA {kao Rndna od HailH, 
tup. Obu. 189. a Bćaa je ht/v. otl 
Bofb. 

Motiujs, bosola, bo»ota. Baiiif^i'', ARj. 
(j. 55!lb. fijeii « tdkim nast. kod 

n Ji-dnu nc^ obuven, » u drugu 

m fusM bekloidtt, allera iieilt nuilifi. 

. bjtivfi nekako joj spH.de papufa 

» ne imajući kaif Iraiiti ju iK>bje|t:nc 
ISW. — ali ima pritl^era, « Kojimii je 

i: Oua gledaAe ilie puU B prozora 
Uju, koja hosonagHy. iKdrpiuiA i neu- 
tMahu. Pripruva 87. tako ie.bili i u 
V koSu^i hosimoga prei);n(hi preko 
I. boM-nog. tako stoi. riječi bj«1onog, 
l<w, krivonofr, putOĐog, utonoga. 

licid, ARj. 56()a. viili i>OM>du, boao- 

. i*p. tistota. 

BarfvMiiakeU , jiedum nuditus. Kj. 

kad je tko bus. vidi boHui^a, bosotA. 
I nasl. KololiiiJH, hromo^njn, hropo- 
[nrotl^ja, slabotjnjn, Hkiipotinjn, ntra- 

. vitli trap 2. — I) Mclnnengarttn, 
RJ. trt ta dinje i Mntau'e. — 
il, pej/amvi et iiii<runuf, fig, : Knku 
boKUin, 1. j. pru|)ub?e, itj. dinje i 
I U boslantt 1. vidi vriježd (vrpta) 
■ hostim (alo proi'i), l'oal. »«>. — 
* vrt. ftj. tidi i boBianj, ■ huMa 1, 
. boetanfid — U nekakvome bii»timu 
■ Npr. 9U, iJieia se ... i kitiii olavoiu 
GjurEJevtlonom h buslitn ruštnn I, od boRlAD •'). Kj. vidi ba^r«, 

M. der Mdonengartntr, hartulnnui): 
nrati krastavce (kuKivati ftUi onnme 
ma. PobI. iJ»). Kj. w(ur, t<yt sije 
i krastavce. — Bostan radi boslan- 
laa »di, Bog;u m nioljašc : dig mi 
tan »di. Herc, 17. 
1 Ort, va eirt Melimengarten (icu'eiert, 
ee stUi erant. Rj. mjcsUi gdje je 
N (3). vidi lubenićlfile, — rijtći 
duvaniftl«. 
f, a. p. sjeme, Meloneit', ^rpontmi. 
iiostanu S, dini'ima i ltibenij:ama, — 
E Aptov. 
prim.1 vidi l>oel«ti S. lijevnjke su 
U baitanja d» piupe cvijel'«. Rj. 
agn. ondje. 

t. ifpf. Rj, V. pf. sloe. dobftitti, 
I>od-> pn-, pro-, u-, za, «-bft»li ; t. 
, na-, nad-, pii-, pod-, pri-, la- ; 
isprobadnti ; v. pf. prosti bTki- 

;>/. rfeni. b3cati, liik'Hli. /. pregj. 
jah it b6dSh). jifikin md. bftdBCi. 
tyit, b<%'lSv. /. pridjev \^6 iuijfstu 
JL hMcn. ho<!^l)a. - J) stcvben. 
)ra£B, a) u trnja odo ito li,»le. Rj. 
luiprive žiirc. Rj, Ifi&a. Mrtva, kale Fie i e& koprivu kad uvene, pa ne bode. Kj. 
372b. Onja peca trn, a trn hode guju. Rj. 808b. U 
lugjoj zemlji krnva rnttai bodt vola. ĐPnsl. l^t (ro- 
iiuM). Bodu me, majko, djedove kosti. Npj. 1, 307. 
vidi iaeati. — 2) iia ik, reciproe. — u) bode se 
krava, »m ist stossig, tomu petit. Rj. tur« se sa 
ijovee« koje bode. isp. bodaJ 1, isv. i grepBti «.> II 3; 
I klati se II 1. — b) bodu ee volovi, sKsst einer den 
andern, comiias se inntcem pttunt. Bi. bodu jedan 
drugoga. — Saćuvao te Bog ■ rngatijem ite bosti i 
a ćelavijem se ćupali. Poel. 275. TeAko je tutu # ni- 

Cfriim bosti se. Sli Slali ne (Srbi) « njima (» Turdina] 
iti . . . i bosti se noievimn. MiloS 108. 

Bdant. m.— l) voda u Srijemu (u^ei^e u Savu nile 
Rai^l. Rj. — Sj selo na utofcu te vode u Savu. Itj. 

hfti,* pnuno, leer, vacuua (im Ilingspicl}. Rj. ~ 
(Kad ae igraju pratcna] . . . n^esUi amonra nuAe sa 
kaxali boi {L i. praino). Bj.617b. riječ se ne mijenja 
pa pađeiima. isp. bo&kati, bofinuii. 

bA^riJ«,* f. eidi isječak. Bj. — lHJe6ik, od pelena 
bruva ono itmeaju butova i rebaru, Itj. :^a. D p^- 
Ćcna brava cijeU lubina zove se boiariju. Ry 334b. 
Daničir. Alti. &61b. knre, da je rije6 postaUt od 
Turskih riječi boJi, prasan, i ara, sredina, ttji. lubina. 

bU^M.* f. — JJ Wickeltuch, inv(ducrum. Rj. ono 
u Ho se što uvtja, tamotava: Tref* nani u bou! 
t;jul8ye . . , a ćetvrta u boici h»ljin«. Uen.-. 15. iboAei 
po tlu govoru ili pisimju mjesto boifi). trp. jaAuiak- 
bnli&i kod jaAmak (ranska poeejiata). — H) SehUrte 
der Frauen (FArtveh), prardnetoritun ; oprHtitia j« 
od Humc vunene pregje rasli^jiijeb boja, a lioiča je 
od plutna tiu u tkanju iSurnnn vunenom ili pamućnum 
preigom. Rj. »jfn. eidi kod kei-elja. — it) tkr ftimde 
tirkische TalMUt, nicotianae genus optimum, l<" 
bolji duhan 1'uriiki, 

bviifltlnk,* i». *»»■ Gcscheak vnn Ileuid, Uasen, 
fHrUmpftn, đonum amieius: A gjftvnjka sedam hiiifa- 
luka, nit au tkani niti su pređeni, ni u vitno bnio 
uvi>KJ^i>i< veiS od fisla zlata satjevitni. 1^. vidi buk- 
i^liik. kotulja, ti<i(k, Ifjtfre i što god oa otlijeli' ito 
se daje ni> dar. boA/s-lui •"/ boMa, koje vidi. ~- Kvi- 
Hvaluve redom dttrivaa, kog jnglnknm, ton« him-a- 
lukom. Npj. a, 517. Dala im Je h'jrh b,«iiataie. 2, 
524. l'a stadoh... svate darivati: juuauinu lanke 
boUaiuke. 5, .'i53. 

bA&fc&qjet n, Bj. oerlral. ud boAkati. radnja kojom 
tko l/nika. 

btSkatl, akiuu, r. impf. Rj. govoriti bo* « igrmiju 
prstena, v. pf. boinnli. — Kait ovaj hl« traii. sa- 
tjera na dvije kape boškaju^i, onda su obje nje- 
gove; ako b nndjc prslt" htiškujuči, onda... Itj. 
tii7b. na se, pass: Kad se boika, »nda se diiu one 
kape. Rj. «17b. 

bft»ki. adr. |u Bađkoj) Ijudiki, lijepo, kao tlu Boii 
miluje, liott gefallig, ut Deo placet. Rj. osnovu u 
Bog. inp. božanski. 

BOJiko, IH. ime muSko. Rj. — Pred njima je Boikn 
Jugovif^u. Npj. 2. 289. A na ruke Boika kapetana. 5, 
■272. Boško (oen. u Bohi). Om\. 29;i. imena s iukrim 
nml. Branko, Cvjelko, Drakko, (Jjurko, Ivko, Jnnko, 
.lerko, Mirko, Nitvko, Pavkn, Rntko, Hlavko, Tripko, 
Vitko, Zdrsvko, Žarko i t d. 

bOi-nuli. Biiein, n. ]>(. Hj. refi boS u igranju pr- 
gtena. v. impf. boSknli. 

Ro&BJii^fnH, f. aifgm. od Koinjak. — r^io bndalJA, 
jedna Bošfijačino! Hi^ep. mal. 82. isp. Oi^iiia, Hrva- 
tino, MiulJarina, Njemfina, VlaAiua I t. d. 

UAJiiUa^ki. adj. der Bosnier. tiosnorum. Rj. Ho 
pripada BošnjiKima di Buinjaku kojemu god. 

BA^OjAk, BoSi^Aka, m. der Bosnier, Bosnas homo. 
Rj. eoi-jck iz Bosne, ndi Iloiinnar, Hosiinlijn. Bofnjaiiin. 
Aj/p, BoSiijo. uvijtn, Boinjaf'ilin- Vojsku knjii ture 
Utmauine ... i Bohtjake os glasu junaku. Npj. J, t5. 
B«ii(JAkliOii. Iluši^ftku£)i. f. vidi BoHanka 1. Rj. 
urnst« jfiriru i: Bua«e. ta tiiut. u Bo§DJakuU isp. 

B(»ajxnin. m. Ri. čovjek it Hount. vidi Boitojiik, i 
«yn. om/je. ftvp. fkiAnjo. — Jwiko ^leJa Renu Sošnja- 
Hnta. Rj. I Boinjitni bosiuuiki govoril', Dl'osl. U18, 

BđAnjo, m. Ai/p. ml Rolnjak. Rj. Ifltua Aj/ji, Cigo, 
Ciiuo, Hero, Urvo, Srlio. bofllRif kl, ailj. Uo pripiuiti halaniei (ili liotaHieima). 
__ bolimika, f. — v njemu (o bilju) ufi liotiinika. - Botuni Brp«l(i. l'ripravn 
bolanlk, PB. B'jtaniker, herbariua. 

Vid. <i. i«4ia. 3(i. 

baliru, /". rf^i«. tuj bol«, uinli uvod. t^iiU boltica. 
Krtiit jf SpoTic«. k'o I'imtijernn hotirn. DI'iMil. BO. 
ifpolicii ponaliea, od yjrm. tipoU, Kpntlen). rHilieo, 
mrtlii bola (Ih)UbI, »voA, i u ttulii?«. X. 

bAliitJa, /'. (u iirim.| riđi bliea. Kj. i »jjn. otif^c, 
(.(i fV«iir. liOLiU'ille. 

, bftiur. I«. — Inki«' koljcnuc n hoturu. pPo«l. 33. 
MUimt' -v iiHjHiin o't '"ifiini. 121. UogiUf tni piša da 
ja li) r-'F.T ili 'Irii..., ■»:iv!i ualik mi rogo?. X. »rirpiu 
;w/t'.r;.- I ■■■ ... '>-,„,.',(^i. ABj. 5iMa. 

hO/.i'iili-. ih./ii,.ii,-,., „,1,., n. n, ima, mW, w^cr- 
/'^'""" ■ /. bolbolicc, doita, isobiU. 

Uj- - ''■'■■ m;,. "ii-iii. itriic, da je od Turslioifi 

bol, miniiji, I liiir-. tujc Bi- imiči Miit« tK'iJo »nm« 
pokrcplivje inafet^je druge rijeH. 

"'*- ' 1 piHi htOo. Rj. voc. B6io. — Mfgka liM, m, I _. 

Dolft jutro vWb kani: Sin« .^oio, liv 
*' ■ 1, 89!t. 

liiiKit, /. ime jt«n«ko. Kj. ienuka i ''^i ! bio U yi 

boUnuki, li^. gćmich, dititma. — Boianuko ^inje, 
iiidsko Ktvorrmc, nniija o^eilinnii. (odgonrUjaj : m<Mt), Sar. a»ff. IMRj. .5(aib. IKi*k1. i-n. fc<««H»i. 
jo jediio(tB jBmUinjft. I>«niW»', Altj. ftOđa. i idi i lio- Hanilveii. 
bolkustveR, 

diptnM, dit?««.' Siuno DAoltdiiia loBiii 
Ktrmo ua^eitvo. Pri|>mva 136. Budaci da hu uam ave 
£uiiin.)lc>me (»daj) nilo inegoTp, koje trebaju k iivohi 
i jtoboiiiuiiti, darovanr. l'olr. II. I, 3. Najposliie do- 
i'iH^trtni Zlatuuit . . . lavritijti iivaj ivd pubolnijcb 
hoBomoljaia. UP. ai3. ri<(i boiaiuiki. ijm. buSki. 

boijtnslvcniiiit, bot&ustvenomi, /. diviuitaa. DARj. 
5<liib. •j-ihina onogii Ho jt liohitUtveno. dit (iMltvU- 
krit. ■ ZlobnoMt koja se protivi hoianiilKeno*ti. A. 
KuHU. DAKj. 5tMb. 

fcaŽJlH»tvn, n. dit (iatthfit, ilirinHiui: imn li u U>j 
kuji:;! '■ ' -' '■■■' •—■i t>i '..j .i_:. /.-_/ «16^ tivo od od ho:„i Itj. Lili. ileitoa. 

:i,i:l 1 il'ijrii na atvorenjimiu 
■'in'sCtii. Rim. 1, ŽO. 
.../.VI. Di-, ai.Tako 
/.'..■■■. ■■■. niil. Za mak da jv 
.;.,■, .'.....i.i.'fi^u. .117. b«)lauaiv« 
ttiku pwitiile rijtći vvti koti (oau. u b'"j\. 0»i 
beaoOanalTo. 

bAta^JUi /'. t" Pubr.) maliiinu oil boba la od icralia 
irovi- •»■ •uiiliiiitu), die BohnrniKhtlt, lUiifna fulMCtii. 
Rj. rijtt' ttigja preko ilnl. raffiuolo ud uite rUcH o<l 
kuje je i |>aaulj. Dan. ItM. 

Bftll. itdj. il-j pripada Riiiiu, llatttt-, iJi'i, poatulu 
lut Bo^jt vtfiadarii j iiii 1. i.i« »Li 'n... . u ilruijim 
rijećima. — l'oiuatujei/ n > [iji-ama 

dit ae pu Jultiijcm knij< > [»nilijc 

i. f i i liomuvtja j urt"! ■ u, n. n. 

(.mir im. <mMr\. ttoi" n : i i,«r»t.T 

(la. nanijet, Kj. — \ evo ii /iij:ii rjcni diiji-m. Niij. 
i. IM. l'ii U. care, bu.'j tHpadntće! >'i. ItKI. ukli Bužij. 
Itofji ; d'itie u liikm aitj. ne napominju uapoic. 

MMilm. f. iue ienuku. Rj. — poM'iujtm dem. od itnskoffa irntna Boia, kq}e aamo nift u obiSaJu la 
itngko ieljiidt, a od knjega je i Boinna. Donićii!, ARj. 
5fi71i. 

bAilco. f. bofdnja, Giitlin, deu: Bidnja, dea, bo- 
žica. DaniCid. ARj. 48lib. akc. od DABj, &67b. 

bižiiln. (id). deae. DARj. &67b. itipfipid'i fiufici. 

mUi. tH. idem. od Bor). Weih>iaehleH, festum na- 
tivit'Uig f'hrinti. Rj. piie ne i hotii. hlaii dan riiajc- 
ajii llrintora. — U ofi Bošića ... Na Bniič »e obiuio 
niča 8 vro<'e . . . Prvi dan Bniifa niko nikome ne ide 
n kufti . .. O Božif'-u si- olijiMii i |Kil)ljiivati nije ni- 
kako ve sramote . . . Nil iiikiiiL iiii,-iirii!i rtjii.''ii nu JloW^, 

1. i. doma(^u rano u jiiiin \i.\'. Si.ij i!i./,p i Biiiiiiu 
ntMcmu ili DRioj . . . V Kn.kiii (ii,.iiii'jiil |ioBJedujii nu 
konie pa po jjoljii rijujn llir.ir ... I' Boci mnogi 
Ijiioi yred Borić nai'ini.' sliimiiifii. Rj. MtiU Bniii. 
Rj. MSlt toami dao po Boii6u, kad se svetkuje obre- 
«unje Hrislovo i jKifime do novo Ijetol. Znnjui^i da 
imii (priti'') l!i<-i'' i miui Boiif, limno niKuinijenio re- 
i'.iil.i. ^T,.lrl l--'i'im stat' u Onižu ameRJu piapo- 
<.|.i.: I 'i'.-l, liO. Ne bojte ac, doi^i fe i nama 

/;.. ■ -iiiiii. 1»8«, ISaii. 

|[i>/ni'i , ■'■'/ ■-'" jiripitda BoH6», Brigtu, h ftoit'i?- 
Hiiii j'jn-m'im-i: l'uruijla BnOfefit majka: tamo Cu 
vam poHlati Bolićn, po Botii^u tri kite cvijetka. HcrL*. 
;J3«. tVkvu pradi Ttošićmi mujkis, u nju stavlja ve- 
liko .nhorje- ;-M^. 

lirTftr-lin, - ■-;.■ muSko. Rj. — BoHfto (om. B 
1, - ' ■-. Obu. 2ia. 

i '.. /irtpodn Boiii'u.'Siifićiiirafaun, 

/ l'Jesme hniićne. Npj. 1, 117. cmi 

Im. nm, , '<', u Hrv. uopie dur kao i jiAuka 

.-,' . ..'.-■! dar k(^i se daje o bnUću, a 

f..; -.'iM- jabuka, isp. DAHj. 569a. 

lii.vr, iii.il. ■('. 'i'iđ ito pripada boiiiu (Ho je 

i, . j. je roda. vidt butitnjak. 

iti.'ii III:, .'.. M'ri^gero prodava. SoHihye noći 

i ' '■.'.<. Kidi boitćni, l>otitiiji. 

Imi/i, iii^iiijiv ;■ ^lim Feiem der Weihnadiltn, cele- 
tiri'Uii ff'ii jt.iidJ/s fhriiU. Hj. rerbtil. od boiii?oVBti, 

bAtlćuvntl. bJtlii^iijSin, r. impf. die WeHirutchts- 
feierluije t^Artrtgtn, agere diem fentum nalaliliorum 
Chrisli. Uj, provoditi hoii^. — eif glaa o uu (, 0, 
di, Ij, i vidt butjiibttlovsti, banuubaiovati, klrldlo- 
vati, paJovati, uijan^vati. prijateljovati, aanioAivati, 
staneiovMi, autiaiovnti, u^ilcljovali, vcljovati. nattt- 
pTol itp. kra^eva^. 

BAtidSr. m. ime muiko. Kj. — Boii-dar. i»p. Dan. 
47. ifp. ime tako »loienn Mirodar. 

B5*.iJ llCltijl), Režija, adj. Ho pripada hoffu. nomi- 
nattti je oblik Hoiij imJKtariji. lui je uiiao ti obieaja 
— premda »e jui i »ada »ahodi — n mtđt je uteo 
/•toieni Itoiiii, u kujem ijmtrgiu t i \ i»pade i, i tako 
puatade ulitiic BttHi. Botja, Ro?Je, koji je mda itaj- 
riie u ubiiapti ali «e j mi t ffdjeita t iidbactije. riđi 
Botl. i»p. Om. S2. — Kad Innui, a U> n podrumu 
net Bor^j. Npr. Au. (Hau mu du av« U> i o)iravi g* 
n ime Božijt. UK. Aiujjeo Buiij. ibb, Ko i«tihl orain 
Ijini-ki. i/'.:iibi i <irah Boiij. Poal. 18!P. U I.iiiisci nu 
/: : . \|.i> I. l,XIt. Na dno nior»kome 

(i, li'li morakijeh iivnlinJB. iVipriiv« 

1. ii vjeri. Tim. 1. 1, 4. Diioiriim 

d>' iliiirjr k čnvjek'U BuhjmiH . . . 

kii.t j '■.ir, U. 4. aa. -ih. Ti 

bjt>4.. nu -■.. i./.ck. «(, 

bAftIli. I. i.<>ifa, U I. uadvati mu 

limfa ili / . je Jankovi^ Htojuio: 

Itolja |«)iii>"- .ii.iiii-i- -li.iii iv|, 

bMslll\)ttk. ni. »hl ifini *ta pripadt hoJiVli fitn je 
b»i!itiije| >t muikiHi't )e roda; taka *e pridijeva bad- 
njaku U »'iruJuoJ pjetmt: Ua kidua aalc knfr, avet« boHtnjake, Sto nas vesele. Herc. 
t. 

iijt boiit^nji, iMiliCui. ^. — Od lm- 
Dii noRe na njive . . . Gdjekuji uijii- 
iSUnjega peciou ?o^ku nerolkinjn. 
mno^i o bijelim i bošitnjim pokla- 
jelim lukom. Hj. liHb. Boiitnji p<iH. 

1) der Bettler, mtndicaa, r.f. pro- 
vama, bitijaci. I beaede boijad. Pa 
Rj. vidi i boKOradnik, i *yn. ond^e. 
đt* Wiedehopf, up»pa, cf. pupavac. 
'babin kokot, i Kyn. ondje. 
1}. g6ttlich, dinntis, Rj. Ha pripada 
i. vidi Bat'i, Boiij; tožji. — Buija 
rratskojl nekaka trava, Art PrtanKi-, 
36b. {vidi božje drvcel. Svije blagu, 
vidi luezfia, ef. blngo 3, Uj. 35b. , 
Hilafkrftutel, die 6ubwiirz, anemisi« 
Rj. S5b (cidi boiJH plahticu, nitvivu). 
naroda iKtofne crkve) prvi dan po 
&D Boiid, druKi huiji dttn, a trei^i 
Tag naelt Wemnachten, die« primue 
Christi. Rj, 35b. Nazvavši mu Božju 
MS. Boije liee celivala. Npj. 1, 14T. 
JlfH mi^kv, 1, 161. Kad su Boiji takon 
K se «a rodom opraAta. '2, 24. Iz tvojih 
'-^'' Posl. 100. Tako mi ovoga bluga 
)3. tf Boiju »e Diko ne me<^e. 325. 
knjigu na pravdi Boljoj? Odbr. od 
Jei erce evoje »a »reern Boijim. Je/ek. 
'te badti kao nefistotu u gore Boije. 
SP. 321. isp. tofji (u LlHluiHciji 
.) n ZKkliDJanju tnjeslo Bo:ji (kw> 
iilo spominju^ itne Božje), u. p. po 
. mi toijega! cf. brod, bor. Rj. T42b. 
1) ime niuiko. Rj. gen. B6t&, iwc. 
USc^diir iti BogdiiD Hi Bogosav. vidi 
PopadnAe aa glHvicu sbomu na mo- 
Boza. Npj. 4, 448. Boio Urujovii;. 
„( prezime: Sobom uze . . . ljutu umiju 
f. Npj. 5, 114. — 3> hyp. od Boti<=, o 
D rioiiia tri luile nestrice : Soio sestre 
fi. Herc. 335. U-nuiu sunce iza brda, 
}V^e eunc« nego £o;o, kolcdo, ko- 

oiftpopca, i», kalii(Her iz JeruBalima 
a), Mn 3f'>nv/i i^om h. Gnihe, nibna- 
ehri. Rj. božo-grobiu*, prvoj puli iiim. 
'/irugvj u Krah. vidi Jenisaliimie. 
t dodolskoj pjesmi: Udri, ndri, sitna 
'I moj botole! Uj, bi4e ttpfitvo dvije 
~ mati bog (vidi Boio 2), i Uivik le, 
Eue. dodo. nuJiita u akcentu (b5žo 
le amoto. Đanifit^ ARj, 573a. i»p. 

M. dl« Pdonie, GiiAtrone, pueonin potf lozom hoiur crd. Npj, 
i cvijet u planinu, kad ^raste ru:ii 
lu Bv Prinir-nske ^evojke. 3, 43il. 
dodaje Vuk: Ovdje rttiit va^ja da 
tčijet, kao Aio m? i načinjen o<l i^ega 
■ nalik evijet Hive ruža. SUM. HOKt. Kostur. 
t, f. lu (Irbljul priutiea Sto se kolje 
■'-t, Bj. eidi i jieknu. 

m. vidi botur 1. I^. ntui. Ayfi. 
~ fto 1 bnžur 1. brAbue, bntpea, m. v^enU) vrifbni!, vrlipco, « kujici 
piminoj prošloga eijekit u Ditbrouniku : Kolje je brii- 
liuc u ruci net! sako na prici. DPosl. T. Zore mi piša 
da nije ninlH đri^o nego rrabac, a Bogi&i^ dn se nv. 
upommje da je ikad tako fuo nego da se u Dubrov- 
niku )!ovori bravac m. vriilHic. X. vidi i vreba<r. 

br&boHjaki brSbSnjka, m. ein K6gelehen Ziegen- 
kiilh, glohulus Mttrcoris eaprini: Staro buba u liru- 
bi/tijkč trnta; iiv' mi sinci, sve «u gola govna. Rj. 
irno balege kosje Hi oiKJe. — Ostao kao bKih'mjak 
na dedilu. (Ojekoja se ovca ili koza pobraboujn n 
muzlici kad je muzu, pa kad se mlijeko procijedi, 
brabonja ostanu na (jedilu). Posl. '243. 

brabAnJanJe, ii. <ltn Mislen der Zieife, cafirue at- 
,;ii:. i:; .' ' ...f brabonjati, radnju kojom kota 

'iijiii'nj.iii .'la, (!. impf, misttH (vim der Ziege), 

Kj. btdcgati, kitie ne ne sumo ta kozu 

iK'i'j i .■■' •■•■•t, Liiii itoicvidi iz I'osl. 243 na^ne- 

hmU kod iijiiči brubonjak. v. pf. slož. po-brabonjaii se. 

brSib6nJF?tOt'- ". dv,mme» (Jerede, ntrmo ttn<uh\'s. 
Kj. rerbal. od brabonjfiti. nidi^ia kojom tko bra- 
bonja. 

braitoajf-itl, Km, c. impf, govoriti koješta, dnmjncii 
Zeug reden, ineptire; ne braboojći! tij. itp. brabo- 
njak. riđi baljezgati, i *yn. ondje. 

brftea, m. kgp. od brut. Rj. — Tugjeg brata hriteum 
zovem. Nm. 1, 144. Zdravo iicacu poder'o zelenku. 1, 
M2. vidi brAcB, braco, brafo, bnya, brojan, brigen, 
brajin, brojko, brajo, brale, brata, bratai-, brntno, 
brotko, brolo; ba^a. 

brArs, tn, list.l vidi braco. Rj. voc. briiiro. vidi i 
brHca, i šj/n. ondje. 

Brii«-itn, tn. ime muilko. hi/p. ml Braioslav. — t 
vitexu vojvodi Braeanu. Npj. i, 227. Kad vlteni kinigu 
proufiSe, serdar Spabo i Bracan vojvoda. 5, 835. h^p. 
s takim nugt. vidi kod Cvijan. 

brAcIn, br&rln. adj. deit broea, TrotereuU. Bj. Ha 

S'ipada IrrAci, br^i: l)r*de, snaSo, konja bracinoga. 
pj. 3, 507. 

brftfo, m. (jui.) At/p. od brat Bj, ifen. bnica, voc. 
braco: Kaduna ee bratu svomu moli: aj tako te ne 
telila, brnco! Npj. 3, 531. vidi i brScn, i syn. ondje. 

Ilrftf , Bniča, tn. die Insel Brana. Kj. otok u Dai- 
miir\ji: Mrdulja, malo ostrvce od kamena kod Spljeta 
kraj Braea. Rj. 371a. Zn Hvarom je Brae. DPosl. 152 

braP, bnli^a, tn. kuji bere vinograd M kukurutc. 
govori se u Hm. oil om. k<ya je u bra-ll isp. klaf 
[od kUli.) tkaC [ml tkali), oke. UABj. 574b. vid\ bertui 
jeouić, trgalac. 

brSenii, brSi'na, udj, ud brSk, ito pripada bruku. 
riđi itnidben, Ehe-, nuptialis, cotijagtdit: .Te li iko 
kad čuo, da se obrije glava udaioj ieui, koja dužnost 
bračne i^omošli nije naruiilaf Danica 2, 133, Vei^ tri 
godino vodi se n konsistoriji braiiia parnicu. Mil. 231. 
akc. po DARj. 574b. 

KrftFnnln, m. Rj. ćorjek n otoka Ilruin: Va su 
Briihini negda htjeli ovo osirvi* (Mrdulju) da pri- 
vuku kraju. Rj. :(7la. 

brikčc. brafii, f. pl. (u Boci) vinova komino, die 
WfiiitrcUcr, vinitceii, cf. komina. Rj. vidi i brefe, 'iuxljv. — Oženi a« IrjHO brim, i rodi «e golo mai'e. 
DPosl. !I3. oke. od Jhmiiičii, ARj. 575a. .-« bmjo 
bnii^ i*p. brnjen brat kod rijefi brajen, i^i. bratac. 

brAiov, udj. što pripada braiu. vidi benu^ev, je- 
mafev. 

brikCicn, f. kajit }>ere vinograd ili ktdcuruse. iifcc. 
DARj, 57.^n. vidi beraJ^ico, jemaCIea. 

llrAfinite, BrilOlnea, iij. brdo u Jadru (gotovo na 
meKJi n^dlije Valjevske, SabaOke i Zvorni^ke). Kj. 

Urai-ki, ik^, iy, itopripada Braiv otoku: Bog mi te uklonio muhu zailaiskijeh j đieve l>ubrovnflle, buba 
kutonkijnb i mlndonti bruikf. I)Pob1. d. 

bidfki, a4}. itfi pripada bracima ili }iraiu kojemu 
ijvd, n. p. pintu brnfka. rvdi berkćki, jenutćki. 

krira. f. it'oll.l tlu/ Bnider, fratreii. Kj. vidi bra^a; 
brntijeud. briv^jni^i. dem. hiAdvA. jedan ihI ItruSe brat. 
— Ptt hruft »ve jwlftn (tru)rog u zndojivu barka. Rj. 
lt>b, ODila 'tarijii Uraiu otidu ttuda »u tnali. Npr. 
fi3. (Ino au tvoja hraia iikrahi; kako »u HhUi onako 
Sli i pnriti . . . Ono au braca koja se dobro iig Žive. 
'M. Dok kuga ne umori devet liraf-e. Posl. 21i). l'rvt/jn 
Ifurfe. Nj>j, 1, lOB. Nouoci, fcraii« neromena '. nerof^ena, 
kao i ro^tna. I, ^1. Al' m' u ti>be kažu mnjku ure- 
•rditu, hračit ognjevila. 1, 411. Vcl«ifl mi, <la ue tjubim 
nikog lubina, negK moju roiJnu hriv-'H i nKtil«lje. 1, 
^ 42*1. Ona poji po putu putnike a za edravlje rfivy« 
braće »tttje. 2, ^22. Onda liielif viknn na ilrulinu: 
Srodna brarUi, of^anj oborile, i, 2S*. Bnića Mileminiči. 
MiloA 222. Oua pu rudu i po jeiiku bruća uaSn za- 
kona TurakoKH- Pi*. ^. ^>vi jezid aloveuski siuje 
in<^o sobom kao hrač'i, RaH 1, 106 (Brat i »eaint 
nikad K ne nativaju bnu<a; tala nc calja ito neki 
piiii. da je tedmiiro -brafc- [pet braće i Uvije lettrej 
durcla Hrvule na jug). 

br&rt'iy<', n. verbal. od bratiti t bratiti ae, kuje 
vidi. Mp. rirulimlj^nje. 
bra^kn, f. dm. od hntfti. ^j. 
bri^iM-l, brafinšca, m. ^. («.) Briider, fratrea. 
Itj. sing. bnAinai; nyt u vbi^ugv. — Ti inutilei devet 
milih brata, ti |>ovi>ili dcvnt tiraiinaca. Rj. vidi i 
brate nci, bmtijunci. 

bridu, f. iiicfa». liriidu i briidiil. Rj. dm. hnulie«, 
•lUijm. bniiU'iinu, bnidurina - t) iler Hart, barba. 
Ako la^,c, hriiil'i luii ne nuielu (mlad je, mute mu joi^ 
{HulniK'li, jt'r je Hlaru fovku uHoliito itramota i grje- 
tiiilii Ia(Cati. l'oitl, &I. Kj. u čofjrka dhike nit obraze: 
/.ai^nimi'iti te, ri. p. tirada. Rj. \Vf\\t. Nadiiptu (ili 
ntketuariol kritAila |)>oilriit:ljiva nn: brndtt). 2iiTb. Knaer 
(u Atitil braila. 268b. Uritdtt uberlierili, obrijati: da 
mu (tnu olierlH'ri bradn, 42^ Majko mujn, oženi 
ino mlado, dok me nije obtufla brada, ubuKela bra<la 
i brkovi. 4-'<oh. Ihadii o*t<irili, df<n Hart tVKcluteii 
buiiwn, promiitrm barbam- 47Ha f o»l'ii'ili ii<i nitfr. 
i; puiitili bradu), frvgruiuda wr kma. brada, [khS^Ih 
nijt^tjfti. Ul&a. t^vndbnida. ćovjek koji Jedan put onlari 
bradi*, pa je opet obrije. R|. f>73a. Oazle žene tiradu 
u iitte (bjeli). Pool. -JS^. Zenit« ita, ne držV fpi, <lu 
ga brada ne pni^rt. NpJ. I, I'"), Kad u crkvu ide, 
iuhori mu brada kao tuborlka. I, »»i. To ^ai^uo 
■iHr dji<dina, on 'ibrii'-i h'jeln bratla. 1, afK'!. A n'jeda 
mu brida do {hijomi. 1. (ilii. - 1Č) da* Kinu, meiilum. 
Rj, dijtl gliire pod rloiijum u^nom iflje mile brndii: 
Jedao »e qoltj a tlrup> mir-l-i l■■■".^ t"'!-'''!! P>I'""I. 
;». — :š) kukuruuia, tler '■"' ■■ ''■'' ■• ' - 

I ttiu. J^l. u btO'n ito fini !■•■ 
, ai-ita 3: Kunina.ftfin'ri n:i II !" " 

. kim pridj^oima ime bilju: /t." y'i ''''''' < '(<': I..,!-;, .r 
tntitnpnKon {trnteniuii Unn. Kj, :i>^'J\i. h-n'n'iKu hrud«, 
sr^anik 1. Rj. 2tK!b. | 

braMJaKit.* ■"■ u pjeuni: A najpotlje liruil^age >^ 
Turci. Iti) ue nosi ni^la od orufja, do na nike clatnc 
Iicr|anii.-e, a da iijlnia be^^iAu glave. KJ. iif/a ito tdt 
la rttfskom te dtij* darore datirijeni junarimo. Rj.' 
bradaj-nfiaT 

briuiiitl*^ ■*- '^ Bek-ommen dai B-irte^ (tvn Kuku- 
ruz), tš ariatit MuniVi. Kj- tfrhal. ml brkdali. Ma^je 
kojr bita. kad brada h. p. kukuruj. I 

brkdftji. bradUa. »>. - /) lonac najve^'i od jrd- | 
nnea nlui, jm ima uatiu kao brailu oiobiiljvriu. .IH 
Tapf, ollai iteniui. Rj. — 'i) for/fl '■ i 

ABj, KHI.. - f.Jrii K t.ikim «,../ 
I brvnaJi, budalat, hurannN tV-raa*. 
- '-"uAf gurbctaK ikraJi, jada^ karta*, i-.~ noktai, oka», pletka!, rabota^. strafJi^ tamburah, vo- 
lai i C d. Osn. Sm. 

brikdal, adj. bdrtUj. barhatuf. Rj. ito ima bradu. 
— Ne (u Btant ui bradata, vefe mlada golobrada, 
Npj, 1, 295, i»p. obrođatiti. 

brAdKti. dam, i>. impf. L J. kukuni», Bart l/ekom- 
men (ron Kukurue), upira aristarum iHillo niunitur, 
Rj. ihliirati bradu, mdi svilati. v. pf. sloi. u-bradali. 

britiliivlva, f. Kj. dem. bradavica. ^ 1) die Wartc, 
i'erruea. Rj. gdjegod na tijelu u ieljaaetn ili u ii- 
cin&eta. — 2) na sbi, die Brut/tuarie, papdla tiiam- 
mae. Rj. 

brildavieira. f. (Itm. od bradavica. Rj. 

bnidttins, /. nuijvi. od brada, Rj. takva uuijm. kod 
babeiina. 

bHldiMi, f. dcHt. od brada, Bartlein, burl/ida. ^j. 

brUdl^l, m, pl. »amo w ovoj sagoned: nof^ofa ti& 
bradii'c, \W brailiču ustnfiiće, viS' ustofii^a noaoJi^ 
vik' tirieofifa gledoCi^, viS' gledofifa feloi'ife vi5' 
Mofiii^H (iojko krmke ¥r>M^a (t. j. braiUi, usta, nos, 
o^i, fela i celtalj u kosil. 

BnMifI, >». pl. Relo u Jadru. Rj. u Srbiji, 

bindAriitfcii, f. (11 Uubr.) vidi barlmn. Rj. momka 

bnitliiriiia, f. vidi bradetiDa. Kj. takvu augm. vidi 
kod baburina, 

brkdVR, f. Zimmerart, oKia. Kj. gen. ^l. britdSva. 
Obi. 2U. orugje dniodjeljuko kigim se tene, nalik na 
iljekiru. vidi keiwr, vuncaga. ilem. bradvicit, augm. 
bradvDtina, bradviirina. — Kad se bige od mii'inu, 
iMJaliua na kiif'nome profiu prekrštaj uiM brndrvm yo 
uvidni KOvori , . . Rjeii mico poajv^' (a W\ . . . ua 
poA^etkn udara bradixttH u praj;. Rj, 3r>0b. Obradvitj, 
otetati bradmm. 4:V)r. Ali mi svadbu ali liradou. 
(daj ili kaži. . . . KnnSi : ili me obraduj ili ubij, po- 
nijeri liradvom). l'osl. «. Zaćiidio »e kao da je vi^jeo 
lijevu bradvu. H7. Ko u Mvadbi ko n liriuivi. (vnlju 
da je nekakav rloiao na avadliu )ia ukrao briidvu). 
161. Sve u njemu linle>lu sabora Do^ibt Ato jp n^iuuio, 
riuhOt! Hjokirainn i hradvama. I*!«, ct, li. 

bntdv^Hi, 'idj. nm Ximmeraxt, oKr.iius. Uj. Ho pri- 
pada hradvi. 

bnidt'AliHii, f. uugm. oil bnidva. 1^. takvu augm. 
kod babetina. vidi bnulvuriua. 

brUvh«, f. dtm. od bmdva. Kj.* 44, ake. od Zhi- 
i,iči/-.t. AKj. 58(>b. 

brUivlll, vim. P. impf. mit der Axt hekaaen, de- 
didare. Kj. hradrum tesati, r. pf. idoi. o-bra<lvilJ. 

brHdvArlna, f. augm. rid brailva. Kj. ttikrit augm. 
kml baburiuit i'iV/i bmdvetinH Kr&iei. liriMa . pl. plejue u AuMlrtinkome pri- n|,r,r,i,i jHi-ui) kao I'elroiiHe nii Brai^ima. (. . . iiao 

/.'■(•■(■;. I'osl, aiO. Tri male knrtinc ili opiitine: 

. I'.Imit i Brai-^i. Kov.3l. lianirić, AKj. Mlb. 

llrjil»', ui. ime mulko. Kad 26, r>r>. u AKj. r>H2a. 
i.iM Itaniiii:: Krnjilo, bijp. od Kratoslav. (ritpu Kyp. 
k<id Hrailo, 

bn^«. m. Ilttl cufi brajo: t^vi su bolmni oaim 
kilavog liraje. \VoA. Hm). Rj. vie. br^o. ciVli hrBi'A, 
i »gn ondje. 

BnUit, M. lifO.) hgp. od Kratonlav. DARj. fiKla. 
deit. Itr^jira, koje vidi. 

brJ^M, m. Brudet (rrrtraulich tu einem Freunde), 
fraterruluii. Kj. A«jp. Ufl bmt vidi braca, i »gn. ondje, 
iaie te priJaleljtiLi komu kojt i n\je brat: A ud da 
li a Oinent kaieai, pu«lu^j me, moj miti hrujane.' 
Spi. 6, VAT. rijtfi » lakim nml. brilian, bukvan. 
'li'ljaii, domiMjan, draimn, Kiirnn, Krkljan. klipan, 
'>\n-an, kopilnn, knitoii, krrnn. krtau. mai-iin, meiuui, 
II L van. mitan. riKJnti, Murilan, iilričiui. terali. -upljau, 
iivrsan, larkau. (vrkao, bukvan I t. d. mnAIco. Kj. hyp. od Đratoalnv. takva 
hrijtui. 

tr^ulu, oilriim u vinograd«, rinm'o 
■' (e ratte u mmu uz ođnr, koji 
:. Pirfj i^.Anl»k1ijft t syn. aadje. — 
■, kukolj lui^Bto najde; prce iloOMte 
"t>riyik. M.KuhBi'cviC. l)AKj. SSls. 
zbrajan: KarunKlu, ma/ mili briijeiiif. 
, I ti/n. vmijf. — Dvorbft turaba i 
sauin bumu ni In-niena brata. DPosl. 
I nost. biieeii, drobljon, greben, ja»oii, 
eu, pele u, prebije D (i prAljen), pniten, 
l), treSlJen, upljen. 

liko. Rj. tlcm. oft Brđjft, a ovo Ki D n*. f)J. nidt Briufi. 
. muiko. »"tcit Brailo. 
tvpripada bruji; CislOi kim (ini/me 

I. ad hrU. viiii brSi-a, i tyn. iifuije. 

Ku Janju stcrud' lolnii.'u . . . su««&! 
uijin braine ... jer j«; igojii milu 
bmla. Npj. I, i;i3. fo-ujiM. DAKj. 

yn- od brnu Rj. vidi ht^u, j «i/n. 

Tićit: Jao moju inujko! Drugi vlfu: 

rtijko! Npj. 1, o<il. 
p«n. brdJH. eoc b:^ia. hyp. od bruL 

•. om{;0. — ]) vidi brajao. Ej- — 

vaie. i ro<li se golo niafa. Dl'osl, »3. 

Mp, brajeti brst kod riječi hmjeol. 

\(m ptM.1) u rJlii:u, ne lunije ni tn- 
.jitfti a^jaltkt. mjato enerinti). — 2) (u 
VOgjak i(tni. Bj. — Krbjju je niilaleko. 
i) . . . Nemoj nii te eftuntavit', — miuiit 
I&6 (nariiuoi i iidujuSi djepvra). 
'Uo pripada braju: Ovo mi je brnjov 

F feaidba, udtiia; Ehe, mntrimonium, 
■n«|come jeziku oiti ita tnafi hrnk 
Iđ, Da je srpaki zakonopiitac . . . Kiiito, 
govori o oiitjcm fitvarinin, koje oii 
1, n. p. ODO . . . mogao Dapieati bex 
taenv" i bez ^briikolomgtva" . . . Ako 
JBOm jedku nema rijeri, u. p. ea ma- 
tmlju, valja da ima za ženidbu i za 
Iti, 17. ali vidi brafni. Da ate ti i 
bki Tod, da ne može biti braka niegjii 
1 (rijtdi KM popove) — aki: DAKj. 

7 frateri Rj. ta je voi:. a u nmn. je 
briU. iap. l'ogl. XXXI. (Isii. 51. hf^. 
Sca, » «yn. ondje. — Za ran', Pavic, 
Oel Npj. I, 4. Hajde, sele, na Unke 
bistu ryeć progovam: Hajde, brate, 
6. % S36. tukm hyp. file, ćnlii, inale, 
(tiima mtfi kod I<frile. 
i) dat Wthr, MahltPthr, truIm. Rj. 
^ braniti: u imilmic« otw Ha tmlu- 
- joj teći, brani joj teli. vidi lwiit, 
Art Egge, occac f/eniM. Rj. nchtkmt 
1 HA M-oM« voKili, nego pjejir« ho- 
'revuci branu, ]^& hajoe ii Uobmu dh 
" Lifanima koji jjo kametiitoj Kemiji 
3g, oru, i tako im ne treba itrijafa, 
grana, l'oal. 2<i()). u gjekoiim kro- 
je t^avo ito i drljama, kuje vidi i pf. utoi. do-liranali, po-. br&ndln, t'. đie Lunte, /uniVuIu« incciidi'irius 
(Brfindl?). Rj. fitUj lupovki. riječ Njem. 

BrAneKOvfrl. m. pl. u tiabiji ValjcvRknj nn deauoj 
strani rijeke (irai-a uavrb jedne llliee »•idine od sta- 
rog gradiiJa. Rj. od imenu Braneg, h^p. od Bratiiaav. 
e ;e ud staroga i. DAI^, 585a. 

brAnfeo, f. t j. jabuka ili kruika, pepfiHekteg, nieht 
herabifesehiitteltes Obut, poma đecerpta, non derania. 
Rj. Kzabrano a ne otresena vo&e ienukoga rada, n. p. 
jalmka. kruika. — U JaUru (oko Ixwniep) oplelu ma- 
gazu od prii^A pa naopu u jcuen jabuka braniča te 
Htoie preko zime. Kj. 340a. 

br&iilč, m. (u C. a.) Benchuttrr, defmnor. ftj. 
koji brani koga. riđi branilatr, branitelj, — Ovaj ne 
ćovjek naziva staijeSina ili branit. Priiirasa fi9. Živ 
je UoDpod, i da je bla^KMloven 6i-a»itr moj.' Pa. 1^ 
4fi. Branii je, nai B™ jakovljev. 4(>, 7. JIranii tg»re 
na instomo vaseljenakom aanom u (.'arigradu, 1>P. 
'M. rijeii s tukim itagt. hranifi, jarif-, ^uti^ mravii\ 
vratić, Kvonifi. n^V li akt: u tijem r^efima biiiaM, 
bratdCa, jk^i, jarffa i l. d.T isp. kolif. imena ludi 
kod Vevff. 

RriLaIrevnr, BriknićSvi-a, m. Rj. iovjek ii Brani- 
reea: Stavila redom jednog do drugoga: do Stevana 
Kti£aini'a Jnva, a do Juva Petra Branifetiea. Npj. 
a. ao2. 

BrAilfevkn, /'. Rj. iena ie Brametra. vitli Brani- 
i'evkinjft 

brAHi^pvka muha. f. Rj. Ikojoj je leglo u Brani- 
fevu). ^oce se i Goluba^ka muba, faye riđi. 

Rriinifi^f kiiijn, f. Itj. inm i: Brunićrva. riđi Branl- 

ItrfL.iirU... .. r;;i,,, -.. ,-..M i-,.j:,r,.v;i'i'kn nnllijii 
■■' ■' ' " '■''-' ■ ■ ''■'-, koir Km'c'va KrAniet-vski, adj, lij, ita pripada brfiB?k, briuiSka. m. I pn^ke odoitdo I UHpericH, Rj. lijevi (delieli) krnj u raoniia ad «iiju 
pa //ore do nokta, — S) n\jeato načinjeno za obranu, 
Sehuliieehr, Bollverk, Fenlungstrerk, nnimimentum, 
prf^pttgnaevdum: Jaki nn firaniku. Poal. 1(18. O ava- 
fcmu i^lcn Eanietnuli: kako i' koji junak na mej- 
danu, gi^e j' Turčinu etao nu frnindfN. HNpj. '^ 5T1. 
— 4) Kemija, n. p. diibmvn, Suma, im^jni^i goRitodarn, 
tiAratijenu drugima: Zabran, nabrana: }iran\k. Bj. 
|i>4b. vitli i branjevica, branjevina. 
br&nilar, br&nioea, m. Dani^i^, ARj. 686b. koji DAKj. r>8i!a. 

Kranllu, m. ime ninsko. Kad 2t!, 55. postalo od 
Branimir t BraiiiidHv. tidtva hfpi. vtdi kod finulo. 

HrAnimlr, m. imo mnOko. I>ARj. .^Sa. igp. Osn. 
•2^9. i*p. Brauiatuv. kyp. Branilo, Branko. — Urnni-mir. 
tako aioi. imemi vidi kod Budimir. 

HrinlNlav, m. ime muSko. DARj. 5Htia. isp. Oan. 
293. isp. Branimir. Ayp. Branilo, IJranko. ^- Brani- 
iii])av. iako »laž. imena kod Beriaav. 

brJtHilnlJ, m. koji hrani kopa^ Besektitter, Verthei- 
diger, defettsor. vidi branič, branilac. — Ti im bjeAe 
upravil«]] i Havjetnik i branittij, kod gospodo i kod 
bra^e. I^v. 113. Imaju*"! nju (Mariju) za tvrgiu vjere 
imamo branitelja Clmpoda, kojega je ona rodila. hV. 
152. rijeii g tidiim nuH. vidt koti boifitrli. akc. od 
Danii-i'-a, ARj. 68fib. 

briinitSIJkB. f. keju brani koga, die BeAUtierin, (Marijnu), kojot 

DP. 3^4. ~ ta akc. i'naet, isp. rfidiiaijka, 

brAnlli, briitllm, v. impf. VL\. v, pf. sini. o-braniti, 
od-, za-. V. impf. sloi. Ka-1> rani i vati. — 1 <*) teekren, 
defendn. Kj. vuvati, Hititi, saUićivati, snktonjati koga i.Bw.vi mv. e; Ui ito odhijvjnti od iyega tla : Velika ^eiSnfi ... u 
lakui vrleti, dn je malo ljudi inote bramti od čitart 
tmjuli«. Bi. 39b. A pobr^ iije (Colcnke) krilo oknvano, 
Uo junaka bram (mI rrfmena i od vjelm IjiKn. Kj. 
7Ab. ^vabi uooi Bi-ljrilo orutr, n cIa erkvu od 'J'U' 
raka brane. Nui. 3, l!K Knko inoin mi branili iraiki 
jtrik i od O. Kvafcek'n kno i td njepu Nov. brb. 
1817, J^. t^nuinuel Ic innajpre hranio mott '\z to- 
pom. Zitije 2<i. — B|) fravAati, ngorarati, adgopa- 
rati topa ili ila, n dntu GuniOtn fiprrrhen, ihn ral' 
Krhuldtjieti, rertheUlitj™, exnuarr, d<fifnMire : Ali /atn 
Opet i» titnje ry>či ne hfiinim, ne;K» i ^h knitem . . . 
Kj.* \X. Oaiin |ki{i Luka ntanv liranitt i oili,i>vanili 
Maceartf. llanica U, i<UI. Je li on doftao, tla hruni 
MHenka od njega. MlIoJ^ đ4, Kao ilo inoir prrd «<Te- 
HiJDR »pOrtnni firuniEi i ndicovarati. Pin. liO. — e) «u 
■d, relhku. u močenju ]Hid n) i pod b); Ziv « i tiiJ 
pedetri »» nPTnlju motP hranili. Po«l. 183. ta Dje 
ikoli') »e bninio jutinfki «i' morekijtli D([i>r\)atelja. 
.3111. I>ft ne it njin liE "an^cral od Tvraka hrane. 
Spi. 4, .117, kruniti- m nffnjrm od TiirakjL 4. 41)7. 
ria KO ralja ■ rajom biti i od njr rt Jiranili. Oanii^n 
•t, Ita. Da iru «e i a tn vremena n onitjem otimali i 
liranili. Kor. 311. Turd ini »e »it neopi»anom hra- 
broiett branili. Milo« UHU. — ga) hindcm, impedire. 
Rj. tribranjirali, tmetali. kratiti, iw dnpuilaU: Kn li 
bnini ? ja n(> hranim, irb hin nirAt dagegen, non re- 
muino, Kj. — (Kad v. ipmjii krmači-) Jedan K|Niljn 
Krmaču tjera ... a iMtnli »vi valja to da brane i avo- 
jijem itaiKivima d« jp oilbijiyu, Ui. IHMa. Mi*evi i 
' ' li Hlug'i.- » iiatintuna Ktoje tr 

>, N[>r. 1S. Viiv piitn tm nn- 
Kiiiiiu da ili iujm'ii) jf^nn jutro pobije... ali mu 
Jii'na hranjait. \'ti. Ako ini brane pjevali, ne liraiie 
mi plakati, l'osi. ti. Stvar hraniena veAna je iufrjciia. 
DFoid. UK. Iiu^je Ikuh da »«' knili. A Jovru ftra- 
njaie (nu )fuvon>ci: li irvba mea«^ da bivlit, a ti li 
dolHxiiS k metli? Mat. 3, 14. ICvo vode, ita brani 
tueni da w kntimT I>j. Aji. 8, ."Ifi. I'osla k meni po 
mvnr i po niiove moju i po srebro moje i po nlnto 
mojr, i ja mu nt branih. Car I. 3(1, 7. Bln fcod f,e- 
Ijahn o'^i moje, n* branja^ im niti ukrat'jvah arcrii 
■vojemu kako(t'> ve-ielja. Prop. 2, H'. -r- 1^ »a n; re- 
fleki. UMlrnearali »r-, iapitli «, firatipili H, opirali 
jw, kratiti te. ne htjeti, mek vemern, rf-ctt»are, ab- 
naere, noti«; ^ena uslrli muia ila joj kaže /aito oo 
nauorjao. '>n m: ■tnno branili: l'rotgi mu *e, letio, 
Bog ■ toliom! *to ti jel ne xDaiD dI nam. Npr. V.i. 
Kopri tene brane I drapiit bfojitj. I'omI. 3^1'. 

Brlako, «. ime piuUo. Kj. h.w. od Itranimir i' 
BraniHlHV. — (nl-ivi hf/p. nili kud RoSko. 

brAnJp, n. u. p. kukurtiKiio, vinojfrndsko, dii» iMtn 
fFerhim. Krn1en}. mtuHn leae. riademiae. Kj. rerliai. 
od brati, radnja kaj'mi tkii brrr n. p. kukuriut, rino- 
grad. riđi jamanjp, jcnianjr, trijaiijo 3; beridba. — 
Jterba, n Hrbiji bi m raklo tiinograd*ko branje, n ii 
Iloc-i jemai^r. {ti. tih. Danju radi da iiera*to tfi po- 
Muliii, i jutrom gledaj da li »jeme niknv; ali kad lU^c 
tlo branja rM|craI>iiS^ »e, I mtai^ ti ljuta taloat. U. 17, 
11. Kad M< pabirOl poulijt branja vinoKr^ditkofra. 
Mih. 7. I 

I . . - - 
, mbran, »ibnuia. 

br*^|enjr, n. du» Wti\rm, drfmno. Rj. rerhal. od 
braniti, radnja kojam tka brani koga, ili liruiti komr 
ito: No Milni mu po dogom broMenju (mjeMo bra- 
njenju) i prepiranju nvK . . . MIloJI (A. 

briki^crlaa, f. vidi tabran. Rj. vidi i branik 4, 
branjeiiJen, zahraua. — rjjeH tako nn/^t^mr: ([rnjtje- 
vina, koA<!riua. krivina, kupljeTina. paljrrlna, pro- 
Ivviiia. niKJi'vina, tr^vina i t, d. 

brt^lAgr "•. dfr Krammrtmnfiet. lurdtu jiSarit 
«_-_ _-•*.__ ... ^^^ jy ^^,^ pripada \&S, m. dfr Kl 
/^vvre^jak i * rodu drotdiirii. vidi i borovnjiib, i »i/u. ondje. — 
rijeei > lakim naet, igp. kod bjeliipr. 

briiHkn. f. vidi rrafka. Smili. Vranka. trenpa, grinsa. 
rugu. ^lulli. riđi i Traaka. »i/ii. riđi kod bora 3. 

lir&stvn, m. riđi hratstTo! Rj. hratUutvo fwp. bo- 
g:a»tvo ( bof^tMTo). eidi i brabmstvo, bratiuHlvo, 

brasAnlra, f, grrmrn eauliutn hitmale, odo Sto na 
kol^anu od »*lja preko zime iirsHte na novo, obnmlioa. 
u Iferc. a. DuCif. u Dnlm. 3. firupkovi*!. DARj. 5iWa. 

brnM\nep, u. — 1) dem. nd hraAno: duj mi malo 
br-iMKi-'i. Itj. Iiikrii dem. kod hflrioee. — 2) viatieum. 
ji'li) -ui -.■■ iin-i 1111 put. ĐARj. 5!J3a (i>j), brnAan^vo), 

liruv'ini-unj. 'i'lj. 'orporin Chri-ti; Ho pripada bra- 
.ia,i.\vu: Uruiiiin'iiiii četvrtak. M. DiTkovie. Nb tilo 
Gospodinovo nli li nn ftraianfani četvrtak. 8. Mamti^. 
DAltj. 5i(3b. 

braSAat'CVO, n. da^f VroMtiehnantsfeil (der Ka- 
tholiken), frtlum corporin Chriiiti. Rj. u katolika blag 
dan tijela Hriflora, kojt »e kao hraianicn (liraAance 
2t uHma na put u ijječnonl. 

briUnnlt!!!, f. oidi braSnjenicn: 1 u torbu mei^ 
liraiafiie«. Ri.jrlo {onohito od brajiun) ito ne noni na 
put. vidi i Draianc« 3, bmSeniea, l)m.iiienik, braii- 
rijcnik. inp. poputiiina, putnina. 

briU^nira. /. vidi braAanica, > ni/n. ondje. — Imam 
liraienicu u torlij. K. l.jiibiiia. Uimi, brate, braienii'u 
lila goopodina naAi^ Itiukratn. L. Ten\(. DARj. &t)3b. 

bribNfiiir, braJnAra, m. der MMhAndler, qui fa- 
rinitm vendit. Rj. prodavač liraina. 

brAAnam, f. — 1) Mehlkammer. penuu farirntria. 
Rj. komoru gdje m arii bradino (pti t drugo ito preko 
ijodinc trdia ta jelo). — SJ (u Krijemul. Rj. EOve ae 
lakn i tatvor sa krirre meaUmikr, jtir oo u njemu 
uekad drlalo braino. — •?> njeka jenenja jabuka koja 
«e tm-e i ludaja. I.j. Kova^evii?. UARj. 51»4a. riječi 
' tatim na»l. kod badninra. 

briV^Diirka, f. die MeklMndlerit, que farinam 
vendit. Rj. koja prodnje Irraino. 

br&šBar. o^'. 3) mit MeM heMrcitrt, farina conti- 
persut. 1^. brranom paml, kt^t ee obrainavio, omučio, 
omu/«n, up. obrašuaviti ■«. — Ko u mlinicii unif^'e, 
hrašnae mdje. Po«l. 158. — 9} jabuka, krompir, 
mrhlieht, fnnnareUK. Rj. jalnika je bra^nava, krompir 
je brninnv. kad ne pronpaju kao ila tu od bra^a. 

— aitj. takva kod lin^v. 

broiiiitni, ibriUneul), udj. n. ]i. torba, MeM-(Saek), 
farinae <»en>andne). Rj. što prtpaila hrainu. vidi 
bmAnjeni. — Mantala, jelo oit brainenoiia rvijetit i 
od alatka vina. Rj. 34fia. Kola od mlina brniiienoga. 
N[.r. 3iJ4. 

brftHnenik, m. vitli braAnienirn: Mijmi mu lakr 
brainenike. Kj. cidi i brmSaniea i in/n. ondje. 

br&hNO, H. dnu Meht, farina Ri. vidi mh^-o, milko. 

— Puna kui^a braina, iufa od Gruitnii. t. j.jRi^^ ^ 
daje JeRti svakome ko doKJr^. Rj. Buia . . . Turei Je 

' ' ' '" ' od proiena). Rj. 47a. 

u. 48a. Krupna hraino 
kao t\i, a aitno kao pjena. IDiJb. U«jev od kojega m 
obii^no brainu metje. UlOa. bijevi'i, ono liraino Ma se 

tio dru||!:i put iaiJHva {ua tjeig^ "ito) is mekii^ft. 333b. 
slrealue, ono t\o se n^poslijo istrese, u. p. braino 
la vreCe (kad ve<^ braSma nestane). 340b. Okoliil, ono 
brnino, Ito OKtanc oko kamooa vodonifnoga kada se 
ustavi vodenim. 4,'t41i. PomaK. ienifno hraino rax- 
mnt'rno u hladnoj vo<li, kojom se ponuuujp kiiku- 
nman hljeb kad bo<S> da w> mKne u pe^. TiStin. (\ijet 
iid hraina 8IK>)i i'najiitnije hrainu). Ondje (m>) in 
nevolju i urwnita brainoia hrane. Po»L 4». Zm svinja 
ila je ^inkunio braino. !I3. Braino n^Mto jelo mole 
sr ^uli u Ormnid, n. p. ku^.a od braina, roknP »o u 
irazdinskn kiuJii, RJe trn Ko«ti dođrkiiju i fnw. XI.1X. 
Ni KJmi brat rtlfaa ni ljeti 'im hraini ne putnj. DPosl. 
81. (onljc braino tnaH ito u mnjem tarifnu i doMot 
Blivo, muka, nfgo mmo ono ito i bra- 
jrio ita M nosi '«« jna. Ivekov'ić. vidi 
tZnpovigji! Mai'viuiimii, ilfi nn vrat ha 
Bim bntino u lrfixiiifii. Dnnii-n 3, 'il&. 
EbraAno - jelu. hranti?) Mnofri su bili 
E ^ liOjek)ikij«in lialjiiiama i duikiunn 
^kitft (lA b) ga nKigii tukfi'ali i hljpli f. jcUt ito Uf. noni nn put, Jteiiu- 
n,ef,hnia,n}ca, brainentk.Drainjenilt: 
torbi? B. BrahijcHiita. I'n spreiaiid 
jt. Kj. — U torliiiH tanka lirai^\}enica, 
j. lorba je r^'nv ambnr ili niRgnziti, 
uloga Ud može poui<ti), N[>j.' 4, Xli. 
i iiimIu hraitijenire iia put Mnjn, I. hndnjenlba, >». <u C. (1.) riđi lirn- 
mi Iflkn briišnjt^itii. Kj. fiiii i brn- 

Sri*dtr, fraler. Rj. fmIi biiraiii>r. ««- 
. h^i>. briica, > «i/n, ondje, lirat m ta- 

Erini rv'e^ brai?n Ctvi^ riđi), ali taui 
ikt: InMin iloma nitih devet hr^tđ. 
l«vet milih bradi. Obi. II. u mnoUni 
nci, brofinci. bral n^V »amo mušit« 
ili ifnsitomu djetetu istih roditelja 
>j(ri ili mimo matrre itte, nego je i 
Huikoma iit ierukomu hlUemu rodu; 
fljtt i drugomu knkromu liivjeku ud 
ww ili Bogum kiue brat. ~ J) Itral 
I od Hrim {iin^s »iii): brnluM. ftrui 
ima bratu moterinn: ujna. brat od 
hritt od matere: rogjoni. 'ir»l samo 
& JW maUri: polulirat ora( pohratimnv 
p: polubroL >vat muievlji: djever, ago, 
'■'"■■-■ Sura. vidi kod tijrh rijcH. — 
iundeva dana, niti hratit dok 
•rate dr/i^ovifa! Bj. 187b. Za 
™ od Žegji. ^pr. 20. Fo Bogu da nj 
(tiestra) brižne plakati; 6'lueitibrute.' 
I, i DiUTavii mu Boga, lapita gn: Brate. 
ti EDoi i licamu raiigovurati. 33)4. Ko 
kol — Brat. — Za to je tako duboku. 
1 krvnika htt hrala radnika. 215. Paa 
Elv jedan onaki i drugi). 34i>. Dvorbti 
kft vrata ni znigi] kuma ni hrajena 
H. Qje hrat brata po sudovim' fera. 
fna ti je fTdta uzgojila na ^iittome 
jil I, 4KI. Hl^danl brata sedam Pero- 
teduD dieverdara. 4, t. Pa |>odvikuuh 
n^ke: Vidite li, nmja braen draga! 
tte od oca i majke! ia.ko seatni Turci 
'^. Ne daj Kralo, brate od matere', i, 
a bees augj'eun dana, ni junaka liet 
neka xnat<!, ja ću biti prvi. 4, IHT) 
Jo Noviea I moj brate milomi ! 4, 4!i3. 

Rata. Danica Jt, 205. I^juhf—' '■-"'- 
.Jtn. TR4 Tms noa iIlMl«iu-i( 6f«te 
l^i. Ima nas rftHiniićfil 6ru(<i, mvc 
Prip. hibl. 31. — S) i u iiwtinjc. 
ndfaku konj; on je hrat moga hinja. 
u brat. (kakav jedan onaki i drugi). 
brat, fratar, r^vnik, katugjer. kiiji 
crkveni red. vidi fratar, friilor, prator, 
ie brat Petar te razlomi kralju Hvoje 
UUtvo. Glas. 31, 285. 
.) vidi htUo. Rj. m>e. brAto. ki/p. od 
L i »yn. ondje. — Kad te, si^ku, »iHiicni 
bratac u milofti »eju, kali brati i ku 
■. 3, 438. 
motko. ^'. hyp. od Bratotilav. 
». hyp, od Drat BJ. vidi brSca, i 1«, lem. 
trite tu- Kytt, on^je. — Al' b««edi bralac macan. f*l« j(t tobt, 
bratac mtuianT Bj. 34(*. Da se i^uje hmtae Jovan 
bego, odmah bi ti odsjekao glavu, flerc. 301. u pri- 
mjerinta: Fja braČe, kako je to, ako ja mun atrane 
Bp'n, DPobI. 21. Stnvi prvo, hrnee, ruku xn uiedra. 
115. — moie bre^i- biti eoc. od bratae ili iid br5fe, 
koje riđi. 
briMoi. IM. hi/p. od brat. vidi brttca, i «j/n, on4jt. 

— O moj brah', bego Hnaan ago! ... No bratane, 
mali Hasftu aga ! kupi »vntc, hajde pii igevojku. He^<^ 
m. akc. nd Jianiiiim. AItj. r>m. rveetttakim na»t. 
kod brajan. 

bramnar. bratanca, m. — M) braloV aln evetri 
(njegovoj, oi4uoj, a avoji^ leci). 1^. KovaA^vif. DAI^. 
5!iila. viai bratnni^, bratii*- — 2) (bratinac?) bratov 
sin Hvomc alrieu. I.j. Kovaćevic. DAltj. 5!>9a. riđi 
bnitid, sinovav. 

brAtaalea, f. bratova k<H »ealri, đie Jlrudenluihter, 
fratrif Rlia sorori. t^'. riđi brattfiaa 1, bratii^nii. Bt- 

brUnnl^. n 
deTxiMihn, friii 
cf. htntif. 

brftti, bi-reui. r. imff. Itj, imperfekal briih fod (wn, 
brat ali ima gijeito t hJtrijSh i bSi^ [od Mn. ber). 
Obi. 129. Kad (1, 136. v. pf. nloi. dfi-brati, fai-. iaa-, 
na-, u-, o<l-, oda-, po-, pre-, pri-, prn-, nuc-, rant-, aa-, 
u-, UK-, uxa-, K-broti: do-birati. r. impf. nloi. Mili kod 
birati. — 1} n. p. kiikurui*, jabuke, jgroigjo. (««i, 
(. B. Obst, 3'ravben, ernten, s. P. Antunu, 
meto. Rj. «idi jamati, jeinnli, trgati S. 
kuru£e i vinograd. Uanii^a 2, lilŠ. mi w,pagi».- Hda 
li ne fiere • Iriijn groigje. Mal. 7, Ifi. — S) »ammeln, 
legere. ef. k&pitJ: Beri vinsku StngmI vite moteji. Hi. 

— Pauk po i^vijei^ti bere jed, a ^ela aoknplja med. 
PobI. 346. Bere Novak kii'ene mntoee. Npj. 8, 35- 
fia se pntiifi: Divan ti ne nalior bere okolo tebe. Npj. 
1, 35. — 3) faiieeH, capere: Zlatna kupa devet bere 
litar*. Kj. vidi primati 2, ur.imati 6. isp. iti Ru. stali 
4. ~ ( aSu sestre svoj'e ispif'ei duboku i tiroku, hićei 
podsmijeh i ru^, jer eaia mnogo bere. Jeaek. 113, Si. 
Vat bere desetinu homora. 45, 11^ (ma i homor bi- 
hlijiike mjert^ — 4) [a Dnbr.) *ito brati, vidi ?*ti: 
beru žito. Ri. — S) riđi birati, izbirati: Koji ti je 
ud'jetio mlada robra gnguodara. Mlogo au ga momu 
brale, ma ga n^eau odabrale. NpJ, 1, (i. — H) ne 
brati brigu ili brige: ne brinuti se, ne brtgiiti: Za 
to ne beri brige, .lano moja! Zim. 124. Za to ja ne 
berem brigu. Zloa. VM. 

brftti^tna, f. Rj. 1) die BraderntacMtr, fratrif 
filia, Rj. bratova ki^i. viili bratanica, bratifnji, tino- 
vleu. — g^ (u Srijemu) visok korov po njivama, ima 
bio okrugao cvijet, Art Unkruul, kerbae ittuttliM 
genue. Bj. chri/mnthemum L. vel parthenium Peru. 
Rj.' — Bex sumnje je isto Sto i fratič i povrAtif, te 
je i načinjeno ixl prvoga, kojemu je v promijenjnnn 
u b, a mole biti i samo kIo izgovoreno ili čuvenu. 

Kl tome mofo bili da ni prvi vokal nije H nef^ A. 
A RJ. 601a. 

brfttlfiiii, f. l>Aiy. (Kila, ponori ee i u Urv. vidi 
hrati^iDn 1. i>ip. sa na<«(. sestrična i seetričina. gtakitii 
nant. iep. i iljeveriCna, goe^odićna. 

Br&tl^, m. ime muAko. I^. hyp. od Braloalav. inkra 
hjip. riili kod Bogič. 

br&tie, m. JlruderMohfv, frtUrie filiun. ef. brnlaiiif^. 
»iuovjie. Kj. vidi i bratanao. — Bralićti raoi dragi. 
I: lirnti'M moj, svoj si mi. (U razgovoru dociajii se), 
Posl. 28. 

hr&lijt'iiei, britienilcii, m. pl. (sL) tiidi bmi^iun: 
("uli nejak parević UroSu, futi d'jete, niSla ne beajetli, 
jer ne smije od (r» bralijenea, bra^enua tri Mrujavđe- 
vi£a. Rj. singuiar, kiiji nije u obicryu. hio bi bt^u- 
nac, brStJjenca, pa je prema tomu dual bratijeuca, 
kao ito vidimo tt prinyerv, »idi i braćo, bra^a. — I Udomila > (đ|«n^> . . . d TcUkn kiW=u [Mcdvić« i 
mi^u nam ctmt hraUiuiea. NpJ. 2, 376 Jltnteii»c» 
u ittiič. ffapom mjato jul. Iirstjmanil. • Vidk frte, iTe | 
h»t Itr^e rw^r< . . . •Uarnf mojih ure (cst 6ratt- 
itacH/ irNjij. 3. 4 tltnuiniua « rap. tfororv mj. jui. 
Iiraljenaca). 

hrftIlM. m. ririi pobnUini: J» |>rije ut^o w ilo|ro- 
Torim cik ■*(rjijt*iii iraiimom fiiiMJeai, niUti ti tie lunj- 
jaa irii. Spr. iilti. tup. lifatimlu. ojt'-. o<J DanMia. 
AK]. 6011.. 

krUlMttl, nOm, r ims/'.; r. pf. tJoi. po-bnljnili. 

— I) moliti kUK" 'I" tiudi^ hrmU bnideTn (bilten, daa 
tiitrT mf-in Brudtr uri), fntlrem U nattito. Rj. oprtiru 
mnJi'ti (ih;!] đa htiHe hratim. i»p. bntliti (i n«!. — 
Bratimim tu Bng-im iatinijrm, i kiimjni U- Boroih 
MtiniJDin. NpJ. 'i, 39S. Ilija mr tinpaa hratimtjaie. 
i, 41. - 'JJ «« «, reripT.: H Ukijcm tt Vilip ne 
hrulimi. TtJ, KKfli. t'rauffund k jul tirutime u iTkvi. 
M'Ja. Briuimi »r » [mtofii Ali-[M^oiu, na bminnku *ve 
nji-mu ifoliazH. Npj. li, fKJO. 

brfcliaiUrHltt. II. đut ArAdcTM, apptUatio (ralrvi. 
Kj. errlial. oJ tirHUniili i bratimiti w. radnja kojom 
tko bralitni toga, ili »t bratimi » kim. vidi bnu^nje. 

ferftliaMtfs, n. die BrAdertHJtaft, fraltma necami- 
tuda. iy. upravo »Ttta mtgju bratimima: Kaila tvrci 
bl*Ku fMKJ'jdih-: Petar um rince i fieiiiiru . . . >veti 
Jovau kiiniatvo I bralimttm. Npj. 8, 'i. Ho(;om bnite, 
Ro«ni'''ii HU'vaiirl . . , primi mene. (^trvo, ttt bralim- 
rtiv,. 3, ,111. 

bmtiaišliMI, f. kao (Irratimjiko) hraUko druiieit, 
pfmajriiir druilTo pohotnu ti^ttiikUt ljudi; frattmitiu, 
aodalaiu. vidi braluvatJruL u *tarim Um. rječnieinut. 

— Itrtitimilinr »\, Karlo. J. Kavanjili. Zaitlavi bra- 
limHinH lUihtr »mru. I. J. P. Lući^ DARj. 009b. 

hrtlla. lulj. ndt bmtov. Kj. Uto pnpad-i bratu. — 
Ma M maha ulisirak< na biO>ov« li'J«le ilvorc, nu 
bratina pelivig*. na maj^inn ijctovaiije. Hj. 4!Ub. tUn 
moj brat«, HoDJaiiinr Ivd! ciiilnn paj« ntcu iiai«g 

druni* . . . Kt«' Iviuta dm uMja nusndi« •Vulioi 

biti nuinkim nlittu liranii, neg' Voinn »i ncToljii 
ljubu, nep' Voinu hratinu krvniku, Npj. 1, 
ubIjMbl »tariji Mik mj. itopijeg<i na wbljii 
od iiUt: pri^jn' (xVi t o^iii. 

bnitin. adj. da bnita, rratrrmli. Kj. Ho pripada 

Irrtili. 

brktlnar. briltiiir«, n. vidi hratu^l- Kj. 

brAli«Nki, adj- i^* bnlaki. Kj. ito pripada liraii. 
od otn. briillii. - Bila iri brata... iiillA vlHc iiimi 
imali tlo jfdiiii krtitku . . . .Kvo U ml mojih knitaka, 
od liralintkiJi m- nuijcu ti dati.« Npr. T.i. Itratimi »c 
« paAoni All-i>ali>ni, na bratiHuku ne DJumu pokauL 
Npi. Ti, filNI (nu liriiUniiku, adv. bralinakL tup. na 
(ii-lijiuku, bnjilui''kni. ljubav brafin*ka (ta uitJUi« 
nirpjii vaina. J^rr. 1^, 1. adv.: I'a tt uuda punte i 
istirair, i ivniu *JHru ilailti jotlau ilruKoiii« da (v bra- 
tin'kt tivi'ti. Npr. 36. 

blltlaiilvu. »I. - 1} dir fJrwier»'hiift, fnUemitaii. 
Kj. Pi'Ji bnt«t<it, b ruti iiMl VII. - -UuiHi tebi i]t> IrlNtn 
■liikatn, it* k nbmir- xliilau pmlHi » ruke, u mlIokii 
rnoji-m lira(ta*'rii, moB bnttinatvn. a ivoga «wtrin- 
atVB.' ... '"Vi mi nlni prim'o la hrntiniitiHi.' Npj. I, 
IHH. 9) Ha od )>r»lii jnip'utiif Itratu ili nentri.- 

I'atluvli' ilobitli prav'i ita ucfrTtiiu i na hratintira I 
■Irfa^i iHibivImi KonnvlJH r» nvuj din iHitvnli i uju i 
irriut (toku Ihihruviilku. DM. VilT. 

briUili, ftm, P. impf. vitti bratimili. Kj. mutili luffii 
th bude brat. v. pf. *Uii. pu-bratiti <> *»\, pri-, rrui- 
(t M|, n-hmUtt tr. — OJi^vuJka Jefuji^i'nobmfi'Jif. ItJ, 
7Ma. Bo^m brali dn ilva itobratinui. Npj. 1, 347. 
Btigam brati OJiiraK) t!ntnjrTi(', llo|cnni brali lui^i- 
ćm mlado: IWiim braiVi mbiili tavniiVril "i, 6<iK. 
Ihtuti, a kflia u^imi. 4, 1!M. 

1 Itrnai t>o vainllmai FH^flinuU: Dođoh bta^ konje nrialuiie. Bratja dadu, a aeke n« dadu. 
"' ' tvn. kod bnf*. — bkra bratju dijdL PPfML .13. hribo. la). in/i. ,o »0 iivato pjevi 
alt/'l đa bi ovalio Klonkov kalao); Nemoj, bralko, 
OmcneTif ^vo. Rj. riđi brSca, i «,v». ont^. 

briilluviaa. f. tu Kianu) nekako bijelu crui^e. 
.Jrl WeintraiAeH, ume irmiM. Kj. 

brlla, m. (jui.) hifp. od brnl. Kj. 4«». hrAla, por. 
ili brSt-a, i «i/n, ondje. — Nova mlada . . . 
mvF . . . inlafge tmiiom, i^Ialojem, Kokolom i L d. Rj. 
•2\\a. (Ivuda,^ri(ln, iepoil tiradine prije ntfka. PoaJ. 
1«:!. Molim Ic, brulo, ipla mi je u toj kofnlji. 17tf. 
fttatki lirtao! alatka »ekol vidite li mene »lepiif Npj. 

I. m. 

brala^ibac, hraloljdnra, m. fratri* aman*. oke. 
Tor.. brltoljiipae-, jKti.pl.bratiMjflbAt^ DARj.fUMU. tko 
je bralotjuhir. ryefi laka tla;, riđi kod butcoljubai.-. 

bralo^Ublv, adj. ^^ij.^-,; braloljubiv, koji brala 
hulii: Budite «vi «lulni, laltmtivi, braloUuliiri. PMr, 
1. .1. 8. „kf. od Đanieiea, ABj. NHIa. lako idn:. a4j. 
ridi kod boenljubiv. 

bnMlJnbljr, n. sOuiiisut; brato-ljublje , ljubav 
k bratu, k bra/H. rijefi lako ilui. vidi kod Impotjublje. 
— Kije^i koje nu mi Slavenakijeh posrliljeue . . . (irofo- 
Ijatihe. N"v. Zav. VI. 7,a br'iIvlJHtiljr iie ircbujete 
ilu Vniu i«e pite, jer tU^ »am'i od Boka naii<-'ciii da se 
ljubite meKJu Rolioin. Hol. I. 4, H. utr. od t)aniei/a, 
AKi. tVtfM. 

Bratia»il^i. m. pl. Kj. pleme u Brdima (u Ornoj 
Uuri|: A kod tvoje zemlje drlaviue. Cme Gonr i 
llicrlopavli^. lumiia Ku^a i BraltmoMi. Npj. 3, 630. 
lili rr tu Inli nin^iuUir (Brnlimotii^), hio ito je ja- 
mninn u ittoj pjeumi dalje : Tn-tu Ivan sitim knjigu 

EiHo lomnii Kni^ii i BratuHoiiću. 'i, ii34. 1 Irei^u je 
niiL'ii »iiriniii, jiii )f Jilje u BTutonoiiie. Ji. 151. 

Itrriiiisliii, i:-, i itiufiko. BrHlu-elDav. tukr<t imena 

Bracau, une itiiiAkn, iMManjeni 
l>. / Dniiifii^, .VKj. r>74b. ■ na viie 

luf li :' • . Ulj. biip. Bracan, Itrnjau, Krojica. 

brnloublra, in. i f. bruto-ubjeii. ubiru brata fpo^a, 
hruU'p uhieu. utielu od bratoubijea. i»p. i^onhica, 
i((S)ubitii, iibi'-tt. — Itmlniibica, c. 3. fralrieida. Slulli. 

(pii tomr j'- '■■•'■ •"■"!<■'")'■ .* !cn. roda: mu«ku đi 
lensko hI'< "'■"• ' "' '•<< inmiouatnj (tnliji neki 
brulouf'i''" - ! . ''■■■l-j i''<>7a. 

bralAubiMiii : ''i-.iUi, Brudermord, fridri- 

brituv. -k'j. liradtr'-, fratri«, iy. Ho pripada 
Itratu. i'iJi l>r3tln. ~~ Đralova tena: Hf^esta, inaha, 
tnaiii; bratov nId: hruli^, nnnvar; bratov rin Mfltri: 
lintlanif ; bratova kl!i: Mnoi'ica, liratiina, hraliHna; 
bratiivik \i\ »ratri : Irratanica. pidi kod lijeh rijeii. 
Dbii'no (U^ii troje njib ili petons brat i M«trH, i 
koie hralaet. dijele. ZIv. 'Jtl. 

orntAvJillMi, iifli' bratlmStiua. Uno bmt^o druHrit, 
p'in4ijriie druilvu polioino nrjelukih ljudi, u itfurttn 
//rr. rjW«Hm,i. DAKj. *X)7b. 

br&l'reK^iH^BlM. f- pripovijeda w da hii ovako ta 
NniH)lei>Tiuva vremena l''raneux{ cvali nn.V- cmilii'am, 
koji «u pml iijimn liili, ''l'i Kti (eelo aluSnli od r^ili 
rtjei5 'inif, n. p, m\\ liritte dn — ; lima brate; bo^r 
brate - i t d. Hj. ukc. mi ViuiUi^a. Aiy. W17b. 

brikiNki, a4}. hrliderlieb. fratrmu«. Kj. »to pripada 
hru'S. ridi briitjjiiiki. — llralakil, f. t>o ivoj priliei 
nihdi «■ ljubav, die Bnulerlitbr, llrtiilirliihkeit, fra- 
lrTuttit»:ntf: ll ! hruluka! (kiui ko *lo ko«« molU: 
Junak Stojan m bratsku primio. U tebe me (ir.jWbi 
iie p»miiitit. Kj. 4tlb. ItuVi? lin-, u lien hi ljube, I u 
hral*ko pilnju »r ldrar{if. Npj. 'i, tt.fi. IMade ml 
, luimnhrana nu^kn i Mnlriu« him braltie rakttitrr. 4, 
A). Ti »i vaitda bratski bio, liraUka gtar«! Kov. KIH. 
Uralekom {fubari budite jedan k druKome Ijnbuni. 
KinL 1^, Itl. Ne oji'fuit^ m' braUke ejerr- Aiii« 1, '.>. briilstvcnik , koje T^pre bio ikada hratgki fini 
Kt. bvnki svnkf^A braUki da nretue 
Ut. Rukiunn Mign-liti i liraliki ii.\ja- 

U (u C. <>.) jtMlitn od brotelva, n. p. 
lea liTiitulreitikii , ubili pa njei^vi 
Hitj^lint des Umtstvo, wewi<rui;i to3 
tveuJRk. Rf. — ili niMf. brobitvrnik 
. aiia[«iutiik i' nn&U'niniiik. 
Vatatvenjjkm m. (u O. (J.l piVK bnit- 

. t prtd St niiiie nt/iiurf (c f(J(i«t i 

irStetv^ Hi liriUitvM (tidi primjer ii 

^-'^- bratinBtvn. Hj, riđi i brHtimHtvfi. 

i bralimilH, zh JI' mi nifii ica bral- 

fm. — S) 111 C. Cl.) nabije se 

■t, n plemena na hfutttrii, FnmUie, 

'jvA'aofcn Itriitutni ininjii jcHiio pre- 

o hranci itue, i tako mi svi kiui oH 

Ito bnitKttiD brao K-Iplei^ (Poni. HB). 

ie ne BOmo člj je ičln i kako ne po 

li — fcao Sto oni kaJiii — oii kwja 

at) joS doda i ix kopa jo plemena. 

i bnUMnt nejaka pmvda. Foni. 2tX). 

«op» od Cigana, koji nig^F nemaju 

|r ni plemena. ^M). Sedmo bjeji<? pope 

■ Petre od Mednnn (irada, oit iilarnoqa 

k. Npj. 5, 23«. -^ 3) hr.f-.i (redornin 

Iftiim w ^nom muMiM'irt. ifp. brat 

B Mi ave firnWwi. Hlraž. llStW, filW. 

iSloinuija, orf hratitrn preuvete Ik^o- 

jlakoj (tif oniine frutrum . . .) 

brat od MlrJCH, fia^r.htristeflcitid, pn- 
&dJ, lo 8u od dva brata djeca,- a 
BU dJM-n pfrobrittiK^iL On je meni 

rjemu bratućed. Rj. bnttu-fed. meni 
ttričev »in, atriCevitf. nitli brntinac, 
(Bigjina jgovera, vei^ jal' brala, iali 
^*tt nemam, lirntiti'edn neniniu. Npj. 
knjisu o kupoviiini . . . pred Ana- 
p Bvojim. Jer, 32, 12. 
teatra od strica, fJe«i:liu-iiitirkinđ, 
1^ brato-Ceda, meni otutni ud utricn, 
^*^bratoficd. im« i prvobratiifeda t 
ge vidi tad Ujeh f^?i. — IVohi 
itiu, od mMie je i vUa i lipAa. Npj, ti iiuritl iw «m(t[HHty«m •<iv. — 
I KSekMChl inifa ficif^hlerhl: "dn- 
Rj. brav je i.flrtn, itrni, jaipijr; 
l^^ftad w ho^ d<i ratliktyp, notira ne 
fttuien ne jalov i iiBkop1jt>ii tu 
t, po fetnu je hrar i nenŠVopljen. 
■ BravariiTH, krub. 1:ik<i <•<■ ■/:.i PO nituiu nai'iiij.'iii --n/ 


,. 1 ■ . 


t libnaii (nntr.iNt). lij. I .' 
■n puuM* Kcbnitiiii- s 
»7b. Pohmvie«, iickiiliLo 
. ilik. V.>di rfP" hr,im n 


ii/livi . . . 


irilt eniu R hrovmin . . . i 


/.(- mjeftinu 


Iro. m. 1 donc«e »m,. 


ilcvrtaka, a Kodina . . . oba tivn odurao 

IpOMsinHH-t j ooam torina. u avnkoj 
ta. 4 45. funto liv) lirafv krala i 
k Kri. <.'■«. (Vuk) — 2; fu vojv.l 
'> tirwhHUtene» ScI^vei*, porcns cii>il TiiUiH, i:f. bravae, Hj. — Video sam ira hram 
gde ae jednako koee. Npr. 90 (na iitrani fS: Nag)« 
dva bravca ft oni ne jediiako ko»e). 

br&va, f. dax fkhloan, mrrra. Ej. vid* UjuAnnica 2. 
item. Imviira. nuffm. bravfetlna. — tiama slei^ niz 
tananu kulu, U- otvora na aviiji vrata, otvorila devet 
ključanica i desetu frrnrH Dubrotiarlnt. Npj. S. 436. 

brAvac. brftvc-a. m. — 1) vidi vepar. Uj. riđi i 
brav d. — Vepar, krmak, firaniir, naamac-, d'M SrAtrein 
(Mimnchcn), pureuit. Rj. 57b. Novor««, hravae koji 
je Aoro uAtrojeo, fin unt<1npxt verschnittmteg mđntt- 
liehri Sehirein. Bj. 4S3b. Na^je dm IrratcH a oni se 
jednako koae. Npr. HO. (a odmah na itr. 90: Video 
saiu dva brava gde se jednako kose). Svinje fti'<l>>A 
L-ife po dvom . . . avinje j«di: . . . Uar ostane ^ude<^i 
se, Ede se naailiSe »rto bravama. 210, — 3) od vnil>ae 
pretiietnuTii v i b : bravar. U Dubrovniku se f^vori 
liravnf. raj, vrabac. DPoal, X. vidi i brnbac, vrebac. 

BrAvM-, Bnivea, m, ime muAkn. Rj. 

brir&qj«, n. ikr Sehafiigaitg, internu* ul oris e*l. 
Bj. rerboi. od bravali. radnju kojom iko brava. 

brftrftr, m. faber dauJttraritu. u nafie vrijeme. Da- 
nici"?, ABj. Hl lb, toji pravi lirlire; dtir flchlomitr. 

hrkvarev, bi4vfintV( adj. iti> priptida hritraru. 
fjnviiH M ifdje i lira var. 

brnviirfoiL. f. kruh, koji se u KaHtelima mijesi o 
Uofit^u Ikao a na8 r«imiea)\ tako «e ta lo xove. At« 
sa po njemu načinjeni raslifnl lirari (ov<'e, volovi) 
a I dijete i) beAiei i t. d. Rj. 

br&V&rski. t«(j. itn pripada }>rararima ili Jrrararu 
kitjma tfod; Ji. p. posao bravarski. 

brJkTKtii vSm, V. impf. ići bez pameti kao ovca, 
ffehrn wie tin Sckaf, ul orU incedo. Rj. iii btt pameti 
kao hriM. r. pf. fiUtt. za-bravati. 

br&vSr, bravCeta, n. mn Stuek Sehaf^ oricitlit. Rj. 
jedan lirav. kao govefe prema govedu, koojfe prtma 
konju. — Zaknijak, u ftrnrćrf« na grlu ono mjesto 
jEi^e je isaklano. Kj. IT7a. Zaoblica. brnvfe cijelo 
I« glavom inpeietu) ili samo odrto «i jiefienje. Rj. 186b. 
Zvoiiiiric-ii. I.run-r koje nosi Kvono ičaktar), Rj. »Hb. 

K.>/i'i-.i. ;,■ yt\]ri\ kiai pred kosoima. i^uma se 

■ :.i , oiri »ri hnttr«tn r<^. Kj. 28Sb. Kra- 

lii' ' i'rifi ix i^ega sp crijeva izvuku, tf. 

In.ii >ii|rii,, ■ I ■ ,1 iijrtka, m. dtr Krantmelnrofiel, lur- 
'!•• I ■- ' !'. brnnjng. Rj. pfitii. rirft i borov- 

iij,. . - 'htroifi Ifamri^. \Ri. til-ii. rijei 

iii.i' i-iiiiji, (. uu..y(n. (wi brava. Bj. (fltffl augm. ki>d 

iiE.tii liiiu, f. hravljo meno, dtM SehaftflmMh, earo 

'■ : I ridi bravljt^ina, ov^'^vina. — tyeei s takvim 

ii.u-r pn.vf) Kovediua, ji^ciijelina, janjetina 

III. 'i--'i>, kniiotiua, prasetina, svinje- 

iii .i\ ii I, '"I brava. Rj. 

iir.ii Iji'diiM. / liriivljc nteao, riđi britvetina. — 
Dvč.'viii^i. tlii'' Srti'iffleiBeli, ciiro oeiUit,rf. bravljctiua. 
Rj. 437a. 

brAvlJl. luh- Sciinf-, OvUliM. Bj. itn pripada braru, 

limrim'i. riđi ovCJi. — Brarije mtmt: braveljua, Rj. 

"I, I' IThi.ii nadjene se (hrartje »iriite) tukuniena 

l.j:! i suvii-R, pa poSto se skuva, jede se. 

Ih, lio, ii:.rik. J'iil. I Njeni: kinjim t it<i odobrava 
• "..i/., -lifini, liriHV!" oditovori ti^vac, iik) lome 
w. vidi, da si čovjek poSt*". hvala ti! Npr. 389. atc. 
llAtti. iU2b. 

brnzdH, f. die Funthe, lira. BJ. pl, gen. brSzda 
fu Duniiieit) i brlbsdi. Ha kraj^ mt tHJeulti a dohinsja 
I, u, p. linutda . . . bnuidi. Spisi 1. 22, umIi rilntr. — 
i tvaj voKi i'j braid«, t. j. a <i»ine strane, knd liraeda 
paila, a ovaj drugi od ilnvjcka. Rj. Hriuda briudi, 
vodu mami da namami na mladini, Rj. 3e2b. Ub' kuino dob* oborn eelo (t j. potuiu itratdu oku m-egii njtpa). Bi. i3A. Da odoremo }oh nekolika )ir<iidi 
friuo ADiu niftoi. Rj. """ """' '""' L vinoB« 
■e UpaiU ede će bili briude. fipr- Oi>. £i , ZaiSte 
■ ide ie bii 
li fTonlenk cdreka. Vetiti je, 
x» Mtbofit, MP ore eemlju, ide ^ 

da OMun toIo" or«. 213. Dogagjaji bivaju, ()» 
ap«t i gntie, kao ani- brazde, k^je kakav brod jki 

rra. Priprava 17:1. Moi«d li veiati utem jetlnti- 
oreT hw^ li tjiićiii brtude m lobom" ' L^ b uži) II 

li im britida kao roga 
3». X3 -■*)-■« koji 
g/ uii «mo 
1 dijeti vino- 
i«. Fn. ll«t,'3. Taj čokot pusti k ujemii 
filo oTojf i ^ntic uvi)}« pruii k ulemu, da bi ga na- 
tjerao u hriitita ax<XfA mkIh. Jeisek. 17, 7. 

hr*z4iA. brai^A^H, m. (u Srijema' 
Of^ ii hriude i* AraoK »ttnae>. Kj. 
Uraiit'du * nrn^^radoni, 1. j. Iinuuia nam dijeli 
pnilc. Hi. rijtii t takttn niuil. vitli kod bradat. 
kraxJlrii|Jp, M. nđi bnUirienje. Rj. 
himzšihUl, fSm, vidi brazditi. Rj. gradili liratdu. 
impi'. lUo:. riđi kod bruditi. 
iaairN. f. pofti^ koja ne mijeni onifimn (irvi 
kad pofnu orali. M. Gj.Milifevif. DAKj. liiab. - 
takitn «iut. k»d <QcljaoDi(;a. 
III, btSutlim, r. imp/. zrnditi bruulu, fureheu. 
cf, bnudi^U: Onudii brasdi, vodu mami. 
«. pf. ffei. o-bnixditi. u-, »>•; r. imvf. Hini. o-bra- 
'— M, n-, M-. — t'ri- li ura* uvaki dau da jionijt'? 
tdi 1 povlaft njivu Hvojiilf Ib. 28, 'Ji. 
fcriugvilul. f. *-i kor. od koga je i brii»iili n pni- 
wJ€no» ijlata »1 nu if. Uo god nalik na briudu: 
Đriugotiita, bilji-ir ud raue. Bt^Ua. Kad ko k'*^' <■ 
briugolitu od Aiinu. i. lianovac. (7m> trti Klinom ma- 
i^ trnuifAitu. H. Vodofii«!. uo»^ parotina, tarmo- 
tioa; olitjak, poJJljak. I>ARj. G13b. 

knxK»t, adi. ntbtroru*: <M kud ti jt t« tikvu 
bnugoraf S, Pi^livauorit!. o tikvi crnoj po kigvj uh 
etontgt i briuttitrirr. koja »t lort i brokava. !)ARj. 
iil4a. itp. brazfculiiia. 

irtiMniv, n. dus F^rcbrn. to »ulcare. Rj. uerli. 
od bra/dfll. ritdnjii kojom tko lifasdi, 

bfUlJr, R. ttrhaL od brbati. radnja kojom tku 
hHia Uo. 

hHMll, lirl)jwn (• bTbljein} r, imjtf. traiili ito pi- 
t patt^, po tum« i uretaljHJu6i i prrmti!in:i. 
Hnitif. AKJ. HUb. r. pf. »ht. na-tirbali (na-brbljen>). 
UB. brblali 'i, — Kad u jutru aranr, tinpipljc ilivljiui 
|*lijcpi vrnia ud pvfitie i vidici da iii zatrurpua jiui^ui> 
]M pp^iini brlitU (urno iitna da )^aka ulivati, ali ga 
ne mUKne nat^i nikako. Npr, UH. 

bMliJiJc II. Rj. rtrbal. od brblatl. ~ JJ tidi 
blebeianjr. Rj. rudt(jt k«jom tko brbln, bldie^e. — 
9) Han SrhHupprrn. rrrpttu*. Rj. radnju kigim n.p. 
»vinja hrUla. 

b»Iall. bH>lim. r. impf. — 1) vidi blt^beUti. Rj. 
vidi i brbljati, i «yn. tud blt'hvUti. ■■. vf. iltii. tu- 
brblati. — i) ictiHoppcrn, mit dcm J{iUwl durefiguvhcn, 
ervpart. Rj. triiiitt Ho prmititiH i lupnjuiH kao ito 
fini ninja Čadom: ^Hrbt'i kao unuc fo praznim 
uoi'vania. Po«]. đU. < ini u njinic lao ■vinja * neki- 
nJMiia. I . . kao Dviiija kad jode mekinje, pn po njima 
brbia ćtiitnH i ruuir<'« ib)- ^Htk nVJi brb&lati. itp. I. kyp. takra hpp. kod balo. eidi bletictaA, i »yn. »a^i 8«k|c. «■ i-idi brbtai^e. Rj. 
■tf. Idjfuii, r. impf. riđi bi brblali 1. K;. ridi 
<djr. T. pf. tloi. ix-brl>ljali, W: 
hljav, "dj. koji mnoRo brblja, eJ<ipperAa/t, gu 
•" ' -" ", landnv, Inpnilji 
uu. bkbetaj, t »yn. ondje. 
JkUmumt. bfbljnvca. m.brhfjuv foejek. HARj. 1114 
I bMiet«t, * «yn. tm^. riđi brblanje 5J. Rj, 

••cfb'U. od brbi^tati. Bj. tridi barbu- bfbljavica. f. eoncAjfljMjent«, L. Zore. DARj. BI&l 
nekakit boljka. 

bi^boljt^nje, ». dax Svhndlien, tahrorum erepUut. 
Rj. vcrlial. od brboljiti. radnja kojom tko hrlioiji. 

bHioUitl. Ijtm, V. impf. kod nvinja pn vodi trali 
Sto i kao da jede, sehnitUen (rom Sckicein« tcem* a> 
ini WimEr diirchšucht and frisut, Itdiris crepore). Rj. 

bi^liii-!ili. lirbn-i'ui, i^. pf. {u TUmiu) treinemd »agen, 

ihri, li.,,-. II] ;,)■„- pldi, jecajući ret'i. oke. bHKiMić. 
Iii^'i-i-iii ('( n]h(K;iii, bfboSemt fpDloty't ote. tma JJa- 

brb6trihjo, H. 

brhtitiin]i^, ti. 
katije, brbukaiije. 

brbiilnli, briJo<^em, v. impf. vidi brblatt 3. fti. 
tražiti Ho preinrthtći i lupifjtuH kao Ho čini gei^a 
iuiom. 

brbAlitd, b'rboi!em, v. impf. ^ntdelnden ScAoB 
herror)mwjcn, crrpurc: vo<leiii bik brboi« fcađ vMft 
i pntkii i f.-iif'k:! liiirl „■ Kfigrjjiiri te po vodi đotje lio 
iraži. l;j. '-„U l,;(il.iik;iii, lirlmknli. 

brbD(-ili, lirl.rn "m,. ,-. ,)/; tiimariti ii ito mkom ili 
jrlavom, srh-u-U litm-iu falireii, imviitio »umttm. Hj. 

brbiikftiijt', u. mli brliiiiiUije. Rj. riđi i barbukanje, 

brbdknli. bHiućem, r. impf. vidi brbi^iati. ^j. eo- 
deiii hik hrb-uie kad viče, i patka i guska brbuče kad 
ie suijnjuri te po rodi dolje što trati, vidi i barbukali. 

Bhrki. <i<]j. itu pripada Jirdimit. pa brtu itgotorv 
mj. Hrdski, h-jc f '■ 

bh-niill, bftnPni, »>, pf. (u IJoui) maio »amo do- 
livatili, imrahrcH, altiti^ere, cf. labn^nuli. Rj. tsp. i!«U- 
brunuli, prilivutiti se jela samo niato kao u hitnji, t 
impf. 6ilHbn.'«ti. 

bH, bMa, m. brfn, f. (u Boci) kao muoiiDa, em- 
arofie Menf/e, copia: kolika je breit vojake 1 u najvuN 
itri od grožfgs, od aniokava. cf. jek. Bj. — bria 
mnnitiia; iirc vrijeme ^emii m^boije, elonje u kom 
j(- Sto kad priapije do iiajbolje^ »voga vrtimeoik, do 
ni^vi^e visine u avoiii razvijanju i napredovanju, od 
kor. od koga je brk, tako du je po njemu kao vtH. 
DARi. BHia. J f- J 

bffnk. bfeka, m. das GcrAunch des n'tt 
■OM«* aquae cum q»i» transit: Vodu gani, xa n 
hri-ka nema Bj. glits od rode kad w po »jm gati 
brf^ka, u i Ri'iifi' vai koji se taila diie. — UjmUnput 
bffak udari ir. joEcra, kad Imai Sta i vigjeli! atdafa* 
■a dvije gbive, pa jurlS, da ih ava tri proiderc. Spr. IS8. 

brfaa, br^na, tidi brOni. DAiy. GIHiu 

btčrioTn rrAva, f. Art Pjlitme, lwrbae gmu*. Bj. 
rinrti minor I,.? Rj.* a po tome bi bila ufa k«ja še 
tore i Kim/i'lL'ii, ki^c vidi. 

b^(^^Je, ti. dim Speiehen, radi<iiio. Rj.-verbat, oi 
b^'iti. radnja k(gom tka broi n. p. točak. 

\tmi>, m. dem. od brk. Rj. 

bj-f Im, f. imgm. od brk. Ri. takva augm. vidi kod 
banlafina. — To tMno star ^jedina, ou obriti b'jelu 
t>mdu, i oboji te lirčine. Npj. 1, 395. 

bHiitn, n. (u (.'. Vi.) gomjn iiana gdje rastu brirorii 
(Mierlippe vo Sclmurhart trar-hiit, rejfto my*taei» (lo- 
biuin Kuperiuš): Briiite mu je kao iH-tn od crevlje 
{V^L 30), Rj. — ry>č> « takim nitut. kod bISliite. 

b^ltl, il^m, V, impf. Kpeichen, radiare. Rj. iidantti 
uaooe u glavćinu. poslanjem od brk, kuji se tuima 
Iflo ito god ii^asto, ito gtrh, jer i oaoci » glavUni 
girie kito iUjct dok «« bet napliil<Jca. objekat moit 
biti tofak: brfiti tofak, tofkove. l»ARj. lilB«. v. pf. 
nloi. na-bn'iti. 

bttji, ad^. krajnji, AuMeride, ejtremiu. » K}.: bWj8 
{litro, n. rin« dtr dumienitni (harten) SchtcMngfedtm, 
penna nutant, inutđis icriliendn. rjf. brfni. lij. aamu 
a pfTu, kakva mi nekolika u ptiea krilima na knqu, 
a tvrda hu le iiiJeHu dobra la piHaiye. pontanjtm od 
kao Uo god ii^asUi, po tom kao 
Cifib. 

UUgchem im \Va»ser, agUaiio aquae. 
brukati KO. rn^nja kojom ko 
»e Mka u eodi. 

impf. Rj. V. jif. pronti bnlauti. — 
UM fiicto o^un Mitata. Rj. riu- 
I fujf. — 3} nam, re/tekg. pl'ltsrhem, 
'Uo, agito: brCl« ae u vodi, Rj, ku- 
'"'■ oko *ii>t vodit. 

1) Weg, d«r tom viclen Jtegen 
en Sehnte pllittcktrt, pio« Ivhrifitag 
IcavicR. Kj. pui po ki^em je i>d mnogo 
pf^u iinyega iilko blato, te tie iil»ći 
U vidi i bljus»ivics, ks^^kn^-icn, — 
Hana. L. oko JTiSa, g. reltvunovit 
LRj. Gl7a. di^ln. 
n. mala vArofiica na dmiioin brijegu 
ie): Da bi iili Bfiko imrobiti, £1^ 
K Bava. Kj. me od eode Brke, koja 
Sttvv. — Bt' pogodi agu Onier-agu 
e Brekom g^m. Npj. 4, -iSJ. tuG.: 
a. DARj. filGa. 

j. neodrejijeno brfan. — JJ u. p. 
bMje pero: Kako ticc jarluliko grafu, 

* pcie akafe, Rj. — roSctao paun 
je, sjaju mu ac firčnri /jeru. Npj. 1, 
Uomljena kriJa, jere hii mu oba otpa- 
p pera poakubeDa. ii, 44li. Nnka K; 
Mo ti perje opalo. Heri-. a.'iT. — 8) (u 
ik:, gering, fčnui«. Rj. jiormidn, »iru- 

• 3j ko je čim god Imlji od dragih 
Se drujdli. i^p. brenik. — Tako na- 
reda K jednofia po Jednog* oil lirč- 
, Zam. 2l)T. 

.:a, m. proeer, poglavar. i»p. brfni 
je i postalo. DARj. BI Ta. vidi ftionik. 

'. pf. einmal pliitichern, aonitum 
a. Kj. jednom miAnuvši po vodi 

i m Ime. V. impf. brukati. 

J, dijel Crne Gore; Kada Turci Brdu 

L adj. Pidi brdni. DARJ. SlTb. 

Yfh.-riJ,,ii.,..u-h'-v ■pii- prctinea Itatorios 

V' '■■ '■■■' ■'''''■'■";- 

filnriii. 1: -'" pripada lirdarv. 

il" . ■ ■ ■ I idi briteljnk, 1 sy«. 

_pn-hii..- i.j.l-.i' -liiiHkn ori LOOO se- 
lilo. Drngi inoj inia rinograd nit mdnu 
ifi. dem. » takim nuM. ie>yaS(.-a, mje- 

^ KCUaAce, srda^e, strniašco, KunaAee, 

i i t. d. 
SjkSf tn. dem. od brdo. Rj. piiU ht- 

i breitif, breinijak, vtbrciak, obrdak. 
j šyti. ondje. — Jeii('& (plauina), koja 
hrriuje kosama i brdeijinmu, Danica \ 
ika brdttjkii m topova pucati. 5, 16. 
trene gozbe... no grakiime bnU^ku- 

WeberKttitde dag, irurin dag 
i) gUht, cf. ogloblje. fU. u »tuna tka- 
.na ono u iiemu ttiiji brdu. — /abr- 
Hga kao mala gredic« Ato stoji oiloigo 
> o njoj vise fupila i brdila. Rj, IMb. 
i brailu, i oflalo, Ato otaon valjade, 

t. od brdo: l'o lirdina i dolina i 
i, RJ. (])0 brdin)i(h| stariji oblik mj. 
~ma). — Odu baba u Itrdine, u br- 

;. 1, MH. 3r>0. taka augm. kud Imr- 

montuiiat. Rj. Hto pripaiUi 
v brdan. fuii brdski, gorski. — Timok je, kao i osUle hfdne vode, vrlo brs. Da- 
nica 2, 37. 

bMo. «. - 1. n) der lierg, mom: 3* brdo. htrgauf. 
n'tTisum; nTx bnlo. bergtdi, dcor»mn. Rj. (pl. b>ila. gen. 
bAiil. Bi.) deia. bnla.*ce, brdeHak. augm. brdina. vidi 
bilo 1, dijel 3, f^ra 1, kosa i, planina, strana 4. — 
Kolomijfl, vagaA u 'iriiu. Rj. 2l^a. Odsjttlo se brdo. 
Rj. 448b, Da ne bi prednjih Kuba, ode preko devet 
brda. (Kaf.e se kail ko ^tu »austi da re£e, pa le pre- 
misji i odnti.) I'osl. 52 (preko devet brda kaie «e o 
velikiij <la(}iHi). Zlatna brda nbe<<avati. l'osL 91. 
Pravna vreća stal' uf hrilo ae inole. DI'obI. lUU. (ita 
ove ptidoviee ima draga: Pnuna vroA« tugor stat' ne 
niDŽe). Putrš, u Delabele (dme) i u Bliilii^a vrh brda. 
XVI. Prosu mi se biser po ilafenu brdu, gdi car vino 
nije. Spi. 1, 4*J2. OJ na brdu na hvroru bor se ze- 
leni. 1, »21. Kao kad fovjek bunca u imiesli pa Ko- 
vori koju H brda. koju « dola. Npj,' 4. XXXVII. 
(t^oforiti koju s brda loju s dola: govorili »ad tamo 
gad iimo, gmeteno, bejs reda i prilike). — b) vidi brijeg 
2, f sj/n. om^e; das Hfer, der Rain, rtpa: Te pre- 

Slovi tu vodu Cetinju, preplovi je od brdu do brda. 
Joj. I, STO. — 2) iensko (jii. bTda, gen. bfdSl, 
Weberblatt, pecttn te^toriiu. Rj. w slona tkalačkoga 
kna feialj kroi koji je provučena ognova: GrijeSka, 
kad se uvodet^i W lirdii pcctikoAi jedan Kubai.*. Bj, 
lOlb. Uescćanu brduftensko). UT^ Obrvka, onaj 
konac kojim se lirda nve«uju. Bj. 434b. Vrmalicm 
pita kma se u iAuuiiei od prije itvala ^ita na brdu. 
Rj- TSia. Ne mogu Joj niti ustajati, ni uretimo brdo 
udurati. Npj. 1, lri5. I evo ti sedam boAfaluko, nit' 
su tkani, niti su pređeni, ni u sitno brdo uvo^jeni, 
vef od fist« Klata Kaljevani. 3, 393, 
brdAvit, o^'. bergig, monlaogug. HJ. gdje ima bfd&. 

— l'o brdovitijem pij^ima tako su kuće raadaleko . . . 
Uj. r.Ttia. .Srft(ja jo gotovo sva fiitIowta. Danica 9, 
3(. Po Južnim brdomtim krajevima Srbije. Npi.' I. 
XV1L Loman, ovdje Knaći kamenit i brdovit. Npj.' 
S, ii'JS. udj. s takim tiasl. kod barovit. 

BIdskl. adj. Rj. ito pripada Brdima u Crnoj Uori. 
Ilija Brdskoj semlji glavo, Rj, Tu gn Brdgke puAke 
dočekiiie. Npj, 4, 428. (kako ne w brtu govoru d 1 s 
soitai-lja u i:, neki i piSu tako}: U to slaaa Breka 
pokrajina. Npj. 4, 3H5. B se bojim, i kalu mi ljudi, 
e Če udat' Breki kapetani. r>, 180, 

bMskI, oid^. Mo pripada brdu, brrUma, OdiirifS; 
montanun. tndi brdau, brdni, gorski. — Arnaulaki je- 
najrod . . . kao tirduki narod mt^ao svitgda biti u ve^j 
nlobodi. Kov. 5. 

bi'Jun, brdiina, tn. (u Dooi) dva groida na jednoj 
lo/.i osje^ena. Hj. ud Tut. \)on\aatt, Hap putnički? ifp. 
DARj. lil'Jb. 

brt! intcrj. imperandi: đi\j brc! kamo brc! hajde 
bre! RJ. utvik Tvnki, kojim m jale utvrgj^e iU> »e 
kaie, kao napomii^ufi da m thHigki minli, a lijem aofor 
biva i oStar, kao kad m tko osijiea, a kad kai kao 
daaerečt: ćuJeS? Cu UT iltal dali«! Daoieid, ARj. 
(>20a. — K&rel Ovom se rijefi pokazuje kao neko 
siarjeAinstvo (kao malo manje nego aa Inre). RJ, 3«8b. 
Nabrekivati se na koga (osijecati se na koga riieiijn 
bre). KJ. 378a. „Bre f^\* marim Ja m BrkaT Ja ću 
Brka ovijem buxdovanom.< A čoek mu rekne: ,Be 
i Brko je neki. Npr. 4. >Dofao da me vidi«. Onda 
Kiiiaj srdito rei'e: „Bre nije on dotao da te vidi, nego 
da te vodi, 30. Garav ab joj odgovori: „Bre aždajo, 
ne kopaj trica. 4T. Nagom se junak na junaka, bre 
koji će ponaprijed poći. Npj. 4, 'Ž'ii>. Bre aferim, moj 
Srpski vitefej. Ty, 111. A ju nemam ni W)(). Bre nemam 
ni 1(K) for. nego uEiuudjem le a« branim. Siraž. ISHti, 

laaa. 

bribprlBO, f. Art Pilane«, hcrhne genus. Rj. ane- 
muna neiU'>rosa L, Ki." biljka. 
brAranJt^, n. viiU orekanje, Rj, 
brtuNll »«, ciUn se, vidi brekali se. t^- bre konm aotoriti, o*ijeenU nt na loria. riđi i hrcktiiti đ, nn- 
bi»civi»ti KC. iiabrpkivati ; onliahiviiti, naliuBivnti, r. 
pf. breknuti % »Ini. nitbrc'knuti. 

br^nvIpA, brtvaljn. f. muncii mnjor, rditn tatihn. 
itp. Euo(l)tra<^n. — M^atnvicn ne razvitn kito livRda, dn 
nft nju hrttvija pane, bi se moljak učinio. S. ].jiibišn. 
Srernriea, brenta, munca griindior. Htiilli. — cn 
na»t. w bretniljn isp. ktid biilciitjn. 

brMiiiJe, n. dan UaUen, Knni'ttu. Rj. rtrbid. o-t 
brrfiiti. kuje rtdi, 

kritmi. hrttnm. r. iiupf. \a C. O.) IcntiUlm, liiilltn, 
mmo: Poite hrfh, njunnci j*(e. Bj. knti iri^ati, tu- 
iali. cnjati. i*p. ht^ktiti. r. pf. breknuti 1. — Igru 
nn ftitnibei^e, kod nnjvet'e muAe hreie. DPosl. Itl. 

brt^f. brWa, f. iil. vidi briife, i »««. onfije. — 
PWft vTHMe (Ter*. l)Po«l, brefe f. pl. arop. kominn. 
i II Pelabele t^nacciHl i aPUili^; prvi jo slog krn- 
Wk. X. 

brtfltl. ^m. r. pf. (u Rj. iliimpamkinii i/rtješioni 
V. imuf.) o zemlju lupili, tu Boden vrrfen, pnijiciii. 
Ili, pf. oboriti kt>(fit nn zemlju d« kao zvekne. I>AItj. Ki.p 

ežib. riđi i 2. Br^frava. f. voda kojn iivire pod (ilnii 
fniiiom II Hprw([ovini. Kj. — imena rifrkuti 


wtima i 1. 1(. lakvim na*t, Dobravii, Jrnivn, Knrnvn, 
Krbnvn, MUviu Moinvn, Hesavn, Tiimnnvn, l'm.ivn. 
('nrenri ienuka ft takim ntuit. vidi kod Oo^avB. 

brcrATlI. 'idj. hUgelii), tUrumn. Rj, tiiijt in'ii htt- 
fforii: Po ''rcflor((yrw mjalima imn liiii?« vrlo lije- 
pijrh i tvrtlijph. Kj. iiTIln. ndr.r Tiif^jn mnjki 

. kod \m- X brijepi Tiuiokn, prcinu leiu. 
BrtfroVNKl, iK^j. lij. Uto pripada Sregi 
bn>KAnleil. r. die Meemrhtralbe. hirtmdo pontiinjtpt od urijeK 2. 

brftgćli "dj. (po »p. kmj.i — ij lu pnm.i ncaieaHffer. 
grariJv*, rf. truilan : Hve biti mote. do brnd (V>rk, 
iPottl. '/7U). Itj. r>(J> I bremenit, iljeliiij, kiiljiiv ^, 
ncjnk 'i, iiuHeiP. prisoban. panan i, «iitlruiitn, U'^rolJin, 
tetuk 1, zbnhiiD, c^jot*"- ~ '^'"l 'f^"" brefij'i iiHle^li.' 
-kokofikaluda I^bitlKVrpiplit^. Rj. liOln. PrrMtiipnngn 
jiikIISLa hrrajtjeh ima miitovi »e rifliijii. DI'okI. IIM). 

— 9) \i Hn'iilJikoj anjvUe i»e (ruvori itaiiui ni kravu. 
triiehlig (nm ilcr AuA/ praetinans ftaeca), cf. Kteoufl. 
Rj. u I'otavini UnHtiAoj govori *e ta tenu, u u 
i/^eknjitn drugim knijerima ^ova ca urakM iirotit^u. 

— iS) U pTcttaieiutm imi*l<* : fiora breiga rodi mitu, 
veliko hvde A pnkit niitH. DPnil. 34. ' 

br^|i()i^]o, n. tvrh. >Hpft. ud brffgati, kaje vidi. 

brfi^ati. ^tm. r. impf. pratijnanlem pirtre. ]iARj. 
Htiilli : gtartdum raldere. činiti lirtgju. v. pf. tloz. 
Diibre|Hiili i nAbreKJilli ae. prfia tome 
brc)daO (te, po'lujali firegji iflj.- i.iii brfkik^Jf. n. diu iitp-mgttt. imprr'itio [vr rarrm 
brel Rj, rerhal. od lireknti m. radnju k'rjiim uf itn 
hrtkit. 

brNull M-, kiiiii Ml, t', r. impf, lU Jemimden lin- 
«i)K», imprriotr dira, dirn bre! Rj. gororiti komu 
hrv, o»^ftrali w hii nj- i^di brcriiii nct, i ni/n, ondje. . 

brtkli^n, f. — 1) der SpctUrbaum, »orfin« tortni- \ 
maliM /.inN, Rj. drm: Tu je rruin hretii\)«, k njoj i 
dnbodf i^bani, iHidiijrknlp frrekir^. ml nj« pnirr 
nriralr. Niij. 1. UiT. - i) die Frurht itava». torhum. ' 
Rj. ro)l nj logu drrrta. — rurri ta Mije ■ rod niu 
I iukim niuir.'dudiiija. (■Iriii^itljn, kokotliiji. kiikinji. 
*-'" lukluj«, Mun hr^kinjov, adj. n. p. drvo, lisl. Itj. kUi pripada 
hrekinji. su nimi. i»p. »plov. 

brbItliiitjCi n, diiK Srhn-MlK'H, nnltvliitio. lij. rr.-bal. 
od b^^kUti. radnja kujom tko hrekde. 

br^ktiiti, brSk^Sm. r. impf. — 1) Klmnulitn, an- 
hd'i. cf. 'liduaii. Rj. diiući naditmih se, — H) bb lire 

k.T ■ •'( breknti »e), cf. rmbrekivnli. Bj.» 

:i:il<n>dv]t<i; unb&hivnti, nabunEvati. 

■ -h.L nnhreknMti. 

I>ri't,iiii. , -111. r. impf. kaie ne ta sablju kad 

č.iiijT'T. riiii i'iiLTiiiii; llirren, fonn'eiiare. i*p. lire&itL 

I). tmpf. »lili. jjud-bi-eklivali. r, pf. l)reknuti. — ^tiila , 

ahljn |io(lbn?ktivftt', hrAii Marku uk desno 

pf. — J) breknr mnlia, 
hreknt »aldja, v. impf. brcCnti, br^ktiti. » onim itm- 
renju biie oke. brinuli, bi^knSm. ifp. l'.Mtj. t'rj:)«. 
— Sy ciibnult, prodrijeti te, oKjeH *e. « ocuih ma- 
ifnjv jamačno je akr. brfknmi, bfEknEm, i'sji. P.VRj. 
I>23b. ri'iii rift-brekniili. v. impf. br^ktnti '2, i gr/n, 

brćmn, f. (oko Kninju) kito plonkn xn vodu (o<l 
duiica). Ari plutlc hiihiru'' Thmhr, rnxig Ugnei 
tjenu*. Rj. im. briiii.iiii' :. ■u' .cr,, .', I,:ii bi/p. 

brtmf, brfiiii-iii., . 7/ ■■ lirnh'. on^i«. Rj. 

pi. brenl^Illl, gen. Im. h . ■ > i : . - Jlarilo sif n 
Criioj <!ori n|irli nali-, i. i |i-i|>! ii^,,.. kiiD 'iirmc drvu. 
Kj. Hlll. Kum u kuuiii irkrii" urcmr liiimc, |)» kakO 

en JL- iiotiio, iflpadata... Uj. 314b. Vežu bremena-itSta 
I vcigiiilna ža nititnjc t torare na plo^ Ijlidakn. MM. 
2:t, 4. Ne 6a metnuti na vno dru^^oca Itremenu. Otknv. 
2, 24. Ixv»š<5u V8H ispitd bremenu Misimkih. Moja. II. 
I). (j, — 2) (u Boci) ienn « iiTvrnenom, t, j, trudna. 
iy. Sto ne nogi u utrobi: dijete, a t iivinee. — DoRJ* 
vreni« breme dn ic iniu Kj. 231a (dijete da se ndi). 
IsK cnra ostane rariea trudna, i kad docje vrpmo da 
»e l/retae ima, omi rodi mu&ko (eđo. Hm. 27. (!ln* 
(loapodnji opraMta ko&iite bremma. Ph. S!I, 9. 

brtaienlpn. f. neka a dii^at^ka vu^a. tuko da tc 
male lutao nositi na i^unonu ili dvije natovarili na 
konja, Tragfiun, dolittm prniotilc. Rj. ime jnj ndntU 
Uto se miri kao breme. ^ SrcnienKr« i liarila niikniji<vinin 
MU uie a nn »njedl deblje. Bj. 26tib. Ali s<- tmjvi;.- 
Kve nou na Bumaru . . . i pi^ — u mjenitiiLiiui ili « 
brrnienifamii i t. d. Paiiica 2, 1S8. tup. bri'-itiii, liariki, 

b^^^■onil, adj. n. p. f.rna, nckmunger, gniridu*. cf. 
truduii. Itj. itp. bruiuo "i. riili i bn'f^> < **/"' "ndje. 

br^nitM(M, f (u Li, U.) konoii breme, der Lwd- 
traaer, bujulu*. RreuienoAe nose iiajviKe aiihe iikljpvc 
B Itiji'ke u Rotor. Rl. riđi atnal, i tipi. ondje. — 
la^oblifje itp. aakonirfa, t. j. bremono-noliii, Mucono- 
no^. ordje »e dra jedntUcit uliiga naiittt}«, pa jedint ml 
njih otpada, itp. Otm. 'J. inp. i 'alironnSn, claaonnM, 
kniJKnno&B. kotlouo^. kriirnjnoln, kistonola. nifkn- 
no«ft, torlionofia. vodonoBa i t. d. 

hr^n<-i>. bt''riio(;i (br^nea), n. {» Oruti) der Oloi^cen- 
t.i.,.. ,..1,1 y, !.!',i.„ lampanae. cf. zv^HV, kl.itnn. 
1:i I. jc/ifak 3. u tnmn imo ito run 

JI , . •'■I'ira V nj. 

hr.'vliljrlii.in, m. riđi brciljoliovi.*, DARj. Ilimb. 

Iiri'>kii(. 'i'i.i. flu pripada lircnkri; n. p. Iimtkoro riđi priuikva: 
bro-krira- - 1} /' 
L,nn. Rj. ■(mi. ■ V 
linim. 'f. pnuikvii I 
koln fv ne mofe ri ■■ 
nlfnt. gRium. R. «ib, /.'if-An. kojn 'v 
iupi}.,: RJ. 3aiK V Srbiji ima do-ta . . 
uio* ^ KM. 
brtskrh«, f. dtm. od bmkn. H). oiija 1. dn«. 


hm prr»ira 


'"" P^- 
..d koMii*: 


nraMHjirtiltl: 

ti. puMl. up. niiUtv. 

StSvca, fl). Ulmgttih. baculai brdo na lijevoj tUnoi Ibrn 
i. 14 .S'rftt/i. — llret(t)nik, postanjem hrsUfiBJe. n. da* »cknelk anrerit-inJliche Spreehen, 
' ■ ■' Itj, verhal. ud brgljati riulnju ktjom tka svijetli. '. Ulmttoek, funti^ ulineti>. Bj. hrc 

IThunhott. liifHum ittmeum. Itj. lire- 

l^Ja, brzaku, r' Kj. pnika k Urei- 
It Itidiji: l'uua mu je lireki o ra- 
; ruke drži brcšakinju. Rj. 42b. Taoku 
krila. A dohvati hrciia po iirijeili. 
nekoka fuSia (hreSu). lij. 37<ib, 
lae l»ve i a njegovom hreiliom od 
; . \ aahv ■ *' " ' "" 
okićene . . 

[It brežuljak. Rj. ilem. ud Urijefc. cirft 

Itubek. i au Korćiilil tidi vreteno, 
vrijeme. 

Rj. prijedlog brax ima vrtu slmb« 
rigeđiog be«. — Knkav dimnV hnt 
Lakva i' no4!ua hret »jajiia lujenecaf 
» mlađa ieuik«, hi-et ijmer« ivoffa? 
, Pratend zvone aa nova brdu, gje- 
O zadale, da ih ne uo»c 6r« poila- 
iJR, }n-a jiinaćkogn, I, l&l. 
rie, hetiAft ulbti Linn. Rj. lirco. 
brenie. — Usu^'e nekolike breie, 
!f,. 3. 

'I. od breza. Rj. mula hreta. 
jutigt Sifkt, betula alba. Rj. mlada 
« mut. koje ziutče mlutM biljku 
. . , jabuke, jteim, jošiC, ke8Wni<i, 
ivif, tiBif, i t. d. 

m.der Strkertmald, hetuUtum. lij. 
HCMt. »sp. »ptik. 
Ji. colt. ci bru»i. mnoitvo brišu. 
tirfc«n, iKtulinaa. Bj. Jtu jiripiidii 
ona. Rj. 47h. Musa, biiM u ilr- 
klenova i javoroviij. Bj, 375a. £'i 

|(5vca, nt. Birkenutitli, bacutut btiu- 

ikup. 

mfier Birkenuti^k, fustin iKiulimtu. Itj. 

».fiirkenholB, tignum lietnlae. Rj. Iirii- 

_ «. od briiee, Bj. — Tek iziđe vodi 
t'4, ti6, eirtii brijeg 3. — tuka aufliii. 

iia hljeba u svujoj kiifi 

govori »e u Brbiji zn, tioruirU' 

. tiStfa. breii-hl|ebovW f/bjc oidi.*. 

z proumeitilo im t. 

, m- (tem. lid brijeg. K. — Le- 

Fsft'laaiiil. Rj. ^^lo. vidi htei&f, iz- 

^ce, brd«ljak; gluviuu. — riječi » tukini 

L momiuljak, trćuljuk, vi&uljiik. 

I. etietutug-, tlu je pi»mi brvculjaka: 

i Prevlaku. H. Lj"t'i^' "ledalm 

L«pada na luku Oruiku, M. Vo<lo[ii^. 

w gitta nyriuea. Hloviuitc 1HW. 
. govori K t It Hrv. inji. brkljof, 

S. »vez, Ijemez. 
koji bri;Iia, der Hchtmll unti 
^■^, bliiteru. lij. »uprulHu: tajjiz- 
' » niut, pidi kod biralo. :U«tl, bl^ljSni, p. impf. govoriti btKo da »e c froljt. 

ntl^Ml, bl^ljani, p. impf. g 
moto razumjeti, itchnelt Hnd vnveriitiindlich spTa:hen, 
hiatero: Brglj't kao jare po lupatku (kad koji brzo i 
nerazgovijetno ^vori. Po»l, fla), Bj. inp. Čavrljati, 
mmdiftti, irtnsiti. polagano, tromu i neratgoo^vtno 
ijoruriti gujevutati. 

IiFkii. ii'fv. ipo iNiot\ kraj. Srbije), tu'f'tbrzo: Pravo 
'■1 1' '" II '■"!". Kj. tid tor, od taj« i brao. — 
I ' i itikn devoiku. brao drugom kb 

!■: ., I.S4. 

i.r;:|.iiiii,i. ';'/ od Urgjnnin: Povedi mi Brgjit- 

ii.j.t i.-L,.i:i, Uj, ljudi kuji iiec u Brdima u Crimj 
iJud: .V iyinv ili Urpmija Ijifta. Npj. 1, 401. Uredio 
HvoJLi Brjti'itiiJH. 5, 'J4<). iintrna t taktm muit. vidi kod 

BtsliiBln, m. fp'- B^ibiil đovjefc iK BH\i: Sve 
hrgjime bezumne jiitiake. Rj. — Kud <^A tamo, 
Gjemo BritJHntne? Kpj. 2, 412. 

BF^Alika, /', i.btM iz BMii: Posla<^ii ti drugu i pre- 
slicu, pa li pređi kako i Drgjanka, Va, 

Rfn»nski, ndi- Itj' ^f> pripndu Rrgjatiima: Sebi 
zove BrgianKke fene/ucc. Kj. 

bl-hnii, ni, (u Bodi »uki^a prteua, leinentr tMter- 
t'iek def Frniten, eestiK gentif. ef. brnjica. Rj. po- 
«t'i»y'ei« <!e bili ud Barcbent. 

HrlbTr. Bribira, m. zidine (u selu toga imena) u 
rialmaeiji izmegiu Benkovca i Skradina; govori ae da 
Ru tu sjedili ZQbi<!i ili tjilbifi, patoiui Zrii^'ski. 1:^. 

brlea, /', (u Baflcoj) — 1) pi'A" britvica. Rj. — 
S) eerdc/Ulick fUr einen Barbierer, toruof (per eim- 
temptvm). lij. nativa ne taku brijač it podmnijcha. 
voc. brico. I)ani'ti<!,^ -'^Rj. IMUb, tiieif kod oeoffa ma- 
ienja uu, t. i. du je rijei miloga roda, 

brlcko, adj- f- mje»to brttka Itidi bridak) u pje- 
»ni-inta: Sa bricke *e sablje udarit. Npj. 4, IIH. 
vidi brickinja. 

brTekliO>*. f. |u jijeemi) britka sablja: Tad briekitije 
Oorde povadiSe. Rj. briciui sablju. omK britkinia. brf«l w3t brijai^e. Ri. 

D. impf. vidi brijati. Rj, 

pf. Klui. o-briciti. — Kriči hitro 


briHtI. bi^flm, v. impf. vidi Ii 

■' herlicriii, r. pf. idui. o-bi 

iii|itLiiuL, Itl'o«! ii. Mutoo je Uva bričif. (14. 

Iirii'-ii. 'ihi--ii-i ki'Ji ne rifu i ivitu-etu kao plriv (tiae 
niiii II fiu:ii,iii i-niiloiia vijeka. Uau\B{\ AKj. tjila: 
[.iiMu> ji- rJjiL'' l-i,ra,'uia se usto Uesu. DPosl. 53, 

liridikk. "lirii.i;ii, wlj. oštitr. nad še govori aamo o 
iiuiCit, 'jjoidi, xablji: Ukloni »e, neko moja, a puta, 
britka 'ajorda da te i;e obriže. Noj. I, ti^i. bloji zveka 
liritkijeh salialja. 2, aui*, Pake britke maie potrgoto. 
li, 421. u Rj. »uTiM.- Britka sablja, f. (at.) »charf- 
»chneidcnd uiie ein Đarbiertitei»er, ucutu«: Na deimicu 
i u« britku sablju. — isp. bridjeti. 

briiUeli, briđim, o. impf. jucken, prurio: bridi mi 
noga. Rj. oidi svrbieti. — iHoHenje udarati, bosti, oStru 
bili": bridjeti; britka (aablja), bricJdma. Korijeni 146. 

briga, f. !hrge, cura. Bj. vidi dert, griza a, kar 
% pPlta 2, skrb (ikrb), starost 2. ^ t) attnintta briti : 
I tuko car a felikuj liriii Leda zapovest Npr. 20(i. 
Kad padne kufnit lirifiu na glavu, n, p. ainu poetije 
oCiuu smrti. Poni. UŠI, To mi je deeeta briga. (Se 
miiriru zu to ni malo), Uli), Kad itiuu god uu smrt 
uurno pomisliti, ptuu mi je brigu i 2aloat bila: Sta 
<^ biti ud ovijeh pJe«amaT Npi, Bela mnraiun, briga 
golema; da tugju majku majkom pozove, a svoju 
majku da zaltoruvi. Npj. 1, IH. Postane glaetM briga 
i posao ko će s kime ostati. Kov. 4. To je najmanja 
liri(ta, nego niij^re da vidimo, jjde i3e biti »tarešina. 
Miloft US. Ostavmio sad svaku bei^a tenialjaku. UP. 
24. — a> kako M r^eč briga uiima u rečenicu. — 
a) brigu Kl ko^u ili za ilo: Ti m to nemai brige. 
Npr. 3tJ. Zu riteak mi nije brige, buuio 6u gt zgo- 
toviti. 137. Za to » her ng tuio oio « 

BriK« babi ta uHor Po« 30 b u hit 

biti ili ftlo Činiti TnL »u k j hru du .a 

K¥wit Npr. 306. P * m w i( kn kud j ko u 
Dl poslu i u bru M >b B je k b 

kuko 6- ga iHigub Dau a S il)b H j b « o 
jwli u frriii. Jiasek. i J r 6m«( fl h tgi 

m rfafi, liuvitfi; bm frnjr* * (I u br if** '' 
rtli; Kdrnfl kflina ako ni dara aii,n mu n hin) 
tađala. [><mI. IRSVk o vd ku hr g uL 

mi je krie« puriaka. P n ti Lh m aia u 
rfiwfo. pa mu reće /jt iUi l«ko n Np 41 Ne 
uiojl« M MMvini H ru/H 4( <v H raj hK 
Ne bojtP ae! Np rf(u br i) aia j Hlraž 

lH»Hi, 1449 im'jijan u rt y iltmjno^ ikh n 
Ja aam iv 'hkiu u(trq ImJ< ^m 

inuitt brige: Itl^m u da U m kaka «i 

Otai' it^N jp dugfo oi ntfno ip or« u u da u u 

■ ma hriijc i truda. Np % V m 6cta ank 
kwi nemimui ni)rd na 1 en Ui HOta li n 

.'tH. Ti samo ji-diui knbau z uci x b na a ^a lap 
u valov. pOMJe nantj b g il licmtg bnq 

i^trat. Ift8(>, i:in f »■»ti konu le nt I i7r 
kamu, briqa čiji b Hrt tu do n Btn n 

PoBJ. 3(1. 1o mi j de ta inga oa 9 >ema a 
to) B- ■ ■ 


a f « nii RQS brige, iiumii (» p tgvta 

{e Kara-Gjorgjtjna brt Min j h 
i ... Milo« 1^. iiT« ma /I 

podno*! *>*,' Jiitiflf rratn L,ha ^( 

mori, » rnib^'a br qa r^ i 

kii^iin firiifii n« I) n u oc nu 

Poni. 1111. lUoui M a o ak na n ru paiA' 

li briga na glaei \ V n mh ir a, ho 

■am ntuliiiMio, da h icdi knkn d g h ml 

NpJ. I. XIV. Ko u a a. a »«e a ua J uu 
a druKO tlo ma ne b u kuh na 1 o« iS 
Ako dojpkani . . . oda St u utn e k mj; Npj 
1, Xin. Moie<» lm u u jff4»' >n m ;ako 
iHor>. Poru. 31. ( utanpto aad a ak ffnijm Kctnal ik 
I*P. iM. — aj a *t ) br q vu m nokata 
rečenicurn tirivetan m rijeei relat n ih N ni 
bri>;« Eiidala, ^i»i t« n u u daro ub I o« b3 B 

n lukon po- "iz klika ih ih (Mvi-ti ^ J ^ ^ ' ""* 

briica i {HHuii) A'u V D 

£« alu ,;« brigu, n i« 

(dvj;!! »rijetu (" (> or 

KaMtva KRpiJk r^ Mat, i, £i I q ove 

i ono ito brigu tadajr jk tj nm na 

N|»j. 1, Alti. O t koxi> i}i) m a H n >W 

brlfndRl, iu(;., p fiaiU iru d trt bn 
purrhkamu i(yV/ii po i U gadu o UJ ra * 

tije 72. 

brlirim«. "•■vi"' I b i^a a<i\jal I. 

briga, riđi brinule bri/ njc To k h m 

frrij/iiiV«. I>»vein. \K 4 

brlmiti, KiUn, »;j d bnnutt, n ^ndj 

- Ne brigiij iiililn. I.j. kDVaft;vu. IMKj. IHjIi. l-OVfk 
HailuiC n« utora ni a kum lU k« briuis oU I u rur"'" 
ne hrtf,*! bai uiku. Mi-KJ, IIM. 

brićl^^Jo. n. i'rrbiil. od hridjt^li, stnnje <i kom je 
.ma ito bridi. I>.\Rj. M'Jb. 

kriiii,brii6.-'H,m. ~ t> '■■■■ !■■■ H-'-- i „ 

Elrit«, lirijaf, ti>n*or l'^n i- 

{alai-, 1wmb<ir, bi-nlvrin 
larbir. — »> brijadn lin 
riM-uiu, (•/■. ualra. Bj. m,. 
* brijaltut it ruol. Unnira .' I,;i 

brfJUlM, /'. f>ryii<^i brilnt, da» hitriiier%n«*»tr, nfh 
ruot/u. rf. u>in. Kj. ruli i Ivljat' ]t. 

^ftNti. acO- (l4P pripada iryuiima ili brijaiu ni bmafi » 0H((; 

>rj Dan AB 2^1ia 
e be bi 

bu^ n n B rf fj u j « /• Ij P Krta 

i I na 5d nj pr6hn a ri za 
njn mp bn A u po n 

bnfi a V k u netnk p (. 
a p n kako aan aau u li k 

br p U 3 ako ja an n 

Ua poK cika. j nbn a p f^^U ma ko 

ti n u ^|t^cn ku pn nn a r ^r no^rau 

p nigoupdKKa 7J) 

tj b b n «bo «w i;') (^ « ■ opAKi o a I n u ak d ako iao 
n mj ui tip Hn ai a n gda Had 

ik as n eo u I iw iruu n jca u« n 

k Mti Pos a J -dao m d p « (rtv 

UH au ak 011 B kal ber- 

ueg onak » bnic o« *«* 

b ego B, Pgo ma Rj 

p kad jt ec li bnjii^ 

m bivU , b iuiak utbrefaik 

t)mt* (mHjoip 
at, nn ondj Nn dnu 

a, pod aiui j m n u ma dan A utftu 
obniHta ),Tiii ( ma a n t( ra ir^jeija 

TM- h N O- ft y » * jg IH brxiei 
o n ra, ond la hfmal koi )d 

N| 37 Pojtto ko e 1 

jia iivufe nu Mjeg. 15o. Maleni brrgori brao au pn 
Igu. Posl. 171. Tifia voda l-rijeg roni. :I17. Vod., leii, 
brtv/e dtfre, nn iijnj Jniija utigi^ prro. N'pJ. 1, ^i*!:!. Kava 
ima »HUike hrnjaoe. Uiuiiua 2. ^ llnl' nc iiii-mu (Dti- 
iiHvul, Siiuuup, Uresi lame, Uprinc? živ. lij. Bjci« ih 
I i-i ■ ' Vii-i pi}«iVa po brijegu muntam. fiiid. 7. IS, 
la(!ju I nJMtl ; a uarud wtv tiUjaJIt; pu . 13, ; I. (ti n.thr, i 


hrciai^nii. viiljulo bi im^njrjuti 
a ka<l, Ui iIh nvuii\ Šta titmiti). I'ohI. 

k brijane a feka. brijant, gubi brijem«. 

U;to malo pomtJA hr^Mu, pa DadIIb 
, tJpj. 5, 36, Ljubovcft . . . koja ie 
" '~'i prijeti, brate, reiln i brenumn. 

(fer Ulmhatiin, uZfMtui ciinpeKtriii. 
ilS, brij^luva. Danif^iit, AKj. Mi>&. 
M lv?«8), — U hrijiiHii tniJaka 
noni. DI'ohI. 1311. Na humovtmn 
m'mu. Oh. 4, 13. 
od brijest, ^ Vlmhimme, ulmi 
iMDŠtro 6ryertOOT. 

Jte pripada 6ry>m*, it(i«ii, n. p. ^i- 
Vferrecht. StrundrerM, jm UtoriUe: 
ta stajalo i Itrijeina prato. Po tome 
^jelo ilirati u lagju dubrovačku ili 
j ae nuibilu kraj srpskib obala . . . 
. ttrijeino pratv imamo i u Uulaui- 
1. UH. mi. 

iskopana u hrijepru pef Ka hljeb, cin 
I sHhterraneoš. Rj. nifn. u brfjetDi. 
1 »aut. kad aigirnfa. 
ISjonta. IH. Srillant. dragi kiuium: 
■^It«. Nov. Srb. 1817, TM. noininiitivH ivom. od briiia. Rj.' 
OlMtudo. ettra, briea. DARj. li5Ua. 
Be. radnja kojom se tkn brine: Upita 
n; jeda njekoiiko ljudi imailu upasti 
.d. Bella. Ne osugjuje lirinw:e pravo. 
BO. 

In M, c. r. impf. Sorgt huben, »olli-' 

fifdi bri^d, brižiti se, gledati, ksrili 

MStOJan, ^biti, akrbiti HC, ikrbiti, 

j se, trsiti se. f. pf. »los. po-brinuti 

Atrinuti se. — 1) brinuti « i« k<ig<t 

rini M ti niSta za lo. Rj. Putuj ti 

brim te ta naviustir. Rj. SlTa. Ne 

ta ovce; OTcama ne ie biti niSto. 

ne hrine ni sa Ho u kui^i. 12fl. Ne 

bot STOj, Sla i^ete jesti. Mat. ti, 25. — 

im Ui dm: HodajiiiH tako neveseli po 

■e tttom, aretno jeia. Npr. 34(1. Bog 

n. Poel. It). Moja majko, ne lirini 'e 

SV8. Svaki veli: .Ne brini se time.. 

b tfM't« M miinii dithijiima. i, ISH' 

^arJeama: naile su b«. Prip. bibl. 63. 

« ft«M« Mi čemu : Na^He se ljudi . . . 

> tom briim, kako <^ oa avoćega Ealu 

' Npj.' 4, X\l. Sto se tako {im«š 

— 4) la Ho M tko hrine, ntoie ge 

om pnvetanutn rijeiimn rclativnijcm : 

a brintdi kako de knjige MjunpRii i 

bi se samo starali, da ib dobro na- 

[ttoe terpit. u basrai: l.lrsđ ide da te 
da I« iskopa, Iiriiaijka ide da te iz- 
da t« iakoai. M. Gj. Milifcvid. DARj. 
— rijeii s lakim niuri. kad kasuUjkiu 
terbal. od brisali, radnja ki^om iku I. V. itnpf. iDitehen, ubtcieiAen. ter- 
Mere. vidi trti. v. pf, »Ini. iz-bnsati, 
^ impf. »loi. ubriMvati. — Dokle 
iiF^jit, napjv njega u krv umrljutin, 
lo iKvadilu. pa iji* Oriic mtttinim jaijla- 
litti. Ja, ja sam brišem tvdj« prijentupe 
rijdia tvojih ue pomiujem. Is. 43, i&. 
Aaašli brisale rajiliku izmegju ajib igra- ilova) i f>rim<irskih suajiMla njihovijeh. PM. 337. kao 
du JiKu'i mluti: Bre, sluškinje! 6j^'(« avllje. Npj. -J, 
527. »a se, pasu,: ZlTrisadu .lerusniim, kao Jtn se briše 
»djela, isibrifte se pa s« Uvrue. Car. H. 21, 13. 
Drhkn it&bljA, f-Kal.} Rj. etdi brilkiuja I. tsp. 

brltkiiON. f. britko (oitro, ijutoj Štogod iensko. — 
1) Bablja: A hrUkirtje aablje povodlše. Spi. lUBj. 
655a. — ij žena: Ajd' mi prosi britkirtjn djevojku. -a 1, 107, « Ta»e\enm«MVt, e britvetiuR, britvurina. - 

plicatitio. Rj. džepni noi,' kojemu « kitie i bekuto, 
l>i6tk, brica 1, britvioo. keba, kustura, Skloca. — 
Boskorka, u. p. britva, ohiiu Httfi, Hcbale, sine cor- 
tiL-e, aine monuhrio. Rj. a3a.,f'''M kura), ftkloi's, britva 
drvenijeh kora. Rj. IHIn. ^kopico, britt^ kojom ae 
Akope Bviuje. ffi, Wab. Pojas . . , o kojemu na srebrnu 
8ina£iri<^u visi britva s desne strane uo sDiio koljena. 
Kov. 97. — 2} brijaća britvu, riđi brimf 12). Hj. ((ih 
tSarhiermetser, novaeiUu, e(. uatro. Bj. 4:fb. NsviK'i 
brija^n britvu (na kaiJu). Bj. a«2a. Bu britn obrijali. 
iPrevaritil. Poel. li. Zn ludu bradu rmiona briteu. 
Di'oal. 152. 

britv6tti( atij- a. p. kore, dea Tamltenmeiaerg, cul- 
trlli pliciltilii). Rj. Ho pripada brUri. 

brltvtliBU, f. auffm. od britva. Rj. takva augm. 
kud babetiaa. vidi britvurina. 

brllvieo. f. dem. od britva. Ri. — U lo padne mu 
na um britoiea koju je uri aeoi imao, izvadi je i 
osijei-e oni prsL Npr. 149. Povufe sa soImjui nekoUko 
kola abeuih kapien i malih britwii . . . britvice mmiu 
oružja. l):inica 5, 4^. 

BrUvii*'!, Bfll\iih, m. fil. polje u Brdima. Ri. 

britvArina. f. vidi britveiioa. Rj. aiujm. od liritva. 
takna iiugm. kod baburina. 

brivfiue, n. aidi brijanje. Bj. 

brlvatf, vfmi, v. impf. (u C. (i.) vidi brijati. Bj. 
i TOM. on^e. V. pf. aioe. o-brivati. 

brlznk, briz]^ m. koliko (e^^a u jedan put briane. 
vitli miaz. pl. briz^vi. Li, J^ovaJevid IlAI{j. ti6tiH. 
— ta fuud. iiip. drooak idroiga), mo^ak ^mOKgal. 

brlz^nje. n. dan Anhilufen der Milch, im E»ter 
lider awh i'n der Đnuit, lactit in mammig affttumtia. 
Rj. verbal. od briEgati, ktfje vidi. 

brlzf^li, Egam, v. impf. a. p. ovca, koca, MUch 
abaondem, liKtare. Rj. isp. mlarati. v. pf. prueli 
brianuli; »loš. iK-brii^ti, na-, — Krava briega, kad 
joj je vime jmno mlijeka, te hoće mlijeko it nitNena 
da lebiju; tako i ovca, kota; ali po ononte štu Vuk 
kai« kod riječi bmgaqje (auch in der Brust, t u da britija, kad itbija iz tijesta (tijeakaj: TijeB(t) 
xavn,', neka vino brizga. DPosl. 137. vidi bljuzgati, 
( sgn. ondje. 

brfzaitti, brtznSm, v. pf. hervorgtUrien (?), pro- 
rttmpo in tacrimas: brižnu plakati, t. i. u jeiuu put 
zaplaka. Rj. kcje će opravo reH: taptakati tako da 
odmah iMM brunM. v. impf. brizgati, briždati. — Ona 
se odmah seti i briine plakati pa njemu oko vrata: 
»latki brate I Npr. 2<l. Brunu filotoC Merimn dje- 
vojko. Npj. 1, "iKi. Pa britna (Joaif) plakttti tako da 
Cuse Misirui. Mojs, I. 45, 2. Jerko Koke ne (e smokve 
meke, ieli bo Čim stisne, mlijeko van da briine. 
UPoal. 39. ie itvega oviigu ranpoenajc »e, da je bri- 
Knuti preoM brizgati u onom tiMcmju, kako ne w 
DPosl. 127. kaže lu vino da briuja, 1. j. britne što 
yod, kad a jedan put aUno potete odanle gdje je. 

bri^n. bi^Da, at^j. beeorfft, aolliatitt. Rj. tabrinut, 
koji JB u briti, koga briga fiwn. od briga, vidi dertli, 
karii. ^ .\i' sii Turui liriini i srditi, uliSli su Muiljt 
po denaru. Bj. 759a. Pa od jada svi aediuii dahlja uoAetato bri'ini neveseli niB Nehnjiu kulu JnlcSi/evu. 

Npj. 4. 18S. 

kriU&i(j9, n. verhal. od kriMnti. vitli bni^traje. 

hritAutl. titiin, c impf. (^> briiditi. 

brftillli. iđim, e. impf. (u tSr^ema), /nut totinen, 

fJiiTen, pionire. lij. ua gtit*a plakati, riječ ie ha 

»»mtije rijetku gorvri u druaum obliku iMiim pTuea., 

pa *t misli dn je infrnitit \aki je tluvijen, u rtt if 

biti neipi briidiiti. JWtuf^t oii korijmu mJ io;^! je 

briK^nli, (i po (<ifii je « jatKenju upnivo trnjanje 

o čemu, kad huA; jedu« put, ka:e ne At fe^ade 

I iiliikuti. lluni^ić, AItj. K67b. vidi ilorHli m^ 
' ilrr^iili, gMti se, niljnti. 

brllpiijv, n. dtu Sorgen, cura«. Bj. rrrhiU. oil bri- iiti a brUiJ< .'»li. liili. ritii bri . li«« Phlren. plimitio. Kj. vcrbul. mt 
'i britilttnje. 

brUill H4>. Ifiin se, r. r. inip/'. fw <^. O) vidi bri- 
iiiiU HV : Ni^ni»j <i(i za U) briiiti. Hj. imI britn>< P'<Ji 
brinuti av, i si/H. ondje. c. pf. »Ivi. Ili-brUiti se. 

brlilJfvoHf. brtiljivoBli, /■.«(>Ht«(i(do. DAHj. i!5Bb. 
iiH'Aiitttt oHiigu kqji je briiljii'. 

brižljiv, "1^*. niiTiifMig, foUieitug. Kj. koji m liriii, 
liriae. vOi skrliiui, Škrbnn. 

bfk, m. ih>r. brku, pl. hhii i b?kuvi, Ji/kn i br- 
kuvB), Ri. — S) Knebelbarl. cincinnua hiirbiu: Uj. 
(Imi. bmi^. iiuifni. brzinu. Milt inuHtiu'. inp. nmisiiiL'it, 
ĐttuMk-s. — jCnjfAli ruko. jiumH* Ifto. Kj. IRHli. Zaw'- 
tiiVlt lirkott, U i. rjunkttli ih ilii Kloji- uz bniu (kvu 
vilti|. Kj.' 174*. ZnBukuti, ctunitirnti brtorc. Rj. ISKib. 
Tuko ju ne oluijao brki^fa. Rj, Miib. Mnfk'iv brk, 
njckaka biljka. Rj. M'J», Hatarili, oulitrijati brkove 
(nckn nutii). Ri. 47:tn. SJ^brk, k»ji ivn t. j. pad- 
fijeta brkove. Kj. K4lii. iirci mi mu k«' i itvn (iklnn- 
nJKt'i) »lUKtM. (kiul ku iniii ttlike rujMnr. brkinse). 1'mI. 
9U. Zatekao hrke knu ua intpiL-i. tfti. Zaimkao hrkon 
kao da i* lunove iijinia krpiti. S7. Skupi brkt, miiT 
M pKtavati. (Rpkito koeiu- fcl'uiAti kaH tiui ju u kn- 
iiku »kiAaviie natnipao). W)A. Hmrt ne i(jnla ii)}coiiii' 
N brke. lOl. L'pino luu jri miin u brJte. il'ritiSiu jmi, 
%ll>. Mom in:^l(g, ojtookniv, iluk me niji- ubuKula 
brada, lAmelu brada i Anton. N)ij. 1, •nilK TiiiiJtn 
hrta, crna ok«. 1,441. <>«« 'fin. gojajli pitrfina. 1, 
3r>9. Kvoilp ih, ne drtiti- ih, d> ib brri ne prerm-e. 
Herc. ata, l'im'k.., rttiklh i debeUh brkom. Vtumu 
4, Hl Miiolt ju blu f(ini^ puilufitiikih brkova. 4, »). rrtlug. - W lu Vt 
Rj. 1171. rt. Dnni^ii', AKj. l'-fiđb. 
bftarvBjr. n. vrrb. o<l brkatill. 

1.1,1 tka brhili. 

htkknlr. n. dio VeneirrtMij, cvi iiuklo II vudti. 
flanje koji: biva, 
i/iuMf. Kj, ttrbid. bHtavMlm. f. kad nv kiikav poMo i>u1irka, 
H'trrttil, dtr U'irni'nr. Irirur. Uj. m/i. ilimnur, 
akriui k.m(, niiaani''-U (^i-nii Al4 mnmk. 

tnajnionk'a 

/■ijiTi' ■ liiJtn'ui naitt. kojt niriir imliii, ii/radu, l<tu 

<igrag}tH prostor, nud, tidi kod (IjcIJuonlcH. 

fctfcal, luU. »rhiiurbartiij, barbatus. Kl. ilo ima 
brke Skurak buvna i brkata bubim. Rj. <>«Tb, Zn 
dva plava ui- litli \mte Jala, ih brk'ita iiv Uib ni 
duknta. llrn-. Il'J. hm/toIhu. (rolnlirkuL 

bfltatl, brkaiii, r. impf. in Unordnung brittifin, 
miitrtre rf iurdarc. Kj. r. pf. »Uii. pu-lirknli. riđi 
Euniil, uiulili. n-uu'lili, niui^lali. 

bfliallfl, tim. r. intfif. ilidiirati brke. ito'lnjuli brkiil : 
KntI )'ui''u<- brt<iliti (^iiai, uuu Jf pravii pmvi-iiui vji- 
tiii-a. Mnitaii. 1H117. DAKJ. lUKtb. c. ;./: «1.-. . .i-brkalili. 

bHtIrm f. r,»r .iri -ir U ■ /:.J.., ,„..■„■"(, 

VCHM«. Kj. raliitm burb-'i - ' i:i 

mulu riUicn. — PuKijo, fi- 
ail biva ip6i i oatan »i 

Mfctf«. f. UfcM. fil. brk.>; iibliqum: udarili brklje po Shiu-ii. c/. brkljama I. Rj. 
kao kfdac ito ne udiirii uo iimaima. 

briiljoes. f. — J) vidi brklja. Rj. — 2> (u Uo<ii) 
od drvetu knu malo muljalo im kn^u od Ui ili futiri 
ropi, Oiin «» mijeAa prga, knia, cicvara i skorup. Kj. 

— riječi k takim ttiut. kod .liftinf«. 

bHi1j«£. ta. Mi i)u»avau. Rj.' 49. ptica, vidi i |o- 
ivkljuu. pripada ruilu pliea kujcmu i brKlijcz, brwlj. 

— riječi » tidcim luiel. bukof, gliivoi^, klokoc, pmskof, 
rb<H\ vrktKJ; imena kod Dni^^iK^. 

b^u, iB. (lei' einen iiroaien SvhHurburt hut, bar- 
balan. rf. brkonja. Rj. ije«. brlia, roc. brko. iurjek 
Kelikili brktira. ufkojuiravv je h;ip. ud brkoiga. takca 
h'jp. vitli koii balo.'^ >IJrB Sla' marim jii ta Brku? 
ia, ia lirkit ovjjeiu bujdovanom*, A fovk luu nikne: 
■ Bo i Brko je nckii. Npr. -i (ovdje je Brku nodimaJt). 

brito^Jn, m. riđi brko. Kj. ioejek eeliiih brkota. 
imena tii ljude » takvim na»l. kud r^eii bnkoi^ja. 

htluK, m. JMpir der Srhu-eint, rubile šuta. iU. 
injentv yilje »rttije lijeiu. najviie kidjuiju. — Ako jo 

SriLsac. u /irlojf. Dl'osl. i. lige k'o [inuac po brtm/u. 
U7. tijeH » tukvim nnut. krtog, uarog, pa&euoif, talu^, 

li^e. n. dtu iMgefn der Hdneeitu. cubatio 
fparmnim). Hf. asrbal. od brložili i brložiti se. — 
* ' -•idnja kojom tka brloii (grinje). — i) radiya 
mnum ne mnje Iftoie. 

b^ailli, flm, c. impf. Kj. — 1) t. j. svinjo, Ut- 
l/em (dit ScbicciMi), culloeu must, jitt'rtM, fuda ut ilc- 
eumliaut. lU. »tnjeatati (svinje) u brlog, — '4) na lut, 
rr-ilek*. niA lai/ern (von StJittcinett), »ternur, pro- 
cumtm. Kj, t\jcgati, »ni)«itati m v 'hrloij (goeuri ut 
3H »rinjej. 

bHJ, tn.: Rrvljiv, bolustau od brlja. l>M\i(\6, AKj. 
(!S8a. oke. DABj. IWSb. bflj, butm u wi,ju in:fjem... 
poKtaje ud rrm kuji m taleie n motgn. vidi lirvatj, 
4>rvj[». ijip. brvljiv. 

b^Ua^ii. /. Itt V. (J.) 'lio iMelie, pidun. ef. bunh 
kaljubi. Kj, i f»iH. k'id bnru. brljiiKit ud kor. od koiju 
je Muk. horijiiiii 140. - i takim Hurt. ri0i b>njnfn> 
(mjmtm, iiiilirjnKii, prdn'iiini, prlju^m pHljiisii, rbpt'uga, 
sovdlJHtrii, tltiii).'!! iiJVlj]H.'n>. vliijatfii i I. il. 

brljnk. b^jkii, tu. lu llrv.l der .^ 
fvonik. Rj. plira 

b^UjUtJe. 1. 'lan Sli'ihcrn, pniai-lHitiii. Kj. vrrhat. 
•id lirijiili, — J) riidnja koji/m tfrn lirlja jiu runtu. 
fi.ii rtliinjc. — ,y> riutuJH kujom tko brlja iUi. vidi 
prljani.-. 

brljNd, lifljfun, r. impf. — J) |ki i'^uikii prat^ua 
ili kuAikum »mut-Uiti, /riiViern, turliu. Kj. riđi bor- 
Ijatl 1. rdalj, v. pf. »hi. iu-brljali. — »> prljuti, 
■* ' ■ e brlja. »lampfiinHi 

l^ava iknd ^ 

V) iimrljli.. 

r oi-i U . ,. t) tniofle biu 'A brblj>ixx umJćJhj/, 
— nm: »vaka je haba br- 
lurfni. Kj. kimie ne trti 
U- nije ruitc piimiti. — 

i> ii«i. UAKj. ui;:i». — 

' kor. koje^ja je lud t bHll». adj. l.ol,..MHN n.l l.rij«. UAKj. lUaa. 

b^JallRa, /. litura. mjcuto na iviim iifirl/itnu i'tnt, 
i ««o ći'tH je tdirtjanu. I, Cnipkuvii', itp. brljali. 
UAKj. (ki:tn. — :» n'i*t. itp. bljuvotina. 

bK)ur. m. hlalo snijf MP i-viiije viJji^u. Ij. .Stiija- 
iirivi<^. PARj. i'M\t\. lidi kaljiijra. i *>(». uMfla. — 
rijci'i H lakim nnil. ktnl bji-lui,'. 

briJAHnji*. ivrb.J. od IirljutcRU' »tl r-uti^a l^trma 

-I •r;„;<- '■ilin.Ki.ii. rjid koljutjinju. 

Iirl)iii:."i '•■. .<\in\iiiii »V, K. r.iupf. ribati Kt pa 
<-'\i»taiu. Lj. ^^tojanuri.!. DARj. Itrii liiiurdo. Uemarda. Ut, iiue miUko^ Jlrr- brnpJBika - 105 — brodar r)5. 5t). holje sa c pred r: Hornarad, ! 
>AKj. 238a. kyp. Herko, * ostala kod 

(u Baranji), vidi mrazovac. Rj. crocus 
1) mrazovac. Kj.' biljka, rijeci s takuu '■ 
ka. 

li drlja(>a. Lj. JStojanović. M. Ružit'ić. 
€</« je i poAalo. I)AKj. ^IilOb. * s}jh. 
)ii se §arcii vrati i hniaci, pa dobrna 
N>j. 3, 18. I 

. veliki avrdao kojim se vrti hrnuča. i 

Rj. m-dh, 

lerhal od bmati. radnja kojom tko 

1, r. impf, occare, drljati. isp. branati. 

Hl »e p($ss.: Njiva uzorana . . . hrnaV 

jtn. DARj. <)l)ol). hire postanja kojega 

". slož, dS-brnati. — ()vde nema mojr 

eto pa niže kule bile, pdje on brna 

. HNpj. 3, 18. 

u frornj. prim.) vidi žuka. Rj. /•/(// i 

ster^ spartium junceuin lAnn. biljka. 

. «)rj4a: Postanjem od Tal. (jifiesira, 

jenjeno (j na b (isp. bistijerna), a r 

a zavrSetku. 

Banatu) der J{othlauf\ crysipelas, cf. 

I riječi liumunske. DARj. OGia. bolest. 

letar. 

ja8ta koza, Zietje dic tiuf der Nasc 

t, capra macahim albam habena in 

brnje.^a. 

t.) vidi brnjo. Rj. brnjast konj (riđi 

me. — Hajde, ja-^i brnjn velikoira. 

trnjast konj: -Hajde, ja.5i bruju veli- 
mica izvede brnjaka, poside jr:i, pa pi 
4, lvi8. cidi bruja, bruja>, brnjo 1.* 
i. n. p. konj, koz}i, mit cinvr lildssc. 
macnlam albam habens in naso. Kj. 
iljeg na nosu, n. p. brnjast konj, br- 

u C (r.) brnjast konj, cin Pfcrd tlas 

eine Uldssc hat, et/iins macnlam albam 

f. Rj. -- Pod njima su konji dc)rata.sti, 

e na brnjasa^ na bmjasa konja od 

5, 2.S2. vidi bruja m. i brnjo 1, brnjak. 

ime kozi (valja da brn:istoj), Zietun- 

Viiprae indi solitnm. Rj. riđi brnja, /'. 

vim nast. moreša, rijrjesa, vrane.^a. 

— ]) kolutić ;rv'oz<len, n. p. što uicinu 

UHUU ka«I jra vo<le, das S'ascism. dit 

lus l'erreHS. Rj. — Jirnjicu na «rubi<*u! 

i zube!) Posl. 3<). Pa se za^rna Miću- 

i bijela vrata od Trebinja, za brnjicu 

io, i u vrata no^om udario. Npj. 4, 8. 

;nutj brtiSieu svoju na n(>zdrve ttojf. 

3. Žena lijepa a bez razunui zlatna je 

ici svinji. Prić. 11, 22. — 2) (u Boci). 

iris, cf. obodac i min^'ju.ša. Rj. riđi i 

i joj je »vila <lo* zemlje ... u uši zlatne 

1, <>r>. — 3) (u Dalm.) suknja prtena, 

, zove hrhan. Rj. vidi brhan. — 4) (oko 

tna ženska dupička haljina bez rukava 

Kotarima fustan. Rj. isp. i tistau, car/a. 

i^ika, m. vrh Rovački do Trebije-^a. Rj. 

jnž.) vidi brnja, m. — 1) bnijjist konj, 
mjaA. — 2) (U (irblju) ime jarcu (valjji 
Bockaname, nmnen eapro ituii Holitnm. Rj. 
I, «. die PMrberrothe, rubia tinctoram 
ia mu broć (i j^logovo truje)! (. . . sad 
l?ako|B^ Icoga nijesu radi da dofrje. Posl. 
MNniti u brodu: obroi^iti. Rj. 4?j4d. Pogju 
Ml da traže divljega broću, Npr. 1. Br6i'anac, Br^ćancJ^ m.: \V Banjani pripazise Vuka, 
pa se za njim potoć otisiuda, stijrose jra na Jiroćanac 
ravni. Rj. selo u Crnoj (tori. postanjem od broć. 

br5ćast, adj. ron der Farbe der Fdrberrothe, ru- 
biaceus. Rj. sto je crveno kao ttroć. — takva adj. vidi 
kod budalast. 

brdeOnje, n. das Farberroth farbe n, to rnbia tin- 
gere. Rj. verbal. od broćiti. radnja kojom tko broći što. 

br6eev, adj. rubiae. Jiroćev koren. (Jj. Popović. 
DARj. ()(i(>a. što pripada broća. — za nast. isp. 
aptov. 

br6ćiti, brftcim, v. impf. fdrbvrrothfarben, rnbia 
tingerc. Rj. bojiti u broćn. v. pf. sluz. o-broćiti. 

Kroćno, n. knežina u Ljuboćkome kadiluku u 
Herccjrovini. Rj. riđi Brotnjo. isp. božični / božitnji. 

brod, bro«la, m. (pl. bridovi). Rj. Jiotji mi. Mjesto 
ovo^ra ^nljokoji pobožni ljudi (kao da imemi Božije;ra 
ne pominju uzalud) jrovore: bora mi, i broda mi, i 
plopi mi. Rj. 32b. Kalujrjere, da te brod ubije I l^FNpj. 
2, 215. — J) na vodi ono mjesto ^«lje se prebizi 
preko nje, die Fuhrt, r^dnm: Ludim se bnil kusa. 
(Posl. 171). Oj (Vtinjo vodo ponosita! ti se sinoć 
krivo kunija.se, da na tebi nijrje broda nenm. Rj. 
Lu«lijem se br(td brodi. DPosl. 57. Jer ne vidim bcla 
danka, tedke pute da putujem, ttške brode da brodn- 
jem. Npj. 1, 140. No jra traž'tt* niz vodu Moravu, jrje 
je vanm broda zapušio . . . Niz Moravu vodu otido^e, 
od je<lnojra broda <lo flrujropi, na drugome pa>u ujrle- 
da^e, iz Morave nje«ra izvukose. 4, 34i>. 35(). On 
(Timok) se o)>ićno (ja::i na brodorinut. Danica 2, 37. 
I prebrodi brod Javok. Mojs. 1. 32, 'J'J. — 2J (u ('. 
(f.) u blatu (jezeru) mjesto ^dje se ril»a hvata. Rj. 
oro je značenje gotoro kao onit pod 1 : jer kako je 
brod 1) plitko mjesto a rodi gdje se prelazi, tako je 
i ordje bnjd plitko mjesto zgodno za kakar posao, n. 
p. za. Uratanje rilte. — »i) (u primorju) Sr/tiff', naris, 
cf. hi<rja. Rj. vidi i barka 2, l)olozan, l>rodarica 2, 
dcre«rnja, drijevo 2, jralijn, •rjemija, kaljun, korab, 
koral>alj. isj). i sgn. kod lajrja. - Brodarina 2), plaia 
sto se rozi na barci ili na bnnlu. Rj. 1 lb. Porinnti 
ftrod, t. j. pustiti »ra u vodu. Rj. r>-ir)a. Otac mu da 
brifd i li njem II tr;roviiui ... On se s brodinii nareze, 
i plore'i po moru, sretne brttd Turski i ćuje, ^dje u 
njemu veliki plac stoji, te zapita mrnare na Turskome 
brodu: Molim vas, .-ta se ta plae u brodu va^em 
eiije? A oni mu odjrovore: \'o.:imo roblje . . . Npr. 
24*), 247. Da nm i\rw/\ brod nuprari . . . da<le nui 
drujri brod riši i lejtši od prvoira, pun trgorine svake 
... <ni ot /flori . . . kad doplori u jedan jcra<l. 248. 
Potoni car nm <la svoj reliki i prekrasni brod ... i 
tako se oni oti'<n(C i slanu ploriti ... i otianu se pio- 
riti . . . Kad su već bili na neki dio |)iita, zovne on 
njedra . . . da iziirje na kurrrtu . . . ovi .L'"a onda uhvati 
i preko broda u more baci. Urod je jediio, i on se 
već nije moirao njuga uliratiti . . . vide oni u In'itdu 
njcL^a nema. 251. Poslat' u gnjilu brodu s dinarom 
kruha u Pulju. DTosl. \\\). Da su se na njenm ne;r<la 
zapinjale veri^re, da brodari neprijateljski iw bi jrore 
proći mo^li. Kov. 30. Ondje u onoj vrleti nema. ni 
brodu pristaništa, ni konju |)oitrrista. 31. V njoj 
(Boci) se broji do 250 patcntani.ili brodara, koji idu 
po svenui svijetu. 10. .lesi li vidio ka«l se gradi brod 
na moru? linid ne može pomoru lioditi ni pomoru 
ni.-ta dobiti prije iit^jro se na njemu arbnt) (katarka) 
pobije, i po njemu platno se razvije, pa li Ick ()nda 
hitro jezdi i napreduje. ()('». Dopijirjaji bivaju, pa se 
Opel i ^ube, kao one brazde, koje kakav brml |m) 
moru para. Priprava 172. Otrok, dijel«', momee koje 
se sada na lirmlovima zove mali, a koje poslužuje 
starije. DBosI. XIV. 

Krud, BrVnla, m. varoš u Slavoniji. Rj. 

br6dar, broddra, m. - J) ćovjck koji mi brodu 
(1) prevozi; skekdzija, der Falirmann, poriitor. — 
Haje koliko vraua ia brodara. DI^osl. 25. Ne boji £' Iirmlnrii. 70, Itnu. Boji jm m bno 
■ ■ - - »>N.r ' ■ " ■ 

hiffer, niiuta: Šija brolnr vjpt 
pinpoUiir. proKl. «l. (rfc. '.(( JlanUU-a, AKj. (HJTIi. 


broditrćnjei n. rtrbui. o<l bro<)iiri[i. radnja kojom 
Iko liroiliiri. 

brodArKV, broditrov, ndj. što pnpititn lirinlaru. 

brvdikrIfH. /■. 1^ kojii na brodu mirnu hro- 

diirinii: M' *c <^iivni irmniiliL' jraero: nn nji^m' h|)bva 
ItriHlaiicii i-i/.i. i[N|ii. S, 5. — Z) notfts ccctnn'd. 

Stulli. /.<.„■„ i,n,- ■■■:•■". 

briMitiriliii, ; ;) -/". I',ltffuhrt;idd, poHUvrium. 
Hj. ili- " i<ln',. I,,. „1.1,1. itj, »kdrdliji la jirijeait. up. ni/iii . Slo r Hj. 


(Hl/ !■'.. -h,,h.i 'ilariam 
DHtikMi', AKj. U. "u. 

brAdRntki, adj. naiUktu. Mtiilli. Aw pripada )i 
iliiriniik ili bruduru kujemii tnid. 

brAdlđbn. f. — I) [dala xu vužnjti [i!i lirii<]ii. Ui 
ili barvi, Si-hi/fi/eld^ Hiialttin: I/jruliii '■'''" i' r 
i ktrijii. Dl'oal. S^, iniii tiro<iftriii:i .' V' 

nit brodu ili li^gi; die SrhifffiArt, .\i;j. ( je tttinjft bliKu mont, n linididlia bii/n i. 
Ii8. riJi bro^guuje. — ake, vd i>u(i4ri'M, 
breiliilhii iu«R. H broditi), rueči a takim naat. kori 
bielidbti. 
brMIli, dTm, v. impf. Bj. o. pf. *loi. pru-bru.1iti, 

— /) iriilrn, cuiilo (riHmire. ttj. prelatilt prrku rode 
Nil brorfu iy>j>nu iiattri ili roiefi ne, f«/i bnidnvHti, 

— A broiJi niflu dul)uku. lad'ite nkmc viimkii, Spj, 
1, XA). Uaj OMU, Bole, voJev»ti, n Morurt ne bro- 
diti; Morava je plnhiivllu: nnoi' momka uuiijuln, a 
jiitnia £n nn lirpp lincA. I, 4-11. mi so, pat*,; liud^fm 
*r btitd brodi. Ill'oeil. 57. — '^) raiHi le i«» moru 
ili vudi kak^ij ijud. vidi brudovati i. tup. l>rodnrlti, 
jeilriti, ploviti. — Bmdi »inje more »Jedrom od nireir. 
l>roitl. 10. Mufno je Dubrovai'ko more brodit' kraja 
np Rli-davSi. t'A. 

briMIv, br&dljiv, mlj. Rr'idir, \m> komu se mote 
Urmlili. Mikaljn. Tipri« »viida jn ttradljiv. !>. K, Oop- 
dimii?. ISrodijivi /nlijovi. 6. LjubiSa. DAKi. (!70b. 

brodAvilaJi', n. rerbat. od brodovati. radnju hfjom 
tko hru'lHJe. 

broil6vatl, iir>%di^8m, v. impf. — 1) preJnrili 
preko rode h/i lirodu tfj'mnu gaicti, traten, i'iulo 
trannrr: Jrr no vidim bela rlntikn. tdtkc {inle iln 

fulujein, trike brode da hrodiijeni. Niy. 1. 140. pidi 
rmilti I. ~ H) roiiti »e pu rmli. ruG broditi "i. — 
Kud moruari broil^ju i uutii!t.'i puii^u. HNpj. t, li. 
bl4|d«lOc >i. da* Waten, vadaliu. 1^. wh.il. od 
brtNliti. riidtya kojom Iko lirudi. 

brfij. bii^ia. m. dk Xahl, numeru*. Rj. ^oc brAJii. 
pl. nom. bmji, btAjevi, gen. bnlji, brAjeri. Pniiieij, 
AKi. 1171b. ■- f/ reeenint « iiriMii ryfć broj. — 
1) ott prijtiUuga. — a) u numinatiru (ili akunultpv). 
u četnu »e knit broj, mnglu bi h« iaziiii h mnuHni •' 
bu njtuit: ^lo luauje bude ([odlDa, to (* luanja biti 
cijcnii, jpr ti «i prodre hroj ljetina. Moju. HI. 25. Ili 
(prmUiju ft ljetine). MnoJtal« »r vrlo broj ufruika. 
VM, Ap, (1. 7 (ninoiiilia te trto vienici). Iljuh' hroj 
njiiioe liiljndn biljinln. Otkriv. .'i. !1 fbjeie ih...). Hroj 

rtijnik: <- ' -■ ''■■ * '■ ■ -' - '^i'j^'i''- ". Ili' t' »vn 

tri ji" ' ■ -'■-' — mJT'io bruj 

ino«/.- ; HJihor. Oikriv. 

V. l<i ,■ .ikiulrmija dobar 

briij n ., . . h) U ij«n. b 

iieuDi ■ ; jc Mi' 

■« ni li sa »viju »Irana vila i 

nilnil ' ■'' l-fuj'! ue hjeir. Npf. IflO. 

I' j ', \ninuu ui br<y a im nema. 7C". broin 
mi4li. da Npj. 4, 34ft. OslftliiiiH ni hroj« nema. Milo! flO. Tako 
dn Kn (itito) prenU mjeriti, jer m» ne- bješe bruja. 
MoJB. L 41, 41). Nema broja mrtvacima. Naum .1, 3. 
oidi duUt bci! broja. — rimo ide i ovo: Znfije od 
isvora ilu iitvnni i pofne ib brojili redom po Kori, 
ali se pomele i nikako im briga nije tii<i;:H<j imiM. 

Npr. 1(10. — r) H inHlmm. 1.«.. -. .i- - .:■■;,■, 

brojem, k<wdu»«VtU: broje'''' '■■' ■'' •/'! 

>K hrifji, nailo biaetnliko. ri'li i-:. .i. Inoj, 

na bmjii, po broju, |hm1 broj, n l'n.i . \ .i-L i i:j;ij;c 
u rat II Ci'tamn briijeiii, kako ili i/liroji .*i'ili). Uii. U. 
2<i, 11. .Iii ti digem godine bezakonja njihova brojem 
diina. JoKek. 4, 5. — umu pripuiia ovo: Ne dijele 
brujem ni eflupom no halpakom. Ui. 148b. ^ dru]ci^e 
Uvaiiaeat velikih sudova, koji brojem ongem iia ima lotiko le ne tninli, da »e ne moie iibrojiH: 
Drina Itdere brt bruja junake. Npj. 4, :)69. Jafina 
mu bjr^Ke Huoka Kemija i Miair i narodi beg brojn. 
Naiiui 3, !). PoHVJedoAivajii primjeri bei broja. Rad 
80, IM. riili naprijed lb. — 6) s prijeiH. prnina: 
Naćini od to^a aebi hljeba prema bruja danu u koje 
■'■•i leiaii na flvojoj Htraiii, tri alotiue i deveilo^el liiiiiu 
ji'ii'eft (»a. ,Iexek. 5, 9. vidi naprijed le, i •luljr. i^/i. 
.l<Mek. 4, 5: Ju ti dajem i^inc beuikonjii iijilinvii 
hrojem ilana, tri Hta i (levcdiMut dana. — f) .' priji-iU. 
iiii {uku».). na broj trnu utvari, kad ih iiioi t-iliko 
koliko treba, vidi uH broju tUjje pod d. — brojila 
ih mlada (ijurjHevica, sve jnnake na broj imlirojila, 
do tri lijena dobra ne nahr^i. Nnj. 1, ai7. Hiu mi 
Nil brnj ne bude soldata. 4, 540. Kad vidi dn »ii »vi 
n<« Itroj. Kov. 5K. Opeke da dajete nu bruj. Moj«. II. 
5, IH. Dt, ga povalo i biju preit njim. iiii bruj prema 
kriviei njegovoj, V, 25, 2. DadoSe ih »a broj caru. 
t^ntti. I. 18, S7. kabraic {drijobom Matijii, da bi ih 
opet bilo na trfuj potpuuo dvnjinent. Fnp. Iiibl. 170. 

— a u primjerima ovijem na broj je ilo i brojiun, 
kti/e vitU pod le. (inp. dalje d): Ovijeh jb xdraviea 
na broj sedam. Kov. 118. Bijaše ih n» br<^ dvadeaet 
i dvije liitute i 6est stotina. Dn, I. 7, 3. .^iiino^Iiuiia 
slova, «(i hri^ 12, Bukv. 11. Tada se . . . ^ii.ijii pnri- 
mije, nii hnij naam. DP. 298. m Npj. 4, Jt'.Ml; ilnuje 
vojsku nn bnp udarile: Nedam stotin' i sedmu junaka 

— na broj udariti tnači po >voj priliei: ii!bn>jili. — 
ft) H prijeđi, na (lokM.\. na broju »» »tvuri, tud ih 
ima onoliko koliko treba [viiH na broj "i r): Kad 
donje i^banl fc ovcama i iinejc ih »vc na lirifjv i 
na mini, IcŽe mnlo dn so odmori. Npr. 12. Ne mogu 
biti i vuui niti i ovce na broj*, l'osl, 205, Ne 
mogu biti i vuei aiti i kozlid na brojn. UI'ohI, 73. 

— it oryVin pak primjerima na broju je ilo i brojem 
(koje eidi poit I c " ' - ■ ■ - >■-■■■■ fetrdeaei i : l>vadeset i test ubio l'uraka 
i hroja HriSi'jina. Npj. 4, .127. Zdra inTJ^ljskii (ovdje nu Itrujit pdlu) napija dumaiUn, 
Ko*. 118. — f) » prijeill. pM (akwi.) iviiU brojem 
1 e>: iW broj. sine, ua letlere kažu no u cara «to 
bilJHik vojuk« Npj. 2, atii). — f) » fHedl. u (akim.}: 
Domaćin I domaćica ne priiiadlože u liritj svatova, 
nego glcd^u svoj đomio. Nov. Wri>. 1817, 47" Ipri- 
nndiožati mj. pripisati is pinanja b'laveno»rp»kogu}. 
Novae onjjeh Koji tdn u lirtd, i novac wl ucjene 
iiviii^ijo . . . neka avtsiteuiei rndnu^u. Car. I, 12, 4. n 
hnij uv((je mari bfojitl ae, pripailatl mngjii . , . u 
lio. ~ a) 1 prijeill. u (lokot.): Dinar je koliko nm- 
ve(!a pregja*nja parii, ali je u broju od prije bfo 
manji od \ia.n: Hj. 120b (u rrijedna'li ^). 

•t. Briijem ih brojili no umijem. Npj. 2. 141. — U 
lleognul i^c primiti paiu " ailreqieniin brojem fojut«. 
Milo* Xi. ~ IVaiiii. <u,.l huu.m ,:■■ ii>-»'lao mi je. 
Npj. 4. XI. — Ne 111 1", i ne go- 

vori UB sudu povo'li . '" dft «■ iz- 

vrne pravda. Mojs. 11 ■ - .Uf MiUr- 

heit, majorparnj. — 1 I ■■n-jeri uleta _ , DP. 398 (Brojevi: natpis čavrtoj 
: — PosIa mi brojeve .Javora' n 
rri •srpski ijećnilc lui kovHndiije. 

» t N gnintatici, U jeditomii iiije 
ti ra^uniuiju, kad ne brojevi Hnhi- 
wed ilrti^m hroim, koji »e dodnit^ 
t U) ih bivn la Dmiifitf. AKj. A. 
nfffi III do Si(l kiuuiu n^ jedinicaiua 
, :, 2(44. Bri^efi. Obi. 45 ( - rf« 
toi proHfi. iS (-- A-ririfi'iKiJni'). Smj 
je -dvH« iz^iljio sefinii pade* 4.'>. 
ilbUke kiio i »dva«. Brnjrri -iri' i 
W> redni. 5<) ( _ nfifi'niifrul. 
, M. (iw Ziihier, tmmeriitnr. lij, toji 
I brojati (brojilii. ^ (u Srijemu) koji 
ebf^eđ bnudf. Rj. Udje jupiivir? 
S, 18. vidi brajilM. 
jfa> pripuda bropieu: Opel će pro- 
ruku hrojaicnh. Jer. *(, 13. 
^ ađj. ilu pripuiin broju; Zahl-, 
vo je nalik i odo iXo u brujnim 
i glas DH potiljednji hIoj;, n. p. dvijt 

■leo. /". t'fVii poekoi^icii. po njckim 
. Lj. KovafieviA J>AHj. S75b. vidi 

failee, )^. pl. der Rogetikrims, roiut- 
llo 3, ćitliu, fcniliJ«S, krlije^i, krii- 
lanice od btvjali, broienice ud bro- 
jno briijemce od omna, ili od IJcil- 
IfClcda jednofca kaliijtjera iqe bruju- 
Ai . ■ . kitlu^ger prelinui nne hrojii- 
nta&i na fsUvn. Npr. iHl. MaroJli- 
t» niitk mtjtvrne vere poKalje luii 
t^unice. MiloS 1^4 (Kunkc prert-u 

irbaL vd brojati, vidi brojenje. 

"5, impf. vidi brojiU. — Glagoli 
_. i tsjtti mof-'u ets futi i po ovom 
I tnće vrsle) u ouijem oblktimii u 
OgA rudjela imaju u osnovi «.- bro- 
ip, t^AO. Ubi. lOU. Zofulu govoriti i 
'% V. pf. sioi. ii-brojati. 
Hahtett, »umeralio. UJ. rcrbal. ud 
K littf iU) bngi. iMi brojanje. — U 
Ito K Kive ruka. Rj. iiMb. Soloimin 

ce koji bnnhu u Kemiji I/railjevoj 

kid ih iKbroji David. Un. 11. -J, 17. 
^^" »a, Btulli. kufi broji, riđi brojač. 
tt. kod fuvidac. 
Aa«^. tSliltv, nunicnire. Bj. riiU Hej. i ^pf. idni. iif-brajali, 
na »mtfiu: Imadijaitmo mnogo košu...., 
ako jutro hrojio. Npr. IM). Ilrojio eube 
id ko brqji turu'u Mluku: jer ljudi nijeuu 
U> finil. Poal. 3(1. 1 brigene ovce kurjak 
',i treba mjerili, a ne brojUi. 273. Od 
>o Hiiboii . . , liTojU sedam nedjelja pu- ui aa, K. »a «-, 


j).we Jofi 8U ■Srbiji 
rodu, koii (te %w\ hruji 


ma Hlnvenskih na 


ii%otm Nov srl) 


mi i*> ~ -i) » 


Nw(m — «^ liro;! 


. rt<l,u, l'K< -ti U, 


frrivtid Oij mu 


< Ir , B^__/ulume 


e redom Mtin M 
brujao Iji' 


'■ lnojc 


me od gol 


i< redak 


7«. fc«.^« it, 


/,n^.o 


Srbe« i.. 1 


1 1 11 Aio 


jek megj.i i.jii. . 


c ,, 'Unje 


dobar juiihL iilo 


' 1 ;( s 1 1 1 ( rno^-orci 


Carigradski lu ' 


•ijt u -iiii|i iiiHiUne 


iK^unn M) daiiaa 


lt\i, hi-b'o i Kiuu, 1 Kalif . . , Danica 5, 30. One koje u erkvi ne broji 
niko Hl H itu. Kor. 1. ti, 4. »t tv, pievi,: Ako je ko 
onaj dan prije podne Ml makar i poelije jioriiic bio 
' ijen za kaku Itrivieii, to mit »t niitii ii'tu- brirjih,. 

lj. 4«a. T " 

.^12. Ko ) 

vrSui «<■ (i _ 

is vijedra, i kao prajka oa lojorilima broje 

15. A onome kmi radi ne bruji ne fil<itn po milonti 

nego [to dugu. Rim. 4, 4. — f) Irrojitt kmii ili ito 

incftiM .. . Iirajitiu. . .bngitianMt Itntjili « kim . . . 

hrujiU kn komu ili k črmu . . . br^iti dn . , .: dr.riiti, 
luintiti, iiatiuili rf(( pripada me^u ^}ill. li^p. pinali 
ll|: Narod diniuiee ne broji mtgjit državne diu'ije. 1>n- 
niea 2, 117. jMse, paai.: Megjv one alvnri koji' dic- 
vdfi ne nuigii dopasti hngi ne onamo i gumnu: Ki. 
lUia. Uajduci »e nt broje mejiju ljude druAivn Ijnd- 
ftkoga. Poal. 340. Oni m ne ftr^'e tKefpM niiroJ f^rju-ki. 
Danica '2, IfKi. Glagoli, koji »e broje u bezlii'uc. lU.' 
l.V. Jer $« Virol brejaie Venijotninu. Sam. H. i, 3. Se 
radovala ae inoi< ona) m«!;jii danima godiinjiin, ne 
hrujUa ne u mjeseoe 1 .Tov it, fi. Jer ne brojaie « nama. Dj. Ap. 1. 
ft Jmfi i tiyV prt-ilii'l" 
re/leke.: Jer m bt-'ii -< 
Stft je kigižrvnik. VI . 
Hi robu na . . . u . . . • 
bruiili nom-e nit iK-rpci 
primaj ii<^i n 


:•!<,. 


e hrvjto fm. : Jegulje - . . koja je manja od po oke, nn(jeb k 
300 liroji « tovar. Bj. 768a. Na jrdnom se nije«tu 
»ami dukati hraJK na perpere. DEj. 2. aSB. — e) bm- 
jiti: iTijedili, ndjati: Dokle baba dojila, clotle baba 
brojila. DPoitl. IH. 

braniča. /'. iimettjn pjeMimii. k«jr pjevaju kole- 

SJiltli, nji'ke ne luvit lirujiiiri-. ii liin' liil:-i «ii:r4tiic 

po lomi: itu *f giiriiif' ili iii-i;ii'' pi- !"■ /.■■■...,, im, 

koji idu brojem. i*p, ]iii--!, i ! ■ i.i ^ !:■ ■i;.",ii 

fi71>a. vidi brojaniua, liEi'jini'' i. r, i ■ ' '"-'i- 

fiiff Mivu. Pjesma prv., ^,-..,)(.--., IV- I.u,., i.,,;i- 

nictt. Pjesma lrei<a brujnica. Ziv. 1^-11. 

brSkulp, f, pl. (u Dubr.) vidi prokule. Kj. vidi i 
kaulin. 'I'aL brćctnilo (klive od telja). 

br<in/.ii, f. — J) JlroHBe, aet. Rj. fiiJt tuf. mjeiavina 

'■'I ,r,i.:n. '.,V.> od čina i hiAnt. — 9) khini- 

i:: ■■■ ('; .■ .li. um HuUv dar Kvhr. Ihilin- 

)'■■' K ( ihI hTUntr,kiilcro »e Hiri'<- II. p. na 

I.I-". - (.n, ,...„.,, u~:u cingara, t^aklar, čaklor, tlcpt'tar, 
kl.|iiLM,-.H, ■.ij.iliMjj.ii. mjedcnja&i. — fl) i-rcmbulam, 
ilrombulja. Zeudjak 1S71. br. U. tako i<u biti Diuvanu 
Sto ne miidi da ju Itronza u pravom ^nai^enju. Da- 
nifia, ARj. fiaOa. vidi i brunda. 

br(Bzeii| itdj- Sto pripada brim:*-. llronita, '21 
ivom-e hfonzeno, kakovo ee u. p. kravi mei^e oko 
vrata. DaniiHi*, AKj. fi80a, od ĐanUiM je i akr. 

brftHkvu, f. die Kohlriilie unter der Erde (Erdr6be, 
onterr. Krautriibe), bretsaieii oleracea tnipubravnica 
Linn. Bi- te^e tugega korijenje jedemo, pottnnjem 
ud Lat. braaaioa. 

brfttnjak. — »a. 1) der Bagel vorauf Fiirberroth 
ijetettit trird cUvu* rubia consitun Bi brijeg na kajem 
'c šodi lirac — Jer se on (vukodliuc) aiimo glogova 
kocu boji Kiito govore kad jra spomenu u kii<i iin 
|hUu mu broi, I glogovo trnje. — jer tu i biuliijni 
pokriveni glogoviiu irnjem Bi 7'lii — J) furtrui 
ihuu, hortm rubta ion«(iw Itj vrtno u kiijem ne 
■ntđi broc — /agrniiti n p vinograit, brotnjuk Hj 
171)b pred nj »fiyt t injentu f up Brojno t Hrolnjo 
— ry(rci g tiiKttn mut jagodnjak, kopnvnjak, LuSut- 
njnk, liiOnjak, rlbujak, ruiifnjak, voi^ujak (votnjak), 
i l. d 

llrAtiljo, n vtdt ilročuo Rj kneima u Hcrte- 

Briz. M ime muiko, odLU AiubroNUii utpaduvSt brozirva — las brvUiv mu prti slog. u prezimenu: Ivan Brozorir, Kov. ir>l. 
ml imena postalo i prezime, akc. DARj. t>SlA. 

brOzffVU, /*. (U Dubr.) riđi božurak. Kj. riđi i božur. 
hiljka. — rijct'i s takim nast. kod baćva. 

br6žditi, brožiHni, v. impf. se conjicere, uvaljiraii 
se n umnom smislu u posno rtijttc. (u lioci). Danićić, 
AKj. «>.sia. T. pf. slož. ubn%ž<ljti, flbroždlm (oduklc je 
ornmo uzet (tkc.j r. impf. slož. ubrožjnavati. 
brožijenjc*, n. rerhnl. od brož<liti, A'ojc riđi. 
brskur, bntkiUa, m. [\\ Brdima) riđi brzilica. Kj. 
rodu ijdje teće hrzo preko kamenja. Kj. 43a. riđi i 
br/ak 1. brzica, nlap. za nast. isp. kolut, rdiit, ^apiit, 
>kaiuut, •kr'Tiit, tihu, valut i t. d. 

brinut, adj. u. j). jrrsiiia, <lrvo, laubitj, nich he- 
lauht. f'rondosus. Kj. brjtutnat. na i:cmu ima brsta, što 
Je puno hratit, n. p. hrsnata <rraiia, hrsnato drvo. — 
lirstiiia, 2) hrsnata grana. Kj. -i;)a. 

brst, m. Junge Sprossen, frondes. Kj. mladice kad 
se drri'i'e omladi, mlade grančice od bilja i od drvakt. 
s pupoljkom i crijctom ili bez toga, s liMom ili bez 
Usra. augm. br.Miuo 1. 

brstinii, /'. — 1) augm. od brst. Kj. — 2) [\\ 
Dubr.) brniiaia ^niiia. tlas Laub, Laubzircig, frons. Kj. 
brstili, brstim, r. impf. bcfrcssen, depusco: koza 
lirsii II. |i. šumu, i poveda brste, a svinja ne brsti 
ne^ro pasr. Kj. r. jtf, slož. nabrstiti, obrstiti. — Eio ti 
jarca kući . . . starac . . . zapita jra sta mu ... a on 
odjrovori: * Poslao si snahu da mi kreše <la brstim . 
Npr. '2{i}. 

brš«'M'nj«», n. das Jiefrvssvn, dcpastio. \i}. rerbal. 
od brstiti, radnja kojom n. p. koza brsti šumu. 

brŠIJiiii, m. dcr Kpheujtedera. rf. brštan. Kj. biljka, 
riđi i plju^t. — Jedan momak od roda »Ijevojaćka 
u/nif rutuni punu vina. na ćuturu rijenar od šimšira 
i bršijana. Živ. .'#()*». — u Npj. 1, .VJl : Hoće li Jela 
/.ai^ia u Hršljan iroru zi'h-nu? bif'r Elršljan-«rora, bršlja- 
uora tfora^ gort u kojoj raste bršlja u. 

brsijanov. adj. što pripada bršljanu. l>AKj. i)S.'»a. 
riđi bršlauDV. :a nast. riđi aptov. 
brštaii, ;//. lu l>ubr.) r/V// bršljan. Kj. t/V/t t pljuši. 
1 ;iIm» kuću, ti se razorila, po vrhu te mašina spo- 
pala, p(i >rij<'di br*'tan npasao. Herc. 'JU). 

brstiliifil, iidj. št't pripada br.stauH. riđi bršljanov. 
- Divna li jr '/ora brštunura ! Herc. :^.»><. .Icdnu 
L:«»ra jav'liknva, ilruL^o L'ora brštanora. .>>!. 

hriiraiij«*. n. d is. lUknnnnni dir >*t'hamhaarv, nar- 
tio pilnruin iii'v,t pudtndd^ pubertas^ pubfsn ntia. Kj.* 
.'i«), stanjr hnj, btiii. kad tkn brn^a. 

briH'ilti, r.un. r. imp/. i pf Srhamhaarr bikoiiniKu, 
tifitif i.si t pi/'is rifrti ffttdt mili. lij.* r>l. ahr. bin brVicaliV 
in l:j.' niina j.i-ii- akr. ' i. ( Jolac. djcli«'-. iula«iićak 
'tii jii- Iliji- byni,iu. I*, liuiimaid. AlJj. IH. *jrJa. 

briH'i». /■ /*/. dir .^iluitidiaafi, pili eir^a pudvuda. 
lij.* .'»]. \alr. biVirr, brn«':!?). 

brrijaiiji*. II. das Snmin* II. siisnrnis. \\}. rtilml. ud 
]>riijaii. ratlnja hnjniu braji n. p. pi'ila. 

brujati, iim. *• iuipf. ^oitmuii. sa^nrnut : rrU- bruji 

II klikni«'!, lij. rnh /mali. /njaii. **. /*/ "/«*-. /.a-brujaii. 

brfllia. /. NiA'/i<i/# and .'spnit. hnw a"t r*s ridi uda 

Kj. >tiiinnt,i /.II/./ /» :// pnd^imult, '.a rag. bruka ka.i 

*f / ttffi'ilttn ,1/ nl'ir: >\\\\ bnil.n inai'ilii^ --uiil Kj. 

\ki» III II- f'i'f'f 1 tiii r-ni'ka, ćni'k ••I" //'/ braku. 

l'i»*l. •;. (Iiilil.i j,. i hr,il.fi brai i -»i'-tia. l'». l*a je 

i-lii' <.;:iii i'ojli-ila^ i tt ^1 n hi'iila liahimila \e.'.ira. kako 

iijf. I V -jL-iViiiii Ih/ i lb/ i i a. Npj. 1. 7V. I bi^mn >e 

|'"'\!«iiili -jiiiui I 1 1 *tii'! l'rnl H .•iibJiilt. I, .'Mi.'i. \'a/iia 

-u mi i'i iiLun- fin-.nil,. .'•. I*.':,*. I ••»/ \a- i-e bi'uln 

f'1,1, .nliti .1. .MIT. M./ n;|.» tiiihm lira/.if iiiorin'i^i . .*, 

Iirfkl^aiij«*. n. i/''" .\n^bi' }ii ii, ibrt^iii, ri<ns ,li /■( 

' i •'.!.• II Kj. i'rbil. »./ ii|llk:i'. i "»I', i'ldtil'l f.nj'mi 

lirfikaii '»I*. I.:ipii -•■. ■ . '"}'!■ k-iitii-. -imn/ t, h, ,i. i,il,ii. 
iiiii' ! «i;t .*/ »• IjiiiJi :i«' t'rm.'iin. Kj. . bfiii.itt ^i: klin : ."^to .se starri'iii jednijem brukate? ^ćep. mal. 44. — 
cidi poilsmij cvati se, ru^^ati se. r. pf. slož. o-brukati. 

brDkav, adj. riđi brazjrov. Brukara tikva, po kojoj 
su ćvoruL'c. S. IVlivanović. DAKj. ♦><S4b. 

brunda, /". crcmbidum, drombulja, brouza 3. DARj. 
, Jibob. gorori se u Hrr. .Stulli sL'itrum. 

brilndaiij«', n. rerbal. od brundati, radnja kojom 

tko brunda. 

brfuidAti, biiUKlam. r. impf. udarati n hrundn, 
»Irombuljati. gorori .sr u Ilrv. 

brfis, m. [lor. brusu) Kj. dem. bruHić. augm. bru- 
sina. — 1) der IVetzstein, (as-, lapi^^ polit ori us. Brusom 
se o<tri rukom, a toeilj se obrće i na njemu se drži 
(mo što se oitri, glad ilirom se obično oštro kotse, ah 
ne kao brasmn u. p. nož, nejro s obje strane, a bri- 
jaća se britva oštri na gladiliei (ali ne na onoj kojom 
.•<e kose oštre neiro na druuroj koja je za nju). Rj. 
t'idi /^tocio. — Sakrivaju se bru.^ori na badnji dan. 
Kj. '21 iK\. Doć' će kosa dt li rusa. (Mjesto do brusa 
jrovori se i «b) kamena). Posl. «>?>. Namjerila se kosa 
nii brus. ijsU. — '^) rociibulo puro, scnsn ohscoeno: 
hoćeš brus, es nird dir nieht gelingen, non profieics: 
daću mu brus: dol)i(> kao pćela na brusu. Rj. tako 
se ka:c nculjadno. riđi kod batina: hoćeš batinu. 

bnlsalo, n. ui .'^um.i riđi vodijer. liy vidi i bru- 
sara, brušujaća, kuzolica. tobalica, vodir. u čemu je 
kosrn brus. 

brilsara, /\ u ćcmu je ko.<cu brus. DanieicJ, ARj. 
»kS7a. od njega i akr. GJSiia. rijeti s takim nast. kod 
badnjara. riđi brusalo, i sgn. ondje. 

brdsić, m. dem. od brus. Kj. 

bnlsiiia, /'. augm. od brus. Kj. — takca augm. kod 
bardaćina. 

brAsiti, brusnn, /•. impf. iretzen, exacuo. Kj. n. p. 
nož brusiti, /../. oštriti brusom, riđi tociljiti, točiti 2. 
r. pf. slož. na-brusiii. 

brAsiii, <tdj. .š/o pripada brusu: (Idje se kopa 
brusni kamen. Danićić, .\Kj. ♦;,Sj)b. 

bn^senje. n. das \\\t:en, e^racutio. Kj. rerbal. oil 
i)rusili. radnja kojom tko brusi n. p. nož. 

briiškct. m. (u (\ (J.) der \\'iirfel, talus. ef. ždrijeb, 
lij. riđi i kocka. - ICad su narodi dijelili sreću ovopi 
svijeta . . . pa «la br askete me'' a, i ko^a što dopadne 
na sreću, lu-ka *:i\ no^i. Kišćani nv pristanu na btušketc. 
Npr. L*.s:;. ifil Ta i. brnsehetle. 

bri^siijaea, /'. u>ko n)rai riđi vfMlijer. RJ. u vemu 
ima kfi'iar brus. riđi i brusalo, i sgn. ondje. — r^jct'i 
s takim na^t. kod ajiriraća. 

brH^.e, brnža, /". pl. lu Kišnu i djetinja i;rra h nov- 
cima u k«»joj se baca nova«* u tavan pak se ^lethi 
čiji je dalje ili blize pao od oilreirjcnoir mjest:i, Ari 
hiiidtrspiei, ludi gmas. Kj. 

br\, /. riđi brviiia. Kj. / sgn. malje. 

birvalj, bi^vlja. m. crv koji >e /ale/.c u moz^ru ovčjem. 
l>aiiieić. AKj. h»c.^b. »'.ss..,. ,/,// brvica. isp. brlj. — 
rijet i s takim nast. riđi kod badalj. 

Krvoiiik, ///. /idiue od MaioL'a L'"raila blizu Novopi 
Pa/.ara: Siudi'ui4'u ispod lirrmika. Kj. 

br\iea, /'. riđi brvalj. Danićić, AKj. iWu\U. TiNSa. 
i^p. brlj. 

bnina, /". daska ili L're»la, što se luetnc jireko vo«le, 
ija saiiiti Ijinli miolmi pnja/iii, iler Steg, ptintieulus, 
Kj. inKtarLiiiH jr .lagm. oil brv. tili iiijt .'.itin'enjem. riđi 
brv. mii^-nii-.! *-', luo^ianica. Preplaviti, u. p. konja 
preko voile poreij ćaiiiea ili pori d brrine prevesti. 
I{j. .")T>a. Iloirai roek . . . u/uu* jednu kesu novaca 
Je lui'Iiie a f brrina preko kojr ji« uudo po tom va- 
Ijali* da pri-L'je onaj nesninik. Kad nesretnik di»^e 
bi i/u /■ brrini . . . /.a^.miriv-^i pn'irji' pnko brrinc. 

.Npr. ;;ni. 

br^ljiv. '«'//. II. p. ovea, i. j. bolesna. Kj. \Kažu 
ila se li bn/jni/ifi o\aia nalaze u vrla vi nekakvi «Tvi, 
koji pi»tajn od mno^c prašine. Kj.^i bultsna od brlja. je đnijtu ^arimijii. DP, 298 (Brojeoi: natpit ietvrloj 
knjiei Mo,i»ijev<^). — Posla mi brojeve „Javora' a 
kojima je vaA novi >erpski ijećuitc aia kovundfije. 
Kolo 14 (IS). 

4-' u riiiunitnju i u gritiiiiitici. U jeiinomu nije 
broju. DPosl. 140. U rafiunuiju, kad ee brojei'i nnbi- 
rnju, nalnii br |a) pred drug:iin brojem, koji ne ilodtiJH 
prvomu: ... i) a 4, to ih biva Kl. Dnnii^it'. ABj. 4b. 
— Brrijeri Icnriiiniilni 10 do 30 kazuju »e jedinicama 
i deaetii-om. DBj. 1, 'm. Sf^ei'i. Obi. 46 (-^ dic 
Zahlw6rter.) Brtijei-i prosti. 45 (— kardinalni). Broj tivtiii: 47. Brojevi redni. 60 ( — i/rdinalea). 

br6jiir, brojfićti, m. der Ziihler, Htunerator. Rj, Icoji 
broji, postanjem od brojati (brojiti). — (u tSrijemii) koji 
vinograde dractkuje brojedi bra^e. Rj. Gdje je pisar? 
fcdje lirojae? Is. 33, 18. riđi brojilac. 

broJAfov, lulj. ito pripada brojaeu: Opet će pro- 
laziti »tada iapod ruku brujačevih. Jer. 33, 13. 

brojni, brojna, udj. Sto impada bruju; Zahl-, 
nitiiteriilin z Na ovo je nalik i ono Klo U hrojniih 
inieHima . . . dogje glas na posljednji slog, n. p. dvij^ 
litre. PobI. XI.. 

brojfmira, bn>J6iil«n, f. vidi poekoCica. pa njckim 
kriijevimd « Srbije. Lj. Kovar«vi& PARj. 675b. fUH 

bri.ijiiiii-i-. iMi.jvMiir. .■ „.■■ /,, /; ./. ,■... ■ nikft. Hj. IU4a. |iek-iln ji'i1injf;ii kiilii^'ji'ra <.'jf biujti- 
nice u rukama drli . . . knlupjer preknti one bittjii- 
uice pak mu ih natftCc na glavu. Npr. iHj. Mara^- 
Ali-pa&a , . . kao xa xiink najtvr)de vere poSalje mu 
{MiloAiO "fu/e hrigaNiea. Mitoi 1^4 (Uanke preveo 
RosenkrauK). 

brAJSi^v, n. wrbid. ud brojati, vidi brojenje. 

brAJiitl, brojim, n. impf. vidi brojiti. — Glagoli 
fetvrte vrate liriijiti i tajili mo^u ae čuti i po ovom 
razdjelu (drugom, tre^ vrate) u on^em obliitima u 
kojima glagoli ovc^ razdjela imaju u osnovi a: liro- 
jati, tajatj, brojao, tajao. ObL 100. Znadu Kovoriti i 
l>rojati. Priprava 43. e. pf. sloi. iz-brojaii. 

br^Jfl^lD, n, diut Mblen, ninucnilit'.' Itj. iri-bat. od 
brojiti. riatnja kojom tko ito hy(ii. ndi ln-nj^mje. — U 
brojenja noraea neilo se /.i>vi' nika. lij. r.-'iilh. Solomun 
izbroji sve iiiostrarii'e koji liijjiliii u /.riiilji l/,railjevoj 
poHliji: l-::i. -.JH kiiil ili 'i/lL-MJi n^iviil, Un. II. 2, 17. 

briijihii'. liriijiiuTi. ,„. SiiLlIi. /.i:(V broji, eidi brojof. 

br^jilJ. jiiii, r. impl. :iihh-::, iiiimcntre. Rj. riđi 
brojali, t. p/. sUi:. ic-limjiii, ua-, od-, pu-. pre-, pri-, 
raz-, za.-, v. impl'. slui. iK-bri^ati, na-, oa- i t. d. 
^ 1} u prarom smirili; Imadjiaamo mnogo koSpica, 
pa biŽt ilt ja avako jutro brojio. Kpr. 160. Ilrojio ssiibe 
na dlanu I (Kad ka bnift (iirou ^"itu; jer ljudi nijeHU 
radi da im se to fini). Poal- 30. 1 brtijme ovee kurjak 
jede, ift. Itijeli troba nnjeriti, a ne brojitL 273. Od 
prvoga dana po suboti . . . Itrojte sedum nedjelja pu- 
nijeb. Mojm. ili. L':i. ir.. .™ se. ,.om.: JoS au Srbiji 
snmn jiiiliiu ^n^inn -h.\.:i ; il .uh. koji ne uvi ftngc , 750. ■ . 8>. prent:^' i"iii' ■"■ ,, i . nihim Icaiieati ili 

poii'iiijui:, luiiiiiirii' ■ <>:. II, .[ ■!■ ''/-(ijio sve Kulume 
Suleuian-paSine redom. )lilo,4 llil. Tu je sve SuleJuan- 
paJiine zuliinie brojio. 130. »it se, piuut. .- Ovde ac broje 
redom sve bune od godine 1690 nmo u napredak. 
11)3. — b) brojiti koga ili Sto: cijeniti, driati da neMo 
erijedi. Druge Srbe u ^iiru ne brojim. Spj. 6, 4!ll. Što 
de školan Čovjek me^u njima iCmogorcima)? On je 
akolan, kail ji^ ilobnr junak, tako broje sada Crnogord. 
5, ,^25. Turili CariKradski ne broje \i Srbiji ifrađore 
«amo one, u kojima ae danan livi, nego i Biun, i KuliS . . . Danica 5, 30. One koje u crkvi ne broji 
niko ni u što. Kor. I. 6, 4. su ee, pusit.: Ako je ko 
onaj dan prije podne ili makar i poslije podne bio 
biien za Icaku krivicu, to mu se tiiSta nije bnijilo. 
Rj. 4lia. Ta se ne broji koliko ni laniski snijeg. PobI. 
312. Ko Mipofne, njegova se broji. Npj. 5, 18. Po- 
vrini se briji, ko počinje. 5, 545. Narodi bu kao kap 
iz vijedrn, i kao praSka na mjerilima broje -le. Ih. 4(), 
16. A onome koii radi ne l>ritji »c pluta po milosti 
nego po dugu. Rim. 4, 4. — v) brtviti koga ili Uo 
meijja . . . brojiti u . . . bri^iii eemu .... br<tjili a kim . . . 
brojiti ka komv ili k iemu . . . bntjiti da . . ..■ držali, 
misliti, nalaeiti da pripada megjH t^Hi. (i'p. piii»li 
3): Narod dimnice ne bruji ntegi« državne dai-ije. Da- 
nica 3, 117. sa se, pass.: Megju one stvari koje dje- 
vojci ne mogu dopnali hrigi se onarno i gumno; Ki. 
107a. Uajdiid se n« broje menjti ljude dru&tva ljud- 
skoga. PohI. 340. Oni se ne br<tje vieiijn narod Sriiski. 
Daniou 2, 102, tflagoli, koji a« broje u bezlične. Rj.' 
LV. Jer "e Virol brljaše Ven^jiiminit. Sam. II. 4, 2. Ne 
radovala se (noC ona) megju danima godiftujim, jc 
hrojihi ,"ic li m]p»erp I Jov 3, R. Jer »e (triijašt Dj. Ap. ^ rBffoir«.: Jn 
Sta je knji;. E brojio insliiBao . 
..i ..:..-. Il.-i-ta. DM. : 

. i.iijiževnik. a ne ina ni 
, I : .. I :,, ^ ,1) brojiti noixe 
. . i,i- 'iii,ii, : Dubrovčani bu . . . 
'■.")(/. i"in<' na perperi'. l»M. 254. Dultrovčani bu 

I I I I iiiirce na ostavu hrojUi i «« lUfpre. su se, 
I -ulje . . , koja je manja od po oko, onijeh se 

■ 'iMr,, it tovar. Rj. 7G8a. Na jednom se n^estu 

sjinii •luk'ili broje na perpere. DRj. 3, 289. ^ ej lira- 
jiti: rr^edili, valjati: Dokle baba dojila, dotle balia 
tirojilit. DPosI. 19. 

brAJnlM, /'. igmei/jit pjesaimi, koje pjerajit kale.- 
UJani, njeke se sovu brojiiice, a biće lako iiazrune 
po tome što se govore ili pjemijti jtrcnia komicima, 
koji idu brojem, inp. poskočiua. DaniČič, AKj. ii7;il>. 
IJTaa. vidi brojunicMi, brojeniwu — Pjeamekoje hc broj- 
nkr zovu. Pjesma prva irffl'ntca. Pjesma dru-ra broj- 
niea. Pjesma treča l<rojnicn. Živ. 12—14. 

brftkiile. /'. pt. (u Dubr.) vidi prokule. Rj. riđi i 
kauliu. 'l'al. briiucolo (ktiee od zelja). 

hrSnzH, f. — li Brotue, aes. Rj. VMt (ui?. mješavina 
od metdlil, osobtto od čina i mira. — 'i) kleinc 
(iločke ron Srom z. S. am lialse der Kube, liiiHn- 
nabitlum. Rj.zwonce od bronce, kiikro se mvi'i' ii. p. "n 
iriiril, vidt bnkamSa, eingara, Čaktar, ćaktor, kiepetiir, 
klepetiiSa, mjedeniea, rajedcnjafa. — H) crembulitm, 
drombulja. Zemljak 1871. br, 2. tako de l>iU niiKvanii 
Mo »V misli da je Itronta u pravom značenju. Da- 
ničič, ARj. HHOa. vidi i brunda, 

brftnzen, adj. Ho pripada bronzi: Bronza, 2) 
ir-onee bromeno, kakovo se u. p. kravi mede oko 
vrata. Daničič, ARj. SSOa. od DaniSi^a je i ake. 

brDskva, f. die Kohiriilie unter der Knh (ErdrObe, 
fisterr. Krautritlie), brassiea olerare<t napobriusiea 
LiTtn. Rj. M^e kojega koi-^enje jedemo, postanjem 
od Lat. brassico. 

brSti^Sk, — m. 1) der Bilgel vorauf F&rherroth 
gesetst teird, clivus rubia eotuitus. Rj. brtjeg ttu kajem 
se sadi broć. — Jer se on {vukodlak) samo ftlogova 
koca boji; Kato govore kad ga spomenu u kiiči: -nn 
pntu mu broć i glogovo trnje' — jer su i brolnj'iri 
pokriveni glogovim tmjem. Rj. 7i)l>. — 'i) fiiirivit 
daeu, horlus rubia consitus. lij. rrton i' /.»Jt-m vc 
ladi broi. — Zagmuti n. p. viTii'L'iMi. hmhiJ.iL Kj. 
I70b. preit nj sligi t itijesto f. i^/i liioi-no i Hi-.i[iiJo. 
— riječi s takim mtgt, jagodujiik, kii|prj\[i|jik, Lm-nl' 
njuk, lučnjak, ribnjak, rujičnjak, vurnjiik (vnUij^ik), 

Brjitnjo, II. eidi Brodno. Rj. kneJina u Hercu- 

Broz, I", ime muiko, od Lut. Ambroslua utpadavši Irrriitti. Vari. l&O. Nl' ićv ćeknt' (vuiuu goiHJii(yii, ilok 
H kitli«roni IK livfuia dogjv, iio iz dvoru nri frr^inu 
lijuii. Npj. 1, 474 fna '•r/inu -- brioj. 1>r ne ujimA 
liiSift . . . Kuko xcK hninimt Kov. 127. 

h^ltt, bf^m, V. vmpf. t j. konja, »pomm, incitare. 
Kj. rMtrti koga brta, da Imik (trt u Audu »li w niiJu, 
lUiffOniti ktma ilt iUi. r. pf. »toi. u-l>rxiU. 

bnMSi f. viii bniiiA. Rj. vidi i breonl. — Oimmu 
koji hlepi. i hridfa je lijena. I>Pw1. 01. 

orzAlnv, ailj. auf der Jagd nrhnell cinti Seute 
tniu-hcnil, rj*(iM r-rnuliir franinj: pred njiins su hrti 
hrtohifi. Kj. breo-lov, Hii lino /ori. vidi breolovn^, 

Iirxiil6vari brzoliivco, m. der rchneU eine Hetile 
matht. eiln» venutor: U nje)^ iiii hrti bnolovci, Rj. 
bnto-lovnc, teji Ineo lovi. tH«li bnolov. Mp. tako »iot. 
rijtf miiholoTiic. — Neki fevjck ^omto bob viftc 
kitiV DA dolnc, tin m nAvmnilii tina iirttAomtr. . . . 
I (tunu.- mi AUuimk dade, b- ii^nh >iTiola\xa a bopm, 
ii bojK-jt. Hun-. 3«l. 

bruaoiC. ii({), bno-uofr. u i(«i)» »u ^fe noge. irm 
rijcr ocu w ciit rjtinikii. DAlfj. 6dTa. ('iftu eloi. a<ij. 
tod bofionnf!. 

b^x«i|Jii, m. hrt foejek ili iirinfe. u EAKon'U'i: Nai 
lirumja uijf^n proju kmdi-. N«r. »ifr. i)ABj. fiilTB. tip. 
bnni'. — Cd limit. (mii. kad bakonjo. 

BnopAUna^kti aaj. Rj, šTo pripudu Urtoj l'alanci. 

BrzoMlAnfaBln, m. lovjek ix Bm.' Puliuike. Rj. 

■ • ■ - ■ t in Mile brsApIdl. »1. lij. bno-piot J}e vlnt u hitnji, na hriu raku opleten. — 2) A>vji 
Koji ne pun fila nuli, ne)^ Hve na prui'ai!, unAfitr- 
legendtr HtiueK, homo praeeeps, Bj. *€(;» i> bra splesti 
Mo gud, uSiniti mv na prtine nt raimiiUnjuii. 

hhonKt, m. kukunu bnak (u Herc.) ĐARj. min. 
Itudiiđi da hrto raitte . . . Itnorart. liD4b. — m uhltijt 
itp. almoritiit. 

bniivk. adj. [a C. O.) koji brao govori ne ntisli-i^i 
{ta, pa reku^ ilo r^avn, dtr »ich im Bvden UtiereiH, 
tinguae praedpiUg. Ri. \mo-ttk. eitU bnoreka. 

bntreka. m, homo (inj/un pnifcipiti: Braoreka pun 
Krijehft. Po*!. 39. t<iko DaHiHi, AItj. fiJITa; a Vuk 
dne^i da je bnoriika pridjer ienjikoga roda od mii- 
ikogii linoivk dodaj« k iMm oatlitriri : Valja lin xiia£i: 
koji bno ROvori, n« raanilUjavHJuiH, Inaoo se rau£e 
ufrryc.Mtl; a brtortkA n^mlo brionki valja da Je prema 
rr^eba. ~ i/t^Krdu dujV *wjwt(inrir i«p, bjeleiisna. 
bno-rrka, forjdc lirrortk. 

bnirodao. bnArmlna, udj. ito l<r7.o ro<l donosi, 
uriiircu.r. Breorodna pWiim. itcmliak IHTI. l).\Kj. 
tiitTa. Iirco-riidan. tuko *lai. rijeii tod hingorodan. 

bnAriik, lu^. oitinu promptut, ^tulli. u koiiu m 
ruktt bne (na ilo): NJei^v je olai* bio vrh hrtoruk 
na nejai%ii. l'ravdonoAa 1861. DARJ, bno-nik, tako 
tloi. rije^ k'id ljevoruk. 

fcfzfist. bi^Bo-tl, /. Uani^i& AKj. l!!)5b. ■ akc. je od 
DaniH^a, TiSTa. vidi l)rxilia, bnni'ii. 

brvAlrfc, mlj. rrieriter eurren*: l>a je iia« dau 
ini-t^n iianiH hnotrka moiukn, da );n doniipi«. Nar. 
prip. vn'. HAhj. Wi7b. brwi-trk, kuji htz« li^. Mp. 
trk, putrk. 

brmv&a, UrKovAna, m. tw.. bTiovioe, pridijtva jtr 
H pjtmHi pijnlu ; I'ellovnne, hn-tranr, kolnlo. ?.iv. 
1(1. utr. UARj. fiy7b. 

bhtOVll. adj. u pJMRii oijeiitn Urt: U njnun iii 
Inniji liTSoralt. Rj. 

bMall, tikiu. c. tmpf. u Rj. «»»>o; UHAj 1 pL bHiiju>I 
kud *e ko w.avv kud na oneu niku, kamm tehnelt, 
pr'ipKTit: Brini k Dieui* ako IWra aiiuM. Iti. t ni. 
»("-'. pri-brinli. — I jMi »vijcia Itun iuMJm'' ■ ■ 
diik RTO li Avili-ljniT irno: .;if-i<ij r>M>. 
lUaU N|>j. 4, 42U. Jlri'v »»i knjieii bn' 


tuio «« samo w itajj^otvru govori i»p. 
pnuin^nj: iKVinaeuJte ! 

bMČ4je> H. oo« Spomen, ineitatio. Rj, tiefftnl. 0<l 
brzili. radt<ja kojom tko Irrii koga ili gto. 

brtMlen, f. w Bjrlonlijenfmnt rječniktt. iJARj. («i7b. 
ptieno mt*o koje se Njem. tor* /Umibraten. garori w 
sada u jjj«'. tlrv. 

bit, tuvik kojim huče tko kuga da plaii: Baba ko- 
zinu ide po varovi i ideale ispred knik i vi^e: >biil 
bul bul< Rj. Ub. Zn njinui (za gjeilovinia i gioilnvom 
hiibooil priHiAiie Hiln djeii:!!, kojn viCu: »lm KJeđtil bn 
babnl> Rj. 14Kb. Dl'oet. TO: No umije ni U, ni mu 
.— kate IK ta feljade, da ne zna ništa, ni uplaiHi 
koga p'H'ihirii bii, ni* pohitati ila mu ito nye po 
'■■ ,(■,.„,-;/ ,-n,;K .'l-r, Hj." XXIX. 

'■ // ■' ' ' ■"/'<<r, bentiolae mohutoe. 

•\n:i. — Olava piuia i'rvi, 

■ ■ : l_'. Sve vofe ivoje i rod 

■.■.j< .j:-^. ■■■■r'' ■^li-j^. V. 28, 43. tn»ertum. 

AItj. ii;ih™. - -i^ der Krebu (Krankheit), 

. camnoma, ef. iivina 1. Kj. imUst koja hi^ 

»e tako natval't, što ee migli, da ne je talegla Imha. 

SJ (u Rimiu) etili ojanelica. Kj. glitta koja u 

iHne u ^etetu. — -t) buba Kvileita, SHdenmurm, 

Finfabyx. vidt bubica 3. — Pepelom • Ceanice posipaju 

fvilene bulie, da ih bude doita kao i pra&ika u pe- 

Kslti. Kj. 35a. Bubar, koji trguje uvilenijetn Jmliama. 
j. 4(ift. Mn prođu Bviiu avUrnijeh buJia. Priprava 141. 

bObite, bilpim, m. hwp. od bubreg, ali ao govori za 
ielmiai- od Civadi. UARj. tlDSa. inp. bftbalo. 

bdbaliea, f. (u vojv.) djetinja i;;™, ii kojoj ae bulia 
n le^B. Art Spieleii, Ivdi grnus. Rj. 

bdbitlo, m. — 1) vidt Inibiijar. Rj. kiyi butinja. 
udara u bt>b<ity\ — 2) gjvk koji uCi nn pameU buba, 
a slabo raaumije. DARj, Ii!l8b. — rijeci takve vidi 
kod bajalo. 

hftbalo, n. vidi bubreg. Rj. isp. bubae. — rijeH n ta- 
kivi nant. kod bu^kalo. 

bfibai^, bEibuju, m. (vi. bGbnji i bubnjevi) — 1) die 
Trommet, tj/mpanum -. Pristao kno Sipka ui butianj 
(Turtiki bubniari u lijevoj ruci drie 6i[iku, pH kad 
bubam sprijea ttdare muljicom, onda ga i ustrag »•-" 
Po«l. S" " ■ ■ l^ipkom. I 1. 203). j. nilt dobc^. — uSaratiu huhanj: U biti iu> II« bubanj? (Hafe li biti kakva dobitka Ili 
poklona, kao iio se daje bubi^arimaT), M'i. Pofiue 
lupuli u bubnjeve. Npj. 3, 10« iViikV UdarHe hulmji 
i Hvirala. Npj. 3, HfH. l'ntavite hubnje i svirnln, iif;n- 
■ite svirke svekoliku. 3, 1S9. Stado jeka hu>ir\ja i 
■virala. H, ViH. ffulmji hiju, a sviralu Hvint. Npj. -1, 
Ifill. I bubujari bubnjeve baeiie, i svirafii svirale ba- 
die. 4. :)5S- U tom udr« buiinji i lalambasl. Danica 
:i, I8:t. Uxa idih je iUo fevjek Jerlan * hnlinjen, te 
je u >i; Jednako udarno. Pis. S2. — 9) Vnl od pnića. 
Kojim se riba hvala, Art Fitehreute, noftat grnuK. Rj. 

■Abi^J«, n. Rj. rrrb. od bubati, radnja kojom tka 
Mhii. 

bAb&r. m. koii trguje svilenijem bubamn, der mit 
Hfidenranprn itandel treibt, itui bomtii/cet vendit. Rj. 

biibJirlpjl, f. teiisko ćeljaite itoje hrani svilene btibe. 
UAKJ. ii\m: prema muikome bubar, 

I. bAbati, bilbam. v. impf. — J) udarati n buhaiij. 
(i'iiniBirJn, pul'ure tpmpanum. Itj. riđi bubnjati 1. 
biimiijiti, ilobovali. r. pf. jrrn'fi hiilmnti, r. pf. tlu}. 
ii-bubati, K— . ud'irfil- ■'■ '■■.■■''. ''■'■-■ ■'■■ ■' "■■■" nl'if kao Uli feija iuptjn 

dmgo ito ' 
Ufutla. da bf^M, tu hanj iti n Bitn. 76. Knpl R«al«\ briij i 


vidi brljiv. uin. bn-alj, brvicn. — t)br¥ljii-ila sb orcu, 
t, i. pontaia lirrljira. Rj. 434h. 

btvn&Rje, H. das Aiifbalkcn, tignoritm, triildum 
KUperjiasitio. ^j. rerbal. od brvnltti. radnja kojom tko 

bi'vnnra, f. kacu oil brvnnH. Rj.^ riili dnnin^fin. 
— riječi » titkim niist. kod badajiira. 

brvniiS, brvniUo, m. (n Hrv.) konj, koji je kiio 
ploBan, ef. daSfak. Rj. — <mt. u brvno. Osn. 368. 
ea nunt. iap. bradat. 

k^vnfttl, bVvnSin, r. imjif. uufbiMen. trabat trahi- 
Ims mperponere. Rj. vdaritU hrvntt jedno na drui/o 
ariideći kwiw ili tuSn* drugu igraiiu. e. pf. sloi. •pa- 

b^vno, II. [gen. pl. b^vanSt Aer Salken, tignum, 
tralis (cin Brett nn drei Finiier dirk). Rj. ilanka do 
tri prutu debela: Koiint, ii Bnibnrti hrvna iuniegJH iIvb 
dirckn. Rj, 2<i2ft. Knfa od cjeka, t j. od duiinik'jr^h 
i dd'i'lijrh hrrrinn. boja «ii na krajevima iip'ipi'*i'pri 
Rj. (ia;(b. Kui! ].->'jh-d:< krnc Imva U jednu k-i ■■«■. 
a lo nm niiijk:! inijr^i liij,.!!. Poal. 229. A m flu ■ 
trun 11 iilii }ii;U:i -iMijci;;!. a hrvtut n okii >"■•>] ■ 
ne oiij('<^ii.' ■' .\l:il. 7. ^1. Ilrmo, kupina i napusi u ii ■ 
iuinjn malu driifto /.nni^eiije n^o ii Slavenskom o ji- 
zikii : u Stuvenakome jeziku (i u ovoj knjizi) bi-vno 
lenafi balvnu, direk ili greda, n u nas ne lirvno zove 
debela daska. Nov. Zhv. IX. 

bfE, bfea {hnS, eomp. bHi), adj. «-;,,.,,'; ,./■■.-, i;j, 
tndi braovat, friftat, hiljui, hitar, tisi, '\.>\' 
pospjeSnn, vriSnb 2. gujirotno trom, R]"pr y -i. 
na jedan potok pije je rodn bila nUi !■: 'i vr.i ):i 
BfT« Dsvtlii frolova ^Icta. Post. 2t). Jii;: liiii /.i-.-. /j;_ 
kao paa 3tl. Zlri kao tica, n fnig kau i<iii'a. ^U. iJf. 
se nino|ro piilA prometne, pa la- i tropi Blitrn^' '^'•>- 
Nntrf nnprč. lOd^vorio Cifjanin . . . t. j. onako neUn 
Uno i okretno). I!t2. U luda kmeta hrta besjedu. 332. 
I svakome lice potamnjclo od Itrtoiin praa i olovii. 
Npj. 4, 221. SttkupiSe petnaest atotinn laka pjeSca i 
iirzit konjika. 4, filHi. Po dvoru je (cnaSa) arecu dije- 
lila; svekrovima hitro posluAauje, i^ererina hrto su- 
sretanje. Kov. 82. Znak . . . kojini fctGki hrti pinei 
Bastavljajn . . . StAr. I, 29. Olnunici koji jahahii na 
iTzivm kotijma i ma^igama. Jestir, 8, 14. — 6^ brs 

na što bre dii . . . mjesto da m/intftc- Ti znati 

ovaj narod da je hr« na tlo. Mojs. 11. 32, 23. (tup. 
Rj. 389b: nitzlobf«, t. j. na do bre). Bre na plijen, 
hitar na grabež, b. 8, 1. Nogt im trče na xIo i brcc 
Hii n« proljeranje krvi prave. 59, 7. — Njihove rii 
nof/c bree da proijevaju krv, Hini. 3, 15. Koji ^e . . . 
bili 6m Ha fini pravdu. la. Ili, 1. — Neka bude »vaki 
čovjek liTi čuti i «por povoriti i npor srdili se. Jak. 
1, 19. Hree tvoje da ne bude brzo izgomriti iXa pred 
Bof^nn. Prop. 6, 1. — r.) BrŽajl pl. brtajlel kaji se 
ko zove kud na ir«» ruiit Bj. 43b. UCmili Slo ti« 
\rrtu nifcu, kurxwee, aimplicit«r- Rj. fiTtfia. Mislim, dn 
je O. P. B. na brzu rutu o ovom preoiidio. Opit 
XIX. Na Itrtu ruku poprave stari ianae. Sovj. 41, 
na hriu ruku iinili što: u malo vremena hittH da 
htide prije gotovo, ako i ne hi hilo otutka kaio hi 
trdiiđo. — ti) eomp.: Srži od repa. Rj. MHn. Brže 
je njeji;ovo magare no(;o drugoga at. Poel. 29. Br^e 
nedlo ne^ konj. (Kad ko preko nijnre bita, pa kvari 
svoj pnaao). 29, lirti 0*1 ovnd nc^o od oniid. 2!t, Dani 
moji biše hrži od gliuniba ; pobjegoSe, ne vi|^cj<e 
dobra. Jov 9, 25. 

2. adv. hfzo (bft«)) — a) si^hnell. dio. Rj. nidi 
brgo, hitno, hitirojce, liaUi, listom, sprtSno, vriSfco, 
, Živo. — Brzo ide, ali izvan pnta. Posl. 2!>. I>ok bi 
dlao dlan udario (t j. brzo, za trenuče oka). Ii3. 
Da ai brio k meni vodi Drini, dovedi mi nekoliko 
drugn. Npj. 4, 3Tfi {k ovomu iap. brinli). V red! u 
Tvd! ([eflchwind birher, ades. Rj. 647«. (= hrto ovamo!) 
— b) bald, brevi: dofrji Mto; bfio f.e on doči. Bi. 
Itao ntopu, fuukoro : Ho£e Tard carstvo prenzeti, bo6e Turci brzo e&rovati. Npj. 3, 201. Jer čete »e hcao raata- 
nuti. 2, 440. Postaraj se da dogjeS brzo k meni. Tim. 
ii. 4, 9. — u znaienju ovome (bV dolazi mlverab 
brzo s prijedlozima na i u, koji značenje svoje ta- 
lttarlj^jv s njegoK^jem. isft. akoro i naskoro; blizn, 
jiablizu I ubliEu. — »prijedlogom na: N^bfzo. (na 
lirco) bald, proidme. Bj. 378b. Ako bi Turci n« brso 
zemljom obladali, t^ovj. 12. Sreik (je) poHa u na- 
predak; idi nabrzo udari natrag i postane gore. 13. 
— s prijedlogom u: Kad se Sto u brzu proda. Bj. 
H40a. Okleii tako u brzo doma se vrati. Npr. 2."il. 
Ona je (koSulju) raavije i po tom je u br:o /giiivcljji, 
i metne pod paauho. l'osl. 179. I)a ne sjedp, nego 
Ntojke ti lirio da napije i k svatovima iln Ne vrati. 
Kov. (;3. Tako se stanu (Turci) braniti, da im « brzo 
ne jnognu niStn učiniti, nego ih opkole. fSovj. 40. — 
r) eomp. bfže. enaienje prema hnn 2 a; diidii ova 
dvojica hrte vuci slamu. Npr. 3r». Onda brže oiri^im 
l.-ii''i. 1i;'^. Kad to mehandidja čuje, hric potrči i caru 
-ii- in' l:i:i. Viknu Jonntau za momkom: brie, ne 
- :i. I, !i!0, 38. — značenje prema hrta 2b bez 
( )n brie Eapoi'jedi slugama. Npr. 330. 
l\ il III • : Hl. p. dogjc, u£ini, pojede). Poal. 115. Kad 
hr-c iiiigje, »ine? Moja. 1, 27, 20, Tada Arioh brie 
izvede Danila pred cara. Dan. 2, 25. Brie izvedn 
Josipa ix tamnice i pred uira dovedu. Prip. bibl. 38. 
,ii<i hr'.e' : Onda mtiini'i iUi brie zahvale vode iz 

! ■! I V|i'- Mii. :".y. I'.iiji ;i r ff/ii/ol hoditi i druge 

'.■x,-f bolje, so srhnell uls 
I il.ii t'a ugledah, a on se 

"I 'V -;i.. I l.i |. '(,)■■■' \\\ i.f d^idaje se aditrab 

ItiiiJi-, <tii I; '•■ i,i<l,-i.iili- III-, rc-'n brsina (isp, bolje): 
Jtrie boUf Hjanu abige i vf^vode s konja. Rj. 4^Ja. 
Brie fto{j> jave carn. Npr. "iilS. Kad treči dan I^avan 
dozna da je Jakov pobjepio, brže bofje pogjc za ujini 
n po^eni. Prip. bibl. 24. 

ft!^ Pitlfinka, /. Rj. varomea na Ihmaim megju 
KIudor«m i Fraatom u SHi^i. 

b^zne« b>eca, nt. (u V. G.) dcc iSchnelle, homo velox: 
No HVO tirsca i ljuta bojnika. Rj. hre čovjek, vidi 
brxič. igp. brzonja. 

btK&k, brzAkn, m. — 1) (u Reiiavi) riđi hrzdica: 
Raskrečio ae kao rak na brzaku. Bj. ruda if/^e teie 
brao preko kamtnja. vidi i brekiil, brzica,' slap. — 
2) paeulj ili gnUiak, koji rano dospijeva. Rj. (brzo 
roHe pa rano dtutpijeva). — S) (u Blav.) nekakav 
sitan kukuruE, koji se sije oko Vidova dne (poiitn t^ava 
opadne i plo^tine se prisuSe), pa buduči da brzo raate, 
opet prisp^jp na vrijeme, Art t^rkischen Weizenit, teae 
genug. Rj. r«i pruetoa: J'erš. eimiuantino. Bj.* vidi 

htit&i^e, n. dan Eilen, festintitio. Rj. verhiil. od 
brzati, radnja ki^om tko brza. 

brrati, zam. ti. impf. eilen, fentinare in opere fa- 
eiendo. Rj. vidi hitati 2, hitjeti, hrliti, preMti. Jdiriti 
se. za pf. i'tp. pri-hriLati. 

bnmen, f. vidi brzica. Rj. iza r. umetnuto je d. 
vodit iji^ teie brzo preko kamenja. tMili i brskiit, 
brzak, slap. — A oatido, koje je hrzdic<f uhvatila i 
odncia, soliranjivano je. HiloS 93. 

b^KAlj, m. (u S!nv,) ticti plovn a |>o trbuhu Čagjasta, 
□;<jviM' N j.-^.ii .vivi, _ic/ Voiiil. „rh !,ci,u^.Ki. ticho- 

dti.iiiii iiii.r.iiii, I. Ki,' 07,, iii^lij,-/, (..kljoč. — rym 

s ii:l. -I i..i.li'li,'.-nii-lj, -iMi.'lj, ■jiiTi'>iflj, krnlelj, 

kriK'lj. k(ij.|.-lj, ,ii-i!.'lj, rL.L-,4j, -(avi'lj, ^.■ž.elj i t. d. 

brKicii, /'. viiila gdje Ici'c lirzo preko kaiiiciija. iStellc 
im Bitchf, U'o er »chncll aber Kicsd tliiliin rinnt, 
rhi flumen per silires tleproperat. <■/". brzak, brei&i i mladlČA! kad se napna (za zdravlje . 
ieva i vitemtva, brzica i mtaifiča. Kov. 124). Rj. tirz 
čovjek, isp. brznnjn- — r^^i « takim nart. i ake. kod 
bagljič. III' mAfi mvn 'irir/ (kini ji- u rovjckii). l'osl. Ilfi, ViSc I jilimiotrliiv. Kit-itofilav. tvnlofrlnv, Iro^flnv 
l.,„'c wpf> iiiV. :!r.. IHii-iii iie iiimV. ws '"ifc- IH. ! /liilr.jrlav. til|H>vrlm »1(1 Hl 


,1.; 


Pl. 


hu 


i pustili 


Moj«. 


V. -■[ 
LIIMli . 


uljn 


) i 


iiifniliitV 


plijen 


.. JI 


.1 ,.iim u t< 


vrij 
kno što 
,„i. 


Ul. )h 


-kiJilll 


dn r-ilor 


iiji'fm 


vi hl. 


K:i>l 1 


lL«ti HIH" H 


nj. 


huvf. rml 
1>"»in 


i:i. 1 


/'W .'(■ 
kiio 


imirt- l.m 


i(i\ ^* 


4l>. 


liuri 


l;i. H 


|>ili' 


O.I 


bu'lije, 


il..« T 


"f/-M/, 


'i,.,IU». 


r "iirrf 


■.if. 


rf. 


i-nn-. Itj 


bni.n 


iV l.ij. hnd. . U). bftfpvtim. /■- Ari s„„rc MiMi. ^fiiviht. Itj. ne- 
kiikii i'i.ir/'i inlijel.li. isp. uzbiH'nti (inhHi'i talijekii). 

bfli-ii'-i. lm<^rS. wt. ji(. >»-jr TrNlhahiifr. pnlti 
iaiUi-i. i-f. i'-iirii'-i. lij. jdVtVV iiil hlilije. nill. biii'-nil. 

bu^'-kn, f. lu Srliijii ritli 1iii<^kn. Rj. ilrren sml » 
kojem ne m'inh mili: riili i ntnliiirkn 1, slS|i. 

hfifkan|i', ». rcrliul. ml biii'knti, tnjr riiti. 

brifkiili. brii'krtiii. r. imtif, II Hin)iii. koji *v mvi^ i 
hui-tii, Rizbijnii miiji-ki> iIh hc ocivnji manlo. 1>.M{j. 
TtN'm. riiti ni^nli •!. |>rqiiniti 2, tP|H>ti In. 

■AfnifH, f. ime nlnpii n Srbiji u .Ifiiim kml urin 
Triifti nn )H>l<>kii i^.prnviji. Itj. iiii:riinii re hili jni liu- 
'"■irtjM, hlihtk. • 1. lEj. riili i bllljilin. 
( Sli«, ouiljr. — tijrii n liikim uHi'l. koil bniok. 

Ad^-oi'ir, m. ICorijoni I.*))!. }irr:hnf jiii oin Biu'ii 
knjr »iimii iir ihdiKi u niii:r hiti iniji. ihI IIuiIjniiv. 
t.,kni hi.1,. k.Hl Ko<''o. : 

har, III. ko)>ii tin jilitvi u»lipinln i ziimr^-nit kiio | 
klupko. Itii.^Vl'iv. II k.>^'n je hm- na «lavi. }Hnm(: | 
Altj. TiNlb. fhl l>,.i.ii-ii-ii, 7iH!n. (* idr. 

Kiii'u. »'. n'ulim'il:: Ako mr iln. iili Jlm-ii ne >ln. 
l>l'oxl. I. I 

bItfllV. ii'lj. riijiiir, nfiiiriljiiiic knai: isp. lm*'. V. ' 
nii". DAHj. 7(M!b. .■<;.. .' biK'ojrlnv. ki/h. kml ('iipav. 

bdrrajo, ». Wi/i nr;rjpnu'. Itj. rcrliul. i»l liiiriti ne. 

bOl-l, brtiTi, III. }il. |ii Iliiniit. Art Siiiel, /idii.'/cjiHit: 
ijimli iiii liiicV. Hj. 

bAt'ill St; buiTm «■. r. ih-ji/: r.W/ Bniili «.-. K^. 
rW( > ^mjfvili ne, (' «»/". '""'ji". f- pf. uh:, iz.-biii'iti, 

bufku, /". (11 Srliijil tJie Ihilltrrolh; rus liiiiinitii 
hiilfirii '■iiii/iiiiHilii. rf, Ntnp. lij. riili i Htaburkn. — 
jui'liniko' '"niui'kii, k'i/irj jf [II imiijriijrn'i fi »ii (■ ilii 
hi bih. riii- Hulik Hit biii'knli. Uaiiirir, Altj. iiHlb. 

bOrknln, n. <irvo Icnjini ribtiri liurknjii |>o vmli tr 
iiiHiiio W)iHnvi' na iiilii-ii. rfiV J'liimiikriilf. iler J'lump- 
Hlark. jifrtira pinrilia* f.rritiiwliii. itj. — riječi n lakim 
nust. II rrMirr iirugje bjelilu i, cji'ililn, i-niili), rrvc- 
nilo, (ImiUIn, ihibilo, rpktiln, xltlililo, triulnlii, ;;iiililn, 
iifMlo, kvniiiln, liuilii, mnitilo, niiiljiiio, noHiln, opl*-- 
ifiilo, plavilu, pllhal<'^ riinicniki, Mjpntln. »trni^iln. tvo- 
rilii, tiiraln. vjt-.Snla, xrcxl<>, ivabi i t. <1. i*p. i Ti'tfi-i 
« («tiiiJ iiiinl. hiil biijnlo friirtiV iiijtiil): k.nl liji'lilo 
I ftujfHt'ij: i k'.it i7'iir:ili) (riiihij'i ili uliinjr). 

hnfkiiij.>. ". .(.M /VHHip<M,.rc,,((i(j». Rj. rcrlKil. i«l 
bm'kali, niiliiin hrj'ini lim Imika (m nuli). 

hAi'-knti. i'k.'i ■. impt. iins H'.MscrJ ii/mhi;m-». 

mpiliim 'Uin-: -Ui bii.'kiii ]-> l..j vmli'? Itj. l»i.'knhiH 
lufiti p: rmli. iip. pljiiNkiili. r. pf. biii'llliti. — itll- 

' . Miirkovir. l)AKj. 7r, miiniuiniim (liiientiii-li no riri •iln 
Ini.ll, <■« sri. rWo. (■/■. Iiuil: Jliitl «i. moro. ,V>hii iiko- 
pn», li iiijcKi srt^bro ukopno. Itj. riili bili (bii<lfi>'l I *'•■ 

bUd za kto, n. p. kupio ili prmiiio Mo, vm Sjmll- 
tielil. pri-liii rilitsimo, ef. lifrtc-jfiije. itj. riili bili 
■ iluul.-ni) I li. 

bildii. f. \\\ vojv.) llvhii-iireii-deiriiUi, liilifni'i r«- 
miniui liii»eiirum. Itj. ilw'-iiil i» ktijirm sr piuiUijit ilr- 
reiii fiidi. Ihi nije u Kj. rijer A'jetuiiiki i LiiliiiKki 
kriro istuiiiiifenu'i' Hiida liiiv ilHrau ilrrea, rliiivnii 
(ilitii-aTii), od ilrrii, od daimtu »liipiiH ; to niiiii Mjem. 
ilif Biiiic / M»dL bAle (hretternr IliHie): n ne: iluriii, 
H kom ne nrodiiju drveni midi. Ivckovii'. 

bAdnc, Diiea, m. der TruthiAn, gullopiiro. rf. t'iimk, 
piirnii, lukiii-. Itj. gen. biiiil)-<'n. riđi i i^iiran, iiidjjol, 
iiitulj, niorui-, jiut'-ak. iatp. bu^ail, bi)fe, bii^i^i, builiJA. 

bUd&k,* m. riđi imoknp. lij. n'iji > capiin, jan)ii?ak, 
moi^ljin, rnKlini. ilie Keute, UoHeliiieke, ralliim. iirinije 
kojim K lm kopu, kiijim *e krfi. — Trcil kii(V)iii 
pjHjao (Iriiilicii zii liudak. I'ohI. HM. 

biidjtla/ f. {rm-. btlilaJo). der Thor, i^«lln«. Itj. 
liidii irljiiđe niiiikii ili ieniiko. riiU lienjak. i "iiii. 
ondjr. iiHijtn. bniliilina. ^ On je jnlna lidara hiidnlii. 
Itj. :t'JOb. llaihilii miilniitii! Itj. Si)i». Cock pominli u 
-K'bi: Itaš nam onim liiutiiln! in mator ft)ek, pa niin) 
ilo^iio ):j<-i('lii iln me R\Jeli)Jt< kako ^u rc it<-tiiii. Npr. 
irA. Miulrii liiidiilii. (kuil w ku pretvara da je lud, 
a nijo). Toiil. ItS. Travi je tetak (Imđnlii). ■iM. I>je- 
vojko, liiilii Intdiilo! Širo je nebu ml mora. Npj. I, 
l'.Ni. Ili je mijreća liuiUilii. Danien i!, lllit. Iniiemi 
(Kiniljaiii) tiekukii linditlii, <la ne ra/^vnni HOn'-kiin 
tilosoiiiiii . . . joS Tera Oent 
miiilrio likHiola . . . pic Je 

neiialor, seilf} nn velikoj nlAliei. .1. H7 (I: iieogii *e 
primjeru riili dii bitdala može liili i mnikiuiit riidii, 
kud je mtuko feljmle). ISnihiU iliiespt'. Mal. '£\, 17. 

biidAlast, ndj. IhiiriHil, Htiillttn. ItJ. riđi benBHt. 
bleiUiHt, 6iblaHl, i'aknut, 6imil, i^niinnl, bi- biiekilri .. [N.kv,, .>k,y,-,-.i, bOeniill. ■ i-'l. 1.., <i I -hl,. . Ihu 'irktil lupili p„ r'Mi.'r- iiiipf- bnrkiili. 

. .1.//. i-i.i r-'.in h'opfr ili-r KHlf.rpilhiliim 
.in<: U olatli- HOVi> Wy.rf.mi. Itj. bn.'ti- 
r.i _;. /iic' IIII (filtri. iii;i. liiK^v. - r()it'i 
i-riii.);'"^'- iniin|[l"v, kiHuifrillV, krJTii^av, iiyt. alooan. — HuiMiinla nnufiii brzo nia- 

bikie. I'njtl. IM). pTu{jcri »tnktvi tuml. (Hiintarku 'In' 
priiljrretiii uprijeiln ■'*■): nintatit, baljaHl, brnjnHt. cvjp- 
(iiMl, i'aniiiokn»l, i'onadt, ilrvenaMl. (roliiliaHl. jasIrebaMl. 
kljam, krilnnt, kllnnM. knijnnl, InHiiMl, monift, iiirfrii- 
iliiHl. nnlruKl. okri[;rla»l, pni>aiil, pjeifn"!, reuniil. ritrjiHl. 
M-dInHi. HiviiHl, Hi 1 JAMI. taiikovijoHi, to)H>1aHi. vi?,la.->i. 
Kvji'/iinHl, žnrkaiti i t. >1. 

Iiudilliii, IliidaliEn. vi. I'j. kuji je liiidiilii^l. — 
t) i'ovjek, IhiirirMer lHeum-h, liomn hIiiIIh«. Itj. -■ 
V) konj: I'odii'-i i-u jrn'jt'wln Hokotovo . . . oil C>r!i«>n 
biiiliilinii Tala na kiiInSu kunjn IniiUiluKii. Npj. ;(, 
'ŽKi. — rij"'' " tiikim Hiinl, kiiil bradat. 

htidiilAštiim. f. nnrkcil, ntiittitiii. I:j. Iiidont. - i kiul mori vjeroviili ('(i"« »friiivnii hiidiibiiliiiiifi. 
Ml. .Mntica . . . ovake hntliiliiiiine protiv ini-rii' ;'im'. 
U, W. MiHiiiK da bi biln priirii l.uihihiiiliuii. Npj.' -1. 
XXXVIII. Ove bljiivoliiic i hiid.il.iitiiif Ijub.miimve 
mo;.e svaki priH-ilali o.l »iraiie ;d!!i- :W7. Nov. Srb. 
IW17. ■1711. pred il je onn. koja je ii biiihilni. (»»n. 
I7i', rijiii K liikiiii iiunl. kini jriw]io^linn. 

biidfitinu. /. iiii.,iii. ud biLlnlii. Kj. .leđno bj. -e 
llml-dimi Tiile. a drujTo je Kovaf-inii Itiiino. Npj. ;i. 
III. Od OniM'a hiid,ilinii\;ii:i tiii knialii koiijii l<i><bi- 
Ihhii. :l. -'li.'!. Iiikrii .niiim. ki.d barrlarii.H. 

biiditlisniije. n. ilu' diimmr linlru odrr 'llnni. 
inepliii. nrruiii ntiilhin. HJ. rrrl-d. '.d hiiil.ili^iiH. 

biidAlisiHi, biidniiiein. r. iui;i^ lhi>rirlil Dprnlirii. 
nlulle IfH/Hi. rf. biidaliti. lij. hiidiiliudn iptnirili: uli 
premii budaliHanje gdje m kuže: Au Hnmme Iledtn 3. babntl, bubatn, i'. impf, boljeti. *amo u djeti- 
njem govoru, na Krku. Buhu te glavn, Marice? DAlij. 
70()a. tako se govori i a Hrv. 

bDbieo, f. — 1} ifetn. od buba. Rj. — Zlatnu i>u- 
hi^n, vidi svijetnji 9. Rj. 210b ^ [a fcod svijetnjak 
2 iDifi blijelnjak; oji ftod krijcBuicit i kod eviinc ima 
Bvijetnjak, pa ođitlie se nidi da je zlatna bubica kri- 
jesnica, koja ne zure i srijetnjak, svilac). Sto nog'u 
(n. p.erva Ui bMbtcwkaku)onodaduboleBniku. Bj.24Ua. 
Nevid, oekake male krilate bubice, koji; samo kolju, 
a ne vide se. Bj. 413b. Ona gde bi god videla rupieii 
na putu, odmah bi rekla: 'Ovdemora biti kaka bv- 
bka', pak bi joj usula mleka. Kpr. 83. LiiSao kao 
mara (u proljede) na sunce. (. . , Mara se ovdje ra^ 
Eumije ona mala šarena bubica). Posl. m. — 2J BH- 
bi(.-a, f. (u RisnuJ svilena buba, Seidetiwwm, bomhifx. 
Bj. vidi buba i. 

bjlbiiia, f. aui/m. od buba. Hj. bubina j« postanjem 
augm. od buba, ali znuienjem je Ha i buba 1 (insec- 
tuni/ — BubatS bubina (nalik na b«ibu). Ri. 50b. 
NepomenaSe, nekake bubitu u djeci. Bj. 418a. Skomk, 
RureiiK i brkata butina. Rj. B87b. ^karambe^ ne- 
kaka bttbina. Rj. 841a. Nije dobro ni nikom vodu 
piU, da ne bi fovjek, ne videi^i Sta pije, popio kaku 
bubinu. Npj. 1, 150 (Vuk), Puatiću na tebe . . . svako- 
jake bubtne. MoJH. n. 8, 21. Govorio je o stoei i 
o ptiuama i o liubinama i o ribama. Uar. I. 4, B3. 
Kao bubine tematske drkćući iiljeide iz rupa svojih. 
Mih. 7, 17. Lm onijeh muha do^u druge bubine na 
zemlju. Prip. bibl. 41. 

bObliti f. kao guka, der Klutnpcn., mussa: Bublu 
masla, striko nala. Rj. i^, bftblija; gruda, grudva, 
gruM, grumen, kila. — korijenu znaŠenje niipeti ne, 
okrugla biti: buba; bubla, bubulj, bubuljica; bilbalo, 
bubreg. Korijeai 133. 

bftbnutl, nEm, r. pf. — ]) n«( Get6ge nchlagen, 
pulso. Bj. V. impf. bubati 1. udariti ili lupiti tuko 
da se čtye glas kao od čega šuplju.- Stane lepo na 
vratima lupati da mu se otvore, a kad vidi da niko 
ne otvora, on bubne pestiieom u trata, a vrata i4e 
odmah na dvoje raspadnu. Npr. 212. tidi depiti, dep- 
nuti, dupiti, lupiti, udariti. ^ 2) neprelaeno. priMt 
» lupom, ijrufwuti. — Bubnuti, oHiiti. DtanU^S, AHj. 
T4Ba. vidi i bupnuti. 

bAbnJanJe, m. Rj. rerb. od bubnjali. — JI) -radtija 
kojotu tko buln^a, udara u t/ubafij. ~~ il) Tiidt\}u 
kojom tko bubnja, govori kojcHa javtio- — tićiuio je 
pri£u narodima, i postao sam biAnji^ije 
la. Jov 17, 6. aefnii nji 

bab^ar, bubmira, m. der 2'fomiitelaclil<iger, tj/mpo' 
lista. Rj. vidi doboSar, gotobija. — Pristao kao Sipka 
z bubanj. (Turski bubnjari u lijevoj ruci drže Jiplcu, pa kad bubanj sprijed udare maljicom, ,^ 

oBtrag Sinu Sipkom). Posl. 263. I bubnjari bubnjeve 
baciSe. Spj. 4, 258. 

babnJAroT, bubi^Arov, adj. Rj. što pripada bub- 
njaru, vidi dobofiarev, doboSarov. 

bobnj^riea, f. tt/mpanistria. DA.BJ, 701a. koja 
bulmja. 

bilbiijati, njam, v. impf. '— 1) udarali u bubanj, 
iTOmmeln, pulgure lympanum, cf. dobovati. Rj. vidi 
i bubati 1, bumnjiti. — 2) bubnjaju ljudi 1. j. go- 
vore kojeSth javno, vffenllich reden Sber ctiras, rumi- 
tare, percrebrescit fama. Rj. 

bilbufa, f. subota gjaćka bubota . . . bio je obi^j 
da ^ake u subotu poslije podne učitelj bije (bubaj 
bex ikake krivice, sumo ea to Sto je subota. Bj. 

bbbutak, bilbotka, m. der FaustsMag, p»gnus. 
Bj. udarac kad tko koga bulme. 

bjtbreg, (m. gen. pt. bHbrgfra) die Hitre, ren: Živi 
kao bubreg u loju. ef. bubalo. Bi. vidi bubreiak, isp. 
bubac. Arm. babreA^i^ ~- Oprcio usnu kao luirtn 
btAreg (kad se peće na ugljevlju. PoaL 240). Rj. 334b. Mrežicu ita je na jetri, neka je izvadi 9 bubrezima. 
Mojs, HL 3, 4. kip. nabubrili. 

bilbrešfi^, m. deta. od bubreg. Bj. 

bilbruiak, bilbreika, m. vidi bubreg. Bj. mda se 
govori kao bubreg, kao da nije deminutiv; tato Vuk 
i ne naznaivje da je dem. 

bCibreitt]<t<^i> bdbreinj^ii, m. pl. das Nierenstuck, 
earo renum. ef. isječak. Rj. meso oko bubrega. — u 
mnoiini se govori la to što su dvije strurte; rii jednu 
stranu jarmiino bi se reklo bubrežnjak. DABj. 702a. 

bhbreiiO&k. m. vidi kud bubreinjaci. DARj. der 
Nierenbraten. 

babiiUt bubUlJH, ni. (oko Budve) vidi oblutak. Bj. 
oboo karneti, kao što ih se nalazi mnogo oko velikvi 
voda. za poHanje tsp. bubla. -~ r^'eći s takim nast. 
dugulj, grusulj, intiilj, pahulj, pasulj, trkulj, vrndnH. 

bubCtflte«, f. die Fmtel, pustula. cf. ćibOljica. Bj. 
vidi i gnojanicj^ gnoiavicA, puha i puhica. kao priStte, 
mali prOt. — Uovjek u kojega bi na koii tijela nje- 
gova Dio otok ili krasta ili bubufjicit, neka se dovede 
k Aronu. Mojs. m. 13, 2. 

babAljlfaT, ađj. Što ima bubu\jice n. p. po licu: 
Bio fovelc . . . bubttljiiav po licu, i u opSte vrlo rutan 
na o£i. Mil. 13. 

bltuS^jt), n. vidi deranje 1. Bj. 

blteii^«, 7t. nerb. od bucati se, k(^e vidi. 

bAeati, bOcam, vidi derati 1. Rj. vidi i cijepati 2. 
Teissen, lacero. c. pf. sloi. od-bufiti, rai-. 

blleati sc, bUcSm se, e. r. impf. catulire, auliare, 
— 1) buca se kučka, cotuiire, kticatj se, ^emti se. 
M h^elostijenieKU rjeHniku. — 3) buca ae krtnača, 
subare, bukanti ae. u tirbiji. 31. Gjurovif. DARj. T03a. 
isp. bucovao. vidi i cvelati se. 

bOemast, a43- roll im GesicM, facie oliesa. Bj. 
krupan U licu, debelijeh obrtua. isp. bnrlav (u obraiu 
naduven). 

biicov, m. eme Art kleinen jb'lvssfisches, pisdcuii 
qenvs. Bj. alburnus inento Ag.Rj.* mala riba u r^e- 
kama. — s takim nast. rijeii ćalov, drnoVj gigov, 
golov, granov, krvnov, kucov, ludov, maitgov, praanov, 
roguv, slutov. tugje riječi s lakim ntisi. vidi kod 
akov. imena psima s takim nast. kod pas. 

bDi^Svan, bi^covna, a^. n. p. nerast (kad se bu- 
kare krmače) brunatig, subans. Bj. vidi cvilovan. isp. 
bacati se 3. 

bui', m. nekakav cm haljinac, ito ^_a kršćani uoae. 
HNpi. 4, 1(74. — Kad obuće crno odvelo, buč ogrne, 
a paloA pripale. HNpj. 4, 32. Jofi evo li bura Ma- 
džarskoga, i, 150. 

bOSs, f. — I) (u Đnbr.) staklen oknigao sud 
s grlii^om gore (ako je ovaj sud opleten unaokolo 
slamom ili pruficem, onda se zove damižana — ). Bj; 
od Tul. bocL'ia. isp. boca. — 2) tikva i bundeva zove 
se tako oko Zagreba- i u rječnicima Bjelostyenčevu 
(cucurbita) i Voltiggijevu (Kflrbiss). Gj. Daničič. ABj. 
703b. 

bllf&d, f. (coll.) bučidi, pilod od budije, jttnife 
Truthukner, puUi indici. — u Bj. 7G2b: Ćijmd,'f. 
(coll.) vidi bučad. a ove riječi nema mu svom mjestu. 

BAr&k, Bučilka, m. voda n Grblju. Bj. 

bufan, bSćna, adj. stri^oms. od buka, hučati, 
jjuitia hvala svakolika. J. Kavaniin. DABj. 703h. 

bUF&nka, f. nekaka puSfana cijev. BJ.^ 

bdčanje, n, Rj. verbal. od bućati. — 1) n, p. glave, 
das Dummsein des Kopfes, s. B. rom vorhirgaian- 
genen Baitsche, torpor capitis (a craputa). 1^. kiid 
bnii n. p. glava od pića. — 2J das l'oben, sueiHtio. 
Bj. kad buci, n. p. more. 

bdčatl, bii<!!m, v. impf. — 1) đumm sein, turbatus 
SHtn, ferveo: i sad mi buci glava od jućeraiijeg jii6&; 
bufie uata (n. p. od paprike). Bj. ta ovo značenje v. 
pf. slož. uz-bučati. — 2J toben, •mevire: bufi more. 
Ljudi kad buie, tene nek muče. (Posl. 172). Rj. sa 
poHjediy* jjfMUJer i^. telakati, i syH. on^e. — V" " r. impf. igrati m huilte Mi«tl w, hCldtaiu KP, I 
R Icrmiii^. Kj. vuJi )ni'i'-«ti 

bUdlaU«. f. Kuke mil tkinen Honurn, »ie neVift 
ttidtt gmn , itb^r ffut , nimirum ifenun. Rj. krara 
malijel! rogom, miua ali dobra. itr/.tniAi^n. — imrnii 
trnrama * iHkm uiiaf. kod bravft. 

RBin^r. m. rUi Hng^ann. tlj. kad kad u HarmJH^n« 
fgamavui mjttto Iiii)!sriii: eudc svat« Hvannesl hi- 
Ijftiln, te plnlaju koaja u Jtugara. l'obv«]i se inc)^u 
igVTajlumiH ige j' utMt bonja orf Bttgara, Rj. (i(ilu;t 
»f I na 7'ur«Kit pr«i drugim r^frrtinii mjtslo pridjfrit 
Buf;iu«ki: A vrth) nif^ fjujiar-jtnfiafiint. lij. 4<>a. \i 
■mu Au<)ur-.Honir>KO(). Bo*j. ^. 

kDipir, Hl. <u Boinj vidi ■vlnjfe: ubio nam Inigara. 
KJ- — U Bod te sviDJ«^ zuvu augari, a je<lno lingar; 
ovo w mote 1 u Dubrovnika (uti. nJi najviSe isa one 
■Tinto koje ilolup ic Brhfjo (kao od jBu^nniJt«). I'ohI. 

BAinirfitl, f. (coll.) junge Dulgarcn, Bulguriea 
jitrenliH. Hj. mladi Bitgan, mliide: Bugarska, jedno 
Uli B«(iiirvniU Bugari. 

HSimrfr, Un^nr^U. n. rin jutiger flulaur. Bul- 
ganu puer. lij. mlad Bugarin, mamee, ayrtt Jlu- 
ganko. — llobro iloi'o mUgjuio Bugarfe! nek je 
jrjan viie u druiiul. Npj. 2. 139. coll. Bafnr^nd. 

tHtKirt\r*, (Bufcitr<'ii.-a), f. dem. od hupukit. Ri. 

kBipiiviiJe, n. daa BulgarigiTen, ntututUi tn Bui- 
ganim. Rj. varbal. ml biipmU « biignrili oc. — 
/. a) radnja kojom tka bugari koga. — b) rtut^'c 
kaje hicfi, kail m Iko liugari. — i) radnja kajom 
tko buijiiri, tapijeni. 

Kiicnrlja. /. t. J. icm^a, Btiigaren-Land, Bulgaria : 
i umiri Kciiilju Buganju. Rj. vidi Btigiiraka. 

BDinritt. m. der Buigarr. Butgarun. Kj. tavrietak 
in tti/ji nimo u m'ii4. ali te i u »ing. autrori i bei 
pfepa; rvli Itutmr: iCmte, ^ubo, n tri goaiiU<:«, (Ia <^e 
ina b<»s « KH^ariifHi. K[g. 9, lt>9. Ako mene Bog i 
*reća dade. te dobijem kra^a Bugarina, i, 170. 

kBmrili. rim, V. impf. Kj. r. pf, tloi. pA-biiK>uiti 
'' /.a) tam Itulgaren maeken, faeio esse tpf. poilt^fati bufjavo. mđt 
-le); gehimmeln, mucfJicrre; 
da hagja. Lj. Kuvn^vi^. 

Rj. 

impf. n.^iiitčki. riđi hiii^nii. blg|mtl, bBgj£m, r. 
' iti. tilJMoivili 
II. p. hljoll ve6 vofi 
DARj. 713a. 

bnriST, 'idj. benrhlageH, mueosut. tf. \Ay 

bAdnvlBa, f. augm. od buna. Rj. 

bttrtovi«. rim. r. impf. R. Mu" ' 
DARj. 71.%. 

blt)dxvU@llJ(>. «. rerbai. od bu^aviti. FiVii Im^jonjc. 

bAnSl^e, n. i/im Wr*:km, cxntatio. RJ. rertial. od 
li biiiTiti, 2) buditi »e. — t) nulnja kigom tko budi 
koga. — B) munje kt^je Mva, hid « tko liudi. 

WAha. f. [pl. bOhe, bdliill der Ftoh, puiei. Rj. u 
nekim krajePtma govori ee hti h: btia, pa *e maito 
iigitliijfnoga h gdjeHo gorori i buva, dem. buSit-a. — 
Ruha^, biibina nalik na buhu. Rj, 50a, Ruhober . . . 
dn se tako tave rak, pA mu ga. dao, da mu buhe 
kupi pa fol'i. Rj. 50a. Odje t^rle buha <ili H^jeoicji) 
»ive ne Sklo{>B('. inp. Rj. H41b. Hetnntd kome tndta 
u ulio. <kaxalj mii Sto da w umeiniri). l'oal. ITU. 1 
kail 'Wii hutv kroi kohilju. Ah! da mi »e bucom 

rrometnuii. Npj. 1, 4-17. No badi Dii po kotuliu 
uha. 2, 354. Pripovji^di mu nrifu o uii i hini. SIat. 
a. 3<i5. (Die llohfalle}. die Falte tnnH kini nn« rax- 
lićno . . . ^>ad ne znanio ili bi ovrje (ta buhe) ••■nKol.. 
kacati klanja, ili j^Mituija, ili tuQac? Kako »• „.aj. JMg<mim. Rj. oliraćati u Bugarina. — b) 
"M*. "^ ■ 

riđi lap^evati. R^. pjtnUt ito latoino. 1 Bulgar tcerden, fSo Itulguru*. Hj, obrukati 
Bufiaritui. fioa</{jati Buijtirin. — */ f" /frf.J 'ilpift«). (U Bocil. E'oal. :t6l. voJMbi, na la njim liug' 
Zaman AiM^arif. Dl'otil. 

Bttiitrk«. /. die Butgarin, Bulgara. Rj. dttn. ttu- 
gar^'a. — Kad ne ^kou Murko Kralji!vi6i, onda 
tete Buđarci gjevojui : >Horj alki ujo, Bugarku dje- 
vojko N NpJ. 2, 338. Na kraju iia o^ealo a dobivaiu 
( |D. p. bnuda . . . Bugarka . . . braćdi . . . Bugarii. 
Spiai 1, a. 

bngarku, /'. ri(/i budimka 1, ma^anka, miairafa. 
ppi'ii. bijela l-undrva. 

MK»T>kk. f. adj. I. j. £em(ja. ridi Ruf^ja, — A 
iiu Hjerle u xt>nilju Bugar»ka, i umiri KcmlJu Ruga- 
rijii. Spj. a. 171. 

BAoniki, a4j. hulgarinrb, bulgaricun, Kj. ilo pri- 
pada Bugarima: Car me invo na nj^tovu rcijaku iin 
daleko u lemlju Bugartku na Mibalja kmlja Bugar- 
•koga. N|ri. S, IIIU. ' 

blli»rškt, ai^j. (u ptira.) i^i iivit^Bkl, n. y. iue«<>. 
Kj. iUi pripada btiouru, bugarima (sti>\}t, »riiuati 

SftrtB. /. -■--•- ■"•--■ ■^-'~--' -- _!,/'. ftarke Auidintlung, «rhala1io major, Rj, 
fi^ako iibijanjt pUre (S). hug' para. V.\.* 

bđlj. f- bOi^n, /*. <l<-r Bruriilag, tnuair, cf. plijman 
(ninte liiil <la jn bugj ud plijmni nuUo maiije). Rj. 
riđi i inab 11, mahovina !l. i»p. binu (birut. augm 
buriavioa. »n 

in, f. (u Silji , - .- 

^FrM(A«vnii;t, Kaulquappf , ranula, lofr/i i) ei/li tabi& RJ. det iungr 
iaulquappf , ronul«, ' 
divlji Mntif, rmoglavak, pancgli I 

(buhe pirati na »ehe). 

bilb&^, bubi6i, m. biibina (nullk na buhui Ebi jede 
raaud kupUBai, der Blaltjloh, diermes lAnn. Rj. 

bOhaq}e, «. tjeranje buba. UARj, 71Tb. vidi \m- 
Skanje. 

bAhKnt, f. der Arresl, catreroi. rf bap«. KJ. no- 
cini jw tako hnps ta porugu ili u inii, ito u njrmu 
ima mnogo buha. nidi i areat, i ft/n. imdje. — rijcn 
H takim na»t. vidi kod bad:iJarH. 

bttbati, bOb^, V. impf. puliribu« m libtrare, tje- 
rati buhe aa sebe. PARj. TITb. ni)e li bubati koga 
n. p. djecu, t. j. ^trati buhe sa njihi' i*p. iKbuhali 
(i se). %ip. bulkati se. 

bObar, adj. (u Bafk.) t. j. bljeb, »rhirammii-M, 
toeker, ietter. Rj. taka ne n<uica meka rtnir (n. p. 
mtk hljeb), koj'i kad m prititne, oprt «e nadigne. 
ridi buba van. itip. bubavac. 

b(tk*viw, bBhavu, m. bnhav hljeb. Rj. igp. buhav. 
bnhavan. 

bnhavan. bShavoa. al^j. vidi bubav. Rj. 

Bllb«rlei>. /; pl. : V planinu na«red Buh'iviea. Rj. 
Iiiie i»ta planina koja ne niai^a i fpm Biibavicn: i 
odoHe gori ifuAurici. Spj. 5, 183. 

bAkIttJT, adj. n. p. iravn, dnn Flnh gehtirig, pulirit. 
Rj. ito pripada liufi (buhi), Imhama. takva aiij. koil 
budinji. 

bnbAbpr, m. Pripovijeda ite dn je kazno Hrbin 
Ttirflun da >e lako zuve rak, pa mu ga dao da mu 
kupi buhe po sobi i doi^u iiO p08le(Ji i t. d. Flnb- 
Kimmler fllenntnung des hrebte* in der Anekdntej- 
Rj. buhn-hcr, kuji huh* bere (kupi), itp. r\jefi tako 
KW:rnr blljnlM^r, lilBtiolter, kraiober, vinober i t. A. 

biihANfriBH, f I>ani<H<<, ARj. 74Tb. kad tmaV bu- 
Mnjak: puJici« ittercu», buhonerina. i ukc. od liani- 
tica, ARj. Tlbti. buliu-seriiia, ono ito buha iiasert 
(rijef manje pTuttojtin). vidi buAiiiJak (prigtt^na). — 
i»p. tako flofenu r^ muh^verlua. 

kiim,huian, m.ein groMtt Fi^nnannipferd, lUdilm- 
l'Urger (ein Kartuer), eguu* r«clMariiM, jumentum. 
Ri. ttliki kiridiijuki, tamični konj. — Kaiu, tura 
tn lovara blaga, a poil blagn tri kofiga buma, ux 
buine tauana nibiuja. Npj. 11, 27U. hu\n (onu. neaii. 
ku^en nexn.). Oan. IM. intran konjma * takim nort. 
ridi kod konj. 

bftjid, f itiJi papraL Kj. d-u Farrenkmut, fUir. 
b^e. augm. bi^adina. — bl^jM je ealL; jedtmiea 
bujatka. oder TJntn, ineptia, femio utultits. budalisati maci » 
huAnliiMo činiti, raditi, vidi i luđovnti, mahnitati. 

budiUilii tifflj V. impf. vidi budatisntJ. Rj. Sada 
mnio kad tko govori mi»Mi da je onako kako govori, 
a drugi mu hoće da kate da nu'e onako; idi opet 
rijeS tnaii ludovati. DnnićiC, ARj. 708b. u. pf. stoš. 
po-budoliti. — Besedi mu Jelfl udovica ... A! beseđi 
Sibinjftiiiii Janko: ,Ne budali, udovice Jelo! ne bu- 
dali, kad budaJa nisi. Npj. 1, 4*11. Svoj druiini Arap 
beRJ^aic: rVi ste meni krivo uCinili* . . . Bemedi 
mu ViSnjiču Jovane: „Ne budali, pobro Arapinef Ja 
Dlie«iam tebe prevario. 3,, 317. Veb Ziiko ('iiltu bar- 
jaKtftm: »SluKO moja, l.'ulko barjaktare I« .. . Veli 
Zuku Culko barjaktare; „Ne budali, dragi gospodaru I 
Daleko je Tijnoa planina. 3. 321t. 

budAljenJo, n. vidi budalieanjo. Kj. 

bltdan. biSdna (btidnT), adj. leach, vigil. Rj. pos(a- 
njem od bdjeti; koji bdi. — Moli ae Boga Sto etua 
zaspala, a da sam budna bilii, ue bi ti dobio ni tih 
opanaka. Npr. 73. Kad nos vide oboje sa evim butine 
i H prekrStenitn nogama sjede<!i. Danica 3, 135. Blago 

1«. 


ne koji je fiadan i koji Ciiva haljine svoje. Oikriv. 
15. Ja spavam, a srce je moje hvdno. Pjeam. 
pi. 0, 2. 

al, u pjesmi mjesto hud: Sudi li idefi na vojsku, 
kome me mladu oatavlja.*. Rj. vidi biti (budem) I 6. 

bftdl, riječ kojom ne vabe budye: Jiiidi! bddi I biidi 
LQtk«. Lj. Kovftčevie. DARj. TOOa (hđdil - budiia?). 

bCidtJa, f. di€ Truthenne, gtUlina indicii. cf. Cura, 
ćurkn, tuka, misirka, purn, purka. Rj. vidi i indijot«, 
intuAa, pučka, pOjko. hi/p. Dutka. — B9^, pile od 
budije. Rj. 50b. isp. budac. 

BAdilo, m. ime mu&ko. hyp. od Budimir i Bndinav. 
Rad S6, 55. — hpp. takva kod Brailo. 

Badin, ni. (loe. Bodimu^ Stndt Ofen in Ungarn. 
Suda, Rj. grad u Ugarske^: Pa govori kralju od 
Budima: •Dnide more, od Bmlima kraljiiN Npi. 
2. 618. 

Bndlnac, Budimca, tn. Rj. čovjek iz Budima. cf. 
Budlmlija. 

Biidlmir, m. ime muSko. Rj. Budimir. i'p. Budisav. 
hjfp. Rufo, Budilo, Đudoje, Butko. — takva imetia 
Desimir, Jezdimir, Kazimir, BtAuimir. Strntimir, Ve- 
limir, Vladimir, Zvonimir, -lui'r {od stargega H-npb, 
kor. „mar" ajati, /nati se, Kvati ae). Oan. 31. 

B(ld?mkn, f. die Ofneriu. Budana. Rj. ćena ii 
Budima: Eno hlada oko Budini' grada, gje boluje 
Budimia gjevojka. Herc. 2115. 

bAdinks. f. ~ 1) (a Bosni) bijela bundeva, vidi 
peca. Rj, bijela bundeva (koja se u Jndrn xove Ma- 
{■vanka, u Bosni Budimka, i po gdjekojijem arealima 
Minirala, u Srijemu Bugarku). Rj. 497b. — 3) (u 
Vi. nali.) Ari Apfel, pomi genuii, cf, budfinlija. Bj. 
nekakva jabuku. 

biidinlljii, f. eitte Art Aepfel, pomi »pecien. Kj. 
jabuka koju ne zove i budimka a, 

Budlml^n, n>. vidi Budimac. Rj. na lurskim za- 
vršetkom li. inp. BoDRnac i Bosauliia. — ^^midba Jova 
Budimlije. Kad k teni Budimlya Jova . . . Digni, 
Bo*e, Btulimlijtt Jovn. Npj, 2, 637. 

Radimljc, ". selo blizu Sjenic« kod vode Vajie. 
Uj. « Srbiji, iidj, Bndinialjski : episkopstvo Budi- 
».alj^ho. DM. ■S.t. 

BftdltnskT. (Huillmsld) ad^K Kj. ito pripada Bit- 
dimu: Poigrava poljem liuditnnkijfiH . . . gWn njega 
Budimnka kraljita. N|>j. 2, <X. 

bJtdliOi, aifj. n. p. jaje, bolest, dem TrutliiAn ge- 
hSrig, gallopavoni*. nj. Uto pripada lineu, bitdiji, 
buc\ma, bndyama, bui-adi. vidi i^urji. — udj. takva 
hubinji, djetinji, goliibinji, giijiiiji, jadiuji, jnjinji, 
kokoiinji, mravinji, o^inji, pčelinji. 

bAdloBik, m. tio nnmusLirimn »na danka ^to u 
nju lupaju <la se bude kalugjeri, rfw IKoctcr. «y«r- 11 obiičje inp. KApaonik, - \yp. Bućo, ife! gefactor. Rj. vidi budilo. - 
mfLfjionik. 

BAdlsav, m. i 
stUav. tako sloiena imeu, 
Budilo, Budoje, Butko. 

bAditI, bOdim, V. impf. Rj. v. pf. sloi. iz-buditi, 

Kro-, raZ". r. impf. »loi. probugjivati. »»p. budan i 
djeti. — 1) toeeken, excito. Rj. — Ne budi mi go- 
npodura : sama sam ga uspavala, sama ću ga i buditi. 
Npj. 1, 409. Pa udari Kraljevića Marka, udari ga u 
plefi junačke . . . >Sjedi a mirom Madžarsko kopile, 
ne budi mi po koiuhu buha. 3, 354. ^ 2) na se, 
rcpekn. encachen, evigilo. Rj. — Pod njega bi ka- 
ranfil aterala, a pod glavu rumenu ružicu, nek miriSe, 
iipt ne često budi. Npj. 1. 461. 

BAdUanln, m. čovjek iz Budve. Rj. itmegju d i 
lj ispalo je v: BQd{vHjanin. — Bio je u Budvi 
obii'^nj . . . Kako bi Budljani na brdo iziSli, odmah 
l)i se mladež na gomnu uhvatila u kolo. Npj. 1, 
188 (Vuk.) 

B&dUaiika, f Rj. iena u Budne: Pitale ga Bud- 
Ijanke gjevojke. Rj. Kamenje smo razbijali piut ćineči 
Bvdljanci jijevojci. Npj. 1, 50. inp. Budljanin. 

BitdljaHski, a(ij. RJ. Sto mipada Budljanim 
pa njitna i Sudvi. — Od kad sam se rodio od n 
n'jeflam Ijeple gjevojke vidio, Sto sam danas u Koto 
hudljansko. Rj. 

Bndojo, m. ime muiko. hyp. od Budimir i Budisav. 
Rad 26, 56. — takva hyp. kod Blagoie. 

Bildoš, tn. planina vi&e Zagoraca i Komana: A sve 
bježe nz Budoi planinu. Kj. — imenu a takim nant. 
kod BjeloS. 

buifre. M ntaroj poslovici: Žudre badre Milica, 
kamo piple piplica? DPosi. 125. Cijela če poslovica 
bili zagonetka. DPosl. X. inp. Sudre. 

bAdnfi, ai^j. upravo part. praen. oftiv. od biti 
ibudein), ali iHni i nluihu priljeva. i>idi biti (budem) 
I 7c. — Ima 47 rijefii koje au od Slavenskih posrb- 
ljene . ,. budući, (ia, 6e). Nov. Zav. VI. inp. idući, 

bndAei da, (n vojv.) indem, cum, (ital. ennendo 
che-) Rj. vidi hiti (budem) T 7b. 

buddĆBSHt, hiidiičnoHli, f. die Zukunft, tempua fu- 
liirum: ProMosl ... ne pada u budučnont, nego . . . 
gubi ovu snaHU svoju stojeći vezana s budučnonli. 
Bukv. 29. Za takoga nije budućnost. $. LjubiSa. ake. 
može biti i bftdučnost DARj. 713a. 

BQdva, f. gradič i varoiica na moru, iza Uiblja 
k jugu. Rj. 

bAdŽA. f. — 1) (u vojv.) vidi kijača. Rj. nun. vidi 
kod ajdamak. — Eto ti gvozdena čovekn. Velik je, 
strnSnn je! vui^e budht eh sobom, sve ore zemlju. 
Npr. 2ia. — 2) (u Šum.) vidi krmača 2, cf gudta. 
Rj. igra pasttrnka u kojoj ne budža tooe oko tri 
pruta dugačko i podebela drim (od prilike kao po- 
kratak vranj). 

biidžMIf, m. dem. od budtak. Rj. 

bAdiab^* budžAka, m. vidi ugal. Kj. vidi i kui, 
nugao, Uik 1. dam. budžačič, ^ Za Božijim legjima, 
t. j. ti hudžaku ili na strani, gdje ni mg ne vidi. 
Rj. 324b. Ima jedan u budšaku kom kao da je 
giibav, lako se čini, ali je od najbolji, npr. 22. 

biidžjikina,* Hl. ex tenebris jure codbuIIub, Njem. 
Winkeladvol:nt. u »aie iirijeme u Srbiji. I. i'avlovič. 
DARj. 716b. im^ek koji nije advokat a ivU pnnlove 
udvokainke potajno kao u budžaku. 

bjtdžan, Dudžina, m. vo iz Srbije zove se tako u 
Srijemu, isp. budiulja, a kojom je jeilnoga i<ottianja. 
P. J. Markovič. DAiy. 7166. 

bitdžft^jci, n. verbal. od budžati se. Rj. vidi gu- 
džanje. 

bAdžiLSl, a4}. peta vinokih kao badia: Noai pre- 
pletene opanke, koji »u mnogo IjepAi od onih 6«i- 
diantih varonkih cipela. H. Uj. Hiličevič. DARj. 716b. uAn hvkliJH. Ili. i>idi n 
kUja. lH'fHit. 12S. - 6n|M]j kaiM i bu- ' 

fcttkniltl. bDkneiu. r. pf. — i^ aufvni^, mu^um 
etio; hukiiii vo, Icthv«. BJ. v. ••»/)/. biiluili 1. vuli 
mnknuti. — 2) auflrMtnt, eiardaieo: buknu TMra. 
Rj. o rati-i ilt o^njv, kad m raigi/ri i ttrmt mah. 
naght ntutaitt. r. impf. baknjati, buktjeii. — 3} oni 
£e »Ti buknuti na leii«. l. i. skoi>iii, u*taii. uth <»'- 
gegentetzen, oppotiert ne. Kj. — 4J (» Duhr.) bu- 
cnoU djevojka. L j. UKra>la. AmniiforA««, adoUtro. 
Kj. — aj traku«! njek>, hađ na^h polert i narali: 
I'oila |e:k (IjcAnik) otvoTi. buitniuf u oi^fii t««tubt- 
rveie. ie majd pul [irckiiloK. Npr. W. PiutJ je-Inu 
RUKU, dok — halmuie MnirD« njtke, tF •« «• nutlo 
»»I ne polopiJur. I'»4. — O) buna iJi ral boknc kad 
nantane i ume mah: Suknu buna; Rnd<wU* bi iu- 
Itpan. DU. 25. Inuuno pi«iuiui njitrnvijph lUrnirvibt ^. tieibtirtein««, b«x mlgurin C. V. Kj.* — 8) i*r 
Dtunmtopf. »tultujt, otulla. Rj. kait m ta poriM lupo- 
glam eeljadfla ntiikoiHu ili ieitdcomM. up. bukvan. ef. bnk^eti. ItJ. c. pf. buknuti '2 

httkoA, ". tutlua, jejiua: Jtutoć Jt- dobar da li 
ljudi ne laoicu ni'ta ukraKli. J, Vkdmiroi'ii!. Itukof, 
biibn Himimii«. Vtngi. upal. \mi DARj. TtMa. ruJi 
> liuljinn, i' "vn. («'{]>. ~ rijeei » (uJbn n'Ut. ('hJ 
brkljof. like. '•■e bili bbkof, bukiU'B. 

hOkut. i'dj. tntdtm, faginut. Kj. ito pripalili bakvi: 
)!axhi-iljeln -i' Irua uorvi) Kine, pa jcj pulo na uui 
na Itukora meiaru; niiit joj kai": "(ki n tobom ienol 
otku'U Mil bufurd mrtgrit?' Kt. 37b. Iliikvjra, fiuinr 
rir. Kj. 4Tb. .\ pml njima buiora omora. Kj. ifiitn. 
Moja ku^ moja Hloboilu. I. . . DudavUi jet do jedni- 
klade. UTU^« ■>• pod nju u fnilroro tii-'f . . .) PohI, IH'J. 
Kda linga \ hukima hlada! frjo ulei^e ffju)niiiiovA 
mla-la. Ilif. »U. 

BBkotHi /*. <M(f. mnli uamaatir knd Ne^ttnn. Kj. 

bOkovie. btikDvca, m. Bi4fhen»lalr, btteulua faj/inu«. 
Rj. Imkov itau. 

BBkarnr. BDkArrt, m. — t) iiTor u Jadru u 
Trlii^om polju. Kj. u Srbiji. — 8) Melo u HrijrDiii 
(hliKii \'arndiun}, Rj. — H) pmimr: fovjnku po mjivlu 
odakii- je, koje mute liiU Bukova ili dru^o p" bukvi 
UMvaiio -. KaUr Aini ISukocu AUngA. Hen: 3«;. 

bBkovnfa, f. dtr Iluchemdoek, hMulun fagitum. 
lij. bitkoTii bulina. 

BBkovii m. pl. planina u Hrbiji i«ne((ju nahijr 
Valj.vi.k« i Htfcke: V«5 indsiuo u Bitki^e Ivnlc-. Uj. 

BOkovIra. f. — i) btoifiu kraj Dalmadje, l7jui:'irju 
IloAne. Tlrratoke, nivnosa Kotara I Otrcaa itlainne. 
Rj. — 8^ planina u UercepJTiDi: Bukorira I (tra- 
nvica. Bj. -- 3) rijpka a Urobnjacima. Rj. 

UkovifanlB. »- Kj. i<i^tk it liukatire. inp. Buko- 
vi<'« 1. 

bBkuTian, f. dat Buehmholi, lignnm faginum. KJ. 
biAvro drni. 

bAkg«tl, bftkflm, r. impf. l'jdtrn. nr-fen. bnkti vatra. cf. bubi^atj. Rj. /. pridjur btiktio, bkk^rla, 
- '' 1 bwtli H plamenu. btildjdn. nlito i/orjfti , 
llRl^ln Mnjaij« kupinu K<lji 
l'riii. hibi, .IM. 

BUtlttJil. f bnlo vib< aela i kisele vode Bukovika 
(u Knxuji>va<^koj iiah^jl). Rj. m Srbiji. ~ imem, 
n takim natl. PretiiUa. (tnr<)u1Jn. Havolja. 

bBkvo, f. igm. pl. bi^kiivHI. R\. dnn. bnkvica. augm 
bukrrtinn, bukrina, - t) die Hurhr, fugu*. Bj. rfn-o ; 
Naaradin kodfii u nekakoj vrleti njekao rtliktt bukru 
na dna. Po«!, i', f'a'i tivkre putuju ud mriua . . , 
ou bi naluf.io vutni ol; biiiif pa bi *•■ bnktfi r.tkru- 
vila. »rj. .fu bili. ttliiko, 'U bukre Jnbobu U vfllk>' 
todc KalailiijĐ*!.*'. NpJ. J, 31. - "ij i>i Imlir.) nekaka 
"—•niriba, Art iki^Mh, fiaeu riđi bezjak, i _ 

bAkran. m. lud ili suluilaat i^ivjek. der Đummiopf, 
otultut. Kj. ifp. bukva 3. riđi beig'ak, i xyn cm^f«. — 
riječi * lakim nagt. kod bmjan. 

bAkvir. m. Au ABC-Burh, i^>«edatitim. Rj. knjiga 
il koje ne ut-i pomapati »lovu i čitati, riđi aDerevica 
i, ttfca. — Mi nemamo jnS ni Bukrtira SrjMkoga, a 
kamo li ito vi&c. Rj.' V. 

bakvAnu-, bukvirco. m. der AHC-.^irlUilcr, p»rr 
elementa du>een<(. Rj. dijele tfije uči bukrar. 

bakvfrtiaa, f. augm. od bukva. Rj. takra aitgm. 
kod babelina. rufi Itukvion. 

bftkvi», f. — t) dem. od bukra. Rj. ^ 2) bukov 
tii, die Bueheeker, ghms fuginn. Rj. — 3) dat AB(\ 
tlementit. Kj. riđi alfabet. axliuka. — Pi^ vrlo buk- 
vicom, DPohI t@. U hoalie u^i bukvieu, a u K«r« 
thirlifu fmoie biti da je pogrjeika i^jento ii Hera C-u- 
riliru). 140. Da tinatavi i odrodi Stptku hukviru i 
orloi^mfiJD ili pravopiii. Pis. 3. Tajna bidcrira u starim 
rukopiaimn. dlaa. II, 171. Da «e u glagohkoj butviri 
u Hturije vrijenK . . . pioao broj 800. Rad 'i!. 192. Bi^ 
M glni^Hlu hukrieu novo svjedo^nstvo. Kl»r, 3. 4. 
bOkvi^. M. junge Buche, fngu* parni. Rj. mhtAa 
liukra. — riđi takre riječi kod brt-iti^. 

bAkTik, bukvika, tn. der Bueiientrald, fagetum: 
Hajduk L^lja kiku u bukviku. Kj, bukurtt ninur. — 
riđi lakee riječi koii aptik. 

hOkviM, f. aagm. od bukva. Rj. takra uugm. kod 
liardni^ina. vidi bukvctina., 

bBIn, f. — 1}' vidi Tnrkinjn. Rj. augm. I>u1i-tina. 
— Poknilifa^ bule kiuiatuihke. Bj. 258r. Kud jmvi-li 
I lieiioiu djevojku, iaau konje bule jmpi-bute. Npj. I. 
fflii, Povedoh) bule kadunil:ikf, lueimlju ih t* vinnie 
I liuliovcc 4, .'ki7. — S; (u l'ašlr.) der Siegel, iiigtUuM 
' (DuUa): Crna knjiga a u doba crao, emom buhim 
' i>j«ie taliulana. Rj. riđi pefat. — Zabulnti, ntpri^atiti 
! bulom. Rj. lOlb. itp. bulAti. 

I b6lftB]e, n. terbal. od bulaii. radnja Junom tko 
' iMta ito. 

bAlnli, bhliUn. v. im,,f. peii«liti. DARj. T29». p. pf 
'hi. iia-hlllBti. wp. bula "i. riđi i murleiMti. 

buIAmlli. hbUunini, riđi buntutt). Rj. govoriti k^jeida 
u (nu ili u kaketfj Ulkifj omjevituj bokidi; ali m 
kait, kad iko i buAun i hej boletti govori kojtMa luda; 
fauin, fautoAren, alucinari, delirare. riđi i bunaeati, 
j ^avarijati, klapitt, jiclljati 3, tlapiti, tntbnnlti, trabu- 
I njnti. 

' kvIlIii^S^J«. n. riđi buncanje. Kj. veHtaL ml bu- 
, lazniti, kl/je vidi. 

bnUtlui, f. augm. od buk. Rj. — takra augm. 
I kod babetina. 

bBIski, adj, lUt pritiaiia bulama ili kojoj icod kiiU 
I iTii(fcinji): Od onda je postalo i'anuijc . . . i buttkii 

vatanjf. M. A. Keljkovi^ DARj. 730. 
' bplAniir, biilumil^H, m. ni^bakvo jelo od brnlina: 
I A. Htn »i j(K>7 K. SalrimnCka i bulumuća. RJ. titko 
zamiji^faino bmAno * vodom, fim pomiuiijii liljpbari 
, hljub. kad je u pola pi-.'en. I.j. Slojanovii«. UARj. 73trt». 
I balAnSnt«. f. lu V. Q.) rnuo^fo Hudi, Stbaar, lurba. 
I Kj. wp. comila. — Daniti^. ARj. 73<lb, kaie. daje 
od 7W. toltanicnic, gomiliim. 

bAlJS^Jo, n. da» Herrmreeken der Augnn, erjvrtio 
ofularum. Rj. verhal. ud buljiti, radnja kojom Iko 
, bulji oči. 
I ttBy«ft, m, iu Baranji! riđi bandar, RJ, tiha. riili 

b&Uinu. f. riili >ova. RJ. riđi i bn^k. biikai-a. 
Iiiik™', buljuna. pja. jcina, jHina, bulavioa. iilina, 
iiMira; Cnufm.J novnljaira. — Unvikiva^ i>e 'itt{)in« 
\ u p[i>tij<nn kiti'antii. tu. iit, X2. 7m.Ui iie w oii<(j« bujildinau f. auijm. od bujail. Kj. takva augm. kod 
hardaeina. 

boJAdnJafA , f. vidi papratnjafa. Bj. gemlja na 
tojoj ima mnogo bajadt, papruti. — rijeii g takim 
nast. kod itjgirELČtL 

bOJan, m. (u Hrv.) oekaka riba, Art Fišch, piseis 
gcnin. Rj. — ryet'i » takvim nait. »*đi Jtorf brnjan. 

bfijan, bOjiia, adj. — 1) heftig, stUrtamh, prae- 
ceps, n. V. buJDa kiSa, FMxre^en. Rj. ^ Koliko je 
puta vef da saoa kakva bvjna rijeka najljepša polja . . . 
kameDJE'jii potrila. Pripravn 24. Brsi^ft moja. iioevje- 
riSe kao potok, kao bu^i potoci progjoie. Jov 6, 15. 
(ile, ja <^u kao rijeku dovesti k i^emu mir i bIbvu 
a&rMa kao potok bnjun. Ib, 6^, 12. — 2J o rustenju 
bilja, luxitno»»s. Danici^, AKj. 719a: A ^dje su im 
veseli poiarnici? . . . koji su tu oikli ie riva bojna 
busena megju mnogim riječima jedne idejef I Pom. 131 
(Fige DanicU u Biograd protiv toga ita šu oti^jepoieii 
Hpotr^^avaii rijei vatrogaaei ny. poiEarnici). u pre- 
nesenom »miilft: Radnja, nueli i redi onako rodnoga, 
onako ht^ttoga atveka, kskuv je bio knez MiloS, ne 
mogu se lasno sabiti u nekih desetak odeljaka. Mil. 
XI. — portuiy«K od biljati, t(ge vidi. 

hAJaDje, n. vidi bućanje. Rj. 

btganjei n. dits Angehirellm, -o intutnescere. Hj. 
verb. od bdjati, kuje itidi. 

bAJati. bdjT, V. impf. vidi buCati. Bi. fremere: Voda 
biiji u najžeidi klju^. J. I.jubiSa. ĐARj. Tl»a. — bu- 
jati stoji prema bndati kao zujali prema 7u£ati. Da- 
ničif, ARj. 719a. 

bC^atl, btij^m «. impf. ansckwelien, tntumesco, ef. 
nabujati. Rj. tiidi i v. pf. sloe. prebujati, uzbujati. — 
Naliiijati, n. p. nabujalo tijesto, an«chii}ellen,intumesco. 
Rj, 378b, po tome je u običqja i o t^estu: buja ti- 
jesto. Mopde pat prema adj. bajan bt^ati inoćt: 
nUno napredovati, rasti, o vodi i o biljit. busuriare, 
turgeseere: Gust (grad) kako dubrava, puniji ueg 
gipak, vei^ puka neg mrava, ve6 bi^a aeg evitak. Oj. 
Baraicovili. ĐARj. 719a. Dru^a pola naiega drultvn, 
koja buja iivolom i snagom. Mejp. 173. 

oi^atka, f. vidi papratka. Rj. riđi i papmtljika. 
jedinica onoga, Ho tnnči bujad. bujad-ka, s pro- 
nyewmt glasa đ pred k na t — Trska (i trstika) ne 
KnaCi >kad je mala' nego samo jedna u cijeloga 
s(<oaa društva, kao n. p. i travka, slamka, bujatka, 
voflja i t A. Pis. 43. 

bnjlea, f. RegeTibach, torrens. Bj. bujan potok, 
bt^na roda u potoka, vidi bujan, bfijati. isp. pftplav. 

b4]Ui, jTra. f.. impf. cf pajiti. Rj. — Pajilj, tleni. 
od spavitti, (kaže ne djeci), paji boji dato raojel (siene 
govore, kao pjevajući , kad nspavljnju djeuu). Rj. 

bdjndsti bdjnosti, f. osobino onoga što je bujno: 
VaSa bujnost ... ne osla na mirnom i tihom putu. 
Zlos. 49- 

bjijur,* nintni, lange eu, aecwe et manduea: Baba: 
Bujur Musa kupuaa. Turfin: Neka bako i meiia. Rj. 
uemi! hvaioj! isvoli! 

bfik, m. {loc. butu, pl. bUkovi) ifer Ort des Wasser- 
falls, KO daa Wasger im Falten tnsel, locvs ciitaraetae 
Strqaitosug: on^e u buku ima paatrme. HiiUt n^e 
gore od d^elabuka iz rgiava trupa. (Posl. 235). Bj. 
ngesto gdje voda pmla bucefii, t tarlattuka od takova 
podatka; to snuH buk »prvom pri»yeru, i u ovom: 
Gjeno voda bukom teće, tu mi Mara noge pere. Herc. 
260. tt drugom prit/ijeru buk je tarlabuka Ho iilazi 
iss kakve šupljine. 

bBka, f. Bj. od Inlkali. ^ 1) da» Gebriillc, mu- 
gitus. Ej. takvu buku Čine goveda. — Bloji rika krava 
XA. teladma, a teladi meka za kravama; buka Htoji 
Mafvanskih votoi'a. Npj. 4, 187. — 2) k^ju čine Ijvdi 
vieuii (i pjevajući) ili lupiijaii. vidi rogobora. — Tu 
Ba gajde. lu su svirale., huka, imka, pjesma i arata 
velika. Npr. 271). Bex svake uke, buke i vike udu u crkvu i vjenčaju se. Nov. Srb. 1817, 478. On (lav) 
se ne plali od vike njihove (pastirske) niti se poko- 
rava na huku f\}ihovu. Ib. 31, 4. Ukiuni od mene 
huku pjesama svojih. Amoa 5, 23. 

bilkAf, bukđ^ m. — 1) der BrUller, magilar 
(vom Ochsett). Rj. koji bue« (vo). — 2) ptiea. vidi 
bukavae 1. Rj.* — 3} čovjek bundiiju. vidi bukavac 
2. — 4) čovjek koji se rado ho& da rve s drugima 
nzdajući se u bvoju snagu. V. Ljeievič. Lj. Kova- 
čevih. DABj. 721b. 

bAkaSa. f. buljina. Lj. Kovačevih. I.j. Stojanovii^. 
DAKj. 721b. » sj/n. kod buljina. 

bnkikglje,* f. pl. vidi puto. Rj. meiu se na noge 
čovjeku a i konjit. vidi i putilo, spone 2. — Jedan 
trgovac . . . nekakvu babu metnuo u bukagije, pa je 

Eustio noćn da ide po livadi; pa kao gdje oi ae 
ukugije same od sebe otvorile, ondje mora biti ras- 
kovnik. Bj. 638b. štioce od drveta kao krpele, u Sto 
se meeu konji, kao u bukagije. Bj. 841b. Pa uzima 
konjske bukagije, te okiva braca rogjeuoga. Npj. 1, 
543. Skoči Bamo od zemlje na noge i na Luku meće 
gvožgje ljuto, a na noge koi^ske bukagije. 4, 30. 

bdknIiSt«, n. mjesto gdje goveda bu£n, Ort vo die 
Ochsen brUllen, locus ubi mugiunt boves. Ej. — ri- 
jefi s takim nast. vidi kod danište. 

bAkalo, m. čovjek koji buče. Rj.^ ^ r^eH n takim 
nast. kod bojalo, 

bukfmT«, bukanfca, nt..- Igra od ruke nije dobra 
ni bukanič. DPosl. 31. valja da je Ital. boccone, 
tulogaj, u Futa bokunič, n na tom mjestu ni mrve, 
ni mnlo. X. akc. od lianiHča, ABj. T22a. 

BCikai^a, f. u Lici jedna glavica i navrh nje zi- 
dine od nekakvoga gradii'a. Rj. taka imena kod Bo- 

bdkitnjo, n. Rj. verhal. od bukali. — JJ das SrUllen, 

mugitus. Rj. radnja kojom buču (mucu) goveda. — 
2J das Auseinandamerfen, disjectio. Bj. radnja kojom 
goveda buču sijeno. 

bClkars, f. u Srijemu je običaj da se uz mesojegje 
Bvako ve(e skupe djevojke . . . nasred sela, pa nalože 
vatru ... i oko nje igraju i jHevaju ; i to ae zove hu- 
kara ili vatriSte (ajdemo na bnkani, pjevaju djeca na 
bukari). Rj. tahava sa bukom? 

bAkarfinJe, n. das Brahnen, subatio. Bj. verbal. 
od bukariti se. stanje koje biva kad se krmača bu- 
kari. vidi cvelanje, 

biikarit) sv, nm se, v. r. impf. brdhnen, subo (von 
(S,'hir/-i)ifiii: liiikiiri se krma&v. Rj. kad se vpaljuje. 
riili bNi'iiii >,■ L', rvtilati BB. — Bucovan nerast (kad 

«(■ UhL-ih kmiiini. lij. 60h. 

biiikiiii, lnEi-riii. r. impf. — 1) brUllen, mugio. Bj. 
(i«("» ;/(ii'('(ij, kud čine buku 1. vidi mukati. v. jif. 
buknuti 1. — BukaliSte, mjesto gdje goveda bucu. 
E-j. 47b. — sy goveda bnč^ sijeno, mit Hornern aus- 
einandenverfen, diifjieio: Stag<^' voko buče, sebi za 
rot;e vuče. (Posl. 354). Rj. roimetiai ratima, n. p. 
sijeno, kao sto ćine goveda, v. pf. sloi. razbukati. 

bAkavac. bilkSvca, m. — J) vodeni bik, die Rohr- 
dummel, ardea slellaris Linn. Bj. vidi ■ bukač 2. 
voden-bika. ptica, — if) der Aufviegier, concitator, 
cf. bundžija. Rj. vidi t bukač 3, bunilac, buniielj; 
isp. buntovnik, rcbelijaut, rebelijak. — S) (u Srijemu). 
Nefito ide noču te davi ljude, kao vukodlak, cf. dre- 
ka vac Rj.* 

bAkegaje, n. das Lodem, ardor. Rj. verbal. od 
buktjeti, koje vidi. vidi buknjanje. 

bttkila, /'. četvrt stara: viSe valja star no hukila. 
(Poal. 35), Rj. isp. bagaS, Sinik. — Oamilnik, žitna 
Đ^era, na Cctinju po hukUe. Rj. 472a, Bolji je star 
nego hukila. (. . . u jedan star idu Četiri buktie). 
P(wl. 28. 

bAkliJa,* f. vidi ploška (poniijviSe ona Bio nose 
, prosci): Ne smij nu li prsten prihvatiti, ni popiti pro- i ^iini »e biMo, nMpsdiie avaki iivoiii piifku. Rj. 
1771. PodUi bunu, viku i t. A. Rj. 52lft. Ui^kn, vika 
ili mala bwna, ier Larm, (umuftu«. Rj. T!>5b. Ljudi, 
koji Bve fiun« i sva^je a imenom Bofjim |i uje^H radi) 
poeit\ja, dokazujući, da je iive odo i Bo^u tursko. 
Sto Djinia aije po volji- R^.' XIII. Kaku su viku i 
bunu hinili, videi^i . . . Danica 2, 139. C)n je najveću 
hunu podigao na debt-lo jer. Nov. Srb. 1817, 333. 
Jedan iKbai-'ujm^i jedno, a drugi domećudi drugo, rodi 
K hutta u SUiftnnkitn pitmenimii. Bpiei t, H. 

RBBtt i BAbIcr, f. dvije vode u Hercegovini: I 
/lunu li vodu premEil^ Rj. — Tko je obio iJunu i 
Bunicu. DPosl. 1!^ (reft nt ta »Htnia. inp. Bunac 
i fiunica). 

BitiiKe i BhiilM). u ponfuciei: DbiSao je Bunca i 
Bunicu, reir »e o ukitam. cf. Buna i.Bunica. Bj. 

buHkcInJo, rt. verb'U. ml biinacati. vidi biiucanje. 

bniiUMH, cAtn. V. iatf)f'. vitli buncali, i «yn. h'd 
hutacoili ; faaeln, fimta»%Teri, idunnari, detirare. •Sla 
ti, l«to, goToriJT* A ona mu kule: >NiilA, vujo, hu- 
nitFum.« ute. od Danieića, AKj. 7.'Ha. 

bftn&r,* bunint [bQii>ira|, m. der /fruntitm, puleuji, 
cf. aludenac: N^tt u bunar y^ kri^ bunaru. Rj. riđi 
i biHtijema, ^alrnja, gustjjenia, po^luo, puć; hladcDac, 
kladenac, izvor, uhao, lUm. bunari^, iiuam. bunarina. 

— Hcdani kuiln, defct hunareea, i jiM bu im tene 
neoprane. Uj. 417b. Ubao, jatna kiut liunar, ia koje 
H» vadi voda ćaprum. Rj. 7^b. Ti aiuno jedan kabno 
urwW u bunuru. im uapi u valov. Kpr. 311. Idi 
opet na bunar. 'ili. A lo bunur, i nu bunaru dc- 
vojka, TuCc vodu avo na svojoj koai. 34(). 1 n gori 
bunur'Corld ntudnna, u bitnaru jedan kamen nicrmcrn. 
Npi. I, 4)13. titudenac i kladcnat' j<t bunar (jidje u- 
voda lahvaia Ili vii(v). fis. U. 

iamkritiiB,' m. k^i kopa bunnrc. vidi bnnartilk. 

— ilah »c moto aa novce prodati. Inmardiijii i laejar 
ga ptati. I. H. Iteljkovtd. DARj. 734b. 

bUBJkrIr, ni. den. od bunar. Rj.' 56. 

bimiiriiiK, /*. uuj/m. otl bunar: Nnjpuelc nagiuc na 
nekaku bw)ar>nM. kad tamo — u buaririni jedna 
velika taba. Npt, 3U8. Idi opet na onu bunan'ntt . . . 
olide tin 'iiin'ir>n«. "ilv. — lokva augm. kod bardaCiua. 

bABiralk, Hl. puteariu*. ^tuUi. Ktdi bunardl^ja. 
J/rH«ncn,7riJbKf. 

bft>iirxkT ibun^kii, ndj. n. p. voiln, Brunm^n-, 
pnifatin. Hj. j"(o pripada buHam. bunarima. Npjud 
tekul^ijfb voda, nc|io ljn<li hvi^ piju banar'ku rodu. 
Rj, Mila. (B/i, I u guri bwRiir-twi« aludena. Kuj. 1, -UKl. 

bfellMfljF, n. das tttdtn utr aus dan Srhlafe, totH- 
niatio. Rj. cerbal. od buncati, radnja kojmu tko liunra. 

bdiiekfl. ram, r. impf. govoriti kojrtta kao u mu, 
teie aun dem Nchlafc reden, fiueln, liiqui aanui e 
nMnnu, alucinuri: Bunca kao baba u bolvali iVad ku 
govori ftu> bidu. VonL 110). Rj. buncali muči apraro 
»rmiUi gorortli u «nu iii u kukaj ttihtj ImUifti, fan- 
Inft'rra, alacinari; »li te taJtojj/cr t'iir dn tko bunnt, 
kad bujJan i bti botati /inrori kiijriln ludo; futrln. 
riđi bulaaniti, i* syn. ondje. ~ Kao kad ^vick htiH''a 
u bolesii pa govori koju ■ bnU, koju h dola. Npj.' 
4, XXXVni. Zar mu jr malo Atu bunca i ludujtt u 
drugim alvarma, Icojc |K>kBauju njt'imvu magaricu 

fim«t, nego »e mata i u obi^^e narodne? Nov. ><rb. 
B17, (77. Oovor^ovjcta koji fi-nat, pa rekne [lo 
k(dn lijvC pametno, pa onda iia ludo i naopako. 
Odg. na Hii, M. 

biH^K. f. in vojv.) /Vrff. rtrti* prllirea, cf. i^rak. 
Itj. hidjiHu kriHom pottarljetta. i*p. tubu. 

bAltlFTK. f. (pl.gfn. bijndEvHk tUr Kitrbixt. rtu-ur* 
b<(« aM'lo /..an. Bj. riđi bwikorl(B. l.ufa Jf, budinika. 
buearka, duMi, jiirgrta, ludila, ludara, maiVauka, 
nivkokurka, miiiiti^ monubnka, peca, tikva, tinli<', 
tvrdukorka. varpnjaka. dtm. bundi-vicn. — Kao firrku 
' 'tu. ikad ko tlo govoii bei alikc i b«[ pravoga , reda, t j. kao da tte ide preko bunđcnoj. Posl. 131). 
Opario te jedući kuhane tikve (bundtvt). 3t)7. 

bund^vara, f. gulvnra a bundevama. P. I. Mar- 
kovih. B. MuSicki. DARj. 735b. — rycć» » titkim 
na»t. kod badiijant. 

hiliidcvicii, /". 'Ien\. od bundeva. Rj. ^ Borović., 
lu'n.!!' .li- -:;i:i Inindenee. lij. 37b. Naranća 3, vrlo 
l.i.i . ■^ Uj. 4(t3b. 

ipiirulii .|,E , '). iL. p, cvijet, ffurbt««-, cucitriti- 

'■' u I.. ) i'ii.iila bunifeti, bundevnmit. — za 

n'i.ii. i'p. iiji'liiiMki. muHlineki, vioslri- 

bAntlžfjH, m. iltr Aufirieiiler, tonritatnr. Rj. ki^i 
buni. vidi bukavac S, i ift/n. ondje. " bun-dMju, pred 
niut. Turnkim otpalo omovi cadnje namoijlauno. Obu. 
7H. za nast. i»p. abadi^a. 

btlBKKr. m. (kiikumzan ili Aenićjiu) die GrUtte, 
nitcii (?;. Rj. vidi prekmpa, ien (m.J. dem. htingiirae. 
inp. kaia. — Pjevaju kako se . . . jkad ae Ženio bunijur 
Ćelebiia tamnom gjevojkom) rKtboljeo kupus na «ln' 
nini. Rj. 12b. Ne posnajtuu ja vaAega bunuuru. (Kaitao 
nekakav Hercegovac kad je čuo gje Tiirci bitngur 
Hivu pilavom). Poni. 308, 

bbnf^nriM, liiingOrca, m. dem. od bungur. Rj. 

buN^ra^ji*, n. da» GrUtiernaklen, alieittio. Rj. 
verbid. od bungurati. radnja kojom n. p. vodenica 
Ifungura. 

bunprOnillt rSiu, v. impf. firUtt« mtihlcn, eratftiun 
molo: ne motu vodenica dn melje, nego bnngurit. 
Uj. b UH i^r mljeti. 

bAnitnrov, rtrlj. ito pripada bunifur«.-' Ženidbu 
Inint/univa. Npj. 1, ^H (uatpia pjesmi). ^ :it nast. 
vidi Hptov. 

BAnlKa, f. voda u Hercegovini, vidi Buna i Bu- 
nica, I Bunac i Buuics. 

Bbni^, ta. gradić na dno Krbave (od Udbine k Rje- 
vcru) t>o<l planinom KoKJanom. Rj. 

BAnnevn«. Biinijevca. m. (u Hrv.) vidi Bunit-vac. Rj. 

BAniJfvka. f. (u Hrv.) viiti Biuijevka. Itj. - A 
podvikuu pjana Ilurtijcvkii. HNpj. 4. 37S. 

bAntkfi, /', da« S^umikrnul , h^/oiin/umv* [niger 
Bj.'> J.inn: Kao da »o bunike niuio (tao daje bo- 
lugjeo, jer katu da Ćuek poladi od bund«. I'oal. 130). 
Rj. biOfa. vidi bun. — ri-eei t lakim nanf. kud aptika. 

bAnlUe, btmiuca. m. higi buni. DABj. 73(ia. t>«Ii 
bukavac :i, i nyn. ontije. — rijeci a (oJhn nast. kod 
ćuvalac. 

btIniBil. /*. dtr Dtint/er, uterean. lij. inp. bunilkte, 
biiiijnk, biinjiltn; biir. mnciv ito »e bneti na ijnoj, na 
gjatire, a po lome i anoj, gjubre. 

bAnlal&r. m. (u U O.iloj 
Rj. inp. bunlAttii. 

hAnifitfl. n. vidi buujitte. Kj. ~ t) mjt»to ipijc se 
fHi.'o .*mr<f«. vidi i bunjak, kalntn, kozalina, ametlifile 
1. - (M huniita lUi baniUa dokle auni« nr aaigje. 
Kj. I'ottn ic (ku^kul iibiiic, baciJm je na buniitr. 
NiiT. It>4. nvaki je kokot u vrum bunutu gonpndar. 
Dl'onl. IIT. Kuji odraatoAe u skerletu, valjaju m^ po 
buniiiu. PlaO 4, &. - X) lako m tove i »amo »meie 
po mjeMa mome: Vrana o buniJlii, a »oko a mesu 
(tivi), pa oboje na t'jnnHcv dan ialet«. {VoA. 39.1 
Rj. Njegova knća da bude bunut« u to. Judr. K, 
li. ia\\ riđi rijrei kod dnniillr, :a -il kud godiiibt. 

bARitpU. ni. kojt f>uni. lURi. T-iHb. riđi bukimu- 
'i, i Kj/n. ondje. — ;a niurf. ciili buititpH. 

bdiiltl, bOiiim, r. imp{. RJ. r. pf. »lo}. tu-bdnitS, 
jiod-, ut-, ita-, Kbiinlli; r. tmpf. «lvi. i>o-liuDJIvati, 

Kid-, aa-, zbunjivati. — 1. a) aufirirgtl*, mncilo. 
j. vidi buicijati I, buditi 'i. Ijfdt fiiidriuimti dn 
nittanti na Ttatt kakru ^id. i*p. buna 1. ~- Milpnko 
je buniu i'r-iii '"("'"ik '■i-'niiiin tiuhiie. Danica 4, 
25.-6) .' (.-(.. MuUjiv, 

koji rad-' II '■ n-flet*. — 

n) odmrliii 
- KatI Tur, , li oj i po buniitlma krade. :„,\ I inp. 1 

..Hti. Put Vavilonu) nastaniti divlje K\Hjeri i buljine, i -nivp ^e 
ondje Btanovali. Jer. 5(1, dU, 

boljfoka, f. (at) die Augen henforTeekt, quue Kcserit 
oculos: Kurvina buljioko — xehiH der JCrrbs den 
Froick. Rj. bulji-otft {koja hnlji oči), reft ndc lalii 
pgvjući je. vidi buljook, buljookast. 

bdljill, bBljim, o. impf. t. j. i>fii, die Augen her- 
forieckeii, exsero oettlus. Kj.* 64. isviMrati oli. inp, 
tieiiti oi^i. r. pf. i^buljiti ofii. ukc. od JJimiči&t, ARj. 
73 la. 

bftijilok, bdljnokiisl, ifilj. u knga mi oCi izbuljene 
' '" ■ ' ■ ' i'i-rorrecklen Augm, oniiis ex- 

iljn-okast. tsp, biiljioka, buljiti, 
i'iiiouk, farnook, nilogook, pln- 
^i-^l. vrljookast. 

bllljlib:L>ii.' (". A<i/i:lirer einti buljuk, dur tur- 
mrtc, ''fiiliirio. 1!J. iv/'j >vi,s((i«I)«rt'i od miljiik i bnSa, 
glavi. ^aii'.rjf'Iiiil: huijiikii. rojnitii, k'io kupetrm, fto- 
tinik. Hijei'i Iniljiik- ■■liiiila je krtfjnje k; n ovo k 
mijenja se i na g prcil b: buljugbaŠa, pa i nn lu: 
biiljuDibaia. đem. buljuba^inu — Kneiine bu ripci 
bile razdijeljene na srezove, nnd k^imasu bili ]i:\]<i-- 
tani ili tetUte bittjubuac. Rj. ilUh. Tot alotina inlailili 
huljuijbaSa i dvanaent glavnijeU vojvoila. Npj. 4, aaa. 
Kad pogleda pope ea dorina, i ugleda Mjunihaiu 
Meha. 4, 403. Buijuhaše naSe iit^raSe. 4, 434. Pred 
njima eu dobre buljumhaSe, buljumbaje od krvave 
Cuoe. 5, W. Postavi ga ĆurČiaga kao btiljvhaKu nad 
desnom stranom Jadra. Danica 4, 17. 

bdlJuhnSloB, m. dem. od buljubnto. Uj. — Bio je 
kao mali Imljithašica nad frajkorima. Danica 4, 17. 

bdlJubaMn, m^'. Rj. što prtpudii huljubaši. 

bAlIubafiiuteu. f. Bj. bu^uhiHna iena. 

bUJubaSovSnJo, n. das buljubaia-Sein, centttHa- 
tiM gatio. Bj. verbal. od buljubaiovati, kvje vidi. 

b<l(]aba£oTatl, biHjubalujSm, v. impf. tcA btnbulju- 
baSa, šum cenfuno. Rj. hiti bvUjiiiiimi. 

biiMugbaša, (71. vidi buljubaja mit allen Ableitun- 
aen. Rj. kao Sto se mjeito buljubaSa gotJoW t buljug- 
baŠa, tako i svt riječi od buljubaJa pogtale, n. p. 
IniTjubaSin, buljubalovati i t. d., mogu 'jlositi i biiljug- 
baim, butjuebaSi — *' • ' ■" hiiiiuk'* m. die .'ichaar, Trupp, turba, turnia, cf. 
souiila, krd; buljuk goveda. Rj. vidi i (eta, ćutuk. — 
PojilaSio bi buljuk goveda. (Kad je ko neočeSIjan i 
Čupav). Poai. 265. Al' eto ti buljuk gjcvojitka, megju 
njima Rosanda gevojka. Npj. % 336 ^rtg« je u obi- 
čaja: već aaknpiii kulo gjevojaka. Npj. 1, 432). Sve 
nuhii« Turke nu b^uke. Npj. 4, 173. Stale ebijat 
Turke u buljuke. 4, 231. No sve tuku Turke na bu- 
ijake. 5, 184. Eto ti jednoga trgovca, koji gonjale 
pre sobom buljuk viloca. Danica 2, 139. 

bAlJumbaSa, m. (u C. O.) mii bntjugbaSa: Podiže 
ne bitfjumbMu Mujo, Bi. vidi i buljubaia. 

bbHaiia, f. vidi buljina, > si/n. ondje. — Suljuna 
je pokvareno od bufjina. Pis, 77. ali se gurori u 
Banatu. V. Araenijević. ARj. 731b. 

bdnii, f. djetinja riječ u Hrv. sa vodu. vidi bdmba, 
voia. 

bAnbn, f. (U Dubr.) Kindemort fur Wa»ser, <tqiM 
germone infuntium, cf. vo&a. Kj. vidi i buma. rijeČ 
djetinja eu vodu. 

bfinbu, f. (die Somht), kumbara, lubarda. Vuk u 
Spj.' 3, 397. utc. od Daniiiia, ARj. 731b. — Neka 
voee buinbe i topove, pra, otovo i drugu »ahiru. Npj. 
4, 69, Nego kupi po Gabeli ćose, da mu gone kola 
i koCije, da potežu bumhe i topove. 4, 438. PripaaaSe 
sablje dimilktnje, udarit humbe i svirate, razvifie se 
svileni baijaci. 6, 77. u posljednjem prin^eru bumba 
kao da 3nači bubanj Hi kuku mttsičku sprant. 

bAnbaf«. f. (u 8lav.) vidi Ipioda. Rj. igia bei 
ušica u s l/lavom, vidi i babljaća, i sg-n ondje. 

budtbs^an. bumbaCua, uilj. guBaipinus, pamut^an. 
DAitj. 731b. ito pripatla btmbaku 2. bbrab&k, m. — 1) (n Bisnu) vidi bumbar. Rj. die 
Itummel, upis terreitris Linn. hitbinn. — 2) pamuk, 
liatimifiolh, gnmpium: I ojilar noiE mek bumbak ne 
rei.e. DPosl. 30. Othranjen je ii skatulid od humbaku. 
H9, biimhiik, pamuk u Mikalje i u Delabele (bam- 
bftgiu) i u atulići. X. 

biimbalo, n.: I^ve lopovi i nale kumpare i bumhala, 
nnle nakarade. Npj. 5, 4tJ3. znaci U ai>dje bubanj ili 
drugo ito ? inp, bllmba u poUjedt^jetn primjeru. 

bnmbnr. w. — 1) dir Huvimel, upis terrestris Linn. 
Rj, },-hh-i' TV.-.7.' hiiitilink 1. — Gje si pjevao ljetos 

fj K —l- |..'vlr- himhuru). Poal. 77. — 

■-'J ■ 1 .'-I u:i|iiiiijeiia braSnom, a uz to 

i'i-' ,' , . ■ _i-iii. I^j.' inp. bumbir. 

liiiii]lMi;niji'. . ''■'-■ ihfitipfc f^prtchen, nueh Ari 
ih' Ui'iiii<ul,i,-„:iin^, murninr. lij. verbal od bumha- 
niti. riiiliij'i k-;!'"" Ikii b^imburu. 

hninlii'iriill. rm\. i\ Impf. dumpf sjarechen, tnie die 
IluMiiiil -luiiiml. miirmMro, Vii. govoriti onako mumla- 
jiiri hm l'iiiiibar ito euji. — tup. mrmlati, i syn. ondje. 

buniUASTr,* bumbaMra, m. : Opazi je (ma£kn) mejijed 
'' kruške [mizdaleka, pa ka£e svinji: Zlo svinjo; eto 
liKJce ^P ^<"^' strašnoga humbtisira: ogmuo liurak 
od kune, pa i krilate tiee bvata oko puta. Npr. 176. 
DaniHč — od koga je i ake. ARj. 732b — (raie, da 
je biimba-^ir Arap. jnlibaSir, komixar. 

biiinbir. m.: Bolii sove s Ubala: >Doran'te mi 
bumbira", Boiif isove s Ledenica: »Doran'!« mi gje- 
venicft'. Herc 841. po razhininju Dfiniiićevu, ARj. 
732b, bumbir je nekaki koluS nalik na kobasicu, isp. 
bumbar 3. 

bdrablti, bim, v. impf. (u Dubr.) Kindencort fS/r 
Irinken, bibo isermone inftUitium. Rj. rijee djetinja 
sn piti. vidi bumiti. isp. btimba. 

bdmbul,* tu. vidi davuJT Dva humbula svu nofi 
prepjevale. Bj. vidi i slAva. slavić, alavica, elavić, 
slavja, slavje, slavlja, »lavujak, — O za Boga, dva 
bumbulu mlada! Npj. 1, 481. Bumbnl mi pjeva kraj 
mora. Herc. 256. 

bAmitl, biimjm, v. impf. djetinju riječ u Hrv. ea 
piti. vidi bumbiti. 

bUmnjSi^e. n. r.erb. od bumnjiti. vidi bubnjanje. 

bamiOlti, bilmnjim, v. impf. vidi bubnjati, od &e^a 
je i postalo promijenivši b pred nj na m. Daničif, 
.\Rj. 732b.— Bl^m^ji u surlu, glumfi u bubanj. DPosl. 
10. Ne umije ni glumit' ai bumnjit' 76. sa se, pass.: 
Ne može m glumit' i humnjit'. DPosl. 74. bumnjiti, 
valja da bubnjati. X. 

bSiii bđns, m. (u Hrv.) vidi bunika: Kao da se 
buna nazobao. (Kao da je polugjeo. Posl. 130). Hi. 

bAMii, f. — 1) AufnAr, seditto. Rj. kad se ljudi 
nezadovoljni bune protiv vlanti kakve god. vidi po- 
buna, uzbuna, ufbuna, rebelija, ustanak. — Gasiti 
bunu, stillen, sedare. Rj. 83b. Kad se počne ditati 
buna na dabije, Danica 1, 71. Kad se podigne bunu 
protiv Turaka. 2, 116. Koji su kao poglavari te Inu^e 
bili. 3, 144. Da ne okane bune i nemira. 3, 160. Turd 
pobjegli sa tonama i b trećom u Bosnu, a ^t4nu otišla 
k nahiji Sebafikoj. 3, 169. Stanu banu potpaljivati. 
3, 175. Kako glas pukne po logoru, da su Turd preJIli, 
odmah ugje bunu u ljudi. 3, MI7. (Buna) plime kao 
vatra preko sve nabije Požeške ... i otide w Kraguje- 
vafku. MiloS 59. Po Draga6evu utišavao (umu. 62. Da 
su bunu poiinjaii i raniuljivali. 63. Baci vatru u narod 
i raspali bunu. 81. Samo neka ne iine bune. 183. 
Pobaraju nekoliko sela, odakle je bunu najviše iiišla. 
184. Biognt^tiiii podignu na nj pravu bunu, Sovj. 20. 
Buna se idila bez boja. 57, PoSto bunu utišiy«. 57. 
Btma ])0»ta jaka. Sam. IL 15, 12. Diše bunu na nj 
Vaca sin Ahijin. Car, 1. 15, 17. Buknit buna; Rado- 
slav bi izagnan. DM, 2ft. — 9) metež s bukom, trcva, 
graju, larma, der Lami, tumuliiis: Larma, der Lfirm, 
tumultus, cf. buna. Bj. 323a. Ounifiari ne nmiju lasno 
ds^udare ... jer i se^ad, kako atanu pu£ke pucali bbrgljii.* f. Rj. dem. bur^ij' 
die kltinute Art Bohrtr, tercbr 
njak. — ^) (a C. Q.) ona du^a^ka tto hb ^jbuci vrte 
(m mmU ae nove uvrdao), KAhrenhohrer, terehra pet- 
foTattdin filttiUU. Rj. iap. Hg 3. 

kari^il^e, «. dan Aufickrjeln, eontitulio. Kj. verliul. 
od burgijali, radnja kojom tko burgija. 

tmr^lLii, bunpjUa, m. — J) ein Mernrh der ihc- 
mit Herumkommt, homo eirnmforimtiAK, Rj. čvojek 
kifji je riid muda biti. — 8> Schvcinmnkler (in Ser- 
bien), prorvneta intaritu, ef. kiUftuz. Čitrjek kuji ide - 3} tka ffTa4i ili prmluje hanjijc. DARj. 74Ub. 

4) Ićao bundiija tiijni. DARj. 740b, isp. burgijati 1, 
burfljktl, jftm, C. impf. — 1) auftcitrifln, eonei- 

(ure, ef. buSiU. Uj. vidi i buniti, piidhadiiti ljude da 
K bune. — 2) lerebrare, buiili burgijom. UARj. 740b. 

bArglJn, /. dem od burgija. Rj. i bbrglva. — 1 — 
je naieto ~ jji-, tnJeKtu čr;iii pHu: — ij-, 

kdritl, bdna), r. impf. (a l)ul>r.) vidi piSati. Ri. 
vidi i mifali, mof'Ati, mokriti 'i, Homli a. t'. f)/". »loi. 
{ii>-buriU (> m), u-buriti >k^ — ^iili Jnlom, fiuri burom, 
>L a« UiH rukom. Drosl. im uip. bur. 

baritl Bn, bOrim ne, v. r. impf. vidi Hnliti se. Rj. 
upravo nitdimati iie i duenti od trdnje. fidi i gnjevili 
•e, I syn. ondje. v. pf. itloŠ. na-buriti se. mu. butu, 

bArJiia, m. (u Itrani^vn) vidi aptn. Rj. vidi i kvUi, 
hnbaL .Ulifh. namlnu^un etiulun Lmn. 

bnrka. /'.; Knrtinijo jn utroku q<1 urkc ntt! k'k'P'U'u 
(h! tiurke. I'I'omI. i'J. HuKiAif mi pi»» da fv biu a<- 
kakn li^ga maiiia od iirkv, uli hH'Ih nema lakih ili hi' 
no lovu tako. X. 

bitrlav, »dj. n. p. u obrusu (tiiuluvcii), hauiliackig, 
hitri:ulentu*. Rj. uji. bncmasL 

bilfllk&^Jf. n. eine .irl haileuiUu Welnen*, ftetui 
gemts. Rj. rerbtd.od liurtikiili. rtulnju kojom tko barlUe. 

bnrilkalt. bCirtlć^m, e. impf. htultnd leeinen, plti- 
rare. Rj. plaknli riiuei. itp. urlikatJ, urlaU. 

feAr^UtJo. 1. dm IleramutihU-n in fl^ungen IHn- 
grn, iH-rutalio tn jutrHUi. Rj. nrbal. od biirljfili. — 
t) radnju k^jotn Ito burlja pii iiiliai kakvoj. — 
11) ttanje k'ije hivti. kad kume huriJaJH crijeva. 

bttrljaft, Ij&m, r. impf. -■ t) baam uiihkn in 
FliMigkeiten, ucrutari in jun'ulo, >-/*. brljati. Rj. pre- 
metali un ktiknij Udini. r. pf. »loš. ur-biirljali. - 
9} burijaju mi crijevs, der Huucli Jti>»rr(, rrrpiinl 

' la. ef. karali w. Rj. vidi i kwaii: krfe mu 

od gladi. Kj. .'MJitn. 

a," f. ■ 1) *in glalter l-\ngerrittg, aniiulv: 
t po iijuj fc«rmf i iir<l4^nj>s Rj, vidi »pra. villia 2. 
it prntrn - Na Jaiiliii Je »vilen pojan, na riicl tuu 
a burma Npj. 1, SU. ('dan -p rukom po koljenu, 
nova Aohn utiir na koljenu i od ilala burme na ru- 
kama, i, 3i)i. I'ak iivndi tmrme i pntcae. A, HM. 

5) Hekniub«. eodileu; ntvom hp nii burmu. A ilo mu 
Je pu« pod Kr'OPom, ono mu je od Irl lilrt> zlatu, i 
ODO Ml na hurmit otvora. RJ. tai'oj kakt jt u .ferdla. 
up. odbiimiali, odburmavstj ; Mthunnali, Tabiirmavatj. 

bam^^Jik, bumiKiijitk*, m. mnli avrdlic'. V. Aim>- 
Dijevif. ijiD. btinna. od kojp }<• i po«tno. I>ARj. T4^h. 
vid* bureha 1. 

bNraaittjUK.* m. dtr Sehnnpflalnikfithnkiinl. twn- 
ditor nietitianae (iltrnuliii'iriael. Rj. burmu<thdi'.i». 
tka prari ili priidajr liarmnl. 

borHnl* n. der Srknupflahat, nii-ottaiiii uternula 
taria. Rj. (InAun koji *e imrie. - Duhan od no«". 
tf. bunnaL Rj. MAit. Hmrk. dii' l'riMt, mi<^a: AtA nii 
jedui kmrk hurmnln. Rj. mib. llurmul valja ifa no 
JoAl malo ilociiiiv uofeo ur<ifif> i imrkfUi. Ko*. Hfb. 
IHtT, id6. 

bftrMKlIra, f. die Tahakdtjtr, rapnuh 
"— TdlafonVir;. Rj. kutijea ea b«rniut.' Valja da j< imao baTtnntiou pred sobom kad je ovo piaao. Nov. 
Srb. 1817, 496. 

bfiratk, m. (u 0. G.) vidi burnjak. Rj, duidevnjiA, 
9alaman4tr, iialamandra. pontnnjem od buran 1. — 
ta nast. huroik i bumjnk itp. luiatt^mnik i aDAtemiijak. 

bfinijftk, ni. i'idi' iluldevnjuk. Rj. fi'di ■' buraik. 

bOro, m. Rj, hvp. vidi bitm. m. vidi takva hyp. 
kod balo. — 1) der Dickitamiit, ulidominoinui. ven- 
Irionts. Rj. lotgek huruv, nitak a Irliuiaiil. — i) vidi 
nrditko: ilo ai se buro naburio? Rj, koji m buri. 

bfirsa, f. (u Dnbr. u gradu, a u okolini iesa) die 
liOrse, der Ucutcl, rrumena, ef. lobolac. Rj. vidi i 
kesa, džu/duii. 

barSI. u Poal. 335: 0rii, barH, ka' i Turci. (Refc 
M> u Kotoru ica nebitnu nepnelju, koja se oagj« tovu 
uria — i urtenn — a po Urblju, liuStiiii i Krtolamn, 
kao i po Uruoj Gori una nedjelja). 

biirdndžnk,* «<. liinku bijelo sviii'un ;ilittiiri, Sriilcn- , ir,,.. 


Ou tic Kleda 

Npj. 4, »47. KnjiL-paU ... ih sad'« buruiUj/ui ii'Jtl.t'li.'e » e,ah»rumUuk.>. 11,- u . IC,. \ ..-U.:. iliH^i, 
dva vrn»jiigluka od crnoga tanka liuruudiula. '^iS. 
pred druijim aup/Uantirom stoji na 3'uriiki naUn fces 
jiromjenr mjrJttn >od Luruudtuka«: Kad mu Ružu 
Ml-, i iiln'iiiiu kriiAi... da ne mete, jadol baran- 
■ I <' ■....-.■.. \|.| 1, ■J«2. 

liiEi:iiiil/.ii,Ii, <./j. indiicl. Rj. od burunrl*uk 7'ui-sti 
/ . mijenja wi paderima: l'o trH<'-i»nH 

'"' ' ''h-i. Rj. Na njojni je burumUukli 

k',iulj,.. ITrf. L'H. 

burAntlja,* f VtKimbrirf, nlieium veziri. Rj, ta- 
pov^e^l ili naredba vetira, pnie, temtiljakoga upra- 
viteha: Kud u hajduk naoiti h^dukovai^'a, on ne 
l>ri*dM. l. j. porufi kmetovima t^ mu itvadr. ud pair. 
•urunliju, i uudn ooet iii^'e mcKJu Ijiido. Kj. KfKJH. 
tiiriuMia, vi paxine nitnc huruntijc . 
.J* ... ih Rad a buruutijuma ihihIhii. 
predaju, Npj. 4,347 (Vuk|. Paiiu 
■ "■ " o buruntij 

- ■ . ponovliis- . 
ubot-kni'K mul tri uahijo. MiloS 56. 

bus. oi. - t) kiko lukor HU Mtnliom Mjnluo, der 
RtiKcn. dim l<iu>eniititvk, caetpes, tf, busen : Nazimac 
biH kop bui jKid kotloknnvam ku&im (odijonelijtii : 
krlioA 1 krti^ojak). Rj. vidi i buienica. ili ni-:Jlo tfare 
na icmljimi zajedno, izdignuto iimeaju okolne trave 
ktia gomilieti ili tttapano'da ne premuli. Danic^ii', ARj. 
743b', vdl. buBJc. — X) |u l>Klm.| kao At'varii*. i/iu 
flebUneh, frulrj:.- Nema buta ^e uema Iriipa, nili 
travi' glf nrmn (flnvr. Rj. tridi i dthnn. ittll. biiDJe, 
IlvoJH biva b<(*. nhiMpakdiib. |)l>o>>l. ^7. rVimi- 
JInvat' kako paH lu bw. U«. Bilo luu >t klnuu kla- 
saUi a u ftiMH lnuuil«. Hert. 35L', .t) lu l'ubrt 

ridi *inij)ir til'il. Ikmvki), !U. Uimifiii riiri' uru u urom 
inafmJH ukrentnjf bft«. ARj. 743b. ni/i i iiiriVla. 

bitat m. (11 lliilir.) ndi BfnAlr (7W. buMiol, rtdi 
bilK A. 

Mdh.' f. riđi Riia«, <fu<«iri mnrrki, die Setrnuber, 

niralae: Tvnia li jn vnjvoilina «wiiedii, znujrdn. nr> 

ni mu je mutna vods zauesla. lanenla. a nckmn li 

Tiinka buna ra/biU, raabila. Kov. 84, ordje le biiiiH 

,mmiifi»ln - bii.ljom. Pani^ć. AUj. 741a. 

h,vrint<- " t) liu Bedtcken mit linnn. '.- 

''.']. vrrh. od humitl, riidnja kojom 

. ',1'utavaajc. — V> ifn« Hunrhirhl- 

Kj. verbat. od bhaati »p. »tanje 

blkMll^i-, II. i',i< .Srhlitgen auf die Uru*!, plaiH'tlin. 
iy. rerb. od bifsatl m>, radnja kojom ne tko bntn. 

bAsat, 'idj. <,d bila ^. Ho je puno Imn-i , huachii-hl. 
»titudig, ffulieoKut; Bilo mu u klntu klaaato a u , 159. Raja ge hitni i odmeće. 3, 160. Kad se hefan 
1 protiv nj'ejfo buniti. Milofi 18. Koji ne daju 
'o caru i koji se bune na potnneanika ĐoŽije^ 
DP. 108, — b) usnemirivtiti M, sujirotiti ki- i^p- 1 b. 

— A nn ODB (ijefnike), Sto su pisiila di^itTa, po- 
;<nato je dn se iednnko »pinatelji . . . tn£e i liitne. 
Ej.' XIV. Narod ne (^ ut to da Ktm, vaS se evo 
biMti protiv toga. MiloS 175. 

bDnSvan, bunSvna, ad/j. ans dem Sohtafe tMiftiH' 
mebiil, e nomno excitatug, «n-(i*rfii((ws. cf. trapovijesan. 
RJ. — TrapovijeHttn, isa ssa rfot se čovjek joi nye 
dobro ratabrao, bunovao, sthtaftrunken, aomno gravia. 
Itj. 746a. Pet'o poje ua t;i^<ii< te on buni anailiuu ; 
akofi BTUiia bunottia, avekni bradu ofupa i svekrvi 
vitice. Npj. 1, 621. Te joS bunovivn onako iza sna 
pita. Vid. d. 1861, 18. 

bAntSTiiTčkI, adj. Sto prtpadu buntovnicima ili 
buntotmiku kt^emii i/od. DABj. 737b. 

bbntSvaik, t». der Aufr^rer, homo setlltiosm. 
Mo£e biti da je ova rijeĆ »ostala u aaia vremena. 
Rj. koji se bani. viiU rebelijanat, rebelija^ tsp. bii- 
kavau 2, i si/m. oni^. — Od tu^e će r^eči biti 
buntovnik, premda bi t moglo bili umetnuto onako 
kao u •imentovati'. Konjeui 134. Otide . . . protir 
buntovnika. MiloS (iO. Koji avo^a vladara bes uzroka 
hotfe da smetne (s prijestolja), onaj je buntovnik. 
Priprava 64. Buntovnici, da se nijeste podigli. Ps. 
66, 7. 

b&oj&k, bunjAka, m. das Ausiehricht, qHisipiiliae. 
cf. bunjiite. Ej. — A staru mi majku poftiSmiie, 
oHta majka stara na bunjaku, moja majka osla kuka- 
jući, a odoSe Turci pjevajući. Npj. i, 39. po owm je 
priinjerv bunjak n^jesto gdje se baca gme6e. vidi bu- 
nište 1, t eyn. on^e. 

, BA^jevao, BilnjSvca, m. Rj. tiugm. Bunjevfiina. — 
(.'ovjek u Baćkoj koji govori zapadnijem govorom. 
Poitanja tamnri. U oblicima u kojima je wugi ulog 
dug, te glasi — njS — govori se po tiekim kfujevima 

— nije — mjedo — uje — ; kao da bi ti glasovi 
bili od staroga — a6 —: Bunijevci. Ho « Vukom 
rječniku ima i u nom. sina. Bunijevac (čemu se do- 
duje da se tako govori u Srvatskoj), biče pogrješku 
uz one oblike u kojima je taj slog dug. Danićif, ARj. 
738h. Bunjevaca ima i u Baranjskoj županiji u Ugar- 
skoj, u Slavoniji u županijama Virovitiftoi i Poieftkoj, 
i u Hrvatskoj u LJL-i, gdje se zovu i Kranjui, Bu- 
njevci moie biti da se zovu od KercegovaĆku rijeke 
Bane, od koje su se, kao Ita se pripovijeda, negda 
amo doselili . . . danas i oni sami reku u. p. ija sam 
^okac,« >ja sam Hokiea,« kao i Bunjevac, Bunjevka. 
Kov. a. 

Bdi^OVil^kl. adj. Rj. što pripada Bunjevcivta. 

BAnJ^vf-iDa, f. augm. od Bunjevac, t od Bu- 
njevka. Ri. 

BflHjSvktl, f. Rj. iena koja govori zapadnijem go- 
vorom kao BunjcviK. vidi Bunijevka (isp. Bunjevac, 
Bunijevn^). augm. Bunjevćina. — Oni sami reku n. p. 
>ja aam8okau,i sja sam sokiea,« kao i Bunjevat-, 
Bunjevka. Kov. '2. 

bJInJISte, n. Kj. vidi bunište. — 1} der Ort wohin 
Am Auskehricht getcorfen Kird,locus quigquiliaruM, 
fimetum. Rj. mjesto gdje se baea smeie. vidi buniSte 

1, i syn. ondje. — Frtiite na bunjište a nesreća u 
kuću (kad ko u £enidbi gleda na ono $to će mu žena 
donijeti). Posl. 265. — 9) das Auskekricht aelbst, 
quisquiliiie. Rj. po ti^etttt svom sove se tako i samo 
smeće: Vrana o bunjOtu a soko o mesu (fivi), pa 
oboje na Gjurgjev dan izlete. Posl. 39. Siromaha po- 
diie iz piahJa, i u banjiita uzviSuje ubog(»;a. Sam. I. 

2, 8. — xa 1) vidi rijeci kod daniite, la 2) Kud godiStc. 
738b. 

bDpa, /'. vidi lupa. isp. bnpanje. — Stoji Stuia »ja^- 
nijeh mii&keta. Npj. 5, 37U. fikc. od Daitičicit, ARj. 
blk|tiqje, n. vidi lupanje. Rj. bApatt, bSpam, v. impf. (u Perastu), vidi lupati. 
Rj. V. vf- buniti. 

Blkpllo, n. Pripovijeda se i pjeva da je caru Lazaru 
kad je jirvi put doJao na pomol Ravanici zazreo koni 
od nje 1 zbacio ^a sa sebe i da se je to mjesto oa 
onda prozvalo Carevo hupilo: Tu se zove Carevo 
Bupilo. (Npj. 2, 210). Hj. mjesto g^e je tko bupio, 
lupio, tresnuo sohom o zetnlju. isp. bupiti, od čega 
je i riječ postala. iy). s takim nast. rijeci kuje «naće 
mjeeto gdje Sto biva kod bjelilo 1. 

bUpiti, pim, », pf. {u Perastu) nidi lupiti. Rj. e. 
impf. bupati. 

bD|iaittl, bDpnSm, v. pf. padajafl sobom bupiti o Alo. 
isp. bubnuti 3, bufiiti. DARj. 738b. truli i grubnuti. 

bQr, ni. motrenje, pišanje, das Harneit, minctio: 
Sali Salom, buri burom, a ne tiCi rukom. DPosl, 120. 
isp. buriti. oke. od IktniHća, ARj. 738b. 

bBro, f. der Stumueind, procetla {itat, bora). Bura 
se po primorin gdjeilo sove i vjetar od kraja (t. j. 
sa zemlje): Bvra goni, vr^ se Jieni (Posl. 30). Bj. 
vidi grahovkinja. vjetar jak, vihor; t^ar yevemi. 
— Oliurilo, t. j. okrenula bura. Rj. 435b. Grospod 
podi^.e velik vjetar na moru, i posta velika bura na 
moru da miSljahu da će se razbiti lagja. Jona 1, i. 
u prenesenom smislu: Njihovo (Dubrovčana) nemije- 
Sanje nije sv^da moglo odoljeti driaifnim burama. 
DM. 216. 

blkrK, m. (ist.) vidi buro. Rj. 

bftrats, f. (u Hrv. i u Dalm.) kao Ćutura od kože, 
Art lederne Flasehe, lagenite genus. Bj. od Tal. bor- 
raccia, myeh. DaniiHć, ARj. 739a. 

Bi^^ć, Burica, tn, ime muSko. Rj. — tinimu s ta- 
kim nast. vidi kod Bolać; riječi vidi kod ^lubać. bDrad, f. (uoll.) Fasser, dolia. Rj. jedinica onoga 
stu ;mači hurad bure. — Tu se burad opravljaju, 
tu se vino sipn. Npr. 80. Popravljaj!« burad. Stral. 
1886, 669. 

btir&g, burdga, tn. der (Thier^ Magen, venter. Rj. 
želudac u eivinčeta. vidi Inpatke, prdenjak 2, Skembe. 
isp. bubae. — Govnjak, u Sali mjesto burag: sto 
govnjaka masla (u pripovijeci). Bj. Ulb. isp. probu- 

bDran, bilma, nđj. Rj. postanjem od bura. — 
1) (u Boci) kišovit. Rj. isp. bumik, burnjak. ^ 2) o 
rjetru: Ali ne zadugo po tam dunu na suprot njemu 
buran ^'etur kmi se EOve Evroklidon. D|. Ap. 27, 14. 

— 3) o kiši: Tu se prosu krvca od junaka kako 
buma kiša iz oblaka. Npj. 4, 374. 

bUniT, klein und grossbdut^ig, pusUlus et vetitri- 
osus. Rj. nieak a trbušatt. isp. buro 1. 

bur&zcr,* m. (u Bosni) vidi brat. Rj. 

bitre, biJreta, n. das Fass, đolium. ef. kaca. Rj. 
vidi i ardov, baćva, bećka, četvorka 1, deselakinja, 
desetsčka, desetorka, dvadesetakinja, dvojka, frtaliće 
(vrtaljće), osmak 3, osmakinja 2, petakinja, petorka, 
polovaće, prosiječ, sedmakinja, ieatakinja, Seatorta, 
trojka, vozionica. coll. burad. dem. bkirenee. ^ Za- 
kađiti, n. p. bure Rj. 176a. Natega, nategača, 2) sprava 
kojom se obruči natežu na bure. Rj. 408b. Udvranjiti, 
n. p. bure. Rj. 442a. Veliki je kao bure od krastavaca 
(Mali). Posl. 33. 

biirćnee, burćneeta, «. dem. od bure. Bj, vidi baC- 
vic«, hardović, kačica. — Burence sa šljivovicom. Btraž. 
1884), 770. Burence Šljivovice. 1886, 1476. takva dem. 

S'stence, dugmence, dupence, jarence, prasence, sta- 
ence, žvalenee. 
bilrčnjo, n. — J) vidi piSanje. Rj. eerbal. od buriti. 

— 2) vidi srgjenje. Bj. perbol. ud buriti se (srdita se). 
brtrei, m, urirui. mokra(!a. DABj. 740a. isp. buriti. 

vidi i pii, piSanjak, piSaća. — riječi » UJiim nast. 
kod derež. 

bArciq|iik< m. matula, aaini sud. DARj. 74()a. 
sud u koji se noiu buri (piša), vidi bokal 2, nokSir, t»Qtka, f. hup- 'id liudijn, gitvori ne kad ne vab* 
budije: BiiJi hiUhi! Lj. KovnSerid. DAEj. 749*. 

Baiko, m. ime miiAko hvp. od Budimii t Budisitv. 
ltn<] Uli, M. Uikva lnjp. ko<l hohka. 

bblani, bAtnn. bAtuB.* vm, cio, gam, totiig. ue 
mijenja »r pn jindeiima. alte. od ĐiiHiciia, ARj. 749h. 
— Bvt mti mnve pohloDio Turke, i dade mu liutom 
(JnUiovljiutA Nuj. i, 44u. Kpodobio Ikrnou VHlovitn, 
''Htwn S08DU i Ht^rcep)vinu. 5, 71. Ne bih ti ne laire! 
tM>tuHlils, dR mi đadni Imimn carevinu. Ht^n-, au. Jn 
filh djdn liittum niho moje, koje^ nemn u devet ne- 

VJMbU »li. 

bAlfirnira, /*. ruJi' fanpB : Blr]>nli pn u fmdtrMicu. 
iy. riđi i areet. i »un, (inrfje. — Od Hum. buturn, 
™o4i (lMp{;... DanirfO. DARj. iSlhi. 

bAzm,* f. — S) ein Getriink inw /futurujfcrol Mnrf 
IFuMer, poHo t pane ttae rt aqHa. Srbi po mlima 

Eradr Inuu osobito as taam poste od kukuruena | 
Ijvba i od vode, a Turtd je gmde od bmJDB (fini mi 
*ti od proiiena) pa je D<we te prodaju do varoSimii. 
Bj, piie od iita » vode. — 9) a. u. brezova, (fer 
liirkcniiaft, suočit* lielulae. Kj. tok U itnetu. — Musa, 
hma \k iirveta <n. p. brezova, klenova i javorovai. 
Itj. 37f>a. — a) vino iiu dnu u buretu, ili druei mutet 
od iV{;a, (fer Bodenuats, nedimentum, cf. tidf^. Uj. oniw e pftne ttae. Rj. buxa-di!i|jak. la nnKt. i»p. aba- 
džija. koji prodaje hueu 1. 
buzdAluui,* m. i-idi buzdovan : Uz buidohan gvo^.ge 

K pljevo. Bj. — A titra se sila g Imldohanom, on 
.-<Wiriti-bBeB U visinu. Npj. 3. 306. 

biiBd4V\tin* (biizdltvaii), buzdtirntia (buzdov&na), m. 
eine AH A'eitfe, elitvtu gtmuH. cf. buzdobati. Rj. u 
kra^evimti g^ »t glns h u gotom pretvorio u glas 
v; nli se i drvgtid tnijviie tako govori, vidi bat 3, £u- 
lumak, gvoidenjak, utlma, ieatnper, ^eatoperac, loktnak, 
topuz. — Ha mu od ono)^ Kvoif^a skujc InudovaH . . . 
0(1 ostaloga buzdovan »lupa Kojekako . . . kad buidovan 
nasade ua kijoAu ... da luu skuje buedovan na kijafu. 
Npr. 2. 3. Popio je . . . vraoa koiga, tlutau buzdovan. 
Npj. 1, 45*). Buzdovane Sentoperni! je I' mi m^ka 
večerala? 1, iitfl. Vrati!« ae devet milib Hiiia, buzdo- 
vani r:ikii iskopale , a sabljamn »nodiik uni^ini^. 
1, 571i. 

btAvK, /'. die Holanderntaude, Humhunui nigra lAnn. 
DARj, 751b. — Baza. laloga je korijena i bzova i 
okrnjeno tova. Osn. 20. Zova 1 biova, to nije uiBta 
drugo nego adjehtiv prenesen megju aupstaoliva. 91. 
Bina, htiva, mote ae h i odbaciti: nJca. Korijeni 137. 
vidi i baSg, Kovka. iiq>. baza i bazov. 

bUlTioa. f. D.VRj. 751b. bazavo drvo. vidi bazo- 
vina, zovina, /obovitia, ovKovina; bazgovioa. c. ritcrlji'. i'ii;:rlja, /'. pl. kore nd n<^, ef. JuHv. Bj. 
ai'jrije.' Kj." vidi i notnice, krnja. itp. knjiize- 

tagtknuiU cilgfknfim, v. pf. tinnire. iap. zvAkiuitl 
UAKj. 7&:;ib. — Kail i kad klepite kliipetuU(!X Ba 
kozi rif^i, Ili eitgrktie medmirn ua dviaci kaltiii, kad 
to one po^eAu ill proiegnu. Zim. 121. 

rU«, rUft, in den |>o«ko^^ee (TanetceisenJ A'acA- 
ahmttng da l^utrn der Kuupff, M&iuen u. 1^. beitit 
Tante, inierj. de tonitu rOH{lietorum lallantin. Kj. 
Mivik kvrfim re kazMJe sveka nakita, kao putacu, utu* 
vii-a i I. d. u kulu, pa i zreka nuhaja Kud ne ie. — 
f Vitu, euhi. tri dui iHkat (otkala). (Kad ae kazuje, da 
se Ato radi polako). Poni. 'MS. 

4-UtliirNlra, f. officina vUriaTia, t^mlli. dtt6un ca- 
kl'irtki (ttiiklarttki). tidi Ntaklarnint. — riieei » takim 
mml. kod ctnluljamica. 

rkklfn. 'u(j'. Mu prmziUi eaklu. vidi ataklea. cklen ; 
-rOali. - Doue»e nilfiii. iaJu. Mapai. lURj. 768b. 

rUlvvIra, /. ni« cilreum. Siidll, lakltn »ud, ea- 
klena i'aiit. riđi caklei^a^ cklenjca, sklenim. 

MiklflOlifa. /. t. J. faioi, eaklena aua: Hem a 
rufi i*B*c cakle^are. liNpj. 4, 4li8. riđi caklcnk'*. 

rakllu, f. »plcndor, omfiita kojom je ito tako da 
M .'oUi. — One izabtnno boje . . . iitrajn po njoj (po 
■luzil ■ uajiitcodnijom caklinain. M. A. Kvtjkovii^. 
HARj. 7M. iKp. inkljenjc. 

rkklltl St*. viVkliiii w. r. r. imvf. tcintillart. In- 
rerr. rrl".-.-i-r SinUi injirltiti »t t'«> eaklo (ttakh)). 
«id..l|.. -. -I, II'. ... — Vidltl <yi^/> li w. avitJi 
U N> M . \ l:.||». C^li M! kan ok1<!>«1a]o. 

Li. 1 \l I -^ Hl iiraAo); koji«* tifmro cuUi. 

3). Ct-.- l'Mi, ,...■,1..' 

rUlu. » '..(< KiaUn. oiklo, ckl«; diani. irea. — 
^uncB profu« proz eaklo 1 ne nskvrni eakla. J. Anfit'. 
DARj, itiih. poHtaio od rklu umrlnutii mu a. 

HtkUl^lP. H. rftulli trrb. mI i-akliti ««. ftanj« kvje 
bita, tati M Uli eiiili. iirp. irahlina. 

eAklftal«, n. rtrt. od caktali, loje lidi. 

vkkiMi. vKtfim, r. imp(. tinHirr, davati ud itln 
I caka, caka. — Cak^; Mhsi, kad ide; akie ptHi, kad je pregrijana, pa pucka. J, PavloviiS, DARj. 

rkVJil. "I, * f. ko je eapjav. Rj," 

clUUftnJCi "- )'*''' dosafOivamc. Rj. 

rklOntl. njiUn, V. impf. (u Hisnu) eidi doRagjivaU' 
2. Kj. i doilitavati, donijevati, pritutivati. 

rftnjiiv, a«}, (u Rianti} u, p. <^OVjek, vidi duaadan. 
iBj. ridi i pinjav. k^ji ne i bez nevolje jednako tuU 
je malo. Rj.' kjM, /'. (u U. a.) ridi motika. Rj. dem. capica. - 
fal. zappa. DARj. 754b. 
rkpleA, f. dtin. od capa. Uj. ridi mutifiica. cJlptJnti, i-bptun, r. %mpf. u Bj,: capfeli, eaplim 
(po jugozap. kraj.), vidi cav^eti: A ctipti ran rula 
za kalpakom. Rj. od cav^oti; pretTuririi ne v jired t 
na u, r. pf. »lol. pro-enptieti. — Uz put raaln rumenu 
rtutrn . . . Štono auti. nerc. llII. Kadno capti zutn- 
hul i zcriniL t!N>. To KOrici uuiovel eapMa. SU!). 
Svako evijt^ oapUde. SSi {ftiit pogr^ehno mj. cap- 
ćniv). eiii cvJetaU, i ostiile oblike ui»f^. 

pjkpAl. capAoa, m. (n ('. (i.) rirfi tmoknp. Rj. ridi 
i budak, i «■/"■ ondje. — oit Tal. lappone l).\Kj. 
T5&h. inp. capa (xappal- 

rtr. Ri. — 1} der KaitttttmperatoT. Bj. i'irfi ceaar. 
<5e>iar, puntanjem od Itd. 'Vf/mr. gm. pl. čira, nl- 
r@Ta. ^ Car Aron, u ovoj^ioaloviri : Tako iw> ne 
zgrdo kao i ear Arvn poA ko*T Hj. Koje (dijele) uaj- 
<ialje baci ono Je car, a koje najhlijU- ono j« trija 
(kad ho^e djeca da iw hanajitl. Bj. 14n. .Ta ču i\jcmu 
ngcdlo izvadili koil <<GMira, ktul ctirn itairga. Rj, '.il'Jn. 
rrliki mre Koaladine! Kj. 21!la. Dvori inuU'i curu. 
Npr. ai. Svetu care! «une« ojtreialol 1(0. Car je od 
onoga grada bio vrto zao i op^. bO. E rM(i(i cur* / , . . 
K vala mru i laate moj I im. Tu >u ti i«li kraljevi i 01- 
reri it je prune. lt>3. Ugleda aln cara od one zemlje 
uje^vu kfet. 173. Njeca m mladog cara okruniii. 3M. 
Ko * ciiroa rMnJe, tfjo doma nrwi. Po*l. IM. Dariv'u 
vo« rar luiMik, ! Npj. 1, 14«. A'relii cure, krunu po- 
zla^nn! 1, llMl. t)j Vrancuzu. rare nilovilt! I, i'M, 
Kod K loede i-ar-NemaliJe Unga. -J, 101, Sv'jHla 
knino, care gvipodine! ^ lf7. Da se kctji od naJiijeb busu bueuto. Here, 352. Izniče, i poata hu'at čokot 
Jezek. 17, 6. 

btiSBt], sSim, V. impf. — 1) mit RaatH bedeekett, 
caeepitem congero. Rj. ĐUsati Eto. kao pokriKfti busjetn. 

— vidi pobuSavati. ». pf. slat. po-biisnti, jia-. od bus 1, 

— 2) sa se, reflfkn. bmirhifht ieerđen, sivh begtimden. 
fnttificare: U dnu mu iie btuialo, u Brijeđi traalol 
(Kad se napija). Bj. pontajali buKaio. od b^s 'i. r. pf. 
sloi, ubusati se. 

btisati se, o. r. impf. sich a-uf dte Bruat sehlageti, 
jilani/ere; Imsit se rukama u prai. Rj. v. p/. prosti 
busnuti se. igp. iiabusati ae, nabuHivati. — Kad ogleda 
mati djevojka na meSi^mi, a ona se staae busuti 
rukama it pm, i jaukati; »Kuku meneli Rj. 477a. 
•Ja sam tvoja srefa.* Kad on to £uje stane ae bumti: 
>l ti li si moja areda, Bor te ubio I Njpr. 73. 

bDsSn, bOaena, m. [loe. bua^u) đer Aasen, nutispes. 
cf. busenita. Rj. »idi i bOe 1. coll. busenje. — r^štci 
g takim nast. kod brajen. 

bus^nlca, f. vidi busen. Bj. rndi i bQs 1. 

bDs6nlt, adj. n. p. zemlja, oranje, rasenreich, eue- 
spitosug. Rj. što je pttno busenju, busja 1. 

biksenje, n. (coll.) der lUvenluiufe, catupitts. Rj. 
Jeilno od busenja: busen, vidi busje I. ^ V^j, veliki 
valjak koji He poprijeko na konjma ili volovima vuče 
preko posijana Žitit da se bvnenje šatre. Rj. 5Sa. 

bfisija' /". der BinierhaU, insidiae. rf. nasjeda. Rj. 
viili i meterii. — Novak stade drumu u 6imu»- ^'pj- 
3, 12. Pa je Cmofrorce dofiekivao ia busije 4, M 
|Vuk|. Da busije sebe pogradimo, pa da ovgje do- 
čekamo Turke. 4, 170. Po bedeuu pore)^a barjake, 
a Srbine meće na busije. 4, 243. A oni (jmofitši bu- 
sije, stanu se braniti. Danica 3, 183. Kad Srbi opali 
na njih te busija. Slilo! 99. 

bii^e, n. (u Dalm.) coll. od baa. Rj. — 1) od 
buB 1. i>idi busenjem — 2) od bus '2. i»p. jrrmenje, i 
syn. OHtfje. 

bBsnDti se, nem ae, v. pf. sich auf die Brunt 
nfhlagen, plangere: BusnK mi st Amza kapetane: 
Ala mene ne rodila majka, do kobila koja ^oj^a 
moga. Rj. udiiTiti se rakom n prsi. V. imf. niUati se. 

BftsorH^ii, f. varoMea u Itoeni ixme^ii Pojnii/e i 
Travnika. Bj. 

BjisSvnik, m. brdo u nahiji IjiASanskoj (u Crnoj 
Gori). Bj. 

busula, f. vidi sjeveruica, ma^rnclna i);la. Tal. bos- 
sola. — Šjevcrniea, u Dclabele i u StuliAi (kod riječi 
butula) magnetna i|rla PtiniiMi?, DPosI \VII 

bdSa, / Iponajvite hp (;o\ >ri pl buše) momuii) 
koja se Ipren bijele poklade) obuku n uvakojake 
1 metnu na ibra? obrazinu od drveta. pa po oelii iprajii 
(U Muhaui) tf uHi biiSi Bi iidi buAan maSkare 

bll^Bi / goveA: omaleno i Čvrsto tforori ic tx H 
isp bhfi^ bu^ktnja 

bA^k, biitiika. »i ^o omalen i f\nt kao Sto po brdima, f 

Vtdt rh I fk 

bilsak ifeiner fesUr fl Js houiii genui, Bj ) 5^V n I ^\'J ik probuaen kad 

.s< ,i«r 'Ugtam 

biisan Ijetnik I krua k) bnCAkinj; 
isp bilSa 

bA^an, bd^ua, mlj /um, 
Mti. - Prebrojim ja na no 
tri buina ka£em mii . . . Zin 
a jedno probu^uo ... Ko 
krstonofia. M. Gj. Mili<!evii'. DABj. 746b. 

bllfiSr, m. čovjek h obra/.iriom na nbnuii; huiiiii 
personatas. ponajviše pl. buSuri. riili biiSa, od čega 
je i postalo, a Slav. L Bron. DABj. 746b. 

bASat. m. konjsko ime: Daj ti mene dorina tvojega, 
ja ču tebe hušuttt mojega. Rj. 

Buft&tli, BuS&tllJa, m. prezime jedne porodice Tur- :\r^ta D\Rj 746b 

iiilitf probuSen od bi 
1) sve (dukate) i naSavM 
214. 8va su irna zdrava, 
igodi basno :rnu, taj je skf^a zakona u Skadru, od koje su bivali ondje ve- 
riri, za koje se pjeva i pripovijeda da je od roda 
Ivana Crnojeviča: PoSiJie je Skadru na Bojanu ka 
inome BuSatli veiirv. Rj. BuSat-li. riječ Turska na- 
injena od BtiSat, koje je ime seli